måndag 8 september 2014

LOGIK OCH SUNT FÖRNUFTOm du var från en annan planet och landade i Sverige, eller någon annan stans för den delen, och du kunde förstå språket, hur logisk tror du vår livsföring och det sätt vi lever på skulle te sig för dig?

När man är helt involverad i något (som till exempel vårt moderna samhälle) så blir man ofta blind för den idioti som man bara accepterar som en del av hur allt är. Det stora flertalet människor bara gör som alla andra och accepterar vad som än råkar vara normen där de bor.

Det kanske har att göra med vår natur som människor med en bakgrund i stammar och klaner. Som naturfolk var vi tvungna att samarbeta för att jaga, fiska, samla, odla, hålla vakt mot faror, bostäder etc. oftast under en ledare av ett eller annat slag. Så vi är kanske programmerade att följa med och bidra till vad som än pågår omkring oss.

Som människor så har vi normalt överlevt bättre när vi samarbetar och hjälper varann än när vi slåss eller motarbetar varann. Se bara på de platser som folk lever i fred med varann och de där motsättningar och oroligheter råder. Ömsesidigt bistånd är en naturlig sak och en logisk överlevnadsstrategi – så länge det sker på en frivillig basis.

SAMTYCKE

Detta med samtycke och frivillighet är ett av fundamenten i alla mänskliga mellanhavanden. Ta en gruppvåldtäkt till exempel. Enligt demokratiprincipen så är det inget som helst fel om ett gäng män bestämmer sig för att våldta en kvinna. Om åtminstone två män och en kvinna röstade om saken så skulle allt som behövdes vara att männen röstade för sex , för att det skulle vara helt OK för dem att ha sex – även om kvinnan var ovillig. Och kämpade kvinnan emot, så skulle de ha rätten att tvinga henne till sex. Men stort sett alla människor håller med om att det är ett brott att ha sex med en ovillig deltagare – oavsett hur många som ”röstar emot” en ovillig part.

Samma sak gäller stöld. Ett rån är ett rån, även om rånarna är fler än en och de tar sitt offer och röstar om ifall han har rätten att behålla sin plånbok, mobiltelefon, eller vad det nu är de vill ta ifrån honom. Det spelar ingen roll om det är två rånare eller hundra. Utan frivillighet och samtycke är det ett brott att tvinga andra till handlingar de inte håller med om eller som de ser som skadliga för deras överlevande.

Men om vi tittar på dagens samhälle så upplever de flesta att de inte har ett medvetet val eller rätten att säga ”Nej” i en hel mängd frågor. - vare sig det rör sig om skatter, uppfostran eller utbildning av ens barn, ”obligatoriska” avgifter, hur fort man får köra, rätten att dö, etc.

Så någonstans har vi här lagt logiken på hyllan och accepterat att vissa människor har rätten att tvinga sin vilja på andra människor – trots att vi alla föddes med lika fri- och rättigheter, utan att någon är en annans slav eller en annans herre. Det enda sättet som någon kan fås att göra något är med hans eller hennes samtycke. Logiskt sett måste det vara på det viset, om inte så är gruppvåldtäkt och grupp eller gäng-rån helt OK.

Det finns ett undantag till. Om vi utgår från att vi som människor har vissa odisputabla fri- och rättigheter. Till exempel de som anges i ”FN deklarationen för mänskliga rättigheter”. Om någon vägrar att respektera en annans rättigheter, utan i stället trampar på dessa, så har han eller hon därmed givit upp sina egna fri- och rättigheter, och de riskerar att bli inlåsta, förlora egendom, eller få stryk eller till och med bli dödade. Vi ser det som logiskt att vi har rätt att försvara oss mot någon som avser att skada oss eller våra nära. Vi ser det vidare som vår rätt att försvara våra tillhörigheter från att tas från oss.

Så hur kommer det sig att vi accepterar att bli dikterade, bestulna, medicinerade, tvingade, etc. av vissa människor men inte av andra. Om samtycke saknas så är det stöld att ta pengar från oss, oavsett vilka procedurer som används för att göra detta.

Faktum är att vi har fostrats till tron att vissa har rätten att tvinga oss att agera mot vår vilja. Som små barn så fattade våra föräldrar en massa beslut för oss och tvingade oss att göra saker. Många av dessa saker var för vårt eget bästa, men många var också för föräldrarnas bästa. Som vuxna finner vi andra som fattar beslut för oss och som behandlar oss som barn. En del av dessa beslut är för vårt eget bästa men långt mer är för beslutfattarnas bästa. Både föräldrarna och beslutsfattarna kan ses som att de har anförtrotts ett ansvar som de måste axla och göra sitt bästa för att verkställa. Föräldrarna har givits ansvaret av Naturen eller Gud för människorasens fortbestånd. Beslutfattarna har anförtrotts av oss Folket att se till att vi har ett fungerande och rättvist samhälle. Det är meningen att allt de gör skall vara till folkets fördel – inte deras.

Allt som politiker och offentliganställda har, kommer från oss – folket. Antingen som vår andel av landet eller världen, vilka de anförtrotts att förvalta för allas bästa, eller genom skatter som vi i vår okunnighet tror att vi måste betala – vare sig vi vill eller inte. Altså är folket de egentliga herrarna och var makten i sanning har sitt säte.

Här kommer detta med logik in i spelet. Likaså förmågan att titta på den värld vi lever i som om vi inte var en del av den – som om vi var från en annan planet och såg det här samhället för första gången.

De flesta väljer att bortförklara eller rättfärdiga en orätt, snarare än att inse att de lurats eller varit del i något som går emot sunt förnuft, rättvisa och samvete. En stor människa sväljer sin stolthet och medger att han eller hon hade fel, och gör sitt bästa för att ställa saker till rätta. Andra väljer att försöka rädda sin stolthet genom att insistera att att det som gjordes var OK av ett eller annat skäl.

Det har sagts av folk mer lärda än mig, att driften att ”ha rätt” är så nära förknippad med vårt överlevande att det är en av de sista saker vi som människor ger upp innan döden. Även om saken vi försöker ha rätt i, faktiskt inte är logisk. En alkoholist eller knarkare ljuger inte bara för andra om sitt missbruk, men också för sig själva. Att medge att man hade fel känns som att kasta in handduken och ta ett steg närmare sin undergång.

UTBILDNING

I skolan får vi lära oss en massa saker som få av oss någonsin använder senare i livet – som hur man räknar ut ytan på en triangel, finner kvadratroten på ett tal eller när Karl den XII dog. Men saker som vi använder dagligen, som olika typer av kontrakt, hur man hushållar med pengar och vårt förhållande till av människor ”stiftade” lagar, saknades nästan helt från utbildningen som var menad att ge oss en god start i livet.

Det verkar mer som om syftet med skolan var att lära oss tidigt att gå upp när det är dags, slänga i oss en frukost och resa till ett ställe vi måste vara på vid en viss tidpunkt och där vi har vissa tider då vi måste göra vad vi blir tillsagda att göra, med lite schemalagda raster emellan. Samt förstås att respektera regler och personer i auktoritet. Låter som ett bra träningsläger för arbetare eller undersåtar.

Framför allt fick vi inte lära oss reglerna och logiken bakom kritisk analys, kritiskt eller logisk tänkande. Detta är en liten vetenskap i sig och mer ett ämne för en bok, men det finns en del enkla regler som borde vara självklara. Här är några exempel:Om ett visst förfarande inte producerar ett önskvärt resultat, så kommer det troligen inte att göra så i framtiden. Om du tar din bil till en verkstad för ett fel, och den kommer tillbaka utan att felet är fixat – och efter flera försök så är bilen fortfarande inte fixad, hitta en annan verkstad som möjligen kan fixa den. Detta verkar logiskt för de flesta.
Så varför kan vi inte vara lika logiska när det gäller politik? Vad är det för mening med att gå och rösta på olika partier – vare sig de är till vänster, höger eller i mitten, om saker och ting inte blir bättre, men vi som samhälle bara tycks rulla vidare mot ruinens brant, oavsett vilket av de stora partierna som får makten?

Albert Einstein lär ha sagt något i den här stilen ”Vansinne är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annorlunda resultat”.

En annan regel är ”Observera vad som faktiskt händer, snarare än att lyssna till vad någon påstår är vad som händer”. Om föräldrarna säger att jultomten kommer under natten och lägger klappar under granen på Julaftonsnatten, så skulle det inte mycket observation till för att räkan ut att det är en fysisk omöjlighet att en man (även om han har några hjälpare) kan placera presenter i varje hem på Jorden med barn i – under loppet av en natt.

Men när vi ser hur vårt välstånd sakta urholkas och arbetslöshet och brottslighet breder ut sig på sina håll, när enligt all logik vi borde få det bättre och bättre allteftersom vi bygger vidare på vad våra förfäder redan byggt, så borde det vara uppenbart att den smörja som väller ur munnen på politiker och andra makthavare inte är något annat än rena lögner och att sanningen står att finna någon annan stans. Trots detta så involverar vi oss i debatt om olika ekonomiska modeller eller styrelsesystem och ältar populära teorier fram och tillbaks – inte olikt en släktmiddag efter några timmar då alla haft för mycket att dricka och käftar i munnen på varandra utan att lyssna eller tänka efter.

Om något inte verkar vettigt eller inte tycks stämma med vad som sägs, så innehåller det med största sannolikhet en eller flera lögner. Ta ett steg tillbaks, försök hitta vad det hela började, vilka som var involverade, vilka som tjänar på att sanning döljs, vem sade vad, vilka har intressen i saken i fråga, vad kan verifieras som sanning och vad är osäkert, och så vidare. Följ varje ledtråd som inte verkar vettig. Fråga; Vem, När, Var, Hur och Varför?

SANNING OCH LÖGN

Någorlunda sunda människor tycker inte om att träta och bråka med varann. När en konflikt råder, så kan man fråga de olika involverade Vem som sade eller påstod en viss sak om en annan, om man gör detta med båda sidor så kommer man oftast fram till att en tredje person spred rykten eller lögner eller gjorde saker som verkade vara gjorda av en av de trätande – för att skapa konflikt och osämja. Vi kan se detta dagligen om vi lyssnar på nyheterna om olika konflikter i världen, och sedan börjar undersöka närmare – kanske i alternativa media på nätet eller genom att prata med folk från de berörda områdena.

Det finns dokumentärer på YouTube som visar hur skådespelare används inom nyhetsmedia och att samma ansikten dyker upp i helt skilda händelser. 9/11 är ett praktexempel på hur det som sägs vara inte är så, utan gjordes för att skapa konflikt och hat. Exemplen är oräkneliga. Historien är full av dem, och millioner döda och maktkoncentration har blivit resultatet.

När jag hör en nyhet på radio eller läser om något i en tidning, så utgår jag från att det troligen är osant eller en halvsanning.

Om vi hade en trygg välmående värld, där folk levde i gott samförstånd och fred, så skulle det inte finnas någon anledning att ha stående arméer eller enorma vapenarsenaler. Vi skulle heller inte behöva alla dessa ”ledare” och politiker. Internationella bankirer skulle inte kunna tjäna miljarder på krig och förslavandet av hela nationer via ett sjukt pengasystem där alla utom dem förlorar. Så för att behålla makten måste de hela tiden skapa konflikter och en farlig omgivning.

När folk inte längre tror på detta skådespel och börjar dra logiska slutsatser, så kommer världen att ändras för det bättre. Om vi inte kan göra detta, så kommer vi nog att hamna på listan av utdöda arter, medan flugor och andra mer konsekventa livsformer lägger sina ägg i mun och ögon på de sista människorna som dog av sin egen dårskap.

Människans största tillgång är hennes tankeförmåga och logik – använd dem!

Kenttisdag 2 september 2014

Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?När jag läser vad folk delar, postar och skriver i olika facebook-grupper eller forum, så är det som slår mig mest hur fast vi tycks sitta i övertygelsen att allt vi ser och hör och omges av är verkligt och sant.
Så jag tänkte fortsätta att upprepa den huvudsakliga linje som går genom den här bloggen. Kanske om jag säger det på olika sätt om och om igen, att det är lättare att förstå. Jag vet förståss att många redan förstår, men vi behöver bli många fler än vi är idag, om vi skall komma någon vart.

 
Om det är en sak vi människor är bra på så är det att hitta på saker. Vi får idéer och vi övertygar andra om värdet av dessa idéer. Idéer kan vara otroligt kraftfulla. De har ändrat historien. De har skapat välstånd och fred och de har fått människor att slakta varandra som djur. De har skapat nya civilisationer och de har fått imperier på fall.

Men en gemensam sak som alla idéer har är att de är ett fenomen av vår inre tankevärld. De är endast något som vi har i huvudet.

Sedan kan dessa idéer manifestera sig i den påtagliga världen i våra handlingar och det vi skapar. Tanken att ”det är bäst om alla kör på samma sida av vägen” är en idé – det faktum att vi gör så är resultatet av denna idé eller överenskommelse. När flera anammar en viss ide och agerar enligt den så har vi en överenskommelse.

På samma sätt kan jag komma upp med en idé på hur jag skulle vilja bygga ett hus. Om ett hus resulterar så är detta hus inte min idé – det är det fysiska resultatet av den. Nu gäspar du kanske käre läsare och säger ”Visst fan, det är ju självklart. Har du inget bättre att säga?”.

 
Men om jag skulle säga att ”Det finns ingen annan verklig lag än naturlagarna” eller ”Regeringen finns inte i verkligheten, utan bara i våra sinnen.” då blir det ofta annat ljud i skällan.

Men om jag bryter mot lagen kan jag ju bli tagen av polisen, dömd, bötfälld eller kastad i fängelse, och det är verkligt. Därför måste lagen vara verklig.” Nej, människan som agerar som polis, människan som agerar som åklagare, människan som agerar som domare och alla andra människor involverade (oftast dig inkluderad) agerar alla med samma övertygelse eller överenskommelse när det gäller en viss idé – till exempel, att det är fel att strypa svärmor. Lagen som säger att du inte skall mörda finns bara på papper (vilket är dokumenterandet av en idé) och i våra sinnen. De flesta är överens om att det är bäst om vi inte tar död på varann, och därför skrevs det ner som en mänsklig överenskommelse/lag. Men denna ”lag” har ingen fysisk påvisbarhet, till skillnad från tyngdlagen eller lagen om Orsak och Effekt. Folk dödar faktiskt varandra hela tiden världen över, så det är ingen Naturlag. Nu tog jag mord som exempel här. Det kunde lika gärna handlat om skatt eller TV licens.

