tisdag 27 december 2016

När Myndigheterna kommer...

Som jag nämnt på andra håll och som du säkert sett själv, så är det inte längre givet att de instanser som utgör den Offentliga Sektorn, idag är till för eller verkar för folket eller landets bästa. Så när någon som jobbar för en myndighet kommer på besök, anta inte att de kommer för att hjälpa dig. Det kan mycket väl vara så att de är där för att stjälpa dig - eller åtminstone försöka tjäna pengar på dig eller ditt företag, utan hänsyn till ditt överlevande eller din välfärd.


Så jag totade ihop en liten vägledning som jag just delade i en facebook grupp för bönder. Jag har bara putsat upp den lite och lagt till några saker som borde vara med. Tänkte att den kan vara av intresse eller hjälp för någon som läser den här bloggen.
I ett totalitärt samhälle som Sverige, så vill regeringen inte att någon skall vara ens en aning mindre kontrollerad eller ha lite friare tyglar än det stora flertalet som arbetar som "löneslavar". De gillar inte att någon kan ta betalt direkt från en kund, eller kanske till och med (ve och fasa) kan ta betalt i kontanter för sina tjänster. 

Om du är en småföretagare eller bonde, så är det troligt att du ibland utsätts för otillbörliga påtryckningar eller förföljelse av olika myndigheter som jobbar på programmet:
”Alla skall vara totalt beroende på den offentliga sektorn, och lantbrukare och småföretagare är ett hot mot detta och bör i möjligaste mån omintetgöras.” (Kanske lite överdramatiserat, men inte långt från sanningen).


Jag har läst otalig exempel på hur djurägare fått sina friska och välmående djur stulna eller slaktade av myndigheter, för att sedan säljas vidare av dessa med vinst. Eller godtyckliga inspektioner görs där inspektörens ord tycks vara lag och saftiga böter utfärdas utan att ett klart lagbrott kan påvisas. Samt att inspektörer som är ”för snälla” mot dem de inspekterar inte får löneförhöjningar eller befordran. Så anta att när du har att göra med en ämbetsman eller inspektör, att du har att göra med en fiende som avser att skada dig på ett eller annat sätt – oavsett hur vänliga och trevliga de verkar vara.


Tänk också på att vad jag föreslår nedan bara är förslag på vad man kan säga och göra. Använd sunt förnuft när det gäller dessa förslag och gör eller använd bara vad du känner dig OK med. Gör inget bara för att jag föreslår det. Dina handlingar är ditt ansvar.  Alla situationer kan vara annorlunda. Men var på din vakt och anta inte att de vill dig, dina barn,  ditt företag, din gård eller dina djur väl.
Så behandla dem lite som du blir behandlad om du vill hoppa på ett flygplan och resa någonstans. Var hur vänlig och trevlig som helst, om du vill, men utsätt dem för en noggrann kontroll och övervaka dem med kameror i allt de gör.

Eftersom jag växte upp på en gård så tar jag ett lantbruk som exempel här.
Om en myndighetsperson kommer utan att ha avtalat ett möte, skicka iväg dem igen – för du är upptagen just nu. Du kan knappats knalla in på en myndighet och begära att få träffa vem du vill och förvänta sig att de skall komma ur möten eller sluta med vad de gör för att prata med dig. Så behandla dem likadant.
Se till att du har någon där som vittne. Detta skall helst inte vara en familjemedlem eller nära vän, då rätten kan anse att jäv föreligger i sådant fall. 

Vad jag vet så tar de betalt för att komma och inspektera en gård eller ett företag, både för vägsträcka och tid. Finn ut vad de tar betalt i timmen och ha som villkor att det ersätter dig för förlorad arbetstid i lika mån. Inkludera eventuella förberedelser med dokument eller undersökningar du gör för att vara förberedd. Kräv gärna detta i förskott som en förutsättning för att de skall tas emot. Detta i sig kan hålla dem borta. Om de inte jobbar gratis, så gör du inte så heller. Om de tycker ett pris är skäligt så kan de inte opponera sig om du tar betalt lika mycket.


Deras "avgift" kan absolut ifrågasättas på ett flertal grunder. Men i huvudsak för att ett avtal eller en beställning saknas, som påvisar att du gått med på att betala dem för deras (påtvingade) "tjänster". 
När de kommer, ta fram mobilen eller en kamera som kan filma och spela in ljud. Bäst att ha en som filmar och en som sköter snacket. Vittnet kan filma. Likaså kan en familjemedlem göra så, så att det oberoende vittnet inte distraheras av filmandet. Ju fler som iakttar vad inspektören gör, desto mer press på honom eller henne att göra allt korrekt, och kanske större chans att de blir nervösa och gör misstag eller glömmer saker.

Så fort de kommer, eller så fort de letat rätt på dig, gå igenom de inledande frågorna nedan. Gör detta innan inspektionen i sig börjar. Låt dem helst inte få tillfälle att se sig om först.

  Fråga om:
Dagens datum och vad tidpunkten är just nu. (kan bli viktigt i rätten)
Fullt Namn.
Personnummer.
Adress
Befattning eller ämbete.

Utbildning och kvalifikationer.
Namn och position av överordnad.
Är de försäkrade mot skada de kan orsaka i tjänsten? Om så i vilket bolag och har de policynumret?
Syftet med deras befattning och med den myndighet som de arbetar för. Det kommer att vara något som låter vackert och bra, så nu måste de hålla sig till detta och agera i den andan.


Är den offentliga sektorn till för att tjäna det Svenska Folket, eller är det Svenska Folket till för att tjäna den Offentliga Sektorn? Låt dem inte skratta bort denna fråga.
Är jag en medlem av det Svenska Folket?
Arbetar du för den Offentliga Sektorn? (Låt dem sätta sig själva på plats)

Kommer de att kräva en avgift eller ersättning för att komma och göra denna inspektion? Om så på vilka grunder anser de att du är skyldig att betala detta? Vad är denna avgift? Om de är en skattefinansierad verksamhet, hur kommer det sig att de tar betalt för att göra sitt jobb som de redan betalats för genom skatter? Är de medvetna om något slags kontrakt eller avtal som binder dig att betala dem?
Om de inte betalt ditt arvode för att tas med dem i förskott (högst osannolikt) är de medvetna om att du kommer att fakturera dem för den tid du tar till samma kostnad som inspektören kommer att kräva? Om de vill bestrida din rätt att göra så, fråga om de har något skriftligt avtal där du gått med på att arbeta för dem gratis.

Varför är de där?

Om någon anmält dig, be om namn och adress på den som gjort anmälan (det är en urgammal rättsprincip att man har rätten att ställas inför eller möta sin anklagare. Få undantag finns). Om de vägrar tillhandahålla namn och adress på den som anmält, på vilka laga grunder gör de så?
Vilken lag ligger till grund för deras besök?
Hur lyder denna lag?
Var gäller denna lag?
Föreligger misstanke om brott mot denna lag?
Vad är denna misstanke grundad på?
Vilka bevis har de för att denna lag är tillämplig på dig och situationen i fråga?
Vad för juridiska kvalifikationer har de?
Är de kvalificerade att tolka denna lag? (om de inte har juristexamen, hur kan de vara kvalificerade?)
Om de inte är kvalificerade att tolka lagen, hur anser de sig kunna bedöma huruvida vad de nu kommer att se på din gård, är i enlighet eller strid med lagen? (Dessa frågor om det juridiska kan utelämnas här. Det kan vara effektivare att ta upp dem i ett domstolsförhör utan att de är förberedda på frågorna.)

Är de där av någon annan anledning?
Om Nej, säger de att de inte kommer att rapportera eller agera om något annat de ser eller misstänker? Om de inte vill svara Ja på den frågan, ta reda på vad för andra tänkbara saker de kan tänkas inkludera i sin rapport om inspektionen.
Kommer han eller hon att skicka en kopia på alla rapporter eller skrivelser som görs efter denna inspektion? Om inte, på vilka grunder anser han/hon att du inte har rätt till detta? Påminn gärna om deras svar på frågan om vem som tjänar vem – folket eller myndigheten.
Ta en bild av dem och av deras legitimation och andra papper de visar upp men inte ger dig en kopia av.
Ta en bild av deras bil och nummerskylt.

Allt detta sätter dig i förarsätet som den som kontrollerar situationen, och kommer troligen att få dem att betänka att det kan bli konsekvenser av vad de gör hos dig. Om de inte är nervösa efter alla dessa frågor, så har de troligen nerver av stål eller är otroligt arroganta. Med dessa frågor har du redan fått ammunition emot dem (då de knappast är utbildade jurister, men troligen kommer att luta sig på någon ”lag” eller ”bestämmelse”. Om de inte kan citera texten i denna lag eller regel, så har de också gjort bort sig, då de inte absolut vet vad det är de skall verifiera.

När de börjat göra sin inspektion, filma dem hela tiden och ställ så många frågor som möjligt. Om de är inte är tydliga i sina svar, be om dem igen så att de tydligt kan höras i din video. 

Vad ser du?
Är det i strid med någon tillämplig lag eller regel som vi är skyldiga att följa?
Vad exakt ser du som är i strid med denna lag eller regel?
Är det din juridiska bedömning att detta är i strid med lagen/regeln?
Står du för denna bedömning?
Om denna bedömning visar sig vara utan laga grund, är du villig att stå för alla kostnader eller konsekvenser din bedömning får för oss och att om din försäkring inte täcker detta, att själv stå som borgenär och ansvarig för alla konsekvenser med dina privata tillgångar? Om inte, varför inte? Om du inte vill ta ansvar för konsekvenserna, hur kan du ta ansvar för att göra en sådan bedömning? Är du inte ansvarig för dina handlingar?
Mer frågor: Vad gör du? Varför gör du så? Varför gör du inte så istället? Få dem att vilja komma iväg så fort som möjligt.

Ju mer du kan få dem att prata och svara på frågor desto större är chansen att de försäger sig eller gör ett misstag. Detta är en känd förhörsstrategi av polisen, domstolar etc. (vilka beror till stor del på att man vittnar mot sig själv, då det kan vara mycket svårt att bevisa något som helst med absolut säkerhet). Samma gäller hur du bemöter deras frågor. Ju mer du säger och pratar desto större chans att du gör ett misstag. Därför är det en bättre strategi att besvara så många frågor som möjligt med en annan fråga.
Till exempel:
Hur många svin/kor/får/höns/ etc. har ni? Motfråga: Hur är det viktigt i sammanhanget? Eller: Vad är gränsen på hur många man får ha? Svar: Enligt ”bla bla” så får ni bara ha X antal. Svar: Då är det väl inte nödvändigt för dig att veta det exakta antalet, eftersom vi inte överskrider maxi antalet? Eller: Om du är här för att göra en oberoende inspektion, varför förlita dig på våra ord, istället för att räkna dem själv? Om vi anses pålitliga, varför komma ut alls, istället för att bara be om den information ni behöver?
Eller besvara alla deras frågor med motfrågor som "Varför vill du veta det?"
Om de beordrar saker, fråga med vilken rätt eller auktoritet de ger dessa befallningar. 

När inspektionen är över, be dem igen säga vilket datum och vilken tid det är.
Om du bjuder på kaffe och fika efter, låtsas stänga av kameran men låt den gå, även om den bara spelar in konversationen. Allt de säger och gör kan komma till nytta, liksom allt du säger och gör kan användas emot dig, så¨var fortfarande på din vakt. Se till i förväg att kameran är laddad och har tillräckligt med minne.

Ett annat tips är att vägra dem tillträde. Då måste de komma med polisen, vilka är de enda som kan komma in utan tillstånd. Nu har du polisen där som vittne och se till att polisen kommer med och involvera dem i det hela så att de inte går och tänker på annat, utan tvingas observera och delta.
Om inspektörerna nu kommer att försöka ljuga och förvrida saker, så har du ett pålitligt vittne i polisen.

Man har också rätt att få en kopia av  kontrollrapporten innan de lämnar gården eller vad som nu "kontrollerats". Så begär denna. Detta hindrar dem från att lägga till saker senare. Läs igenom den medan de väntar så att saker som verkar fel kan rättas till.

Detta kan lätt justeras till att passa vilken liknande situation som helst – som en inspektion av en restaurang eller en verkstad, eller till och med om det sociala försöker ta dina barn ifrån dig.
Kanske lite känsligare i det sista exemplet, så det kräver god diplomati och takt. Men principen är den samma. Få så mycket information som möjligt om dem, vilken kan användas emot dem.

Om du inte är bra på att komma ihåg allt detta eller vad du beslutat att fråga om, ha gärna ett papper med alla frågor listade, och bocka av dem eftersom du går igenom dem.

Stat, Kommun, etc. vill alltid ha blanketter och dokument underskrivna av oss i alla möjliga lägen, så hitta på några för dem att skriva på, och lägg till att om de vägrar skriva under så medger de ”bla bla bla...”. Filma dem när du ger dem dessa.

Lycka till och var inte rädd för dem. De är våra tjänare, inte omvänt. De är bara människor som du och jag.


Andra artiklar i den här bloggen som kan vara till nytta i en sådan här inspektion:

Självförsvar

Kluriga Frågor

Öppet Brev till Myndighetspersoner

En relativt enkel Administrativ Process

Åtta anledningar vår regering inte är legitim
Inga kommentarer: