söndag 26 mars 2017

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger.

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. Vi har åtminstone två.
Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige.
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som verkar som en verklig regering åt Sverige.
SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”
Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

”Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i.

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare?
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.


Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet.

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

Gör vad du vill med detta. Försök ha lite kul med det.

Kent
Relaterade artiklar i den här bloggen:söndag 19 mars 2017

En Svensk Tiger.Tala är silver, men tiga är guld.

Åh, ni fantastiska män
som vet hur man angör en brygga
Ni som med solbarkad hand
håller skotet i spänn
Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga.”

Jag är en lugn person med takt och ton,
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still och det skall
mycket till innan jag blir exalterad.”

”Svenskar är som gamla pumpar,
för att få något ur dem, måste man
hälla något i dem.” (okänd utlänning)

Det ligger djupt i den svenska kulturen eller den svenska folksjälen, att vara tyst, försynt, och inte göra väsen av sig. Och det är väl i och för sig ofta en god sak. Den som känner sig själv och är tillfreds med sig själv, har inga behov av att hävda sig eller framstå som förmer än andra. På samma sätt så förråder den sig själv, som är osäker och svag, genom att ständigt babbla eller hävda sin egen förträfflighet – eller än värre, försöka få andra att framstå som dumma eller svaga.

Men idag, i vårt nya förträffliga samhälle, där allt görs åt oss – till och med vårt tänkande, så är många tysta och förtegna av andra skäl än inre frid och styrka.

Idag tiger man av andra mörkare, otäckare och mer förrädiska skäl.

Låt oss ta en titt på dessa och vad som behöver ändras där.

En Svensk tiger....

...för att ”hen” är rädd för att bryta mot något av de nya tabun som smugit sig på oss. Som att kalla ett populärt bakverk för ”Negerboll” skulle göra en till rasist. Som att hålla upp dörren för en kvinna skulle göra en till en könsdiskriminerande mansgris.

...för att inte säga något som kan tolkas som fel av den politiskt korrekta Kultur-Maffian, vilken lurar runt varje hörn och bevakar oss alla.

...för man vet inte hur någon kan ta det man säger. Man får ju inte säga något som kanske upprör eller, ve och fasa, möjligen kan kränka någons bräckliga ego eller världsbild.

...för att han eller hon är rädd för ”vad andra skall tänka”. Så man sätter upp staket i sitt eget huvud utan anknytning till verkligheten, och begränsar sitt språk, tänkande och görande på grund av möjliga konsekvenser som det inte finns några grunder för egentligen.

...för att om man höjer rösten med sina barn, om man vägrar vaccinera dem med onödiga vacin som är fulla med ämnen som kan skada immunsystemet, om man vill hemskola barnen, eller om man har en annorlunda syn på hur man bäst lever sitt liv, så kan Socialtjänsten komma och konfiskera barnen för att föda den Svenska Barnhandelsindustrin.

...för om man uttrycker sina sanna åsikter om hur saker och ting görs eller sköts inom det offentliga eller till och med privata företag, så kan man förlora jobbet och bli svartlistad och få problem att försörja sig och de sina.

...för ifall man inte skulle hålla med om att massinvandringen av huvudsakligen unga män från Arabvärlden eller Afrika, inte är en strålande idè, så blir man stämplad ”rasist” eller ”Nazist” eller i alla fall som en hjärtlös egoist. Skulle man däremot kritisera de länder och individer som ligger bakom de krig som driver folk från sina hem   och de ”informationskampanjer” som utlovar en massa falska lögner till potentiella ”flyktingar” om de tar sig till Norra Europa, så är man bara en idiotisk foliehatt som tror på ”konspirationsteorier”.

...för svensken är rädd. Rädd för Staten, rädd för Skatteverket, rädd för inspektioner, rädd för böter, rädd för repressalier, rädd för mer påbud, rädd för kriminella, rädd för ekonomiska följder, rädd för förtal, rädd för att stöta sig, rädd för att verka onormal, etc. etc.

…, sist men inte minst – för att ingen tycks lyssna eller bry sig.


Sådärja, om inte det var nedklämmande så vet jag inte vad. Men det behöver sägas – högt och tydligt.

Jag gillar dock inte att sluta på en låg not. Allt är inte förlorat ännu.

Vi har ett gammalt talesätt i Norden: ”Stör inte den Björn som sover.”
Vi som människor innehar en massa förmågor och djävlar anamma. Se bara på vad folk kan genomlida utan att falla samman. Krig, förtryck, svält, sjukdomar, missbruk, etc. etc. En del dukar under, men de flesta lever igenom olika helveten för att komma ut på andra sidan starkare och klokare.

Den lilla elit som kontrollerar dagens samhälle, verkar ha blivit så arrogant att de tror att de kan göra vad de vill utan att möta mycket till protester. Men vad de i själva verket gör när de gör livet surt för oss och deras politiker begår högförräderi mot folk och land, är att de börjar peta på en sovande Björn. En mycket tolerant Björn, vill jag påpeka. Men tålamodet är inte gränslöst hos denna Björn.

Allt detta har lett till ett uppvaknande hos allt fler av oss. Speciellt de som har några år på nacken, och kommer ihåg att det var bättre eller i alla fall annorlunda förr.

När många förlorar nästan allt de värdesätter, när man blir inträngd i ett hörn och hotad, när det blir en fråga om liv och död, så förlorar den mest väluppfostrade eller den mesigaste person sina hämningar och kämpar emot – kämpar för livet eller för att överleva. Vissa ger upp, men den mest naturliga reaktionen är att kämpa.

Just nu är en utmärkt tidpunkt att göra just detta. Det är inte för sent ännu. Vi är ännu inte i bojor.
Så välj ett område som du känner starkt för och gör något positivt i det för att skapa förändring eller stoppa det pågående förfallet.

