söndag 22 april 2018

Lathund för ”Regimkritiker”


Om du är en av dem som inte håller med om vad som händer i Sverige och Europa och yttrar ditt missnöje eller exempel på maktmissbruk, våld mot Svenskar, etc. så bör du ta en titt på dessa punkter som ett sätt att kanske rädda ditt eget skinn ifall du skulle bli utvald att tjäna som exempel på vad som händer med dem som vågar uttala sig om dessa saker.


Ofta är de som yttrar sig kritiskt äldre människor, som kommer ihåg när vi kunde lämna dörrar olåsta och röra oss som vi ville utan risk att bli antastade, bestulna, hotade, våldtagna eller misshandlade. Kanske har de själva utsatts för något av detta, eller har vänner som fått lida detta öde. De är också vana vid ett land där man kan säga sin mening utan att bli indragen till polisen för förhör eller dömd för något ”tankebrott”, så de tar för givet att man fortfarande kan göra så i vårt land.

Jag har skrivit mer utförligt om vad man kan göra för att skydda sig i andra längre artiklar. Men det mesta av det är troligen för avancerat för de flesta. Så här är några enkla punkter att hålla i tankarna:

1. Tänk dig för innan du skriver eller säger något som kommer att gå ut offentligt, som i sociala medier, kommentarer i bloggar eller olika grupper. Om du talar inför främlingar, samma sak.
Antingen så säger du bara kalla fakta utan åsikter eller bedömningar. Saker som lätt kan bevisas. Låt dina åhörare göra bedömningar om det du sagt eller ha sina åsikter. Om du vill kritisera en annan religion, använd bevisbara citat från deras egna texter eller uttalanden gjorda av dess ledare eller anhängare eller dåd som gjorts i namnet av den religionen. Igen, bara bevisbara fakta.


Eller använd den mer oskyldiga meningsformen ”En Fråga”. När du ställer en fråga, så behöver du inte bevisa något som helst. Du har inte tagit en ståndpunkt. Istället så fiskar du efter andras ståndpunkter eller fakta. Men en rätt formulerad fråga kan också säga mycket om vad du själv vill få sagt utan att för den skull kunna bli anklagad för att ha påstått något.

2. Ge inte polisen eller tjänstemän något som de kan använda emot dig. Säg så lite som möjligt till dem. Medge inte något brott, eller annat som skulle kunna användas emot dig. Kom ihåg vad den Amerikanska polisen alltid säger till dem de anhåller. ”Du har rätten att förbli tyst. Allt du säger, kan och kommer att användas emot dig.” ”KOMMER ATT ANVÄNDAS EMOT DIG”. Anta att de vill sätta dit dig eller att de är under påtryckningar från sina överordnade att göra så. Detta kan vara så enkelt som att svara ”Ingen kommentar” på alla frågor eller påståenden riktade till dig. Eller om du vill ha lite mer roligt, bemöt allt med en motfråga. Spela helst in alla konversationer med mobilen eller annan apparat. Ha gärna vittnen med dig.

3. Om du sägs ha begått ett brott, be att få träffa ditt brottsoffer, så att du kan göra denne/a hel genom att privat gottgöra din skada. Den offentliga ”rättviseapparaten” är menad att endast tas till när folk inte kan reda ut saker och ting emellan sig. Så genom att begära detta så erbjuder du dig att bespara det offentliga en massa arbete och kostnader. Påpeka gärna att detta är vad du vill åstadkomma. Vidare är det högst troligt att de inte kan hitta någon som är villig att träda fram som en skadelidande part, när det gäller vad du anklagas för att ha sagt eller gjort. Inget brottsoffer – inget brott.
Och om de hittar någon, be dem förklara hur du skadat dem personligen. Godta bara faktiskt påvisbar personlig skada - inte generaliteter eller ogillanden. Om de kommer med det nu så populära ”Jag blev kränkt av vad du skrev/sade.” gräv gärna lite med olika frågor som kommer att etablera att folk kan bli kränkta av alla möjliga saker. Eller erbjud den kränkte att kränka dig tillbaks – då borde ni vara kvitt.

4. Ifrågasätt alla bevis och begär att de absolut bevisar dess äkthet. Om de tagit skärmdumpar av facebook eller Twitter kommentarer eller inlägg. Be att de bevisar att detta inte var ett resultat av att någon hackat kontot, eller fotoshoppat dessa påstådda bevis. Folk har klarat sig från domar bara med denna enkla metod. Svar inte på frågor huruvida du skrivit vad de visar upp. Om de frågar, kontra med ”Ber du mig vittna emot mig själv? Är det inte en urgammal laga princip att man inte behöver göra det?”.


5. Om du blir kallad skriftligen för ett förhör, skriv tillbaks
och förklara att ingen kan tvingas att göra saker för en annan utan ersättning, eftersom detta vore detsamma som slaveri. Och sedan de får betalt för att kontakta dig och intervjua dig, så vill du också ersättas för din tid. Dra till med ett vanligt arvode och förklara att du tyvärr inte litar på att de kommer att ersätta dig ifall du kommer, så om de vill att du kommer får de vara så snälla och betala den uppskattade tiden, inklusive restid och reskostnad, i förskott. Så snart deras betalning har gått igenom kommer du att kontakta dem för att avtala en tid. Om förhöret drar över den tid de betalt för (vilket inte är stor chans att de kommer att göra) säg att tiden är nu slut och att när de betalar för ytterligare tid är de välkomna att återkomma. Ringer de, så gör du detta muntligen. Var vänlig och trevlig.

6. Om någon skulle antyda att du inte är vid dina sinnens fulla bruk, och behöver undersökas av en psykiater, kontra med ”Säger du att jag är SINNESSJUK??? Jag tror en så allvarlig anklagelse kan få svåra konsekvenser.” Vänd dig till andra närvarande och fråga dem? ”Hörde du med att han/hon antydde att jag var sinnessjuk?”. Se hur de med en gång försöker ta tillbaks vad de sade.

Jag tror dessa tips får räcka, annars blir det lätt för komplicerat. Öva gärna situationer av arrest eller telefonsamtal med myndigheter eller polis med vänner eller likasinnade, så att du inte drabbas av tunghäfta om det verkligen skulle inträffa. Och du, var inte rädd för dem. De är bara människor, precis som du och jag. De kanske till och med, i sina egna sinnen, håller med dig och skulle välkomna alla ursäkter att lägga ner fallet.


Vill du lära mer om andra metoder i samma anda, så hittar du en del smått och gott i dessa artiklar:


Kluriga frågor:
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/03/kluriga-fragor-dethander-da-och-da-att.html


Gör ditt eget ID:

När myndigheterna kommer:

Den sista har mer länkar för fler sätt att befästa sin frihet och att slå sönder det "Offentligas" antagande att vi alla villigt gått med på att underställa oss dem och ge dem full auktoritet över oss och våra liv.

Lycka till och glöm inte att ha lite roligt med detta. Det är en otrolig tillfredsställelse att vinna den minsta lilla seger. Det kräver mest ihärdighet, vänlighet, bestämdhet, medmänsklig kärlek (för vi ställs aldrig inför de verkliga bovarna - bara deras anställda), mod och en insikt att vi har att göra med människor som varken är förmer eller överordnade oss.
Den enda legitima anledningen att någon kan vara överordnad en annan människa, är att dem emellan så har de gjort en överenskommelse om detta. Normalt i utbyte mot betalning och under schemalagda timmar. När fick du sist betalt för att lyda dessa clowner?


