Självförsvar


Jag bor inte i Sverige och slipper bråka med myndigheter om allt möjligt. Men om jag bodde där så skulle jag bråka och ifrågasätta – på mitt vänliga men bestämda sätt. Jag skulle inte göra detta för att jag nödvändigtvis tror att det skulle ge mig en massa segrar eller ”frihetspoäng”, utan för att jag helt enkelt inte skulle kunna låta bli.

Vad jag förstår så har tonen ändrats en hel del när det gäller hur myndigheter tas med det folk de är menade att tjäna. Storebror tyck ha lagt ifrån sig masken som ger sken av att bry sig och ha omtanke för svenskarna. När folk faller sönder som ett resultat av en mångfald faktorer (som ekonomi, påtvingade ”skyldigheter”, farliga ämnen i mat, dryck, och till och med luften vi andas, arbetspress, sociala förväntningar, skadliga mediciner eller behandlingar, mikrovågs- och elektromagnetisk strålning från olika källor och en ständigt flödande ström av dåliga nyheter och skrämselpropaganda från massmedia) så lär de inte få mycket sympati eller hjälp längre från en statsapparat som tar cirka 80% av vad en individ producerar så att de kan ”tillhandahålla ett drägligt liv för alla”.

Samma gäller när man jobbat och betalat tiotals miljoner i skatt under sitt liv, och sedan inte får nog tillbaks för att ha råd med mat på bordet och ett tak över huvudet, efter att man pensionerats.

Om man beaktar allt detta och fortfarande tror att den offentliga sektorn är där för att ta hand om oss, eller dem som inte kan klara sig själva, så är man ganska blåögd.

Låt mig igen ge det gamla citatet från artonhundratalets Frankrike här. P-J Proudhon:
Att REGERAS är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lag- stadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så.
Att REGERAS är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt, licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.
Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral.”


Vad kan man då göra?

Jag är inte den som bara vill sprida negativitet, utan jag gillar att ta en positiv och konstruktiv syn på saker och ting. Som jag ser det så finns det inget som inte kan göras något alls åt. Det finns heller inget ont som inte har något gott med sig.

Om de som arbetar inom den offentliga sektorn beter sig som om de ägde oss eller vi var deras slavar, så är det kanske inte så illa. Nu vet vi i alla fall var vi har dem och vad vi kan förvänta oss från dem. Detta kommer också att väcka upp en massa folk som annars skulle tycka att ”vi har det ju drägligt och skall inte klaga”.

Så vad gör man om man anser sig ha behandlats fel eller inte får det man har rätt till?

Ett delsyfte med den här bloggen är att ge tips och idéer om hur man kan tas med olika angrepp från offentligt håll eller företag som specialiserat sig på att parasitera på folk. I många artiklar har jag givit små tips eller så är hela artikeln om detta. I slutet av denna har jag länkar till de andra som kan vara relevanta när det gäller att försvara sig i olika situationer.

Man kan börja med att följa de vedertagna rutinerna och procedurerna för att få rättelse. Ett sök på nätet borde snart ge dessa. Detta är inte min specialitet.

Om det inte hjälper, så kan man dra in ”rättsväsendet”. Men om den svarande är en del av den offentliga sektorn, så är det troligt att de inte kommer att straffas eller rättas, såvida man inte är ett geni när det gäller att tas med detta medium. De verkar till stor del hålla varandra bakom ryggen i mångt och mycket. Men gör detta steg i alla fall. Det visar om inte annat att du använde dig av de kanaler som tillhandahålls för att få rättelse. Om du inte gör det kommer de snabbt att påpeka detta.

Om du är anklagad för något i rätten, gör en motanmälan eller vad det kan heta i Sverige, så att du också har en anklagelse mot din motståndare. Det gör er mer jämställda.

Som del av, eller som ett upptrappande till rättsprocessen, kan man göra processen som beskrivs i artikeln ”En relativt enkel administrativ process” i vilken du får din motståndares tysta medgivande till att du har rätt.

