söndag 11 mars 2018

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott....
….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös.

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade.

När de får makten verkar den allmänna attityden vara att de nu har givits rätten att göra vad fan de vill. Till och med ändra grundlagen eller trampa på mänskliga rättigheter.
Så hur kommer det sig att vi kan se ett brott som en våldtäkt eller ett rån som ett brott, fastän förövarna var fler än offret, och enligt den ”heliga” demokratiprincipen borde foga sig, men inte ser ett brott mot folket begånget av förrädare och brottslingar som maskerar sig som ”Folkets Representanter”, som ett brott?
Hade Stickan Andersson kanske rätt när han sade ”Folk är inte så dumma som vi tror – de är dummare.”

Nu säger en del: ”Ja, demokrati är inte perfekt, men det är i alla fall bättre än andra system.”

Nåväl. Låt oss ta fasta på det, för ögonblicket. Så om vi nu skall ha demokrati, hur kan man utforma den för att göra den så bra som möjligt? I det förflutna så infördes ”Representativ Demokrati” för att det inte fanns möjlighet att låta alla ha ett ord i alla beslut som skall fattas i ett samhälle. Så man hittade på olika politiska partier som hade olika åsikter om hur saker och ting skulle skötas och som vurmade om vissa gruppers intressen inom befolkningen – som arbetarpartiet eller bondepartiet. Och folk gick och röstade på det parti man gillade mest eller trodde skulle se efter ens egna intressen bäst.

Men detta är idag inte längre nödvändigt. Vi skulle kunna lägga ner Riksdagen och de olika partierna och införa Direktdemokrati. Man skulle kunna ha detta på lokalnivå i varje stad eller kommun för lokala frågor, samt på riksnivå för hela landet. Hur skulle då detta göras?

Varför inte använda den algoritm som används för kryptovalutorna, eller fingeravtryck eller retina läsare, så att alla får ett ”väljarkonto” som inte kan förfalskas. Sedan när någon vill ha en folkomröstning skulle man kunna ha något system där, om personen i fråga kan få tillräckligt med stöd för sin fråga, så kan den tas upp i en lokal eller nationell folkomröstning. I Schweiz tror jag detta kan göras om man får över 100 000 namnunderskrifter för sin sak. Vi skulle kunna ha något liknande. Sedan skulle alla (de som orkar lyfta arslet från TV soffan till datorn) kunna ge sin röst till de olika alternativen som föreslås i saken. Det vinnande alternativet blir en ny lag eller regel.

Man skulle också få ha vissa begränsningar på plats om vad som skulle kunna röstas på. Till exempel så skulle brott inte kunna göras lagliga. Och det skulle behövas en lista med saker som ansågs som obestridliga rättigheter och friheter, vilket ingen individ eller grupp av individer har rätten att ändra på. Dessa skulle kunna fastställas med samma system och säg att åtminstone 2/3 av väljarna måste vara överens här. Detta skulle bli en slags grundlag.

Så, om en fråga kom till omröstning så skulle den avgöras med en folkomröstning. Om frågan bara var av lokalt intresse, så skulle det vara en lokal omröstning.Detta skulle ta död på alla partier och på politiker. Vi skulle alla stå som jämlikar inför varann, och Staten skulle kunna krympas till en verkställande funktion där tjänstemän agerar enligt folkets vilja. De som ville påverka opinionen fick göra så med egna medel. Storbolagen skulle inte kunna idka lobbyverksamhet direkt med politiker och beslutsfattare, de skulle behöva vända sig till hela folket, vilket skulle bli avsevärt mer kostsamt och utgången mer osäker.Hemliga sällskap, Internationella företag eller utländska underrättelsetjänster skulle inte kunna hota eller muta politiker eller beslutsfattare till att göra som de ville. De skulle också få försöka påverka en hel befolkning. Detta skulle bli en dödsstöt mot ”Den Djupa Staten” / ”Kabalen” / ”New World Order Eliten” / ”Illuminati” eller vad man nu vill kalla de grupper som i lönndom styr och ställer en massa.

Politiska mord skulle bli meningslösa, för beslutsfattandet har avlägsnats från individer och lagts på hela folket. Om man mördar de som har jobbet att verkställa besluten som röstats om så kommer bara en annan med samma uppgift i hans eller hennes ställe.

Allt detta skulle nog vara bättre än den Representativa Demokratin, men jag har mina reservationer.

Först och främst så skulle vi fortfarande ha en situation där vissa tvingar andra att följa deras vilja. Detta kan bara vara försvarbart i självförsvar – där en uppenbar brottsling som avser att skada en eller flera behöver stoppas. Den nya grundlagen skulle kunna ta hand om mycket av detta om den gjorts väl och så gott som alla är överens om den.

Sedan skulle maktfulla intressen kunna stoppa ett nytt förslag genom att hota eller mörda dem som driver frågan, så att den aldrig kommer till omröstning och andra som funderar på att ta över och driva den skulle bli avskräckta.

Men, detta skulle kunna vara ett övergångsskede till ett system som respekterar individens rätt till självstyre, där allt sker med samtycke och personliga val.
Människan har en hel del mognande att göra innan detta kan bli verklighet. För det skulle kräva en ansvarsnivå som få varken kan agera på eller är villiga att agera på. Många gillar att vara en slags slavar eller barn, där de bara gör ett jobb och får allt serverat av ”Mamma och Pappa”. De vill ha några leksaker och tid att leka och festa. De vill inte ta ansvar för sina liv och världen.
De är en annan anledning denna direktdemokrati kanske inte kommer att fungera. Men de är inte en anledning att inte försöka genomföra denna modell.


Det är ett gammalt talesätt att ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.

Därför skulle jag vilja se en värld som är så lite centralstyrd som möjligt.

Makthavare har ofta attityden ”Folk är inte mogna att anförtros frihet och självbestämmande”.
Så hur kan vi anförtro makt till folk om de inte ens kan hantera frihet? För "Makthavarna" är folk med – och ser man på vad de har för sig, så är de allt annat än ansvarsfulla eller godhjärtade. Det verkar snarare som om makt attraherar skurkar och psykopater. Ta bort maktpositionerna och de måste hitta hederliga sysselsättningar.

Så tills vi har utvecklats till en punkt där vi kan agera ansvarsfullt för allas räkning, så vore det bättre att bryta upp alla stora politiska, ekonomiska och religiösa enheter så att väldigt lite makt vilar på en enskild individ.

Vi skulle kunna ha överenskommelser om att kunna resa och bedriva handel fritt, men vill vi bosätta oss någonstans annan än där vi växte upp, så får vi be lokalbefolkningen om lov och rätta oss efter deras lokala beslut.

Detta skulle kunna leda till en mångfald av levnadsmodeller och en värld som är långt mer rik på alternativ och lösningar, där olika synsätt och kulturer kan leva enligt för dem optimala förhållanden.

Bara en tanke...


Här är en video av en kvinna som startat ett Direkt Demokrati Parti.  Kompletterar vad jag skriver ovan och är en bra början om man vill få igång detta eller en debatt om det.

Inga kommentarer: