torsdag 21 mars 2013

Vad är Sverige?
Detta kan vid första anblick ses som en idiotisk fråga. Visst fan vet vi alla vad Sverige är, det är ju utmarkerat på alla kartor.

Men bara för att jag är en sådan där annorlunda typ som ibland inte ser saker som alla andra gör, så tänkte jag gå in lite djupare på detta ämne.

Så, är Sverige en landmassa med tillhörande territorialvatten, eller är det något annat?

Om du var en Silvertärna som flög mellan Sydatlanten och Nordatlanten i ditt årliga flyttmönster, skulle du då vara medveten om att du var över ett visst land vid olika tillfällen under ditt flytt, eller skulle du bara se land och hav? Om du var ett lodjur i västra Värmland, skulle du vara medveten om att du ibland var i Norge, när du strövade omkring?

Jag tror vi alla kan hålla med om att ett land är ett mänskligt begrepp, utan förankring i naturen.

Innan vi hade de politiska länder vi har idag, så levde folk i grupper, med olika sedvanor och kanske olika språk, och om de levde i fred med kringliggande liknande grupper, så hade de liksom vissa rovdjur, sina revir, som de såg som sitt land. Men det fanns också folk som levde helt nomadiskt och rörde sig över stora obefolkade områden och som bara flyttade vidare när brist på föda eller vandringslust drev dem vidare.

Jag har inte lust att gå in i detalj på hur vi kom att ha det vi idag kallar länder. Faktum är att vi nu har ett land vi kallar Sverige. Snart kommer det kanske att upphöra som land för att bli en delstat i den Europeiska Unionen, och längre fram kommer det kanske bara att vara en region under en central planetär regering.

Vad jag vill visa här är att Sverige är inte så mycket en landmassa som en ide som gemensamt hålls av en grupp människor.

Om Sverige var den mark vi går på, hur kan då Sverige ha lagar? Kan marken skriva lagar?

Vi hör ofta politiker säga saker som ”I vårt svenska samhälle” ”vårt moderna samhälle”.
Ordboken definierar ”samhälle” som: ”En grupp individer som står i ömsesidiga, oftast reglerade relationer till varandra och handlar i ett gemensamt intresse”. Så ser det inte ut som om Sverige är mer ett samhälle än en landmassa?

Orboken säger om ordet ”Land”: ”(land)område, rike, stat, välde, territorium.” Här fastnar min uppmärksamhet på det sista ordet, territorium. Det är alltså inte landmassan som sådan, utan det anspråk en grupp gör på den, som utgör en aspekt av ett Land. För att ta en jämförelse i djurriket så har den landmassa som en vargflock anser som sitt territorium (revir), inget att göra med ett par Kungsörnars territorium – även om de överlappar varandra. Deras territorium är endast relevanta vad andra vargflockar eller Kungsörnar anbelangar.

Så om en nation i grunden är en ide eller tanke som gemensamt hålls av en grupp människor, är den då inte ett slags fantasifoster, skapat av människans tankeförmåga? Om Sverige är ett samhälle enligt definitionen ovan, kan man då inte urskrida detta samhälle om man så skulle vilja, utan att lämna landmassan?

Vad skulle hända om säg två, tre millioner Svenskar plötsligt sade ”Nej nu har jag haft nog av att bli bestulen på nästan allt jag producerar. Jag har haft nog av millioner av idiotiska regler och förordningar inom Sverige och EU som gjort att nästan allting är ett brott nuförtiden. Jag har haft nog av att behandlas som ett omyndigt barn från vagga till grav. Jag har haft nog av att betala för en övervuxen statsapparat och millioner med pappersskyfflare och feta tjänstemän som inte gör annat än att sätta käppar i hjulet för dem som vill få något gjort här i världen, medan nödvändiga tjänster som barnomsorg, sjuk- och äldrevård, etc. dras ner på hela tiden, eller blir så dyra att folk inte har råd med dem. Jag kan tillsammans med andra likasinnade skapa ett bättre samhälle utanför det vi kallar Sverige och EU. Vi kan skapa vår egen valuta, som är baserad på verkligt värde, och inte som den rådande valutan, skapad genom lån, där pengarna för räntan inte skapades (vilket betyder att mer och mer pengar måste lånas hela tiden – tills bubblan en dag spricker). Vi kan skapa våra egna lagar som är enkla och vettiga nog för alla att förstå. Vi kan göra bättre själva!”

