tisdag 18 mars 2014

Kluriga frågor


Det händer då och då att vi hamnar i situationer där vi angrips av polis eller myndigheter.
Med ”angrips” menar jag inte här nödvändigtvis en fysisk konfrontation. Det kan vara så enkelt som ett kuvert i brevlådan där du anklagas för något eller krävs på pengar för någon inbillad förmån eller för ett konstruerat ”brott”.

Oavsett om det är en polisman som stannat dig för att du inte hade på säkerhetsbältet eller ett krav på att betala böter för att du inte hade en höjd plattform i din hundgård så att hunden skulle kunna se längre, (detta hände på min brors gård) enligt inspektörens godtycke, så är det nu något du behöver ta itu med.

Om du läst mina tidigare inlägg om verkliga människor gentemot den fiktiva staten, så borde du förstå vad som följer nedan. 
(Läs åtminstone Vad är Sverige? och Din Personliga Person för denna bakgrund.)

Vi svenskar har blivit så vana att styras och kontrolleras av myndigheter att vi slutat tänka eller ifrågasätta vad de gör. Jag ser detta som en mycket djup apati eller hjärntvätt, och är säker på att den skapats avsiktligt med förskola, skola, arbetsplatser, skatter, böter, straffavgifter, etc. etc.

Jag har nu på den här bloggen lite mer material angående hur man tas med sådana angrepp. Speciellt på denna sida om Självförsvar. Där finner du länkar till andra resurser. Här följer lite enkla frågor för att få folk att tänka till och kanske ifrågasätta hur "allt är".

Så jag tänkte ge er några frågor som kan vara på sin plats i olika sammanhang. Om inte annat så kan det få folk att tänka i banor de aldrig tänkt innan. Jag använder en del av dessa som isbrytare när jag talar med folk som är helt obekanta med frihetsrörelsen.

Det fina med att använda frågor som ett sätt att poängtera vad man menar eller står för, är att en fråga är relativt oskyldig och ingen bevisbörda blir aktuell. Om du påstår något så är det mer aggressivt och mottagaren kan också säga ”bevisa det” vilket kan vara svårt eller omöjligt.

Allmänna frågor:


Vem skapade mig, Staten eller Naturen?
Vad skapade Staten, Människan eller Naturen?
Vem är mest överordnad, skaparen eller skapelsen?
Är jag en människa?
Föddes jag fri eller som slav?
Om jag inte är en slav, hur kan någon vara min herre?
Är vi inte alla födda med lika friheter och rättigheter?
Om så, hur kan någon hävda auktoritet över mig?
Kan någon auktorisera en annan att göra något som han/hon själv inte har rätt att göra?
Om inte, hur kan staten som hävdar att den fått sin makt från folket, ta barn från deras föräldrar, ta 2/3 av de pengar vi tjänar, hota oss om vi inte ger dem pengar, eller skicka soldater till fjärran länder att döda människor som inte utgör något hot mot svenskar?
Vem har rätt att döda annat än i självförsvar?

I Rätten:


Om du vill tas med frågan om ditt namn: När du undrar om jag är SVEN SVENSSON, frågar du då efter den juridiska personen som jag då och då använder för att verka inom den fiktiva av människor konstruerade världen av lagar, kontrakt, krediter, värdepapper, etc. eller frågar du efter den av naturen skapade levande mannen Sven av familjen Svensson, som jag är?
Om de insisterar på att du identifierar dig som SVEN SVENSSON: Som jag förstår det så är den åklagade, en artificiell juridisk person, och inte den levande man som du nu talar med. Om jag skulle säga att jag är något jag är övertygad om att jag inte är, skulle jag då inte ljuga
i en domstol?


Om du inte bryr dig om att särskilja dig själv och den juridiska personen, så kan du använda denna frågeställning:
Är jag berättigad till en rättvis rättegång?
Kan jag få en rättvis rättegång om det föreligger intressekonflikter inom domstolen? (normalt är det stat eller kommun som åklagar och rättsväsendet ägs/körs av samma gäng).
Till Åklagaren: Vem eller vad representerar du här idag? (Borde vara Polis, Stat eller Kommun)
Till Domaren: Vem eller vad representerar du här idag? (Sin arbetsgivare som är Stat eller Kommun). Skriv ner svaren.
Till Domaren: Hmm, jag är inte utbildad i lagen, men hur är det inte en intressekonflikt om både du och åklagaren arbetar för Staten? (Om domaren kontrar med ”Beskyller du mig för en intressekonflikt???” svara snällt ”Åh nej, jag undrar bara hur det inte är en intressekonflikt. Jag förbehåller mina slutsatser tills jag hört svaret på den frågan”)
Kan jag få en rättvis rättegång om jag inte förstår vad som pågår eller vad som menas av alla berörda? (Om de säger Nej till denna fråga, så kan man sedan be om klargöranden, definitioner och förklaringar i all evighet, tills någon tröttnar)