Om det finns Ombudsmän att kontakta eller andra instanser som är menade att kontrollera och se till att offentliganställda sköter sig, använd dem. Även om det inte leder till en seger, så avskyr folk att ifrågasättas och få sina handlingar och motiv granskade – vilket kan vara nog för att få dem att sluta trakassera dig.

Nedan följer lite mer ”annorlunda” metoder. Använd dem med förnuft och på din egen risk. De är förslag på tillvägagångssätt, inte absoluta ofelbara metoder. Jag kan ha fel i ett och annat, så gör inget bara för att jag föreslår det. Gör dina egna efterforskningar, och agera endast när du känner att du är redo och gör så under ditt eget fulla ansvar.

Allmänna tips.

Om du skall gå för en intervju med en tjänsteman, polis, socialarbetare, barnavårdspersonal etc. där det finns en risk att du kommer att köras över och de kommer att bryta mot dina mänskliga rättigheter eller mot sina egna regler och lagar, så ta med någon apparat du kan spela in konversationen med. Du kan sedan välja att ha den på i fickan eller sätta den på bordet. De kommer att uppföra sig bättre om den står på bordet, men kommer att vakta sin tunga bättre då, än om de inte vet att de spelas in.
En tjänsteman på kommunen sade till min bror att de hade satt en bom på en närliggande skogsväg som folket i trakten har använt i hundratals år som genväg, som en ren hämndaktion för att han och en granne stoppat ett visst bygge som ingen där ville ha. Tänk om han hade haft de orden inspelade. Då kanske vägen varit öppen idag.

Var heller inte rädd för att filma något som verkar skumt eller luktar av maktmissbruk. Idag har de flesta en filmkamera i fickan.

När någon i offentlig befattning (eller annat sammanhang) hävdar något som inte verkar rätt. Ge dem ett papper och en penna och be dem skiva ner vad de just sade och skriva under att det är sant.
Om de hävdar att du måste göra något de anbefaller, lägg till att de tar på sig allt ansvar för att påståendet i fråga är korrekt och att de kommer att själva, som privatpersoner, ta över alla eventuella negativa konsekvenser du kommer att få om du agerar som om deras påstående var sant, samt att de erkänner att påståendet inte är sant om de vägrar skriva under på detta. Observera hur de plötsligt inte är lika säkra och deras villighet att tvinga dig att göra något plötsligt försvunnit.

En annan sak att ha i åtanke är att det är en urgammal laga princip att ”Tystnad betyder medgivande”. Om någon hävdar något eller anklagar dig för något, och du bara struntar i det, slänger brevet i soporna eller glömmer det hela, så kan det tas som att du håller med om det som hävdas. Det kan vara en påstådd skuld, förpliktelse, kontrakt eller avtal, etc. som hävdas. Om du inte bemöter det, så är det troligt att det kommer tillbaks och biter dig i rumpan. Det bästa är att direkt och skriftligen bemöta allt. Helst då genom ett så kallat ”villkorligt accepterande”. Man säger sig acceptera att en skuld eller förpliktelse existerar enligt deras påstående, om de kan påvisa, bevisa eller göra det följande: (lista av saker man kräver för att man skall acceptera det de hävdar – som helst skall bestå av saker svåra att bevisa, eller som de inte vill avslöja).

Detta är vad bloggartikeln ”En relativt enkel administrativ process” beskriver. Men det behöver inte vara lika formellt som det jag beskriver där. Här är en översättning av ett liknande svar som jag skickade till ett Kronofogdebolag i England, som svar på ett formbrev de släppt i brevlådan med ett referensnummer och ett krav på en summa i betalning, där de hotade att bryta sig in i mitt hem och konfiskera saker om jag inte betalade:“Jag fick det bifogade kravbrevet igår.

För det första. Det säger inte vad saken gäller. Bara ett referensnummer. Om ni vill att jag ska göra ert arbete åt er och ta reda på vad som referensnummer hänvisar till, så får ni skicka mig £ 20,00 vilket är min avgift för att göra detta åt er.

För det andra. Eftersom bevisbördan liggerden som anklagar eller hävdar något, var vänlig och tillhandahåll originalet eller en bestyrkt kopia av ett korrekt utfärdats, underskrivet och stämplat domstolsbeslut, vilket ni hävdar er vara i besittning av.

