måndag 8 september 2014

LOGIK OCH SUNT FÖRNUFTOm du var från en annan planet och landade i Sverige, eller någon annan stans för den delen, och du kunde förstå språket, hur logisk tror du vår livsföring och det sätt vi lever på skulle te sig för dig?

När man är helt involverad i något (som till exempel vårt moderna samhälle) så blir man ofta blind för den idioti som man bara accepterar som en del av hur allt är. Det stora flertalet människor bara gör som alla andra och accepterar vad som än råkar vara normen där de bor.

Det kanske har att göra med vår natur som människor med en bakgrund i stammar och klaner. Som naturfolk var vi tvungna att samarbeta för att jaga, fiska, samla, odla, hålla vakt mot faror, bostäder etc. oftast under en ledare av ett eller annat slag. Så vi är kanske programmerade att följa med och bidra till vad som än pågår omkring oss.

Som människor så har vi normalt överlevt bättre när vi samarbetar och hjälper varann än när vi slåss eller motarbetar varann. Se bara på de platser som folk lever i fred med varann och de där motsättningar och oroligheter råder. Ömsesidigt bistånd är en naturlig sak och en logisk överlevnadsstrategi – så länge det sker på en frivillig basis.

SAMTYCKE

Detta med samtycke och frivillighet är ett av fundamenten i alla mänskliga mellanhavanden. Ta en gruppvåldtäkt till exempel. Enligt demokratiprincipen så är det inget som helst fel om ett gäng män bestämmer sig för att våldta en kvinna. Om åtminstone två män och en kvinna röstade om saken så skulle allt som behövdes vara att männen röstade för sex , för att det skulle vara helt OK för dem att ha sex – även om kvinnan var ovillig. Och kämpade kvinnan emot, så skulle de ha rätten att tvinga henne till sex. Men stort sett alla människor håller med om att det är ett brott att ha sex med en ovillig deltagare – oavsett hur många som ”röstar emot” en ovillig part.

Samma sak gäller stöld. Ett rån är ett rån, även om rånarna är fler än en och de tar sitt offer och röstar om ifall han har rätten att behålla sin plånbok, mobiltelefon, eller vad det nu är de vill ta ifrån honom. Det spelar ingen roll om det är två rånare eller hundra. Utan frivillighet och samtycke är det ett brott att tvinga andra till handlingar de inte håller med om eller som de ser som skadliga för deras överlevande.

Men om vi tittar på dagens samhälle så upplever de flesta att de inte har ett medvetet val eller rätten att säga ”Nej” i en hel mängd frågor. - vare sig det rör sig om skatter, uppfostran eller utbildning av ens barn, ”obligatoriska” avgifter, hur fort man får köra, rätten att dö, etc.

Så någonstans har vi här lagt logiken på hyllan och accepterat att vissa människor har rätten att tvinga sin vilja på andra människor – trots att vi alla föddes med lika fri- och rättigheter, utan att någon är en annans slav eller en annans herre. Det enda sättet som någon kan fås att göra något är med hans eller hennes samtycke. Logiskt sett måste det vara på det viset, om inte så är gruppvåldtäkt och grupp eller gäng-rån helt OK.

Det finns ett undantag till. Om vi utgår från att vi som människor har vissa odisputabla fri- och rättigheter. Till exempel de som anges i ”FN deklarationen för mänskliga rättigheter”. Om någon vägrar att respektera en annans rättigheter, utan i stället trampar på dessa, så har han eller hon därmed givit upp sina egna fri- och rättigheter, och de riskerar att bli inlåsta, förlora egendom, eller få stryk eller till och med bli dödade. Vi ser det som logiskt att vi har rätt att försvara oss mot någon som avser att skada oss eller våra nära. Vi ser det vidare som vår rätt att försvara våra tillhörigheter från att tas från oss.

Så hur kommer det sig att vi accepterar att bli dikterade, bestulna, medicinerade, tvingade, etc. av vissa människor men inte av andra. Om samtycke saknas så är det stöld att ta pengar från oss, oavsett vilka procedurer som används för att göra detta.

Faktum är att vi har fostrats till tron att vissa har rätten att tvinga oss att agera mot vår vilja. Som små barn så fattade våra föräldrar en massa beslut för oss och tvingade oss att göra saker. Många av dessa saker var för vårt eget bästa, men många var också för föräldrarnas bästa. Som vuxna finner vi andra som fattar beslut för oss och som behandlar oss som barn. En del av dessa beslut är för vårt eget bästa men långt mer är för beslutfattarnas bästa. Både föräldrarna och beslutsfattarna kan ses som att de har anförtrotts ett ansvar som de måste axla och göra sitt bästa för att verkställa. Föräldrarna har givits ansvaret av Naturen eller Gud för människorasens fortbestånd. Beslutfattarna har anförtrotts av oss Folket att se till att vi har ett fungerande och rättvist samhälle. Det är meningen att allt de gör skall vara till folkets fördel – inte deras.

Allt som politiker och offentliganställda har, kommer från oss – folket. Antingen som vår andel av landet eller världen, vilka de anförtrotts att förvalta för allas bästa, eller genom skatter som vi i vår okunnighet tror att vi måste betala – vare sig vi vill eller inte. Altså är folket de egentliga herrarna och var makten i sanning har sitt säte.

Här kommer detta med logik in i spelet. Likaså förmågan att titta på den värld vi lever i som om vi inte var en del av den – som om vi var från en annan planet och såg det här samhället för första gången.

De flesta väljer att bortförklara eller rättfärdiga en orätt, snarare än att inse att de lurats eller varit del i något som går emot sunt förnuft, rättvisa och samvete. En stor människa sväljer sin stolthet och medger att han eller hon hade fel, och gör sitt bästa för att ställa saker till rätta. Andra väljer att försöka rädda sin stolthet genom att insistera att att det som gjordes var OK av ett eller annat skäl.

Det har sagts av folk mer lärda än mig, att driften att ”ha rätt” är så nära förknippad med vårt överlevande att det är en av de sista saker vi som människor ger upp innan döden. Även om saken vi försöker ha rätt i, faktiskt inte är logisk. En alkoholist eller knarkare ljuger inte bara för andra om sitt missbruk, men också för sig själva. Att medge att man hade fel känns som att kasta in handduken och ta ett steg närmare sin undergång.

UTBILDNING

I skolan får vi lära oss en massa saker som få av oss någonsin använder senare i livet – som hur man räknar ut ytan på en triangel, finner kvadratroten på ett tal eller när Karl den XII dog. Men saker som vi använder dagligen, som olika typer av kontrakt, hur man hushållar med pengar och vårt förhållande till av människor ”stiftade” lagar, saknades nästan helt från utbildningen som var menad att ge oss en god start i livet.

Det verkar mer som om syftet med skolan var att lära oss tidigt att gå upp när det är dags, slänga i oss en frukost och resa till ett ställe vi måste vara på vid en viss tidpunkt och där vi har vissa tider då vi måste göra vad vi blir tillsagda att göra, med lite schemalagda raster emellan. Samt förstås att respektera regler och personer i auktoritet. Låter som ett bra träningsläger för arbetare eller undersåtar.

Framför allt fick vi inte lära oss reglerna och logiken bakom kritisk analys, kritiskt eller logisk tänkande. Detta är en liten vetenskap i sig och mer ett ämne för en bok, men det finns en del enkla regler som borde vara självklara. Här är några exempel:Om ett visst förfarande inte producerar ett önskvärt resultat, så kommer det troligen inte att göra så i framtiden. Om du tar din bil till en verkstad för ett fel, och den kommer tillbaka utan att felet är fixat – och efter flera försök så är bilen fortfarande inte fixad, hitta en annan verkstad som möjligen kan fixa den. Detta verkar logiskt för de flesta.
Så varför kan vi inte vara lika logiska när det gäller politik? Vad är det för mening med att gå och rösta på olika partier – vare sig de är till vänster, höger eller i mitten, om saker och ting inte blir bättre, men vi som samhälle bara tycks rulla vidare mot ruinens brant, oavsett vilket av de stora partierna som får makten?

