onsdag 29 maj 2013

En ”Upp och Ner” Värld....

Om vi tar en titt på livet och Universum som sådant, skulle man inte då kunna säga att den rangordning som råder borde vara något i den här stilen:

På topp har vi Naturen eller Gud (ingen specifik definition här, helt enkelt den eller det som skapade Universum och liv i detsamma, låt oss för enkelhetens skull kalla denna skapare Naturen).

I det skapade universum kan vi iakttaga vissa lagar som verkar orubbliga – naturlagar.

Därefter har vi dominanta livsformer – vilket på Jorden då blir Människan.

Människan i sin tur kan delas i olika grupper och deras territorier, så människan skapade länder och deras regeringar.

Människor kom också överens om vissa saker beträffande uppförande och vad som var acceptabelt eller inte. Vi skulle inom det mänskliga samhället kunna kalla dessa överenskommelser ”Grundlagar”. De skulle ha sin grund i den lokalt rådande kulturen och vad det folket ansåg rätt och fel. De kan vara något så enkelt som ”Tio Guds Bud” och den gyllene regeln ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”.

Sedan människor i ett samhälle bedriver affärer med varandra, så skulle en rad regler behöva etableras om hur handel bedrivs och överenskommelser genomdrivs och upprätthålls. Om det handlar om affärer mellan individer skulle detta vara en privat sak mellan parterna och om det berör handel mellan firmor och bolag så faller detta normalt under regeringars ansvarsområde och skulle av nödvändighet inkludera handel mellan nationer.

För att underlätta handel och företagsamhet så skapas olika artificiella personer (Juridiska Personer) såsom företag, föreningar, stiftelser, etc.

Dessa företag, föreningar eller stiftelser skulle ha interna regler och förordningar som bara gällde inom dessa. De skulle också vara underordnade handelslagarna och skulle inte kunna strida mot grundlagarna.

De flesta människor skulle kunna hålla med om denna rangordning.

Lägg märke till att frånsett de två första punkterna, så går vi människor som en röd tråd genom hela linjen. Vi ger liv åt våra artificiella skapelser. En regering eller ett företag, är bara ord på papper utan människor som agerar som om de vore regeringen eller företaget ifråga. Så vi människor är den skapande kraften inom våra samhällen. Utan vårt agerande skulle inget hända inom vare sig lag, regeringar eller i företagsvärlden.

Vi skapar med vår påhittighet dessa artificiella konstruktioner för att ha fördelar av dem i detta spel vi kallar ”civilisation”. Det är som ett schackspel där olika pjäser har olika roller och ”befogenheter” att röra sig och slå ut andra enligt överenskomna regler. Men spelarna är alltid utanför spelet. I schack så har spelarna (människorna) alltid valet att spela eller inte spela. Att vara i spelet eller att träda ur spelet. Att gå och göra
 något annat istället.

Så vad händer då i detta spel vi kallar civilisation? Om vi är den skapande kraften. Om vi får allt som händer att hända, varför är vi inte längre där uppe under Naturen/Gud och ovan alla mänskliga konstruktioner? Vad var det som gick fel här? Och varför verkar det som om vi inte har valmöjligheten att träda ur spelet, utan att flytta på oss fysiskt till ett annat land (där vi fastnar i det landets spel)?


Nu verkar det mer som om rangordningen ser ut ungefär såhär:

Ett antal globala banker och andra företag som ägs av en liten privat elit, och som kontrollerar Förenta Nationerna och nästan alla regeringar – och de som de inte kontrollerar tas sakta men säkert över i krig eller ”revolutioner”.

Nationella regeringar.

Nationens lagar.

Dotterbolag till regeringarna, såsom kommuner, Landsting, polis, offentligt ägda företag, etc.

Privatföretag.

Interna regler och förordningar för dessa företag.

Individer

Skaparen av universum och liv däruti – anses allmänt vara en myt utan vetenskaplig beläggning.


Så, hur blev det så här omvänt?? Det är alltid lättast att se och acceptera orsaker som ligger bortom ens egna ansvarsområde, så låt oss börja där. Men sedan detta skulle kräva en lång utläggning och historielektion och andra har sagt dessa saker mycket bättre än jag, så tänker jag bara ge några länkar här. Den första är en tecknad film på engelska och den förklarar det hela ganska enkelt.

Här är en liten kort film som också förklarar mycket, The story of your enslavement:

Om du läser engelska med lätthet, här är en intressant text som lär vara vad som hände i ett hemligt möte för länge sedan: http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm Om detta är sant eller inte låter jag dig bedöma. Titta mer på vad vi har för en värld idag, oavsett om denna text är genuin eller inte.

Att leta efter anledningar där man själv inte har något inflytande är dock en fåfänga sysselsättning. Det är lätt att skylla på andra eller omständigheter utanför ens egen kontroll. Men leder detta till en lösning? Jag har träffat folk som tagit sig ur alkohol eller narkotikamissbruk. Folk som varit hemlösa och tagit sig på fötter igen. Som en röd tråd igenom alla deras berättelser har varit att de insåg att det var lönlöst att skylla på något annat som de inte hade kontroll över. De hade kontroll över sig själva och de hamnade där de var på grund av olika val de gjorde i livet. De bestämde sig för att sluta tycka synd om sig själva och göra något åt problemen istället.

Om vi som människor inte längre är där uppe över regeringar och alla företag, etc. så finns det bara en orsak till detta. Om du vill veta vad denna orsak är – leta rätt på närmaste spegel och ta en titt i den! Just det. Du och jag samt alla andra och våra förfäder. Vi har alla låtit oss härskas över av folk som inte besitter vare sig intelligensen eller rättskänslan att göra så på ett gott och ansvarsfullt sätt.

Det är lättare idag att säga Nej, för på ytan är vårt samhälle mindre barbariskt. Vi hänger eller halshugger inte längre dem som protesterar eller vägrar lyda. Så idag är en utmärkt tidpunkt i historien att så upp mot det som är fel.

Om vi utgår från principen att människan står över alla sina skapelser, så ligger den högsta auktoriteten hos människorna själva. Det/dem som människorna väljer att ta hand om vissa offentliga affärer (politiskt parti, lokala representanter, etc.) är således underlydande folket. Om sedan en regering som lyder under folket, går samman med andra liknande regeringar och skapar en regering för dessa regeringar för den delen av världen (såsom EU), så måste denna regering vara underordnad de regeringar som skapade dem. Skaparen är alltid överordnad Skapelsen. Och om vi ser FN som en global regering så gäller samma princip där.

Men det är inte så vi får intrycket att det förhåller sig egentligen, eller hur?

De som styr och ställer har investerat en otrolig massa energi och kapital (vår energi och vårt kapital) i ett system av statlig utbildning, media kontroll, och folk, i och utan uniform, som talar om för oss vad vi måste göra och andra som har som roll att se till att vi bestraffas om vi inte lyder (polis, Rättsväsendet, kronofogdemyndigheten, etc.)

Men om vi vaknar upp ur vår hypnos och vänder på steken, så kommer vi att kunna ändra på allt detta. De som ligger bakom allt vi nu tampas med, är otroligt få. En bråkdel av en procent av befolkningen. De är inte så mycket problemet som alla dem som utan att ifrågasätta gör som de blir beordrade.

Var står du??