onsdag 27 november 2013

Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

Här är en artikel jag skrev för Newsvoice.se tidigare, vilken jag aldrig lade in på bloggen här. Men sedan den nu försvunnit i arkivens dimmor på Newsvoice, så lägger jag in den här också.

Vi har alla någon gång undrat ”Vem är jag?” och ”Vad är Jag?”.

Jag kanske inte kan ge full klarhet i detta här, men jag skulle vilja visa dig att du har två sidor som du kanske inte var medveten om eller såg som två skilda saker.

Först och främst så är du en produkt av Naturen eller en skapande kraft. Vi människor kan ännu inte skapa liv från grundämnen och energi, såsom Naturen kan. Vi kan på sin höjd manipulera Naturens skapelser. Du föddes av din mor som ett resultat av den fortplantningsprocess vi har bland däggdjuren. Du är en levande organism som existerar i den verkliga världen, närmare bestämt denna vår Jord.

Detta är den första aspekten av dig. Varför inte kalla denna ”Dig Själv”? Du Själv existerar vare sig du har ett namn, ett personnummer, ett personbevis, en adress, ett bankkonto, etc. Man kan beröra din kropp och känna och se att du är där. Man kan prata med dig och (förhoppningsvis) få ett intelligent svar.

Sedan har vi det andra ”Dig”. Detta är din ”Person”. Din Person existerar inte utan ett namn, ett personnummer, personbevis, registrering, etc. helt enkelt för att detta är en artificiell skapelse. Din Person skapades i och med att din födsel rapporterades eller registrerades, inte från det faktum att du föddes. Eller om du invandrade till Sverige, så skapades din svenska person när du fyllde i alla papper och accepterades som Svensk medborgare eller annan behörig att bo i Sverige.

Din person är en papperskonstruktion. En av Staten skapad artificiell person (juridisk person). Ingen kan se eller vidröra denna person. Det skulle vara som att försöka vidröra ”Volvo”. Volvo är en juridisk person som bara existerar på papper. Du kan inte prata med ”Volvo” direkt, för Volvo är en abstraktion som saknar liv, tanke eller skapande förmåga. Om du vill tala med Volvo, så kommer det att vara en människa som agerar i egenskap av någon befattning inom abstraktionen Volvo. Volvo kommer till liv tack vare människorna som agerar i egenskap av Volvo.

Detsamma gäller din Person. Du är den som tagit på dig rollen att agera för din Person. Utan dig så skulle den inte göra mycket alls (utom vad Staten kanske använder den för). Stat och andra offentliga instanser har ett intresse i din Person också. Men du har huvudintresset, då den inte skulle ha skapats utan dig eller dina föräldrar. När du är omyndig så är dina föräldrar ansvariga för den, och när du är myndig så blir den ditt fulla ansvar. Glöm inte detta, det kan rädda ditt skinn en vacker dag. Du är den främsta skaparen eller ansvarstagaren för din Person. Som sådan är du den med mest auktoritet.

Vi har uppfostrats av Storebror till att tro att vi som människor av naturen och som artificiella personer är en och samma sak – att där inte råder någon åtskillnad. Men är det verkligen så?
När jag gick till skolan fick jag lära mig att skriva mitt namn med stor bokstav först och resten i små bokstäver, men om du tittar på ditt körkort eller pass, så står din Persons namn med enbart stora bokstäver – som namnet på ett skepp (ett livlöst objekt).

Varför har vi då dessa två delar av oss – en naturlig och en artificiell?

Som jag förstår det har det med jurisdiktion eller kontroll att göra. Alla människor föds med lika mänskliga rättigheter. Ingen är förmer än en annan som en naturlig människa. Ingen har rätt att diktera vad en annan kan och inte kan göra, så länge ingen skada begås och inga naturliga mänskliga rättigheter kränks. Vi är alla i grunden lika eller likställda. Vi är i grunden, i vår naturliga kapacitet, var och en vår egen Nation med full suveränitet och makt över våra liv. Det enda möjliga alternativet är att vi är födda slavar.

Men hur skulle vårt samhälle fungera om alla gick omkring och gjorde vad de ville? Ja, om alla var ansvariga för sig själva och sin omgivning, så skulle det säkert fungera jättefint om man bara hade vissa grundläggande överenskommelser. Men hur många människor lever på en sådan ansvarsnivå, eller ens vill ha så mycket frihet och ansvar? Om vi tittar oss omkring idag så ser vi exempel överallt på ansvarslöshet, beroende och maktmissbruk.

Så vad bättre än att skapa något som verkar vara en människa, men som är skapad helt eller delvis av Staten (vilken är en annan juridisk/artificiell person) och vilken därmed kan klassas som en mänsklig skapelse (i motsats till en naturlig skapelse) och bestämmas över av människor. Och än bättre, som kan ses som en skapelse av Staten, och eftersom Skaparen är överordnad Skapelsen, så faller denna Person under Statens makt. Människor skapade Staten, så Staten är därför naturligtvis underordnad människorna – och så kan man ju inte ha det.

Vi har nästan fulländat bilden här. Vi har fortfarande problemet med ”Dig Själv”. Om du skapades av Naturen, är du då inte fri att välja hur du vill samverka med en eventuell Stat? Jo, men Staten ser det inte som dess skyldighet att informera dig om hur saker och ting egentligen ligger till, och har inget intresse i att forma individuella avtal med varje levande människa som bor i det område där den bedriver sina affärer. Så om vi alla från barnsben inpräntas att vi är vår Person och inte oss själva och att vi måste göra som Staten dikterar, så är det lätt att få oss att ingå i olika kontrakt vilka antas ha ingåtts i frivilligt och medvetet av alla – som att ansöka om ID handlingar, körkort och Pass vilka beskriver oss som Personer med namn i stora bokstäver och ett personnummer. Eller fylla i och skriva under blanketter som gör oss till medborgare, skattebetalare, patienter, etc. - allt inom ramen av den artificiella av människor skapade Staten.

Allt detta gjordes frivilligt. Ingen vred upp armen bakom ryggen på oss och hotade att bryta den om vi inte skrev under, eller höll en pistol mot huvudet och hotade att döda oss om vi inte gjorde som vill blev tillsagda. Om det gjordes på det viset så skulle ”kontraktet” vara ogiltigt, eftersom det inte är ett kontrakt om det inte ingick i medvetet och frivilligt. Så vi har inga andra än oss själva att skylla om vi inte gillar det styre vi har idag.

Om en polisman håller upp ditt körkort och frågar ”Är det här du?” och du svarar ”Ja”, då har du identifierat dig som en Person som antas underlyda och existera inom Staten och alla dess lagar och förordningar. Du satte fast dig själv.

Allt detta skulle vara ganska OK, om nu Staten verkligen arbetade för folkets goda och var där för att tillhandahålla vissa tjänster och beskydd. Ingen skulle ha särskilt mycket emot att bidra till en Regering som verkade för folket och som spenderade rimligt på att göra detta. Om Schweizarna klarade att ha ett prydligt och mycket välordnat land med bara en månad av årsinkomsten tagen i skatt, så borde Sverige kunna göra det samma (detta var i slutet på 80 talet när jag var där - och snälla, detta är bara ett exempel och jag kan ha fel i procentsatser här).

Men vad har vi idag. Skatter runt 80%. Staten säljer folkets resurser i så kallade privatiseringar. Sjukvård och långvård blir sämre. Ungdomsarbetslöshet. Priser går upp och löner stagnerar för vanligt folk. Brott och våld ökar. Staten anställer mer och mer folk att göra mindre och mindre nytta och detta blir till mycket mer av en belastning än fördel för folket. Fler regler, fler lagar, fler förbud, mindre frihet, etc etc. var kommer det hela att sluta?

Det ser ut som om de ”förtroendevalda” inte gör sitt jobb som de borde. Om detta är fallet, är det då inte dags att urträda vår roll som ”frivilliga slavar” och gå tillbaks till att bli människor av Naturen istället och leva enligt våra egna villkor? Kanske kan vi till och med ta kontroll över vår Person och använda den på ett mer förmånligt sätt för oss själva? När allt kommer omkring så är det vi som är huvudansvariga för den.

Om du anser att vi lever i ett mycket bra samhälle och att makthavarna gör ett utomordentligt bra jobb, glöm att du läst detta och gå tillbaks till din TV och din morgontidning. Det finns i så fall ingen anledning att bry sig om sådant här trams som jag skriver om.

Men om du bara finner detta en smula intressant – även om det verkar konstigt och fel, varför inte ta dig lite tid och undersöka det här lite mer.måndag 16 september 2013

Är ”Regeringsmakt” vår nya religion?


Sedan urminnes tider har folk trott på en högre makt, som antingen en skapare av Universum och oss samt andra livsformer, eller bara som något som besitter övernaturliga krafter emot vilka vi människor inte har något att sätta emot.

Nu vill jag inte här starta en debatt om Gud eller Gudar finns, eller om religioner är bluff eller sanna. Jag har observerat en massa fenomen som inte kan förklaras med allmänt vedertagna vetenskapliga principer. Jag har min egen tro vad det gäller dessa, men kan inte bevisa något som skulle övertyga andra att min tro var sann. Jag använder bara religion som ett exempel här.

Vi har alla rätt att tro vad vi vill – och om någon vill tro att ”Regeringsmakt” är verklig och sann, inte mig emot. Men inse att det bara är en tro, vilket jag skall försöka illustrera här.

Idag har de flesta människor slutat tro på den Gud som de stora västerländska religionerna porträtterar. Istället tar man en mer vetenskaplig syn på livet, även om många bekänt att de tror att det finns något mer än bara den fysiska värld vi ser omkring oss.

Bara för att där står en imponerande katedral eller kyrka någonstans, och den har bilder och statyer på Gud, Jesus och andra viktiga personer i dess skrifter, så betyder det inte att vi tror att allt som Bibeln, en präst eller de troende hävdar är nödvändigtvis sant. Vi kan läsa gamla berättelser i gamla biblar eller pergament rullar, men vi vet att alla dessa skrevs av en mänsklig hand med en mänsklig tolkning och troligen med mänskliga intressen i åtanke.

När det gäller religion så kan de flesta se att det som predikas eller står i de heliga skrifterna inte nödvändigtvis är sant.

Men om vi går tillbaka några hundra år så trodde nästan alla på det som predikades. De trodde att en allsmäktig gud vakade över oss och såg allt vi gjorde och noterade allt – både gott och ont vi gjorde för att användas på den yttersta dagen eller när vi dör. De trodde att de antingen kom till Himmelen eller Helvetet när de dog. För dem var Gud en stor faktor i deras liv. Gud var allsmäktig och bortom vår kontroll eller möjlighet att påverka, förutom att leva enligt Guds regler, vilket kunde bringa förlåtelse och frälsning.

Många kanske idag ruskar på huvudet och säger ”Sådana dumma djävlar, hur kunde de låta sig luras på det sättet?”.

Dagens ”Dumma Djävlar”

Dagens ”Dumma Djävlar” är inte de få som fortfarande tror på den bild som målas i bibel, Koranen eller andra heliga skrifter. De är en liten minoritet, åtminstone i Sverige och Västeuropa.

Men det finns idag en stor majoritet som har en annan tro. De tror liksom de forntida religiösa, på något som inte finns. De tror på något som vissa bara hävdar existerar. De tror på något som är nedskrivet på papper men som inte kan påvisas rent fysiskt. De tror på något som ”alla andra” tror på (och därför ”måste” vara sant).

De tror att vissa människor har auktoritet att bestämma över andra – oavsett om detta är så eller inte. De tror att bara för att en människa har en titel, som till exempel Statsminister, Kung, President, Domare, Ombudsman, Polis, etc. så har de automatiskt befogenhet att bestämma vad andra måste göra – oavsett om det sker genom samtycke eller tvång.

De tror att bara för att vissa har lyckats lura eller leja andra att gå deras smutsiga ärenden och med vapenmakt och fängelser tvinga folk att göra som de blir anbefallna, så bevisar detta att deras ”makt” är legitim och verklig.

Blev Katolska Kyrkans makt och Gud verklig bara för att Inkvisitionen drog genom Europa och torterade och dödade en massa folk, som kanske bara misstänktes för att inte hålla med om vad Kyrkan predikade?

Blev Kristendomen mer sann för att en gäng knektar och soldater drog fram och tvingade folk att bli kristna i Korstågen?

Visst kan man säga att ”Might is Right” (Makt är/ger Rätt) och att den som har en arme (vare sig den består av soldater eller av byråkrater med polisstöd) kan tvinga till sig lydnad från en befolkning. Men bevisar det att sann auktoritet existerar, eller att vi har att göra med en översittare och tyrann?

Här är en videosnutt som illustrerar hur liten den styrande kärnan är i förhållande till folket:
Finns Gud bara för att det finns en byggnad som byggdes med mänskliga händer vilken vi kallar Kyrka? Har Regeringen makt som inte kan ifrågasättas, bara för att det finns byggnader som vi kallar Riksdagshuset, Polishuset eller det Kungliga Slottet?

Finns Gud till, bara för att präster i mantlar med kors runt halsen säger att så är det? Finns det en sådan sak som sann auktoritet att styra andra medmänniskor bara för att politiker och andra inom det offentliga hävdar att så är det?

Är en ”lag” som säger att du måste betala TV licens om du bara har en mobiltelefon du kan gå på nätet med, sann och rätt, bara för att några giriga parasiter som lever av vad andra producerar och som kallar sig politiker eller ämbetsmän, har skrivit ned och röstats in den utan ditt eller andras samtycke?

Har vilken som helst lag som hittats på av en grupp människor rätt att styra andra än dem som hittade på lagen? Om vi är fria män och kvinnor – skapade av Moder Natur och inte av ett mänskligt påhitt, som en regering, har vi då inte en obestridlig rätt att bestämma över våra liv och hur vi samverkar med varandra? Om vi lever i fred och respekterar andras rättigheter, hur kan någon eller något säga vad vi kan eller inte kan göra?

Om vi inte är slavar, hur kan då någon komma och säga att vi måste ge upp merparten av vad vi arbetat ihop för att föda en papperskonstruktion som skapats av folk som inte har mer rätt att bestämma över andra än du och jag?

Snälla, snälla.... Tänk över dessa begrepp. Regeringsmakt är som ”The Wizard of OZ” (Trollkarlen från Oz) bara en massa speglar, rökridåer och attiraljer som get intrycket av något allsmäktigt, men är egentligen bara är en ynklig människa som drar i spakar och försöker vara något han inte är.

