lördag 7 september 2013

Mitt Domstolsförhör

Igår var jag i Domstolen här i England över en obetydlig fartöverskridelse.

Det hände i Januari och sedan dess har jag korresponderat med polisen och mot slutet med Domstolen om detta.

Jag ville testa Dean Cliffords metod som stort sett går ut på att be dem bevisa att man vid tidpunkten av det påstådda brottet agerade i egenskap av ens juridiska person (se denna artikel om du inte vet vad jag talar om: http://newsvoice.se/2013/06/03/skilln ... mellan-dig-och-dig-sjalv/  eller Vad är Sverige i Januari på denna blogg) vilken måste lyda under Regeringens alla lagar och regler.

Intressant är, att inte någon, inte ens domaren har bestridit eller försökt motbvisa de ståndpunkter jag tagit. De vill eller kan inte gå dit. Se "Brev till Polisen" och "En annorlunda identitetshandling" (Juni i denna blogg) för prov på saker jag sände dem.

Nu gjorde jag väl inte så där fantastiskt bra ifrån mig och skulle kunna göra en lång lista på saker som jag gjorde fel, enligt mina egna synpunkter.

Jag gör detta först och främst för att lära mer och för att känna mig mer hemma i domstolar, inte för att jag nödvändigtvis måste vinna alla fall. Jag gjorde bättre ifrån mig den här gången än i de senaste förhören jag visat mig i, men det beror mer på att jag hade en hyfsat ärosam domare den här gången.

Jag ser detta som en resa, och allteftersom man blir mer erfaren så kommer man att göra bättre ifrån sig.

Jag känner ingen aggression gentemot domaren. Han gjorde det jobb han är ditsatt för. Det fanns allmänhet i Domstolen så han kunde inte låta mig tala om grundprinciper ifall andra skulle vinnas över till min sida.

Hans jobb är att skydda samhällssystemet och se till att inga oförtjänta slipper igenom. Hur skulle det gå om verkligt kriminella bara behövde gå in och säga "bevisa att jag agerade i kapacitet av den juridiska personen HERR A. SVENSSON vid den tidpunkten som det påstådda brottet ägde rum, eller dra åt helvete!" och därmed få fallet avskrivet, så skulle gatorna inte vara särskilt säkra.

Det lilla straff han gav min person - för mina misstag, var inte särskilt stort.

Jag fick intrycket av att han förstod och respekterade min ståndpunkt, men måste fylla sin roll som han spelar.

Här är en inspelning jag gjorde av själva förhöret:

https://dl-web.dropbox.com/get/ShampsC ... 8CtVqE1nCNunNKQB9EsCAHvfw

Hoppas det roar någon.
 
Betyder detta att denna metod inte fungerar? Nej, det finns massor av faktorer som inverkar - inklusive domarens humör.  Min attityd är att om jag inte fick det resultat jag ville, så har jag mer att lära.

6 kommentarer:

Anonym sa...

I fallet med de verkligt kriminella så dyker man på ett litet problem. Eftersom naturrätten är en inneboende lag som äger sin kraft i födslorätten och inte i några av människan skrivna lagar eller rättssystem, så kan denna svårligen regleras i domstol. Detta eftersom skrivna lagar per definition sätter sig över andra människors vilja och handlanden, i rätt och orätt.

Mark Passio har en intressant matris i videon New Age Bullshit som egentligen säger att människan inte kan nå rättvisa innan tillräcklig spirituell, kollektiv nivå uppnåtts. DVS de fria individerna agerar enligt anarkins djupare betydelse.

Således bör man betänka detta, och om det finns en rimlig förklaring på hur detta löses, så är jag nyfiken,

Anonym sa...

Santos ger sin syn på domstolssystemet dvs trust law.http://www.youtube.com/watch?v=PNkvWvv-Dew

http://www.youtube.com/watch?v=FZ5F9YUTLRw

http://www.youtube.com/watch?v=V6_bR-Uy6Eg

http://www.youtube.com/watch?v=emC3dvypHvU

http://www.youtube.com/watch?v=_1Hhetuc-Bs

KentB sa...

Jag håller helt med Mark Passio. Men olika kulturer spelar en stor roll också. Vissa folk tycks kunna leva i fredlilg samverkan mycket bättre än andra.

När det gäller naturrätten i relation to rättsystem, så finns det givetvis många synvinklar, och det är inte allt svart och vitt.

Men vissa principer är mer eller mindre etablerade i naturrätten. Som att en individ som inte respekterar andras fri och rättigheter förverkar därmed sina egna fri och rättigheter. En grupp har rätt att skydda sig mot vansinniga eller krinimella genom att isolera dem så att de inte kan skada andra.

Tyvärr ser det ut som om vissa vansinniga och kriminella har förskansat sig i samhällets toppskikt där de nu orsakar mycket onödigt lidande.

Vad det gäller Santos B. så talar han mycket sanning, men jag håller inte med om att bara för att några typer i Rom skrev något på ett papper för hundratals år sedan, add detta har något laga inflytande på mitt liv. Jag var inte med i det "kontraktet" och att säga att det på något sätt har laga kraft över mig är inte korrekt.

Här är en enkel illustration av detta:

http://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE

Anonym sa...

Frågan är nog inte bara vad du och jag tycker. Med vad jag kan förstå har vi mycket liknande världsbild.

Dock finns ett hinder i den världsbilden, och det är hur de som förvaltat det dokument som Santos åsyftar ser på saken.

Sannolikt är deras syn på saken att det vore osannolikt otrevligt att fråntas de orättmätiga fördelar som förvaltats och blivit befästa under tiden som förflutit sedan dokumentet sett dagens ljus.

Vad man kan ta med sig är deras världsbild, och lära av denna. Samt lära andra OM denna.

Anonym sa...

https://www.youtube.com/watch?v=g_Zixtv5yyg

Nytt parti i Sydafrika med banksystemet i fokus.

Anonym sa...

http://www.youtube.com/watch?v=7uXmRvEL6W4

Straw man illusion