Min Kapten i militären brukade upprepa ”I krig är det värsta man kan göra, att inte göra något.”
Vi är idag under attack i ett slags krig. Det är ett krig om våra sinnen. Våra tankar. Vår självkänsla. Vår hälsa. Vårt Självägande. Vår framtid. 

Det fina med detta krig är att det kan utkämpas utan att spilla en droppe blod.

Det kan vara svårt att medge att man lurats hela livet
och att de man trott var där för allas vårt bästa istället var våra fiender. Vi står nu där grisarna som sett upp till bonden för mat och skötsel under hela sina liv nu står framför landgången som leder in i slaktbilen, och något vaknar till liv i deras undermedvetna, och de VET att om de vill fortsätta leva så får de inte gå upp där, och de börjar kämpa emot.
Vi har lite mer val och mer makt över våra liv än vad grisarna ovan hade. Men bara om vi inser att vi måste agera. Bara om vi är villiga att släppa alla sociala tabun och kämpa på ett eller annat sätt.
Titta på våra barbariska men stolta förfäder, Vikingarna. För dem var det en ära att gå vidare till Valhalla i strid, snarare än att dö liggandes i en säng.

Tänk om vi är i den här världen för att lära oss en läxa. Att inse saker om oss själva innan vi kan gå vidare på själavandringens stig. Om det nu är så, vad tror du kommer att låta oss avancera på vår resa – att apatiskt ge upp och lägga sig ner för dem som nu styr och ställer, eller att inse sitt egenvärde och att ingen utom oss själva äger oss och våra liv?
Tänk på detta ett tag, och gör sedan något du kan vara stolt över.

Kent


PS. Om du är ny till bloggen ta dig lite tid och utforska vidare. Många artiklar har mer specifik inriktning på lösningar och svar.

Om du är tveksam till att det råder ett medvetet förräderi mot folket, läs gärna "Hur Sverige Erövrades" och sidan om Konspirationen.

tisdag 27 december 2016

När Myndigheterna kommer...

Som jag nämnt på andra håll och som du säkert sett själv, så är det inte längre givet att de instanser som utgör den Offentliga Sektorn, idag är till för eller verkar för folket eller landets bästa. Så när någon som jobbar för en myndighet kommer på besök, anta inte att de kommer för att hjälpa dig. Det kan mycket väl vara så att de är där för att stjälpa dig - eller åtminstone försöka tjäna pengar på dig eller ditt företag, utan hänsyn till ditt överlevande eller din välfärd.


Så jag totade ihop en liten vägledning som jag just delade i en facebook grupp för bönder. Jag har bara putsat upp den lite och lagt till några saker som borde vara med. Tänkte att den kan vara av intresse eller hjälp för någon som läser den här bloggen.
I ett totalitärt samhälle som Sverige, så vill regeringen inte att någon skall vara ens en aning mindre kontrollerad eller ha lite friare tyglar än det stora flertalet som arbetar som "löneslavar". De gillar inte att någon kan ta betalt direkt från en kund, eller kanske till och med (ve och fasa) kan ta betalt i kontanter för sina tjänster. 

Om du är en småföretagare eller bonde, så är det troligt att du ibland utsätts för otillbörliga påtryckningar eller förföljelse av olika myndigheter som jobbar på programmet:
”Alla skall vara totalt beroende på den offentliga sektorn, och lantbrukare och småföretagare är ett hot mot detta och bör i möjligaste mån omintetgöras.” (Kanske lite överdramatiserat, men inte långt från sanningen).


Jag har läst otalig exempel på hur djurägare fått sina friska och välmående djur stulna eller slaktade av myndigheter, för att sedan säljas vidare av dessa med vinst. Eller godtyckliga inspektioner görs där inspektörens ord tycks vara lag och saftiga böter utfärdas utan att ett klart lagbrott kan påvisas. Samt att inspektörer som är ”för snälla” mot dem de inspekterar inte får löneförhöjningar eller befordran. Så anta att när du har att göra med en ämbetsman eller inspektör, att du har att göra med en fiende som avser att skada dig på ett eller annat sätt – oavsett hur vänliga och trevliga de verkar vara.


Tänk också på att vad jag föreslår nedan bara är förslag på vad man kan säga och göra. Använd sunt förnuft när det gäller dessa förslag och gör eller använd bara vad du känner dig OK med. Gör inget bara för att jag föreslår det. Dina handlingar är ditt ansvar.  Alla situationer kan vara annorlunda. Men var på din vakt och anta inte att de vill dig, dina barn,  ditt företag, din gård eller dina djur väl.
Så behandla dem lite som du blir behandlad om du vill hoppa på ett flygplan och resa någonstans. Var hur vänlig och trevlig som helst, om du vill, men utsätt dem för en noggrann kontroll och övervaka dem med kameror i allt de gör.

Eftersom jag växte upp på en gård så tar jag ett lantbruk som exempel här.
Om en myndighetsperson kommer utan att ha avtalat ett möte, skicka iväg dem igen – för du är upptagen just nu. Du kan knappats knalla in på en myndighet och begära att få träffa vem du vill och förvänta sig att de skall komma ur möten eller sluta med vad de gör för att prata med dig. Så behandla dem likadant.
Se till att du har någon där som vittne. Detta skall helst inte vara en familjemedlem eller nära vän, då rätten kan anse att jäv föreligger i sådant fall. 

Vad jag vet så tar de betalt för att komma och inspektera en gård eller ett företag, både för vägsträcka och tid. Finn ut vad de tar betalt i timmen och ha som villkor att det ersätter dig för förlorad arbetstid i lika mån. Inkludera eventuella förberedelser med dokument eller undersökningar du gör för att vara förberedd. Kräv gärna detta i förskott som en förutsättning för att de skall tas emot. Detta i sig kan hålla dem borta. Om de inte jobbar gratis, så gör du inte så heller. Om de tycker ett pris är skäligt så kan de inte opponera sig om du tar betalt lika mycket.


Deras "avgift" kan absolut ifrågasättas på ett flertal grunder. Men i huvudsak för att ett avtal eller en beställning saknas, som påvisar att du gått med på att betala dem för deras (påtvingade) "tjänster". 
När de kommer, ta fram mobilen eller en kamera som kan filma och spela in ljud. Bäst att ha en som filmar och en som sköter snacket. Vittnet kan filma. Likaså kan en familjemedlem göra så, så att det oberoende vittnet inte distraheras av filmandet. Ju fler som iakttar vad inspektören gör, desto mer press på honom eller henne att göra allt korrekt, och kanske större chans att de blir nervösa och gör misstag eller glömmer saker.

Så fort de kommer, eller så fort de letat rätt på dig, gå igenom de inledande frågorna nedan. Gör detta innan inspektionen i sig börjar. Låt dem helst inte få tillfälle att se sig om först.

  Fråga om:
Dagens datum och vad tidpunkten är just nu. (kan bli viktigt i rätten)
Fullt Namn.
Personnummer.
Adress
Befattning eller ämbete.

Utbildning och kvalifikationer.
Namn och position av överordnad.
Är de försäkrade mot skada de kan orsaka i tjänsten? Om så i vilket bolag och har de policynumret?
Syftet med deras befattning och med den myndighet som de arbetar för. Det kommer att vara något som låter vackert och bra, så nu måste de hålla sig till detta och agera i den andan.


Är den offentliga sektorn till för att tjäna det Svenska Folket, eller är det Svenska Folket till för att tjäna den Offentliga Sektorn? Låt dem inte skratta bort denna fråga.
Är jag en medlem av det Svenska Folket?
Arbetar du för den Offentliga Sektorn? (Låt dem sätta sig själva på plats)

Kommer de att kräva en avgift eller ersättning för att komma och göra denna inspektion? Om så på vilka grunder anser de att du är skyldig att betala detta? Vad är denna avgift? Om de är en skattefinansierad verksamhet, hur kommer det sig att de tar betalt för att göra sitt jobb som de redan betalats för genom skatter? Är de medvetna om något slags kontrakt eller avtal som binder dig att betala dem?
Om de inte betalt ditt arvode för att tas med dem i förskott (högst osannolikt) är de medvetna om att du kommer att fakturera dem för den tid du tar till samma kostnad som inspektören kommer att kräva? Om de vill bestrida din rätt att göra så, fråga om de har något skriftligt avtal där du gått med på att arbeta för dem gratis.

Varför är de där?

Om någon anmält dig, be om namn och adress på den som gjort anmälan (det är en urgammal rättsprincip att man har rätten att ställas inför eller möta sin anklagare. Få undantag finns). Om de vägrar tillhandahålla namn och adress på den som anmält, på vilka laga grunder gör de så?
Vilken lag ligger till grund för deras besök?
Hur lyder denna lag?
Var gäller denna lag?
Föreligger misstanke om brott mot denna lag?
Vad är denna misstanke grundad på?
Vilka bevis har de för att denna lag är tillämplig på dig och situationen i fråga?
Vad för juridiska kvalifikationer har de?
Är de kvalificerade att tolka denna lag? (om de inte har juristexamen, hur kan de vara kvalificerade?)
Om de inte är kvalificerade att tolka lagen, hur anser de sig kunna bedöma huruvida vad de nu kommer att se på din gård, är i enlighet eller strid med lagen? (Dessa frågor om det juridiska kan utelämnas här. Det kan vara effektivare att ta upp dem i ett domstolsförhör utan att de är förberedda på frågorna.)

Är de där av någon annan anledning?
Om Nej, säger de att de inte kommer att rapportera eller agera om något annat de ser eller misstänker? Om de inte vill svara Ja på den frågan, ta reda på vad för andra tänkbara saker de kan tänkas inkludera i sin rapport om inspektionen.
Kommer han eller hon att skicka en kopia på alla rapporter eller skrivelser som görs efter denna inspektion? Om inte, på vilka grunder anser han/hon att du inte har rätt till detta? Påminn gärna om deras svar på frågan om vem som tjänar vem – folket eller myndigheten.
Ta en bild av dem och av deras legitimation och andra papper de visar upp men inte ger dig en kopia av.
Ta en bild av deras bil och nummerskylt.

Allt detta sätter dig i förarsätet som den som kontrollerar situationen, och kommer troligen att få dem att betänka att det kan bli konsekvenser av vad de gör hos dig. Om de inte är nervösa efter alla dessa frågor, så har de troligen nerver av stål eller är otroligt arroganta. Med dessa frågor har du redan fått ammunition emot dem (då de knappast är utbildade jurister, men troligen kommer att luta sig på någon ”lag” eller ”bestämmelse”. Om de inte kan citera texten i denna lag eller regel, så har de också gjort bort sig, då de inte absolut vet vad det är de skall verifiera.

När de börjat göra sin inspektion, filma dem hela tiden och ställ så många frågor som möjligt. Om de är inte är tydliga i sina svar, be om dem igen så att de tydligt kan höras i din video. 

Vad ser du?
Är det i strid med någon tillämplig lag eller regel som vi är skyldiga att följa?
Vad exakt ser du som är i strid med denna lag eller regel?
Är det din juridiska bedömning att detta är i strid med lagen/regeln?
Står du för denna bedömning?
Om denna bedömning visar sig vara utan laga grund, är du villig att stå för alla kostnader eller konsekvenser din bedömning får för oss och att om din försäkring inte täcker detta, att själv stå som borgenär och ansvarig för alla konsekvenser med dina privata tillgångar? Om inte, varför inte? Om du inte vill ta ansvar för konsekvenserna, hur kan du ta ansvar för att göra en sådan bedömning? Är du inte ansvarig för dina handlingar?
Mer frågor: Vad gör du? Varför gör du så? Varför gör du inte så istället? Få dem att vilja komma iväg så fort som möjligt.