Om en tillräckligt stor grupp bestämde sig för att göra detta, så skulle det kunna fungera, eftersom vi inom gruppen skulle ha alla kompetenser och yrken representerade för att kunna ha vårt eget utbytessystem/valuta och alla varor och tjänster skulle kunna tillhandahållas inom vårt eget alternativa Sverige. Den övriga befolkningen skulle då ha två samhällen att välja mellan och om vårt uppfattades som bättre av de flesta så skulle det snart bli det dominerande samhället.

Nu tror jag personligen att det skall otroligt mycket till för att något sådant skulle hända. Svensken är i min åsikt idag alltför apatisk och hjärntvättad för att ens kunna begrunda ett sådant alternativ. Vikingen är sedan länge död och begraven och i hans ställe står nu en person som kanske inte gillar vad som händer, men som inte vågar och som inte tror att han kan göra något åt det, och bara gnäller om det till andra likasinnade, utan att göra något effektivt.

Min förhoppning är trots allt att det finns en del slumrande vikingar eller andra rebeller som vill leva sina liv på sina egna villkor och inte som en slags slav eller livegen till ett fantasifoster som bara är en ide i människornas sinnen. Det är till dessa jag skriver. Det är dem jag hoppas skall börja studera vissa lagar och hur Sverige grundades. Det är dem jag hoppas skall förstå att de som män och kvinnor är långt mer verkliga och auktoriserade att bestämma över sina liv, än en något som helt saknar substans.

Om vi skulle jämföra Sverige med ett företag, säg Coca Cola Sverige (om det nu finns ett Coca Cola för enbart Sverige). Om du jobbade för detta företag, så skulle du förväntas följa alla regler som gäller inom företaget, när du är på jobbet! När du påtar i trädgården eller tar en promenad med hunden, så har Coca Colas regler inget med dig att göra, för du är nu inte en anställd som håller en befattning och som får betalt för vad du gör. Du är en privat människa (Jag försöker undvika order ”person” efter som det har en mening som inbegriper att man är en anställd eller befattningshavare inom företaget Sverige).

Om du gick runt på huvudkontoret på Coca Cola Sverige, så kanske du skulle se en karta någonstans, med samma gränser som landet Sverige gör anspråk på, och med lokala säljdistrikt utritade i olika färger. Betyder det att Coca Cola Sverige äger landet som är utmarkerat på kartan? Nej, det betyder att i dessa landområden säljer vi drycken Coca Cola. Kanske skulle av praktiska skäl också svenskbygderna i Finland vara på Coca Cola Sveriges karta. Det är helt enkelt en karta som används internt för att beskriva det område som företaget verkar inom.

Sak samma gäller för företaget Sverige. Hur kan en mänsklig ide, uttryckt på papper, äga en bit av moder jord, som vi delar med hundratusentals om inte miljoner andra livsformer? Är det inte snarare så att som samhälle så säger vi att vi bedriver vår verksamhet på den markerade landmassan.

Och när det gäller företagets Sveriges regler och förordningar, så vill styrelsen för detta företag att vi alla skall tro att vi alltid är på jobbet och att vi vid alla tillfällen, var vi än är, agerar som anställda eller agenter för detta företag, så att de interna reglerna som gäller inom företaget Sverige alltid tillämpar på våra liv och vad vi gör.

Men hur kan det vara så? Skapades vi inte av Naturen, av Gud (eller som vissa vetenskapsmän tycks tro – av ett blixtnedslag i en gyttjepöl en gång i tiden) eller vad det nu kan ha varit som skapade Universum och liv däruti. Skapade inte vi människor våra nationer och samhällen? Hur kan vi i så fall helt uppslukas av vår egen skapelse, till den grad att vi ständigt är inom den och alltid måste lyda under den?

Men fråga dig själv detta – om jag uppfattas hålla en befattning inom företaget Sverige, var är min lön? Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar?

Nej, företaget Sverige är, eller snarare borde vara, en väldigt liten del av oss och våra liv. Om du och jag sitter och pratar, så involverar det oss två, och ingen annan – eller hur? Om jag hjälper dig att fixa bilen som en gentjänst för att du passade mina barn nyligen, så är det åter en privat affär mellan oss. Men säg att jag har gjort mer för dig än du för mig, och du frågar om jag vill ha något för att jag fixade bilen, och jag säger ”Om du vill kan du ge mig en hundring”. Då skulle företaget Sverige kanske kunna säga ”AHA!!! Ni använder det medium för utbyte som gäller inom Sverige, så ni måste därför agera inom Sverige – därför måste ni följa alla lagar och förordningar som gäller inom företaget Sverige och betala en procent av transaktionen till Sverige för förmånen att bedriva verksamhet inom Sverige (skatt). Dessutom så är den bilen registrerad i Sverige och därmed delvis ägd av Sverige (du har nyttjanderätt, men inte fullt ägande – mer om detta i andra avsnitt).

Nu skulle man kunna säga att vi är alla registrerade som svenska medborgare, och därför är vi alla statsegendom. Nej – vår person kan möjligen ses som statsegendom, men hur kan vi som tänkande levande människor på moder jord vara detta. Jag vill påstå att det är vår person som är registrerad, inte vi som människor.

Så om vi inte agerar i egenskap av vår person, utan sköter oss själva i vårt privata liv, så kan inte företaget Sverige hävda att vi måste följa alla dess idiotiska lagar, regler och förordningar. Om jag skulle köra förbi en skola under påsklovet, fortare än 30 km/tim och en nitisk polisman som saknar förmågan att tänka logiskt och inte besitter sunt förnuft, gav mig en böteslapp för detta, så skulle jag be polisen att framlägga bevis på att jag inte färdades i min privata kapacitet, utan agerade i någon officiell Svensk kapacitet där Sveriges hastighetsförordningar eller trafikförordningar har gällande kraft. Nu bor jag inte på den landmassa vi kallar Sverige, så kan inte testa detta. Men jag är ganska säker på att representanterna för företaget Sverige skulle göra sitt yttersta för att försöka få mig att ändra min ståndpunkt, och träda in i fållan som alla andra lydiga fårskallar.

Låt mig också säga här, att jag gör inte vad jag gör för att sprida laglöshet eller djungelns lag. När människor lever nära inpå varann så behövs det överenskommelser får uppförande och vad som är acceptabelt och inte. Det finns också vad en del kallar Naturlig Lag. Under denna rubrik skulle falla saker som de flesta ser som självklara. Till exempel ”mörda inte, skada inte andra eller deras egendom, bedra inte din nästa, hedra dina överenskommelser, vi har alla lika rättigheter, tills vi försummar dem genom att inte hedra andras rättigheter, etc.” Om alla var ärliga och ansvarsfullaskulle detta vara all lag vi behövde, plus vissa regler hur vi uppför oss i trafiken och när vi gör affärer med varandra.

Men vad vi har idag inom företaget Sverige och de allra flesta andra företag som kallar sig Nationer, är millioner regler om allt mellan himmel och jord, som är alltför många för att någon enstaka individ skall kunna lära sig ens en bråkdel av dem. Och man kan ursäktas för att få intrycket att mycket av dessa förordningar är till för att skapa inkomsttillfällen för företaget Sverige och dess dotterbolag (kommuner, domstolar, polis, etc.).

Jag kom till slutsatsen för några år sedan, att om igen säger STOPP så kommer inom några generationer vi människor att vara totalt förslavade – med mindre frihet än slavarna i Romarriket eller på bomullsfälten i Sydstaterna innan slaveriet avskaffades. Sedan dess har jag letat efter svar och lösningar. Jag har kommit en bit på väg, men har långt att gå fortfarande. Jag vill bara här dela med mig vad jag lärt så långt.

