fredag 21 juni 2013

EN ANNORLUNDA IDENTITETS HANDLINGJag nämnde i mitt inlägg nedan om brevet till Polisen, att jag hade min egen ID handling.

(Jag hoppas du läser denna blogg från botten upp, eftersom det var så den skrevs och blir lättast att förstå på det sättet.)

Jag har skrivit en hel del här om hur vi har två sidor. Den som verkligen är oss – en levande människa som kan göra alla möjliga saker, och som kan ses och vidröras, och en artificiell person som bara existerar på papper och inom den av människan skapade fantasivärld som speglar verkligheten och som bara innehåller sådant som människan skapat och i bästa fall kommit överens om.
Man skulle kunna illustrera detta med att nämna de lagar som säger vad man får och inte får göra i trafiken. Lagarna existerar bara på papper. De har ingen förankring i verkligheten. De är påhittade av människor. När sedan människorna agerar i enlighet med dessa lagar på våra fysiska vägar så är detta något som äger rum i verkligheten. Lagen är en teori, praktiserande av den är en reell handling.

Ditt pass, körkort, ID kort, etc. är alla papper som identifierar din artificiella ”person”, och knyter dig till den. Eftersom din ”person” har ett namn som verkar vara samma som ditt namn, så tror de flesta att den artificiella personen och de är en och samma sak. Men om du tänker på detta lite, så tror jag du ser att så inte är fallet.

Jag lyssnade en gång på ett intressant program om barn som tagits om hand om av djur. Ett fall var ett barn fött av försupna föräldrar i Ryssland, som en dag kröp iväg och som adopterades av några vargar och levde med dem till en ålder av 4 år. Som ett varg-barn hade denna människa inget namn eller personnummer. Hon kunde inte prata, men förstod troligen vargarnas språk. Hon var en människa men inte en person (det kanske fanns ett namn på en försvunnen person någonstans i något arkiv – men så länge hon levde i naturen med sina vargar fanns det ingen anknytning.

PERSONEN EXISTERAR BARA INOM MÄNNISKANS FIKTIVA SAMHÄLLE!!!

Jag vill inte ses som en person inom det artificiella samhället, utan som en livs levande människa av naturen, som enbart tillfälligt ta del i det spel som äger rum inom den artificiella världen av krediter, papper och siffror och bokstäver i datorer, lagar och förordningar etc. när jag väljer att göra så. Jag insåg att Dean Clifford hade rätt när han sade ”Om du visar upp ett ID kort utfärdat av regeringen, så erkänner du därmed att du existerar och verkar inom dess artificiella värld och att alla dess lagar och förordningar tillämpar på dig”.

Därför fick jag denna ide' att skapa min egen Identitets Handling. Jag har ett papper liknande översättningen nedan, som jag har i bilen eller tar med mig till domstolsförhör, för att hävda min särställning om jag skulle behöva. Jag tar den inte till posten för att hämta ut ett paket, eller när jag skall öppna ett bankkonto – eftersom jag då verkar inom deras system och endast kan ses som en ”person” (posten hanterar fysiska objekt enligt artificiella system).

Och när jag skriver till myndigheter eller företag som försöker utöva utpressning, så inkluderar jag ofta en kopia, för att göra klart att jag inte underställer mig deras förmodade ”auktoritet”.

Här är min egen ID handling. Lite mer mångordigt än ett ID kort, eftersom jag inte vill ha några outtryckta antaganden med i bilden:


TILLKÄNNAGIVANDE AV IDENTITET

Alla ord nedan har den betydelse de givits av undertecknad.

Jag är en odödlig själ, som är närvarande på denna vår Jord och i det påtagliga Universumet genom en manlig kropp av arten Homo Sapiens.

Jag är vad jag säger att jag är ovan. Jag är inte ett namn. Jag är inte ett nummer. Jag är inte min kropp. Jag är inte något som skapats av människan.

Min kropp är en produkt av Livet/Naturen/Gud. Enligt sägen föddes den av min moder den 30:e dagen i Mars månad 1956 i en taxi norr om Göteborg på den landmassa som allmänt kallas Sverige. Min mors namn är Lizzy och min fars namn är Bengt. De liksom jag själv tillhör det släktled som bär namnet Bengtsson.

De namn mina föräldrar gav mig var Kent och som ett reservnamn ”Erik”.

Dessa namn skall inte förvillas eller förväxlas med namnet på den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”Herr Kent Bengtsson”, BENGTSSON KENT ERIK, KENT ERIK BENGTSSON, Hr. K. Bengtsson, K. E. BENGTSSON, eller någon annan namn, stavnings- eller bokstaverings-kombination därav, vilka alla hänvisar till en artificiell skapelse (en pappers-konstruktion) som endast existerar inom den fiktiva av människan påhittade värld som speglar det verkliga samhället befolkat av levande människor och fysiskt påtagliga ting.

Som jag förstår det så är jag Grundaren/Stiftaren av denna artificiella person, genom det faktum att den inte kan existera utan mig och att den är en representation av mig i den av människor skapade fiktiva välden av politik, påhittade lagar, finanser, titlar, värdepapper, etc.

Som en människa skapad av Naturen och som verkar och agerar i det reella och påtagliga fysiska universumet, så erkänner jag ingen makt som överordnad mig, förutom min skapare.

Eftersom jag inte skapades av någon människa eller mänsklig grupp, så ser jag inte att någon annan människa eller grupp av människor eller mänsklig konstruktion (som till exempel, av människan stiftade lagar, en regering eller internationell organisation som Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna) har någon som helst auktoritet över mig eller mitt liv (utom genom en uttryckt överenskommelse, vilken när som helst kan annulleras) så länge jag inte orsakar någon skada och respekterar de naturliga rättigheter var människa besitter. Jag är inte medveten om att ha ingått, medvetet, villigt och frivilligt, i någon slags överenskommelse med en annan människa, grupp eller fiktiva konstruktioner (enligt exempel ovan) där jag underställer mig hennes eller dess auktoritet, regler eller lagar.

Om du hävdar att du har auktoritet över mig, var vänlig och antingen framvisa ett kontrakt som visar var, när och hur jag frivilligt samtyckte till att bli bestämd över, eller en målsägare vars person, ägodelar eller intressen jag skadat. Om du har ett krav eller mål gentemot den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”KENT ERIK BENGTSSON”, var vänlig och framför detta till mig, så att jag kan ta itu med det.

Om du trampar på mina naturliga mänskliga rättigheter, utan att producera bevis på att du har rätt att göra så eller en målsman jag skadat vilken du representerar, så skadar du mig och kan komma att få svara för detta.

Jag strävar att leva i fred och harmoni med mina medmänniskor och med andra livsformer på denna vår Jord.

Som en varelse av denna Jord, så uppfattar jag det som min rätt att fritt färdas på denna Jord, vare sig på land, hav eller i luften, så länge jag tar hänsyn till mina medmänniskor och andra livsformer med vilka jag delar denna Jord och orsakar minimal skada. Jag kan inte se hur någon av människan skapad fiktiv enhet, såsom en regering, har någon som helst rätt att begränsa min rätt att fritt färdas på min hemplanet.


Detta är en bild av min kropps
ansikte:
Detta är min kropps högra tummes fingeravtryck gjord i dess blod:

Jag ger inget tillstånd att ta DNA ur
detta blod.Här är exempel på hur jag oftast skriver min namnteckning:


Det ovanstående är sant enligt min förståelse vid den tidpunkt jag skriver under detta tillkännagivande.

Svuret under ed och mitt fulla ansvar, denna _____________ dag av _______________ månad

år ______________.Underskrift:________________________________________

Inför dessa två vittnen som känner mig väl:

-  -  -  -  -  - söndag 16 juni 2013

Hur man förstör ett samhälle


När jag var en långhårig tonåring och gick omkring i tajta byxor med ”tjafs” och klämde finnar i spegeln, så hörde jag ibland att Sverige hade den näst hösta levnadsstandarden i världen efter USA.
Vi hade en massa Finländare, Ungrare och Jugoslaver som kom till Sverige för arbeta i vår industri, eftersom det inte fanns tillräckligt med svenskar för att fylla behovet, eller så ville svenskarna inte ta den typen av jobb – och det fanns gott om annat jobb att få. Jag gick ur yrkesskolan och fick ett jobb direkt.

Bostäder och hyra var relativt billiga jämfört med idag. Folk spenderade sina löner efter det att de fått betalt och man tog normalt bara lån till stora inköp som hus och bil – inte för att betala för en hamburgare eller biobiljett (med kreditkort).

Den offentliga sektorn var mycket mindre och skatterna var mycket lägre. Trots detta verkade folket få bättre och billigare tjänster, såsom allmänna transporter, sjukvård, äldrevård, etc.

Vi hade mycket mindre lagar och förordningar, men ändå mindre brottslighet, bedrägeri och (jag tror) mindre sjukdomar och olyckor.

Sverige verkade vara ett oberoende neutralt land som bestämde över sina egna affärer. De politiska partierna var olika i mer än bara namn.

Vad hände med allt detta och var står vi idag?

Hur kan det komma sig att ett välmående samhälle blir fattigare och sämre, när enligt all logik, nästa generation kan bygga vidare på det som deras föräldrar redan byggt, och därigenom borde alla bli mer och mer välmående allteftersom tiden fortskrider.

Beror det på faktorer som ligger bortom vår kontroll (såsom billigare produktion i andra länder, oljepriser, etc.) eller beror det på faktorer som vi borde kunna kontrollera?

Här är ett citat som kanske kastar lite ljus på vad som hänt:

”En Nation kan fortleva trots sina dårar och sina överambitiösa medborgare. Men den kan inte överleva internt förräderi. En fiende som står vid porten är ett mindre hot, för han är känd och bär sin fana i det öppna. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som bor inom murarna, hans sluga viskningar fläktar genom gator och gränder och kan höras i korridorerna av själva regeringsmakten.
Förrädaren syns inte som en förrädare – han talar med samma dialekt som sina offer, han ser ut som dem och klär sig som dem och han vänder sig till den mörka sida vi alla bär djupt i våra hjärtan.
Han förruttnar den själ varje nation besitter – han utför sitt arbete i hemlighet i nattens dunkel, så att samhällets stöttepelare undergrävs. Han infekterar samhällets kärna så att det inte längre existerar. Frukta honom mer än en mördare. - Cicero, anno 42 före Kristus.

