MMS på Svenska


MMS grunder på Svenska

One-to-one set (bestseller) [100ml set] brown glass

Eftersom intresset ökat för MMS på senare tid bland mina Svenska vänner som lutar åt det alternativa och naturliga hållet när det gäller att hålla sig frisk, så tänkte jag översätta och eller förklara det mest fundamentala om detta medel och hur man kan använda det för att förbättra sin egen eller andras hälsa.

Man kan med rätta kanske fråga sig "Vad har alternativa sätt att hålla sig frisk eller bli av med sjukdomar, med frihetssökande att göra?"
Men jag har funnit att många av mina vänner i det här fältet har problem med hälsan. Om man inte mår bra så kommer man inte att vara särskilt aktiv i vad man än vill göra. Så det är relevant.

Så detta dokument kan ses som en liten handbok för att täcka det viktigaste i hur man använder MMS för att bistå immunsystemet i att ta död på bakterier och virus, samt andra saker som parasiterar på våra kroppar, som jäst, mögel etc. Det oxiderar också metaller så att de kan frigöras och forslas ut ur kroppen med urin, avföring eller svett.

Det mesta här är översatt från Jim Humbles bok ”The Master Mineral Solution for the Third Millennium”. Han har en senare bok och jag rekommenderar att om du kan läsa Engelska bra och har råd, att du skaffar den från hans hemsida www.jimhumble.co , där du också kan hitta mer information. Hans enda inkomst från MMS är dessa böcker och något enstaka seminarium i ämnet. Han har räddat många liv och sparat många från mycket lidande, så förtjänar lite belöning på gamla dar.

Jims bok är skriven lite så att man kan gå till ett specifikt kapitel och nästan allt man behöver veta för att behandla står där. Vilket gjort att mycket är upprepning. Jag har valt att inte göra det samma här, utan låter dig käre läsare, läsa det mesta här innan du sätter igång. Ta lite anteckningar av det viktigaste och dra igång. Mot slutet har vi några kapitel med mer specifika saker som du inte behöver läsa för att komma igång. Du kommer att se vad jag menar när du kommer dit.
Därför har MMS ett dåligt namn.

MMS har varit kontroversiellt sedan det kom i allmän användning och har attackerats från officiellt och ”professionellt medicinskt” håll.
Varför? frågar sig då alla som inte är konspiratoriskt lagda. Är inte hälsovårdsmyndigheter och sjukvården till för att värna om vår hälsa och skydd oss från farliga saker?
Tja, det är ett större ämne än jag vill gå in på här. Men låt mig säga detta.
De myndigheter som i olika länder testar och godkänner mediciner, beror för huvuddelen av sin budget på avgifter för sina tjänster. Dessa avgifter kommer till största delen från de stora bolagen som tar fram och marknadsför olika mediciner. Så där råder redan en intressekonflikt. Vems sida kommer de att ta - de som förser dem med miljoner i inkomster, eller de som använder något som inte är en medicin och som inte kommer att ge dem ett öre i inkomster, utan troligen uteblivna inkomster om alternativen börjar ersätta medicinerna?

Medicin-jättarna å andra sidan gillar inte konkurrens. Speciellt inte om denna kommer från naturliga substanser som vem som helst kan odla eller hitta i skog och mark. Dessa kan inte patenteras och säljas för ockerpriser. Samma gäller andra ämnen som är vanligt förekommande och som är billiga. Dessa måste till varje pris stoppas - annars står både Stat och Läkemedelsbranschen att förlora miljardbelopp.

Därför ”korrigeras” texten i Wikipedia inom minuter eller timmar om någon som vet vad MMS är och gör, skulle gå in och rätta till felen som står där. Med Wikipedias goda minne. Därför är YouTube full av videos som smutskastar MMS; Jim Humble eller de resultat som uppvisats av detta medel i YouTube. Därför olika artiklar som förkastar användandet av detta ”blekmedel” som ett sätt att förbättra ens hälsa och som varnar för alla möjliga hemska följder av att ta det.

Vad har alla dessa kritiker gemensamt? Troligen att ingen av dem använt MMS och sett vad för resultat det kan ge. Troligen att de får betalt för att skriva eller filma vad de gör, av dem som vill stoppa användandet av MMS. Eller så har de ett direkt intresse i att folk förblir sjuka eller använder de mediciner eller behandlingar de eller deras företag säljer.
Och tror du, som vissa gör, att det redan pågår program i världen för att minska jordens befolkning genom att göra folk sjukare, sterila eller förgiftade av olika substanser i luft, vatten och livsmedel, och att MMS visar sig ha en effekt i att motverka dessa saker, så borde det dra på sig uppmärksamheten av dem som inte vill se sådana program motarbetade. Normalt folk med obegränsade ekonomiska resurser.

Du behöver inte tro på dessa saker över huvud taget för att använda MMS. Kanske är de bara konspirationsteorier. Men det kan tjäna som en tankeställare till varför det finns så mycket negativt om MMS.

En Varning.
Det är upp till var och en som vill testa att använda MMS, att göra så på egen risk och med tillförsikt och sunt förnuft - efter de har satt sig in i de rekommenderade sätten att använda MMS på. Eftersom varken författaren av detta dokument eller Jim Humble eller andra som bidragit till utvecklandet av denna användning inte kan vara med varje användare för att se att de gör rätt, så ligger ansvaret helt på den slutgiltiga användaren. Denna text tillhandahålls som en vägledning och som en redogörelse för vad författaren, Jim och andra säger sig ha observerat och erfarit i användandet av MMS. Om du har tvivel eller det inte känns rätt att använda MMS - låt i så fall bli. Användandet är helt frivilligt. Faktum är att sedan slaveri inte längre är lagligt, så är allt frivilligt.

Vad är MMS?

MMS stod först för ”Miracle Mineral Solution” och sedan ändrades det till ”Master Mineral Solution”. Det första valdes enligt Jim Humble för att det skulle låta lite som Bluff och Båg och därmed inte tas allvarligt av det medicinska etablissemanget.

Den aktiva ingrediensen är en vattenlöslig gas: Klordioxid.
Denna gas skapas genom att blanda droppar av en 28-procentig lösning av Natriumklorit (eng. Sodium Chlorite) och destillerat vatten, med en syra aktivator. En kemisk reaktion tar då plats och Klordioxid skapas.

Klordioxid är en oxiderande substans, som tar död på olika så kallade ”patogener” (virus, bakterier, jäst, svampar, etc. som inte hör hemma i kroppen och som kan skapa sjukdomar eller försämrad hälsa eller försvagat immunsystem. Den oxiderar också metaller i kroppen, och gör att kroppen lättare kan göra sig av med dem.

Klordioxid är en svag oxiderare, så den angriper inte friska celler eller goda tarmbakterier. Detta gör den idealisk för att hjälpa immunsystemet att bekämpa inkräktare.

Blodet tar upp Klordioxid, som det tar upp syre och forslar det runt i kroppen. När en klordioxidmolekyl kommer i kontakt med en patogen, så tar den död på denna. Efter det att den reagerat så omvandlas den till Natriumklorid (koksalt), så inga skadliga restprodukter skapas - utom möjligen vad som blev av de döda bakterierna etc. Saltmängden är så försvinnande liten att det inte påverkar en saltfri diet, etc. Klordioxid är en svagare oxidator än till och med syret vi andas. Därför orsakar det minimal skada.

Klordioxid är inte det samma som Klor vilket vi har i rengöringsmedel, kranvatten eller simbassänger. Men båda dödar bakterier. Båda bleker.

Grundämnet Natriumklorit existerar som ett naturligt salt/mineral i gruvor. Men det är billigare att tillverka det än att gräva fram det. Det används i industriella processer, samt bland annat för att rena dricksvatten, behandla kött i slakterier eller för desinfektering av sjukhus eller bostäder som översvämmats med kloakvatten - just för att det inte lämnar några skadliga biprodukter.


Fördelar som kan fås genom användandet av MMS

MMS förstör mikroorganismer, inklusive virus, bakterier, svampar, mögel, jäst och mindre parasiter som orsakar olika krämpor och sjukdomar. Virus dödas lite annorlunda - genom att MMS förhindrar skapandet av vissa protein som är nödvändiga för att virus skall kunna föröka sig, och därmed förstör virusen. Att ta död på organismer som skapar sjukdom tar mellan 4 timmar och 4 veckor. Men sker för det mesta inom en vecka. Detta gäller för alla former av infektioner och mikroorganismer samt för blodsjukdomar, som leukemi.

MMS oxiderar tungmetaller i kroppen. Det har gjorts analyser av folks hårrötter före och efter en MMS behandling. Två veckor senare så var tungmetallerna borta, inklusive kvicksilver, bly och andra. När tungmetaller oxiderar, så är de neutraliserade och kan sköljas ut ur kroppen.

MMS färdas genom kroppen, där det neutraliserar främmande material som kan vara giftigt. När dessa gifter oxiderats så kan kroppen göra sig av med dem. Nästan alla gifter kan lätt oxideras.
Detta gäller de flesta gifter från ormar och andra giftiga djur, fiskar eller insekter. De flesta gifter i matförgiftning från restauranger eller kylskåpet oxideras. Ta en dos var 15:e minut när det gäller ormbett eller matförgiftning.
Har man CDS (Chlorine Dioxide Solution) och en spruta, till hands vid ormbett el. liknande, så kan man också injicera denna lösning i området av bettet eller stinget. Detta är inte särskilt aktuellt för Svenskar såvida inte något händer på en semester.Lite om säkerhet och obehag.

MMS är i min erfarenhet det mest potenta medel jag tagit. Kolloidalt Silver bleknar i jämförelse. Cannabis olja har jag inte provat - eftersom den är så dyr. Det faktum att det tar död på Malaria inom 24 timmar. säger en hel del.

Så, man kan ta för mycket. Inte för att detta kan vara dödligt eller särskilt allvarligt, men vad som händer är att MMS dödar mer än vad kroppen kan göra sig av med. Så man får en reaktion som resultat av döda mikroorganismer i kroppen, vilket kan leda till lös mage, illamående, yrsel och förvärrande av de symptom man redan har som ett resultat av en infektion etc. Detta kallas en ”Die off” eller ”Hexheimers reaktion”. Lite lös mage kanske man får räkna med i början, och har man tillgång till en toalett så är detta inget större problem. Men om det är, ta det än lättare med doseringen.

Skulle detta hända när man börjar ta MMS eller när man ökar dosen, gör en paus på en dag och börja sedan igen på en lägre dos och ta det därefter lugnt med att höja dosen i annat än små steg.

Om du är vid god hälsa eller har gjort annan rening av kroppen, så kan du normalt tolerera högre doser utan att något händer. Är du allvarligt sjuk, ta det extra försiktigt.

Du kommer inte att tillfriskna snabbare för att du kör för hårt och get kroppen denna extra belastning med döda mikroorganismer. Snarare tvärt om. I det här fallet är det inte så att ”om lite är bra, så måste mer vara bättre”.

Mig veterligen har ingen dött av att använda MMS korrekt. Men jag hade en vän som hade klåda över hela kroppen och flagnande hud. Jag gav honom MMS och han började ta det. Märkte ingen skillnad vid 5 droppar morgon och kväll. Så på eget bevåg, efter någon vecka, tog han plötsligt 24 droppar i en dos. Han fick sådan klåda över hela kroppen att han höll på att bli galen. Efter det vägrade han ta det igen.
En annan vän började med låga doser och märkte inget. Höjde sakta och plötsligt blev hon väldigt svag och smärtorna tilltog. Hon blev rädd och slutade. Jag föreslog att hon tar en paus och sedan börjar igen på halva dosen och ökar sakta. Vilket hon gjorde och efter ett par månader kunde hon gå uppför trappor, ta promenader och cykla och hade inga mer skov. Saker hon inte kunnat göra innan. Hon hade fortfarande en del värk, men var mycket starkare och piggare. Detta har hållit i sig tills idag, flera år senare.

En annan sak som många hatar är smaken. MMS (Klordioxid) smakar som Klor. Vissa störs inte mycket av detta, andra får kväljningar när de försöker dricka det. Min misstanke är att de mikroorganismer som invaderar våra kroppar till viss del kan styra våra smaklökar och vårt sinne, till att få oss att äta vad de behöver för sitt överlevande. Samt göra att vi inte gillar smaken av sådant som tar död på dem. Det lär finnas studier som bekräftar detta.

Vad jag märkte när jag gjort min första rejäla reningskur med MMS och fått min Candida under kontroll, så smakade inte choklad lika gott längre, och jag kände mig inte längre sugen på sötsaker som jag tidigare gjort. Sedan dess har jag gått som en Jojo upp och ner angående detta.
Man avstår länge. Sedan på en högtid eller ett kalas, så har man lite tårta eller choklad. Normalt händer inget från en gång, så man tänker ”Jag är botad!” och syndar lite då och då. Kanske suget kommer tillbaks, och man syndar mer regelbundet. Tills plötsligt man ligger mitt i natten och inte
kan sova eller rygg och leder börjar värka och ens avföring ser ut som om den är blandad med grädde. Dags att börja om från början igen.....

Detta kan vara en orsak till alkoholism och ätstörningar.

När jag började var den rekommenderade proceduren morgon och kväll. Idag har man funnit att en mindre dos varje timme är effektivare. Vilket också gör att man inte får lika stark smak i en dos.
Jag tog de starkare doserna med ört-te. Fann också att det smakade bättre när jag aktiverade med pressad citron, än med 50% citronsyralösning. Personligen kändes citronsyran inte bra i kroppen. Den är när allt kommer omkring, gjord från mögel, nu för tiden. Därför har de flesta leverantörer av MMS gått över till en 4% saltsyralösning, vilket är samma som i magsyran.

Om man har stark magsyra så kan man ta MMS dropparna utan syra-aktivatorn, direkt i en matsked med vatten, borta från måltider. Då reagerar dropparna med magsyran i magen. Detta kanske ändrar doserna, så man får börja smått och höja dem som i den vanliga processen. Men det är ett sätt att kringgå syra aktiveringen och smakproblemet. Bäst är dock att i början bara följa standardproceduren utan avvikelser.

Ett annat sätt att kringgå smakproblemet är att tillverka så kallad CDS (Chlorine Dioxide Solution) vilket är endast gasen Klordioxid löst i destillerat vatten. Mer om detta senare.


Snabbgenomgång.

Vi har som jag nämnt olika protokoll för hur man använder MMS. Dessa beskrivs nedan under sina egna rubriker. Här är en generell beskrivning av vilka protokoll som är tillämpliga för olika åkommor samt en del specifika sätt att använda det.

Aktivera MMS (Natriumkloritlösningen) med en syra. Pressad citron eller Lime, med 5 droppar per MMS-droppe. Vänta 3 minuter på att det reagerar.
En droppe 50% citronsyralösning eller 4% Saltsyralösning per droppe MMS. Vänta 30 sekunder.
fyll på med en tredjedels glas vatten och drick. Helst på tom mage.

Om diarré, illamående eller rejäl trötthet sätter in, stoppa MMS tills symptomen är borta. De är en reaktion på för mycket MMS. Starta igen med en lägre dos och öka dosen så snart som det inte verkar hända något. Vissa säger att om man äter ett äpple en kvart innan man tar MMS, så hjälper det med illamående. Eller ta ett äpple efter man mår illa.

MMS2 (förklaras senare) kan tas när som helst eller tas istället för MMS (MMS1) om det inte finns tillgängligt. Det kan också användas för utvärtes bruk. Lös innehållet i en kapsel i 30ml vatten. Applicera med en spray-flaska eller badda med ett finger, i det påverkade området.

Den grundläggande sekvensen är att börja med Protokoll 1000 om den som skall behandlas har en enklare sjukdom, som förkylning eller influensa, eller där råder odiagnostiserade smärtor, reumatism, svårigheter att gå eller andra fysiska problem. AIDS behandlas också med denna metod.

Börja med en kvarts droppe (slå bort ¾ av lösningen och drick 1/3), en halv eller en droppe för den första timmen - beroende på hur sjuk personen är. Ju sjukare desto mindre startar man med och desto försiktigare går man framåt. Får man ingen reaktion alls, så ökar man en smula. Gå inte över en droppe i timmen, första dagen. Jim Humble rekommenderar att man ökar så fort som möjligt. Jag anser att detta är viktigt när det gäller sjukdomar som kan förvärras snabbt ju mer tid det går. Om det inte är någon större brådska, ta det hellre lugnt och öka från dag till dag. Händer det saker, så håll dig till den dosen tills det händer mindre eller inget mer. Gå inte över 3 droppar i timmen på detta protokoll.

Om ingen förbättring efter två veckor på Protokoll 1000, gå till Protokoll 2000.
Sätt igång protokoll 2000 om personen har Cancer eller annan livshotande sjukdom som Hepatit, Leverskada eller är på dialys. Om dialys, börja med 1/8 droppe i timmen.

Om du börjar med detta protokoll, börja med ¼ , ½, eller en droppe i timmen. Öka dosen per timma så snabbt som möjligt utan att orsaka diarré eller illamående eller att sjukdomssymptomen blir värre. Spraya Cancer man kan komma åt med 10 aktiverade droppar per 30ml vatten en gång i timmen i flera timmar och därefter varannan timme. Så länge du kan se en förbättring av att spraya eller badda varje timme - fortsätt.

Om det inte syns någon märkbar förbättring med protokoll 2000 efter 5 dagar, sätt igång med protokoll 3000. Eller börja med 3000 direkt om du tror det kommer att vara till nytta.
Man börjar normalt inte med 3000, men ibland kan det vara en bra idé för en lätt MMS behandling.

Sätt igång med att spraya en arm med en lösning av 20 aktiverade droppar per 30ml vatten. Detta är dubbelt så stark lösning som för andra spray lösningar. Omedelbart efter, lägg till DMSO och massera in det - eftersom denna MMS lösning är för stark om den inte späds ut med DMSO. Se senare kapitel för mer detaljer.

Om det fortfarande inte är någon förbättring alls, sätt i gång med ”påsen” (se längre fram i texten). Spendera aldrig mer än 10 minuter i påsen. För att vara på den säkra sidan, gå inte över 5 minuter.

Man kan också lägga till sköljning av vagina och lavemang där det är tillämpligt. 8 aktiverade droppar per glas med vatten. Vid lavemang kan det vara en bra idé att göra ett med bara vatten för att tömma tarmen först, så mycket som möjligt. Sedan göra det med mindre vatten och MMS och hålla det inne så länge man kan, eller om man kan låta det vara inne - att låta tarmen absorbera vattnet och MMS. Försök hålla rumpan högre än magen och massera in vätskan så långt som möjligt. MMS kommer aldrig så långt som Tjocktarmen om man tar det muntligen. Så om man har problem i det området, som vid Candida eller Cancer, så är lavemang en bra metod. Använd helst inte en lavemangspruta, utan ha en behållare med slang där tyngdlagen enbart trycker på. Annars kan tarminnehåll tryckas ut genom hål och skador i tarmväggen och orsaka problem.