Folk regeras som en bonde tar hand om sina djur, med den skillnaden att de stängsel som håller inne oss har vi själva satt upp i våra huvuden.

Vi byggde vårt eget fängelse, gick in, låste dörren och kastade ut nyckeln – och nu hoppas vi att våra fångvaktare skall ta väl hand om oss. Hur kan man respektera någon som är så dum?

Låt mig ge ett gammalt citat från artonhundratalets Frankrike:

Att REGERAS är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lag stadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så.
Att REGERAS är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt, licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.
Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral. J-P Proudhon”

Idag ser många på Regeringen eller EU som en allsmäktig sak vilket vi inte kan sätta oss upp emot, och det enda sättet att handskas med dem är att göra som gamla tiders troende – försöka följa allt som politikerna (prästerna) anbefaller och att be om förlåtelse om vi skulle synda mot någon av de millioner regler som gör det en synd att ens andas (koldioxid utsläpp) och betala, betala, betala – för vår synd.

Tills vi inser som folk att det är vi som egentligen besitter all makt, och varifrån all makt kommer, och slutar att ge denna makt till oförtjänta parasiter som knappt gör annat än att förråda oss och bestjäla oss, så sitter vi där vi sitter.

Ingen regerar om ingen lyder” har någon sagt. Vi har idag ett val. Idag är en utmärkt tidpunkt i historien att stå upp mot förtryck. De styrande låtsas åtminstone att vara civiliserade, så vi har inte stympningar, offentlig prygel eller hängning för dem som inte håller med.

Det värsta som kan hända en idag är att bli inlåst på en anstalt med eget rum säng och en massa tid att begrunda sin existens eller förkovra sig. Våra förfäder som satte sina liv på spel för sin frihet, skulle säkert se med förakt på alla som idag är medvetna att saker och ting är helt fel, men som inte har kurage nog att göra det minsta lilla motstånd eller undanhålla sitt stöd.

Var tror du det hela kommer att sluta? Om de nuvarande trenderna med beskattning, tvångsbehandling (och kanske tvångs-vaccinering), övervakning och frihetsrestriktioner, etc. fortsätter – vad för liv tror du våra barn och barnbarn kommer att leva?

Vi har ett val nu. En dag kanske vi står framför en robot med maskingevär i armarna och har valet att lyda eller dö.

Allt för att vi hade en tro att ”Regeringsmakt” var något verkligt och sant....


Lyssna på denna video för ytterligare info och argument angående hur tron på "auktoritet" är en religion.

lördag 7 september 2013

Mitt Domstolsförhör

Igår var jag i Domstolen här i England över en obetydlig fartöverskridelse.

Det hände i Januari och sedan dess har jag korresponderat med polisen och mot slutet med Domstolen om detta.

Jag ville testa Dean Cliffords metod som stort sett går ut på att be dem bevisa att man vid tidpunkten av det påstådda brottet agerade i egenskap av ens juridiska person (se denna artikel om du inte vet vad jag talar om: http://newsvoice.se/2013/06/03/skilln ... mellan-dig-och-dig-sjalv/  eller Vad är Sverige i Januari på denna blogg) vilken måste lyda under Regeringens alla lagar och regler.

Intressant är, att inte någon, inte ens domaren har bestridit eller försökt motbvisa de ståndpunkter jag tagit. De vill eller kan inte gå dit. Se "Brev till Polisen" och "En annorlunda identitetshandling" (Juni i denna blogg) för prov på saker jag sände dem.

Nu gjorde jag väl inte så där fantastiskt bra ifrån mig och skulle kunna göra en lång lista på saker som jag gjorde fel, enligt mina egna synpunkter.

Jag gör detta först och främst för att lära mer och för att känna mig mer hemma i domstolar, inte för att jag nödvändigtvis måste vinna alla fall. Jag gjorde bättre ifrån mig den här gången än i de senaste förhören jag visat mig i, men det beror mer på att jag hade en hyfsat ärosam domare den här gången.

Jag ser detta som en resa, och allteftersom man blir mer erfaren så kommer man att göra bättre ifrån sig.

Jag känner ingen aggression gentemot domaren. Han gjorde det jobb han är ditsatt för. Det fanns allmänhet i Domstolen så han kunde inte låta mig tala om grundprinciper ifall andra skulle vinnas över till min sida.

Hans jobb är att skydda samhällssystemet och se till att inga oförtjänta slipper igenom. Hur skulle det gå om verkligt kriminella bara behövde gå in och säga "bevisa att jag agerade i kapacitet av den juridiska personen HERR A. SVENSSON vid den tidpunkten som det påstådda brottet ägde rum, eller dra åt helvete!" och därmed få fallet avskrivet, så skulle gatorna inte vara särskilt säkra.

Det lilla straff han gav min person - för mina misstag, var inte särskilt stort.

Jag fick intrycket av att han förstod och respekterade min ståndpunkt, men måste fylla sin roll som han spelar.

Här är en inspelning jag gjorde av själva förhöret:

https://dl-web.dropbox.com/get/ShampsC ... 8CtVqE1nCNunNKQB9EsCAHvfw

Hoppas det roar någon.
 
Betyder detta att denna metod inte fungerar? Nej, det finns massor av faktorer som inverkar - inklusive domarens humör.  Min attityd är att om jag inte fick det resultat jag ville, så har jag mer att lära.

söndag 21 juli 2013

T'änkvärda Tankar

Här är några citat som har med frihetssträvan och annat smått och gott att göra:”Människan snubblar ibland över sanningen, men för det mesta så reser hon sig bara, borstar av kläderna och fortsätter som om inget hänt.” Winston Churchill

”Alla sanningar går genom tre faser. Först så förlöjligas de. Sedan blir de våldsamt bestridna. Och till slut så accepteras de som självklara.” Schopenhouer

”Vår värld är alltför farofylld för något annat än sanningen, och för liten för något annat än kärlek” William Sloan Coffin

”Vi hänger småtjuvar och ger de stora tjuvarna en offentlig befattning” Aesop

”Det är bättre att dö stående, än att leva ett liv på knä” Emiliano 

”Det finns två Makter i denna vår värld – Svärdet och den Mänskliga Andan. Den senare har alltid besegrat Svärdet.” Napoleon Bonaparte

”Genom att försöka nå det omöjliga, kan man nå den högsta nivån av det möjliga.” August Strindberg


”När en väl-presenterad samling av lögner gradvis har sålts till massorna över generationer, så kommer sanningen att verka vara helt befängd och den som talar den, spritt språngande galen.”


”De som är de mest förslavade, är de som lever i illusionen att de är fria” J. W. Göthe

”Du har inte en Själ. Du är en Själ. Du har en Kropp.” C. S. Lewis

”Vi erhåller sann visdom när vi inser hur lite ve vet om livet, oss själva och världen runt omkring oss.” Sokrates

”Din inbillningsförmåga är en förhandsvisning av livets kommande attraktioner.” A. Einstein

”Förändra dina tankegångar och du förändrar världen” Norman Vincent Peale

”Vi måste lära oss leva tillsammans som bröder och systrar, eller förintas som dårar.” Martin Luther King Jr.