Som ni ser så skrevs detta för länge sedan – inget är nytt under solen. Civilisationer har kommit och gått – och när de har gått så har det alltid varit med hjälp av de osynliga förrädarna som alltid utfört sina dåd i det tysta för att stilla sin hunger för makt och kontroll, utan hänsyn till vad det stora flertalet önskar.

Psykopater ibland oss

Enligt källor som studerat ämnet, så är en liten procent av en given befolkning (runt 3%) psykopatisk eller allvarligt antisocial. De plågas inte av att ha ett samvete. Deras handlingar tar inte i beräkning hur andra påverkas. Istället känner de sig starkare och bättre när de kan skada och såra. De är på gott humör när andra omkring dem är kuvade eller mår dåligt. De kanske är smarta nog att inte visa detta öppet, men det finns där likväl. De kan ofta vara mycket övertygande och karismatiska. Men oavsett hur trevliga de verkar och hur bra de ser ut, så lämnar de alltid misär i sina kölvatten. Du har säkert kommit i kontakt med sådana personer då och då.

Men vad händer när en sådan psykopat besitter hög intelligens, charm och övertalningsförmåga?
Vad händer när han/hon intresserar sig för storfinans eller politik. Vad händer om han/hon föds inom en inflytelserik familj?

Nu skulle jag här kunna gå in på vad massmedia och politiker kallar ”konspirations-teorier” (precis som till exempel: ”livsmedels-teorier”, transport-teorier”, ”ingenjörs-teorier”, ”rättstavnings-teorier”, ”matematik -teorier”, ”finans-teorier”, etc. där ändelsen ”-teorier” åsyftar att allt inom dessa ämnen är inget annat än teorier) men det finns så många andra som behandlar detta, och det är ett ämne stort nog för flera böcker, så vi låter det vara.


Vad som måste förstöras för att förstöra samhället

Utbildning. Om man kan fördumma ett folk genom att ändra utbildningen så att fattningsförmågan minskas så kan folket manipuleras lättare. Detta kan vara så enkelt som att inte göra ett grundligt arbete i språkets grunder så att alla elever hänger med och förstår vad alla bokstäver, bokstavskombinationer och ord gör, betyder och uttalas. Här ligger en stor orsak till dyslektsi. Om man sedan tar bort allt som har med kritiskt tänkande eller logisk analys att göra och istället lägger tonvikten på att acceptera och minnas det som står i böckerna och eleverna betygssätts enligt deras minnesförmåga snarare än deras förmåga att finna ut och lösa problem, så har man snart en befolkning som accepterar vad den informeras om.

En annan fördel med en dummare befolkning är att de är först och främst de outbildade och okunniga som ställer till problem i ett samhälle. Så ju mer problemfall som existerar desto mer anledning att skaffa mer polis och ha mer lagar som inför mer kontroll av befolkningen och tar bort existerande fri- och rättigheter.

Välståndet. Inga revolutioner eller drastiska förändringar har ägt rum i ett land där folket levde väl. Så därför måste produktion och arbetstillfällen dras ner på. Detta är mycket lätt att göra. Beskatta produktion så mycket att den blir olönsam, och om inte det hjälper, inför så många regler och restriktioner att det blir näst intill omöjligt att starta en rörelse eller fortsätta bedriva en. Anställ sedan dem som normalt skulle ha jobbat med att producera värdefulla produkter eller tjänster, i jobb inom statsapparaten med att skyffla papper, sitta i möten och åka hissen upp och ner, eller gör dem beroende av staten genom olika ineffektiva och dåligt betalda utbildnings- eller sysselsättningsalternativ, så att moral och självkänsla allvarligt drabbas.

Om det är dåligt med jobb, så blir folk oroliga och rädda och accepterar saker och missförhållanden som skulle vara otänkbara i annat fall. Man blir rädd för att säga ifrån, ifall man blir sparkad och sedan kanske inte hittar ett annat jobb.

Om tiderna är dåliga så kan befolkningen kanske acceptera olika ”lösningar” som presenteras av de makthavande – som EU medlemskap. Mer skatt. Mer förbud. Mindre frihet. Färre rättigheter.

Hälsa. Vem är starkast, en frisk och kry person eller en som är krasslig? Vi har idag en hel katalog av nya sjukdomar som tycks svåra eller omöjliga att bota, och som inte tar död på sina offer utan lämnar dem för svaga för att vara till mycken nytta – beroende av olika ”mediciner” för att alls fungera. Sedan har vi Cancer som bara tycks öka och öka.

Vi har idag tusentals nya kemikalier i vår omgivning och vår mat. Vi antar att de alla testats av ansvarsfulla institutioner som vill oss väl, men tänk om de har knytningar till läkemedelsindustrin och att läkemedelsindustrin tjänar mer på att folk är sjuka.

Ja, men vi lever ju längre idag, vilket vittnar om en bättre allmän hälsa. Kanske det, eller kanske är det så att läkarvetenskapen är bättre på att hålla oss vid liv längre. En bra kund är inte en död kund - och heller inte en frisk kund. Därav alla dessa försök att göra vitaminer, mineraler och naturpreparat illegala.

När du är sjuk så begränsas ofta din intressesfär till din egen kropp och omedelbara omgivning. Du har varken ork eller intresse att ägna dig åt större frågor.