Ju mer du kan få dem att prata och svara på frågor desto större är chansen att de försäger sig eller gör ett misstag. Detta är en känd förhörsstrategi av polisen, domstolar etc. (vilka beror till stor del på att man vittnar mot sig själv, då det kan vara mycket svårt att bevisa något som helst med absolut säkerhet). Samma gäller hur du bemöter deras frågor. Ju mer du säger och pratar desto större chans att du gör ett misstag. Därför är det en bättre strategi att besvara så många frågor som möjligt med en annan fråga.
Till exempel:
Hur många svin/kor/får/höns/ etc. har ni? Motfråga: Hur är det viktigt i sammanhanget? Eller: Vad är gränsen på hur många man får ha? Svar: Enligt ”bla bla” så får ni bara ha X antal. Svar: Då är det väl inte nödvändigt för dig att veta det exakta antalet, eftersom vi inte överskrider maxi antalet? Eller: Om du är här för att göra en oberoende inspektion, varför förlita dig på våra ord, istället för att räkna dem själv? Om vi anses pålitliga, varför komma ut alls, istället för att bara be om den information ni behöver?
Eller besvara alla deras frågor med motfrågor som "Varför vill du veta det?"
Om de beordrar saker, fråga med vilken rätt eller auktoritet de ger dessa befallningar. 

När inspektionen är över, be dem igen säga vilket datum och vilken tid det är.
Om du bjuder på kaffe och fika efter, låtsas stänga av kameran men låt den gå, även om den bara spelar in konversationen. Allt de säger och gör kan komma till nytta, liksom allt du säger och gör kan användas emot dig, så¨var fortfarande på din vakt. Se till i förväg att kameran är laddad och har tillräckligt med minne.

Detta kan lätt justeras till att passa vilken liknande situation som helst – som en inspektion av en restaurang eller en verkstad, eller till och med om det sociala försöker ta dina barn ifrån dig.
Kanske lite känsligare i det sista exemplet, så det kräver god diplomati och takt. Men principen är den samma. Få så mycket information som möjligt om dem, vilken kan användas emot dem.

Om du inte är bra på att komma ihåg allt detta eller vad du beslutat att fråga om, ha gärna ett papper med alla frågor listade, och bocka av dem eftersom du går igenom dem.

Stat, Kommun, etc. vill alltid ha blanketter och dokument underskrivna av oss i alla möjliga lägen, så hitta på några för dem att skriva på, och lägg till att om de vägrar skriva under så medger de ”bla bla bla...”. Filma dem när du ger dem dessa.

Lycka till och var inte rädd för dem. De är våra tjänare, inte omvänt. De är bara människor som du och jag.


Andra artiklar i den här bloggen som kan vara till nytta i en sådan här inspektion:

Självförsvar

Kluriga Frågor

Öppet Brev till Myndighetspersoner

En relativt enkel Administrativ Process

Åtta anledningar vår regering inte är legitim
onsdag 17 augusti 2016

Ny sida om "Självförsvar"

Jag har just lagt till en ny sida i bloggen för att komplettera flera artiklar som behandlar hur man kan skydda sig mot angrepp från myndigheter eller bolag som är efter det ena eller det andra.

Jag insåg att vissa saker har jag aldrig nämnt - som till exempel olika sätt man kan skriva under saker på, och hur detta kan vara till hjälp i olika omständigheter.

Gjorde den till en sida, snarare än ett inlägg, vilket tenderar att försvinna i mängden med tiden.

Hoppas detta berikar bloggen som en tillgång till den här typen av material på Svenska.söndag 17 juli 2016

Ge inte upp!Jag har bekännelse att göra. Jag slösar bort en hel del tid på facebook. Ungefär som andra slösar bort en avsevärd del av sitt liv med att titta på TV eller spela dataspel.

Något som slår mig när jag sitter och ögnar igenom allt som folk (mer eller mindre vakna) delar på fejan, är hur mycket av det som är dåliga nyheter, ”false flag events”, krig, oroligheter, våldsgärningar, våldtäkter, korruption, samhällsförfall, masskjutningar, kommande krig, etc. etc. De positiva inläggen är en minoritet jämfört med allt ”jämmer och elände”.

Om jag kommenterar, att detta är att bidra till eländet och befästa det, så får man ofta mothugg eller blir anklagad för att vara blåögd eller blind.

Jag är fullt medveten om hur vissa har manipulerat historien med krig, religion, pengar, revolutioner etc. Det är samma grupp(er) som styrt allt detta i hundratals om inte tusentals år. Deras mål är världsherravälde och de har i det närmaste uppnått detta med det nuvarande systemet där allt ses som bolag, stiftelser, företag, konton, kontrakt, etc. inklusive dig och mig. Och gemene man har blivit så programmerad från barnsben att han inte ser något fel i detta system eller att det kan finnas bättre alternativ.


MEN, alla deras program funkar inte alltid. De försökte ta över världen med Kommunismen. Det gick inte så bra. Kanske var Nazismen också ett sådant försök.


Idag har vi ett stort uppvaknande - både när det gäller hur saker ligger till bakom kulisserna och i andlig eller existentiell mening. Det
ta är heller inte enligt deras planer, då de tycks gör a sitt bästa för att fördumma, försvaga och droga allmänheten och pracka på oss så mycket teknologiskt skit att vi snartt förlorar vår mänsklighet om detta fortsätter mycket längre.


Men de verkar i de
t lägre vibrationsområdet, med rädsla, hot, hat, ilska, skräck, oro, panik, etc.

De som vaknar , är först arga övar att de bedragits hela sina liv, men brukar oftast skaka av sig ilskan och koncentrera sig på aktiviteter som vibrerar lite högre, som kärlek, heder, ansvar, mod,
sanning, etc.

Känslor smittar.
Se bara hur de kan höjas i olika gruppaktiviteter. Gå till en konsert eller föreställning av en artist du gillar, och hela salen eller arenan fylls av en gemensam positiv anda och glädje. Eller se på en demonstration som spårat ur där en pöbelmentalitet sprider sig och uttrycker sig i hat, aggressivitet, vandalism och kanske våld.
Genom att sprida huvudsakligen det negativa, problem och elände, så verkar vi på samma nivå som ”eliten” och agerar faktiskt som deras agenter eller förespråkare – även om det inte är vår avsikt.

Om vi istället för att göra vad vi kan för att förbättra situationen, säger "Åh nej! Det kommer att bli KRIG! Alla kommer att ha ihjäl varann, vänner kommer att bli fiender, alla kommer att lida och allt kommer att gå åt helvete - och ur askan av det hela kommer att resa sig en global teknologisk totalitärstat vars like den här planeten aldrig skådat. Allt är förlorat, ve och fasa!" så vibrerar vi på de låga nivåer som "fienden" vill att vi skall hålla oss och på ett andligt plan så främjar vi deras plan och bekräftar att det värsta scenariot kommer att hända - innan det ens hänt.

Hur många krig har inte stoppats, av goda människor som vägrade trycka på knappen?
Som med risk för sina egna liv gjorde val som gagnade alla och gick emot elitens planer.

Just nu verkar vissa starka och inflytelserika stater sätta sig emot elitens planer (om det är så eller detta bara är ett annat skådespel, får tiden utvisa) som Ryssland och kanske Kina och Indien.
Det som talar för att det är verkligt är att eliten genom sin väpnade avdelning (USA och NATO) håller på att provocera Ryssland och genom sina media-kanaler och marionetter i olika regeringar (som Sveriges) kör en förtals kampanj emot Ryssland.

Det verkar som om eliten håller på att bli desperat, eftersom de tycks överge sitt långsamma "en bit i taget" program och trappar upp false flag event, masskjutningar, flyktingströmmar, lagstiftning, finansiellt förfall, etc. för att dra in oss i en stor kris i en nära framtid. Detta visar att de är rädda och desperata.

Även om det blir en rejäl kris eller ett stort krig, så betyder det inte med säkerhet att de kommer att vinna. Kanske är det något sådant som behövs för att väcka de sovande massorna. Bara för att det blir ett krig, så vet man inte med säkerhet vad som blir slutresultatet och vem eller vilka som kommer att
stå segrande i slutändan. Jag stöter ofta på folk som fattat hur allt hänger i hop, men som inte engagerat sig eller gör något mer än att prata om dessa saker. Men som troligen skulle ansluta sig till motståndet om det skulle bli en kamp mellan de rådande makthavarna och dem som vill leva i större frihet och självbestämmande.

Det man har sin uppmärksamhet på – det förverkligar sig normalt i ens liv
. Detta är lagen om attraktion.

Lägg märke till att den inte säger ”Det man säger sig vilja ha, kommer att uppfyllas” eller ”Det man önskar sig, kommer att hända.” utan ”DET MAN HAR SIN UPPMÄRKSAMHET PÅ”.

Om man är fattig och önskar att man skall få det bättre ställt, men för det mesta oroar sig över att man inte har råd med det ena eller det andra och tycker synd om sig själv för att man har det så dåligt ställt, så har man sin uppmärksamhet på BRIST PÅ PENGAR, vilket är vad man manifesterar i sitt liv, enligt denna lag. Nu är väl detta inte en absolut lag, och jag har mött folk som svär att de gjort allt rätt, utan att ha haft någon framgång. Men för många tycks den verka på ena eller andra sättet.

En annan ”lag” är den pessimistiska ”Murphys Lag” (Om något kan gå fel – så kommer det att göra så). Jag är ingen större anhängare av denna, men har märkt att ofta så föregår den egna tanken andras agerande eller sakers utveckling. En pessimist som inte har förtroende för andra, kanske på något sätt påverkar andra att göra misstag eller får saker att gå fel (bara en hypotes). På samma sätt kanske man kan påverka ett positivt resultat. Om man i förväg tänker ut svar eller lösningar på eventuella uppkommande problem eller kriser, så verkar det som de har en benägenhet att inte hända lika ofta.

Om jag tar en cykeltur utan att ta med pump och punkteringssats, så verkar det som om man är mer benägen att köra över en glasbit eller tagg som ger en punktering. Om man skall träffa någon som brukar förringa eller förlöjliga andra och tänker ut några ”svar på tal” som kommer att täppa till käften på personen i fråga, så blir man ofta överraskad av att personen uppför sig när man träffas.


Detsamma tror jag gäller hur man ser på en framtida eventuell kris. Ha gärna attityden att det goda i människan kommer att förhindra de allvarligaste konsekvenserna, men ta gärna steg som skulle mildra en sådan kris för egen eller de närmastes del. Ha ett lager med mat som kan lagras en längre tid. Ha en vattenreserv eller medel att göra vatten från vattendrag drickbart. Håll dig på god fot med släktingar på landet och kanske gör något avtal med dem om att kunna flytta dit om allt går åt helvete ett tag. Skaffa lite camping prylar så du kan laga mat om elen försvinner. Etc. etc.