Det brott som jag sägs ha begått, begicks det inom Sverige?
Den lag som jag är anklagad för att ha brutit mot, var gäller den lagen? (i Sverige)
När du säger ”Sverige” vad exakt menar du då? Är det den landmassa som i vardagligt tal hänvisas till som Sverige, eller är det den fiktiva av människan konstruerade politiska enhet som också går under namnet Sverige? (Om de svarar landmassan, fråga om landmassan skrev lagen du sägs ha brutit mot. Om de säger den politiska enheten, fråga hur man kan vara fysiskt närvarande inom en papperskonstruktion.)

På vilka grunder kan det här fallet läggas ner?
Är en brist på bevis tillräcklig grund att lägga ner det här fallet?
Är en brist på kvalificerade vittnen en grund att lägga ner fallet?
Kan någon här framlägga obestridliga bevis på, eller någon som kan bevittna, att jag var fysiskt närvarande inom den fiktiva av människor konstruerade politiska enheten Sverige, vid tidpunkten för det påstådda brottet?
Kan någon här framlägga obestridliga bevis på, eller någon som kan bevittna, att jag agerade i egenskap av svensk medborgare/förare/skattebetalare/etc. (dessa är alla befattningar inom företaget Sverige) och inte som en levande av naturen skapad privat människa, vid tidpunkten för det påstådda brottet?
Frågorna ovan om Slav, född fri och med lika rättigheter, etc. kan också användas här och följas upp med: Om jag inte föddes som slav, måste då inte all samverkan med andra människor eller med mänskliga fiktioner vara frivilliga och enligt ömsesidiga överenskommelser?
Om så, när, var och hur exakt ingick jag i en överenskommelse där jag medvetet och frivilligt gick med på att underställa mig alla lagar regler och förordningar av den fiktiva politiska konstruktionen Sverige?
Är det inte sant att endast de som har en Juristexamen, är kvalificerade att tolka Sveriges lagar? Om så hur kan jag förväntas lyda en lag jag inte kan förstå och inte ens är tillåten att försöka förstå?

Till en Polis:


Först säg:
Innan vi går in på något annat, så vill jag bara informera dig om att jag just nu agerar i egenskap av en privat människa som är skapad på denna vår Jord av Moder Natur och som en varelse av den verkliga påtagliga naturliga världen, och jag utövar min medfödda rätt att färdas fritt på min hemplanet. Förstår du? (Spela gärna in konversationen. Även om polisen inte förstår vad detta innebär när det gäller ”Sveriges lagar” så har du informerat honom och en domare förstår vad detta innebär, men kommer troligen att försöka ignorera det.)

Har du observerat mig orsaka någon annan människa skada eller med mitt agerande nyligen satt någons liv eller egendom i fara?
Om inte varför stoppade du mig.

Finns det något som indikerar att jag är eller agerar i egenskap av en stadsanställd eller statlig representant just nu? (om han säger nej, hur kan statens regler vara tillämpliga?)
Är du en statlig representant?

Vissa frågor för rätten kan också omvandlas till polisfrågor.

Ett råd till dem som vill testa detta. Börja med att göra detta skriftligen. Det värsta stället att börja är med en irriterad polisman eller domare. Låt trafik ärenden vara tills du blir riktigt bra på det här och har upphävt alla konstruerade kontrakt som du anses verka under som bilförare.

Denna lista kan göras mycket längre, och jag hoppas du kommer upp med egna frågor eller ändrar dessa till att passa situationen du finner dig i.

Här är Marc Stevens hemsida. Han är den som inspirerat mig mest härhttp://marcstevens.net/
Här är en inspelning av en av hans lärjungar som också är mycket brawww.youtube.com/watch?v=x5uLVxTRKbA

Lycka till.
12 kommentarer:

Shilton sa...

Hej Kent! Jag har läst lite på din blogg och finner den ytterst intressant!Jag har just fått en P-bot på 300 kr och tänkte ge dem lite huvudbry :D Har du några bra tips på hur jag bör eller kan lägga fram min syn på människa VS Person?
Mvh Håkan

KentB sa...

Hej Shilton,

Ta en titt på sidan "Självförsvar" och länkarna där.

Jag brukar hävda att jag inte agerade i egenskap av den artificiella juridiska personen KENT BENGTSSON vid tillfället ifråga samt att jag mig veterligen inte orsakat någon människa någon skada eller ens obehag, så det föreligger ingen anledning för dem att lägga sig i vad jag gjorde som en levande av Naturen skapad fri människa. Be dem framlägga bevis för motsatsen, och klargör att om de inte kan bevisa att du agerade som din person eller orsakat skada, att de drar tillbaks alla anklagelser, då de saknar grund.

Jag kan skicka dig kopior av liknande korrespondens på Engelska om du vill. Min email finns i "Om Mig" i högermarginalen.

Bered dig på en massa Zombie-tjafs i svaren. Ha kul med detta.

KentB sa...

Shilton,
Då det rör sig om en P-böter, kan du också testa denna enkla metod.


Svara att du gärna betalar detta, och kommer att göra så snarast efter att du mottagit betalning av din administrationsavgift för att utföra detta arbete åt dem. Gör din administrationsavgift högre än deras böter.
Du har agerat hedersamt, eftersom du inte vägrar betala, och ingen skall behöva arbeta gratis, vilket vore slaveri, så man har rätten att ta betalt för sina tjänster, precis som de gör.
Kanske är de inte så intresserade längre i att göra affärer med dig.

Shilton sa...

Tack! Jag ska prova med att skicka på dem en admininistrationsavgift.
Om jag kör med lite av deras egen taktik också .Typ!
Eventuella invändningar mot denna Administrationsavgift ska göras skriftligen inom 8 dagar:
I annat fall ser jag ärendet utagerat!
Hur låter det?

KentB sa...

Det låter skitbra.
Använd deras egna metoder mot dem. Om de försöker argumentera då så argumenterar de ju emot sig själva.

Shilton sa...

Tack Bengt! Vad tror du om detta svar?
Täby 2018-02-01 Ärendenr 166862896
Angående kontrollavgift utfärdad 2018-01-31 kl 17:03:01 på korsvägen 1-30 Täby.
Hej! Jag avser att betala er kontrollavgift efter att ni erlagt inbetalning för min administrationsavgift för nedlagt arbete med denna fodran.
Administrationavgiften för detta arbete uppgår till 500 kr.
Inbetalning sker till EN kallad håkan nordström swedbank med clnr 8327-9 Kontonr 145716387
Betalning skall erläggas inom 8 dagar. Vid utebliven betalning anses ärendet utagerat. Vid eventuella ytterligare påtryckningar om betalning med pålagd förseningsavgift kommer ytterligare administrationsavgift på 1000 kr erläggas er.
Eventuella invändningar mot denna faktura skall göras skriftligen inom 8 dagar till shilton22@icloud.com
Efter 8 dagar anses ärendet utagerat.
Mvh EN kallad håkan.
Av naturen skapad levande och fri människa på denna planet.

Shilton sa...

Hur tycker du följande svar är?
Täby 2018-02-01 Ärendenr 166862896
Angående kontrollavgift utfärdad 2018-01-31 kl 17:03:01 på korsvägen 1-30 Täby.
Hej! Jag avser att betala er kontrollavgift efter att ni erlagt inbetalning för min administrationsavgift för nedlagt arbete med denna fodran.
Administrationavgiften för detta arbete uppgår till 500 kr.
Inbetalning sker till EN kallad håkan nordström swedbank med clnr6666-9 Kontonr 123456789
Betalning skall erläggas inom 8 dagar. Vid utebliven betalning anses ärendet utagerat. Vid eventuella ytterligare påtryckningar om betalning med pålagd förseningsavgift kommer ytterligare administrationsavgift på 1000 kr erläggas er.
Eventuella invändningar mot denna faktura skall göras skriftligen inom 8 dagar till (min mailadress)
Efter 8 dagar anses ärendet utagerat.
Mvh EN kallad håkan.
Av naturen skapad levande och fri människa på denna planet.

KentB sa...

Ser bra ut.
Låt oss veta vad som hände när det hela är över.
Ingen skam i att betala heller, ifall vattnet skulle bli för djupt. Du har i vilket fall lärt dig värdefulla lektioner.

Unknown sa...

Hur gick det med p-boten?
Hälsningar Alexander ☺

KentB sa...

Alexander,
Jag vet inte. Det beror oftast på hur bra man är på att inte köpa deras BS.
Har själv vunnit över dem flera ggr i England, med växlande grad av pappersarbete.

Unknown sa...

Ok.
Praktiserar ett mindre ärende nu får se hur det går.
Tack kent

Martina sa...

Min sambo har just fått en p-bot och skickat iväg ett mail exakt så som Shilton skrev. Ska bli spännande att se hur det här kommer sluta.