Kent Bengtssonfredag 16 mars 2018

Därför behöver du förstå lite om ”lagen”.
Vi har indoktrinerats om så mycket hela våra liv, att oavsett hur vakna vi anser oss vara så kan vi vara säkra på att vi fortfarande bär på saker vi inte tänkt på att kritiskt granska. Vi är alla offer för Mind Control i en eller annan form.

När jag skriver detta har just en äldre Svensk dam blivit dömd för ”Hets mot folkgrupp” för att hon uttryckt sig hårt eller negativt om invandrare som våldför sig på Svenskar. Det bör nämnas att fyra av dessa slog henne medvetslös när hon snällt bad dem kliva åt sidan eftersom de blockerade cykelbanan hon använde. Hon vaknade först på sjukhuset med allvarliga skador. Så polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolen fann det motiverat att efter denna pärs, och det påföljande brukandet av sin yttrandefrihet. behandla henne som en kriminell fara för den Muslimska ”Folkgruppen” och möjligen kasta henne i fängelse så att hon troligen förlorar sin lägenhet, vilken då kanske kan tas över av behövande invandrare. Nu har jag inte studerat detta så noga, men jag lyssnade på en liten video där hon talar om vad som hänt henne. Hon heter Christina Öberg.

Nu kan man bli väldig upprörd över att detta kan hända i vårt kära Sverige, och sätta igång och klaga och anklaga både invandrare och Staten. Men detta leder inte till något mer än att man kanske fått lättat på trycket en smula.

Christina skulle om hon hade haft en liten grundförståelse av grundläggande laga principer och hur det system vi lever med, är konstruerat, troligen kunnat stoppa detta innan det blev så här allvarligt.

Hon gjorde troligen ett antal misstag som gjorde det möjligt att döma henne så här.
Om jag skall gissa, så vittnade hon emot sig själv genom att svara på frågor artigt och lydigt. Hon identifierade sig som en Svensk Medborgare med Namn och personnummer. Hon ställde troligen inte många frågor till alla berörda. Hon krävde inte att ha två vittnen med sig i förhören och spelade inte in förhören själv. Hon bad troligen inte om namn och nummer på de polismän som var inblandade eller åklagaren eller den som gjort anmälan mot henne. Hon krävde troligen inte att få veta vem hon skadat med det hon skrivit. Hon krävde troligen inte bevis på att den lag man säger att hon brutit mot faktiskt tillämpar på henne, eller ens är tillämplig i fallet. Hon påvisade troligen inte de jäv som absolut förelåg i hanteringen av ärendet. Hon kvalificerade troligen inte sin namnteckning i saker hon skrev under i detta ärende eller ifrågasatte vad de behöver hennes underskrift för. Hon lydde troligen ett antal order utan att säga att hon gjorde detta under hot och tvång och verkställde det hon beordrades att göra för egen maskin istället för att bara röra sig när hon blev fysiskt berörd. Hon gjorde troligen inte motanmälningar mot de tjänstemän som agerat på denna löjliga anmälan och sedan förgripit sig på henne och hennes frihet. Ej heller mot den som gjorde anmälan i första hand.
Med andra ord, så satte hon till stor del dit sig själv.


Nu säger du kanske, käre läsare, att man skall inte behöva kunna en massa om dessa saker om man inte gjort något ont, utan snarare är ett offer för våld och överförmynderi.
Det är väl i och för sig sant – i en värld som styrs av förnuft, godhet och rättvisa. Men det borde vara uppenbart för envar att en sådan värld har vi inte idag. Och har troligen inte haft på många år.
Så att tro att man är skyddad bara för att man inte begått några riktiga brott, är tämligen blåögt.

Men när jag uppmanar folk i sociala medier att lära sig mer om dessa saker, så de kan försvara sig om de skulle angripas av den offentliga sektorn, så är ytterst få intresserade. Fråga mig inte varför. Skulle jag gissa så skulle jag tro att det har med den livslånga indoktrineringen att göra. Det är som om man säger ordet ”Lag” så slår ett hypnotisk kommando i det undermedvetna till och hjärnan stängs av på personen i fråga. Eller så är alla så rädda och kuvade redan att de hellre lägger sig ner och spelar döda än att kämpa för sina liv och sin frihet. Se bara hur få som ville ställa upp och hjälpa Christina – fastän hon bad om hjälp i sin video.

Om jag skulle täcka alla de saker jag nämner ovan, så skulle den här artikeln bli väldigt lång. Men jag har i olika artiklar här i bloggen behandlat så gott som allt av det. Och har jag inte skrivit om det så behandlar de jag länkat till dessa saker mer utförligt. Varför inte ta en liten bit varje dag och ladda ner intervjuer etc. och lyssna till dem på din telefon eller en MP3 spelare när du städar, färdas, går ut med hunden, etc. Detta slags självförsvar kräver att man utvecklar ett annorlunda tänkande och att man kritiskt granskar och ifrågasätter allt möjligt.

När jag säger ”Studera laga principer” så menar jag inte att vi skall sitta och läsa igenom alla miljoner sidor av regelverk och trams som produceras av regeringen eller EU. Snarare behöver du förstå att ingen kan äga dig utan ditt medgivande – och i ”maktens” ögon har du givit ditt medgivande till att behandlas mer eller mindre som en livegen. Så du behöver först förstå hur du hamnade i denna fälla – du måste förstå fällans natur.

Du kunde göra värre ifrån dig än att skaffa en populär bok om Kontrakt-lag, och läsa den väl. Samma med en bok om Administrativ lag, om Stiftelselag och kanske Internationell lag. Men innan det börja med artiklarna jag länkat till i slutet på artikeln och länkarna i dem. Då kommer dessa andra böcker att komplettera denna kunskap. Plus följ gärna dem du gillar av de banbrytare jag länkat till.

En jämförelse.

Kommer du ihåg den gamla filmen ”The Matrix”?
Det handlade om en framtid där de flesta människor spenderade sina liv i en balja med näringslösning och hade en massa slangar kopplade till kroppen. De tjänade som energi-alstrare år de maskiner som tagit över världen. Men för att hålla människorna villiga att fortsätta leva så hade maskinerna skapat en illusionsvärld – lite som den falska verkligheten i ett dataspel. Alla hade en roll i denna värld, och den liknade precis den värld vi har idag. Verkligheten på Jorden var i stark kontrast till denna fantasivärld. De frihetskämpar och de spillror av mänskligheten som dragit sig undan maskinerna till underjordiska kamrar, levde i en blekare tillvaro där de ständigt fick kämpa för att hålla sig undan maskinerna som inte tolererade fria människor.

Parallellerna till vad vi har idag som samhälle är slående om man vaknat lite. Vi människor som bygger, tillverkar, odlar, transporterar, utbildar, städar, lagar mat, administrerar, etc. etc. är som samhällets batterier. Utan oss så stannar allt. Utan oss finns inget välstånd. Allt de rika och allt regeringar och religioner har kommer från oss, de producerande människorna.