Sätt dig och tänk dig att samhället faller samman för en tid, och att du inte kan räkna med att det finns el, vatten, värme, mediciner, mat, hushållsartiklar, hundmat, etc. tillgängligt eller att köpa. Ta sedan åtgärder som skulle hjälpa i en sådan situation.
Så duka inte under för alla invitationer till hat eller rädsla, utan var positiv och hitta andra som är likasinnade i din omgivning. Men var på samma gång inte så naiv att du inte tror att något ont inte kommer att hända. Pumpa reservdäcket, så att säga.

Ett annat alternativ om du inte känner att du nödvändigtvis måste bo där du är, är att flytta till ett ställe där du troligen skulle vara tryggare. Inom eller utom Sverige. Själv bor jag i Sydafrika nu. Det har sina problem med fattigdom, brottslighet, hög mordfrekvens, opålitliga regn, etc. men när jag ser det som sker i Europa och mellan USA, NATO och Ryssland, så är jag faktiskt glad att jag inte är där längre.

Låt oss hålla oss positiva och verka för en bättre och rättvisare värld. Det kan lika gärna gå åt det håller som åt det andra – om vi bygger i den riktningen, både i tanke och handling.


KentPS. Här är en videosnutt som talar om hur mänskligheten är mer medveten idag än någonsin. Jag är ingen större Alex Jones beundrare, men detta är inte hans ord så mycket som en tjänstemans.onsdag 20 april 2016

Den farligaste människan.
Jag skrev nyligen om sociopater och hur dessa skapar ödeläggelse och misär där de drar fram.

Nu tänkte jag ta upp en annan mycket mer vanlig personlighets typ. Denna individ kan vid först anblick verka helt normal, välanpassad och harmlös. De kan spendera sin fritid med att hjälpa sina medmänniskor, göra välgörenhetsarbete eller verka för någon god sak. Men det kan resoneras att de är de absolut farligaste människorna i ett samhälle.

Kanske är du som läser detta en av dem – i så fall kommer du inte att gilla vad jag skriver här. Du kan i så fall vädra dina åsikter i kommentarsfältet nedan.

Vad kallas då denna personlighetstyp? Vad jag vet så har den inget vedertaget namn, så jag tänker helt enkelt kalla den ”ORDERFÖLJARE”.

En Orderföljare är en som gör vad han eller hon blir tillsagd att göra av folk som ses som överordnade – UTAN att analysera om ordern i fråga var vettig, konstruktiv, destruktiv, ond, god, meningslös eller om den med gott samvete kunde verkställas. Orderföljaren är som en robot eller maskin som bara lydigt reagerar på ett kommando, utan att tänka eller ifrågasätta.

En förlängning av Orderföljaren är förstås LAGFÖLJAREN. De är egentligen en och samma sak. Om man blint och granskningslöst följer befallningar – vare sig de är i form av en direkt muntlig eller skriftlig order, eller i form av en nedskriven regel eller ”lag”, är oväsentligt. Den som agerar utan att först analysera vad han gör, är oansvarig, vårdslös och farlig.

Vi är alla och envar ansvariga – inte bara för oss själva, men för varandra i viss grad, för vår omgivning, för andra livsformer och till och med för våra så kallade ”överordnade”. Alla mänskliga lagar, regler, direktiv, befallningar eller orders, är inget mer än påhitt. De kan vara en människas påhitt eller påhitten av en grupp människor. Om de skall följas eller inte, är upp till varje individ att bestämma i enlighet med rådande omständigheter, tillämplighet och den individens samvete.

Vi är alla en del av och en produkt av Naturen och detta Universum. Vi skapades inte av ”lagar” i mänsklig mening, eller de fiktioner vi människor hittat på (som regelverk, regeringar, företag, konventioner, organisationer, etc.), utan istället skapades dessa saker av oss. Så i förhållande till mänskliga skapelser så är vi på sätt och vis gudomliga och överordnade dem. Det är också allmänt vedertaget att vi alla föds med lika värde, rättigheter och friheter. Ingen är en annans herre och ingen är en annans slav. Vi är en del av skapelsen och därmed så är vi i viss grad Gud (De flesta religioner inbegriper detta på ett eller annat sätt. I Mellanöstern religionerna så ”skapade Gud människan till sin avbild”, och i Buddism och Hinduism så är det inget konstigt att säga att ”Jag är Gud” eller ”Vi är alla Gud”.

Är det då inte en stor synd att helt och hållet avsäga sig sin gudomlighet och nedgradera sig till en slags robot som bara lyder order eller föreskrifter och vägrar att ta ansvar för sina handlingar genom att inte själv bedöma om en order, lag eller regel är tillämplig eller vettig i rådande stund och situation?

Om du vägrade mörda, misshandla och tortera dina medmänniskor i Hitlers, Stalins, Maos eller Obamas väpnade styrkor, så kanske du blir avrättad eller inlåst av andra Orderföljare. Men när kriget väl är över så är det mycket möjligt att du ställs till doms som en krigsförbrytare. Påståendet ”Jag följde bara mina order” kommer inte att godtas som en ursäkt. En yrkesmördare kan inte säga ”Jag gjorde bara vad jag fått betalt att göra” för att undgå att dömas för mord. Varje individ anses vara ytterst ansvarig för att handla rättvist, etiskt och klokt.

Detta är i första hand riktat till dem som håller befattningar i den offentliga sektorn och vars handlingar och beslut påverkar livet för de medmänniskor de är menade att bistå. Men det är lika tillämpligt i företag eller egna företagare i relation till sina kunder.

De flest saker man blir tillsagd att göra är för institutionens eller företagets bästa och ingen konflikt lär råda. Samma gäller följandet av de flesta lagar eller regler. Men vad gör man om man blir tillsagd att spola ner giftigt avfall i avloppet? Eller om en socialarbetare och polisman blir tillsagda att ta barnen från föräldrar som tycks ta väl hand om sina barn, men kanske vägrar låta dem vaccineras? Eller om en bilmekanikers kund kräver att bakbromsarna sätts ur funktion så att han kan ”bränna däck på Stora Torget”? Eller om du som Personalchef får ordern att avskeda 1/3 av alla Svenskar och anställa invandrare istället? Eller om du som polisman skickas ut för att arrestera en grupp demonstranter som enligt vad du kan se har genuina grunder till sitt missnöje och är fredliga och ordnade. Exemplen är otaliga.

Orderföljaren bara gör vad som beordrats. ”Aj aj Kapten!” ”Yes sir!”
Alltför ”vältränad” eller korkad för att ifrågasätta, eller så är han eller hon för feg och ryggradslös för att följa sitt sunda förnuft och samvete och offrar sin självkänsla, stolthet och integritet på ”Penga-/Anställnings Altaret” och väljer ett liv som kräk eller svin istället.

Om det inte var för Orderföljaren, så skulle ingen diktatur någonsin komma till stånd. Psykopater och Sociopater skulle förbli ensamma utfrusna patetiska individer. Utan Orderföljare så skulle inte Massmedia ljuga för och vilseleda folket. Orderföljaren verkställer häxjakter och Inkvisitioner av olika slag. Alla krig var huvudsakligen Orderföljarens fel och ansvar. Orderföljaren har en otrolig massa blod på sina händer.

Om man tittar på ”Sverige” idag, så är det ett land som vänts upp och ner samt in och ut. Allt är stort sett motsatt vad det borde vara. Folket arbetar eller existerar för regeringens, finansjättarnas och Industrins goda, inte tvärt om. Folk är sjuka, rädda och stressade. Välståndet vi var så kända för har så gott som förstörts. Inget av detta skulle varit möjligt om var och en handlade efter sunt förnuft och samvete. Men Orderföljaren tillåter det att hända och bidrar aktivt genom att bara lyda utan någon eftertanke eller integritet.

Så, om man nu inte vill vara en orderföljare, vad gör man? Vägrar lyda och blir svartlistad och arbetslös? Startar eget så man är mer självständig?

Det är väl ett personligt val, som jag inte kan svara på för varje situation. Men om vi stort sett gör ett bra jobb, så kanske en överordnad skulle vara villig att ge efter för en samvetsbaserad invändning. Jag personligen gillar det ”villkorliga moterbjudandet” vilket går ut på att inte vägrar utan går med på att göra något under vissa förutsättningar (vilka man själv dikterar).

Ett annat val är att lämna landet, om man finner det alltför vansinnigt. Det finns många ställen i världen man kan leva billigt och tryggt, i ett behagligt klimat.

Vad du än väljer, glöm aldrig din inneboende gudomlighet och vägra offra din integritet, värdighet och ditt samvete, för kortsiktiga vinningar eller av rädsla för negativa konsekvenser. Kanske är detta liv en slags läroprocess vi måste gå igenom. Föreställ dig själv på din dödsbädd en vacker dag. Vad kommer du då att känna dig stolt över och vad kommer du att skämmas över? Låt högre ideal bli din ledstjärna, snarare än påtryckningar från olika håll.

Här är den video som inspirerade mig att skriva det ovanstående:


Här är en annan video som förklarar detta och mycket mer på ett utmärkt sätt:


Och om inte dessa var nog, här är några hårda ord av Larken Rose:


måndag 7 mars 2016

Varning för dessa människor!


En kvinna jag hade som kund, växte delvis upp i Arabvärlden. Hon berättade att innan engelsmännen anlände där så hade de lokala stammarna en sed av att välja en ledare genom att observera barn och ungdomar som växte upp och se hur de löste konflikter och agerade gentemot sina medmänniskor. De som visade en genomgående tendens att vara rättvisa, godhjärtade och handlingsfasta, blev kandidater att rösta på när den gamla ledaren inte kunde axla sin roll längre.

Det fanns ingen nedärvd rätt att härska. En fåraherde kunde bli nästa ledare. Engelsmännen gillade inte detta eftersom de inte visste vem de skulle komma att ha att göra med, så de etablerade Kungahus etc. för att ha mer kontroll.

Detta system skulle fungera fint i mindre samhällen eller grupper, men är inte praktiskt för en nation eller större grupp där folk inte känner varandra eller deras bakgrund.

Bara för att någon är villig att ta en ledarroll eller är ambitiös, så betyder det inte nödvändigtvis att han eller hon är ond. Samma gäller rikedom. Alla rika är inte hänsynslösa svin. Det beror snarare på hur de blivit rika och vad de gör med sin rikedom. Så vi kan inte säga ”Han eller hon är så djävla ambitiös att han/hon inte kan vara en god människa”. Eller ”Titta på alla pengar han har, han måste vara en skurk”.

Jag fyller snart 60, och har levt och observerat livet och människor i många år nu. Jag har också studerat böcker etc. om mänskligt beteende och personlighetstyper. Det finns ett antal saker vissa gör som sätter igång mina varningslampor.

Något som gör mig misstänksam mot en person är om den hela tiden måste påvisa vad bra den är på något. Om någon är kompetent så vet han detta och är inte så osäker att han hela tiden måste framhäva sin förträfflighet. (När jag säger ”han” här kan det lika gärna betyda ”hon”. Jag vill inte hela tiden skriva ”han eller hon” och jag vägrar att använda ”hen”, vilket jag ser som ännu ett försök att utplåna könsskillnaderna.) Vad jag har funnit när någon hela tiden måste basunera ut sin egen förträfflighet, är att personen må vara mycket duktig på saken i fråga, men tycks alltid ha en stor skriande svaghet, som han försöker släta över med att påvisa hur duktig eller bra han är. Kanske super han, spelar bort familjens pengar, kan inte hålla gylfen knäppt eller slår sin fru. Alltid är det något.

En annan typ är de som hela tiden försöker intala omvärlden att de fixar allt, speciellt när de inte gör mycket mer än att snacka och försöka imponera. De har inga problem med att ta äran för något de inte gjort eller kommit på – även om det innebär att de måste ljuga. De tycks tro att allt kan lösas med charm och skitsnack.

Enligt en bok jag läste nyligen om ”Sociopater”, så är mellan 2 – 4% av en befolkning sociopater. Det vill säga de känner inte empati för andra. De plågas inte av ett samvete, utan kan agera kallt, rått och beräknande utan att känna att de gör något fel, eller ha några samvetskval.

Nu låter inte det som en stor procent, men det kan betyda att av hundra människor som du känner så är 2 – 4 sociopater. De kan vara mycket olika från individ till individ och deras tendens kan uttrycka sig på många olika sätt. Om de är ganska korkade så kan de bara vara våldsamma eller öppet fientliga. Om de är sluga så kan de vid första intryck framstå som trevliga och omtänksamma, men spendera tid med dem och du ser att de förringar eller försvagar andra omkring sig.

Här är en lista med personlighetsdrag som dessa personer ofta framvisar.


De tenderar att generalisera i uttalanden – ofta för att dölja sig själva som källan till det lögnaktiga påståendet ifråga. Exempel: ”Alla vet att Janne har problem med spriten.” ”Det sägs att Kristin har legat med alla karlar här på kontoret.” ”Den tysta majoriteten stöder vårt beslut.”

De är på bra humör när folk omkring dem är nere, svaga, sjuka eller misslyckas, och är irriterade, oroliga eller miserabla när motsatsen råder.

De är inte särskilt bra på att avsluta saker eller jobb, och har ofta ett flertal oavslutade projekt som aldrig tycks bli gjorda. Engelska folket har lovats ett referendum på om de skall lämna EU
eller inte, i jag vet inte hur många år. Men det tycks aldrig hända.

De tycks skylla på fel orsak till något. Om grannen spelar musik för högt så skäller sociopaten på barnen eller sparkar hunden. Om Sverige invaderas av falska kriminella ”invandrare” som begår olika brott och gör vissa områden osäkra, så skyller de på alla ”rasistiska svenskar”, ”Nazister” eller SD.


Människorna som omger dem verkar vara mer osäkra, sjuka, tvivlande, inkompetenta, etc. än folk i allmänhet.

Sociopater gillar eller stöttar destruktiva aktiviteter och ogillar konstruktiva och goda saker. Brottslingar behandlas kanske bättre än deras offer. Läkemedelsföretag vars mediciner faktiskt dödar en hel del folk, skyddas med lag och myndigheter, medan folk och läkare som använder alternativa, billiga och effektiva medel och som faktiskt botar många, angrips med myndigheter eller ”lagens långa arm”.

De aktiviteter de är involverade i lider ofta som ett resultat. En liten firma får problem med kunder och går sämre, en avdelning i en större firma får plötsligt mer problem, en förening börjar falla sönder när en sociopat går med, landet blir mer och mer skuldsatt, etc. etc.

De kan inte se fel eller svagheter hos sig själva och tycks tro att de är de enda som gör något vettigt eller viktigt. Detta kan testas genom att ge dem sympati för allt ”de måste stå ut med”. De tar ofta till sig sådana kommentarer med belåtenhet och tillfredsställelse, typ: ”äntligen någon som förstår det kors jag måste bära”.
Så om du känner igen dig själv ovan, så är du sannolikt inte en sociopat. Självkritik är något de inte har råd med.

Om du ser på dessa personlighetsdrag ovan så ser man snart att politiken eller regeringen är en utmärkt plats att vara på om man är en sociopat.

Varför är det nu så viktigt att känna till detta som frihetssökare?

Jo, för utifall att vi skulle lyckas komma till en punkt där vi kan göra oss av med de korrupta, giriga, köpta, manipulerade eller utpressade människor som nu beslutar eller genomdriver beslut från den rådande eliten, och kan sätta andra i deras ställe, så är det viktigt att undvika att välja eller tillsätta sociopater, utan istället hitta och välja folk med de motsatta karaktärsdragen och omgivning.

Välj folk som lyfter människorna omkring sig, som uppskattar när folk gör bra ifrån sig, som har lämnat framgång och resultat i sina kölvatten.

Personligen ser jag det som helt fel att tillsätta karriärs-politiker i viktiga roller. Jag anser att för att någon skall få ta en ledande politisk befattning, så måste de ha arbetat i vanliga jobb både i den privata och offentliga sektorn, i säg tio år. Måste ha haft eget företag som gått med vinst i 3 år åtminstone, och helst ha jobbat i flera länder i olika aktiviteter.
Detta skulle ge en bred förståelse av olika människors situation och hur reell ekonomi fungerar, samt vilken börda statliga skatter, avgifter och regelverk lägger på individer och företag. Det skulle också ge erfarenhet av mer än det Svenska eller Europeiska systemet, och visa dem att annat kan funka lika bra eller bättre.

Nu säger jag inte här att vi måste ha politiker eller stora politiska enheter som bestämmer en massa. Jag tror att man kan ha vissa enkla överenskommelser som gäller stort sett världen över som hur vi handlar med varann och tas med brottslingar internationellt. Men det mesta kan bestämmas lokalt av lokalbefolkningen.

Vad jag sett fungerar de flesta aktiviteter bäst om någon eller några håller i rodret. Det är valet av dessa som är farligt och kan leda till diktatur eller sönderfall. Sedan har vi förstås hur makt kan korrumpera, och där behöver man också ha sätt att försöka begränsa detta.

Det är troligen viktigare att hitta och befordra goda människor än att finna och isolera sociopater.


Jag hoppas att detta varit till någon hjälp.