Informationskontroll. Jag antar att Internet är en nagel i ögat på dem som vill förstöra samhället, eftersom det ännu inte censurerats. Undersök gärna vem som äger nyhets-distributionsfirmor eller Tidningar, TV och Radio kanaler, och jag tror du kommer att finna att alla stora ägs av en liten klick eller Staten. Sedan skall alla ha licens från staten för att verka. Hur mycket sanning kan komma fram i ett sådant arrangemang.

Politisk kontroll. Har du märkt att eftersom åren gått så verkar det vara mindre och mindre skillnad mellan de olika politiska partierna, till en punkt där det inte är mycket mer än stavningen som är olika. De tycks alla värna om det rådande systemet – som om det var det enda alternativ som fanns här i världen.

Se dig omkring i världen och i historien, och du finner att människan är otroligt flexibel i sina levnadsarrangemang. Det finns samhällen där kvinnorna bestämmer och männen är underordnade. Samhällen där månggifte är vanligt. Fredliga samhällen, krigiska samhällen, andliga samhällen, materiella samhällen, vidskepliga samhällen, etc. etc. Hur kan det komma sig att vi bara har alternativ som existerar inom ramar så smala att de knappt kan kallas alternativ längre? Och detta är allt vi kan välja mellan!

Den här listan skulle kunna göras längre och är längre. Men jag stannar här. Frågan är inte så mycket vad som är fel, utan vad man kan göra åt det.

Lösningar?

Om du känner dig redo att ha lite utmaning och skoj i ditt liv, så kan du börja ifrågasätta allt du inte håller med om i det nuvarande samhället, eller helt enkelt sluta betala skatt (om ditt arbetsval tillåter). Räkna med att utmålas som terrorist och snyltare, samt att bli antastad och trakasserad av myndigheter. Räkna med att bli arresterad och dragen inför ”rätta” då och då. Räkna med att vänner och bekanta tar avstånd från dig eller ser dig som en idiot eller ett hot mot deras egna liv och trygghet. Så välj denna väg endast om du är villig att lida dessa konsekvenser.

Det ger dock en otrolig tillfredsställelse att vinna små segrar och se hur personer i offentlig ställning inte har några svar när de ställs väl uttänkta frågor. Personligen har jag fått banker och kreditfirmor att ge upp utan att vidta andra åtgärder än att vidarebefordra ”skulder” de inte kunde substantiera till inkassoföretag. Jag har fått varenda inkassoföretag att ge upp. Jag har fått böter att försvinna. Jag har fått kronofogde-företag (här i England är de privata) att ge upp. Jag har pågående ärenden med kommunal och statlig skatt. Jag har varit i domstolar och haft goda framgångar där (liksom bakslag). Jag säger inte detta för att skryta, utan för att påvisa att det inte är omöjligt att stå upp för sina rättigheter.

Om du vill lära dig åka skridskor, så finns det inget substitut för att sätta ett par på fötterna och ge dig ut på isen. Det hjälper att veta lite om principerna för skridskoåkning och att ha någon som håller handen först. I början tar man det försiktigt och man kommer oundvikligen att ramla, men om man inte ger upp kan man bli riktigt bra till slut. Sak samma gäller i det här spelet.

Men eftersom jag tror att få är så djärva eller dumdristiga att de vill ta den vägen, så finns det andra mindre påtagliga saker vi kan göra. Först bland dessa är att ge så lite stöd som möjligt till det rådande systemet.

Köp begagnat och skippa momsen. Betala så lite skatt och avgifter som möjligt. Använd kontanter i möjligaste mån, för att stoppa det ”kontantfria samhället”. Idka byteshandel. Säg upp TV abonnemang och skippa helst TV med dess licens helt och hållet. Säg upp prenumerationer på morgontidningen och köp inte tidningar och tidskrifter som används för att sprida desinformation.
Köp organisk mat, gärna direkt från bönder för att skippa alla mellanhänder och deras skatter. Laga och baka din egen mat. Forma lokala grupper som kan stödja varann i dessa saker.

Ta ansvar för din egen kropp och lär dig hela med alternativa metoder och naturliga ämnen. Sluta i möjligaste mån använda mediciner och läkemedels preparat. Om du är på en medicin du måste ta för att inte få attacker eller livshotande tillstånd, se om det inte finns något naturligt alternativ och prova att försiktigt gå över till det naturliga alternativet. Använd sunt förnuft här och försök hitta kompetenta alternativa helare.

Vänd helt enkelt ryggen så mycket som möjligt åt det offentliga och officiella och undanhåll ditt stöd i möjligaste mån. Sök reda på grupper som vill urträda ur företaget Sverige och skapa alternativa samhällen istället.

Sluta rösta eller be staten ingripa i olika ärenden. När du röstar så säger du med dina handlingar att du godkänner det rådande systemet och går med på att underställa dig det. När du skriver under en namnlista riktad till stat eller kommun för att rätta till någon orättvisa, så säger du med denna handling att du ser dem som bemyndigade att agera i detta.

Om du inte gillar det samhälle vi har idag – SLUTA STÖDJA DET!


lördag 1 juni 2013

Brev till Polisen

I Januari så körde jag förbi en hastighetskamera cirka 8 km/tim för fort i en stad här in England.
Och sedan dess har jag haft lite brevväxling med en kvinna där angående vad som skall hända härnäst.

Hon vill att jag fyller i ett formulär där jag antingen vittnar mot mig själv eller anger en annan förare som den som körde bilen.

Eftersom jag inte ser mig själv som ”HERR KENT BENGTSSON” vilket jag förstår refererar till en juridisk person (en papperskonstruktion skapad av mig (eller mina föräldrar) och staten och inte till mig som en av naturen skapad livsform som står utom all statlig jurisdiktion – såvida jag inte medvetet, frivilligt och villigt gått med på att underställa mig staten. Se mer i inlägget om Personen, nedan.

Hur som helst så var min linje att det hela är ett misstag, eftersom jag färdades i min privata kapacitet när jag körde min bil genom staden ifråga, och inte som ”HERR KENT BENGTSSON” vilken hon skriver till och nu vill stämma, bötfälla och dra poäng från körkortet för.

Jag har här skrivit brevet som jag antagligen skulle skrivit det om vi talade Svenska istället för Engelska. Det är inte särskilt viktigt vad som sades tidigare i korrespondensen. Jag postar det här mer för att ge min syn på saker och ting än för att upplysa om det här specifika struntaktiga ärendet.

Att bråka om en sådan här sak är inte värt besväret pengamässigt, och kan bli dyrt. Men det är ett utmärkt ämne att testa och lära sig på. Det är därför jag gör vad jag gör. En dag kan hända jag står i en domstol med risk att förlora mitt hus eller kastas i fängelse en längre tid, då är det bra att ha övat lite innan så man inte är helt nollställd och bortkommen.

Jag har haft tillräckligt med framgångar i domstolar för att veta att jag inte är helt ute och cyklar och dessa framgångar har givit mig inspiration att fortsätta längs denna väg.

Här är brevet utan adresser etc.

Hej Kelly,

Det är några saker jag skulle vilja klarlägga när det gäller ditt brev och den korrespondens vi haft.

Först så insisterar du på att skriva till ”Herr Kent Bengtsson”. Har jag in någon kommunikation refererat till mig själv som ”Herr”??? Har jag inte gjort klart att jag förstår det som att ”Herr Kent Bengtsson” är en av människor skapad papperskonstruktion? En artificiell skapelse - en Juridisk Person? Kan något sådant sätta samman en mening? Kan en sådan sak tänka? Kan en sådan sak förstå något som helst? Är inte ditt insisterande på att rikta dig till ”Herr Kent Bengtsson lika absurd som om jag skrev till Southamptons Polismyndighet och förväntade mig att dessa ord på papper skulle skriva tillbaka till mig, istället för en människa som agerade för Polismyndigheten?

Jag har kapaciteten att tala å ”Herr Kent Bengtssons” vägnar, men ser ingen anledning att göra detta eftersom jag inte agerade i den kapaciteten vid den tidpunkten då den antydda lagöverträdelsen vi tycks korrespondera om, ägde rum.

Jag agerar i kapacitet av den artificiella mänskliga papperskonstruktionen ”Herr Kent Bengtsson” då och då – till exempel när jag använder ett kreditkort eller öppnar ett bankkonto, eftersom jag då agerar i den fantasivärld vi människor skapat, och som inte har någon direkt förankring i den fysiska världen, utan är baserad på våra överenskommelser eller övertygelser. Jag gör detta för att det inte tycks finnas bekväma alternativ till dessa transaktioner i den påtagliga verkligheten. Så jag använder ”Herr Kent Bengtsson” som en slags mellanhand eller representation av mig, så att jag som en levande människa kan agera i det fiktiva spel som spelas inom de konstruktioner av lag, regering och handel vi skapat eller deltar i. Se min Identitetsdeklaration och Skriftliga Edsvurna Uttalande som jag bifogat för mer information om min ståndpunkt här. Ifall du är säker på att jag har fel i min förståelse av hur saker och ting ligger till, var vänlig och tillhandahåll motbevis som visar att jag har fel, och jag kommer i så fall att vara villig att begrunda din inställning.

Eftersom du svara på vad jag skrivit, så tar jag det som att du verkligen vänder dig till mig som den levande människa av det påtagliga universumet, som jag är – handlingar talar tydligare än ord. Som sagt, så skriver jag inte till dig i kapacitet av ”Herr Kent Bengtsson” eftersom jag inte agerade i den kapaciteten när jag körde förbi en av era kameror i den stad som går under namnet Southampton. Jag färdades i min privata kapacitet som en tänkande levande människa av denna Jord eller detta Universum, under min skapares lagar, inte under de lagar som några människor har hittat på.

Vad det gäller det här med den påstådda överträdelsen av Vägtrafikförordningen 1988, låt mig se om jag förstått dig rätt...

Det verkar för mig som om du påstår att du har befogenheter att kräva att jag går med på att vara och agera som något jag inte tror jag är, eller vilket jag inte agerade som vid tidpunkten för den påstådda överträdelsen. Det verkar som om du tror att jag som en levande människa inte har rätt att inte bära vittnesbörd mot mig själv. Det verkar vidare som om du är av uppfattningen att jag inte har något att säga till om när det gäller vad ni kan och inte kan göra gällande hur det här ärendet hanteras. Det verkar som om du anser att jag inte har rätt att upphäva eventuella antagna fullmakter för er att agera å ”Herr Kent Bengtssons” vägnar. Det verkar som om du tror att jag inte har några som helst rättigheter vad det gäller detta ärende, utan måste göra vad du anbefaller.

Om det är så det ligger till, så kan jag bara se att det kan vara på två sätt...

Ett: Jag är en slav och har inga rättigheter. Om så är fallet, varför bry sig om någon slags process över huvud taget? Varför bry sig om detta skådespel med formulär, kallelser, domstolsförhör, domslut, utmätningsdekret, etc. Om jag är en slav, varför gör ni inte bara vad fan ni vill med mig?

Två: Om jag inte är en slav, utan jag har mänskliga rättigheter som inte kan ifrågasättas, då måste jag frivilligt ha givit upp mina naturliga rättigheter och min suveränitet, och gått med på att tjäna under alla dessa av människor påhittade konstruktioner som tycks diktera allt vi gör idag. Problemet med detta är att jag inte är medveten om var, när eller hur jag medvetet, frivilligt och villigt gjort detta. Så om detta är det ni antar och grundar ert agerande på, var vänlig och förklara när, var och hur jag frivilligt gick med på att tjäna under Staten.

Om ni inte kan påvisa att jag antingen är en slav, eller när, var eller hur jag frivilligt gick med på att underkasta mig den av människor skapade fiktiva enheten ”Storbritannien” och alla dess interna lagar och förordningar, så innebär er försummelse att ni erkänner att jag är en privat människa som lever i det påtagliga universumet och att jag är ansvarig för mitt liv, mina handlingar och mina avtal och kan ingå i kontrakt eller avstå att göra så, allteftersom jag behagar.

Betyder detta ovan att jag inte vill ha någon som helst lag och ordning? Betyder det att jag inte anser att det finns en massa människor som inte vill agera med ansvar och som inte behöver hållas i strama tyglar?
Nej. Jag anser att ett samhälle där folk bor och vistas nära inpå varann behöver ha vissa överenskommelser när det gäller hur de skall samverka. Men dessa överenskommelser skulle vara lätta för vem som helst att förstå. De skulle inte vara fler än att folk med lätthet skulle kunna lära sig dem. De skulle ha en grund i den rådande kulturen för det folket och vad de ansåg vara rätt och fel. Dessa överenskommelser (lagar) skulle tjäna och skydda den del av befolkningen som lever i fred och skydda samhället i stort. De skulle inkludera saker som ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” och ”Mina rättigheter tar slut där dina tar vid”.

Men vad gör man om de som folket valt att agera för folkets goda (förtroendevalda och offentligt anställds) börjar plundra folket istället? Vad gör man om Regeringen skapar en massa lagar och förordningar och anställer en massa folk för att genomdriva eller administrera dessa lagar och den offentliga sektorn därmed blir så stor att Staten blir en börda för folket snarare än en service? Vad gör man om lagarna blir så betungande eller så idiotiska att folk börjar förkasta dem eller hata dem, snarare än att se dem som något som beskyddar dem, skulle folket respektera sådana lagar? Och var gör man om en sådan Regering hittar på alla möjliga sätt att råna befolkningen på frukterna av deras arbete? Vad gör man om Regeringen lurar en hel befolkning till att tro på denna ide' att allt vi är, är en artificiell juridisk person inom ramarna av Regeringen, istället för fria varelser skapade av Naturen, och att vi är denna ”person” vid alla tillfällen, var vi än är och vad vi än gör? Vad gör man om man ser att varje år så försvinner mer och mer rättigheter och friheter och det ser ut som att vi snart kommer att ha ett totalt slaveri om denna trend inte stoppas?
Under sådana omständigheter, vore inte det rätta att göra, att göra allt man kan för att hävda sina naturliga rättigheter och att sluta stödja ett sådant destruktivt system?

I en demokrati (och alla andra politiska system för den delen), får inte regeringen sin makt från folket? Kan någon överföra en befogenhet eller rätt till en annan, som han/hon själv inte har? Nej? Så har en regering makt och befogenheter att göra något som varje medlem av folket av det landet inte har rätt att göra? Om en regering hävdar detta, hur kan det vara så? Hur kan SKAPELSEN vara överordnad SKAPAREN?

Låt oss nu gå tillbaka till det här lilla missförståndet gällande vem eller vad som körde och i vilken kapacitet etc. vid den påstådda lagöverträdelsen.

Jag förstår att du i kapaciteten av din position inom polisen endast kan göra vissa saker. Men ärligt talat så bryr jag mig inte om detta. Ni kan antingen hitta på någon slags ursäkt till varför ni borde lägga ner det här fallet, och därmed spara oss alla en massa besvär och kanske pinsamma situationer, eller så kan ni bara köra på med vad ni nu vill göra och låtsas att jag är en slav eller inte har några rättigheter (utan att bevisa detta förstås) och hoppas att jag kommer att göra ett eller flera misstag så att ni vinner. Om ni bestämmer er för att gå vidare, låt oss se vart det bär. Det verkar som ett intressant spel, så låt oss spela!

Om ni går vidare så är det möjligt att jag kommer att involvera dig och din överordnade för att ha trampat på mina rättigheter.

Jag föredrar att leva i fred och harmoni, men jag vägrar att ha mina naturliga rättigheter kränkta, när jag inte orsakat någon skada, när jag inte satt någon i fara eller kränkt någons rätt till liv, lem, ägodelar eller frihet.

Med vänlig hälsning,

Kent av familjen Bengtsson
En människa av denna Jord
samt Stiftare och förmånstagare
av ”Herr Kent Bengtsson”

Kommer detta att stoppa polisen? Troligen inte. Men det kommer troligen att följa med alla papper till en eventuell rättegång (och om inte, så kan jag tillhandahålla kopior). Om jag kan hålla min position och spela mina kort rätt, i rätten, så finns det goda möjligheter att det här fallet kommer att försvinna. Det kommer aldrig att erkännas från offentligt håll att jag har rätt här och om jag hoppas på detta så är jag ganska korkad.

Jag nämner min Deklaration av Identitet och ett Skriftligt Edsvuret Uttalande i texten ovan. Jag kommer att göra ett separat inlägg av min egen identitetshandling här framöver, eftersom jag anser detta viktigt när det gäller att ställa sig utanför Staten.

Här är mitt Skriftliga Edsvurna Uttalande (Engelska: Affidavit). Lägg märke till att jag formulerar mig så att jag inte gör några bestämda yttranden om hur saker och ting ligger till, vilka skulle kunna bemötas med kravet ”Bevisa det!”. Istället ger jag mitt yttrande en negativ vinkel där jag hävdar att ”jag inte är medveten om...” Som jag nu formulerat mig, så kommer bevisbördan att hamna på vem helst som bestrider vad jag säger. Det är oftast mycket svårt, om inte omöjligt, att bevisa något som helst. Så bäst är att inte försöka bevisa något. Låt din motståndare bevisa istället – om han kan.

SKRIFTLIGT EDSVURET UTTALANDE
Alla ord bär den mening som avses av undertecknad.

Jag, en odödlig själ som bebor en mänsklig kropp och går under namnet Kent av familjen Bengtsson och som är av mogen ålder och frisk och sund till kropp och själ, säger det följande som min sanning och ärliga uppfattning.

1. Jag har inte sett några bevis på att alla människor inte har lika av Naturen eller av Gud givna rättigheter som de besitter oavsett av människan skapade lagar, oavsett vad mänskliga påfund såsom regeringar, företag, samfund, etc hävdar, vare sig dessa skapats genom överenskommelser eller med vapenmakt. Exempel på sådana rättigheter (men inte en fullständig lista) är de följande:
a. Rätten att bestämma över sitt eget liv och sina handlingar och att leva därefter, så länge som detta görs utan att på något sätt skada sin nästa eller kränka hans/hennes egna rättigheter.
b. Rätten att byta ens arbetskraft, skapelser och ägodelar med andra människor eller grupper av människor, i utbyte mot vad parterna kommit överens om, utan att ha någon som helst plikt att dela frukterna av sådant arbete, sådana skapelser eller transaktioner med någon tredje part som inte är inkluderad i kontraktet ifråga.
c. Rätten att avvisa eller tacka nej till att styras, oavsett om sådant styre erbjuds eller påtvingas, så länge man lever i fred och inte skadar sin nästa och inte accepterar förmåner från de/det styrande.
d. Rätten till fullständig kontroll över ens egen kropp, och att att mata och hela den med vilka metoder som helst eller med vilka substanser som helst, som man anser kan vara förmånliga för den. Men också rätten att missbruka eller ta död på densamma, om det är ens medvetna och avsiktliga val. Ingen annan människa eller organisation har rätt att diktera hur man brukar eller behandlar sin egen kropp – förutsatt att man är av myndig ålder och vid sina sinnens fulla bruk.
e. Rätten att hjälpa och bistå sina medmänniskor på vilket sätt som än kommits överens om mellan parterna, eller när hans/hennes liv är i fara. Detta inkluderar, men är inte begränsat till att underlätta eller bota ett sjukdomstillstånd eller mentala lidanden och kan göras med vilka som helst metoder eller substanser som de inblandade finner acceptabla eller som antas vara effektiva.
f. Rättigheterna som ges i Förenta Nationernas Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter, med reservation för de ordalydelser som tycks lägga dessa rättigheter under någon av människan skapad organisation, såsom en Regering, Europeiska Unionen, eller Förenta Nationerna.
g. Rätten att färdas fredligt och obehindrat på denna planet, så länge detta görs med respekt för alla livsformer och människor berörda.
h. Rätten att välja vilka politiska, ekonomiska, humanitära, kommersiella, religiösa, eller andra grupper, samfund eller samhällen man vill vara del i eller styras av och vad för roller man väljer att spela eller inte spela inom dessa.
...och jag tror inte några sådana bevis existerar.

2. Jag har inte sett några bevis på att mänskliga skapelser såsom Människans lagar, Regeringar, Domstolar, Kommuner, Polismyndigheter, etc. etc. kan ha någon som helst auktoritet över en av naturen skapad levande människa, eller någon annan livsform på Jorden, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

3. Jag har inte sett några bevis på att Människans lagar, Regeringar, Kommuner, Bolag, Domstolar, Polismyndighet, etc. etc. är något annat än i grunden idéer som formats i människors sinnen och som sedan skrivits ner på papper. Detta gör dem således till fantasifoster av människors föreställningsförmåga, och som sådana saknar de kraft eller auktoritet över levande människor i det påtagliga universumet, förutom den auktoritet de erhållit genom frivilligt deltagande av de levande människorna i den påtagliga världen. ...och jag tror inte några sådana bevis finns.

4. Jag har inte sett några bevis på att slaveri kan lagligen existera och praktiseras civiliserade människors samhällen idag, och jag tror inte att sådana existerar.

5. Jag har inte sett några bevis på att SKAPELSEN kan vara överordnad SKAPAREN, och att mänskliga skapelser, såsom namngivits ovan, kan vara överordnade levande människor av det reella universumet, utan deras frivilliga, medvetna och villiga medgivande, vilket kan tagas tillbaka när som helst, och jag tror inte några sådana bevis existerar.

6. Jag har inte sett några bevis på att jag som en levande människa av det påtagliga universumet, skapades av någon som helst mänsklig skapelse eller konstruktion, såsom en regering, istället för att vara skapad av Naturen, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

7. Jag har inte sett några bevis på att HR. KENT BENGTSON, KENT ERIK BENGTSSON, HR. K. BENGTSSON, Herr Kent Bengtsson (och alla andra kombinationer av namn, titlar, stora och små bokstäver eller stavning därav, som förekommer eller skapas) kan möjligen vara något annat än ett mänskligt påfund som skapats av mig och/eller mina föräldrar samt den Svenska Staten för att producera en enhet som kan agera i den fiktiva världen av handel, finanser, regeringar, etc. för att representera mig i denna fiktiva värld, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

8. Jag har inte sett några bevis på att enheten HR. KENT BENGTSSON (och alla variationer därav) kunde ha skapats utan mitt eller mina föräldrars agerande, vilket gör mig/oss till grundarna eller stiftarna, till denna juridiska person, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

9. Jag har inte sett några bevis på att HR. KENT BENGTSSON inte skapades för min egen fördel, så att jag kan delta i det fiktiva spelet av handel, finanser, etc. när jag så önskar, och att det inte är upp till mig att säga när jag agerar i denna kapacitet eller inte, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

10. Jag har inte sett några bevis på att jag agerade i egenskap av HR. KENT BENGTSSON när jag fredligt färdades på denna Jord som en privat levande människa i den stad som kallas Southampton omkring klockan 18:00 den nionde dagen av Januari år 2013, och att jag därmed agerade i en kapacitet som lyder under Vägtrafikförordningen 1991, eller någon annan förordning som skapats av Storbritanniens Parlament eller någon annan av människor påhittad lag, och jag tror inte att några sådana bevis finns.

11. Jag har inte sett några bevis på att, och jag är omedveten om att, jag har orsakat någon som helst skada eller att jag har satt någon eller något i fara på något som helst sätt när jag färdades i fred som en levande människa av denna Jord, längs den allmänna väg som kallas Maybray King Way i staden som kallas Southampton vid den tidpunkt som givits i 10 ovan, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.

12. Jag har inte sett några bevis på att jag har en skyldighet att betala andra finansiella krav på HR. KENT BENGTSSON än de jag ålagt mig när jag ingått in kontrakt i kapacitet av denna juridiska person, även om jag tidigare, ibland som en vänskaps-gest, har erbjudit mig att göra så, eller gjort så, och jag tror inte att några sådana bevis existerar.


Intygat under ed denna____________dag av__________________i året___________________


Autograf:___________________________

Kent av familjen Bengtsson, själen av en levande tänkande människa. Som grundare/stiftare av
HR. KENT BENGTSSON och förmånstagare av densamma.
Alla naturliga rättigheter förbehållna.

Undertecknandet av detta dokument har bevittnats av dessa två vittnen som känner mig:

(utrymme för namn och adress av dessa vittnen)

Där har ni det hela. Hoppas det givit något att tänka på.

Jag är säker på att det finns många som vill argumentera viss delar eller allt av det ovanstående, men jag är inte särskilt intresserad av att argumentera. Det jag skriver här är mina uppfattningar. Jag gör inte anspråk på att något här är sant eller är vad man bäst bör göra. Om du gör något av vad jag gjort, så gör du så på egen risk.

Jag ser frihetssträvan som en resa. Jag har rest på min högst personliga rutt i några år nu. Jag har valt och vrakat mellan en hel mängd olika budskap och filosofier från andra som färdas mot samma eller liknande mål. Jag har tagit in det som verkar vettigt enligt min livssyn, och förkastat det jag inte gillar eller det jag inte kan se fungera.

När det gäller det sista dokumentet här ovan, om jag intygar att något är så och så, och min motpart är ovillig att svära på eller bevisa att jag har fel, då väger mitt påstående tyngst – eftersom jag var villig att svära på det.
Betyder detta att en domare kommer att hedra mig och döma till min fördel? Inte särskilt troligt om det är det allmänna som anklagar. Domaren har en skyldighet att beskydda det rådande samhällssystemet och se till att inga som inte har goda avsikter slipper genom nätet. Dessutom drar domstolar in pengar på att döma folk, inte på att frikänna dem.

Men detta inlägg handlar inte om domstolar och vad som pågår där, så detta får avsluta det här inlägget.