Albert Einstein lär ha sagt något i den här stilen ”Vansinne är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annorlunda resultat”.

En annan regel är ”Observera vad som faktiskt händer, snarare än att lyssna till vad någon påstår är vad som händer”. Om föräldrarna säger att jultomten kommer under natten och lägger klappar under granen på Julaftonsnatten, så skulle det inte mycket observation till för att räkan ut att det är en fysisk omöjlighet att en man (även om han har några hjälpare) kan placera presenter i varje hem på Jorden med barn i – under loppet av en natt.

Men när vi ser hur vårt välstånd sakta urholkas och arbetslöshet och brottslighet breder ut sig på sina håll, när enligt all logik vi borde få det bättre och bättre allteftersom vi bygger vidare på vad våra förfäder redan byggt, så borde det vara uppenbart att den smörja som väller ur munnen på politiker och andra makthavare inte är något annat än rena lögner och att sanningen står att finna någon annan stans. Trots detta så involverar vi oss i debatt om olika ekonomiska modeller eller styrelsesystem och ältar populära teorier fram och tillbaks – inte olikt en släktmiddag efter några timmar då alla haft för mycket att dricka och käftar i munnen på varandra utan att lyssna eller tänka efter.

Om något inte verkar vettigt eller inte tycks stämma med vad som sägs, så innehåller det med största sannolikhet en eller flera lögner. Ta ett steg tillbaks, försök hitta vad det hela började, vilka som var involverade, vilka som tjänar på att sanning döljs, vem sade vad, vilka har intressen i saken i fråga, vad kan verifieras som sanning och vad är osäkert, och så vidare. Följ varje ledtråd som inte verkar vettig. Fråga; Vem, När, Var, Hur och Varför?

SANNING OCH LÖGN

Någorlunda sunda människor tycker inte om att träta och bråka med varann. När en konflikt råder, så kan man fråga de olika involverade Vem som sade eller påstod en viss sak om en annan, om man gör detta med båda sidor så kommer man oftast fram till att en tredje person spred rykten eller lögner eller gjorde saker som verkade vara gjorda av en av de trätande – för att skapa konflikt och osämja. Vi kan se detta dagligen om vi lyssnar på nyheterna om olika konflikter i världen, och sedan börjar undersöka närmare – kanske i alternativa media på nätet eller genom att prata med folk från de berörda områdena.

Det finns dokumentärer på YouTube som visar hur skådespelare används inom nyhetsmedia och att samma ansikten dyker upp i helt skilda händelser. 9/11 är ett praktexempel på hur det som sägs vara inte är så, utan gjordes för att skapa konflikt och hat. Exemplen är oräkneliga. Historien är full av dem, och millioner döda och maktkoncentration har blivit resultatet.

När jag hör en nyhet på radio eller läser om något i en tidning, så utgår jag från att det troligen är osant eller en halvsanning.

Om vi hade en trygg välmående värld, där folk levde i gott samförstånd och fred, så skulle det inte finnas någon anledning att ha stående arméer eller enorma vapenarsenaler. Vi skulle heller inte behöva alla dessa ”ledare” och politiker. Internationella bankirer skulle inte kunna tjäna miljarder på krig och förslavandet av hela nationer via ett sjukt pengasystem där alla utom dem förlorar. Så för att behålla makten måste de hela tiden skapa konflikter och en farlig omgivning.

När folk inte längre tror på detta skådespel och börjar dra logiska slutsatser, så kommer världen att ändras för det bättre. Om vi inte kan göra detta, så kommer vi nog att hamna på listan av utdöda arter, medan flugor och andra mer konsekventa livsformer lägger sina ägg i mun och ögon på de sista människorna som dog av sin egen dårskap.

Människans största tillgång är hennes tankeförmåga och logik – använd dem!

Kent6 kommentarer:

KentB sa...

Jag fick kommentaren nedan via annan väg då kommenteraren inte kunde lägga in den här:

"Människans största tillgång är hennes tankeförmåga och logik – använd dem !"

Jo... - Kent - men det går ej så länge som operativsystemet i hjärnan = egot är ockuperat av etablissemangets dynga - som ju som princip alla, via etablissemangets massmedia, trattas i dygnet runt i all oändlighet.

T ex att det finns en brist på pengar i statsbudgeten - för att kunna ha en bra social välfärd osv.

Med logik har jag kommit fram till att det ALDRIG har funnits - eller än mindre finns någon brist på pengar i statsbudgeten här .

TV, tidningar och radio "kastade" jag ut ur mitt liv 1996 - och sen har pö om pö min egen fria tankeförmåga och logiska förmåga successivt återvänt.

1994 medverkade jag i radioprogrammet "Det Gäller Livet" - och redan då grundlade jag min kunskap om att det ALDRIG har funnits någon brist på någonting i världen - och än mindre finns i dags dato.

Men - ifall Wi varje dag väljer att förgylla wåra egna liv med att fullt ut vara vänner med oss själva = minskar eller eliminerar självkritiken - så löser det sig nog med det mesta här i den här jämmer- och glädjedalen = då finns det mycket goda förutsättningarna för att det skall bli mindre av jämmerdal och mycket mera av glädjedal - tror jag... = är jag rätt säker på.

Josef Boberg sa...

Hej Kent,

Nu skall jag testa ifall jag kan kommentera - och med en länk till det som ligger mig varmt om hjärtat = artegen nationalekonomi och artegen sexualitet.

Anonym sa...

https://vimeo.com/108152465

Josef Boberg sa...

" Internationella bankirer skulle inte kunna tjäna miljarder på krig och förslavandet av hela nationer via ett sjukt pengasystem där alla utom dem förlorar. Så för att behålla makten måste de hela tiden skapa konflikter och en farlig omgivning.

När folk inte längre tror på detta skådespel och börjar dra logiska slutsatser, så kommer världen att ändras för det bättre. Om vi inte kan göra detta, så kommer vi nog att hamna på listan av utdöda arter, medan flugor och andra mer konsekventa livsformer lägger sina ägg i mun och ögon på de sista människorna som dog av sin egen dårskap.

Människans största tillgång är hennes tankeförmåga och logik – använd dem!"


Jo... - Kent - så sant som det är skrivet. Om hur att använda tankeförmåga och logik på ett annorlunda sätt - finns det två radioprogram med mig i radioserien "Det Gäller Livet 1994 !"

De finns även på Facebook här.

Tänkvärt ?

Anonym sa...

"Människans största tillgång är hennes tankeförmåga och logik – använd dem!"

Den är bara en del av den treenighet som symboliserar människans förmåga att förstå och hantera verkligheten. I grunden behövs oförfalskade fakta som grund för beslut. Känslan för rätt och fel, som inte består av skrivna lagar, utan en inneboende intuition. Intellektet som hanterar den fakta man har med avseende på rätt och fel, samt att människan till slut agerar i enlighet med detta. När känsla för rätt, intellekt och agerande går åt samma håll så är människan i balans.
http://ivansbj.blogspot.se/2014/02/mannaratten.html

KentB sa...

Helt rätt, Anonym.

Många människor idag är dock så vilsna att de delvis har förlorat sin känsla för rätt och fel. I alla fall vad det gäller de större mänskliga mellanhavandena, som politik och affärsvärlden, men också personlig konsumption och aktiviteter.
De verkar ha mer uppmärksamhet på att passa in och vara så som de tror omgivningen förväntar sig att de skall vara, snarare än att följa sitt hjärta och logiska sinne.