Samma gäller Regeringen. ”Men den är ju verklig” hör jag någon säga. Människorna som agerar i egenskap av olika positioner i Regeringen är verkliga. Deras kläder är verkliga. Byggnaderna de använder är verkliga. Datorerna, häftapparaterna, pennorna, telefonerna, osv. är verkliga – men Regeringen själv är inget annat än en idé vilken har många anhängare. Dessa människor är bara människor som du och jag (kanske bara lite mer hjärntvättade eller oärliga).
Det första man blir blind på är ögonen, sägs det. Det är inte lätt att se något annat än det man tror sig se. Vad man än är inblandad och engagerad i är det som är mest verkligt för ögonblicket. När jag först kom till mitt Regemente när jag gjorde lumpen så tänkte jag ”Dom här människorna är ju inte kloka.” men efter några veckor så stampade jag i ledet som alla andra, och spelade med i deras spel (även om jag kanske var lite mer av en rebell än de flesta).

Nu kan man givetvis säga att ”Verkligheten är vad vi är överens om, eller betraktar som verkligt” och det är väl i och för sig sant. Vad jag menar när jag säger ”verkligt” här är ”En fysisk realitet”.

Men låt oss titta på hur vi som människor arrangerar våra liv och använder fiktioner (idéer, övertygelser, tro, överenskommelser, etc.) i vårt dagliga liv och samverkan med varandra.

Varför inte börja med ditt namn. Är du ditt namn? Om en polisman håller upp ett papper med ditt namn på och frågar ”Är det här du?” vad svarar du då?

Namnet är en fiktion som hittades på så att vi i vårt språk (också en fiktion) kunde särskilja på varann. Det är en symbol eller etikett vi bär omkring. Men vi är inte etiketten vare sig i form av en ljudkombination eller en bokstavskombination. Vi är den vi är. Vi är som en Joker i en kortlek – vi kan spela vilken roll som helst i livets spel – begränsade endast av våra egna tankar och överväganden (och kanske vissa fysiska attribut).

Om vi var telepatiska, så skulle vi inte behöva gå via denna otympliga konstruktion – språk och namn. Om vi behärskade telepati helt och fullt, så skulle jag kunna förmedla alla sinnesupplevelser och känslor jag ville till mottagaren. Jag skulle inte behöva säga en persons namn för att göra klart vem jag menar. Jag skulle kunna förmedla hur personen ser ut, luktar, rör sig, tänker, skrattar, och agerar. Mottagaren av min kommunikation skulle ha en mycket mer exakt bild av vem jag menar än om jag bara sade ett namn.

Just nu, så ser så gott som alla människor, det nuvarande samhället som något stort, något etablerat, något orubbligt, något mycket verkligt och påtagligt. Men är det verkligen så?

Se på alla forna imperier, kungariken, religioner, handelsimperier, regeringsformer, etc. De upphörde alla att existera en vacker dag (kanske med undantag av en liten minoritet som fortfarande bär på en tro eller övertygelse). Den dagen var den dag då knappt någon längre trodde på saken i fråga, och den hade förlorat all praktisk vikt.

Ingen eller ytterst få tror längre på de gamla asa-gudarna eller att de kommer till Valhalla när de dör. Men för inte så länge sedan var detta mycket verkligt och sant för de flesta Nordbor.

Lika lite betyder det Persiska Imperiet idag, eller Ming-dynastin. Folk slutade tro på dem för länge sedan. Romarnas handelsrike finns inte längre (vissa hävdar att det omformade sig till en religion, och fortsatte att utöva sin makt genom Katolska Kyrkan, och detta är i så fall ett nyare ”rike” i en annan form). Det förföll sakta inifrån (de som tidigare trodde på denna idé och överenskommelse, slutade göra så) och kunde inte finna tillräckligt många ”troende” för att hålla ihop det hela.
SAMHÄLLETS FÖRFALL

Vi har idag ett samhälle i förfall. Det närmar sig sakta men säkert en punkt då tillräckligt många kommer att vilja bli av med det, eller i alla fall drastiskt reformera det. Här är några punkter som jag anser kommer att leda till detta:

 1. Överbeskattning av folket och slöseri med allmänna medel, eller användandet av folkets pengar till krig som folket inte har något intresse i eller vill vara del av.
 2. Stjälandet av folkets gemensamma egendom genom att Staten säljer kraftverk, mark, mineral tillgångar, etc. till privata eller utländska företag. Man kan inte ge bort vad man inte äger. Staten är menad att vara en förvaltare inte en ägare av våra resurser.
 3. Våra offentliganställda som vi anlitat för att ta hand om vissa funktioner i vårt samhälle, börjar bete sig som om de vore våra chefer eller slav-ägare. Socialarbetare stjäl barn från familjer och adopterar bort dem. Tjänstemän agerar som om deras ord och vilja är all lag som vi har idag. De bestämmer vad för reningsverk du måste ha till ditt avlopp eller hur ofta sotaren skall komma och feja skorstenen. Vi behandlas som imbecilla barn utan rättigheter, ansvar eller sunt förnuft.                                                           
 4. Stat och politiker tycks arbeta för andra intressen än folkets. De tillåter massinvandring utan att det finns ett behov i form av arbetstillfällen eller bostäder till alla. De lämnar över landet till en odemokratisk”Regeringarnas Regering” - EU som ligger bortom vår kontroll och som inte ens lyckats få en godkänd revision av sina finanser på, jag vet inte hur många, år. De skickar våra soldater till att ta del i krig som inte har något med vårt land att göra. De har avskaffat Sveriges neutralitet och allierar sig med USA och NATO.
 5. Vi går snabbt mot ett samhälle där få människor behövs längre, för maskiner kan göra vad vi gör bättre. Vi har redan självkörande bilar som testats i tusentals mil i USA. De tröttnar inte, de blir inte distraherade och de har mindre olyckor. Det är bara en tidsfråga till så gott som all yrkestrafik kommer att skötas av lastbilar och bussar som kör sig själva. Fabriker befolkas av robotar och underhålls personal. Nanoteknologi och 3D-skrivare kommer att tillhandahålla många nödvändigheter och prylar på närnivå. Jordbruken tas över av stora bolag som idkar massdrift och slår ut mindre gårdar. De rika behöver oss inte längre som arbetskraft. Få saker upprör folk så mycket som när de inte behövs längre – speciellt om de inte kan tjäna ett uppehälle längre.
 6. När rättssäkerheten och principen att alla har lika värde och rättigheter och är lika inför ”lagen”, inte längre verkar tillämpas i praktiken, då blir myndigheter, polis och rättsväsendet instrument för förtryck, snarare än en garanti till rättvisa.
 7. När pengasystemet är designat så att skulder, räntor och omsättning måste växa hela tiden för att hjulen skall fortsätta gå runt, och när vissa som tillskansat sig kontroll och ekonomisk makt tjänar obscena belopp medan de flesta är fattigare idag än de var för tio eller tjugo år sedan, så inträder en obalans som kan stjälpa hela samhället. Vårt pengasystem idag, där ”pengar” skapas genom lån, vilka måste betalas med räntor som det inte finns pengar till (då pengarna till räntan inte skapades) så måste mer och mer lånas hela tiden. Matematiskt betyder det att vårt pengasystem är utformat att brista en vacker dag. Den dagen är nog inte långt borta.                                                                                               
 8. När Staten börjar agera som om den vore Gud och stiftar lagar som går emot folks intresse och kultur, så kommer missnöje och olydnad att följa. Lagar lär vara på gång där man inte får föröka plantor med delning eller egna frön längre, utan måste köpa storföretagens frön och plantor. I Spanien beskattar staten solljus för elproduktion – Spanska staten måste tro att den äger Solen. På många håll i USA är det förbjudet för villaägare att odla egna grönsaker på tomten eller ta vara på regnvatten från stuprören (Staten måste äga regnet). Dessa saker kommer mer och mer. Man kan fråga sig hur länge det skall fortsätta innan folk börjar lyncha politiker och tjänstemän.
 9. Här i England där jag bor, och i USA och Canada med flera ställen, så liknar polisen mer och mer militärer, och beter sig mer som en ockupationsstyrka än som de allmänhetens tjänare de var menade att vara, deras roll verkar mer och mer vara att driva in böter och haffa dem som inte följer alla nya idiotiska ”lagar” och ”förordningar”, snarare än att bibehålla fred i samhället, eller vara en väktare som håller reda på dem som möjligen kan orsaka skada för sina medmänniskor.
 10. När ”brott” mot Statens ”dekret” prioriteras över stöld, inbrott, misshandel, förskingring, etc. gentemot vanligt folk, så förlorar folket respekten för politiker, tjänstemän och polis och ser dem som översittare och parasiter, snarare än välgörare.

Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror ni kan se vad jag menar.

När en idé som ett samhälle inte längre gagnar majoriteten av dess anhängare, så kommer den snart att överges. Tvinga den på folk och det kommer att sluta mycket olustigt.

SLUTSATS

Vad jag vill få folk att inse, är att allt som vi har i form av organisation av samhället, inte är annat än idéer. De har ingen fysisk närvaro. De finns bara i våra huvuden och som nedteckningar på papper eller i datorer. Därför finns de inte utan oss och vårt samtycke.

Du och jag skapades av Naturen eller någon annan skapande kraft, vilken vi inte fullt känner eller förstår. Vi är vår Skapares Skapelse. Lagar, Regeringar, Landsting, Kommuner, Domstolar, Polis, Militär, EU, FN, IMF, etc. är alla våra skapelser (skapade av människor). Skaparen är alltid överordnad skapelsen. Därför kan rent logiskt sett inga mänskliga påfund vara bindande på en människa utan hennes medgivande. Se andra inlägg i den här bloggen om du inte förstår vad jag menar här. Till exempel: ”Skillnaden mellan Dig och Dig Själv” ”Vad är Sverige” ”En annorlunda identitetshandling” och ”Öppet brev till myndighetspersoner”.

Frihet börjar liksom allt annat med en idé. Idén att du är din egen herre och att ingen annan är så. Nu kan du agera enligt den idén och börja ta kontroll över ditt liv och försöka hitta andra likasinnade och få en ”frihetsboll” i rullning, eller så kan du välja att förbli en frivillig slav, till folk som varken förtjänar eller har rätt till vår underkastelse. Vi har alla olika omständigheter. Men om ingen kastar av sig sina kedjor, så kommer det inte att bli bättre. Och om du en dag finner dig själv helt maktlös och kontrollerad som en maskin, kom ihåg att en gång i tiden hade du valet att inte låta det gå dithän.

Jag hoppas att du kommer med oss, och börjar lära dig hur du kan kapa de bojor du och dina föräldrar satte på dina ben. Det börjar med att se skillnaden på verklighet och tankar och att inse VAD och VEM du är.

Kent


söndag 15 juni 2014

Några filosofiska tankar...

I motsats till vad man gärna vill tro, så finns det inga som helst garantier här i livet. Allt är ett spel och ett vågstycke.Vi samverkar i samhällen och komerciella arrangemang för att förhoppningsvis lindra eller sprida skadan när den inträffar, samt för att gemensamt skapa bättre överlevnadsförhållanden. Vi är själva långt från perfekta och människor av olika slag är vad som ger oss mest problem i livet.
Naturen är en annan faktor vi inte har kontroll över. En kosmisk katastrof skulle kunna utplåna allt liv på Jorden eller Jorden själv.Är detta bra eller dåligt?
Tänk dig att du levde i en värld där du var Gud. Du behövde bara önska något och det materialiserade sig - fred, harmoni, älskare, njutning, ja allt vad du kunde tänka dig blev verklighet. Detta skulle säkert vara trevligt ett tag, men sedan skulle det bli tråkigt och du skulle troligen längta efter lite oförutsägbarhet och kanske skulle du för att göra livet lite intressantare önska att ditt allvetande och din totala maktfullkomlighet halverades och att andra faktorer nu stod bortom din kontroll så att de kunde överraska dig och utmana ditt intellekt och påhittighet. Nu har du avsatt dig själv som Gud - för spänning och utmaning.
Eller så hittar du en annan ”Gud” med sin egen värld och börjar inkräkta på dennes perfekta värld – eller han på din. Ni kan inte båda bestämma allt om ni inte är i perfekt samförstånd, så konflikter och intressanta situationer uppstår naturligtvis. Ungeför som att spela schack.Kanske är det därför vi som andeväsenden är här på Jorden eller i det Fysiska Universumet.

Som odödliga andar eller själar har vi valt att vara i denna värld för att det ger oss ett spel och utmaning.
Kanske är till och med förtryck, sjukdom och lidande att föredra framför total förutsägbarhet och uttråkning.Kanske är det samma sak med den styrande eliten här på Jorden. De kan få allt de önskar sig på en personlig nivå. Rikedom, lyx, uppassare, den bästa maten, hälsa, alla sorters sex, alla fritidsaktiviteter, kunskap, etc. - Allt serverat på silverfat och tråkigt i längden.
Så kanske för att få igång lite av ett intressant spel, så börjar de provocera folk, starta krig, sprida sjukdomar, ”lagstifta mot allt möjligt och stjäla folkets rikedom och bestraffa eller fängsla dem om de protesterar. Kanske är allt de vill, att ha lite värdigt motstånd.
De har redan allt deras hjärtan kunde önska i form av välfärd och resurser, men det är tydligen inte nog. Kanske vill de att vi skall försöka överlista dem, så att deras liv blir lite intressantare eller mer utmanande. Kanske vet de djupt i sina förlorade själar att vad de gör är fel och orätt, men som en alkoholist eller kleptoman, kan de inte stoppa sig själva, utan fortsätter på sin destruktiva bana i hopp om att någon annan skall sätta stopp för vad de gör om det går alltför långt.

Kanske är detta vad vi och liknande grupper gör.

Kanske kommer vi att lyckas – eller misslyckas. Det vore trevligt om vi lyckades, men är inte livets spel det huvudsakliga?

Är det inte viktigare att vara sann i sin övertygelse och att handla enligt denna, än att vara rädd att förlora några ”förmåner” vilka vi redan betalade för med vårt arbete.

Vikingarna trodde att en död där man djärvt kämpade mot en fiende var att föredra mot att tyna bort i en säng. Helst skulle man säga något lustigt som sina sista ord.
Nu säger jag inte att vi skall använda fysiskt våld i vår kamp. Jag anser att kärlek och välvilja åstadkommer långt mer. Jag säger inte ens att vi skall kämpa mot något eller någon. Se på Ghandi som fick bort den Engelska ockupationsmakten från Indien genom en landsomfattande fredlig kampanj av undanhållet samarbete eller lydnad.

Det kan ibland kännas som om vi är utelämnade till en kall och hänsynslös grupp av människor som har oss i ett järngrepp, (politiker, bankirer, jurister, poliser, tjänstemän, etc.) men sanningen är att de är en mycket liten grupp i förhållande till hela folket. Dessutom så är de totalt beroende av att plundra oss på cirka 75% av vad vi producerar. De är också totalt beroende av att vi blint accepterer deras ”ledarroll” och beslut.


De kan inte existera utan oss, men vi kan sannerligen klara oss utan dem. Om de försvann imorgon, så skulle det kanske bli en smula förvirring här och där, men vi skulle snart lösa dessa problem och livet skulle gå vidare. Se på Island och hur de gjorde sig av med de politiker och bankirer de inte ville ha, skrev om sin konstitution och fortsatte sina liv som om inget hänt.


Jag var nyligen i en domstol och hade en kronofogde på dörren. Jag försökte resonera med dessa människor. Försökte med logiska argument och frågor få dem att se att vad de så fanatiskt tror är sannt och verkligt, inte är annat än påhitt av människor som du och jag. Men de var så övertygade om att de har auktoritet och att en grupp människor som träffas i ett rum och hittar på ”lagar” gav dem denna auktoritet och att denna ”auktoritet” inte kan ifrågasättas. De blir lite vacklande när man frågar om de ser mig som en slav, och vill kalla detta ett ”filosofiskt eller religiöst argument”.Det är inte olikt att försöka ha en balanserad diskussion med en fanatisk Kristen, Muslim eller annan trosuppfattning. De kan inte, vill inte och vågar inte se något annant än vad de så desperat klänger sig fast vid – som om deras liv berodde på det.

När man har att göra med folk av den typen, så kan det ibland kännas hopplöst. Men vi behöver inte bråka med dem alltför mycket. Ta ärendet högre upp eller någon annan stans. För varje fanatiker så finns det många fler som i sitt hjärta känner att vi är på väg åt fel håll eller att saker och ting inte är som de borde vara. Det skall inte mycket observationsförmåga till för att se detta i dagens samhälle.

Vi som levande människor är den högsta auktoriteten över våra egna liv. Så länge vi inte trampar på andras rätt till sina liv, så har vi inget att frukta eller skämmas för.


Ge inte upp!


onsdag 28 maj 2014

Öppet brev till myndighetspersoner.

Jag skrev nyligen ett öppet brev till dem som tror att de har rätt att bestämma över mig. Syftet med det var att få dessa individer att tänka lite, samt givetvis att framhäva min syn på hur saker och ting ligger till.

När jag skrev detta så föll några saker på plats, så att säga.

Jag har alltid gillat Dean Clifford och hans enkla sätt att se på dessa saker. En av de första sakerna han sade var att om vi är anklagade för att ha brutit mot något i statens regelverk (utan att för den skull ha skadat någon eller något verkligt) och nu dragits inför rätta så att vi kan öppna plånboken och betala för våra
synder (ungefär som Katolska Kyrkan brukade göra, där man kunde köpa sig fri fån synd), så kunde man hävda att man inte vid den aktuella tidpunkten verkade i egenskap at sin Person (vilken är en Statlig Befattning) utan bara verkade som en privat levande människa av naturen.

Han brukade säga att om de inte höll med att så var fallet, be dem visa lönebeskedet och arbetschemat, som visar att du faktiskt höll en statlig befattning just då.  Jag har aldrig sett hur jag har kunnat använda detta argument utan att verka halvgalen.  Men när jag skrev ner detta så kunde jag se hur denna punkt kunde inkluderas och förklaras.

Jag skulle kunna säga mycket om det som står i detta brev, men det får bli en annan gång. Jag låter det tala för sig självt.  Här är det:

Ett öppet brev till alla som tror att de har befogenhet att beordra en fredlig medmänniska:

Du har fått detta dokument eftersom du visat genom ord eller handling att du tycks tro att du har rätt eller befogenhet att anbefalla den människa som skickade dig eller gav dig det här - vare sig den samtycker eller inte.

Jag vill att du ska läsa och beakta de nedanstående punkter noggrant, och sedan med egna ord förklara igen hur du har rätt att göra vad du påstår att du kan göra.

Här är en rad antaganden eller självklara sanningar, som tycks ses som sanna av de flesta människor:
 1. Alla människor skapades av en kreativ kraft eller skapare - som Naturen eller någon högre makt.
 2. Alla människor är födda jämnställda och med samma naturliga rättigheter till liv, frihet, fred, fri vilja, samverkan med andra människor, egendom, självförsvar, etc.
 3. Ingen människa föddes som slav. Följden av detta är att ingen människa är en annans herre. Detta leder till slutsatsen att ingen grupp av människor (oavsett hur stor eller liten) kan utöva sin vilja över en annan människa (eller grupp av människor) utan dennas eller deras samtycke.
 4. Människan skapade fiktioner (saker som endast existerar i ord, inbillning eller tanke) som lagar, nationer, stater, kommuner, domstolar, militär, polis, företag, banker, stiftelser, etc. för att tillhandahålla ett fungerande samhälle. Alla dessa fiktioner är till för att tjäna och skydda människan, inte för att kontrollera henne eller härska över henne. Dessa fiktioner, som i grunden är ord på papper, kan i sig själva, inte gör någonting. De får liv och mening genom att en eller flera livs levande människor tar en roll som en aktör inom dessa fiktioner, eller avnvänder dem. Därför vilar allt ansvar för vad än en fiktion gör, på den enskilda männiksan som agerar i egenskap av den. Att skada en levande människa som inte villigt och medvetet deltar i samma fiktiva spel, fråntar inte något ansvar från människan som orsakar skadan, bara för att han eller hon råkar agera i egenskap av en roll i en fiktion vid tillfället ifråga.
 5. Skaparen är alltid överordnad Skapelsen. Skapelsen kan aldrig bli för mer än sin Skapare. Fiktionerna i föregående punkt är alla SKAPELSER och som sådan är de underordnade en levande människa.
 6. En människa förlorar sina naturliga rättigheter när hon tramparen annan människas rättigheter. Så, den som till exempel skadar, stjäl eller bedrar sina medmänniskor, har genom sina handlingar givit upp sina suveräna naturliga rättigheter till liv, frihet, ägodelar, osv. i det avseendet, och öppnade sig för bestraffning, kontroll eller uteslutning från de andra människorna i sitt samhälle eller de regler som de har kommit överens om.
 7. En människa kan genom avtal eller kontrakt ge upp sina naturliga rättigheter under vissa omständigheter, till exempel när hon väljer att spela en roll i en av de fiktioner som anges i den fjärde punkten ovan. (Om hon tar anställning i en regering eller ett företag, så går hon därmed med på att följa dess regler och att böja sig för viljan hos dem som håller en överordnad position inom organisationen - men bara när hon är på jobbet, utför en funktion av denna fiktion och får betalt för det. När hon agerar som en privat levande människa utanför sådana avtal, är hon i full besittning av sina naturliga rättigheter och är inte föremål för några konstgjorda regler. Hon anses vara utanför dessa fiktioner om hon inte agerar i enlighet med anställningsavtalet , och inte få ersättning för tid spenderad ”på jobbet”).
 8. Varje människa är ytterst ansvarig för sina egna handlingar, detta innebär att ingen fiktion kan vara ansvarig för något som helst. Saker som gjordes i namn av en fiktion, gjordes av en människa som agerade för den fiktionen. Människan står som borgen för fiktionen och är ansvarig för sina egna handlingar och ansvariga inför sina medmänniskor.
 9. En fiktion är i grunden en idé eller övertygelse som bara existerar i ord eller tanke. Den är en produkt av människans påhittighet . Den har ingen fysisk närvaro i det materiella universumet, och är därmed av lägre rang än något konkret. En levande människa är påtaglig. Hon är i förhållande till fiktionerna i punkt fyra, vad Naturen eller Gud är i förhållande till henne.
 10. Om du påstår att jag måste lyda dina befallningar eller några regler som du tror gäller för mig när det gäller den aktuella frågan, vänligen framvisa avtal eller kontrakt, samt arbetsschemat och lönebeviset som visar jag får betalt för att utföra vad du påstår att jag måste göra, eller någon handling som bevisar att jag gick med på att göra det du begär utan ersättning.
 11. En människa med rena händer och ett rent hjärta, som inte har skadat någon annan människa, och som agerar i sin privat fysisk kapacitet utanför något fiktivtämbete”, kan inte bli föremål för en annan människas vilja, eller reglerna av någon mänskligt skapad fiktion, utom där hon villigt och medvetet gått med på att göra så, och vilket hon har rätt att sluta gå med på om omständigheter eller samarbetsviljan skulle förändras.
 12. Eftersom fiktionerna i punkt fyra alla är underordnade dess skapare - människan, och eftersom de skapades för att bistå människan och beskydda hennes naturliga rättigheter, så kan de inte ändra sin form till en där de skadar människor eller kränker hennes rättigheter, och fortfarande anses vara lagliga eller giltiga.
 13. En fiktion fick sin existens och sin form från de människor som skapade den, och den verkar genom att enskilda människor agerar för den. Därför kan den inte få någon rättighet eller myndighet som dessa människor, inte var och en, själva besitter. Eftersom människan inte har rätt att skada, stjäla från, lura, utpressa, kidnappa, mörda, fängsla , etc, någon annan människa i full besittning av sina naturliga rättigheter, så har ingen fiktion rätten att skada, stjäla, bedra, mörda, utpressa, kidnappa, fängsla, etc. en sådan människa.
Du har fått detta brev från en människa till en annan . Om du tror att antagandena i punkterna ovan är falska, förklara i så fall hur det är genom att bara använda logik eller lätt bevisbara punkter. Kom ihåg, som människor, är du och jag är lika och ingen så kallad övermyndighet gäller. Såvida du inte kan bevisa att jag är en slav och du eller någon annan är min herre .