För det tredje. Den markerade meningen på ert brev verkar vara ett hot. Är det korrekt? Om så är fallet, kan jag vänligen namn och adress på den person som gör detta hot, så att utifall närmare granskning av detta, och ifall detta skulle visa sig vara ett olaga hot, kan jag vidta lämpliga åtgärder. Om ni vägrar att tillhandahålla denna kommer jag att lägga ansvaret för detta på era direktörer som ansvariga för alla handlingar som begås av sina anställda och agenter. Jag har behållit originalet som bevis och bifogar en kopia till er.

För det fjärde. Om ni känner att ni har en legitim och laglig rätt att göra de anspråk ni gör och kommer att tillhandahålla domstolsbeslutet för att ta denna fråga vidare, låt mig veta vilket försäkringsbolag ni använder för er skadeståndsförsäkring samt policynummret på er försäkring, utifall fall det blir en fordran senare.

För det femte. Alla förmodade, antagna, tolkade eller underförstådda rättigheter att få tillgång till tomt och det hus som hänvisas till genom adressen “20 Bricklands, Crawley Down”, sägs härmed upp. Ingen anställd eller ombud för Marston Group beviljas fredligt tillträde till huset eller uthus. Ni kan bara komma till dörren för att leverera ett brev eller tala med undertecknad.

För det sjätte. Var medveten om att bilen Undertecknad användning som en skåpbil, är ett viktigt verktyg för förvärvsarbete och är inte tillgänglig som betalningsmedel för att lösa någon verklig eller inbillad skuld Herr Kent Bengtson sägs ha. Var också medvetna om att alla materiella ting som tidigare varit Herr Kent Bengtssons egendom, placerades i en privat stiftelse för över två år sedan. Eftersom denna stiftelse är sin egen juridiska personen kan ni inte göra anspråk på stiftelsens egendom med ert nuvarande påstådda krav (när ni har tillhandahållit bevisen för ert krav, kan ni vända er till förvaltaren av Familjen Bengtssons Privata Stiftelse, för de krav ni anser er ha rätt till.
Dessutom har ytterligare två privatpersoner sina materiella ägodelar i huset i fråga. Om era anställda eller agenter tar någon av dessa, så det är stöld. Kom ihåg bevisbördan lägger på den som anklagar eller hävdar något.

För det sjunde. Se bifogad lista över avgifter och arvoden för eventuella övergrepp samt olika saker jag kan komma att behöva göra som ett resultat av era handlingar och hot. Ni samtycker till den genom att göra ytterligare försök till indrivning, innan vi har etablerat fakta i denna fråga och nått en överenskommelse.

Låt mig veta hur ni vill fortsätta. (Det kan vara en bra idé att leta upp namnet Herr Kent Bengtsson i ert arkiv, för att se huruvida tidigare ärenden och indrivningsförsök angående detta namn gav önskvärda resultat - innan ni investerar ytterligare kostnader i denna fråga)”

Någon vecka senare fick jag ett brev som bekräftade att de returnerat ärendet till domstolen ifråga och kommer inte att befatta sig med detta vidare. Seger!

När man tas med myndigheter, glöm aldrig att allt du har att göra med är människor som dig och mig. Det finns ingen anledning att vara rädd för dem. De kommer inte att, som någon gangster, att komma och klå upp dig med ett bollträ. De har vissa ramar som de kan agera inom. Myndigheten i sig finns bara i våra huvuden. Den är en fiktion.

En annan sak att hålla i åtanke är att det är skillnad på vad folk behöver och vad de vill ha. En bank eller en kommunal eller statlig instans behöver balansera sina böcker och konton, men de vill ha dina pengar. Det kan vara värt att studera värdepapper och finansiella instrument, för att avsätta påstådda skulder med dessa, istället för med dina surt förvärvade och skattade pengar. Hela systemet är en fiktion. Om Banker kan ”skapa pengar” med värdepapper, varför inte vi? Vi är mer verkliga och av en högre natur och auktoritet än en papperskonstruktion som en Bank – som faktiskt inte själv kan skapa pengar, utan behöver en levande människas signatur för att göra så.

Men om du vill ge dig in i detta spel, räkna med några år av studier och testande för att få resultat. Om du gör saker fel här kan du få en ofrivillig semester i Kumla. Vilket ger dig mer tid att studera vidare.
Men vore det inte trevligt att tillhandahålla något instrument till Skatteverket och få tillbaks alla skatter och avgifter, för att man avsatt ”skulden” på annat sätt. Vad skulle inte detta vara värt.


Förlåt Mig!

De enklast lösningarna är de bästa.

Rättsväsendets syfte har alltid varit att träda in som en opartisk förmedlare när de berörda parterna inte kan komma överens eller hitta en lösning själva i det privata.  (Detta att bötfälla eller straffa folk för "brott" där ingen kommit till skada, utan bara någon Statlig regel brutits, så att man kan dra in mer pengar från folket än de 80-procentiga skatter de flesta redan betalar, är ett senare påfund.)


Den mesta västerländska lag har sin grund i Bibeln. I den står det något i stil med "Sortera ut dina skiljaktigheter med din nästa. Om int, kan hända han drar dig inför domaren."
Nu vill ofta rätten att allt skall avgöras där eftersom det ger dem mer inkomster.
Men faktum kvarstår att de har ingen rätt att lägga sig i ifall de berörda parterna kan lösa en konflikt eller tvist sinsemellan först.
Så om du gjort något som du anmälts för eller tror att någon kommer att göra en anmälan över, försök att tala med din motpart och komma till någon slags lösning. Håll band på tungan och temperamentet, så att situationen inte förvärras.

Kanske en så enkel sak som att säga "Förlåt Mig!" kan lösa situationen. Om det sägs med ärlighet och uppriktighet utan sarkasm eller spydighet, så är det inte lätt att vägra denna begäran. Det kan till och med användas i själva rätten. Det kostar inget att försöka och kan inte förvärra situationen.
"Jag har bara en sak att säga när det gäller vad jag gjort i det här fallet. Förlåt mig!"  Sagd på det sättet så är det mer en befallning än en vädjan.
Speciellt om man innan erbjudit sig att gottgöra den skada man orsakat, och detta avböjts.

För en mer invecklad metod att få din motparts medgivande att ingen konflikt längre råder, använd processen som beskrivs i artikeln här i bloggen om "En relativt enkel Administrativ Process". Detta kan göras när de inte är samarbetsvilliga, och kommer att erhålla deras tysta medgivande att ingen konflikt råder - om det görs rätt.

Den som agerar med heder och uppriktighet kommer att ha en fördelaktig position, såvida inget jäv föreligger.  

Barnarov.

Sverige har de senaste åren vad jag förstått börjat ägna sig åt barnarov eller kidnappning av barn som en slags bestraffning av oliktänkande eller dem som inte lydigt följer alla befallningar som våra ”ärevördiga” ämbetsmän och politiker anbefaller. Detta kan i många fall vara ett ”straff” värre än döden, då många föräldrar skulle offra sina liv för sina barn.

Det kommer dock aldrig att medges att detta är ett slags straff, utan kommer att påstås vara för ”barnens bästa”. Det lär vara en hel del pengar som byter händer i denna hantering, och de skyldiga beskyddar varandra.

Om du skulle befinna dig i den horribla situationen av att barnavårdsnämnden eller det sociala knackar på dörren och räcker över ett domslut att de har fått lov att ta era barn. Ta fram mobilen eller en kamera som kan filma.

Be om legitimation från dem och eventuell polis närvarande. Se till att få en bra bild på dessa leg. Eller läs upp alla uppgifterna så att de kommer på videon eller skriv ner dem. Det kan vara svårt att få namnen på de skyldiga senare. Be också om namn på vem som föreslagit och beslutat detta, samt deras befattning. Försök få så mycket uppgifter som möjligt från dem som är där. Ställ frågor – gärna sådana som ställer dem mot väggen och anklagar dem för allvarliga brott.

Säg eller gör inget som kan ses som att ni ger ert medgivande. Detta kan vara så enkelt som att lyda när de ber er kliva åt sidan. Gör inte något våldsamt eller fysiskt motstånd, men gör klart att allt som sker görs mot er vilja och under hot och tvång. Stå gärna i vägen, men om de fysiskt föser dig åt sidan, gör inte motstånd. Men när de släpper kontakten med din kropp återuppta passivt motstånd.

Försök kontrollera känslorna. Det är lätt att säga eller göra saker som kan användas emot en senare, när man är upprörd.

En sådan här sak kommer troligen inte som en blixt från klar himmel, utan det har varit tidigare kontakter som antytt att era barn är i fara. Kanske skolan har klagat över något. Kanske har ni inte varit villiga att låta era barn medicineras eller vaccineras hur som helst. Om detta är fallet, sätt med en gång igång att leta efter strategier att undvika att separeras från era barn. Kanske är det till och med värt att titta på att emigrera till ett land som inte är lika diktatoriskt som Sverige. När dörrklockan ringer är det lite sent.

Det är saker som dessa som kan hända stort sett vem som helst. Ett ungt par i England fick förklarat för sig att ”ni är för dumma för att vara föräldrar” när de kom och tog deras barn, för att ”sälja dem på adoptionsmarknaden”. Därför är det ingen ursäkt för någon att säga ”Jag behöver inte kunna något om lagar eller rättigheter, för jag är en ärlig och god människa som inte kommer att hamna i trubbel”. Liknande situationer kan uppstå runt skilsmässor. Lita inte på att ”en bra advokat” kommer att fixa det hela bättre än du kan om du var lite påläst. Advokaten kommer inte att förråda det system han arbetar för. Han förråder hellre dig – efter att ha separerat dig från alla pengar du har eller lyckats låna ihop.


Din Underskrift.

Vi är i allmänhet väldigt slarviga med vad vi skriver under och vet inte mycket om hur man skriver under saker.

Det är en sak att kvittera mottagandet av något. Men även där slarvar vi ibland. Om du läser på kvittensen, så står det oftast ”Mottagen i gott skick”. Kollade du att innehållet var i gott skick innan du skrev under?
Ibland rör det sig om mer än ett litet paket och det vore orimligt att kräva att budet står och väntar i 20 minuter medan du öppnar alla kartonger och kollar att allt ser bra ut eller att datorn som du just fått fungerar. Skriv då något i stil med ”Inte inspekterad” eller ”Ej testad” och sedan din underskrift.

De flesta papper vi skriver på är någon slags kontrakt eller är del av ett kontrakt-förfarande. Du har lika mycket rätt att lägga din egen skrift eller dina egna villkor till ett kontrakt som den andra parten – så länge ni är överens.

Om vi skall titta lite djupare på detta med kontrakt och underskrifter, med vad vi vet om hur samhället vi lever i är en fiktion och att vår juridiska Person är en liknande fiktion, vilken vi agerar ”i egenskap av” (Se
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/02/din-personliga-person-vem-ar-du-hur-fri.html för mer om detta) så inser vi att vi alltid skriver under FÖR vår juridiska person, eller i egenskap av den – inte som den. Men i vår okunskap så klargör vi inte detta.

Det är som en direktör för ett Aktiebolag som skriver under ett kontrakt för bolaget. Bolaget är sin egen juridiska person. När direktören skriver under, så gör han så i egenskap av direktör för bolaget, inte som privat människa. Om något skulle gå åt skogen med bolaget, så är han inte personligen ansvarig för detta och han får behålla hus och bil, även om firman går under.

Glöm ej heller att livet är ett slags spel och vi som människor kan spela många roller i livets spel. Så om det alls spelar någon roll, specificera den roll du agerar i för tillfället. Det kan göra en skillnad om du till exempel när det gäller bolaget, skriver under som ”Aktieägare” eller som ”Direktör”.

När den Engelska Skattmasen fick mig i Konkurs, så skrev jag under papperna så här:
”Som Förmånstagare:
[underskrift] ” vilket det visade sig att förvaltaren inte gillade, men inte kunde göra mycket åt.

Om vi skriver under utan att ange i vilken kapacitet vi gör så, så lämnar vi dörren öppen för motparten att tolka den frågan som de vill. Vilket kommer att vara på ett sätt som är bäst för dem, och kanske inte så bra för dig.

Ett annat litet knep när det gäller underskrifter är att lägga till tre punkter före och efter underskriften ( … ). Detta betyder att text har utelämnats här, vilket du senare kan lägga till eller förtydliga genom att informera om vad dessa punkter stod för. Dessa punkter är så oansenliga att de sällan uppmärksammas av den som begärde en underskrift, vilket kan vara bra om man har en spänd situation med en upprörd polisman eller liknande. Nu är den svenska polisen ganska sansad, men med de lägre kraven på IQ or kvalifikationer etc. numera så kanske vi snart har en annan typ av poliser, som inte är lika balanserade i sitt uppförande.

Jag gjorde detta förra året när jag lämnade in ett formulär för att få ett nytt skattenummer här i Sydafrika – tillsammans med några mindre ändringar i texten till formuläret. Jag räknade med att det kommer att läsas in av någon som inte är särskilt på alerten, och tjänstemannen som tog emot det märkte inget. Nu kan jag hävda en annorlunda status eller ställning i relation till det lokala skatteverket, än jag annars skulle kunna.

Men det lättaste och vanligaste är att förtydliga namn och ställning under ens signatur. I stil med dessa exempel:

”Vänligen


[underskrift]

Kent av familjen Bengtsson, en levande människa och förmånstagare av den juridiska personen
Herr KENT E. BENGTSSON.”
(Som ”förmånstagare” har man sällan förpliktelser, men kan dra nytta av något)

”Intygat på heder och samvete som sant enligt min tro och uppgifter till hands vid tidpunkten för underskrivandet av denna handling, samt under mitt fulla obegränsade privata ansvar som en levande människa på denna vår Jord:

Autograf:______________________Datum:_______________

Vittne 1:____________________________________________

Vittne 2:____________________________________________”
(detta skulle vara när jag vill ses som fullt ansvarig som människa, till exempel som avslutning på ett skriftligt edsvuret uttalande.)


Om du komponerar ditt eget dokument och valet ligger mellan order ”Signatur” eller ”Autograf” välj det senare som det tyngst vägande. Ordboken säger: ”auto- (ssg) själv- själverkande- egen”
autograf: egenhändig handskrift eller namnteckning” min understrykning. Vi har också ”Au” i ”Auktoritet”. Signatur verkar lite svagare i sin ställning. Man kan signera något för något annan, men inte ge en annans autograf.
Jag har till och med strukit över ”Signatur” och lagt till ”Autograf” när jag skrivit under andras papper.

När du skriver under andras papper eller kontrakt, så har du inte lyxen av att komponera exakt hur du vill uttrycka din ställning, då är ”som [kapacitet] : ...[underskrift]...” det enklaste och lättaste.
Kapaciteten kan vara vad helst man vill uttrycka. Till exempel: ägare, stiftare, grundare, hyresgäst, förvaltare, fri människa, Guds barn, naturbarn, idiot, våldsoffer, förälder, fredlig lokalbefolkning, världsmedborgare, etc. etc. - vad helst du vill uttrycka.


En annan viktig sak är att inte bara skriva under saker hur som helst. Här har jag en bekännelse att göra här. Jag läste aldrig villkoren för kontraktet till huslånet vi tog i England. Enligt vad jag fått veta senare så gav jag banken fullmakt att agera i mitt ställe, att skapa dokument eller instrument i mitt namn, bland annat. Hade jag sett detta så kanske jag inte varig lika villig att ingå i det kontraktet, eller kunde fått något ändrat, eller åtminstone inskränkt bankens handlingsfrihet där. Vem vet vad de gjort i mitt (min persons) namn.

Bry dig inte om att den andra personen suckar och rullar med ögonen, när du vill läsa det finstilta. Om det inte var viktigt, skulle det inte vara där. När du skriver under ett kontrakt så intygar du att du förstår och går med på alla villkoren. Hur kan du gå med på något du inte vet vad det säger?

Många i ”Freeman kretsar” klagar på hur kriminella och flaska bankerna är, men glömmer ofta hur korkade och lättrogna deras kunder är.

Ditt liv är ditt liv. Inte någon annans. Ta fullt ansvar för det. Ta fullt ansvar för det som livs levande MÄNNISKA i den påtagliga verkligheten – inte som en fiktion i en större fiktion (person i ett samhälle).


Behåll originalet.

En annan sjävförsvarsåtgärd är att insistera på en egen likvärdig kopia av ett kontrakt. Alltså inte en fotokopia, utan ett eget original med verkliga underskrifter. Ett kontrakt är en överenskommelse mellan likvärdiga parter. Därmed har båda rätt till var sit originaldokument. Detta kan vara guld värt en vacker dag, om en tvist uppstår och ena parten hävdar att kontraktet förstörts av någon anledning.

Banker lär sälja lånepapper på den finansiella marknaden för att öka sina inkomster från affären. Men kan om du får problem att betala komma och vilja indriva hus, mark eller maskiner. Om de inte har bevis på att de är den som nu håller kontraktet, så kan de möjligen stoppas i rätten. Speciellt om du har ett original.

Samma när det gäller formulär etc. Om du fyller i något formulär som behövs för något ändamål. Få tag i eller skriv ut två stycken och ta en penna med fin spets och gör små ändringar som gör att det passar dig bättre. På mitt skattenummer formulär skrev jag "Skatteverkets kopia. Originalet hålls av undertecknad stiftare" på min egen kopia skrev jag "Original".

Den som håller originalhandlingarna är den med den starkaste och mest överordnade ställningen.

Detta går inte alltid om man måste fylla i något på plats. Men det kan vara värt att begära detta även där. Det kostar inget att pröva.


Slå dem där det känns – i plånboken.

Ibland blir man angripen eller antastad an någon som bara vill dra in lite stålar, och inte bryr sig om ifall det är hederligt, rätt, etiskt eller inte. Såsom inkassobolag, kronofogden, parkeringsbolag, etc.
De kanske har något ”beslut” som grund för sitt agerande och krav.

Vad jag funnit så är det bäst att tas med dessa med metoden som anges i artikeln ”En relativt enkel administrativ process”.

Här kommer du antingen att få dem att lägga av och låta dig vara i fred, eller så kommer det att pågå ett tag med olika turer. Om du gör det rätt så kommer du snart att ha deras medgivande att du kan fakturera dem för vad de tvingar dig att göra. Du skall ha tillkännagivit dina priser för att göra olika saker som ett resultat av deras handlingar eller hot.

Så fort du kan, enligt er överenskommelse, skicka fakturor och sedan påminnelser. Ha gärna en ränteklasul i prislistan och börja fakturera för utebliven ränta. Ge dem erbjudanden om ”rabatt” om de betalar omgående. Hota med rapporter till kreditvärdighetsfirmor och andra instanser vari det vore negativt för dem att ha dålig kreditvärdighet. Verkställ om de inte betalar.
Som sista utväg, begär dem i konkurs. De måste vara insolventa om de inte kan betala sina åligganden. Detta kommer att bli en rejäl huvudvärk för dem och knappt värt det de är skyldiga dig.

Sist men inte minst (och som en ytterst extrem och nästan desperat åtgärd) så finns det något som på Engelska kallas ”Commercial Lien”. Detta är att ålägga en person med en rejäl straffsumma och kanske få det genom en domstol så att om de försöker sälja sitt hus, så måste du betalas före de får ta del av förtjänsten, eller den kan dras direkt från bankkonton via etablerade kanaler och instanser eller drivas in av kronofogden. Eller åtminstone användas för att förstöra kreditvärdighet eller som grund till en konkursbegäran.

Jag vet inte vad den svenska termen är för detta, men är ganska säker på att det finns en svensk motsvarighet.

Detta är inte något jag rekommenderar och jag har själv aldrig övervägt detta. Det skulle kunna ruinera någon. Men om någon ruinerat ditt liv genom att agera så att du blivit av med hem eller barn, så kanske det skulle få dem eller andra att tänka sig för att göra en liknande sak om de såg att de inte är immuna mot repressalier av kännbar natur.

Om du skulle överväga att försöka dig på detta, så måste det hela göras grundligt och med din motståndares tysta medgivande. Du behöver troligen göra en del efterforskning om hur du kan göra detta i Sverige samt hur det gjorts i Engelskspråkiga länder., Creditors in Commerce har en del material på detta. Det första att studera vore detta dokument ( http://freedom-school.com/commercial_liens.pdf ).

Jag är inte beredd att göra allt detta arbete, utan bara nämner det här som en möjlig, om än extrem väg, att straffa dem som agerar som förrädare mot sitt folk. Om du överväger detta och har goda rättfärdiga grunder och vill ha hjälp att hitta mer Engelskt material i ämnet, så kanske jag kan vara av hjälp. Kontakta mig i så fall.


Slutligen

I all kamp, så gäller den självklara regeln ”Den som ger upp, förlorar”. Om du inte kan vinna med en ”Knock-out” vinn genom att utmatta dem tills de inte orkar längre.

Kom ihåg att så gott som alla angripare du kommer att ha att göra med, ”bara gör sitt jobb” och har inte något personligt intresse i att antasta dig (förutom provision kanske). De jobbar för ett företag eller instans som är ute efter att dra in pengar. Om deras ansträngningar inte resulterar i indragna pengar, utan ständigt mer jobb och utgifter, så är chansen stor att de ger upp efter ett tag. Speciellt om det rör sig om den privata sektorn. Statliga eller kommunala instanser kan fortsätta att driva på sin sak längre, för de beror för sin existens på folkets lydnad och underkastelse. Om de ger efter för en så förstår det att de öppnar portarna till fler fall.

Men det går att vinna över dem. Det har gjorts av en del. Men det kräver en massa arbete och ”jävlar anamma” samt en avsaknad av rädsla för dem.

En viktig sak i alla duster av den här naturen, är att ha sina papper och bevis i ordning. Kopior eller original i en pärm eller arkivskåpet. Inspelningar av viktiga konversationer, bilder och videoinspelningar i dataminnen, helst förvarade på ett separat minne som är undangömt. Kvittenser etc. allt arkiverat och i ordning. Låt det inte samlas på hög, utan arkivera direkt eller vid en given tid varje vecka eller månad. Du kommer att sparka dig själv om det går till en domstol och du inte kan hitta viktiga saker.

Frihet är inte en självklarhet. Se på Naturen. Alla tycks ha ”rätten” att ta vad de behöver för sitt överlevande, men de som drabbas i denna aktivitet har likaledes rätten att försvara sig. Växter utvecklar törnen eller gör sig giftiga. Växtätare har farliga tänder, horn eller en dödlig spark för att försvara sig mot rovdjur.

Så länge vi har människor som ser på andra som ett rovdjur ser på ett eventuellt byte, så behöver vi kunna försvara oss eller göra oss oattraktiva som byten.

Det finns egentligen ingen anledning att behandla varandra på det här viset, och vi skulle som mänsklighet ha det mycket bättre om vi samarbetade och hjälpte varann, snarare än att parasitera på varann, som vissa nu gör. Låt oss hoppas vi mognar snart. Gör vad du kan för att påskynda detta.Andra resurser i den här bloggen:

Min Resa – från ”Liberty Wealth Club” sektionen och vidare.

Skatt – sektionen om ”Hur man slutar betala...”

Skaffa och studera en bok om Kontraktlag och gärna en om Administrativ Lag. Detta borde vara del av grundskolans läroplan. Vi ingår i och verkställer kontrakt varje dag. Till och med när vi kliver på en buss eller beställer en pizza.

En annan god investering är en juridisk ordbok. Men kanske inte lika viktig om det är lätt att finna dessa definitioner på nätet. Men bara för att nätet finns här idag, så betyder det inte att det kommer att vara här imorgon. Så spara och ladda ner kopior av allt som kan vara av värde eller intresse.

Lycka till!

Kent

PS. Här är en bra video som förklarar saker jag nämner ovan och i andra artiklar på ett bra sätt.

1 kommentar:

Lars Kruse sa...

Har läst denna och andra av dina artiklar. Underbart! Tack! Fortsätt!Folk måste börja inse att staten, de sk myndigheterna är våra fiender.