Jag hoppas kunna ta mig tid att regelbundet uppdatera denna blogg, och jag hoppas att det finns ett intresse för det här ämnet. Om inte så slutar jag skriva och predika i videos (som jag avser att komma igång med). Så om du gillar vad jag lägger fram här, tala om för andra var denna blogg finns.

Den här videon förklarar mer om hur Sverige är
ett företag och de konsekvenser det kan ha.
"På tal om demokrati".
Det var allt för den här gången.

Kent

6 kommentarer:

Lena Holfve sa...

Sverige upphörde som eget land i november 2002 via omfattande grundlagsändringar så det du skriver KAN hända HAR redan hänt.

En; Allmänt kallad: LegeNet sa...

Kent Bengtsson 2013-04-17: "Om du jobbade för detta företag, så skulle du förväntas följa alla regler som gäller inom företaget, när du är på jobbet! När du påtar i trädgården eller tar en promenad med hunden, så har Coca Colas regler inget med dig att göra, för du är nu inte en anställd som håller en befattning och som får betalt för vad du gör. Du är en privat människa"

Kent Bengtsson 2013-04-17: "Men fråga dig själv detta - om jag uppfattas hålla en befattning inom företaget Sverige, var är min lön? Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar? [ ...] Vi behöver folk som är villiga att studera dessa saker och att testa dem med myndigheter, polis och domstolar. Här i England så blir de normalt mycket tysta när jag frågar angående dessa saker."

Definitivt testresultat vad gäller polis har ännu ej inkommit, men vad gäller myndigheter och domstolar är resultaten hittills att de fullständigt ignorerar alla lagar DU hänvisar till medan de som en bulldog upprepar de lagar de SJÄLVA hänvisar till. Det ankommer alltså på VEM som använder lagen, om den ska följas eller ej. Vidare, Mänskliga Rättigheter refereras till i Grundlagen men Svenska Domstolar Ignorerar Grundlagen. De tycks resonera att det bara är de som vill ha rätt, vilka kallas rättshaverister, som hänvisar till Grundlagen, och de har bestämt sig att det är DE SJÄLVA som ska bestämma vem som ska få ha rätt.

Det finns flera orsaker till detta. En är att myndighetspersonerna utan personligt ansvar är lärda att kunna välja alternativ i flervalsfrågor med svarsalternativ A, B, C, men inte att föra ett rättsfilosofiskt resonemang, eller ens att kunna ta hänsyn till färdigformulerade resultat av sådana rättsfilosofiska resonemang såsom Mänskliga Rättighetsdeklarationen. De är också väldigt angelägna att ALLA MÅSTE FÖRTRYCKAS LIKA, för annars "är det inte rättsäkert". I praktiken, ingen får slippa undan förtrycket. De kan inte tänka tanken att de som inte kan styra sig själva måste styras, och då är det OK, medan de som själva är myndiga inte behöver en myndighet att styra sig.

Att handelsområdet Sverige saknar Författningsdomstol som kan sätta domarkåren på plats spelar naturligtvis också en stor roll, liksom att JK helt jävigt är både åklagare och den högsta instans där man kan begära skadestånd för rättsövergrepp! Så hur kan man få skadestånd för rättsövergrepp begångna av JK?...

Vad gäller Fakturering för övergrepp mot Mänskliga Rättigheter finns inga resultat ännu inne. Ett potentiellt resultat, det finns ännu inga data, är att det kan gå att ta upp ett motkrav mot POLISMYNDIGHETEN som tillgång då KRONOFOGDEN kommer för att driva en en utdömd böter åt POLISMYNDIGHETEN. Vad händer då? Det kan rentav vara så att POLISMYNDIGHETEN *LÅTER BLI* att försöka driva in en utdömd böter, för att de själva inte vill veta vad som händer då... Jag har vägrat betala utdömt bötesbelopp samtidigt som jag har (mycket större) krav mot POLISMYNDIGHETEN. Har ännu ej facit.

esotericwarrior sa...

snälla meddela hur detta facit ser ut, för jag är själv på väg att göra detsamma!
/Henrik

KentB sa...

henrik,
Vilket facit syftar du på? Är frågan riktad till mig eller Leif Erlingsson. Om det är till Leif, clika på hans namn och du kommer till hans hemsida, där du säkert kan hitta hur kan kan kontaktas.

Arne Nestius sa...

Komplement till Din text:
Nation härstammar från natives - det vill säga infödingar. Ursprungligen var nationer familjegrupper som slöt sig samman i det som senare blev byar - eller stammar som nomadiserade.
Sveriges ”vagga” är olika nationer som t ex Västra Götaland, Östra Götaland, Svealand, Gutaland (Gotland) osv. Dessa enades i det som idag är Sverige. Det vill säga Sveriges nation = Sveriges folk.

Ett sent exempel på att man inte kan göra en nation av flera, är Jugoslavien. Så fort de blev befriade från kommunistakten, så delade dom upp sig i olika nationer - tyvärr genom onödiga krig. Det var baserat på samhörighet bakåt i historien.

I Sverige var det så att folket kände tillräcklig samhörighet för att acceptera att bli Svea rikes folk. Det som idag är Sveriges nation. Den inkluderar alla som accepterar och rättar sig efter gemensamma normer.

Idag gör många politiker med flera, allt dom kan för att krossa vår nation. De arbetar på uppdrag av globalister, varav Bidergerggruppen är dominerande. Intressant att dom faktiskt inte har global makt. Den är i stort sett begränsad till Nordamerika, Nord- och Västeuropa och delvis Ryssland.

Varför vill dom då ha makten över alla människor - överallt?
Dom är gravt sinnessjuka inklusive giriga. Lyckas dom släcka alla nationer så tar dom makten över all produktion och handel. Idag har dom redan vittgående frihandel, men ”mycket vill ha mer”. Dom kan aldrig få nog. Dom måste tvångsmässigt ha MER, MER, MER och MER.

Steg ett i att befria oss från detta är att avsätta majoriteten av riksdagen och ersätta dem med politiker som heller leder sina väljare än att utöva globalisternas makthunger.

:roland-norbert-alfred sa...

@Arne Nestius
Problemet går längre bakåt, än till, Svealand, Götaland, Guteland m fl. Problemet, är att vi föds in i ett korrupt juridiskt civilrättsligt system sedan 530 AD om inte ännu längre bakåt i tiden, kallat Maritime Admiralty Law.
Så länge vi väljer att vara underställda den vatikanska sjölagsjurisdiktionen, kan vi byta regeringar tills farfar kommer och hämtar oss, utan att vi kan förändra något i världen till det bättre.

Detta mångtusenåriga problem, kan aldrig lösas politiskt, eftersom, den dolda makten, äger, styr och kontrollerar nästan allt här i världen. Vad hjälper det då, att byta ut ändlösa regeringar, eftersom problemet inte är politiskt utan strukturellt, där varje människa föds in i ett kontraktsslaveri, som vi sedan som vuxna, aningslöst bekräftar och befäster varje gång vi blir avprickade i röstlängden, efter att vi identifierat oss som livegen kontraktsslav, när vi slänger fram det ID-kort som förtäljer att vi är en juridisk person, ett dött företag, en ägodel, en handelsvara, med lika mkt fri- och rättigheter som en matros på ett örlogsfartyg... Eller när vi deklarerar

Lag är kontrakt och kontrakt är lag.

Den så kallade nationen Sverige, är inte något annat, än ett privatägt bolag, som bara kan verka om man har kontrakt och så länge vi öppnar s k myndighetspost, har vi brutit sigillet och godtagit kontraktet, för att vi har lurats att identifiera oss med det döda företaget, plus att vi godtar kontraktet, var gång vi identifierar oss med det tillhandahållna ID-kortet som förtäljer att vi är underställda maktens jurisdiktion...

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Sweden&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find%20Companies&action=getcompany