När det gäller den aktuella frågan så agerade jag inte i egenskap av någon som innehar en tjänst eller funktion inom din fiktion vid den tidpunkten. Jag agerade i egenskap av en levande människa i det materiella universumet, utan skyldighet att lyda någon annan människa eller konstgjord fiktion. Jag har, så vitt jag vet, inte skadat någon människa eller utsatt någon för risk eller fara vid tidpunkten i fråga, så det finns ingen grund för åtgärder eller för någon att blanda sig i denna fråga . Om du har en skadelidande i form av en medmänniska, vänligen framvisa denna.


I Fred...


Detta kompletterar min engenhändigt hopknåpade ID handling samt frågorna i inlägget "Kluriga Frågor" nedan.  Det kan ändras till att passa vad för ändamål man vill det skall tjäna. Om du vill använda det så har du min välsignelse och friheten att modifiera som det passar.

söndag 27 april 2014

EN RELATIVT ENKEL ADMINISTRATIV PROCESSHär är ett dokument jag just totat ihop.  Jag talade nyligen (April 2014) om detta och mer, på föreningen 
Cui Bono i Göteborg när jag var i Sverige på besök, och det blev väl mottaget och uppskattat, så jag har försökt komprimera detta i ett dokument som folk förhoppningsvis kan förstå och använda.


Varning: Texten nedan är inte laga rådgivning. Den presenteras som ett möjligt tillvägagångssätt. Resultat kan variera beroende på ett antal faktorer (vilka kanske inte alla behandlas här) – inte minst användarens övertygelse, förståelse av lagens grundprinciper, förmåga att tänka logiskt, förmåga att hålla sin position när ifrågasatt, självkännedom, etc. Om du bestämmer dig för att testa detta i praktiken, så gör du så på egen risk.

GRUNDPRINCIPER

Metoden nedan baseras huvudsakligen på kontraktlag. Jag rekommenderar alla som vill prova denna och liknande metoder att studera en bok om kontraktlag. Detta borde vara del av det man lär i grundskolan, då vi dagligen ingår i olika slags kontrakt. Men då skolan är utformad i huvudsak till att skapa lydiga undersåtar istället för fria logiskt tänkande individer, så är vissa ämnen inte del av vår grundutbildining, utan det är upp till var och en att lära vad de behöver veta för att överleva i vår                                                                                               moderna värld.

Då vi alla föddes med lika fri- och rättigheter, vilka vi gavs av vår skapare (vad denne/detta vara må - för enkelhetens skull kallar jag denna skapare Naturen), så kan ingen människa eller mänsklig konstruktion (såsom en Regering, Lagar skapade av människor, Bolag, Polis, Rättssystem, etc.) hävda makt eller auktoritet över en av naturen skapad livsform.

De mänskliga konstruktionerna som vi använder i vår vardag för handel, ordningshållning, politiska relationer, utbilding, kommunikationer, etc. skulle kunna liknas vid ett enormt komplicerat Monopolspel. När vi spelar Monopol, så kan vi som människor inte kliva på spelplattan för att inträda i spelet. Så vi använder istället en spelpjäs vilken representerar oss i spelet (som ett strykjärn, en hatt, en bil, etc.). De flesta människor är inte medvetna om att när de spelar ”livets spel” i våra mänskliga konstruktioner, så använder vi också en slags spelpjäs – vår artificiella ”person”. Vår person är en annan mänsklig konstruktion (troligen en stiftelse eller ett bolag) den har ett personnummer och ett NAMN I STORA BOKSTÄVER och är vad som beskrivs i ditt pass eller din ID handling. Den kan kanske ses som ett ämbete inom svenska staten, och ett ämbete behöver en människa som fyller dess position och agerar i egenskap av det. Ett statligt ämbete måste följa alla statliga regler och förordningar.

Bilden i ditt pass av dig, är en bild på den som verkar som ämbetsman för ämbetet Hr. SVEN SVENSSON. De mänskliga konstruktionerna (våra skapelser) kan inte samverka med sin skapare på en lika spelplan, eller ens se eller känna sin skapare. Men de kan se en annan mänsklig konstruktion – vår artificiella person. När de ser dig, så ser de inte sin skapare, de ser en aktör som agerar som en artificiell skapelse, och som därmed för alla praktiska syften antas vara en annan mänsklig konstruktion istället för en verklig människa (skapare).

KONTRAKT

Skaparen är alltid överordnad sin skapelse. Männsikan skapade regeringar, bolag, lagar, regler, etc. Alltså är dessa underordnade livs levande människor. Dessa saker kan endast påverka en av naturen skapad människa när hon villigt och medvetet ingått i kontrakt som säger att hon ställer sig under dem eller verkar inom dem och som anger under vilka förhållanden de tillämpar på henne.

Ett kontrakt, i striktaste mening är inte ett dokument med termer och underskrifter – det är vad som kommits överens mellan parterna. Dokumentet är en nedskrift av vad som kommits överens redan, så att detta finns dokumenterat i händelse av en senare dispyt.De flesta kontrakt saknar dokumentering och kan härledas till talade ord eller handling. Om du beställer mat i en restaurant så har ett kontrakt skapats där båda parter har fördelar och förpliktelser de flesta underförstådda.

Kontrakt kan vara uttryckta eller underförstådda. Ett uttryckt kontrakt har uttalats i talade ord eller skrift. Ett underförstått kontrakt grundas på handlingar, som till exempel om du kliver på en buss så är det underförstått att du har betalt eller kommer att betala för resan.

Eftersom vi inte är slavar utan ses som frivilliga deltagare i det nuvarande samhällssystemet, så kan alla påbud, böter, krav, etc. ses som ”erbjudanden att göra affärer”. Varje erbjudande man får kan behandlas på i grunden fyra olika sätt.

 1. Vägran.
 2. Tystnad (svara inte eller släng det i papperskorgen)
 3. Accepterande – man gör vad man anmanats.
 4. Accepterande med moterbjudande.

Tre och fyra anses hedersamma. De andra mindre så. Då vi är goda människor med heder och samvete, så väljer vi helst de sista alternativen.

Om du får en P-böteslapp och inte anser det värt att bråka om eller du håller med om att den var riktigt utfärdad, så kan du acceptera erbjudandet att göra affärer, och bara betala.

Men säg att du körde din bil avsevärt över den av det artificiella systemet bestämda hastighets-begränsningen på en plats och en tid då du ansåg att du tryggt kunde göra så utan att sätta liv eller egendom i fara, och ingen skada ägde rum. Och säg att en polisman eller hastighetskamera registrerade händelsen och vårt förträffliga rättsväsende bestämmer sig för att dra in din persons körkort – då kan hända att det fjärde alternativet är det bästa.

Ett varnande ord igen. Om du bestämmer dig för att börja testa dessa principer och metoder, välj en mindre opponent till att börja med än staten eller polisen. Låt också ditt hus eller lägenhetslån vara i fred. Börja med enskilda firmor som parkeringsbolag eller inkasso bolag, och gå sedan vidare om du börjar få genomgående framgångar med dem. Jag känner folk som blivit av med sina bilar och sina hus, för att de bet av mer än de kunde tugga.

Betänk det som sägs om vad som utgör ett kontrakt ovan. Om du hela ditt liv agerat som den artificiella personen (ämbetsmannen inom Svenska Staten) och snällt fyllt i alla blanketter, ansökningsformulär och skrivit under massor av papper (kontrakt??) samt betalat skatter och avgifter, då skulle man lätt kunna komma till slutsatsen att dina handlingar visar att du frivilligt agerar som ämbetsmannen snarare än den privata av naturen skapade människan som står över det spelet.

Så om vi vill urträda den rollen, så vore det minsta man kunde begära av oss att vi tillkännagav detta till alla berörda. Om du vill ha lite meningsfull sysselsättning så föreslår jag att du forskar i hur man kan göra detta i Sverige på korrekt sätt. Jag har en känsla av att det kommer att bli lite svårt och att du kommer att motarbetas, då detta kan rasera hela det korthus av lögner vilket är det moderna samhälle vi har idag. Men så länge det görs med ett gott hjärta och respekt för allas rätt att välja sina kedjor eller sin frihet, så ser jag det som något som ingen kan förvägra.

EN ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS

Jag som skriver detta bor i England och har roat mig ett tag med att testa dessa principer på olika sätt när tillfälle ges. Exemplet nedan baserar sig löst på hur jag ”accepterade med ett moterbjudande” ett affärsförslag från en Kronofogdefirma här (Ja, här är de privata företag som arbetar för domstolarna, under licens).

Brev Ett (jag har inte brytt mig om adresser etc. utan håller mig till nycketexten):


Tillkännagivande av villkorligt accepterande

Jag har just fått ett osignerat kravbrev från ert kontor där ni begär 4500.00 kronor av KENT BENGTSSON för något ospecificerat brott som endast refereras till med numret 123456789.

Eftersom bevisbördan alltid, enligt urgamla lagprinciper, ligger på den som hävdar eller anklagar, så godtar jag ert krav på 4500 kr och lovar att betala denna påstådda skuld om någon på ert kontor ville vara så vänlig och tillhandahålla det följande:

 • Ett underskrivet domslut med Domstolens sigill eller en verifierad kopia av detsamma.
 • Att ni specificerar exakt vad detta rör sig om. Var när hur och vad det påstådda brottet ägde rum.
 • Bevis på att detta domslut var resultatet av en opartisk process där alla inblandade fick full tillgång till en ovinklad rättsprocess och fri och full talan.
 • Bevis på att jag vid tidpunkten för det påstådda brottet agerade i egenskap av någonting som faller under den av människor konstruerade politiska fiktionen ”Sverige” och dess ”lagar och regler”.
 • Obestridliga bevis på att er firma har auktoritet att kräva något som helst från en av naturen skapad levande människa som jag själv – utan att först ha bindande kontrakt som etablerar detta.
 • Bevis på att jag är något annat än jag säger att jag är i min Identitets Deklaration (bifogad) och jag har ett ansvar att betala alla krav på min person: KENT BENGTSSON utan ett föreliggande avtal att göra så.
 • Motbevisande av alla punkter i det bifogade Edsvurna Skriftliga Uttalandet, eller ett skriftligt edsvuret intygande att alla punkter däruti är falska, intygat av en man eller kvinna som arbetar för er firma, under dennes/dennas fulla personliga ansvar.
 • Förklara hur meningen ”Om detta inte betalas inom 30 dagar kommer utmätning att ske för att möta kravet och omkostnader.” inte är ett olaga hot, då ni inte bevisat någon behörighet att ställa ert krav – utan bara sänt ett brev på ert eget brevpapper.
 • Att ni tillhandahåller namn och personnummer på den som utfärdade eller auktoriserade det hot som nämns i föregående punkt, så att jag kan väcka åtal mot denna person ifall det skulle visa sig vara ett olaga hot.
 • Att ni tillhandahåller uppgifter om de försäkringar ni har för att täcka skadeståndskrav i fall där ni agerat utanför lagen och era befogenheter.
 • Ni tillhandahåller namn och personnummer på den som är ytterst ansvarig för att jag fick detta kravbrev från er, såvida ni inte vill att jag håller er Verkställande Direktör ansvarig – vars uppgifter är tillgängliga offentligt.

Ni har 30 dagar på er, från mottagandet av detta tillkännagivande, att tillhandahålla det jag begärt här. Om jag får detta så skall jag gärna betala den påstådda skulden.

Om ni inte kan, eller inte vill tillhandahålla allt jag begärt i punkterna ovan inom 30 dagar och inte heller meddelat mig att ni har avsagt er det här fallet och returnerat det till er uppdragsgivare, och trots detta fortsätter att kräva de pengar ni begär, då går ni i och med detta med på att jag kan ta de följande avgifterna av er för mina tjänster:

För varje brev eller telefonsamtal jag behöver besvara: 500.00 kronor.

