Domarens Brev


Här är en skrift av en pensionerad Amerikansk Domare, som lärde sig lite mer om hur systemet vi lever med fungerar.  Det verkar som om facebook inte gillade den grovöversatta version som en vän försökte sprida där, så därför har jag putsat upp det lite ytterligare och delar det här på denna Blogg.

Jag är medveten om att det fortfarande är en ganska stelbent översättning och inte blir den bättre av att jag inte är särskilt hemma på svenska juridiska termer, men jag tror att den är bra nog att kunna förstås av dem som är lite insatta i ämnet redan.

Det är avsett som information för dem som är ganska insatta i grunderna av vad denna "Frihetsrörelse" behandlar, och som jag skriver om här. Om du är ny när det gäller dessa tankegångar och den här typen av information, gå helst till sidan "Alla Artiklar" i tabbarna ovan och börja studera de första artiklarna och därefter vad som verkar intressant. Eller välj bland de mer populära artiklarna i högermarginalen.

Som med allt annat här - ta inte allt som skrivs här som absolut sanning, utan se det snarare som något som kräver vidare studier och verifiering. Kom också ihåg att det är en Amerikansk text om det Amerikanska systemet som det stod när det skrevs.  I Sverige har man slopat mycket av det som fortfarande görs i USA och andra Engelsktalande länder, där man har saker som födelsecertifikat med nummer som kan länkas till den finansiella marknaden, etc.

Om du bestämmer dig för att testa något som Domaren beskriver i denna text, så gör du givetvis så på eget bevåg. Kom inte och försök lägga skulden på mig, Judge Dale eller någon annan, ifall det inte går som du ville.

Här är vad som verkade vara en utgåva av en serie email-artiklar:


Pensionerad domare berättar hur allt egentligen är - av Judge Dale

Saker som det inte var meningen att du skulle veta.

Jag hade inte planerat att skriva en DEL 5, men ändrade mig med tanke på den globala rörelsen som nu tycks komma i spel för att kollapsa den Fiat (den valuta vi har idag som inte är baserad på guld eller silver) finansiella dominansen som historiskt skapats och kontrollerats av Vatikanen, Europeiska Kungahus och Eliten, samt de försök som pågår från det korporativa USA för att återta sin kontroll över Amerika.

Jag kände ett behov av att påpeka bristerna i deras CORPORATE PROCESS (Där allt har fått en bolagiserad motpart, även oss människor). Du ser förmodligen dessa KORPORATIVA/FÖRETAGS-FÖRFARANDEN som ett RÄTTSLIGT PROCESS men det handlar egentligen inte om vad som är legalt eller lagligt eftersom alla processer handlar om verkställandet av KONTRAKT eller införandet och verkställandet av FÖRETAGSFÖRORDNINGAR som kallas LAGAR/REGELVERK (Eng. STATUTES).

Det bästa rådet du någonsin kommer att få är att: UNDVIKA DERAS SOMSTOLAR I MÖJLIGASTE MÅN.

Det finns INGEN rättvisa i dessa domstolar om du inte är medlem i Vatikanen, KUNGAFAMILJER eller Eliten, eller har köpt diplomatisk immunitet!

DOMSTOLARNA:

Den enda konstitutionella domstolen i Amerika är den internationella handelsdomstolen, som skapades eftersom ingen utländsk regering skulle handla med (företaget) Förenta Staterna, tills de tillhandahöll ett sätt för dessa utländska nationer att verkställa sina handelsavtal med Amerika.
OBS: Historiskt sett så skapades Världsdomstolen (The World Court) för att förse nationerna med en plats för att verkställa sina handelsavtal, men företaget Förenta Staterna vägrade denna domstols inbjudan att delta, eftersom de nekades kontroll över domstolen.

Alla de andra Amerikanska Domstolarna är pseudo-domstolar eller fiktioner och är helt enkelt företagskontor som är utformade för att likna domstolar och alla deras domare är helt enkelt verkställande administratörer presenterade så att de liknar domare.

Syftet med dessa pseudo-domstolar är bara att lösa avtalstvister eftersom George Washingtons regering var militär i struktur. Om någon av parterna vägrar att delta, kan dessa domstolar inte engagera sig och tvisten är död i denna arena.

Min användning av termen ”död i denna arena” är inte ett ogrundat påstående eftersom dessa pseudo-domstolar är okonstitutionella domstolar av Admiralitet - havets Internationella lag!
Washingtonmonumentet avslutades 1884, som en hyllning till George Washington och hans militära regering, som faktiskt är en obelisk på havsnivå som antyder eller hävdar att hela Amerika är "under vatten" och därmed underkastas Admiralitetens lagar - i motsats till den avsedda konstitutionella civila regeringen enligt ”Common Law” (den lag som är mer traditionell, baserad på seder, kultur och gamla domslut).

Pseudodomarna i dessa pseudodomstolar har inga befogenheter utan samtycke från både klaganden och svaranden. I alla ärenden måste domaren fastställa att han har samtycke, samt direkt auktoritet i området och ärendet i fråga innan han kan agera eller få tillgång till Cesta Que Trust (ett helt ämne i sig, men i korthet en Trust/Stiftelse där vår födslorätt till landet och frukterna av vår produktion förvaltas åt oss, i hemlighet. Denna lär innehålla ett avsevärt värde, vilket domstolen vill lägga vantarna på).

OBS: Alla omsättbara värdepapper måste tilldelas ett CUSIP-NUMMER innan de kan erbjudas till investerare. Födelsecertifikat och ansökningar om social trygghet konverteras till statliga värdepapper och tilldelas CUSIP-NUMMER. Dessa värdepapper grupperas i partier och marknadsförs sedan som investeringsfonder. Vid utdelning flyttas vinsterna in i ett REGERING CESTA QUE TRUST och om du fortfarande är i livet investeras de certifierade dokumenten igen. Det är de medel som finns i detta CESTA QUE TRUST som domaren, kontoristen och läns åklagaren verkligen är efter eller är intresserade av!

Denna Trust/Stiftelse betalar faktiskt alla dina skulder men ingen förklarar detta för dig att eftersom eliten anser att dessa tillgångar är deras egendom och Federal Reserve Systemet ansvarar för förvaltningen av dessa investeringar. Socialhjälp, sjukvård, arbetslöshetsersättning, Barnbidrag, handikappsbidrag, etc. finansieras alla av tillgångarna i denna CESTA QUE TRUST/STIFTELSE.
Regeringen får dig att betalar skatt och en del av din lön förmodas gå till att betala för dessa tjänster. Skattepengarna kan de när som helst låna med olika svepskäl, eftersom de inte kan få tillgång till CESTA QUE TRUST för att finansiera sina krig eller för att rädda Wall Street (Börsen), banker och de företag de beskyddar. Allmänheten uppmuntras att köpa alla typer av försäkringsskydd när denna TRUST/STIFTELSE faktiskt betalar för alla fysiska skador, medicinska kostnader, ny teknik och änkepension.
Reklam, lagar och råd att köpa försäkring är en knep för att hålla oss i fattigdom och tjäna på vår dumhet eftersom Vatikanen äger det kontrollerande intresset i alla försäkringsbolag. Du kan få ett månatligt kontoutdrag från en bank, inteckningsföretag, kreditföretag eller företag som tillhandahåller el, vatten, avlopp, värme, etc. som vanligtvis redan har betalats av denna TRUST. Nästan alla dessa företag dubbeldoppar och hoppas att du har indoktrinerats tillräckligt väl av deras kreditbedrägerier för att betala dem en andra gång. Istället för att betala kontoutdraget eller räkningen, nästa gång, underteckna det "accepterat för värde" (godkänt) och skicka det tillbaka till dem. Om de sedan kontaktar dig om betalning, be dem att skicka en korrekt faktura istället för ett kontoutdrag och du kommer gärna att betala det? En kontoutdrag dokumenterar vad som var förfallet och betalat, medan en faktura endast representerar vad som återstår att betala. Banker och nyttoföretag har direkt tillgång till dessa Cesta Que Trust och allt de behöver är ditt namn; personnummer; och signatur.


Brottslagstiftning:

Det finns inga brottslagar i Amerika eftersom brottslagar skulle innebära att Förenta staternas företag är en suverän som har absolut makt över alla levande, kött- och blodamerikaner, vilket naturligtvis inte är sant eftersom ett företag är en fiktion och kan därför inte vara suveränt. Människan är suverän och har kontroll över sitt eget öde och en dag kommer hon äntligen att vakna upp och inse att detta är sant!

Det finns emellertid ”Kriminella Kontrakt” som verkställs mot oss, med vårt samtycke, som lite lömskt kallas: ”Straffrättsliga Stadgar”. Vårt samtycke har erhållits av dem, genom vår tystnad och underlåtenhet att agera eller protestera, vilket enligt lag definieras som: Tyst medgivande/samtycke.
Exempel på Tyst medgivande/samtycke: Om någon anklagar dig för stöld skriftligen och du inte svarar eller förnekar dessa anklagelser skriftligen, anses din underlåtenhet att förneka eller agera som ett erkännande av skuld!

(eller:) Du får en räkning för varor eller tjänster som du aldrig beställt eller fått, och du misslyckas med att förneka de anklagelserna, så representerar din underlåtenhet sanningen i saken, vilket skapar en skyldighet att betala! Inkassoföretag använder ofta Tacit Procuration för att fastställa skuldsättningen för dem på en tappad skuld de hade köpt från vissa företag.

Nu tänker du förmodligen: Inga strafflagar? Det kan inte vara sant? En hel del människor har gått till domstol, blivit dömda och avsitter straff i amerikanska fängelser för att ha brutit mot brottslagar! Och mitt svar på det är: Det är riktigt, de är i fängelse eftersom de omedvetet accepterade brottkontraktet på uppdrag av sitt födelsecertifikat och samtyckte till fängslandet som ett villkor för deras fällande dom och straff. Deras advokat hjälpte inte något alls eftersom han förstärkte den situationen genom sitt ”Tillkännavigande av Närvaro” (Notice of Appearance) för att företräda dig. Det är födelsecertifikatet som arresteras, vilket jag kommer att förklara inom kort!

OBS: Brottsavtal klassificeras enligt allvarligheten av det påstådda brottet och att betygsättningen identifieras som antingen: mindre Förseelser; Förseelse; Allvarligare brott eller brott som kan medföra dödsstraff.

Brottsprocessen börjar vanligtvis med att en polis utfärdar en inbjudan till domstolsförhör, eller gör en arrest med eller utan häktningsorder [eller] Polismannen [eller] länsadvokaten förbereder ett klagomål baserat på en ett edsvuret skriftligt uttalande eller en information som presenteras för en domare och en häktningsorder utfärdas sedan. Svaranden arresteras därefter och förs inför en domare för att delges sina anklagelser.

Klagomålen och häktningsordern kommer att återspegla ditt [FÖDELNAMN] eller identifiera dig som en [JOHN DOE], om ditt namn är okänt, vilket skrivs ut i alla stora bokstäver! Detta är inte ett misstag från deras sida eftersom det är ditt födelsecertifikat som är arresterat och inte din levande, kött och blod individ. Dessa pseudo-domstolars hopp är att kött- och blodpersonen ska skrämmas tillräckligt för att ta ansvar för födelsecertifikatet! Låter galet men ingenting är vad det verkar: ”Det är alltihop falska kulisser” [Smoke & mirrors].

De flesta poliser vet inte eller har inte dessa uppgifter och tror på vad de gör och tror att advokater som ger dem råd i lagen, som om de vore gudar! Stort misstag från deras sida för precis som alla andra, har de också ljugit för rejält! Du kan inte lita på att advokater är i sig själva ärliga!

Polismännen instrueras att alltid skriva ut eller skriva svarandens namn med stora bokstäver men de får aldrig veta varför! Som en försiktighetsåtgärd bör du alltid ta med dig en kopia av ditt födelsecertifikat som en del av dina identitetshandlingar, vilket jag förklarar i nästa stycke.

Vid din Arraignment [https://en.wikipedia.org/wiki/Arraignment ] eller rättegång kommer domaren att fråga dig om du är den namngivna individen [ALL CAPS BIRTH NAME] på klagomålet och ditt naturliga svar kommer att vara att bekräfta, men det är exakt vad du inte vill göra! Ta fram ditt födelsecertifikat och svara på honom genom att säga: Jag gör ett speciell begränsat framträdande på svarandens vägnar, som är här och [håll upp ditt födelsecertifikat!]

Ange sedan följande: Som jag förstår denna process, så har länsadvokaten (eller polismannen) utfärdat en kriminell anklagelse till Statsjuristen mot TRUSTEN/STIFTELSEN genom att använda NAMNET SKRIVET MED STORA BOKSTÄVER som visas på detta FÖDELSCERTIFIKAT! Användningen av versaler dikteras av US Printing Style Manuel, som förklarar hur man identifierar en CORPORATION/FÖRETAG.

Statsjuristen (the Clerk), som är ADMINISTRATOREN för CESTA QUE TRUST, utsåg dig då som domare till ansvarig administratör för denna TRUST/STIFTELLSE och eftersom ingen av er kan vara FÖRMÅNSTAGARE av den, så lämnar det mig i den rollen och därför är du min ANSVARIGE ADMINISTRATÖR (TRUSTEE)! Så, som MIN TRUSTEE, instruerar jag dig att avskriva hela denna fråga för gott och bevilja att böterna för dessa brott ska betalas till mig som ersättning och skadestånd för min falska arrest!


OBS: Lagen för TRUSTER dikterar att en Skaparen, Administratören och Förmånstagaren kan inte tjäna två positioner i en TRUST. Så, Skaparen av Trusten eller dess Förvaltare kan inte vara Förmånstagare också! TRUSTEE-domaren har inget annat alternativ än att respektera dina krav, men du måste få detta rätt och agera med självförtoende! Du måste verkligen lära känna den här informationen så att du inte kan luras eller förvirras av någon av dem! De kommer eller kan försöka spela några sinnesspel med dig om du visar några tvivel, stammar eller uppvisar brist på förtroende! Utseende [pomp och majestät] hos dessa pseudo-domstolar är helt till för att intimidera dig och är avsedda att framkalla rädsla och underkastelse! Om du visar rädsla eller låter dig skrämmas, så har dom dig.

OBS: Jag har sett och hört talas om domare och åklagare som blandade sig i svarandens svar, vilket gjorde att denne förvirrad och detta använde de för att ta in honom på ett mentalsjukhus för en psykiatrisk utvärdering. Domaren och åklagaren hade framgångsrikt vridit vad svaranden försökte säga och därefter beordrade domaren en mental utvärdering.

Förstå att länsadvokaten/åklagaren kommer att tvingas betala domstolskostnaderna ur sin egen ficka, om ärendet avskrivs, så han kommer inte att ge upp så lätt; och domaren, kontoristen och länsadvokaten, kommer att göra en bra hacka från att du döms och får fängelse! Så gör inte bort dig. Om länsadvokaten börjar agera för tufft med dig, kan du ta vinden ur hans segel genom att be honom producera 1040 (ett skatteformulär) för det här fallet? Om han förnekar behovet av att göra något sådant, meddela honom att du kommer att ta hand om det för honom så snart som möjligt!
Han kanske går för en ansvarsfrihet vid den tidpunkten för att du är lite för farlig eller smart! Det sista som åklagaren vill är att IRS (Skattemyndigheten i USA) granskar has bokföring under de senaste sju åren eftersom han tjänar pengar på varje dom, men han betalar inte SKATTER för dessa pengar som regel! Vanligtvis deklarerar han bara den lön han får.

Också: Om du av misstag befinner dig på ett mentalsjukhus; Psykiatern som har fått uppdrag eller utses att utvärdera dig är lika korrupt som domaren; Kontorist och länsadvokat och han kommer att förfalska alla dina svar på honom, bara så att du återförs tillbaka till mentalsjukhuset med en översyn på sex månader! Så, ljug för honom och förneka att du någonsin gjort sådana uttalanden!

Naturligtvis, om du accepterar de straffrättsliga anklagelserna mot ditt födelsebevis, kommer du omedelbart att betraktas som ”vid dina sinnens fulla bruk”! Ledsen att jag var tvungen att säga det här men det är så korrupta många av mina kolleger domare verkligen är och det borde förklara varför mitt samvete fick mig att gå i pension tidigt!

Innan jag fick reda på vad som egentligen pågick, så trodde jag att mina uppgifter och resultat var helt konstitutionella. Jag ljög också!

OBS: Kallelse-processen kan hanteras mycket lättare; via posten. När en polis utställer en Kallelse så ber han faktiskt att du ska ingå i ett KONTRAKT med honom! Han hävdar skriftligen att du bröt mot en företagsförordning som du har accepterat genom att underteckna och därmed kräver att du svarar.
Polismannen instrueras att förklara att din underskrift endast är ett erkännande av att du mottog en kopia av Kallelsen, men i själva verket är din underskrift ett erkännande till domstolen och domaren att du har accepterat eller samtyckt till detta KONTRAKT erbjudande, som också ger domaren ditt medgivande samt jurisdiktion över området och ärendet i fråga.

Du kan emellertid avbryta det KONTRAKTET genom att återkalla ditt medgivande. Den federala ”Sanningen om utlåningslagen” föreskriver att varje part i ett KONTRAKT kan återkalla sitt MEDGIVANDE inom tre arbetsdagar efter det att han ingått ett sådant KONTRAKT. Så, tvärs över Kallelsen ska du skriva ut eller skriva i fetstil, följande ord:

JAG ACCEPTERAR INTE DENNA INBJUDAN ATT INGÅ I KONTRAKT,
och
JAG GÅR INTE VILLIGT MED PÅ ATT TA DEL I DENNA RÄTTSPROCESS.

Använd blått bläck [påvisar Admiralitetsjurisdiktionen] eller lila bläck [påvisar den Kungliga]. Admiralitet är domstolen och det Kungliga representerar din suveränitet. Hur som helst är lämpligt. Signera din signatur under med blått eller lila bläck och framför en notarie och under din signaturtyp: ”Utan fördomar, UCC 1-308”. Detta är ett annat sätt att förklara att du inte kan hållas ansvarig för detta kontrakt enligt den enhetliga kommersiella koden (UCC).

Presentera den avbrutna Kallelsen tillbaka på kontorist / domstol, tillsammans med en leveransbekräftelse, med certifierad post, begäran om returkvitto. Detta dödar Kallelsen, tar bort ditt samtycke och tar bort domstolens JURISDIKTION, samtidigt. Det är verkligen så enkelt!
OBS: Ett leveranscertifikat/bekräftelse är ett brev som först identifierar kallelsen och sedan definierar hur och när du returnerade dokumentet till domstolen och det är undertecknat. Om det inte förnekas blir det en sanning inom handelsjurisdiktionen, genom Tacit Procuration [tyst underförstått medgivande].

Kom ihåg att behålla en kopia av allt, om kontoristen försöker kasta bort ditt svar, vilket verkligen inte kommer att hända med ett servicecertifikat eller om det skickas tillbaka av notarius. Notarius är faktiskt en biträdande statssekreterare, med mer makt än domstolens kontorist! Offentliga notarier härstammar från tiden för de egyptiska och romerska skriftlärde som var förmedlare av certifierade handlingar, som är edsvurna förklaringar. Certifierade dokument och edsvurna förklaringar är sanning i handeln. [t.ex.] Födelsecertifikat är certifierade dokument på bundet papper. Ordet bundet härstammar från slaveri som i slaveri, vilket gör att vi alla är bondslavar för att vem som helst behåller vårdnad om våra ursprungliga födelsecertifikat. Jag slår vad om att du trodde att frigörelseproklamationen frigav slavarna och det gjorde den för en kort tid och sedan förslavade födelsecertifikatet och det 14: e ändringen till Konstitutionen oss alla!


KALLELSER och DOMSTOLSÄRENDEN:

Kallelseprocessen, oavsett om den är definierad som en civilrättslig eller brottslig åtgärd, är återigen ett erbjudande till KONTRACT, oavsett vilka ord som används för att beordra din närvaro i rätten eller svar på Kallelsen. Detta kontraktsförslag kan också avbrytas bara genom att följa samma procedur som den ovan angivna processen. En stämning på en miljon dollar är inte annorlunda än en böteslapp och båda kan avbrytas! Svårt att tro, är det inte?

Vet din advokat om detta? Du antar att han gör det, men han får inte genera domstolen och dessutom är domstolen där han tjänar sina pengar!

OBS: Hur många av er har någonsin försökt undvika Jury-Plikt? Allt du behövde göra var att avbryta KALLELSEN [ERBJUDANDE till KONTRAKT]; Notarisera det och skicka det tillbaka till jurykommissionären.

Oroa dig inte, de kommer inte att besvära dig för att du uppenbarligen är för smart och kan påverka deras jury! Juryn [kontrollerar] domstolen och inte åklagaren och domaren, och om du vet det förlorar de och svaranden vinner, därför föredrar de att endast de dumma kandidaterna ska tjäna i en jury.

Det finns några saker eller frågor som är nästan omöjliga att kringgå eller stoppa på grund av djupet av korruption inom dessa pseudo-domstolar, såsom vårdnad om barnen och delningen av egendom till följd av en skilsmässa. Födelsestaten gör anspråk på dina barn i enlighet med födelsecertifikatet och registrerar dem under transportdepartementet som ett statligt fartyg!

Ett äktenskap är ett KONTRAKT och allt som krävs är ett PRE-NUPIAL AVTAL för att befästa äktenskapet men om du är tillräckligt indoktrinerad för att tro att en domare eller borgmästare eller en präst måste sammanbinda er i heligt äktenskap och du ansökte därefter om en LICENS; nu har ni båda gift er med STATEN också! Nu har staten rätt till sin rättvisa andel av delningen av din äktenskapliga ägodel om äktenskapet inte fungerar eller om du skulle dö [kallat skiftesrätt]! Vissa människor kan säga att en skilsmässa bör ingå i denna lista med omöjliga frågor, men då vet de inte vad jag vet!

SKILJSMÄSSA:

Ett skiljsmässoärende är en begäran om att bryta det LICENSERADE Äktenskapskontraktet. Om du önskar en skilsmässa och din make/a vägrar att godkänna en skilsmässa, kommer ingen statlig domare att ge dig ett skilsmässodekret, eftersom domaren inte har givits båda parters samtycke! Det finns dock en väg runt detta, som din advokat aldrig kommer att erkänna eftersom han inte kan tjäna pengar på att ge dig sanningsenliga eller sunda råd!

OBS: Puerto Rico är ett USA-territorium förvärvat från Spanien och det verkar fortfarande enligt Spansk lag. Detta ändrades aldrig av Förenta staterna när Puerto Rico blev ett US-territorium, så först måste du flyga till Puerto Rico.

När du väl är i Puerto Rico kan du etablera en bostad genom att helt enkelt öppna en Box i ett postkontor för en period av tre dagar. Strax efter att ha öppnat din Postbox, anlita en lokal paralegal för att förbereda en skilsmässohandling åt dig. Denne ”Paralegal” (en som kan ta hand om enklare juridiska ärenden) kommer att lämna in en ansökan om skilsmässa omedelbart, vilket i allmänhet är ett certifierat formulärdokument och det kommer att höras av en Puerto Rico domare inom tre dagar. Enligt spansk lag är din make/a inte skyldig att få del av skilsmässan. bara skilsmässodekretet. Fem dagar efter dekretet kommer din tidigare make/a att få skilsmässodekret i posten, skriven helt på spanska, vilket inte kan ifrågasättas och måste respekteras av alla amerikanska federala domstolar och statliga domstolar!

OBS: Omedelbart efter att den Puerto Rica-domaren har förklarat att du är skild, om du väljer, kan du gifta dig igen genom avtal eller med licens. Båda är legitima, men ingen kommer någonsin säga det! Uppdelningen av äktenskaplig äganderätt och vårdnad av barn är en mycket mer komplicerad fråga, men åtminstone kan skilsmässan inte användas som hävstång mot dig för att dela upp din egendom, mindre än proportionellt, vilket är exakt varför amerikanska domare inte kommer att sprida de frågor som är involverade i en skilsmässa. [ t.ex. ] Skilsmässa; delning av egendom; vårdnad; stöd och underhåll. Förhoppningen är att din önskan att få en skilsmässa är mer värd för dig än något annat du äger, nu eller i framtiden!

UTMÄTNING:

Om du är involverad i en UTMÄTNING eller om du funderar på att ansöka om konkurs-skydd för att köpa dig mer tid istället för att försöka besegra den korrupta banken och dina borgenärer i en delstatsdomstol eller federal domstol, där korten säkert är staplade mot dig, planera att ansöka om KONKURS och gör det på detta sätt, för att också försäkra dig om att du kommer ut som vinnare! Alla Konkursformulär kan skrivas ut och kan erhållas på nätet och de kan kompletteras i för hand med en bläckpenna.

Formulären som ska användas är: B-1 till och med B-8. Du behöver bara förbereda och arkivera de första fem eller sex sidorna för att få ett målnummer och sedan måste du sitta igenom en kreditrådgivningssession, som kan göras på en dag. När du är helt klar med att förbereda din presentation, borde du ha lämnat in cirka 58 sidor totalt och ansökningsavgiften är cirka 280,00 dollar.

Här är anledningen till att använda konkursdomstolarna: Räkna upp alla dina skulder i ett schema och när det gäller att notera dina tillgångar inkluderar du FÖDELSCERTIFIKATET och dess CUSIP NUMMER (I Sverige skulle detta kanske kunna uttryckas som ditt namn i stora bokstäver och personnumret, eftersom Sverige inte har födelsecertifikat längre). Värdet på investeringsfonden för ditt Födelsecertifikat kan också hittas på nätet med Cusip- nummer under Fidelity Investments (det är möjligt att du kan spåra ditt personnummer på finansiella sajter, för att förhoppningsvis finna ut värdet på din Trust/Stiftelse/konto). Du kommer att upptäcka att det är värt flera miljoner men du måste ha CUSIP NO. på ditt tillgångsschema. Om inte, så kommer födelsecertifikatets inkludering att avfärdas som en grundlös okynnesinkludering av Domaren eller konkursförvaltaren.

Konkursdomaren utser sedan en Advokat som Konkursförvaltare, för att upplösa investeringsfonden; betala av dina skulder och återstoden måste betalas till dig! Detta förfarande drar vanligtvis på sig (Department of Justice) rättsdepartementets uppmärksamhet eftersom de inte vill att denne Konkursförvaltare ska göra ett misstag och göra så att Vatikanen, Federal Reserve och the Corporate United States, förlorar på affären och därför tenderar de att varna eller hota Förvaltaren att vara mycket försiktig!

De flesta av dessa investeringsfonder inbegriper vanligtvis en grupp på mellan 10 och 25 födelsecertifikat och därför tillhör bara en bråkdel av denna fond dig. Konkursdomaren kommer inte att intyga den slutgiltiga förfoganderätten förrän Konkursförvaltaren kan bevisa sin matematik och alla aspekter av hans arbete eftersom domaren ärver ansvaret för förvaltarens fel, om han gjorde några!

Efter att den första Konkursförvaltaren har avgått, kan du antagligen göra en överenskommelse med Department of Justice, eller så kan du fortsätta med samma konkursförfarande och den nyutnämnda Konkursförvaltaren! Är inte detta lättare och bättre än att attackera eller försvara sig mot banken och ett gäng giriga fordringsägare? Speciellt eftersom du är väl medveten om att korten är staplade mot dig på grund av Vatikanen och Federal Reserve System?

Medan du är i konkurs är du skyddad. Ingen kan fortsätta mot dig för några skulder eller utmätningar, så länge du har obligationer eller tillräckliga tillgångar; Födelsebeviset garanterar den aspekten och när du är i konkurs behöver du inte betala för någon av de tidigare skulderna!

Dina skulder kommer så småningom att avsättas av Förvaltaren och resten av Trustfonden skall gå in i din ficka! Det är en WIN, WIN-situation, vilket sätt du än ser det på; och Vatikanen, regeringen och banken förlorar de förvaltningsfonder som de planerade att stjäla från dig hela tiden!

OBS: Det finns en process att följa för att bestämma ditt CUSIP NO [eller]. Du kan be en aktiemäklar- vän att hjälpa dig [eller] att anlita en mäklare för att hjälpa dig. Det finns människor i Patriot-rörelsen som också vet hur man använder formeln, som omvandlar ditt födelseregistreringsnummer och eller personnummer till ett cusipnummer . Jag betalade för att få gjort mitt och upptäckte att jag är värd cirka 167 miljoner dollar. Det är alla FIAT-pengar men vem bryr sig så länge de kan spenderas?

Jag hoppas att detta avslöjande här, har upplyst och höjt din personliga kunskap och kommer att gynna dig nu och i framtiden.

Pax vobiscum (Peace be with you).

Judge Dale
Originaltexten finns här:  

Mer synpunkter:

Dale har troligen fått denna information från samma slags källor som vi hämtar vår information från. Det som gör detta brev värdefullt, är att det sägs av en domare, så vi har här någon som har agerat som väktare för Systemet som råder och som har en djupare förståelse och kunskap om detta system än de flesta. Därför kan han göra bedömningar om det som andra inte är kvalificerade att göra.  Men detta betyder för den skull inte att allt är sant. Forska själv och gör inget som du inte känner dig 100% tillfreds med.


Relaterade länkar:

En annan Domare som skriver och talar om dessa saker är Anna von Reitz. Här är hennes hemsida

http://annavonreitz.com/

Här är en intervju med henne på YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=R3QyMj5_FjI
Mer videos med henne i marginalen på YouTube.

Creditors in Commerce hade en Workshop där en av deltagarna var en domare, vilken gav lite intressant information under denna workshop. Denna länk skall leda till en folder för denna workshop.  https://1drv.ms/u/s!ArFlBUmNXhH4gRWBmGTK1R0GjRTS?e=yBjLAK


Inga kommentarer: