måndag 18 mars 2019

Hur man skulle kunna skapa ett alternativt samhälle
Många av oss som har tittat på hur denna värld fungerar och vad som händer i den, har önskat att vi bara kunde vända ryggen åt det hela och skapa vårt eget samhälle i någon form. Men då uppstår frågan ”Hur gör man detta?”. Speciellt när det inte verkar finnas några alternativ att gå till.


Det skulle, i min åsikt, kunna göras, men skulle inte vara en lätt uppgift. Det skulle behöva ske en liten bit i taget.

Här är några av problemen som skulle behöva överkommas.


Först skulle man behöva ett antal individer som är villiga att ens försöka.
Sedan skulle man behöva lite tillgångar som mark, utrustning, pengar och folk som har en hyfsad förståelse av lag och internationella relationer från en laga synpunkt. Inte det lättaste när de flesta som är villiga verkar vara vanliga arbetare, pensionärer eller till och med lever på statliga bidrag – där det knappt finns pengar till livsnödvändigheter.


Man skulle behöva komma till en förståelse eller överenskommelse med väktarna av det nuvarande systemet, att man har rätten att oantastat gå sin egen väg och fredligt leva enligt andra regler än deras. För var och en som har haft med byråkrater att göra, är det ganska klart att detta kan vara ett stort hinder i att nå oavhängighet till en större eller mindre grad. De flesta regeringar skulle se en sådan sak som ett hot och göra sitt bästa för att stoppa något sådant. Troligen för att de vet och förstår hur ruttet deras eget system är, och att ifall någon skulle skapa ett alternativ som folk gillade mer, så skulle deras falla i en inte alltför avlägsen framtid.


Man skulle förr eller senare behöva skapa överenskommelser om ersättning för användande av vägar, sjukhus och andra resurser i det existerande systemet, tills man kan ha sitt eget helt oberoende territorium – vilket kan dröja.

Man skulle ha problem med infiltratörer som kommer att kämpa för ledande positioner och inflytande i det nya samhället och som skulle göra sitt bästa för att så splittring och osämja i leden. Kanske till och med lönnmördare eller arrest och fängslande av ledare eller andra nyckelpersoner inom ens nya samhälle.

I ett land some Sverige, där ”rättsväsendet” tycks ha sålt sin själ till den Djupa Staten och inte tycks ha några problem med att bryta mot sina egna lagar och principer för att sätta uppkomlingar på plats, så skulle man kunna ha stora problem med polis som kommer in för att genomdriva ”domslut” ämnade att stoppa ett alternativt samhälle mitt ibland oss.

Är det då omöjligt?

Knappast - om det görs rätt och med tålamod. Man kan ha gradvisa steg i allt. Se bara på hur de som kontrollerar vår värld från bakom kulisserna, tålmodigt har tagit små steg med jämna mellanrum så att en förändring knappast märks om man lever mitt i det – men om man vistats utomlands i 10 år eller mer, så är det som att komma tillbaks till ett annat land än det man lämnade.

Varför inte titta på lite existerande alternativa samhällen
som redan existerar.
Ett uppenbart sådant är ”The Amish” i USA. Vilket är ett slags religiöst kooperativ, där man till stor del sköter sig själva och regerar sig själva. De gör inte värnplikt, lär inte vaccinera sig, etc. Jag vet inte mycket om dem, så kan inte ge mycket mer info. Vet att de inte använder försäkringar, utan går samman som grupp och lägger ihop och bidrar med arbete för att hjälpa en familj vars hus eller ladugård brunnit ner.

Vi har de Israeliska Kibbutzerna, som igen är små minisamhällen. Jag läste en gång om en stad i bergen i Spanien där man igen levde i ett slags kollektiv och delade på resurser och mat. Känner till en mycket privat grupp i norra Australien någonstans, som igen försöker ha minimal kontakt med och kontroll från ”Australien” och lever enligt egna regler. Det lär finnas många sådana världen runt. De är ofta inte särskilt synliga i media eller på nätet.

Ett annat exempel är Muslimerna i Sverige och andra länder som de nu väller in i. De tycks ha lyckats få sina egna religiösa seder erkända i viss grad, fast andra medlemmar av landet skulle dömas för brott om de gjorde samma sak. Detta tycks ske med ”Den Djupa Statens” välsignelse och i enlighet med deras agenda, så det är knappast vad vi skulle kunna förvänta oss om vi gjorde något liknande. Men det sätter ett föregående exempel som kan åberopas för att andra grupper också skall få specialbehandling.

Ytterligare ett exempel är de olika mer eller mindre hemliga eller slutna sällskap som existerar världen runt. Som till exempel Frimurarna, Skull & Bones, The Brotherhood, etc.
Deras regler kräver total lojalitet emot organisationen där organisationen och dess medlemmar alltid kommer före allt annat – till och med de länder de verkar inom. Lydnad belönas med välbetalda och inflytelserika jobb, olydnad kan göra att man ”försvinner” eller åtminstone får sin karriär eller sitt levebröd förstört. Skulle en medlem bryta mot en av landets lagar så kommer ofta en medlem med högre rang att träda in och sopa ärendet under mattan. Sverige lär ha en av de högsta procenten av befolkningen i sådana grupper.

I vissa länder lever fortfarande stammar av olika Naturfolk enligt gamla traditioner och utan att regeringar lägger sig i deras affärer eller hur de lever. Vilket visar att deras samhällen är av en högre ordning än de juridiska konstruktioner vi idag kallar nationer. Det påtagliga är alltid överordnat det påhittade.

Så om de kan ha sitt eget lilla ”samhälle” varför inte en gäng frihetssträvare?


Hur skulle det ske?

Här har jag inga konkreta svar som bara kan implementeras, men jag tror att ett samarbete mellan dem som har mest kunskap om hur systemet fungerar och som har tampats med det och rättsväsendet en del skulle kunna komma upp med lösningar som skulle kunna funka.

Första steget skulle nog vara att lära hur man kan etablera juridiska enheter/personer som inte faller inom det allmännas jurisdiktion eller inflytandesfär. Som jag förstår det så har de rikaste sätt att göra detta genom stiftelser (eng. Trust). Då skulle man ha något som inte kan kontrolleras med Sveriges eller EU:s regelverk och som skulle vara utanför det. Lite som en ambassad inte är del av det land den ligger i utan snarare av det land den representerar.

Om man sedan också kunde finna ut hur man skulle kunna tillintetgöra ”Sveriges” rätt att ha något att säga till om på medlemmars mark eller tomt. Detta kan kräva lite mer grävande och testande och det finns en risk att Sverige har lånat pengar med din mark eller fastighet som pant för lånet, eftersom de troligen anser sig ha ett etablerat intresse eller en andel i den. Så detta skulle behöva fixas så att det inte finns några utomstående intressen i marken eller fastigheten i fråga. Inklusive huslån eller andra lån där de står som säkerhet. Detta skulle kunna ge oss en viss suveränitet över vissa plättar av Moder Jord.

Om man lyckas med detta så skulle man kunna göra saker som är fredliga men som kanske inte är tillåtna i ”Sverige” eller ”EU”. Som att hjälpa sjuka hela sig själva med medel som ogillas av systemet, eller bygga och använda apparater som alstrar fri energi för eget bruk. Att sälja dem till dem som fortfarande är ”Svenska Medborgare” skulle troligen ses som en krigshandling.

Man skulle kunna köpa upp billiga fastigheter i glesbygder för att etablera oss där och ge dem som vill producera mat för vårt ”kollektiv” en möjlighet att göra så.

Vi skulle kunna starta en alternativ valuta, som var baserad på produktion och värde som vi besitter. Först skulle den vara enbart för internt bruk, men om allt funkar så skulle den kunna utbytas mot andra valutor en vacker dag. Precis som man kan köpa och sälja kryptovalutor. Dock borde den inte vara öppen för spekulation utan värdet måste följa vad den är baserad på.

Man skulle kunna ha egna banker som tillhandahöll en del pengahanteringslösningar som vi blivit så vana vid, men som inte agerade så svekfullt som den nuvarande bankindustrin. Kanske skulle man till och med kunna testa ett pengalöst system, där alla bidrar med ett visst dagsverke i en syssla de är villiga att jobba med, och alla delar på de otrevliga jobben som ingen vill göra, så att det blir rättvist. Alla tar del av frukterna av detta – vilket borde vara goda, om man ser på hur mycket onödigt arbete som görs i det nuvarande Sverige.

Egna domstolar för lösandet av konflikter medlemmar emellan, utan att vara bundna till advokatsamfund och andra grenar av den Djupa Staten.
Det skulle eftersom det hela växer behövas vissa offentliga institutioner, som i möjligaste mån skulle bemannas av frivilliga som vill hjälpa andra och kanske få lite respekt. Men här måste vi lära av det nuvarande systemet och inte skapa en administration som blir till en cancer.

Det svåraste skulle vara att etablera något som helst som fungerade
till att komma igång och ansluta mer villiga deltagare. När man väl är hyfsat etablerad och erkänd, så blir allt lättare, och om man har en vinnande formel som fungerar, så skulle folk i allmänhet ha ett val gällande vilket samhälle de ville tillhöra.

Huvudsaken är att folk inser att det som idag verkar så etablerat och verkligt (Regeringar, FN, IMF, EU, USA, etc. etc.) bara är påhitt som folk följer frivilligt eller under tvång. De är inte fysiskt påvisbara, utan finns bara på papper och i våra huvuden. Så varför kan inte vilken grupp som helst etablera sitt eget ”samhälle” (läs, Påhitt)? Allt som egentligen finns är människor och vad de har för sig – vilket styrs av vad de tro på. Vilket i sin tur styrs av vad de fått tutat i sig i skola, från massmedia, av polisen och andra tjänstemän, etc. etc.

Sluta tro på att detta är det enda legitima sättet att leva och verka, och kom upp med något bättre

Här är en grupp som skapat ett eget privat samhälle eller samfund och som lär ut hur man kan göra detta eller ansluta sig. Skulle nog kräva lite eget forskande för att göra det tillämpligt på Svenska förhållanden.

https://www.gemstoneuniversity.org/panterra-private-society-and-pca.html


Andra artiklar i bloggen som relaterar till denna:

Cospia, en anarkistisk republik.
http://fredofrih

Ett drömsamhälle.

9 anledningar vår regering inte är legitim.

Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

3 kommentarer:

:roland-norbert-alfred sa...

Alla människor har i alla tider velat ha fred och frihet... Ett påstående som slår in öppna dörrar...

Vad är det då, som förhindrat detta, frågar sig vän av ordning...

Själv skulle jag vilja peka på några för mig uppenbara faktorer.

Först en fråga dock... Vad är det för något som, trots alla alternativa försök med olika lösningar och olika ideologier, ALLTID funnits närvarande? Något som alltid splittrat oss och alltid skapat konflikt, girighet och utslagning? Något som alltid utgjort den minsta gemensamma (destruktiva) nämnaren?

När den frågan väl är besvarad, kanske vi borde försöka hitta lösningar och samarbetsformer bortom dessa verktyg och strukturer...

Sen kanske vi även borde se VARFÖR, men framför allt HUR, vi har kunnat bli så förslavade, hjärntvättade och programmerade, så till den milda grad, att vi snart inte ens tillåts andas luften, utan licens och skatteavgifter...

När vi börjar förstå hur vi, helt öppet och framför näsan på oss blir födda in i ett strukturellt, systematiserat kontraktsslaveri och därefter aktivt och medvetet frigör oss från detta mångtusenåriga slaveri, genom en suveränitetsförklaring, menar jag, att att det är möjligt att börja förändra något på riktigt!
För så länge vi tillåter oss själva att stå kvar under Vatikanens Luciferianska jurisdiktion och dessutom frivilligt godtar och bekräftar detta slaveri, när vi blir avprickade i röstlängden, kommer vi att förbli livegna och rättslösa och dö som en fattig Pauper, eftersom Vatikanen genom ett mångtusenårigt bedrägeri, alltjämt lurar till sig allt det som rätteligen är vårt, den dag vi dör...

Som sagt, först måste vi förstå, ATT vi är förslavade, sen förstå HUR vi är förslavade, därefter aktivt och medvetet frigöra oss genom en suveränitetsförklaring.

När vi väl är där, kommer världen automatiskt att förändras och manifestera sig som det paradis vi från början gavs herravälde över, men blivit lurade att avstå ifrån...

Då först, är vi på väg HEM...

My two cents...

Unknown sa...

Så bra skrivet! 🌹

Alexandra sa...

Välling bra skrivit 😊👍🏻❤️🌈