För varje besökare till min dörr jag måste tas med: 800.00 kronor.

För all inblandning av polisen: 2000.00 kronor.

För att komma in i huset/lägenheten i fråga utan att ha ett skriftligt tillstånd från undertecknad, vare sig det sker genom att plocka ett lås, bryta sig in eller gå in genom en olåst dörr eller ett öppet fönster: 10 000.00 kronor

För allt arbete som inbegrips i eventuell rättsprocess initierad av er: 400.00 kronor i timmen, eller påbörjad timme.

Om ni inte gillar denna prislista och inte vill betala detta, så kan ni helt enkelt lämna Herr KENT BENGTSSON och undertecknad i fred, och det kommer inte att kosta något som helst.

För övrigt vill jag här klarlägga att alla antagna eller förmodade fullmakter att agera för eller som HERR KENT BENGTSSON är härmed upphävda och annullerade, från begynnelsen. Se Identitets Deklarationen för mer om det. Samt att ingen rättighet eller fullmakt för någon anställd eller representant för ert företag att komma in i eller på fastigheten i fråga, ges till någon anställd eller representant för er firma, förutom att artigt komma till dörren för att lämna ett brev eller föra en civiliserad konversation.

Jag ser fram emot att ta emot de saker jag begärt i punkterna ovan eller ett brev som förklarar att ni inte längre handhar det här ärendet.

Med Vänlig hälsning

Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densamma.(För exempel på min Identitets Deklaraton och Edsvurna Skriftliga Uttalande, gå till inläggen ”En annorlunda Identitetshandling” och ”Brev till Polisen” i den här bloggen.)

Om tiden är knapp, så kan tiden de har att svara minskas till 10 dagar. Men ju längre tid och ju fler changser man ger desto ärosammare är man i sitt agerande.

Uppföljningsbrev, ifall de inte svarar som begärts (vilket nästan aldrig händer):Jag skriver för att fästa er uppmärksamhet på det faktum att jag inte erhållit något svar på det tillkännagivande jag sände er den________.

Ifall detta var ett misstag, så ger jag er i rättvisans namn en ytterligare chans att besvara det till fullo eller avsäga er ärendet.

Ni har tio dagar på er att besvara detta (kopia bifogad).

Om ni inte gör detta så erkänner ni med ert underlåtande att ni inte har något egentligt krav emot HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad och går med på att frånsäga er alla krav och rättigheter i fallet ifråga.

Undertecknad ser fram emot ert svar.


Med vänlig hälsning


Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densammaUpprepa en andra gång om du vill vara verkligt grundlig.

Om de fortfarande inte tillhandahåller allt du begärt, skicka något i stil med detta brev till sist:Tillkännagivande av privat domslut.

Ni har nu haft tre tillfällen att besvara mitt tillkännagivande daterat_______ och undertecknad har inte mottagit något faktiskt svar på detta tillkännagivande.

Detta betyder att ni nu har givit upp all rätt att ställa några pengamässiga eller andra krav på HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad samt att ni aktiverat den prislista som angavs i det första tillkännagivandet.

Med vänlig hälsning...


VAD MAN KAN FÖRVÄNTA

Det är högst osannolikt att de någonsin kommer att ens försöka tillhandahålla vad som begärts.

Det vanligaste är att antingen så svarar de inte alls (vilket är ett slags svar – tyst medgivande).

Eller så börjar de argumentera: ”Detta är något strunt som du har hittat på nätet och det har ingen laga effekt eller verkan i Sverige”. (Vem säger att vi är i Sverige? Det här är en privat process mellan människorna berörda. Se ”Vad är Sverige?” i denna blogg - ett av de första inläggen.) Eller så kommer det ett brev från en advokat för att skrämma dig till lydnad. Behandla hans ”Erbjudande att göra affärer” med ett liknande moterbjudande.

Detta är lite som poker. Den som bluffar bäst, vågar mest och som inte backar när insatsen höjs, har en god changs att vinna.

Den som lämnar slagfältet först förlorar.

Räkna med att detta kan bli till ett rättsfall. Så ha original och kopior av allt i en folder. Anteckna alla saker som händer, som telefonsamtal eller besök, och spela gärna in eller filma dessa. Ta namn och personnummer på alla du talar med – vägra göra affärer med anonyma människor (personer).
Du kan avböja telefonsamtal och insistera att det hela handhas skriftligen så du har hela förloppet i bevisbar form.
Skicka brev på ett sätt som ger dig bevis på att det mottagits. Skapa ett så vattentätt fall du kan.
Du vill kunna visa en domare att du agerade med ära och gav flera tillfällen att tillhandahålla det du begärde. Om du scannar deras brev för att returnera dem till originatorn, skriv ut kopior ifall datorn krachar, eller ha backups separat. Tänk lite som en slug skurk skulle tänka och agera. Ofta är det just den typen av folk du har att göra med.

Jag brukar returnera alla brev som jag får som inte är ett korrekt svar på mitt första tillkännagivande med en text i stil med ”Ovidkommande ofullständigt svar på tidigare tillkännagivande” skrivet med röd tuschpenna diagonalt över brevet (scanna och skriv ut kopian for din folder). Men om brevet är hyfsat artigt och behandlar vad jag skrev om, så svarar jag ofta personligen – utan att ge vika på min position.

Räkna med att ingen någonsin kommer att svara ”Ha ha, där fick du oss allt! OK, vi erkänner att vi tog en rövare och att du satte oss på plats. Du vinner. Vi lägger ner ärendet.”

Om du har att göra med företag så är det en god changs att de bara slutar höra av sig. Om du har med stat, kommun eller andra myndigheter att göra, räkna med att de bara kommer att rulla på med sin administrativa process och totalt ignorera din eller hävda att den inte har någon som helst effekt eller värde.

Om jag skulle försöka behandla alla eventualiteter här eller ha lösningar på alla relaterade problem eller situationer, så skulle jag inte kunna skriva detta än, och när jag skriver det så skulle det bli en bok. Detta är en enkel liten process som kan användas i olika situationer.

Om inte annat så visar du med den att du har en viss förståelse för lag/kontrakt, och bara det kan få dem att bli försiktigare eller förlora lusten att svindla dig.

Läs din kontraktbok. Läs de regler som beskriver rättsprocesser och bevisbördor. Läs gamla grundläggande lagar och rättsprinciper (som till exempel Bibeln) – de är mer logiska och enklare uttryckta än senare utgåvor vilka mer är till fär att förvirra och dölja sanningen (min tolkning).

Om du vill använda den föreslagna processen, försök uttrycka dig i dina egna ord, men vara trofast till principen, snarare än att bara kopiera vad jag skrivit. Var så grundlig du kan och inkludera ”När, Var, Hur och Vem” där tillämpligt. Om en myndighet får hundra brev som kallas exakt samma sak och har samma text, så kommer varje enskilt brev att tas mindre på allvar, då det är uppenbart att de som skickat dem bara kopierat texten någonstans.

Se till att de punkter du begär att de besvarar, faktiskt har något med ditt unika fall att göra, Om du använder mina punkter för en hotad vräkning, så kommer många av dem att vara irrelevanta.

Se det hela som ett spel eller en lek och ta det inte för allvarligt. Ha kul.

Lycka till

Kent