”Dumhet är inte ett handikapp i politiken.” Napoleon Bonaparte

”Älska alla. Lita på ett fåtal. Var inte orättfärdig mot någon.” William Shakespeare

”Bättre att kämpa för något än att leva för inget.” George Patton

”När kärlekens makt övervinner kärleken för makt, då kommer världen att veta vad sann fred är.” Jimi Hendrix

”Kurage är att vara vettskrämd, men att ändå hoppa i sadeln.” John Wayne

”Bedöm inte din dag utifrån vad du skördat, utan istället, utifrån vad du sått.” R. L. Stevenson

”Den som fruktar misslyckande, begränsar sina aktiviteter. Misslyckande är endast ett tillfälle att starta från början igen – på ett mer intelligent sätt.” Henry Ford

”Om du inte läser tidningarna, så är du oinformerad. Om du läser tidningarna så är du felinformerad.” Mark Twain

”Allt en människa uppnår och allt hon misslyckas uppnå, är ett direktresultat av hennes egna tankar.” James Allen

”Den människa som inte lever i enlighet med sin tro, har ingen tro.” Thomas Fuller

”Den som inte är upptagen med att födas, är upptagen med att dö.” Bob Dylan
”Om du har röstat för en politiker som lovade att ge dig godbitar på någon annans bekostnad, så har du ingen rätt att klaga om de tar dina pengar och ger dem till någon annan – eller sig själva.” Tomas Sowell

”Det krävs inte en majoritet för att segra, utan snarare en otröttlig irriterad minoritet som hela tiden sår frön i folks sinnen.” Sam Adams


”För de tusentals som försöker beskära ondskans grenar, så finns det bara en enstaka som försöker kapa rötterna till den.” Henry David Thoreau

söndag 14 juli 2013

Om jag hatade Regeringen..........då skulle jag kunna säga något i den här stilen:

Om ett folk i ett land här på Jorden bestämde sig för att utse vissa bland dem som representanter för det folket – som folkvalda och förtroendevalda med uppgiften att tala i det folkets intresse i den familj av Nationer vi har på Jorden, skulle de då inte förväntas att agera och tala i folkets intresse?

Om de som valts att agera för folkets bästa och föra det folkets talan på den internationella arenan, istället för att göra så, förrådde sitt folk och istället började agera för en liten elit med pengar och lönnmördare, skulle de då inte begå högförräderi?

Om en man eller kvinna tar ett jobb i den offentliga sektorn som en allmänhetens tjänare, och sedan missbrukar sin position till att svindla, bedra, förråda, utpressa, stjäla från, hota, förgifta, fängsla och döda, dem som givit dem denna position av förtroende och ansvar för landet i stort, skulle denna man eller kvinna förtjäna en bra lön, förmåner, respekt och en bra pensions?

(Jag frågar bara OM här. Jag säger inte att det är så, även om det från vissa synvinklar kan se ut på det viset.)

När ett folk går till valurnorna med sin röstsedel, går de då för att utse en tyrann eller maffiaboss som de sedan förväntar sig skall hota dem med våld eller frihetsberövande om de inte betalar denna individs och hans eller hennes hejdukars krav på att ge upp merparten av vad de producerar i sitt dagliga förvärv till dem att slösa bort som de behagar – eller än värre, för att använda emot själva folket som hjälpte dem till denna maktposition i form av förbud, spionage och tvång?

Eller går de i förhoppningen att denna individ och hans eller hennes medarbetare skall agera på ett sätt som gynnar folket och som är i enlighet med det folkets värderingar, kultur och traditioner?

Förväntar de sig att dessa förtroendevalda skall sälja nationens gemensamma tillgångar till privata eller utländska intressen som i första hand har profit och vinst som sina mål?

Förväntar de sig att de skall lämna över tyglarna till en ”Regeringarnas Regering” som folket inte har någon kontroll över, och som inte har valts in, såsom EU?

Jag ställer frågor här, för jag vill att du och alla andra skall börja tänka och titta objektivt på vad som verkar logiskt, eller se på vad som ligger precis framför näsan på oss alla om vi bara öppnar ögonen.

Låt oss jämföra våra ”styrande” med folk som allmänt anses antisociala.


Ta en hora till exempel. Hon är otroligt mycket ärligare och hedersam än en politiker. Hon säljer bara något som är hennes eget till frivilliga kunder som är villiga att betala det hon begär. Politikern å andra sidan konfiskerar (stjäl) pengar och tillgångar som inte är hans egna, spenderar det mesta på sig själv och de sina, och ger resten till folk som inte förtjänat det.

Vi ser en knarklangare som en otrevlig typ som säljer sina nervgifter till de arma stackare som fastnat i ett missbruk, eller till dem som bara vill piffa upp tillvaron lite ibland. Men den absolut största problemdrogen vi har är alkohol. Fler liv har raserats med denna drog än alla de andra tillsammans – många gånger om. Den leder ofta till misshandel, sjukdomar, tidig död, skilsmässor, avskedanden och allt möjligt mänskligt lidande. Och vem har monopol på att sälja denna drog? Vem tar in miljarder i vinster och skatter som den största langaren i landet? Ser vi med samma avsky på politiker som vi ser på knarklangaren? Knarklangaren bedriver i alla fall sina affärer på en frivillig basis. Ingen är tvungen att köpa hans varor. Medan Stat och Kommun tvingar sina tjänster på folk och bestämmer vad de måste betala. 
 
Jag har ofta liknat en regering med en maffia. Båda styr ett landområde med hot om konfiskering eller våld. Båda tillhandahåller en slags rättviseprocedur – så länge du inte söker rättvisa i fall där maffian eller regeringen har agerat fel. I sådana fall har maffian eller regeringen automatiskt rätt, oavsett vad fallet är. Maffian ser till att ingen annan än dem rånar dig – samma gäller för vad en regering åtminstone borde göra (men de har sällan tid med sådana småsaker nu för tiden).
De flesta regeringar är lite mer civiliserade när det gäller naket våld. De skjuter dig inte i knäet om du inte betalar vad de begär, de drar dig bara inför rätta och tar ditt hus, bil som du jobbat och betalt på länge, eller låser in dig på en anstalt där du kan bo i relativt bekvämlighet. Eller så bestämmer de att du är inte en passande förälder och tar dina barn.

Vi ser på kulter, vissa religioner eller andra grupper som manipulerar sina medlemmar till en förvrängd syn på livet som något ont eller tragiskt. Vi kallar det hjärntvätt och känner oss överlägsna för att vi inte är så dumma eller vilseledda. Allt medan vi blint följer alla lagar, regelverk och förordningar som hittats på av en grupp människor som varken är för mer än oss eller i besittning av gudomliga egenskaper, eller ens bryr sig om vad som är bäst för oss. Vi accepterar som absolut sanning att om vi inte har en massa byråkrater, tjänstemän, socialarbetare, poliser, etc. som dikterar våra liv, att allt skulle rasa samman och vi skulle få ett slags Somalia där brottslingar regerar fritt. Vi accepterar att bli bestulna på nästan ¾ av allt vi tjänar (i olika skatter och avgifter) är normalt, rätt och som det borde vara.
Vi ser inget fel i att de som motsätter sig att bli så bestulna, arresteras och dras inför rätta och spärras in eller får sina ägodelar beslagtagna av myndigheterna, och vi kallar dem skattesmitare och snyltare för att de bara försöker upprätthålla den urgamla lagen ”Du skall inte stjäla”. Istället applåderar vi myndigheterna för att se till att ”alla gör rätt för sig”.

Vi ruskar på huvudet åt hur Tyskarna kunde låta sig luras av en psykopat som Hitler, och hur de hyllade och stöttade honom - medan vi snällt betalar ”våra skatter”, röstar på skurkar i skjorta och slips som förstör vår välfärd, säljer vårt land och hjälper till att bygga en superstat i Europa som bara Hitler kunde drömma om.

Vi hatar pedofiler som tar ut sina förvrängda fantasier på oskyldiga barn, men accepterar att staten vaccinerar våra små med tungmetaller och andra ämnen som skadar deras immunsystem och gör vissa barn autistiska med hela deras liv förstörda.

Vi fördömer mördare, trots att väldigt få människor dör som ett resultat av överlagt mord. Samtidigt stöder vi med skatter eller vårt tysta samtycke att regeringar går till krig mot nationer som inte utgör något hot mot dem eller oss där oskyldiga barn kvinnor och män lemlästas och dödas som ”acceptabla förluster”. Regeringar världen över dödade över 200 millioner människor det sista århundradet (vad jag hört). Hur många dödades av mördare? (Jag säger inte här att mord är rätt. Jag säger att de största mördarna vi har sitter i regeringar och de utför sina illdåd i det öppna med stöd från en manipulerad befolkning).

Vi ogillar dem som viskar lögner bakom ryggen på folk och skapar osämja och konflikt, medan vi sitter som hypnotiserade framför våra TV apparater och lapar upp alla lögner och falsk propaganda som som väller ur denna apparat.

Vi fördömer kvacksalvare som tar betalt för att bota folk, men som i bästa fall inte gör något för dem, och i värsta fall ger dem men för livet eller dödar sina ”kunder”. Samtidigt så betalar vi alla tusentals kronor om året för att finansiera en statlig sjuk”vård” som är kontrollerad och utbildad av en vinstdriven läkemedelsindustri som bara vill sälja sina hutlöst dyra mediciner och behandlingsmetoder och som i åratal har försökt reglera naturliga helande ämnen som örter, mineraler och vitaminer, så att folk inte kan hela sig själva eller hålla sig friska. Vi tror att det inte finns botemedel för cancer eller AIDS, eftersom det är vad som predikas i statligt kontrollerade media, när sanningen är att om någon kommer upp med ett botemedel och börjar lansera detta så slås de ner på med hjälp av ”lagens långa arm” och skräms till tystnad eller låses in någonstans anklagade för brott mot någon av alla de millioner regler som är utformade att göra oss alla till potentiella brottslingar.

Vi går omkring och känner oss skyldiga när vi förbrukar energi eller kör vår bil till jobbet, för att vi förgiftar vår Jord och bidrar till dess onaturliga uppvärmning – allt enligt siffror och propaganda från vår kära regering. Vi betalar ökade skatter för denna vår synd, så att vi förhoppningsvis inte använder så mycket energi som förorenar. Allt medan hundratals uppfinningar och energilösningar har existerat i över hundra år, som var rena och som inte förorenade och som vem som helst kunde använda för att fylla sina energibehov i sitt eget hem eller sitt fordon, förtrycktes och bekämpades. Uppfinningar och lösningar som hänsynslöst förtryckts av privata och statliga intressen och vars uppfinnare ofta förlorat sina liv för att de försökt hjälpa mänskligheten.

--------------------------

Lyckligtvis hatar jag inte regeringen. Den är inte värd att hatas. Regeringen är bara ord på papper som beskriver en ide' vi människor tror är verklig. Regeringen har ingen fysisk närvaro. Den är en övertygelse vi bär omkring i våra sinnen, precis som en religion där man tror på en Gud man aldrig sett. I en religion så ser du kyrkor och präster och heliga skrifter. Bevisar dessa att det som står i skrifterna är sant eller att en Gud existerar? Nej, det bevisar bara att folk är alltför dumma för att ifrågasätta eller iakttaga livet de omges av. Det bevisar att en ide kan planteras i deras sinnen och att de kan fås att tro att denna ide är verklig och sann.

Sak samma gäller regeringen. Den har byggnader (kyrkor), politiker (präster) och lagar och regler (heliga skrifter). Betyder det att den makt den säger sig besitta är sann eller verklig? Nej. All makt den har, har den fått från oss – folket. Om vi alla undanhåller vårt stöd så är de inget annat än en religion som ingen längre tror på och helt utan inflytande.

Vi har den regering och det liv vi förtjänar. Vi sitter där vi sitter för att vi är för lata eller ignoranta för att ta ett aktivt intresse i styrandet av VÅRT land, VÅR värld.

Om en regering gör det den var menad till – att tala folkets vilja och arbeta för folket i de saker som folket anlitat dem att göra, så har jag inte mycket mot en regering. Men en regerings mål borde vara att hjälpa folket att bli självstyrande och ansvarsfulla, och att en dag göra regeringen överflödig i en värld där regeringar är onödiga för att fred råder och alla har nog och lever i harmoni.

Detta kanske är en ouppnåelig utopi, men om man inte försöker nå det ”ouppnåeliga” så kan man aldrig veta om det kan uppnås eller inte.

Här är ett avsnitt ur en bok som inspirerade mig lite att skriva detta:

https://www.youtube.com/watch?v=fDghV8UpUzc

Och här är en liten film som ger en grundlig utbilding i vad den styrande klassen i vårt samhälle gör och tänker:

https://www.youtube.com/watch?v=k67_imEHTPEfredag 21 juni 2013

Gör ditt eget ID.Jag nämnde i mitt inlägg nedan om brevet till Polisen, att jag hade min egen ID handling.

(Jag hoppas du läser denna blogg från botten upp, eftersom det var så den skrevs och blir lättast att förstå på det sättet.)

Jag har skrivit en hel del här om hur vi har två sidor. Den som verkligen är oss – en levande människa som kan göra alla möjliga saker, och som kan ses och vidröras, och en artificiell person som bara existerar på papper och inom den av människan skapade fantasivärld som speglar verkligheten och som bara innehåller sådant som människan skapat och i bästa fall kommit överens om.
Man skulle kunna illustrera detta med att nämna de lagar som säger vad man får och inte får göra i trafiken. Lagarna existerar bara på papper. De har ingen förankring i verkligheten. De är påhittade av människor. När sedan människorna agerar i enlighet med dessa lagar på våra fysiska vägar så är detta något som äger rum i verkligheten. Lagen är en teori, praktiserande av den är en reell handling.

Ditt pass, körkort, ID kort, etc. är alla papper som identifierar din artificiella ”person”, och knyter dig till den. Eftersom din ”person” har ett namn som verkar vara samma som ditt namn, så tror de flesta att den artificiella personen och de är en och samma sak. Men om du tänker på detta lite, så tror jag du ser att så inte är fallet.

Jag lyssnade en gång på ett intressant program om barn som tagits om hand om av djur. Ett fall var ett barn fött av försupna föräldrar i Ryssland, som en dag kröp iväg och som adopterades av några vargar och levde med dem till en ålder av 4 år. Som ett varg-barn hade denna människa inget namn eller personnummer. Hon kunde inte prata, men förstod troligen vargarnas språk. Hon var en människa men inte en person (det kanske fanns ett namn på en försvunnen person någonstans i något arkiv – men så länge hon levde i naturen med sina vargar fanns det ingen anknytning.

PERSONEN EXISTERAR BARA INOM MÄNNISKANS FIKTIVA SAMHÄLLE!!!

Jag vill inte ses som en person inom det artificiella samhället, utan som en livs levande människa av naturen, som enbart tillfälligt ta del i det spel som äger rum inom den artificiella världen av krediter, papper och siffror och bokstäver i datorer, lagar och förordningar etc. när jag väljer att göra så. Jag insåg att Dean Clifford hade rätt när han sade ”Om du visar upp ett ID kort utfärdat av regeringen, så erkänner du därmed att du existerar och verkar inom dess artificiella värld och att alla dess lagar och förordningar tillämpar på dig”.

Därför fick jag denna ide' att skapa min egen Identitets Handling. Jag har ett papper liknande översättningen nedan, som jag har i bilen eller tar med mig till domstolsförhör, för att hävda min särställning om jag skulle behöva. Jag tar den inte till posten för att hämta ut ett paket, eller när jag skall öppna ett bankkonto – eftersom jag då verkar inom deras system och endast kan ses som en ”person” (posten hanterar fysiska objekt enligt artificiella system).

Och när jag skriver till myndigheter eller företag som försöker utöva utpressning, så inkluderar jag ofta en kopia, för att göra klart att jag inte underställer mig deras förmodade ”auktoritet”.

Här är min egen ID handling. Lite mer mångordigt än ett ID kort, eftersom jag inte vill ha några outtryckta antaganden med i bilden:


TILLKÄNNAGIVANDE AV IDENTITET

Alla ord nedan har den betydelse de givits av undertecknad.

Jag är en odödlig själ, som är närvarande på denna vår Jord och i det påtagliga Universumet genom en manlig kropp av arten Homo Sapiens.

Jag är vad jag säger att jag är ovan. Jag är inte ett namn. Jag är inte ett nummer. Jag är inte min kropp. Jag är inte något som skapats av människan.

Min kropp är en produkt av Livet/Naturen/Gud. Enligt sägen föddes den av min moder den 30:e dagen i Mars månad 1956 i en taxi norr om Göteborg på den landmassa som allmänt kallas Sverige. Min mors namn är Lizzy och min fars namn är Bengt. De liksom jag själv tillhör det släktled som bär namnet Bengtsson.

De namn mina föräldrar gav mig var Kent och som ett reservnamn ”Erik”.

Dessa namn skall inte förvillas eller förväxlas med namnet på den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”Herr Kent Bengtsson”, BENGTSSON KENT ERIK, KENT ERIK BENGTSSON, Hr. K. Bengtsson, K. E. BENGTSSON, eller någon annan namn, stavnings- eller bokstaverings-kombination därav, vilka alla hänvisar till en artificiell skapelse (en pappers-konstruktion) som endast existerar inom den fiktiva av människan påhittade värld som speglar det verkliga samhället befolkat av levande människor och fysiskt påtagliga ting.

Som jag förstår det så är jag Grundaren/Stiftaren av denna artificiella person, genom det faktum att den inte kan existera utan mig och att den är en representation av mig i den av människor skapade fiktiva välden av politik, påhittade lagar, finanser, titlar, värdepapper, etc.

Som en människa skapad av Naturen och som verkar och agerar i det reella och påtagliga fysiska universumet, så erkänner jag ingen makt som överordnad mig, förutom min skapare.

Eftersom jag inte skapades av någon människa eller mänsklig grupp, så ser jag inte att någon annan människa eller grupp av människor eller mänsklig konstruktion (som till exempel, av människan stiftade lagar, en regering eller internationell organisation som Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna) har någon som helst auktoritet över mig eller mitt liv (utom genom en uttryckt överenskommelse, vilken när som helst kan annulleras) så länge jag inte orsakar någon skada och respekterar de naturliga rättigheter var människa besitter. Jag är inte medveten om att ha ingått, medvetet, villigt och frivilligt, i någon slags överenskommelse med en annan människa, grupp eller fiktiva konstruktioner (enligt exempel ovan) där jag underställer mig hennes eller dess auktoritet, regler eller lagar.

Om du hävdar att du har auktoritet över mig, var vänlig och antingen framvisa ett kontrakt som visar var, när och hur jag frivilligt samtyckte till att bli bestämd över, eller en målsägare vars person, ägodelar eller intressen jag skadat. Om du har ett krav eller mål gentemot den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”KENT ERIK BENGTSSON”, var vänlig och framför detta till mig, så att jag kan ta itu med det.

Om du trampar på mina naturliga mänskliga rättigheter, utan att producera bevis på att du har rätt att göra så eller en målsman jag skadat vilken du representerar, så skadar du mig och kan komma att få svara för detta.

Jag strävar att leva i fred och harmoni med mina medmänniskor och med andra livsformer på denna vår Jord.

Som en varelse av denna Jord, så uppfattar jag det som min rätt att fritt färdas på denna Jord, vare sig på land, hav eller i luften, så länge jag tar hänsyn till mina medmänniskor och andra livsformer med vilka jag delar denna Jord och orsakar minimal skada. Jag kan inte se hur någon av människan skapad fiktiv enhet, såsom en regering, har någon som helst rätt att begränsa min rätt att fritt färdas på min hemplanet.


Detta är en bild av min kropps
ansikte:
Detta är min kropps högra tummes fingeravtryck gjord i dess blod:

Jag ger inget tillstånd att ta DNA ur
detta blod.Här är exempel på hur jag oftast skriver min namnteckning:


Det ovanstående är sant enligt min förståelse vid den tidpunkt jag skriver under detta tillkännagivande.

Svuret under ed och mitt fulla ansvar, denna _____________ dag av _______________ månad

år ______________.Underskrift:________________________________________

Inför dessa två vittnen som känner mig väl:

-  -  -  -  -  - söndag 16 juni 2013

Hur man förstör ett samhälle


När jag var en långhårig tonåring och gick omkring i tajta byxor med ”tjafs” och klämde finnar i spegeln, så hörde jag ibland att Sverige hade den näst hösta levnadsstandarden i världen efter USA.
Vi hade en massa Finländare, Ungrare och Jugoslaver som kom till Sverige för arbeta i vår industri, eftersom det inte fanns tillräckligt med svenskar för att fylla behovet, eller så ville svenskarna inte ta den typen av jobb – och det fanns gott om annat jobb att få. Jag gick ur yrkesskolan och fick ett jobb direkt.

Bostäder och hyra var relativt billiga jämfört med idag. Folk spenderade sina löner efter det att de fått betalt och man tog normalt bara lån till stora inköp som hus och bil – inte för att betala för en hamburgare eller biobiljett (med kreditkort).

Den offentliga sektorn var mycket mindre och skatterna var mycket lägre. Trots detta verkade folket få bättre och billigare tjänster, såsom allmänna transporter, sjukvård, äldrevård, etc.

Vi hade mycket mindre lagar och förordningar, men ändå mindre brottslighet, bedrägeri och (jag tror) mindre sjukdomar och olyckor.

Sverige verkade vara ett oberoende neutralt land som bestämde över sina egna affärer. De politiska partierna var olika i mer än bara namn.

Vad hände med allt detta och var står vi idag?

Hur kan det komma sig att ett välmående samhälle blir fattigare och sämre, när enligt all logik, nästa generation kan bygga vidare på det som deras föräldrar redan byggt, och därigenom borde alla bli mer och mer välmående allteftersom tiden fortskrider.

Beror det på faktorer som ligger bortom vår kontroll (såsom billigare produktion i andra länder, oljepriser, etc.) eller beror det på faktorer som vi borde kunna kontrollera?

Här är ett citat som kanske kastar lite ljus på vad som hänt:

”En Nation kan fortleva trots sina dårar och sina överambitiösa medborgare. Men den kan inte överleva internt förräderi. En fiende som står vid porten är ett mindre hot, för han är känd och bär sin fana i det öppna. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som bor inom murarna, hans sluga viskningar fläktar genom gator och gränder och kan höras i korridorerna av själva regeringsmakten.
Förrädaren syns inte som en förrädare – han talar med samma dialekt som sina offer, han ser ut som dem och klär sig som dem och han vänder sig till den mörka sida vi alla bär djupt i våra hjärtan.
Han förruttnar den själ varje nation besitter – han utför sitt arbete i hemlighet i nattens dunkel, så att samhällets stöttepelare undergrävs. Han infekterar samhällets kärna så att det inte längre existerar. Frukta honom mer än en mördare. - Cicero, anno 42 före Kristus.

Som ni ser så skrevs detta för länge sedan – inget är nytt under solen. Civilisationer har kommit och gått – och när de har gått så har det alltid varit med hjälp av de osynliga förrädarna som alltid utfört sina dåd i det tysta för att stilla sin hunger för makt och kontroll, utan hänsyn till vad det stora flertalet önskar.

Psykopater ibland oss

Enligt källor som studerat ämnet, så är en liten procent av en given befolkning (runt 3%) psykopatisk eller allvarligt antisocial. De plågas inte av att ha ett samvete. Deras handlingar tar inte i beräkning hur andra påverkas. Istället känner de sig starkare och bättre när de kan skada och såra. De är på gott humör när andra omkring dem är kuvade eller mår dåligt. De kanske är smarta nog att inte visa detta öppet, men det finns där likväl. De kan ofta vara mycket övertygande och karismatiska. Men oavsett hur trevliga de verkar och hur bra de ser ut, så lämnar de alltid misär i sina kölvatten. Du har säkert kommit i kontakt med sådana personer då och då.

Men vad händer när en sådan psykopat besitter hög intelligens, charm och övertalningsförmåga?
Vad händer när han/hon intresserar sig för storfinans eller politik. Vad händer om han/hon föds inom en inflytelserik familj?

Nu skulle jag här kunna gå in på vad massmedia och politiker kallar ”konspirations-teorier” (precis som till exempel: ”livsmedels-teorier”, transport-teorier”, ”ingenjörs-teorier”, ”rättstavnings-teorier”, ”matematik -teorier”, ”finans-teorier”, etc. där ändelsen ”-teorier” åsyftar att allt inom dessa ämnen är inget annat än teorier) men det finns så många andra som behandlar detta, och det är ett ämne stort nog för flera böcker, så vi låter det vara.


Vad som måste förstöras för att förstöra samhället

Utbildning. Om man kan fördumma ett folk genom att ändra utbildningen så att fattningsförmågan minskas så kan folket manipuleras lättare. Detta kan vara så enkelt som att inte göra ett grundligt arbete i språkets grunder så att alla elever hänger med och förstår vad alla bokstäver, bokstavskombinationer och ord gör, betyder och uttalas. Här ligger en stor orsak till dyslektsi. Om man sedan tar bort allt som har med kritiskt tänkande eller logisk analys att göra och istället lägger tonvikten på att acceptera och minnas det som står i böckerna och eleverna betygssätts enligt deras minnesförmåga snarare än deras förmåga att finna ut och lösa problem, så har man snart en befolkning som accepterar vad den informeras om.

En annan fördel med en dummare befolkning är att de är först och främst de outbildade och okunniga som ställer till problem i ett samhälle. Så ju mer problemfall som existerar desto mer anledning att skaffa mer polis och ha mer lagar som inför mer kontroll av befolkningen och tar bort existerande fri- och rättigheter.

Välståndet. Inga revolutioner eller drastiska förändringar har ägt rum i ett land där folket levde väl. Så därför måste produktion och arbetstillfällen dras ner på. Detta är mycket lätt att göra. Beskatta produktion så mycket att den blir olönsam, och om inte det hjälper, inför så många regler och restriktioner att det blir näst intill omöjligt att starta en rörelse eller fortsätta bedriva en. Anställ sedan dem som normalt skulle ha jobbat med att producera värdefulla produkter eller tjänster, i jobb inom statsapparaten med att skyffla papper, sitta i möten och åka hissen upp och ner, eller gör dem beroende av staten genom olika ineffektiva och dåligt betalda utbildnings- eller sysselsättningsalternativ, så att moral och självkänsla allvarligt drabbas.

Om det är dåligt med jobb, så blir folk oroliga och rädda och accepterar saker och missförhållanden som skulle vara otänkbara i annat fall. Man blir rädd för att säga ifrån, ifall man blir sparkad och sedan kanske inte hittar ett annat jobb.

Om tiderna är dåliga så kan befolkningen kanske acceptera olika ”lösningar” som presenteras av de makthavande – som EU medlemskap. Mer skatt. Mer förbud. Mindre frihet. Färre rättigheter.

Hälsa. Vem är starkast, en frisk och kry person eller en som är krasslig? Vi har idag en hel katalog av nya sjukdomar som tycks svåra eller omöjliga att bota, och som inte tar död på sina offer utan lämnar dem för svaga för att vara till mycken nytta – beroende av olika ”mediciner” för att alls fungera. Sedan har vi Cancer som bara tycks öka och öka.

Vi har idag tusentals nya kemikalier i vår omgivning och vår mat. Vi antar att de alla testats av ansvarsfulla institutioner som vill oss väl, men tänk om de har knytningar till läkemedelsindustrin och att läkemedelsindustrin tjänar mer på att folk är sjuka.

Ja, men vi lever ju längre idag, vilket vittnar om en bättre allmän hälsa. Kanske det, eller kanske är det så att läkarvetenskapen är bättre på att hålla oss vid liv längre. En bra kund är inte en död kund - och heller inte en frisk kund. Därav alla dessa försök att göra vitaminer, mineraler och naturpreparat illegala.

När du är sjuk så begränsas ofta din intressesfär till din egen kropp och omedelbara omgivning. Du har varken ork eller intresse att ägna dig åt större frågor.

Gemensam värdegrund.  Detta är en av de saker som är under uppenbar attack idag. Främst genom importen av folk från en totalt annorlunda kulturell eller religiös åskådning, som dessutom troligen bär en massa hat för väst i sina hjärtan (då Sverige hjälpt till att angripa dem i vissa av deras hemländer och Väst bombat deras land till ruiner och troligen har dödat otaliga av deras landsmän, vänner och familj). Så genom att ta emot en massa "Flyktingar" och ge dem fördelar som Svenskar inte åtnjuter (som lindrigare straff för våldsbrott, låta dem ljuga om varför de kommit och om ålder
etc. ge dem mer bidrag och förtur i förhållande till Svenskar i liknande situationer, låta dem åka hem på semester till de länder där de säger sig vara förföljda utan att ändra deras flyktingstatus, inte utvisa dem när de begår brott, skydda kända ISIS soldater när de kommer hit igen efter sina mordiska uppdrag, etc. etc. ).

Sedan att sprida en massa förvirrande påhitt om sexualitet och kön (som att kön bara är en "social konstruktion" och att det finns massor av olika kön, när det är uppenbart vilket kön man är om man bara drar ner byxorna), att göra pedofili acceptabelt genom "vetenskapliga artiklar" och att tillåta barnäktenskap bland Muslimer. Såg att något Ungdomsförbund hade lämnat in en motion om att göra incest och nekrofili lagligt. Genom att ha dessa "Pride" kampanjer där kommuner och stat involverar sig med pengar och aktiviteter - ofta i skolor.

En annan väg att förstöra den gemensamma värdegrunden är att ändra meningen av ord och att angripa alla som inte håller med om den "officiella" linjen när det gäller vad som är sant och rätt.
Till exempel ordet "Rasist". Det betyder uppenbarligen inte längre "Någon som anser att vissa raser är sämre eller mindre värda än andra" utan nu tycks betyda någon som tycker att vi tagit emot mer invandrare än vad vi kan klara av eller integrera, eller som påpekar att vissa brott i högre grad begås av invandrare. Man behöver inte ens hävda något här, utan bara att ställa frågor i ämnet stämplar en som "rasist". Om man sedan är tveksam till vissa saker inom andra religioner, som Islam eller Judendomen, då blir man också "rasist" fast varken Muslim eller Jude är benämningen på en människoras, utan snarare en religionstillhörighet.

Det har gått så långt att man kan bli dragen iför rätta och dömd för att bara göra ett yttrande om något under "Yttrandefriheten". Inom vissa yrken kan man förlora jobbet och bli svartlistad om man inte håller sig till den "Offentliga versionen av korrekt tänkande".

Att vara Svens ursprungsbefolkning och vit har nästan blivit till något skamligt i dagens Sverige.
Informationskontroll. Jag antar att Internet är en nagel i ögat på dem som vill förstöra samhället, eftersom det ännu inte censurerats. Undersök gärna vem som äger nyhets-distributionsfirmor eller Tidningar, TV och Radio kanaler, och jag tror du kommer att finna att alla stora ägs av en liten klick eller Staten. Sedan skall alla ha licens från staten för att verka. Hur mycket sanning kan komma fram i ett sådant arrangemang.
I sociala media ser vi mer och mer åsiktskontroll genom massanmälningar och mobbning utförd av vissa grupper. Eller avstängning av olika godtyckliga skäl av dem som äger eller kontrollerar dessa media.

Politisk kontroll. Har du märkt att eftersom åren gått så verkar det vara mindre och mindre skillnad mellan de olika politiska partierna, till en punkt där det inte är mycket mer än stavningen som är olika. De tycks alla värna om det rådande systemet – som om det var det enda alternativ som fanns här i världen.

Se dig omkring i världen och i historien, och du finner att människan är otroligt flexibel i sina levnadsarrangemang. Det finns samhällen där kvinnorna bestämmer och männen är underordnade. Samhällen där månggifte är vanligt. Fredliga samhällen, krigiska samhällen, andliga samhällen, materiella samhällen, vidskepliga samhällen, etc. etc. Hur kan det komma sig att vi bara har alternativ som existerar inom ramar så smala att de knappt kan kallas alternativ längre? Och detta är allt vi kan välja mellan!

Den här listan skulle kunna göras längre och är längre. Men jag stannar här. Frågan är inte så mycket vad som är fel, utan vad man kan göra åt det.

Lösningar?

Om du känner dig redo att ha lite utmaning och skoj i ditt liv, så kan du börja ifrågasätta allt du inte håller med om i det nuvarande samhället, eller helt enkelt sluta betala skatt (om ditt arbetsval tillåter). Räkna med att utmålas som terrorist och snyltare, samt att bli antastad och trakasserad av myndigheter. Räkna med att bli arresterad och dragen inför ”rätta” då och då. Räkna med att vänner och bekanta tar avstånd från dig eller ser dig som en idiot eller ett hot mot deras egna liv och trygghet. Så välj denna väg endast om du är villig att lida dessa konsekvenser.

Det ger dock en otrolig tillfredsställelse att vinna små segrar och se hur personer i offentlig ställning inte har några svar när de ställs väl uttänkta frågor. Personligen har jag fått banker och kreditfirmor att ge upp utan att vidta andra åtgärder än att vidarebefordra ”skulder” de inte kunde substantiera till inkassoföretag. Jag har fått varenda inkassoföretag att ge upp. Jag har fått böter att försvinna. Jag har fått kronofogde-företag (här i England är de privata) att ge upp. Jag har pågående ärenden med kommunal och statlig skatt. Jag har varit i domstolar och haft goda framgångar där (liksom bakslag). Jag säger inte detta för att skryta, utan för att påvisa att det inte är omöjligt att stå upp för sina rättigheter.

Om du vill lära dig åka skridskor, så finns det inget substitut för att sätta ett par på fötterna och ge dig ut på isen. Det hjälper att veta lite om principerna för skridskoåkning och att ha någon som håller handen först. I början tar man det försiktigt och man kommer oundvikligen att ramla, men om man inte ger upp kan man bli riktigt bra till slut. Sak samma gäller i det här spelet.

Men eftersom jag tror att få är så djärva eller dumdristiga att de vill ta den vägen, så finns det andra mindre påtagliga saker vi kan göra. Först bland dessa är att ge så lite stöd som möjligt till det rådande systemet.

Köp begagnat och skippa momsen. Betala så lite skatt och avgifter som möjligt. Använd kontanter i möjligaste mån, för att stoppa det ”kontantfria samhället”. Idka byteshandel. Säg upp TV abonnemang och skippa helst TV med dess licens helt och hållet. Säg upp prenumerationer på morgontidningen och köp inte tidningar och tidskrifter som används för att sprida desinformation.
Köp organisk mat, gärna direkt från bönder för att skippa alla mellanhänder och deras skatter. Laga och baka din egen mat. Forma lokala grupper som kan stödja varann i dessa saker.

Ta ansvar för din egen kropp och lär dig hela med alternativa metoder och naturliga ämnen. Sluta i möjligaste mån använda mediciner och läkemedels preparat. Om du är på en medicin du måste ta för att inte få attacker eller livshotande tillstånd, se om det inte finns något naturligt alternativ och prova att försiktigt gå över till det naturliga alternativet. Använd sunt förnuft här och försök hitta kompetenta alternativa helare.

Vänd helt enkelt ryggen så mycket som möjligt åt det offentliga och officiella och undanhåll ditt stöd i möjligaste mån. Sök reda på grupper som vill urträda ur företaget Sverige och skapa alternativa samhällen istället.

Sluta rösta eller be staten ingripa i olika ärenden. När du röstar så säger du med dina handlingar att du godkänner det rådande systemet och går med på att underställa dig det. När du skriver under en namnlista riktad till stat eller kommun för att rätta till någon orättvisa, så säger du med denna handling att du ser dem som bemyndigade att agera i detta.

Om du inte gillar det samhälle vi har idag – SLUTA STÖDJA DET!