Vi har också en Avatar i dataspelet, precis som alla ”batterier” i The Matrix. Detta är vår juridiska PERSON. Detta är inte oss som människor, det är en spelpjäs i den fiktion som det här samhället utgör, vilken vi använder för att ta del i detta samhälle. Allt annat i samhället är också juridiska personer (läs: Påhitt eller Hjärnspöken). Bolag, banker, regeringar, kommuner, landsting, militären, EU, FN, IMF, etc. etc. Till och med mark och fastigheter är i samhället ögon inte verkliga för man har skapat re-presentationer (om-presentationer) av dessa verkliga ting, i form av värdepapper och titlar till olika saker. Vi handlar inte med mark, hus eller lägenheter. Vi handlar med de värdepapper som representerar dem. När vi går och köper mat, så köper vi kvittot med våra ”låtsaspengar” maten bara följer med på köpet. Det inbillade kan aldrig uppnå likställdhet med det påhittade. Allt i det här samhället är påhittat, men liknar verkligheten. Men ingen människa eller fiktion kan råda över vad Universums Skapare skapat. Så man skapade en ”tanke-värld” istället, för att kringgå verkligheten. Sedan så inbillar man alla genom utbildning, media, och ständig samverkan med detta fantasisystem att det faktiskt är verkligt och att det inte råder någon skillnad mellan verkligheten och fiktionerna som speglar den.

Nu säger jag inte att allt detta är dåligt och att vi inte bör ha fiktioner som fyller olika roller och syften. Vad jag säger är att det är fel att våra skapelser blivit till våra Herrar. Skaparen bör alltid vara överordnad sin skapelse. Men är vi det idag? Om vi alla är födda som en del av Naturen med lika rättigheter och värde, så kan inte en annan eller en grupp av andra förslava någon? Därför kan vi endast underordna oss fiktionerna ovan, frivilligt. Vi måste också ha oinskränkt rättighet att dra oss ur dem ifall de börjar missbrukas eller vi inte längre vill delta i det spelet. Idag missbrukas de något helt otroligt, men meddela din arbetsgivare och Skattemyndigheten att du därför vill undanhålla din medverkan och få hela summan av det du producerat för, och se om de är villiga att låta dig dra dig ur.
En skapelse som blir mäktigare än sin skapare, blir ofta till ett monster. Många filmer har detta tema.

Precis som maskinerna i The Matrix, så vill inte de psykopater (mestadels) som styr detta låtsassamhälle, att vi skall inse sanningen om vår situation. De ser inte oss som jämlikar utan som lägre stående varelser, vilka är där för att tjäna dem, men de vill att vi TROR att vi som pjäserna i deras spel har makten, genom att få oss att gå och rösta på meningslösa partier som alla gör som deras överhet anbefaller.

Varför tar jag nu upp denna film som en liknelse till vårt samhälle vi har idag?

Jo, för det spelar ingen roll vad människorna i ”The Matrix” tror och gör – eftersom de inte agerar i den påtagliga verkligheten. De spelar som pjäserna i någon annans spel. Ett spel med regler de inte kan påverka. Regler som kan skrivas om när som helst och hur som helst, utan att de kan göra något åt det i sina roller som spelpjäser. I filmen så var det också så att ”Om spelpjäsen i The Matrix dog, så dog också den verkliga människan ute i verkligheten”.

Låt oss nu anta att en smart maskin kom på en annan energikälla som inte krävde dessa besvärliga människor. Då skulle de inte längre behöva dessa, och skulle göra sig av med dem. Vilket är lätt om de ligger i ett bad med slangar uppkopplade till kropp och hjärnor. Allt de skulle behöva göra är att se till att alla dog som spelpjäser i The Matrix. Eller att man matade in gifter i den slang som normalt tillhandahöll föda.

Idag har vi en värld där ledarskiktet inte behöver oss snart. Vi har självkörande bilar och robotar som kan gå och lära sig själva. Snart kommer nästan alla jobb att kunna göras av dem. Så varför ha kvar alla dessa människor? Därför ser åtminstone vi ”konspirationsteoretiker” att man har ett antal program på gång för att ta död på en massa folk. Man försöker dra igång ett krig mellan Ryssland och Väst. Man importerar en massa folk in i Europa som verkar vara fientliga eller hitskickade för att orsaka oroligheter, våld och brott, så att man kan få ett inbördeskrig mellan lokalbefolkningen och de senare invandrarna. Tänk om hela Europa blev som Kosovo och det forna Jugoslavien.

Eller så försöker man göra oss människor till lydiga maskiner med begränsad tankeverksamhet. Det programmet tycks också gå bra, om man ser på alla som går med näsan i mobilen hela tiden, eller vore villiga att ha ett chip i handen, så de slipper hålla reda på betalkort eller kontanter.

Så vi som inte gillar detta, blir till ”Samhällets fiender” i maktelitens ögon. Och måste tystas.


Den fördel vi har.

Men vi har en liten fördel fortfarande. Vi har ännu inte en uttalad diktatur. Istället låtsas man att vi har en riktig demokrati och att vi har rättviseprocedurer och ”lag och ordning”. Man vill ogärna släppa katten ur säcken och öppet erkänna att ”Vi skiter i lagen eller vad ni tycker och tror. Vi har polis och en armé av tjänstemän och med denna makt så kan vi trampa på folket hur mycket vi vill.”

Nej, man vill helst ge sken av att allt går rätt till och därför följer man sina procedurer och har förhör och rättegångar etc.
Detta ger oss en chans att försvara oss – OM vi förstår lite om hur de arbetar och tänker och vad de är menade att rätta sig efter.

Så studera dessa saker jag föreslår och annat du finner på den resan. Skaffa vänner som vill det samma. Öva olika situationer med dem, så att när en verklig situation kommer, att du har lite övning i vad du bör och inte bör säga. Gå och sitt som åskådare i domstolar och se vad som pågår där och tänk sedan på hur du skulle agerat om du var den åklagade. Auktorisera de vänner du litar på och som förstått en del, att agera för dig ifall du blir häktad eller fängslad. Gör detta för varann. Ta steg för att särställa dig och din juridiska person, så att du har systemets medgivande i viss grad att du inte automatiskt kan ses som denna abstraktion. Detta kräver studier och engagemang.

Tänk också på allt du gör och säger i det offentliga rummet. Man kan säga saker på olika sätt. Så välj sätt som är mindre riskabla och inte kan tolkas som det ena eller det andra som nu ses som rasistiskt eller folkgruppsfientligt. Det är inte 1970 längre.

Frågor är mycket mer oskyldiga än påståenden, och man kan säga mycket med en väl uttänkt fråga.
Att berätta vad som faktiskt hände kan heller knappast ses som förtal eller hets mot folkgrupp, så länge man håller åsikter och bedömningar borta från det hela. De som måste ta till vidrigt rasistiska bilder, skämt eller citat, förtjänar nästan att få en smäll på fingrarna. Om inte annat för att de är så dumma att de inte kan komma på ett smart sätt att säga vad de vill få sagt, utan att riskera bråk med ”rätts”-väsendet.

Nu kanske du undrar ”Har någon någonsin haft någon framgång med dessa metoder du förespråkar? Är det verkligen någon mening med att ens försöka vinna över detta riggade system?”

Vi har i Sverige några få eldsjälar som haft viss framgång med olika sådana tillvägagångssätt. De är inte många, men de bevisar att det kan göras.
Själv har jag praktiserat vad jag lär i utlandet – mest England. Och jag har haft nog med framgångar för att se att det är mer än slumpen som givit mig dessa. Läs gärna sidan ”Min resa” om du vill se vad jag gjort.
Många av de metoder jag föreslår är mer eller mindre universella. De bör funka i de flesta länder som låtsas att de är fria demokratiska länder.

En viktig del i allt detta är att bli av med rädslan för folket i den offentliga sektorn. Att ha lite som de kan beslagta, kan vara en fördel. Hur kan man straffa någon som inte har något att förlora? Det kanske är därför så många äldre börjar bli frispråkiga. De har levt sitt liv och har inte långt kvar, så kan ta sig risker som andra kanske drar sig för. Och om myndigheterna slår ner hårt på dem, så gräver de bara sin egen grav, på grund av den avsky de kommer att skapa för sig själva.

Om du vill lära mer om alternativa lösningar.

Här är vad jag föreslår. Om du redan läst eller studerat en del av detta, så kan du hoppa över dessa. Men det skadar aldrig att gå över grunderna igen. Ofta hittar man nya infallsvinklar eller får nya insikter, när man går igenom något igen. Om inte annat för att man lärt mer på annat håll sedan sist.

I den här bloggen, inklusive länkar för vidare studier:

Din Personliga Person. Lär dig om ditt ”alter-ego” - din fiktiva representant.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/02/din-personliga-person-vem-ar-du-hur-fri.html

Vad är Sverige? Lär dig om vad Sverige är, eller rättare sagt, vad de två olika Sverige är, som vi dagligen har att göra med.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/03/vad-ar-sverige-dettakan-vid-forsta.html

Svenska Medborgare är inte Svenskar. Mer om de två Sverige och oss och vår PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/03/svenska-medborgare-ar-inte-svenskar.html

Lever vi i verkligheten eller en Drömvärld?Här tar jag en djupare titt på vår uppenbara oförmåga att se igenom illusionerna och fiktionerna i våra liv.

En annorlunda Identitetshandling.
Gör ditt eget ID, så du inte riskerar att förväxlas med din PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/06/enannorlunda-identitets-handling-jag.html

Öppet brev till Myndighetspersoner.
Kan användas när du angrips av orderföljare.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/05/oppet-brev-till-myndighetspersoner.html 

När Myndigheterna kommer.Tips och strategier i att hantera eller tas med inspektörer från olika myndigheter.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2016/12/nar-myndigheterna-kommer.html


En relativt enkel Administrativ Process. Hur man får sin motståndares medgivande till olika saker och ett privat administrativt domslut, som kan rädda en, om fallet trots allt går till domstol.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/04/en-relativt-enkel-administrativprocess.html

Lär dig mer.
En sida med en samling material som kan vara relevant, på svenska, från olika författare, och några ord från mig själv. Länkar till annat material.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/blog-page.html
Om du studerar OK på Engelska, så är denna sida från min Engelskspråkiga version bättre:
http://safreedomseeker.blogspot.co.za/p/educate-yourself.html

Min resa. Du kan skippa kapitlen om barndom, tonår och scientologin. Resten bör vara av intresse om du vill tillämpa dessa saker.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/o.html

Nu är det dags att vidga studierna till sådant utanför mina skrifter och dem jag lärt mig från.
En bra grundning i Lag som sådant kan vara en utomordentlig tillgång att ha. De äldsta lagarna är de mest grundläggande och har jag inte fel så har de prioritet över senare påfund om konflikt råder mellan dem och en senare lag eller regel.
Den äldsta lagboken vi har är Bibeln. Många av de principer som används än i dag kommer från denna bok. Den kanske är en blandning av sanning och dikt, men jag säger inte att vi skall läsa den som en religiös text, utan för att få en bra grund till dagens rättsväsen.

Sedan har vi de Romerska ”Maxims of Law”. Vissa hävdar att de inte längre har betydelse, låt det vara deras tolkning. Jag har ofta inkluderat dem jag gillat i mina skrivelser och till och med nämnt den om att inte vittna mot sig själv i domstol, och domaren gav mig rätt. Du hittar dem här:
https://famguardian.org/Publications/BouvierMaximsOfLaw/BouviersMaxims.htm
Många kan verka irrelevanta eller konstiga, men de innehåller ett antal pärlor.

Sedan föreslår jag böckerna om olika lagformer jag nämner ovan. Lägg till en bra text som förklarar värdepapper, obligationer, aktier, etc.

Har du kommit så här långt har du kommit längre än mig, så jag har inget mer att lära dig. Kanske du kan lära mig ett och annat.

Om vi tittar på naturen, som är det närmaste jag tror vi kan komma vad vår skapare avsåg, så är överlevnad eller frihet inte givna tillstånd. Det är en hård värld där liv och rätten att leva sitt liv är något som måste försvaras på olika sätt av olika livsformer. En buffel äter gräs och är för det mesta fredlig, men försök döda den eller dess barn eller vänner, och du kan få smaka på sparkar och vassa horn.

Mänskligheten har på det stora hela inte rest sig högt över detta, och vill man inte bli någon annans föda (bildligt talat) så får man lära sig hur man försvarar sig.

Se på munkarna i det Kinesiska Shaolin Klostret. De blev regelbundet anfallna av rövare som plundrade deras Tempel och skadade och dödade dem samtidigt. De tröttnade på detta och sökte vitt och brett efter de bästa krigarna som fanns, och betalade dem för att komma och lära dem hur man försvarar sig själv. De lärde sig många stridstekniker och vidareutvecklade dessa med deras egen kunskap om själen och den mystiska kraften ”Chi”. De är fredliga och varma människor, men jag antar att få här i världen skulle vara villiga att gå i närstrid med någon av dem.

Lite på det viset behöver vi vara. Visa kärlek, omtanke och förståelse. Men var för den skulle inte en dörrmatta för arroganta makthavare och deras orderföljare.

Kentsöndag 11 mars 2018

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott....
….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös.

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade.

När de får makten verkar den allmänna attityden vara att de nu har givits rätten att göra vad fan de vill. Till och med ändra grundlagen eller trampa på mänskliga rättigheter.
Så hur kommer det sig att vi kan se ett brott som en våldtäkt eller ett rån som ett brott, fastän förövarna var fler än offret, och enligt den ”heliga” demokratiprincipen borde foga sig, men inte ser ett brott mot folket begånget av förrädare och brottslingar som maskerar sig som ”Folkets Representanter”, som ett brott?
Hade Stickan Andersson kanske rätt när han sade ”Folk är inte så dumma som vi tror – de är dummare.”

Nu säger en del: ”Ja, demokrati är inte perfekt, men det är i alla fall bättre än andra system.”

Nåväl. Låt oss ta fasta på det, för ögonblicket. Så om vi nu skall ha demokrati, hur kan man utforma den för att göra den så bra som möjligt? I det förflutna så infördes ”Representativ Demokrati” för att det inte fanns möjlighet att låta alla ha ett ord i alla beslut som skall fattas i ett samhälle. Så man hittade på olika politiska partier som hade olika åsikter om hur saker och ting skulle skötas och som vurmade om vissa gruppers intressen inom befolkningen – som arbetarpartiet eller bondepartiet. Och folk gick och röstade på det parti man gillade mest eller trodde skulle se efter ens egna intressen bäst.

Men detta är idag inte längre nödvändigt. Vi skulle kunna lägga ner Riksdagen och de olika partierna och införa Direktdemokrati. Man skulle kunna ha detta på lokalnivå i varje stad eller kommun för lokala frågor, samt på riksnivå för hela landet. Hur skulle då detta göras?

Varför inte använda den algoritm som används för kryptovalutorna, eller fingeravtryck eller retina läsare, så att alla får ett ”väljarkonto” som inte kan förfalskas. Sedan när någon vill ha en folkomröstning skulle man kunna ha något system där, om personen i fråga kan få tillräckligt med stöd för sin fråga, så kan den tas upp i en lokal eller nationell folkomröstning. I Schweiz tror jag detta kan göras om man får över 100 000 namnunderskrifter för sin sak. Vi skulle kunna ha något liknande. Sedan skulle alla (de som orkar lyfta arslet från TV soffan till datorn) kunna ge sin röst till de olika alternativen som föreslås i saken. Det vinnande alternativet blir en ny lag eller regel.

Man skulle också få ha vissa begränsningar på plats om vad som skulle kunna röstas på. Till exempel så skulle brott inte kunna göras lagliga. Och det skulle behövas en lista med saker som ansågs som obestridliga rättigheter och friheter, vilket ingen individ eller grupp av individer har rätten att ändra på. Dessa skulle kunna fastställas med samma system och säg att åtminstone 2/3 av väljarna måste vara överens här. Detta skulle bli en slags grundlag.

Så, om en fråga kom till omröstning så skulle den avgöras med en folkomröstning. Om frågan bara var av lokalt intresse, så skulle det vara en lokal omröstning.Detta skulle ta död på alla partier och på politiker. Vi skulle alla stå som jämlikar inför varann, och Staten skulle kunna krympas till en verkställande funktion där tjänstemän agerar enligt folkets vilja. De som ville påverka opinionen fick göra så med egna medel. Storbolagen skulle inte kunna idka lobbyverksamhet direkt med politiker och beslutsfattare, de skulle behöva vända sig till hela folket, vilket skulle bli avsevärt mer kostsamt och utgången mer osäker.Hemliga sällskap, Internationella företag eller utländska underrättelsetjänster skulle inte kunna hota eller muta politiker eller beslutsfattare till att göra som de ville. De skulle också få försöka påverka en hel befolkning. Detta skulle bli en dödsstöt mot ”Den Djupa Staten” / ”Kabalen” / ”New World Order Eliten” / ”Illuminati” eller vad man nu vill kalla de grupper som i lönndom styr och ställer en massa.

Politiska mord skulle bli meningslösa, för beslutsfattandet har avlägsnats från individer och lagts på hela folket. Om man mördar de som har jobbet att verkställa besluten som röstats om så kommer bara en annan med samma uppgift i hans eller hennes ställe.

Allt detta skulle nog vara bättre än den Representativa Demokratin, men jag har mina reservationer.

Först och främst så skulle vi fortfarande ha en situation där vissa tvingar andra att följa deras vilja. Detta kan bara vara försvarbart i självförsvar – där en uppenbar brottsling som avser att skada en eller flera behöver stoppas. Den nya grundlagen skulle kunna ta hand om mycket av detta om den gjorts väl och så gott som alla är överens om den.

Sedan skulle maktfulla intressen kunna stoppa ett nytt förslag genom att hota eller mörda dem som driver frågan, så att den aldrig kommer till omröstning och andra som funderar på att ta över och driva den skulle bli avskräckta.

Men, detta skulle kunna vara ett övergångsskede till ett system som respekterar individens rätt till självstyre, där allt sker med samtycke och personliga val.
Människan har en hel del mognande att göra innan detta kan bli verklighet. För det skulle kräva en ansvarsnivå som få varken kan agera på eller är villiga att agera på. Många gillar att vara en slags slavar eller barn, där de bara gör ett jobb och får allt serverat av ”Mamma och Pappa”. De vill ha några leksaker och tid att leka och festa. De vill inte ta ansvar för sina liv och världen.
De är en annan anledning denna direktdemokrati kanske inte kommer att fungera. Men de är inte en anledning att inte försöka genomföra denna modell.


Det är ett gammalt talesätt att ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.

Därför skulle jag vilja se en värld som är så lite centralstyrd som möjligt.

Makthavare har ofta attityden ”Folk är inte mogna att anförtros frihet och självbestämmande”.
Så hur kan vi anförtro makt till folk om de inte ens kan hantera frihet? För "Makthavarna" är folk med – och ser man på vad de har för sig, så är de allt annat än ansvarsfulla eller godhjärtade. Det verkar snarare som om makt attraherar skurkar och psykopater. Ta bort maktpositionerna och de måste hitta hederliga sysselsättningar.

Så tills vi har utvecklats till en punkt där vi kan agera ansvarsfullt för allas räkning, så vore det bättre att bryta upp alla stora politiska, ekonomiska och religiösa enheter så att väldigt lite makt vilar på en enskild individ.

Vi skulle kunna ha överenskommelser om att kunna resa och bedriva handel fritt, men vill vi bosätta oss någonstans annan än där vi växte upp, så får vi be lokalbefolkningen om lov och rätta oss efter deras lokala beslut.

Detta skulle kunna leda till en mångfald av levnadsmodeller och en värld som är långt mer rik på alternativ och lösningar, där olika synsätt och kulturer kan leva enligt för dem optimala förhållanden.

Bara en tanke...


söndag 22 oktober 2017

DE SMARTASTE SÄTTEN ATT DÖDA FOLK PÅSäg att du ville ta död på någon.... vad skulle då vara ett bra sätt att göra detta på, så att du kunde undgå att ses som mördaren och kunde undgå att bli bestraffad för vad du gjort?

Om du inte brydde dig om ifall omvärlden trodde ditt offer mördats eller bara råkat ut för en olycka eller blivit sjuk, skulle du då inte göra det på ett sätt som fick det att se ganska naturligt eller olycksartat ut?

Eller om man nu ville att människan i fråga dog en våldsam död, vore det inte bäst att manipulera situationen så att någon annan utförde dådet, samt att ingen skulle kunna förknippa dig med det?
Helst så att varken offret eller förövaren insåg att du låg bakom.

Och om det kunde göras på ett sätt som samtidigt gjorde dig och dina vänner rika och maktfulla, vore inte det ännu bättre?

Och hur vore det om ditt planerade dödande kunde rättfärdigas som nästan moraliskt? Vore det inte ännu ett bonus? Som att man rensar i grönsakslandet så de produktiva växterna inte kvävs av ogräs, eller man gallrar morötterna, sa att en del kan växa sig stora och värdefulla.

Om ett eller fler mord kunde ses som nödvändigt och behövligt för att rädda omgivningen i stort, vore det ens ett mord då? Vore det inte istället en god gärning?

Även om omgivningen i stort först fick lida en del genom att saker blev värre för en tid, men i långa loppet så skull det till slut bli mycket bättre – vore det inte värt att göra?

Vad pratar jag om nu?

Organiserad brottslighet? Psykopater? Maffian? Klu Klux Klan?

Nej tyvärr inte.

De flesta av mina läsare vet säkert redan vad jag syftar på – de människor som idag styr vår värld.
Jag menar då inte nödvändigtvis politiker, även om de är en del av det, utan dem som vi inte ser eller hör talas om, utom kanske i alternativa media. De som kontrollerar regeringarna, världsfinanserna, forskning, energi, media, utbildning, trender, militären, klimatet, folks hälsa, lagstiftning, krig, fred, dryck o. föda, teknologier, kommunikationer, vad de flesta tycker och tänker, etc. etc.

”Kärt barn har många namn” sägs det. Här är några av de termer som används för att beskriva dem;
”Den djupa Staten”, ”Kabalen”, ”Eliten”, ”NWO”, ”Hemliga Sällskap”, ”Satanister”, ”Sionister”, etc. beroende på vem som talar och vad han eller hon uppfattar att de egentligen är. Jag tänker inte gå in djupare på vem eller vad här. Om detta är intressant för dig, ta en titt på sidan om Konspirationen i tabbarna ovan.

Nej, här tänkte jag bara ge lite exempel på hur de dödar folk – vare sig det sker snabbt och våldsamt eller smygande och lömskt. Jag hävdar absolut inte att detta är en komplett lista, men jag vill att alla är medvetna om detta som något som äger rum i denna ”underbara och bästa av alla världar”. Jag hävdar heller inte att alla mina antaganden eller slutsatser nödvändigtvis är korrekta – för jag har inte full insyn i deras värld. Men om något set ut som en viss sak, beter sig som en viss sak och luktar som en viss sak, så är det troligen vad det verkar vara.

Det är också viktigt, för att ta död på någon, att komma nära människan i fråga, och helst vinna hennes förtroende, så att hon inte misstänker att hennes liv är i fara, utan kanske till och med tror att hon blir hjälpt istället för dödad.

Sedan finns det olika grader av död. Om man gör en människa sjuk eller oförmögen att tänka eller minnas klart, är hon då lika levande som när hon inte hade dessa handikapp? Är inte sjukdom ett steg närmare döden? Men om hjärtat fortfarande slår och pupillen drar ihop sig när man lyser in i ögat – då anses personen leva fortfarande, även om han eller hon inte har någon effekt på sin omvärld, mer än att sluka resurser. Att göra så att någon hamnar i ett sådant tillstånd, räknas inte som mord, i laga mening.

Så, låt oss titta på några av sätten att döda andra utan att ställas som ansvarig.

KRIG
Detta är ett gammalt beprövat sätt. Skapa osämja och konflikt medan olika länder och låna pengar till båda sidorna för att kunna köpa vapen och bygga upp en armé. Om folken i fråga ändå inte vill gå till krig, skapa något som ser ut som en attack, vilket gör folken så upprörda eller hämndgiriga att de ändrar sig gällande att sända sina barn ut i krig. Som 9/11, eller Japans planerade attack på Pearl Harbour (vilket man visste skulle komma, men man lät hända, så det fanns ett gott skäl att gå in i kriget). Helst skall ett krig hålla på länge så att så många som möjligt dör. Har ni också märkt att krigen utkämpas inte längre över territorium. När ett land/en regering nedkämpas, så blir det inte en del av vinnarens territorium. Man bara sätter dit en lydig regering istället.

REGERINGAR
Detta faller delvis under den förra rubriken, men förtjänar att nämnas separat, med tanke på hur ofta regeringar dödat stora grupper av sitt eget folk. Speciellt under Kommunismens frammarsch. Miljoner mördades i Ryssland, Kina och Kambodja. En hel del mördades i Sydamerika och Afrika när olika grupper tog makten i ett land, eller försökte hindra andra att ta över landet. Det sägs att under nittonhundratalet så dödades över 200 miljoner människor av regeringar – vare sig det skedde i krig eller interna ”utrensningar”.
Regeringar är delaktiga i mer dödande än detta, men vi lämnar det till de följande punkterna.

SJUKDOMAR
Här är väl den mest uppenbara AIDS. Att ingen nämnt dess namn har aldrig upphört att förvåna mig. Det låter ju som något som ”Hjälper” (aid) vilket jag inte tror är ett sammanträffande. Denna sjukdom skapades i ett laboratorium, och kom inte från apor. Den spreds i Afrika genom WHO i en Smittkoppsvaccinations-drive. Här är en video rörande detta:
https://www.youtube.com/watch?v=amXSy7ZDhsI Jag har sett fler.
Sedan har vi dessa influensa epidemier, som svininfluensan, där vaccinet fanns färdigt och klart redan från början och där media rullar ut en massa information och skrämselpropaganda om hur farlig den är, veckor i sträck och manar alla att gå och vaccinera sig. Men när det hela blåst över så var inte dödsfallen ens i närheten av vad som förutsades.
Ebola var en annan. Massor av media uppmärksamhet och rese-restriktioner. Folk som ansåg sig kunna bota den hindrades att åka dit med sitt botemedel. Mycket skumt.

Men dessa virus är bara en liten del av detta. Har ni märkt hur nästan alla områden av mänsklig aktivitet och kunnande hela tiden blir bättre och bättre. Vi lär oss om gener och kan manipulera dem. Våra bilar är mycket bättre idag än vad de var 30 år sedan. Samma gäller telefoner, datorer, kommunikationer, tillverkningsprocesser, kemi, etc. Det verkar som bara områden där man inte vill ha förbättring står still, som hälsa, utbildning och i viss mån energi. Om sjukvården följde trenden så skulle vi knappt ha sjuka människor längre. Men istället ökar cancer hela tiden och en uppsjö av nya sjukdomar kommer fram hela tiden, eller så blir sällsynta sjukdomar vanliga. Vi lever längre säger man. Men vad för liv är det? Ett liv med krämpor och mentala rubbningar som Alzheimers, Demens, Lyme, Borrelia, immunförsvars rubbningar, etc. etc. Hur mycket av ett liv är det om man lever som halvdöd?
Har ni också lagt märke till att man aldrig ser en President, Premiärminister, Statsminister, etc. som blir sjuk under sin regeringstid – oavsett all den stress de måste uppleva. Slutsatsen här måste bli att de har bot för alla sjukdomar, men bara några få privilegierade har tillgång till detta.

VACCINER OCH MEDICINER
Det hävdas av vissa som undersökt detta, att en av de största dödsorsakerna i västvärlden är ”död som ett resultat av medicinering eller medicinska behandlingar”. Nu kanske man kan säga att många sjuka var så nära döden att det var mycket osäkert om någon behandling skulle hjälpa, men det var värt ett försök – och det är väl i och för sig sant. Men när en stor procent av småbarn plötsligt blir autistiska efter att vaccinerats för barnsjukdomar. När fler och fler barn och unga dör i cancer, får allvarliga allergier, har dåligt immunförsvar, etc. då verkar det lite misstänksamt. Vi har i den ”utvecklade västvärlden” mycket lägre fruktsamhet än i länder där man har en mycket torftig kost och nästan obefintlig sjukvård. Här i Sydafrika där jag nu bor, ökar befolkningen med en miljon om året – och det är främst bland de fattiga, då de mer välbärgade, oavsett ras tenderar att planera sin familj bättre. De lever mest på majsmjöl.
Jag säger inte att läkare och sjuksköterskor medvetet försöker ta död på folk. De vill ofta väl, men måste hålla sig till de metoder som läkemedelsindustrin och läkemedelsverket dikterar, och de får ofta olika bonus för att få folk att ta vaccin eller vissa mediciner.
Läkemedelsindustrin är en vinstdriven affärsverksamhet. Tror någon att de vill ha billiga och bra botemedel??? Nej, det vore inte bra för affärerna. Bättre att börja tidigt med spädbarn och göra dem försvagade så att de blir kunder för livet. Vad bättre än att förstöra immunförsvaret, så att kroppens naturliga läkning inte sker, utan de måste ha olika preparat för att bli bättre.

DÅLIGT NÄRINGSINTAG
I moderna stordriftsjordbruk så sker mycket lite tillförsel av näringsämnen till jorden. Istället används konstgödsel, kemikalier av tvivelaktig säkerhet och genmanipulering. Detta gör att vår föda blir fattigare på näringsämnen som våra kroppar behöver, år för år. Dessutom så är mycket av den mat de flesta äter processad så att dess näringsvärde ytterligare minskar eller helt uteblir, och sedan lägger man till olika ämnen för att den skall hålla sig längre, smakämnen, smakförhöjare som Glutamat, färger, konsistensgivare, etc. Många av vilka kan vara negativa för hälsan eller magen.
Inte ens vitaminer eller andra supplement är helt säkra. De billigare är syntetiska. Jag lärde nyligen att syntetiskt vitamin D3, som sägs vara så viktigt att ta extra av, är ett råttgift.
( https://www.drugs.com/answers/cholecalciferol-is-main-ingredient-in-rat-poison-336757.html )
Någon rapporterade att MONSATO har bara organisk mat i kafeterian på sitt högkvarter. Man kan undra varför...

VÄDERMANIPULERING OCH BESPRUTNING AV SKYARNA
På många håll i världen är det numera ovanligt att se en klar blå himmel. När jag var ung tittade jag ofta på flygplan som flög över vår gård. De som flög högt lämnade efter sig en kondensstrimla som låg kvar några minuter innan den avdunstade. Idag så ser vi strimlor som inte avdunstar, utan som breder ut sig till ett dis och kanske till och med moln. Man sprutar aluminium, barium partiklar, och Gud vet vad annat på oss dagligen. Ingen från offentligt håll vill träda fram och säga vad detta är eller rör sig om. De som försöker fråga sig fram stöter på ”Militära hemligheter” och en vägg av tystnad. Gissningarna är för många för att ange här.

Vi har alla sett hur klimatet och vädret ändrats, och mer extremt väder verkar bli mer vanligt på många håll. Vissa ställen drabbas av torka, andra av översvämningar eller orkaner.
Kanske finns det fler orsaker än medveten mänsklig manipulering av vädret, men då man får intrycket att det arbetas på att reducera Jordens befolkning drastiskt, och att på Georgian Guidestones står det tydligt och klart att målet är att reducera befolkningen till 500 miljoner, så är det mycket troligt att den svält på grund av torka eller opålitligt väder som vi ser på många håll, är skapat för att ta död på folk.
Det finns en installation av radiomaster på olika ställen Jorden över som är samordnade och kallas för HAARP. Det sägs att dessa i samverkan kan styra jet-strömmarna och skapa falska hög eller låg-tryck. De lär också kunna användas för att framkalla jordbävningar i ostabila områden. Den som förstörde kärnkraftverket i Japan, lär vara en sådan.

Sedan har vi hemliga vapen som används av underrättelsetjänster, olika regeringsorgan etc.
Det lär finnas sedan 60-talet en pistol som skjuter en liten pil av is genom huden på offret. Isen innehåller ett starkt gift som inducerar en hjärtattack i personen i fråga, men som snabbt bryts ner i kroppen så att det inte kan spåras vid obduktionen. Vi har haft några misstänkta hjärtattacker av samhällskritiker i Sverige nyligen.

Det har också forskats i och byggts mikrovågsvapen sedan 50-talet. Med olika mikrovågsfrekvenser strålade in i kroppen på någon så kan en mängd olika åkommor, sjukdomar, vansinne och död genom hjärtattack etc. skapas. Sök "Barry Throwers, microwave weapons" på YouTube om detta är intressant. Man kan också med denna teknologi skapa röster i folks huvuden, vilket kanske skulle kunna få någon religiös fanatiker som inte är alltför smart att tro att "Gud talar till mig" och låta sig övertygas att gå ut och begå mord som Gud anbefallt. Eller kanske vissa skulle kunna ledas till sådant vansinne eller desperation över dessa röster att de tar livet av sig. Enligt Throwers, så kan också frekvensen på bärvågor påverka folks lynne. Till exempel lär vissa polisradiosystem ha verkat på frekvenser som gjorde polisen mer aggressiv.

Det är troligt att alla mobilmaster är del av ett vapensystem som utifall en öppen konflikt skulle uppstå mellan ett lands folk och dess regerande klass, att vi skulle bombarderas med frekvenser som gör oss apatiska eller sjuka. Så om detta skulle hända en vacker dag, förstör mobilmasterna.

Aluminiumfolie lär stoppa dessa mikrovågs angrepp. Läste om en kvinna i New York som hade röster i huvudet under natten och knappt kunde sova. När hon gjorde en liten hydda av kartonger över sin säng och klädde den med folie så upphörde rösterna och hon kunde sova igen. Så termen "foliehatt" kanske inte är så korkad som den verkar.

Jag tror detta får räcka. Det finns säkert mer. Men jag vill inte skriva en bok, utan vill bara påpeka dessa saker ifall någon läser detta som inte var familjär med det redan. Förhoppningsvis kan det väcka ett intresse i att söka vidare i ämnet och skaffa mer information här.

Detta är inte mitt huvudintresse, men det anknyter till annat jag skriver om, så tycker det kan vara värt att nämna här.

Sist men inte minst – glöm inte att det till stor del är frivilligt att låta sig dödas eller försvagas genom de ovan givna exemplen. Ät nyttig mat. Helst som du själv odlat organiskt, eller i alla fall så färsk och obehandlad som möjligt. Här har folk på landet en fördel. Få tillräckligt med sömn. Använd så lite kemikalier som möjligt. Motionera. Bada bastu. Fasta. Missbruka inte något, speciellt inte socker. Ät supplement av mineraler och vitaminer av god kvalitet. Lev så nära och så mycket som möjligt i harmoni med Naturen.
Om du skadats av vacciner etc. se om du kan hitta metoder eller medel att återupprätta immunförsvar etc. Har du amalgam i tänderna, byt ut det.

Lycka till.

Kent

PS. Om det jag skriver verkar lite otroligt, titta på den här intervjun och se om det verkar mer trovärdigt än vad jag totat ihop ovan.


fredag 20 oktober 2017

Ett Drömsamhälle....De flesta av mina drömmar är bara en salig röra av intryck från det förflutna eller vad som verkar vara hoptotat i sömnen. De är vanligtvis helt motsägelsefulla eftersom jag kan vara i en del av världen i minut och någon annanstans, i nästa. Eller så skiftar deltagarna etc. De saknar mening när man vaknar och tittar på vad man kommer ihåg om drömmen.

Men vid sällsynta tillfällen har jag en dröm som verkar ha ett budskap till mig själv. Jag hade en för många år sedan som i grund och botten sa "Ta dig i kragen och ta ansvar för dig själv och ditt liv!" (Inte säker på att jag någonsin gjorde det – i alla fall inte till den nivå drömmen manade mig).

Härom morgonen, strax innan jag steg upp, hade jag en dröm som jag först inte tänkte mycket om, men som jag nu tror var ett slags budskap till mig själv. Så jag tänkte jag borde skriva ner den och säga något om den.

Den större bilden är lite oklart, men det är mindre viktigt.

Jag drömde att jag just hade flyttat till en lägenhet i ett stort och högt höghus i ett område med liknande hus. Jag hade just gjort ett nattskift av något slag, och schemat hade ändrats för dem som gjorde detta. Jag behövde hitta en kvinna som snart skulle göra sitt skift, så att hon skulle få veta att schemat ändrats. Men jag visste inte i vilken lägenhet hon bodde.


Så här var jag, hade just kommit hem från mitt nattskifte och försökte hitta någon på en ny och okänd plats. Inget speciellt med drömmen än så länge.

Men när jag letade efter den här kvinnan gick jag igenom minst två av husen och frågade folk om de kände henne eller visste var hon var. Varje höghus hade på entréplanet och de lägre nivåer många små caféer, restauranger eller klubbar där folk kunde äta eller dricka och mest av allt – umgås med varann. Det var tidigt på morgonen, men fullt av folk som satt och åt och pratade eller skojade. Det var gott om glädje och skratt. En del satt i varandras knän eller höll om varann – som riktigt goda vänner. En del gick från ett ställe till ett annat för att säga hej eller skämta med varann. De tycktes inte vara alkoholpåverkade alls.

De tycktes göra sig redo för något arbete eller vad de skulle göra den dagen. Men tonvikten var inte på arbetet eller pengarna (som jag aldrig såg dem använda), men på varandra och den gemenskap som de kände och hur de accepterade och gladdes åt varann. Möbler, kök, kläder och det allmänna tillståndet i husen var rena och fungerande. Ofta lite slitna och använda, som begagnade möbler och kläder. Saker och tings utseende var uppenbarligen inte den högsta prioriteten.

Det fanns några riktigt excentriska människor och några tvivelaktiga figurer, men på det stora hela verkade ingen oroa sig för vad andra gjorde eller såg ut eller hur andra uppträdde så länge de var trevliga mot varandra. Så småningom hittade jag kvinnan jag letade efter och strax efter att jag blev introducerad och skakat hand, så ryckte klockradion mig ur drömmen.

Så varför skriver jag det här?


Det var bara en dröm, eller hur?


Tja, på ytan såg det ganska mycket ut som vår nuvarande värld. Men det var inte de fysiska miljön som fick min uppmärksamhet här. Det var hur människorna levde och hur de prioriterade varandra över vad de än gjorde. I det här samhället var medmänniskorna det viktigaste och mest omhuldade.


Folk åt inte hemma eftersom de hellre gjorde det med sina vänner och grannar, och även då var det inte ätandet som var huvudsaken, utan att umgås, att skämta och ha kul med varandra. Det fanns inget mode vad jag kunde se. Kläder var en blandning av gammalt och nytt och såg bekväma och funktionella ut, samma med inredningen.

Det verkade som om de människor som tillhandahöll mat och platser att träffas på, gjorde detta främst för att de tyckte om att göra det och gillade att ha folk omkring sig som de kunde hjälpa och ta hand om. Jag fick intrycket att de flesta gjorde vad de gjorde för att det var någonting som behövde göras eller de tyckte om att göra det, men det gjordes helt klart i en anda av kamratskap och plikt, snarare än som dagens samhälle – där vi arbetar på grund av ekonomiskt tryck eller för att kunna överleva, där många inte trivs eller är intresserade av sitt arbete.

Det verkade som om alla funktioner i samhället togs hand om genom att alla gjorde sin del. Det gjordes i en anda av överenskommelse, bidragande, samarbete och kärlek, snarare än "Du måste!" eller "Det är vad lagen säger!". Sysslor som ingen ville göra som sitt ”jobb” sköttes genom att man delade på att göra dem – kanske några timmar i veckan. Det verkade som om folk arbetade mycket mindre än vad vi gör idag.


Jag nämner detta här, för att folk som inte förstår hur man kan ha ett samhälle utan en Stat som tvingar alla att göra som den beslutat, brukar komma med invändningen ”Det här samhället är kanske inte perfekt, men det fungerar i alla fall hyfsat. Hur skulle man annars ha det?”

Om man inte kan tänka sig alternativ till vad vi har idag, så har man inte mycket fantasi. Att vi har så mycket negativt och så mycket förfall av saker vi tog för givna för ett antal år sedan, har att göra till största delen med olika individer och grupper som beror för sin fortsatta existens på att vi ständigt är oroliga, upprörda eller rädda – så att de kan rädda oss från dessa inbillade monster genom mer lagar, mer förbud och mer restriktioner. Om du vill veta mer om vilka dessa är, läs bloggsidorna i tabbarna ovan om ”Hur Sverige Erövrades” och ”Konspirationen”.

Om tillräckligt många vaknar upp och börjar ändra på saker, så att vi kan se till att dessa individer inte längre har något inflytande på vårt samhälle, då skulle vi med en gång få en mycket mer positiv stämning i samhället och uppmärksamheten skulle skifta från jämmer och elände till en positiv konstruktiv anda.
Med våra effektiva arbetsmetoder och hjälpmedel som vi har idag, så skulle vi alla kunna leva väl och ändå ha mycket mer fritid.

Tänk på hur många jobb som inte behöver göras som görs idag i stat och kommun, samt hur mycket arbete som görs i företag eller av privatpersoner för att uppfylla olika krav på redovisning, eller för att idiotiska regler eller lagar kräver det, etc. Om allt detta försvann och vi bara gjorde saker som behövde göras, så skulle vi troligen kunna jobba hälften så mycket och ändå ha det bättre ställt än nu – över lag.


Det finns olika exempel världen över på hur grupper har skapat sina egna fungerande samhällen. En brist på lösningar har aldrig varit ett problem i en värld full av uppfinnare och tänkare. Problemet har alltid varit att de som har kämpat till sig makten, inte vill förlora den och de drar sig inte för mycket när det gäller att behålla sitt grepp om den. Om detta är deras inställning, förtjänar de någon som helst makt eller respekt, över huvud taget?

Oavsett om vi gillar det eller inte så kommer vår värld att se mycket annorlunda ut snart. Maskiner, datorer, robotar, självkörande fordon, etc kommer att ta över mer och mer sysslor som gjordes av människor. Detta är väl inte så fel om alla får ta del av frukterna av denna utveckling, och artificiell intelligens hålls i tjack, så den inte tar över vår värld. Men om man ser hur saker och ting har utvecklats hitintills så har de rika och deras bolag behållt alla vinster och folk i allmänhet har blivit fattigare och mindre fria.

Det kommer att vara upp till oss som börjat vakna en smula, att skapa ett bättre samhälle. Detta kan verka svårt som saker ser ut idag. Men saker håller på att ändras och har redan gjort så i ett antal år.
Till och med inom det nuvarande samhället så sker saker som inte skulle ha skett tidigare. Som att Storbritannien vill lämna EU, en affärsman blir president i USA, att ett Mellanöstern land som attackerats har hållit stången med hjälp av Ryssland, en del länder har eller håller på att betala av hela stats-skulden, maktbalansen börjar skifta från väst till öst, etc.

Glöm heller inte att alla i toppskiktet av den bolagiserade världen inte vill ha en Ny Världsordning eller alla länder under en regering. Det finns både goda och onda i alla samhällsskikt, och de goda stoppar ofta de värsta sakerna.

Vissa tror att folk från andra planeter etc. kommer att landa en vacker dag och göra vår planet till ett utopia. Jag tror inte på detta som en lösning, eller att det kommer att ske. Om vi vill kasta av oss våra bojor, och ha en mänskligare värld, så är det något vi måste göra själva. Om det görs åt oss, så är det troligt att vi hamnar i en liknande fälla om några år. Vi sitter där vi sitter för att vi överlåtit beslutsfattning och styrande till en liten oförtjänt självisk elit. Om vi låter andra – vilka de än vara må, ta hand om saker åt oss så kommer vi aldrig att lära oss ta hand om oss själva och att växa som individer till en nivå där vi inte behöver styras eller regeras, där all samverkan sker i kärlek och omtanke, enligt överenskomna principer, inte genom tvång, förbud, eller ”måsten”.


Jag hoppas du är med oss och att du kommer att spendera en del av din tid att lära mer och utveckla dig både andligen och i din förståelse av vår värld och naturen.

Kent
söndag 26 mars 2017

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger.

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. Vi har åtminstone två.
Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige.
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som verkar som en verklig regering åt Sverige.
SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”
Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

”Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i.

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare?
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.


Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet.

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

Gör vad du vill med detta. Försök ha lite kul med det.

Kent
Relaterade artiklar i den här bloggen: