onsdag 17 april 2019

Så blev du till en slags slav

Har du någonsin frågat dig själv "Om jag är ett resultat av arternas utveckling i Naturen (eller av Gudomlig skapelse - om man är religiös) hur kan det då komma sig att något som vi människor har skapat kan ha en högre rang i tingens ordning, än själva människan?".

Om jag etablerar en trädgård, så bestämmer jag vad som skall växa i den och var det skall växa.

Om jag skapar ett företag, så bestämmer jag vad det skall producera eller handla med.

Om en grupp skapar en förening eller klubb, så bestämmer de vad de skall göra och vad för eventuella regler de skall ha inbördes.

Så skaparen är alltid överordnad. För skaparen kan skapa skapelsen, men skapelsen kan inte skapa sin skapare. Läs det igen och begrunda.


Så, hur blev det i så fall helt omvänt - vilket vi ser varje dag i vårt samhälle?  Våra offentliga institutioner, företag och banker tycks ha mer makt än oss människor som antingen hittade på dem eller gav vårt bifall till deras skapelse - i och med att vi erkänner deras existens och använder dem i våra liv.


Tja, det har att göra med ett antal saker som några klyftiga och driftiga människor hittade på. Mer om detta senare.

Om man skapar något som sedan blir mäktigare än en själv - så har man skapat ett monster. Det kanske först inte agerar som ett monster, utan verkar vara en bra och förmånlig sak. Men märk mina ord "Förr eller senare kommer det att skada eller förslava en".

Se på "Frankensteins Monster" eller "Maskinerna" i filmer som The Matrix eller The Terminator. Se hur militären som skapades för att skydda ett land, i många fall har begått militärkupper och tagit över makten i landet. Se hur företag behandlar sina anställda. Se hur regeringar behandlar sina "medborgare".


Så, hur gick det till?


Låt oss först ta en liten titt tillbaka i historien.  För inte så länge sedan var slaveri en allmänt vedertagen praxis. Slav kunde man helt enkelt bli om man inte kunde försvara sig mot slavhandlare. Man kunde också födas som slav. Vidare kunde man förslava sig själv genom att ingå i ett kontrakt för att tjäna andra under en viss tid - till exempel för att betala en skuld eller för en resa över Atlanten, eller helt enkelt för att man var utblottad och som slav fick man i alla fall mat och tak över huvudet.

Men mänskligheten framskred en smula och det sågs mer och mer ner på att ha slavar. Dessutom var det kostsamt att vakta dem och de arbetade inte villigt, så var inte effektiva. Så något ljushuvud kom upp med en lista med "Mänskliga Rättigheter" och den började spridas och anammas på de flesta håll och idag är det inte längre lagligt att förslava sina medmänniskor.

Man skulle kunna säga att en slav är någon som inte har rätt till frukterna av sitt arbete, mer än mat kläder och husrum. Allt annat tas ifrån slaven. De äger inte ens rätten till sina barn. Lite som djuren på en gård.

Men, kanske du säger, det mesta vi producerar idag tas faktiskt ifrån oss genom skatter och för vissa blir det bara över till mat, kläder och husrum. Och skulle någon socialarbetare ogilla en så kan de ta ens barn med. Vad har egentligen ändrats?

Jo förstår du, idag har vi inte slaveri längre, för allt sker frivilligt - om än lite lurigt.
Ofrivillig underkastelse är nu olaglig, men frivillig underkastelse är helt OK.För att förstå hur detta hände, så behöver man förstå användandet av fiktioner. Jag använder lånordet "fiktion" från Engelskan här, för det låter mer seriöst än den Svenska ordet "påhitt". En fiktion är något som skapats av vår tankeverksamhet - i motsats till något i det påtagliga universumet. Harry Potter och Hogwartskolan är fiktioner. Kalle Anka och Ankeborg är likaledes fiktioner. Justitieministern och Regeringskansliet är givetvis också fiktioner, i det att de är påhittade saker och inte kan vidröras eller samspråkas med (försöker du prata med dem, så kommer du att prata med en verklig levande människa med ett namn, som AGERAR i egenskap av dessa fiktioner). Människan är inte ämbetet eller kontoret. Om detta är svårt att förstå, läs denna artikel här i bloggen: Lever vi i verkligheten eller en fantasivärld?

Idag har vi massor av Fiktioner som fyller alla möjliga funktioner och syften. Det har faktiskt gått så långt att vi tenderar att se fiktionerna som något verkligt och glömmer att de inte är något utan människorna (Janne, Sara, Emma, Johan, etc.) som agerar i egenskap av dem. Vi säger "Det får du ta upp med skyddsombudet" snarare är "Prata med Janne om det". För Janne kan imorgon vara Ulla och det är inte människan Janne utan fiktionen Skyddsombudet du vill tala med (utifrån den fiktion du agerar som). Eller så ser vi bara Janne, Sara eller Emma som de titlar de håller. Som när vi säger "Stefan Löfven" så menar vi inte "den där snubben med en potatisnäsa", utan vi menar befattningen "Sveriges Statsminister". Detta har troligen skapats medvetet, för att sudda ut skillnaderna mellan det påtagliga och det påhittade.

Så, jag hoppas nu att du kan se att Staten är en fiktion. Det har till och med medgivits av någon som agerade för Riksgälden att "Sverige är en Juridisk Person" (exempel på juridiska personer: Företag, Stiftelser, Kommuner, Föreningar, Kyrkor, Klubbar, etc.).

Eftersom det påhittade inte kan stå över det verkliga och påtagliga, så får man ett problem ifall man vill härska över andra människor. Det rimmar lite dåligt med grundtanken att vi är alla av lika värde, med lika rättigheter och har likställdhet inför "lagen".  Så de klyftiga och driftiga människor som har hittat på det system vi har idag, kom upp med den briljanta idén att "skapa en fiktiv motpart till allt påtagligt - i synnerhet människorna och få dem att tro att de ÄR fiktionen".

Sim-sala-bim, så vände man på steken och så länge människorna tror att de är den fiktiva motparten så är de underordnade de högre ställda fiktionerna - som Regering, Polis, Skatteverket, Länsstyrelsen, EU, FN, etc. etc.
Så egentligen avskaffades inte slaveriet. Istället gjorde man alla till en slags slavar.

Vad är då vår fiktiva motpart?  Jo i mitt fall är det den juridiska personen vars namn skrivs med stora bokstäver (som namnet på ett fartyg), KENT ERIK BENGTSSON med Personnummer. Detta är antingen något slags företag inom den större fiktionen (och företaget) SWEDEN, KINGDOM OF vilket är registrerat i SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION i USA och där skatteintäkter anges som inkomster. Eller så är det en Stiftelse, eftersom det inte föreligger någon skyldighet att informera en förmånstagare av en Stiftelse om stiftelsens detaljer.  Vill du har lite roligt, försök få reda på vad exakt vår juridiska person är.Här är en översättning av vad som lär vara ett utdrag ur ett Amerikanskt domslut på sjuttonhundratalet. Även om det inte är genuint, så illustrerar det utmärkt vad jag försöker säga här.

"A. I det att varje regering är en artificiell/juridisk person, en abstrakt skapelse och något som endast existerar i människans sinne, så kan en regering endast samverka med andra artificiella/juridiska personer. Det påhittade, i det att det saknar verklighetsanknytning eller substans, är därmed uteslutet från att skapa eller uppnå jämlikhet med med det påtagliga. Den legala manifestationen av detta är att ingen regering, såväl som ingen lag, domstol, etc. kan involvera sig med något annat än artificiella/juridiska personer såsom bolag, stiftelser, etc. och kontrakten emellan dem.
B. "kontrakten emellan dem" involverar Amerikanska Medborgare, vilka uppfattas eller ses som bolag eller juridiska personer.
C. Därför ses och klassificeras Amerikanska Medborgare som bor i någon av de förenade staterna, såsom egendom och dotterbolag tillhörande den federala regeringen som "individuella enheter".

Läs det några gånger till.

Tänk sedan på att det står i Regeringsformen ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket...”
Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är livs levande människor i den påtagliga verkligheten. Medborgarna, å andra sidan, är skuggfigurer i Spegellandet där Enhörningar och Statsministrar vandrar omkring.

Så "Folket" har fortfarande all makt - om de bara kunde inse att de är skaparna till alla fiktioner och att de HAR en juridisk person, som de kan använda för att navigera i Spegellandet SVERIGE och den kommersiella fiktiva världen i stort. Din "Person" är en slags frivillig slav, och om du glömt vad du är, eller om du vid ett givet tillfälle agerar i egenskap av din Person, så innefattar det dig med.

En enorm massa arbete har lagts ner på att indoktrinera oss att tro att vi är vår Person och glömma att vi är Skaparna till den och allt annat. Utan oss kunde den juridiska personen inte skapas eller existera. Enorma summor har spenderats på att uppehålla denna illusion.
Det är lite som att tämja starka djur som hästar eller elefanter. Man hanterar dem dagligen från barnsben, så att de blir så vana vid att hanteras och lyda att de tar för givet att det är vi människor som bestämmer över dem och att de bara måste lyda. En vild häst eller elefant har helt andra åsikter och det kräver en massa arbete att tämja en vild häst, och jag vet inte ens om det går med en elefant.

En djurskötare ger aldrig sina djur ett val att bli fria eller förbli i hans "skötsel". På samma sätt ger inte våra "Makthavare" oss valet att inte regeras och bli självstyrande. Det vore ett slags självmord sett från deras synpunkt.

Så inse att som människa så är du överordnad fiktionerna. Du är av en högre ordning än dem. De är fantasifoster och du är verklig och påtaglig. De finns bara i den tvådimensionella världen av papper och i tankevärlden, medan du finns i den tredimensionella fysiska verkligheten. Och som citatet ovan säger så kan det påhittade inte erhålla jämlikhet med det påtagliga. Därför kan fiktionen inte se dig och den behöver en annan fiktion (din Person) som den kan se i ditt ställe. Människorna som agerar i egenskap av fiktionerna kan däremot se dig, men vill inte, eftersom de föredrar att bestämma över dig, snarare än att ödmjukt fråga dig vad de kan göra för dig. Eller så tror de med att en Person och en Människa är samma sak.

Detta är i grunden hur vi, på sätt och vis, gjordes till slavar. Det gjordes utan att spilla en droppe blod. Utan tortyr eller fysiskt tvång, så härskar klassen lugnt kan säga "Näääee, vi har inte tvingat någon. Alla följer bara samhällets struktur av egen fri vilja och bär sitt ansvar för ett fungerande samhälle".


Lite mer detaljer

Detta har gått längre i Sverige än i andra länder. Troligen för att Sverige är ett slags Socialt Skjutfält där man testar nya vapen mot folket. Funkar det i Sverige, så börjar man så sakteliga införa det på annat håll med.

I den Engelskspråkiga världen, som jag är mest bekant med juridiskt sett, så ger man ut födelse-certifikat som bevis på att en Juridisk Person skapats och i en del länder har de till och med ett "Bond Nummer" som en aktie eller annat värdepapper, vilket kan spåras på den finansiella marknaden för att se vad värdet står på vid en given tidpunkt. Den här processen har beskrivits av så många, att jag inte kommer att gå in mer på den här.
Så vårt personnummer kan till och med vara ett kontonummer. Någon nämnde i en kommentar jag såg för några år sedan att han hittat sitt personnummer på en stor sajt som höll reda på finansiella instrument, men gav inte exakta instruktioner till vad han gjort, så jag lyckades inte med samma bedrift. Vad jag minns var värdet ansenligt, som han sade sig hittat.

I länder som USA och Canada så måste man ansöka om ett "Social Security Number" om man vill ha pension och andra förmåner, men det är inte ett måste. Här i England får man ett "National Insurance Number" från HMRC (deras Skatteverk) och pengarna man betalar in till det kontot är menade att gå till arbetslöshetsersättning och grundpensionen. Så man ANSÖKER om att ses som en juridisk person eller för att få förmåner som sådan.

Men eftersom alla tror att det är bäst att göra dessa saker, så har man troligen för Sveriges del, resonerat som så "Om alla gör det, varför bry sig om att ge dem detta val? Varför inte bara registrera dem och ge dem dessa saker automatiskt utan att ge dem ett val, men fortfarande anta att allt är frivilligt."
I kontraktlag, så är handlingar viktigare än ord. Om man gör något, så kan det tolkas som att man accepterar det oskrivna kontraktet - som att kliva på en buss eller beställa mat i en restaurang. Så om vi betalar skatt, tar körkort, skaffar fiskekort eller jaktlicens, så säger vi med våra handlingar "Vi ser oss själva som underordnade Staten och går med på alla de villkor som är vidhäftade dessa "förmåner", och glömmer att vi redan hade rätten att färdas på vår hemplanet, etc.


Så även om vår person nu är en Juridisk Person, vad gör den till underordnad andra juridiska personer - som Stat och Kommun och alla dess regelverk? Om människor är lika inför lagen, är inte då juridiska personer lika inför lagen med? Kanske det, men jag antar att det är alla saker vi gjort i dess namn, som tolkas som att vi underställer oss Staten. Vi har lydigt gått till skolan, deklarerat våra "inkomster", skaffat licenser för olika saker, betalt en massa avgifter och TV licens, etc. etc. Alla dessa saker gjorde vi i egenskap av vår PERSON, inte som levande människor. Så vi måste ses som frivilliga hjälparbetare eller anställda. Det är enda sättet alla de interna regler som gäller inom den juridiska personen SVERIGE kan tillämpa på våra PERSONER. Arbetar du i ett företag, så måste du följa dess regler. Arbetar du inte i ett företag så är dess regler ovidkommande för din del.

Kanske ses vår person som ett statligt ämbete, och vi som människor är de som håller det "jobbet".

Om vi identifierar oss själva med ett Pass, körkort eller "godkänt" ID så identifierar vi oss som vår PERSON och säger därmed att vi agerar i den kapaciteten vid det tillfället i fråga. Att sedan den offentliga apparaten inte accepterar andra ID än dessa, är väl lite fult? Så man sätter på sätt och vis dit sig själv när man gör detta, eftersom man tycks säga att "alla era lagar och regelverk tillämpar på mig", som anställd eller frivillig hjälparbetare.

Så det hela, även om det inte är olagligt, är åtminstone oärligt och svekfullt - och däri ligger olika sätt att angripa det hela på.

Ett sådant skulle vara att be om kontraktet som visar att man gått med på att göra saker som krävs av myndigheter, utan ersättning. Eller be om lönebeskedet som visar att man är en anställd med skyldigheter att följa deras interna regelverk ("lagar").

Sedan har vi ytterligare mekanismer för att hålla oss i fållan. En mycket populär sådan är Skuld. Om man har skulder är man inte fri, så man ger glatt ut Kreditkort, "Lån" och säljer saker på avbetalning. Nu har man ännu en hållhake på människan och ett ypperligt sätt att tjäna grova pengar på henne. Vi har också de fina Studieskulderna som följer oss genom livet, i många fall, och binder oss ekonomiskt än mer till Staten.

Sedan kan man med olika medel göra det så krångligt eller dyrt att driva ett företag, att det blir färre jobb och fler arbetslösa. Därmed är folk rädda för att förlora sina jobb, och kommer att tolerera värre förhållanden och sämre löner utan att klaga eller protestera på ett konstruktivt sätt. 

Lägg till detta en enorm propagandaapparat som den forna Sovjetunionen skulle vara stol över - där vi dikteras till genom media, påtryckningsgrupper, lagstiftning, skola och arbetsplatsers policyn hur vi skall tänka och tycka, och de som inte rättar in sig i tanke-ledet får olika negativa stämplar och i vissa yrken kan finna det svårt att behålla eller få ett annat jobb.
Lösningar


Om vi förstår det ovanstående, och för egen del undersöker detta tillräckligt grundligt för att förstå hur det fungerar och används för att hålla oss i "Frivillig Underlydnad", så kan vi testa olika sätt att kapa våra mentala bojor.

Man försöker inpränta i oss att "Lagen är vattentät och orubblig" och om ett kryphål upptäcks, så tätas det snabbt. Inget kunde vara mindre korrekt. Hela systemet är ett stort Korthus och om man drar ut ett av korten i bottnen, så rasar hela skiten.

Så, vad skulle ett sådant "bottenkort" vara?  Varför inte det faktum att vi människor är skaparna av hela systemet, och inte vad det skapat. Att vi är en produkt av Moder Natur eller något gudomligt och  är av en högre ordning än våra fiktioner. Endast Naturen eller en eventuell Gud kan med rätta göra vad den vill med oss. Om Staten tror att den står över Naturen, låt den ändra på Naturlagarna, om den kan.


Vi måste hävda vår rätt som levande människor, och vi har grundläggande laga principer och deklarationen om mänskliga rättigheter på vår sida. Människor har mänskliga rättigheter - inte Juridiska Personer.  Så tillkännage till alla berörda att du bara tillfälligt kommer att agera i egenskap av din juridiska person, och att du i alla privata göranden agerar som den människa du är.

Den här bloggen innehåller en hel mängd strategier och förslag för hur man kan tillämpa detta på olika sätt. Men de kommer bara att fungera om du i ditt hjärta helt och fullt förstår dessa principer och är villig att stå på dig i dess genomdrivande. Om du tänker ge upp vid första lilla motstånd eller hot, gör dig själv en tjänst och stanna snällt i fållan. Inse också att när allt annat misslyckas, så kan de alltid falla tillbaka på "Might is Right" (makt är eller ger rätt) principen och med polisens hjälp gripa och dra in en i häktet och sedan genom den fars som idag är vårt "Rättsväsen".  Så om du är ansvarig för barn eller andra som beror på dig för sitt överlevande, sätt inte dig själv i fara.
Lämna det till dem som är villiga att riskera detta eller inte har mycket att förlora.

För en mer fullständig utläggning av vad man kan förvänta sig om man ger sig in i den här leken - både negativt och positivt, läs artikeln How Truth Seeking will affect you.

Om du gör dessa saker jag beskriver, så gör du så på eget bevåg och ansvar. Jag garanterar inget som helst eftersom den största variabeln här är olika människor - både dig själv och dem du kommer att brottas med. Jag har ingen kontroll över dem. Jag skriver vad jag skriver för att upplysa och uppmuntra folk att tänka själva och ta kontroll över sina liv. Se det som underhållning eller teorier om du vill. Men om ingen är villig att bryta en ny väg eller testa andra obeprövade metoder, så kommer inte mycket att ändras.

Ett enkelt sätt att bemöta olika krav på lydnad, agerande eller pengar är att sluta göra saker gratis och insistera på att bli betald för vad man gör. Inse att man inte som människa måste göra något som en fiktion dikterar, såvida man inte redan gjort en överenskommelse att göra så - som när man tar anställning i ett företag. Men hellre än att bara vägra och all konfrontation det kan leda till, låt dem veta att eftersom slavarbete är förbjudet idag, så kommer du att göra vad de ber om eller anbefaller - men bara om de betalar en skälig ersättning först (i förskott - eftersom vi inte litar på dem, eftersom de så ofta agerar svekfullt). Så acceptera deras erbjudande om att fylla i en deklarationsblankett eller vad de nu vill, men begär att de betalar dig er skälig ersättning först. Dra till med ett vanligt arvode för konsultarbete eller vad deras inspektörer tar betalt i timmen för att komma på besök och trakassera folk. De har ju redan satt tonen där, så kan inte klaga om de får samma behandling.

Detta kan till och med användas på böter. Skriv tillbaks till Polisen eller P-Bolaget och säg att du kommer att betala så snart du erhållit betalning av din "Administrationsavgift" (som helst bör vara högre än deras bötesbelopp). Kan de ta betalt för sina "tjänster" så kan du.


Existerande lösningar/förslag här i bloggen


Jag har alltid varit mer intresserad i lösningarna än den bakomliggande teorin. Och flera av artiklarna i den här bloggen get olika förslag till hur man kan handskas med olika situationer.

Här är några.

För hur man kan betala mindre direkta eller indirekta skatter, titta på sidan om Skatt i tabbarna ovan.


För hur man kan verifiera och upphäva "lån" läs artikeln om Pengar i tabbarna ovan och gå sedan till sidan om Min Resa i tabbarna ovan och läs åtminstone kapitlet om "Liberty Wealth Club" för hur jag en gång fick banker och inkassobolag att ge upp angående osäkrade "skulder" jag inte kunde betala.
Det kan också vara värt att studera vad denna Engelska sajt har att erbjuda i ämnet:
https://www.youandyourcash.com/?fbclid=IwAR1Wmza61uuVQFlZFhhLjf1mIm4EOJErBS0Nybb_z9FM9_6Tw4HXoGdLF3g


För hur man kan kringgå att identifiera sig som sin juridiska Person läs och tillämpa den här artikeln om hur man kan göra sitt eget ID.


För att tillkännage att man äger sin kropp, sitt liv och till och med sin Juridiska Person, här är ett tillkännagivande man kan modifiera att passa en själv, för att sedan skicka till de människor som håller nyckelpositioner i systemet.  Tillkännagivand av rättigheter


För hur man kan göra en slags juridisk process och vinna den utan att gå till en domstol. Stort sett vad myndigheter och banker gör med folk på en daglig basis. Kan de, så kan vi.
En relativt enkel administrativ process.


Hur man kan måla in sin motståndare i ett hörn, med några enkla men kluriga frågor. Ställ några frågor som om de besvaras kommer att tydligt påvisa falskheten eller idiotin i vad de försöker göra med dig.


Lite tips om vad man bör och inte bör göra om man skulle råka bli utsatt för besök av myndigheter i deras ständiga jakt på mer utpressningspengar.
När myndigheterna kommer.


Sedan det är lätt att bli anklagad för olika hat brott i dagens Sverige, bara för att man öppnar munnen och vädrar sina åsikter, så är här några enkla råd för att undvika detta eller vad man kan göra om det skulle hända en.
Lathund för regimkritiker


Lite tips som kan vara bra att veta för att försvara sig mot olika angrepp från myndigheter etc.
Självförsvar

Ett Öppet brev till Myndighetspersoner, lägger upp hur saker och ting verkar vara och kräver att en myndighetsperson som ställe krav på oss förklarar med egna ord vad som ger honom eller henne den rätten över en obunden fredlig människa.

Och sist men inte minst, en längre sida i min Engelskspråkiga syster-blogg om olika saker som ger en mer av en möjlighet att försvara sig och undvika att hamna i allvarligare problem än man redan är.
Educate Yourself


Jag hoppas denna lite långa artikel har varit värd att läsa och att den givit dig en lite annorlunda syn på både det här samhället och på dig och din relation till det.  Den kan omöjligt täcka allt om detta, men jag hoppas jag väckt ett intresse hos dig, att lära mer och testa några olika metoder att befästa sitt självägande och sina av Naturen givna rättigheter.

Sist men inte minst - ha lite roligt med allt detta. Saker går lättare när man är mindre allvarlig.

En Kanadensisk "Freeman" frågade en gång en domare "Vore det Domstolstrots (contempt av Court) om jag kallade Åklagaren för en ljugande skitstövel?"  Domaren: "Ja."  Mannen: "OK, då kommer jag inte att kalla honom för en ljugande skitstövel."

Kent


Här är en video som på ett bra sätt förklarar hur vi förslavats, sett från en annan synvinkel. The story of your enslavement.Här är en artikel som utförligt behandlar ämnet "person" och de olika klasserna av sådana och mycket mer. På Engelska tyvärr.

https://livingintheprivate.blogspot.com/p/what-is-person.html?fbclid=IwAR3kOGG_5x4x6ycyuJEp_3ZG-CclwRlu5CedGOajPFP6hSjvS5jJS97Udvc5 kommentarer:

Mathias Bage sa...

Apropos VERSALER i namn, hur gör länder som inte har ett skriftsystem där det finns två sätt att skriva samma sak? Hur gör de t.ex. i Kina?

KentB sa...

Ingen aning hur fjärran östern länderna gör det, om de alla ens gör det som oss i väst.

Vad jag förstått från hur olika arabländer angripits av Väst, så antar jag att de inte alltid har detta system. Men man har säkert sätt att påvisa skillnaden mellan Människan och Personen.

KentB sa...

Det är inte nödvändigt att skriva ett namn i stora bokstäver, för att namnge den fiktiva Juridiska Personen. Om man lägger till en titel (som "Herr", "Fru", "Fröken" eller en professionell titel) eller ett person- eller anställningsnummer, så har det samma effekt. Personligen ser jag allt som kommer från företag eller offentliga institutioner som riktade till min Person, oavsett hur de skrivs. Helt enkelt för att min person är det enda de kan se.

monica sa...

Det är inte nödvändigt att skriva ett namn i stora bokstäver, för att namnge den fiktiva Juridiska Personen. Om man lägger till en titel (som "Herr", "Fru", "Fröken" eller en professionell titel) eller ett person- eller anställningsnummer, så har det samma effekt. Personligen ser jag allt som kommer från företag eller offentliga institutioner som riktade till min Person, oavsett hur de skrivs. Helt enkelt för att min person är det enda de kan se.

Sophie sa...

Tack!