Kom ihåg att när helst man eller en patient verkar bli värre eller reagerar på MMS med diarrè, kräkningar, illamående eller extrem trötthet - reducera dosen, eller sluta tills symptomen är borta. Sätt sedan igång igen med en lägre dos och öka sakta. Vänta tills man känner sig som man gjorde innan och först då fortsätter man behandlingen.

Några vanliga åkommor och vad man kan göra.

Astma, problem med hjärtat, diabetes, epilepsi - protokoll 1000

Cancer - Protokoll 2000. Vilket är att ta MMS1 varje timme 10 timmar om dagen. Men använd så många droppar i timmen som du står ut med, utan att bli illamående, får diarré eller blir allvarligt trött. Ta också MMS2 var annan timme under samma tid som MMS1. I fall där Cancern är väldigt allvarlig, lägg till Protokoll 3000.

Barn och Bebisar. Använd en halv droppe i timmen som högsta dos för barn under 12 kilo. En droppe i timmen för dem över 12 kilo. Följ protokoll 1000 eller 2000 för Cancer eller andra livshotande sjukdomar. Använd så mycket MMS som möjligt utan att göra barnet sjukt.

Diarré, som inte orsakats av MMS. Protokoll 1000. Drick rikligt med vatten.

Öronvärk. 4 droppar i ett halvt glas vatten. Ligg på sidan. Häll vattnet i örat och dra i örat så att vattnet rinner ner hela vägen. Vänta ett tag och släpp ut vattnet. Upprepa åtminstone 2 gånger om dagen tills inflammationen är över.

Inflammation i ögonen. Gör en dos på 4 droppar i ett halvt glas vatten. Ta 4 gånger om dagen. Gör också protokoll 1000 när du har en infektion i ögonen.

Influensa. 3 droppar i timmen tills influensan ger med sig. Minska dosen om obehag börjar. För influensa och förkylning kan man också andas in gasen som skapas när dropparna reagerar. Sätt näsan i eller över glaset och ta ett långt djupt andetag genom näsan och sedan ett genom munnen.
Klordioxiden kommer att lösa sig i slemhinnor och lungväggar och bekämpa viruset den vägen med. Man får en metallisk lukt i näsan eftersom det också sätter sig i de slemhinnor som luktorganen sitter i. Den går bort någon timma efter att man slutat andas gasen. Se mer om detta senare i texten.

Högt blodtryck. tre droppar i timmen. Reducera om obehag kommer. Fortsätt en vecka efter att du är bra. Protokoll 1000. Fortsätt ta en daglig underhållsdos. 6 droppar om dagen.

AIDS. Protokoll 1000.

Obotliga sjukdomar eller allvarliga problem. Samma som för Cancer.

Underhållsdos. För äldre som är över 60 år, en 6 droppars dos om dagen. För yngre 4 droppar.

Malaria. Ta en dos på 15 droppar. Vänta en timme och ta en andra 15-droppars dos. Sedan 6 droppar i timmen tills frisk.

Förebygga Cancer och Malaria. Fyra droppar om dagen livet ut. Så istället för att köpa dyra mediciner med biverkningar om man åker till ett malaria område, ta hellre med MMS och ta denna dos. Skulle man trots allt få malaria, vilket är mindre troligt, kör den behandlingen.

Mindre allvarliga problem. Ta 4 droppar 4 gånger om dagen. Borde ta hand om saker som fotsvamp.


Problem i näsa och bihålor. Blanda 6 droppar i ett halvt glas. Håll huvudet på sidan över ett tvättställ eller badkar. Med en plastflaska med slang i kapsylen, töm det halva glaset in i den övre näsborren och låt det rinna ut ur den undre. Vänd huvudet och upprepa för andra sidan. Gör med några timmars mellanrum tills man tillfrisknat.

Klåda eller sårig hud. 10 droppar per 30 ml. Spraya eller badda varje timme, eller åtminstone 4 gånger om dagen. Ta också protokoll 1000.

Ont i halsen. Gurgla med 6 droppar i ett halvt glas. Ta 3 droppars doser tills bra.

MRSA. Blanda 5 - 6 droppar i en behållare som är stor nog att täcka det infekterade området. Använd inget vatten. Låt gasen som skapas när dropparna reagerar göra arbetet. Placera kropp och behållare så att dropparna inte kommer i kontakt med kroppen eller såret, men att behållaren sluter tätt runt såret, så att gasen stannar i behållaren och kan verka på såret. Gör inte mer än 5 minuter i taget. Annars finns det risk för brännskador. Infektionen bör gå bort med ett par behandlingar. Vid upprepad behandling, lämna 4 timmar emellan åtminstone.

Tandvärk eller problem i munnen. Borsta tänderna en gång i timmen med en 10 droppar per halvt glas dos tills värken är borta. Har du hål eller andra skador på tänderna få dem lagade. När du tar MMS muntligen, skölj det gärna runt i munnen lite. En del MMS tas upp genom huden i munnen och bakterier tas död på.
Vitamin C.
Av någon anledning så¨fungerar inte MMS tillsammans med vitamin C. Så om du tar MMS under dagen. Ta vitamin C när du går och lägger dig. Använd heller inte juice med vitamin C eller Askorbinsyra i, medan du tar MMS.Här är de olika protokollen:

Protokoll 1000.

Ta 3 droppar av aktiverad MMS i ett halvt glas vatten varje timme, i minst 8 timmar i sträck, i tre veckor.

Normalt är det bäst att börja med att endast ta en eller två droppar i timmen för dagen, eller i alla fall de första flera timmarna.

För den som är riktigt sjuk, är det bäst att starta med en halv droppe i timmen.

Öka antalet droppar i timmen allt eftersom man vänjer sig och kan tolerera mer. Men gå inte över 3 droppar i timmen.

Om allvarlig diarré eller illamående börjar, eller kraftig trötthet sätter in, eller om sjukdomssymptomen tilltar, gör ett uppehåll tills dessa symptom försvunnit. Börja sedan igen med en lägre dos, och öka sedan successivt tills man når maxdosen utan problem.

Vid illamående utan kräkningar, minska bara dosen och fortsätt ta MMS. En lös mage får man nästan räkna med i början.

Så här blandar du MMS.

Om du köpt MMS och fått två små flaskor i samma storlek, så är det alltid en droppe av varje. Skaka glaset lite så de blandas. Vänta 30 sekunder. Häll på ett tredjedels till ett halvt glas med vatten eller en juice utan tillsatt Vitamin C (naturligt vitamin C är OK), men inte Apelsinjuice vilken neutraliserar MMS. Har du bara en flaska med Natriumkloritlösning så kan du antingen göra en aktivator av 50 viktprocent citronsyrapulver eller en 4-procentig saltsyralösning. 30 sekunder här med. Du kan också aktivera med pressad citron, vilket kan smaka lite bättre. Ta i så fall 5 droppar citron till varje droppe MMS och vänta i 3 minuter innan du lägger till vatten eller juice. Ört-te är också OK att dricka med.Protokoll 2000.

Detta är till för alla former av Cancer och andra direkt livshotande sjukdomar.

Beroende på hur dåligt du mår, sätt igång med 1, 2 eller 3 droppar i timmen, för åtminstone 8 timmar i sträck. Ju sämre du mår desto mindre dos börjar du med.
Detta är ett intensivt program som ofta funkar på Cancer i alla olika stadier - till och med fyra.Första steget:

Börja med att ta endropparsdoser av MMS1 varje timme i flera timmar, tills det står klart att man tolererar denna dos. En droppe är inte nog. Det är bara för att komma igång. Gör detta 10 timmar i sträck.
Öka sedan dosen till två droppar i timmen. Samma regel gäller som i Protokoll 1000 - att hålla upp tills de negativa symptomen avtar och sedan börjar med en lägre dos, för att sedan öka senare igen.
Blir man sjukare än man redan var när man tar detta, så gör man ett uppehåll och börjar lägre igen.

Om du också tar C-vitamin, vänta två timmar efter du slutat med MMS och ta sedan vitamin C.

Du kan öka dosen till 8 eller till och med 10 droppar i timmen och kan ta upp till ett fullt glas vatten eller juice enligt tidigare nämnda regler för juice. En så hög dos är en rejäl mängd MMS, och de flesta kommer inte att tolerera den, utan blir illamående eller värre. Fortsätt tills Cancern eller sjukdomen är helt borta.
Andra steget:

Detta steg är lite svårare för vissa, men är nödvändigt om du vill ha ett gott resultat. Du måste ta MMS2-kapslar åtminstone två gånger om dagen i början och sedan höja dosen tills du kommit till 5 kapslar om dagen.

MMS2 är Calciumhypoklorit. det är en syra som kroppen själv framställer för att ta död på saker. Det luktar Klor, men är inte Klor. Det är bara gjort av Klor - samma som bordssalt. Det är ungefär lika giftigt som bordssalt, så man kan lugnt ta långt mer än vad som behövs för detta protokoll.
Immunsystemet kan helt enkelt inte framställa tillräckligt av det här ämnet för att ta död på Cancercellerna.

Vissa hälsokostaffärer lär sälja detta. Men du kan också beställa kalciumhypoklorit från affärer som säljer pool-kemikalier. Ett sådant märke är ”Chockklor Nitor för pool”. Nu behöver du hitta gelatinkapslar någonstans. Jag antar att dessa kapslar följer en internationell standard. Storlek ”Noll” lär vara passande för MMS2.
Min personliga (Kent Bengtsson, översättaren/författaren av denna handledning) erfarenhet med MMS2, vilken inte är särskilt stor, är att det känns väldigt starkt och nästan frätande i magen. Plus att raparna smakade väldigt starkt av Klor. Jag löste en kapsel i ett glas vatten för att få en idè av vad som blev av det i magen, och fann det så starkt att jag bara kunde tvinga ner ett par klunkar.
Jag minns att jag läste någonstans att Jim rekommenderade att man började testa sin tolerans för MMS2 genom att bara ta några smulor av MMS2 i en tom kapsel, och ta den. Sedan kunde man öka dosen tills man kom till en punkt där det började kännas obehagligt att ta det, eller du kommit upp till en full kapsel, storlek 0. I boken jag översätter stycken från, rekommenderar Jim att man börjar med en kvarts kapsel, och arbetar sig upp till en full kapsel. Tanken var att olika individer reagerar olika på det. Jag skulle tro att om man gör Protokoll 2000 att man ökar sin tolerans för ämnet och då kan öka dosen.
Om du kapslar Kalsiumhypoklorit, gör bara så mycket som du kommer att använda inom den överskådliga framtiden. Kapslar som jag lämnat i en burk frätte sönder inom något år.

Se till att du dricker ordentligt efter att du tagit MMS2, så det späds ut i magen.

Samma gäller här som i det första steget och andra protokoll. Om du börjar må illa eller blir sjukare än du var, gör ett litet uppehåll och starta igen med en lägre dos.

Sådär. Nu har du vad du behöver för att ta död på Cancerceller och därmed Cancern. MMS1 och MMS2. Nu gäller det bara att balansera intaget med symptomen som visar att det verkar. Om du dödar Cancern alltför snabbt så kan du ta död på dig själv med. Så håll ett öga på diarrè, illamående, kräkningar, överdriven trötthet eller tilltagande symptom från vad för sjukdom du nu arbetar på att bli av med.
Själv får jag ont i rygg, leder samt problem att sova när jag har för mycket Candida i kroppen. När jag tar MMS och märker dessa symptom så vet jag att det är en reaktion och drar ner på dosen. När jag först började med MMS, så hade jag lite ont i axeln från att ha jobbat med en skruvdragare en hel dag. Eftersom jag höjde dosen så blev smärtan i axeln värre. Jag såg inte sambandet, utan fortsatte höja dosen - tills en natt det var svårt att alls sova. Då trillade polletten ner och jag gjorde ett uppehåll på en dag och började igen på en lägre dos. Nu blev axeln bra snabbare än den brukat bli vid liknande tillfällen tidigare.

Du borde märka att Cancern förbättras (blir mindre eller gör mindre ont) ganska snart, eller att den i alla fall inte förvärras. Fortsätt höja dosen när helst det känns som om mindre saker händer. Efter ett tag kommer du att kunna göra dessa bedömningar lättare eftersom du blir van vid olika fenomen som kommer och går i takt med dosernas storlek. Att ta mer när man får dessa reaktioner ”för att man bara vill ta död på vad det nu är som orsakar ens sjukdom”, är inte produktivt. Kroppen läker inte väl när den är under en massa stress och är överbelastad av avfallsprodukter från döda celler eller patogener.

Det kan hända att du finner det nödvändigt att gå till Protokoll 3000 om Cancern eller sjukdomen inte vill ge med sig. Många har funnit att detta har varit nödvändig


Protokoll 3000.
Användandet av DMSO för att behandla livshotande sjukdomar.

Målsättningen med livshotande situationer är att få så mycket MMS i cirkulation i blodet, som möjligt, samtidigt som man stannar under illamående-barriären. Ett sätt att göra detta är att lägga till DMSO till det aktiverade MMS:et, så att det kan verka som en bärare av MMS genom hud, muskler och in i blodet. Erfarenheter och testande har visat att DMSO färdas direkt till Cancern i kroppen och att det sedan genomtränger cancercellerna.

Teorin är att när DMSO bär med sig MMS, så kommer det att ta MMS rakt in i cancercellerna och därmed ta död på de virus som gör cellerna till cancerceller. Många cancers har helats på detta sätt.

Allergi-varning.
Några få individer är allergiska mot DMSO eller har en dålig lever. De kan uppleva betydande problem med DMSO. För att testa om du är allergisk, gör denna test.

Tvätta armen noga och torka den.
Applicera en droppe DMSO på armen och massera in den.
Låt den sjunka in i cirka 15 minuter. Vänta sedan flera timmar.

Om du inte upplever några smärtor i levern, så är det troligen tryggt att ta DMSO. Detta kommer att vara fallet för 99 utav 100 människor. Men för att vara på den säkra sidan, vänta 24 timmar för att vara säker på att du inte har någon reaktion på DMSO.

Om du har en negativ reaktion, så behöver du arbeta på att hela levern. Kör i så fall ett försiktigt Protokoll 1000. Börja med en halv droppe eller lägre.

Stegen för DMSO-proceduren.

Steg 1:
Gör en MMS1 lösning genom att aktivera 10 droppar. lägg till cirka 20 droppar vatten och en matsked med 70%:ig DMSO och sprid omedelbart lösningen på en arm eller ett ben.
Eller så kan du sprida MMS-lösningen direkt på kroppsdelen och sedan spraya DMSO på samma område och försiktigt massera in och sprida det. Du kan ta en plastpåse över handen eller bara massera med bara handen. Se till att du är ren innan detta, eftersom DMSO också kan låta smuts och föroreningar på huden passera in i kroppen. Använd inte gummihandskar, eftersom gummit kan lösas upp och läcka in i kroppen.
Om du känner att det bränner, så är det bäst att massera in en tesked med vatten där det bränner, eller spraya vatten på området och massera in det.
Du kan massera huden med olivolja, kokosolja eller aloe-vera juice på området efteråt. Använd en annan kroppsdel för varje behandling. Till exempel en arm eller ett ben i taget, mage o bröst, rygg om du kan nå den. Börja sedan om från början igen.
Om det bränner ordentligt, lägg till destillerat vatten till DMSO:n. Upp till 50% eller mer. Samma med MMS, eftersom båda kan orsaka en brännande känsla.

Steg 2:
Upprepa denna process var annan timme den första dagen och varje timme den andra och tredje dagen. Gör sedan ett uppehåll i 4 dagar. Gör sedan samma sak nästa vecka. Kom ihåg att fortsätta det muntliga intaget av MMS1 och MMS2 när du gör uppehållet för fyra dagar. Om du inte haft några problem med huden så kan du köra 4 dagar i veckan med DMSO och MMS, de följande veckorna.

För den som är väldigt sjuk, ta mindre doser och applicera på ett mindre område av kroppen. Börja med en liten yta i storlek som en handflata, på handens baksida eller armen. Gör så i flera dagar. Om man vill göra det dagligen, använd 10 gånger så mycket vatten som rekommenderas ovan. Detta kan sprayas på kroppen.

DMSO har använts av vissa läkare och av veterinärer sedan Femtiotalet, för att ta mediciner genom huden. Det kan köpas på nätet eller där man säljer saker för hästar.

Slut på de huvudsakliga Protokollen.


Andas MMS1.
Detta kan vara till nytta vid infektioner i luftvägar eller lungor. Det MMS man intar muntligen tas upp av blodet och färdas dit blodet går. Men det finns delar av kroppen som blodet inte når till, där det kan finnas bakterier, virus, jäst eller svamp. Tarmar, slemhinnor, ytterörat, hud naglar, etc. är sådana ställen.
Vid förkylning eller lunginflammation kan det vara till stor hjälp att inandas Klordioxidgasen direkt.
Här är vad Jim Humble föreslår.
Aktivera två droppar i ett glas eller en kopp. Så fort de blandats börjar klordioxidgas att bildas. Stick näsan i glaset och ta sakta ett djupt andetag. Håll sedan munnen över glaset och upprepa en gång. Det kan ta lite tid att bli van vid det.

Varning. Detta kan vara farligt om det görs för mycket. Om du känner en lätt smärta när du andas in så har du fått för mycket klordioxid på en gång. En knappt märkbar smärta är vanligen ofarlig. Det betyder att det reagerar med dina vävnader.
Lungorna kan skadas utan att du känner det, för de har inga nerver i sig som registrerar smärta.
Du kan få en metallisk lukt i näsan som hänger i några timmar. Inget att oroa sig över.
Upprepa dagligen efter behov.


Tecken på att MMS fungerar/verkar.

Aktiverad MMS (Klordioxid) dödar så kallade patogener vid kontakt. Det bryter också upp molekylära föreningar, såsom tungmetallföreningar, i kroppen. Så snart du svalt din MMS dos, så sätter den igång och rensar ut de dåliga sakerna från din kropp.

Folk som är vid god hälsa kan normalt ta MMS utan att må illa. Det är bara de som har någon slags sjukdom som mår illa när de tar det. Illamående är hur som helst en bra indikator att MMS -dropparna funkar.

Immunsystemet attackerar ohälsosamma saker genom att använda sig av klordioxidgasen som MMS producerar. Vi har aldrig sett något som tyder på att MMS attackerar friska celler. Men om man get immunsystemet tillgång till MMS, så verkar det attackera ohälsosamma saker med större kraft. Det är vad kroppen behöver. Men illamående inträffar ibland och kan till och med få någon att kräkas. Detta visar helt enkelt att dosen var för stor.

Tecken på att MMS funkar är:

Diarré.

Ont i magen.

Trötthet eller utmattning.

Kräkningar.

Illamående.

Tilltagande sjukdomssymptom. Till exempel, om man har reumatism, så skulle en förvärrad värk i lederna betyda att dosen är för hög. Samma med klåda, huvudvärk, sömnproblem, etc.

Alla dessa saker är tillfälliga. De säger att kroppen har mer döda patogener eller upplösta gifter än vad den snabbt kan göra sig av med. Diarré och kräkningar kan vara ett sätt för kroppen att göra sig av med mer föroreningar snabbare.
Så reducera dosen eller gör ett kort uppehåll till symptomen är borta eller bättre. Börja sedan med en lägre dos och höj sakta dosen tills obehagen ökar igen. Efter ett tag kommer du att få en känsla för hur mycket du behöver trappa ner och hur snart du kan höja dosen igen.
Ett svagt illamående kan kännas ett tag. Låt inte detta stoppa dig. Sluta bara om det blir irriterande.
Normalt så märker man inte mycket illamående, och lite lös mage kan vara vanligt i början.

Dessa symptom orsakas av vad som kallas ”Hexheimersreaktionen” eller ”detoxsjuka”. Det är ett symptom på att döende patogener frisläpper gifter i kroppens system.

Alla är lite olika i hur effektiv kroppen är i att göra sig av med gifter och metaller. Därför kan man inte säga med säkerhet vad som vill hända när man gör en MMS-kur.
Jim Humble gjorde en test på sig själv och fann att han kunde tolerera upp till 6 droppar i timmen utan att känna någon effekt. Samma med andra som är vid god hälsa. Om det inte finns något att ta död på, så kommer heller inga biprodukter att skapas.

Om du skulle bli illamående eller kräkas, så kan du hjälpa illamåendet att ge med sig snabbare om du dricker vatten eller juice. Äter något. Tar en tesked bikarbonat i ett glas vatten och dricker det. Eller ät ett äpple.

Normalt kommer någon som är sjuk och fått dessa symptom att bli bättre inom 24 timmar. Ge bara inte upp med MMS. Man kan få gå ner till ¼ droppe i timmen för någon som är rejält sjuk. Fortsätt sedan därifrån och höj dosen efter som.

I sällsynta fall så¨fungerar inte matsmältningen som den skall och kräkningar är ett sätt att bli av med gifterna. Detta har aldrig skadat någon, snarare har de känt sig lättade och bättre efteråt. Ibland kan någon få klåda, eftersom kroppen försöker göra sig av med avfallsprodukterna genom huden. I sådana fall kan ett laxermedel hjälpa. Senna-ört är ett bra sådant.

Man kan påskynda avsöndrandet av avfallsprodukter genom att svettas mer. Som att bada bastu, motionera i varma kläder eller ligga i solen. Om man är stark nog att göra dessa saker. Se till att du dricker mer och kanske tar lite mer havssalt i maten för att ersätta det salt man svettas ut..

Utmattning.

All stress från att eliminera dessa gifter och ta död på patogener kan trötta ut kroppen. Om doserna har varit lite för höga så kan tröttheten vara rejäl. En sådan person kan ha svårt att hålla sig vaken. Vila eller sov om möjligt, i så fall. Ger tröttheten inte med sig inom några timmar, så är det en bra idé att sänka dosen.
Djur.

Precis som MMS1 och MMS2 tar död på patogener i människor, så gör det detsamma med djur.
Jim har fått brev från många som använt MMS på sina djur och sparat en massa pengar i vetrinärskostnader, med hästar, kor, svin, får och många andra djur. Det verkar normalt snabbt på djur.

En vän till honom hade en liten hund som just blivit biten av en skallerorm. Vännen trodde hunden skulle dö. Den fick två aktiverade droppar var 15:e minut i en liten mängd vatten. Hunden luktade på lösningen och drack den direkt. Efter en timma började den känna sig bättre. Lite senare kunde den inte dricka lika mycket längre, men efter 4 timmar så började svullnaden gå ner och nästa dag var hunden bra igen.

Jim har framgångsrikt behandlat många djur.

För allvarliga sjukdomar, så använder han en dos i timmen.

För mindre allvarliga, två eller tre doser om dagen.

För riktigt allvarliga saker som cancer, så lade han till MMS2 och protokoll 2000.

Här är två olika sätt att de doser till djur:

Plan A. Ge en dos morgon och kväll. Detta kommer att ta hand om de flesta sjukdomar i djur.

Mitt råd är normalt att ge 4 - 6 droppar i en dos. Vänta en timme och ge en andra sådan dos, så de kan sova efter den andra dosen.
Kom ihåg att för djur så tar vi 2 droppar per 25kg av kroppsvikt, vilket blir ungefär 1 droppe per 12 kg.

För sjukdomar som orsakats av bakterier, så kommer två doser om dagen normalt att ta hand om saken. Om djuret inte blir bra på två, tre dagar, anta att vi har med virus att göra och gå till plan B.
Om djuret är så sjukt att det ligger och inte kan dricka, så behöver du få MMS:et i dem på något sätt. En tub ner i svalget eller till och med upp i ändan, kanske löser problemet.

Om du vill pröva MMS2 istället, använd en kapsel storlek 0 för varje 70 kg av kroppsvikt. Mindre för små djur. Man får nog vara uppfinningsrik när det gäller att gömma kapseln i något de kommer att svälja helt, för tuggar de den, så blir det nog en massa spottande.

Ge en dos och vänta sedan två timmar och ge en andra dos av samma storlek. Nästa dag, ge en dos på morgonen och en på kvällen. Prova en eller två dagar till med två gånger om dagen. Detta borde bota de flesta djur, men om de inte tillfrisknar snart, gå till Plan B.

Plan B (Svåra sjukdomar).

Virusorsakade sjukdomar kräver en pågående serie av doser för en viss period varje dag. I grunden en dos MMS1 varje timme, och MMS2 varannan timme, för åtminstone 8 timmar i sträck, men 10 till 12 timmar är bättre.

Förkylningar och influensa ger normalt med sig efter en dag. Djur verkar bli bra snabbare än människor och när de verkar bra igen så är det vanligen tillräckligt.

Se Plan A för storleken på doserna till djur.


Med djur och MMS2 så får man för det mesta peta ner en kapsel i halsen på dem. Om du strör pulvret på deras mat kommer de troligen inte att äta den.

Vissa djur kan inte kräkas, så det gäller att vara observant på andra tecken på att de fått för mycket. Om de verkar bli sjukare så har de fått för hög dos. Får de diarré, sluta behandlingen tills den upphör.

För att behandla åkommor på huden, använd spray metoden beskriven tidigare för MMS1.

För att behandla ögon, använd 4 droppar lösta i ett halvt glas vatten och häll det i en spray-flaska och spruta i ögonen. Eller droppa lösningen i ögonen om de ogillar sprayen.Hur man gör MMS själv.

Du kan göra ditt eget MMS1 i köket. Detta är hur man gör så.

Som tidigare nämnts, så görs MMS1 från pulvriserat Natriumklorit (NaClO2), vilket vi här refererar till som ”salt” för enkelhetens skull. Märk att det inte är samma sak som Natriumklorid (bordssalt).

MMS är en 28% lösning av Natriumkloritsalt (viktprocent) i destillerat vatten. Detta kommer att resultera i en lösning av 22.4 % eftersom saltet är 80% Natriumklorit.
Följ instruktionerna noga här. Människors liv kan stå på spel.
Om du räknar om mängderna för att passa dig bättre, se till att proportionerna förblir de samma. Räkna om det flera gånger för att vara på den säkra sidan.

Steg 1.
Bestäm hur mycket MMS du vill göra. Det är lättast att hålla sig till jämna liter eller deciliter.
Vatten väger 1000 gram (1kg) per liter, så om du har en plast eller glas tillbringare med markeringar på för mängden vätska, så kan du lätt se hur mycket vatten i vikt du har utan att väga det.

Låt oss säga att vi vill ha en liter MMS.
Det betyder 280 gram Natriumkloritpulver, och 720ml (7.2 dl) destillerat vatten.
Destillerat vatten finner man lättast där det säljs tillbehör, olja, etc. för bilar. Det används i bilbatterier. Du kan också titta i butiker som säljer strykjärn eller rengöringsmedel. Kanske står det inte på förpackningen att det är destillerat vatten. Kanske kallas det av-mineraliserat vatten eller av-ionoserat vatten. Om det är för att fylla på batterier eller strykjärn, så är det OK. Planerar du att göra en massa så kan det vara en idé att skaffa en vatten-destillerare. I nödläge skulle regnvatten eller vatten från en luftavfuktare eller luftkonditioneringsapparat funka, men det behöver filtreras i ett fint filter för att avlägsna fina partiklar som kan finnas i vattnet. Gör i så fall bara en liten sats för direkt användning.
Steg 2.
Värm vattnet till 70 grader i ett kärl som inte är metalliskt. Ingen metall får komma i kontakt med saltet eller lösningen under tillverkningen eller lagringen, då Natriumklorit reagerar med metaller. Om du inte har ett sådant kokkärl häll vattnet i en glas eller plastbehållare som passar i en kastrull med vatten. Värm kastrullen och vattnet samt behållaren med destillerat vatten tills det destillerade vattnet är 70 grader.

Häll i saltet och rör om med en plastsked tills det löst sig. Låt stå och svalna.
Steg 3.
Häll sedan upp det i droppflaskor av mörkt glas eller PET-plast eller annan kemikalietålig plast. Glasflaskor varar längre utan att bli sköra. Ofta kan man få insatser för droppar, eller de dyrare dropp-pipetterna med en gummiblåsa. Det är dock inte en bra idè att använda denna pipett som kapsyl, eftersom klordioxidgasen kan påverka gummit i blåsan.
Plastflaskor är lättare att använda eftersom man kan klämma ut dropparna, medan man ibland får skaka ut dem ur glasflaskor om droppinsatsen inte låter dropparna flöda i en jämn ström. Om du inte tappar upp allt på en gång, förvara MMS lösningen i en större glas eller plastflaska på en mörk plats. Jag har använt vinflaskor med skruvkapsyl. Se bara till att det är en plastbit i kapsylen som isolerar gasen från metallen i kapsylen. Bäst om allt är plast eller glas. Märk väl och placera där barn eller husdjur inte kan komma åt det.

Gör sedan aktivatorn med 50 viktprocent av citronsyra i destillerat vatten. Blanda i en flaska eller burk och skaka om eller rör tills det löst sig. Minns jag inte fel kan blandningen bli varm.
Eller än bättre, en 4% lösning av Saltsyra i destillerat vatten. Den senare är att föredra eftersom saltsyra är huvuddelen av magsyra, så är helt naturlig för magen och eftersom den mesta citronsyra som säljs idag kommer från genmanipulerat mögel, istället för citrusfrukter. En del känner mer obehag när citronsyra används. MMS tar död på mögel, så ingen risk att få det från citronsyran.

Häll upp denna i droppflaskor av samma storlek. Dessa behöver inte vara mörka, och det kan vara en bra idè att inte ha dem mörka för att vara säker på att de inte förväxlas. Men detta är detaljer.

Skriv ut etiketter för flaskorna som säger vad som är i dem och hur det används. En droppe av varje och 30 sekunders aktivering. Laserskrivare är bättre eftersom texten är tåligare för vätskan än bläckstråleskrivare. Spruta gärna lack på etiketterna eller en genomskinlig plast över dem, för att skydda texten från MMS eller syran. Fäst dem på rätt flaskor, och det hela är klart.
[Översättaren har gjort MMS med att bara hälla pulver och destillerat vatten i en flaska, i rumstemperatur, och skakat den tills MMS:et är upplöst. Skaka någon minut. Låt stå ett tag. Upprepa tills det inte finns något oupplöst pulver i flaskan. Jag har några flaskor med lite ”dimmig” vätska i botten. Det är möjligt att det kommer från denna procedur. Så uppvärmning är att föredra.]

Dela med dig eller sälj dem.

Natriumkloritsaltet kan köpas i mindre mängder från 
https://tulucechemicals.com/  Turkiet. Det tar ett tag och de lägger till frakten till priset du ser på varan. Det kommer i en plastpåse. Häll det i en syratålig plastbehållare eller glasburk med plastlock, annars kommer påsen att smula sönder med tiden. Ett halvkilo räcker till en hel del MMS. Eller gå ihop några stycken och beställ mer ihop.
Här är en annan sajt som säljer saltet. Lägg märke till fraktkostnaden, så det kan vara värt att jämföra med den Turkiska.
https://www.fruugo.se/sodium-chlorite-80-salt-based-chlorinated-chemical-powder-flakes/p-32969049-68655806?fbclid=IwAR2L4bf2jq2RBezoimxonSDeNNxzu_SIIUsBBE1xChKGTuJp9551XFbWo9A

MMS kan köpas från olika ställen. Ibland säljer någon i Sverige, ibland finns det ingen.
Den här Tyska firman lär sälja bra MMS produkter.  
https://www.vitalundfitmit100.de/
Om du är osäker på vilken produkt du skall välja för vanligt MMS, så är en av dessa vad du vill ha.https://www.vitalundfitmit100.de/sodiumchlorite-sets
Här är en annan tysk sajt:
https://www.nlq24.de/produkt/chlorinedioxide-set-typ-mms/?lang=en&fbclid=IwAR0jx9P7CmjL_RNCymqSSgBgDiAWzHQKtdB_Y5lFcTcu6NxTrWhr0VqaTr4

Har nu blivit tipsad om en Svensk sajt. Här är MMS1 lösningen:
https://helmetoden.se/shop/natriumklorit-22-4/?fbclid=IwAR2511n0nGqC02GVq6Dy_ZShK2im-5Lq2G6w9hkpkjP0cScx6l_466l0VZo
Här är aktivatorn för denna (en droppe av varje, vänta 30 sekunder, spad på med vatten och drick):
https://helmetoden.se/shop/saltsyra-4/
Vaccin neutralisering.

Vi har inpräntats från skola, massmedia och sjukvård att vaccin är bra och har utrotat eller stoppat en massa sjukdomar som brukade skörda en massa liv eller orsaka oerhört lidande för mänskligheten.
Kanske är detta sant när det gäller saker som Polio eller Smittkoppor.
Men på senare år har också en massa data kommit i dagern som påvisar vad som verkar vara klara länkar mellan vaccinering och vissa sjukdomar eller den allmänna hälsan hos individer som vaccinerats. Till och med "Spädbarnsdöd" kan vara sammankopplad med vaccinering av bebisar.
Det som nu börjar spöka och som redan implementerats här och var på vår Jord, är att man börjar tvångsvaccinera vuxna och barn. Och gör man inte det så har man skolor och daghem som vägrar ta emot barn om de inte har fått vissa vaccin eller så måste man ha vissa vaccin om man vill jobba i vissa yrken. So om lagar inte tvingar till vaccinering, så använder man annan utpressning som föräldrar finner det svårt att kringgå.
Vad man kan göra om man inte kan undvika att vaccineras.Detta skulle vara om man bor där obligatorisk vaccinering har gjorts "laglig" och man inte vet nog för att utmana antagandet att "Samhället" äger ens kropp - eller att man vill resa till ett land, och man inte kommer att släppas in om man inte har ett intyg som säger att man just fått vissa vaccin.

Vaccin proceduren.

Såvitt jag (Jim Humble) kunnat utröna, baserat på mina 20 års erfarenhet med MMS, så anser jag att MMS kan hjälpa undvika skador som orsakas av vaccin, när proceduren som beskrivs nedan följs. Från alla de tusentals som använt MMS, så finns det gott om bevis på att MMS eliminerar gifter, föroreningar och tar död på olika mikroorganismer som inte hör hemma i våra kroppar och som kan orsaka sjukdomar.


Enligt informationsbladen som medföljer vaccin, så innehåller de flesta vaccin just dessa saker. Därför kan man anta att MMS kan neutralisera de möjliga bieffekterna av vaccin, om det används inom minuter, timmar eller till och med dagar, efter en vaccinering. Ju mer direkt efter vaccineringen, desto bättre.

Många är idag oroade övar möjliga skadeverkningar från vaccin och många föräldrar vill inte utsätta sina barn för vacciner. Därför presenterar jag följande procedur.

I vissa länder kan man begära att inte bli vaccinerad på religiösa grunder. Du kan undersöka detta i ditt land.

Dosering för vuxna:

Två veckor innan, gör nybörjare proceduren. (Kents anmärkning: Detta är varför jag rekommenderar att skaffa boken och följa den. Det är för mycket för mig att översätta alla tillämpliga delar här.
I kort så är start proceduren att hitta en dos ens kropp kan tolerera för varje timma i 8 timmar i sträck.
Hur man blandar MMS. En droppe av varje flaska i ett dricksglas. Blanda. Vänta 30 sekunder. Blandningen bör först bli gul och sedan brunaktig. Efter 30 sekunder, fyll glaset till en tredjedel och drick.
Blanda en ny dos varje timme för bästa effekt.
När du börjar, kör en droppe av varje, per timma. Om du får lös mage, yrsel, illamående eller andra symptom – eller om du lider av någon åkomma och denna blir värre, ta en paus tills symptomen upphör och ta sedan en lägre dos. Till exempel en halv droppe eller en fjärdedels droppe. Slå bort hälften eller ¾ av vad du blandat i glaset och drick resten.
När du har en dos som inte ger biverkningar eller ger milda sådana, som lite lös mage, så håll dig på denna dos ett par dagar. Öka sedan dosen successivt enligt vad kroppen tolererar till 3 droppar i timmen – eller mindre om du känner dig utrensad och välmående och ytterligare ökningar inte producerar någon märkbar skillnad. Bibehåll den dosen tills dagen för vaccineringen om du uppnått den vid det laget. Om någon har dålig hälsa, börja mer än två veckor innan.)

På vaccinerings-dagen, ta en sexdropparsdos varannan timma, under 8 timmar. Börja doseringen en eller två timmar innan vaccinationen.

Det kan också hjälpa att blanda en liten dos på säg 2 droppar och lägga till en tesked med vatten och dränka en liten bomullstuss i denna blandning. Lägg denna bomullstuss på stället där sprutan sattes in och täck med något som är lufttätt. Detta kommer att leda till att Klordioxidgasen tas upp av vävnaden i området och kan verka direkt på vaccinet. Detta kan upprepas med några timmars mellanrum. Om det svider eller bränner, gör en mildare lösning eller upphör med denna behandling.

Dagen efter vaccineringen, fortsätt med den dos per timma, i åtta timmar, som beskrivs ovan i en vecka minst, eller du känner att gifterna eliminerats från kroppen.

Om en vaccinering sker utan förvarning, följ rekommendationerna för vaccineringsdagen.

För barn, minska dosen i relation till deras vikt i förhållande till en vuxen. Om barnet väger en tredjedel av vad en normal vuxen väger, gör 2 droppar för varannan timme på vaccineringsdagen. Och i samma proportion med den inledande behandlingen – där max dosen då blir en droppe i timmen. Än mindre för mindre barn.
_ _ _

Detta kan verka tidsödande och omständligt, för att inte nämna illasmakande. Men om detta verkar för mycket för att besvära sig med, tänk dig en framtid där du tar hand om ett barn med Autism eller en där du har ett försvagat immunförsvar, med allt som det kan medföra. Om du fortfarande tvivlar på att detta är värt besväret, sök och läs vad för olika reaktioner och biverkningar som hafts från olika vaccin. Hur många som blivit invalidiserade eller allvarligt kroniskt sjuka eller dött.

En liten anmärkning här. En kvinna som använde den här metoden tog P-piller, men blev gravid då hon gjorde denna metod. Så tydligen neutraliserade MMS också pillret.

För en annan metod, att med dokument eller kontrakt, angripa antagandet att någon har rätt att vaccinera dig eller dina barn mot din vilja, se artikeln i www.fredofrihet.blogspot.com/p/vaccin.html där texten ovan är i början, följd av andra metoder.Andra metoder än muntliga för att ta MMS.

Ett MMS-bad.
Huden är kroppens största organ och kan lätt absorbera MMS. Häll upp ett varmt bad och lägg till mellan 5 och 20 aktiverade droppar till vattnet och rör om. Låt stå några minuter och hoppa i. Ligg i badet runt 10 minuter åtminstone. Rör på dig så vattnet kommer i kontakt med kroppen bättre. Man kan gå upp till 40 droppar om man vill och känner att det funkar.

MMS fotbad.
Om du har nagelsvamp eller fotsvamp som inte ger med sig av vanligt MMS-intag, eller andra infektioner eller problem med fötterna, så kan du blanda 10 - 20 droppar aktiverat MMS i en balja varmt vatten för fötterna. Blöt fötterna runt 10 minuter. Skrapa gärna bort död hud eller svamp efteråt så att det tränger in bättre nästa gång. Problemen ger normalt med sig efter en till sex veckor, beroende på vad det är du behandlar.
Det har rapporterats att detta hjälpt mot ledvärk i fötterna med. Detta är också ett bra sätt att komplettera Protokoll 1000, 2000 och 3000.

Oaktiverad MMS.
För kliande insektsbett, massera in en eller två droppar oaktiverad MMS med en bomulls ”tops” över bettet. Insektsbett är syrahaltiga och MMS är basiskt, så det neutraliserar.
För brännskador, inklusive solbränna, badda med Natriumkloritlösningen i MMS flaskan. Låt vara på området runt 3 minuter - absolut inte mer än 5 minuter, eftersom det kan bli värre då. Skölj av med rent vatten. Ta inte feta krämer eller olja på såret, använd istället Aloe Vera. Om smärtan består upprepa någon timme senare.

För ormbett,
badda bettet med 3 - 4 droppar aktiverad MMS en gång i kvarten. Ta också 6 droppar MMS muntligen varje kvart i en timme, och därefter varje halvtimme därefter i flera timmar. Ta dig till en läkare, men låt honom inte skära i såret eftersom det kan sprida giftet. Samma gäller säkert för om man skulle trampa på en Stingrocka eller andra giftiga fiskar, eller för giftiga skorpioner eller spindlar. Ingen större risk i Sverige, men svenskar reser mycket, så bra att ha lite MMS med sig. Bättre att fela på den försiktiga sidan. I Sydafrika hörde jag om en golfare som känt ett bett på benet. Han drog av sig byxorna och fann en liten spindel. Tog på sig byxorna och glömde det hela. Två dagar senare amputerar de benet som börjat ruttna.
Möjligen kan MMS intag och applicering direkt på ett fästingbett förebygga Borrelia. Det kan inte skada att göra det.

MMS-ångor direkt på huden.
Behandling av MRSA med ångorna från reagerande MMS droppar har redan beskrivits tidigare. Kläm ut eventuellt var efter behandlingen och torka rent. Upprepa var 6:e timme tills det är fixat.
Ett sätt att använda ångorna är som tidigare beskrivits i att andas in ångorna från 2 droppar som reagerar.

”Påsen”
Ett annat sätt att få MMS-ångor över hela huden om bad inte är tillgängligt eller lämpligt, är att ta två rejäla plastsopsäckar och skära upp botten på den ena och tejpa ihop dem väl till en enda stor djup påse som kan täcka hela kroppen. Aktivera 5 droppar i en skål. Kliv in i påsen med fötterna på botten av den. Sätt skålen mellan fötterna. Dra upp kanterna på påsen med armar och händer på insidan upp till halsen eller till och med över huvudet utom ansiktet om hårbottnen behöver behandlas med. Dra ihop plasten och håll den så det är lufttätt. Stå där i 10 minuter och sluta sedan.
Man kan ha en stol bakom säcken om det är jobbigt att stå. Ta av kläderna först eller eventuellt lämna underkläderna på. Se till att du har reda på tiden så du inte överskrider 10 minuter. Gör detta flera gånger om dagen och använd från 5 till 40 droppar. Arbeta dig upp till en högre dos.
Du kan göra protokoll 1000 eller 2000 samtidigt, men det är inte ett måste.

För hudcancer eller melanoma, spraya eller badda med 10 droppar i 30 ml vatten. Spraya cancern en gång i timmen och spraya DMSO efteråt och massera lätt med fingrarna. Ta tillsammans med Protokoll 2000. Om det börjar göra ont, gör ett uppehåll och fortsätt igen när smärtan är över när du sprayar.
MMS som ögondroppar.
För ögoninfektioner eller sjukdomar, blanda 4 droppar av aktiverat MMS i ett halvt glas vatten. Använd en dropp-pipett för att droppa en eller två droppar i ögat. Blinka och rulla ögat så det sprids överallt. Gör detta 4 - 5 gånger om dagen tills ögat är bra.Hur man gör och använder Klordioxidlösning (CDS)

CDS (Chlorine Dioxide Solution) tas inte upp i den här boken som denna manual är baserad på. Jim Humble rekommenderar att man använder droppar som blandas just innan man tar dem, eftersom den process som producerar Klordioxid fortsätter i magen och skapar mer av denna gas. Om man istället använder CDS lösningen så tar man bara in den mängd klordioxid som finns i lösningen redan. Han var också av åsikten att magsyran kunde neutralisera en del av Klordioxiden i CDS.

Jag lägger dock till den här som ett alternativt sätt att ta MMS på. Dels för att det smakar mindre och för att det kan vara bekvämare, och vi människor är tyvärr sådana att vi ofta väljer den lättaste vägen och kanske försummar att göra något om det är krångligt.

Om du vill testa CDS (Chlorine Dioxide Solution) för smak och bekvämlighet, så kan man tillverka det med en konserveringsburk i glas med gummipackning och spänne, så den är lufttät.

Säg att du har en enlitersburk, häll i destillerat vatten (som säljs för batterier och strykjärn. Bry dig inte om ifall det kallas något annat om det är för dessa ändamål.) så att det är cirka en femtedel med luft kvar ovan vattnet, och upp till locket.

Hitta ett litet glas som antingen flyter i vattnet eller ett snappsglas i en höjd som tillåter locket att stängas men som är ovan vattenytan. Blanda 2 teskedar av MMS och Syra vardera, i glaset. Blandningen bör bli brun nästan direkt.

Sätt försiktigt ner glaset i vattnet utan att spilla något av innehållet i det destillerade vattnet. Tillslut locket.

Låt stå ett eller två dygn tills den bruna blandningen i det lilla glaset är gul eller ljusgul och vattnet är gult i burken. Öppna, och lyft ut det lilla glaset med innehåll utan att spilla. Slå ut dess innehåll i slasken. Var försiktig med hur du andas när du gör detta eftersom en rejäl dust med klordioxidgas kommer att stiga ur burken när du lyfter på locket.

Häll lösningen i glasburken i en mörk flaska. Helst glas med plastkapsyl, eller i alla fall en bit av plast eller kork i kapsylen så att klordioxiden i flaskan inte kommer i kontakt med metallen i kapsylen på insidan av flaskan. Jag brukar använda tomma vinflaskor som jag sköljt ur. Testa gärna att flaskan och kapsylen är tät innan, genom att hälla i vatten och skaka den. Läcker den inte så är den ok.

Plastflaskor typ PET lär funka fint med. Detta är den typ som används till läsk eller dricksvatten.

Sedan kan du ha en flaska med vanligt vatten där du kanske har cirka 15% med CDS i förhållande till vattnet. Om det smakar så starkt att det är obehagligt eller bränner i mun och hals, så är det för starkt. Gör då en lite tunnare lösning. Testa om du kan göra den starkare, om du vill. Eller ha en större flaska med mer vatten i förhållande till CDS.

Sedan kan du ta en eller fler klunkar i timmen ganska bekvämt i 8 timmar i sträck, eller när det passar. Helst borta från måltider. Öka dosen som med vanlig MMS (händer inte mycket ta en högre dos, känner du obehag eller värre symptom, dra ner på dosen. Kör så hög dos du kan, tills du märker att inget händer längre när du ökar dosen och de symptom du försöker hantera, eller sjukdomen är borta.

Vi kan inte anta att om vi räknar ut hur många droppar man använt för att tillverka CDS:et, och hur många droppar det blir i en viss dos (som en matsked etc.) att CDS-dosen jämför med en MMS1 dos med det antalet droppar. Istället börja ta CDS och håll ögonen öppna för symptom på en för hög dos. Öka dosen tills illamående och andra symptom blir för besvärande, dra då ner på dosen igen eller håll upp ett tag. Samma som diskuterats tidigare för andra Protokoll, bara att man får testa sig fram till rätt dos.

I min erfarenhet så hjälper MMS mot ”Restless leg syndromet”. Så om man vaknar och inte kan somna om för att det rycker i benen, så är det lättare att ha en flaska CDS vid sängen och ett glas vatten, så man kan hälla lite CDS i glaset och stjälpa i sig det, än att gå till köket och blanda en sats vanligt MMS.

Samma om man tar MMS under dagen och vill ha med sig en flaska man kan dricka en gång i timmen i 8 timmar, så är CDS lätt och behändigt. Men jag föreslår att du kör på standard protokollen innan du börjar med detta.

Kom ihåg att inte ta med Vitamin C.

Det var det hela - som de säger i Danmark.
Det är som sagt inte allt. Men bör vara nog för en bred tillämpning av MMS användning på Svenska. Som du ser så har vi att göra med ett potent medel med många användningar i att hjälpa immunsystemet vinna kampen över sjukdomar etc. Jag har aldrig kommit i kontakt med något mer potent.

MMS tillför ingen näring till kroppen, så det är en god idè att äta nyttigt och ta extra mineraler och andra tillskott du brukar ta. Vi försöker när allt kommer omkring att läka kroppen så snabbt som möjligt. Undvik socker, artificiella sötningsmedel och andra artificiella medel och processad mat.

Du kommer att stöta på folk som har allvarliga sjukdomar och som skulle kunna bli bra med hjälp av MMS, men som litar mer på läkare än på någon som du och jag, eller som hittat skrämselpropaganda om MMS och inte vågar ta det av den anledningen. Till skillnad från läkemedelsbranschen som gärna vill tvinga sina behandlingar på folk, så låter vi folk bestämma övar sina egna kroppar. Så ta det inte personligt om någon vägrar prova MMS.

Koncentrera dig hellre på att hjälpa dem som är villiga att prova och följa instruktionerna.

För att skydda dig själv och användandet av MMS i stort, säg aldrig att MMS botar det ena eller det andra. Förklara att immunsystemet är vad som botar kroppen och att MMS bara är lite extra hjälp för immunförsvaret. Få dem du hjälper att förstå detta ordval med. Flera länder har lagar som gör det olagligt att säga att man kan bota cancer. Kanske är det samma med andra sjukdomar.

Skulle du börja tillverka MMS och sälja det, så kan du få en rejäl måltavla på ryggen, bara så du vet. Se bara hur det svagare Kolloidala Silvret svartmålats i media och angripits av myndigheter. Om du öppet försöker lansera MMS, kan du räkna med än värre angrepp. Den jag köpte min första sats från här i England, fick dörren insparkad klockan 5 på morgonen och polis och handelskammaren stormade huset och tog hans datorer och lager av MMS.

Bättre att göra det under radarn, så att säga. Var försiktig med okända kunder som vill köpa och om de verkar misstänkta, hänvisa dem hellre till att beställa från leverantörer utomlands.

Jag skulle nog hellre sätta upp tillverkning och leverans från ett annat land och ha en hemsida på Svenska som gav information och beskrivning av de olika produkterna. Kanske något land på andra sidan Östersjön.

Om du skulle bli anhållen eller förhörd, håll dig i den frågeställande rollen. Bevisbördan vilar på den som hävdar något. Så hävda inget. Om någon hävdar att du gjort något fel, låt dem bevisa det, snarare än att du försvarar dig själv. Hävdar de att du brutit mot ”lagen” be om lagen i fråga och att de visar vad exakt du brutit mot. Be om bevis på att denna lag är tillämplig i de här omständigheterna. Ställ mer frågor baserat på vad de hävdar där. Ofta visar det sig att lagen inte säger vad de påstår. Det är bara en bluff de kör för att skrämma dig. Om allt annat misslyckas, så är du i en mycket bättre position om du kontrar allt med ”Ingen kommentar”. De kommer att använda allt du säger emot dig. Det är deras jobb. Håll dig lugn, vänlig men bestämd.

En relevant fråga borde vara att, om Natriumklorit är ett i Naturen förekommande mineral, hur kan en eller flera människor bestämma att deras medmänniskor inte kan använda detta mineral? Om slaveri slopats, så vi inte längre är slavar - hur kan någon eller något vara vår herre?
Lycka till med MMS användandet. Läs gärna Jims senaste bok och gå med i något forum för användare, för moraliskt stöd och tips.

Kent BengtssonLite länkar som kan vara av intresse:

Här är en annan bok på Svenska i ämnet (som jag inte var medveten om när jag skrev detta)
från framsteget.net . Den går mer in på vad som händer kemiskt sett i kroppen och andra saker jag inte tagit upp ovan.
https://www.framsteget.net/wp-content/uploads/mms/MMS-faktabok.pdf?fbclid=IwAR0VWMikD1EqDnQpV1hUytgN2pjc4aoli9UOjYxX4i_13wGV6gEfc5x-kVo

Här är igen Jim Humbles hemsida, för den senaste boken och mycket mer. Väl värd att utforska.
https://jimhumble.co/

Här är en sida med olika vittnesmål för hur MMS hjälpt med olika åkommor.
https://mmstestimonials.co/

Här är den Tyska hemsidan som säljer MMS produkter, bland annat.
https://www.vitalundfitmit100.de/
Här är deras olika MMS1 produkter. Bara olika mängder eller förpackningar.
https://www.vitalundfitmit100.de/sodiumchlorite-sets

Det här är Andreas Kalckers hemsida. Andreas har gjort en del egen forskning i sätt att använda MMS och är en av Jim Humbles tidiga lärljungar. Väl värt att studera.
https://andreaskalcker.com/en/

Här är olika leverantörer som kommer från länkar på Jims hemsida.
https://wps.land/

Här är en firma som säljer Sodiumkloritsalt..  (Sodium Chlorite 80%). Om du köper några hekton så kan du göra MMS till dig själv i åratal och ha råd att köra CDS istället för att blanda droppar, samt att ta MMS i badvattnet, etc.  Deras priser inkluderar inte frakt och det tar ett antal veckor innan paketet kommer.
https://tulucechemicals.com/Det finns också en facebookgrupp för användare av MMS. Det är en privat grupp och man kan bara bli inbjuden. Den är enbart till för att dela erfarenheter och råd användare emellan, samt för att få information för dem som vill bli användare. Den är INTE till för att ifrågasätta, varna för eller diskutera huruvida MMS är bra, fungerar, eller inte. Leta rätt på mig på fb och skicka en vänförfrågan om du vill vara med. Om vi inte har gemensamma vänner, skicka mig ett meddelande och förklara varför du vill bli vän. Du kan ta bort mig som vän när du är i gruppen, om du vill.8 kommentarer:

Bengt Daniel sa...

Hej! Känner du till något om användning av MMS i samband med Idiopatisk Lungfibros? Vore mycket tacksam att veta-

KentB sa...

Nej inte specifikt.
Men här är länken till olika vittnesmål för hur MMS har hjälpt med olika symptom och sjukdomar.
Det finns ett par punkter om lungor där.
I vilket fall så skulle jag köra Protokoll 1000 med det extra tillägget att andas Klordioxidgasen enligt rekommendationerna ovan. Det kan inte skada och kommer troligen att förbättra den almänna hälsan om man gör en kur.

KentB sa...

Länken jag nämnde ovan:

https://mmstestimonials.co/

Bengt Daniel sa...

Tac Kent!

Daniel sa...

Hej! Vart kan man köpa mms1 mms2 i Sverige?

KentB sa...

Jag vet inte om du kan få MMS2 här.
https://naturligtvis.me/produkt/mms-klordioxid-25-100ml-en-flaska-saltsyra-4-100ml/?fbclid=IwAR0uMixZ54ilpwwKfCWyXpQsXgIqUWs3OLXnrlDlsK-mry3QdPfmuNHB_S4

Anonym sa...

Min dotter har fått diagnosen lungcancer ända sedan hon var fem år efter att ha genomgått en större operation då i hjärnan. vi har gjort allt för att bota denna dödliga sjukdom men till ingen nytta, men tack vare cannabisoljan från Rick Simpson som introducerades för min familj av en vän och bara inom några veckor efter att jag applicerade oljan slutade min dotter plötsligt anfall. och vi har övervakat det under de senaste 3 månaderna nu och jag kan med glädje säga att min underbara dotter är helt botad, för din äkta cannabisolja rekommenderar jag Rick Simpson med e-postadressen nedan: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com

Vänliga hälsningar,
Mira Ambler

sharula sa...

Hej och gratulerar till att oljan fungerat så bra ,Ville bara säga att om vidare
hjälp skulle behövas kan du titta på Dr Robert Morsend´s videos på Ypu Tube han har
hjälp mig med mina hälso problem .Jag rekomenderar dig också att du tittar på
norskan Hilde Lsrsen videor som utbildade sig i Dr Morsends skola .