fredag 21 juni 2013

Gör ditt eget ID.Jag nämnde i mitt inlägg nedan om brevet till Polisen, att jag hade min egen ID handling.

(Jag hoppas du läser denna blogg från botten upp, eftersom det var så den skrevs och blir lättast att förstå på det sättet.)

Jag har skrivit en hel del här om hur vi har två sidor. Den som verkligen är oss – en levande människa som kan göra alla möjliga saker, och som kan ses och vidröras, och en artificiell person som bara existerar på papper och inom den av människan skapade fantasivärld som speglar verkligheten och som bara innehåller sådant som människan skapat och i bästa fall kommit överens om.
Man skulle kunna illustrera detta med att nämna de lagar som säger vad man får och inte får göra i trafiken. Lagarna existerar bara på papper. De har ingen förankring i verkligheten. De är påhittade av människor. När sedan människorna agerar i enlighet med dessa lagar på våra fysiska vägar så är detta något som äger rum i verkligheten. Lagen är en teori, praktiserande av den är en reell handling.

Ditt pass, körkort, ID kort, etc. är alla papper som identifierar din artificiella ”person”, och knyter dig till den. Eftersom din ”person” har ett namn som verkar vara samma som ditt namn, så tror de flesta att den artificiella personen och de är en och samma sak. Men om du tänker på detta lite, så tror jag du ser att så inte är fallet.

Jag lyssnade en gång på ett intressant program om barn som tagits om hand om av djur. Ett fall var ett barn fött av försupna föräldrar i Ryssland, som en dag kröp iväg och som adopterades av några vargar och levde med dem till en ålder av 4 år. Som ett varg-barn hade denna människa inget namn eller personnummer. Hon kunde inte prata, men förstod troligen vargarnas språk. Hon var en människa men inte en person (det kanske fanns ett namn på en försvunnen person någonstans i något arkiv – men så länge hon levde i naturen med sina vargar fanns det ingen anknytning.

PERSONEN EXISTERAR BARA INOM MÄNNISKANS FIKTIVA SAMHÄLLE!!!

Jag vill inte ses som en person inom det artificiella samhället, utan som en livs levande människa av naturen, som enbart tillfälligt ta del i det spel som äger rum inom den artificiella världen av krediter, papper och siffror och bokstäver i datorer, lagar och förordningar etc. när jag väljer att göra så. Jag insåg att Dean Clifford hade rätt när han sade ”Om du visar upp ett ID kort utfärdat av regeringen, så erkänner du därmed att du existerar och verkar inom dess artificiella värld och att alla dess lagar och förordningar tillämpar på dig”.

Därför fick jag denna ide' att skapa min egen Identitets Handling. Jag har ett papper liknande översättningen nedan, som jag har i bilen eller tar med mig till domstolsförhör, för att hävda min särställning om jag skulle behöva. Jag tar den inte till posten för att hämta ut ett paket, eller när jag skall öppna ett bankkonto – eftersom jag då verkar inom deras system och endast kan ses som en ”person” (posten hanterar fysiska objekt enligt artificiella system).

Och när jag skriver till myndigheter eller företag som försöker utöva utpressning, så inkluderar jag ofta en kopia, för att göra klart att jag inte underställer mig deras förmodade ”auktoritet”.

Här är min egen ID handling. Lite mer mångordigt än ett ID kort, eftersom jag inte vill ha några outtryckta antaganden med i bilden:


TILLKÄNNAGIVANDE AV IDENTITET

Alla ord nedan har den betydelse de givits av undertecknad.

Jag är en odödlig själ, som är närvarande på denna vår Jord och i det påtagliga Universumet genom en manlig kropp av arten Homo Sapiens.

Jag är vad jag säger att jag är ovan. Jag är inte ett namn. Jag är inte ett nummer. Jag är inte min kropp. Jag är inte något som skapats av människan.

Min kropp är en produkt av Livet/Naturen/Gud. Enligt sägen föddes den av min moder den 30:e dagen i Mars månad 1956 i en taxi norr om Göteborg på den landmassa som allmänt kallas Sverige. Min mors namn är Lizzy och min fars namn är Bengt. De liksom jag själv tillhör det släktled som bär namnet Bengtsson.

De namn mina föräldrar gav mig var Kent och som ett reservnamn ”Erik”.

Dessa namn skall inte förvillas eller förväxlas med namnet på den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”Herr Kent Bengtsson”, BENGTSSON KENT ERIK, KENT ERIK BENGTSSON, Hr. K. Bengtsson, K. E. BENGTSSON, eller någon annan namn, stavnings- eller bokstaverings-kombination därav, vilka alla hänvisar till en artificiell skapelse (en pappers-konstruktion) som endast existerar inom den fiktiva av människan påhittade värld som speglar det verkliga samhället befolkat av levande människor och fysiskt påtagliga ting.

Som jag förstår det så är jag Grundaren/Stiftaren av denna artificiella person, genom det faktum att den inte kan existera utan mig och att den är en representation av mig i den av människor skapade fiktiva välden av politik, påhittade lagar, finanser, titlar, värdepapper, etc.

Som en människa skapad av Naturen och som verkar och agerar i det reella och påtagliga fysiska universumet, så erkänner jag ingen makt som överordnad mig, förutom min skapare.

Eftersom jag inte skapades av någon människa eller mänsklig grupp, så ser jag inte att någon annan människa eller grupp av människor eller mänsklig konstruktion (som till exempel, av människan stiftade lagar, en regering eller internationell organisation som Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna) har någon som helst auktoritet över mig eller mitt liv (utom genom en uttryckt överenskommelse, vilken när som helst kan annulleras) så länge jag inte orsakar någon skada och respekterar de naturliga rättigheter var människa besitter. Jag är inte medveten om att ha ingått, medvetet, villigt och frivilligt, i någon slags överenskommelse med en annan människa, grupp eller fiktiva konstruktioner (enligt exempel ovan) där jag underställer mig hennes eller dess auktoritet, regler eller lagar.

Om du hävdar att du har auktoritet över mig, var vänlig och antingen framvisa ett kontrakt som visar var, när och hur jag frivilligt samtyckte till att bli bestämd över, eller en målsägare vars person, ägodelar eller intressen jag skadat. Om du har ett krav eller mål gentemot den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”KENT ERIK BENGTSSON”, var vänlig och framför detta till mig, så att jag kan ta itu med det.

Om du trampar på mina naturliga mänskliga rättigheter, utan att producera bevis på att du har rätt att göra så eller en målsman jag skadat vilken du representerar, så skadar du mig och kan komma att få svara för detta.

Jag strävar att leva i fred och harmoni med mina medmänniskor och med andra livsformer på denna vår Jord.

Som en varelse av denna Jord, så uppfattar jag det som min rätt att fritt färdas på denna Jord, vare sig på land, hav eller i luften, så länge jag tar hänsyn till mina medmänniskor och andra livsformer med vilka jag delar denna Jord och orsakar minimal skada. Jag kan inte se hur någon av människan skapad fiktiv enhet, såsom en regering, har någon som helst rätt att begränsa min rätt att fritt färdas på min hemplanet.


Detta är en bild av min kropps
ansikte:
Detta är min kropps högra tummes fingeravtryck gjord i dess blod:

Jag ger inget tillstånd att ta DNA ur
detta blod.Här är exempel på hur jag oftast skriver min namnteckning:


Det ovanstående är sant enligt min förståelse vid den tidpunkt jag skriver under detta tillkännagivande.

Svuret under ed och mitt fulla ansvar, denna _____________ dag av _______________ månad

år ______________.Underskrift:________________________________________

Inför dessa två vittnen som känner mig väl:

-  -  -  -  -  - söndag 16 juni 2013

Hur man förstör ett samhälle


När jag var en långhårig tonåring och gick omkring i tajta byxor med ”tjafs” och klämde finnar i spegeln, så hörde jag ibland att Sverige hade den näst hösta levnadsstandarden i världen efter USA.
Vi hade en massa Finländare, Ungrare och Jugoslaver som kom till Sverige för arbeta i vår industri, eftersom det inte fanns tillräckligt med svenskar för att fylla behovet, eller så ville svenskarna inte ta den typen av jobb – och det fanns gott om annat jobb att få. Jag gick ur yrkesskolan och fick ett jobb direkt.

Bostäder och hyra var relativt billiga jämfört med idag. Folk spenderade sina löner efter det att de fått betalt och man tog normalt bara lån till stora inköp som hus och bil – inte för att betala för en hamburgare eller biobiljett (med kreditkort).

Den offentliga sektorn var mycket mindre och skatterna var mycket lägre. Trots detta verkade folket få bättre och billigare tjänster, såsom allmänna transporter, sjukvård, äldrevård, etc.

Vi hade mycket mindre lagar och förordningar, men ändå mindre brottslighet, bedrägeri och (jag tror) mindre sjukdomar och olyckor.

Sverige verkade vara ett oberoende neutralt land som bestämde över sina egna affärer. De politiska partierna var olika i mer än bara namn.

Vad hände med allt detta och var står vi idag?

Hur kan det komma sig att ett välmående samhälle blir fattigare och sämre, när enligt all logik, nästa generation kan bygga vidare på det som deras föräldrar redan byggt, och därigenom borde alla bli mer och mer välmående allteftersom tiden fortskrider.

Beror det på faktorer som ligger bortom vår kontroll (såsom billigare produktion i andra länder, oljepriser, etc.) eller beror det på faktorer som vi borde kunna kontrollera?

Här är ett citat som kanske kastar lite ljus på vad som hänt:

”En Nation kan fortleva trots sina dårar och sina överambitiösa medborgare. Men den kan inte överleva internt förräderi. En fiende som står vid porten är ett mindre hot, för han är känd och bär sin fana i det öppna. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som bor inom murarna, hans sluga viskningar fläktar genom gator och gränder och kan höras i korridorerna av själva regeringsmakten.
Förrädaren syns inte som en förrädare – han talar med samma dialekt som sina offer, han ser ut som dem och klär sig som dem och han vänder sig till den mörka sida vi alla bär djupt i våra hjärtan.
Han förruttnar den själ varje nation besitter – han utför sitt arbete i hemlighet i nattens dunkel, så att samhällets stöttepelare undergrävs. Han infekterar samhällets kärna så att det inte längre existerar. Frukta honom mer än en mördare. - Cicero, anno 42 före Kristus.

Som ni ser så skrevs detta för länge sedan – inget är nytt under solen. Civilisationer har kommit och gått – och när de har gått så har det alltid varit med hjälp av de osynliga förrädarna som alltid utfört sina dåd i det tysta för att stilla sin hunger för makt och kontroll, utan hänsyn till vad det stora flertalet önskar.

Psykopater ibland oss

Enligt källor som studerat ämnet, så är en liten procent av en given befolkning (runt 3%) psykopatisk eller allvarligt antisocial. De plågas inte av att ha ett samvete. Deras handlingar tar inte i beräkning hur andra påverkas. Istället känner de sig starkare och bättre när de kan skada och såra. De är på gott humör när andra omkring dem är kuvade eller mår dåligt. De kanske är smarta nog att inte visa detta öppet, men det finns där likväl. De kan ofta vara mycket övertygande och karismatiska. Men oavsett hur trevliga de verkar och hur bra de ser ut, så lämnar de alltid misär i sina kölvatten. Du har säkert kommit i kontakt med sådana personer då och då.

Men vad händer när en sådan psykopat besitter hög intelligens, charm och övertalningsförmåga?
Vad händer när han/hon intresserar sig för storfinans eller politik. Vad händer om han/hon föds inom en inflytelserik familj?

Nu skulle jag här kunna gå in på vad massmedia och politiker kallar ”konspirations-teorier” (precis som till exempel: ”livsmedels-teorier”, transport-teorier”, ”ingenjörs-teorier”, ”rättstavnings-teorier”, ”matematik -teorier”, ”finans-teorier”, etc. där ändelsen ”-teorier” åsyftar att allt inom dessa ämnen är inget annat än teorier) men det finns så många andra som behandlar detta, och det är ett ämne stort nog för flera böcker, så vi låter det vara.


Vad som måste förstöras för att förstöra samhället

Utbildning. Om man kan fördumma ett folk genom att ändra utbildningen så att fattningsförmågan minskas så kan folket manipuleras lättare. Detta kan vara så enkelt som att inte göra ett grundligt arbete i språkets grunder så att alla elever hänger med och förstår vad alla bokstäver, bokstavskombinationer och ord gör, betyder och uttalas. Här ligger en stor orsak till dyslektsi. Om man sedan tar bort allt som har med kritiskt tänkande eller logisk analys att göra och istället lägger tonvikten på att acceptera och minnas det som står i böckerna och eleverna betygssätts enligt deras minnesförmåga snarare än deras förmåga att finna ut och lösa problem, så har man snart en befolkning som accepterar vad den informeras om.

En annan fördel med en dummare befolkning är att de är först och främst de outbildade och okunniga som ställer till problem i ett samhälle. Så ju mer problemfall som existerar desto mer anledning att skaffa mer polis och ha mer lagar som inför mer kontroll av befolkningen och tar bort existerande fri- och rättigheter.

Välståndet. Inga revolutioner eller drastiska förändringar har ägt rum i ett land där folket levde väl. Så därför måste produktion och arbetstillfällen dras ner på. Detta är mycket lätt att göra. Beskatta produktion så mycket att den blir olönsam, och om inte det hjälper, inför så många regler och restriktioner att det blir näst intill omöjligt att starta en rörelse eller fortsätta bedriva en. Anställ sedan dem som normalt skulle ha jobbat med att producera värdefulla produkter eller tjänster, i jobb inom statsapparaten med att skyffla papper, sitta i möten och åka hissen upp och ner, eller gör dem beroende av staten genom olika ineffektiva och dåligt betalda utbildnings- eller sysselsättningsalternativ, så att moral och självkänsla allvarligt drabbas.

Om det är dåligt med jobb, så blir folk oroliga och rädda och accepterar saker och missförhållanden som skulle vara otänkbara i annat fall. Man blir rädd för att säga ifrån, ifall man blir sparkad och sedan kanske inte hittar ett annat jobb.

Om tiderna är dåliga så kan befolkningen kanske acceptera olika ”lösningar” som presenteras av de makthavande – som EU medlemskap. Mer skatt. Mer förbud. Mindre frihet. Färre rättigheter.

Hälsa. Vem är starkast, en frisk och kry person eller en som är krasslig? Vi har idag en hel katalog av nya sjukdomar som tycks svåra eller omöjliga att bota, och som inte tar död på sina offer utan lämnar dem för svaga för att vara till mycken nytta – beroende av olika ”mediciner” för att alls fungera. Sedan har vi Cancer som bara tycks öka och öka.

Vi har idag tusentals nya kemikalier i vår omgivning och vår mat. Vi antar att de alla testats av ansvarsfulla institutioner som vill oss väl, men tänk om de har knytningar till läkemedelsindustrin och att läkemedelsindustrin tjänar mer på att folk är sjuka.

Ja, men vi lever ju längre idag, vilket vittnar om en bättre allmän hälsa. Kanske det, eller kanske är det så att läkarvetenskapen är bättre på att hålla oss vid liv längre. En bra kund är inte en död kund - och heller inte en frisk kund. Därav alla dessa försök att göra vitaminer, mineraler och naturpreparat illegala.

När du är sjuk så begränsas ofta din intressesfär till din egen kropp och omedelbara omgivning. Du har varken ork eller intresse att ägna dig åt större frågor.

Gemensam värdegrund.  Detta är en av de saker som är under uppenbar attack idag. Främst genom importen av folk från en totalt annorlunda kulturell eller religiös åskådning, som dessutom troligen bär en massa hat för väst i sina hjärtan (då Sverige hjälpt till att angripa dem i vissa av deras hemländer och Väst bombat deras land till ruiner och troligen har dödat otaliga av deras landsmän, vänner och familj). Så genom att ta emot en massa "Flyktingar" och ge dem fördelar som Svenskar inte åtnjuter (som lindrigare straff för våldsbrott, låta dem ljuga om varför de kommit och om ålder
etc. ge dem mer bidrag och förtur i förhållande till Svenskar i liknande situationer, låta dem åka hem på semester till de länder där de säger sig vara förföljda utan att ändra deras flyktingstatus, inte utvisa dem när de begår brott, skydda kända ISIS soldater när de kommer hit igen efter sina mordiska uppdrag, etc. etc. ).

Sedan att sprida en massa förvirrande påhitt om sexualitet och kön (som att kön bara är en "social konstruktion" och att det finns massor av olika kön, när det är uppenbart vilket kön man är om man bara drar ner byxorna), att göra pedofili acceptabelt genom "vetenskapliga artiklar" och att tillåta barnäktenskap bland Muslimer. Såg att något Ungdomsförbund hade lämnat in en motion om att göra incest och nekrofili lagligt. Genom att ha dessa "Pride" kampanjer där kommuner och stat involverar sig med pengar och aktiviteter - ofta i skolor.

En annan väg att förstöra den gemensamma värdegrunden är att ändra meningen av ord och att angripa alla som inte håller med om den "officiella" linjen när det gäller vad som är sant och rätt.
Till exempel ordet "Rasist". Det betyder uppenbarligen inte längre "Någon som anser att vissa raser är sämre eller mindre värda än andra" utan nu tycks betyda någon som tycker att vi tagit emot mer invandrare än vad vi kan klara av eller integrera, eller som påpekar att vissa brott i högre grad begås av invandrare. Man behöver inte ens hävda något här, utan bara att ställa frågor i ämnet stämplar en som "rasist". Om man sedan är tveksam till vissa saker inom andra religioner, som Islam eller Judendomen, då blir man också "rasist" fast varken Muslim eller Jude är benämningen på en människoras, utan snarare en religionstillhörighet.

Det har gått så långt att man kan bli dragen iför rätta och dömd för att bara göra ett yttrande om något under "Yttrandefriheten". Inom vissa yrken kan man förlora jobbet och bli svartlistad om man inte håller sig till den "Offentliga versionen av korrekt tänkande".

Att vara Svens ursprungsbefolkning och vit har nästan blivit till något skamligt i dagens Sverige.
Informationskontroll. Jag antar att Internet är en nagel i ögat på dem som vill förstöra samhället, eftersom det ännu inte censurerats. Undersök gärna vem som äger nyhets-distributionsfirmor eller Tidningar, TV och Radio kanaler, och jag tror du kommer att finna att alla stora ägs av en liten klick eller Staten. Sedan skall alla ha licens från staten för att verka. Hur mycket sanning kan komma fram i ett sådant arrangemang.
I sociala media ser vi mer och mer åsiktskontroll genom massanmälningar och mobbning utförd av vissa grupper. Eller avstängning av olika godtyckliga skäl av dem som äger eller kontrollerar dessa media.

Politisk kontroll. Har du märkt att eftersom åren gått så verkar det vara mindre och mindre skillnad mellan de olika politiska partierna, till en punkt där det inte är mycket mer än stavningen som är olika. De tycks alla värna om det rådande systemet – som om det var det enda alternativ som fanns här i världen.

Se dig omkring i världen och i historien, och du finner att människan är otroligt flexibel i sina levnadsarrangemang. Det finns samhällen där kvinnorna bestämmer och männen är underordnade. Samhällen där månggifte är vanligt. Fredliga samhällen, krigiska samhällen, andliga samhällen, materiella samhällen, vidskepliga samhällen, etc. etc. Hur kan det komma sig att vi bara har alternativ som existerar inom ramar så smala att de knappt kan kallas alternativ längre? Och detta är allt vi kan välja mellan!

Den här listan skulle kunna göras längre och är längre. Men jag stannar här. Frågan är inte så mycket vad som är fel, utan vad man kan göra åt det.

Lösningar?

Om du känner dig redo att ha lite utmaning och skoj i ditt liv, så kan du börja ifrågasätta allt du inte håller med om i det nuvarande samhället, eller helt enkelt sluta betala skatt (om ditt arbetsval tillåter). Räkna med att utmålas som terrorist och snyltare, samt att bli antastad och trakasserad av myndigheter. Räkna med att bli arresterad och dragen inför ”rätta” då och då. Räkna med att vänner och bekanta tar avstånd från dig eller ser dig som en idiot eller ett hot mot deras egna liv och trygghet. Så välj denna väg endast om du är villig att lida dessa konsekvenser.

Det ger dock en otrolig tillfredsställelse att vinna små segrar och se hur personer i offentlig ställning inte har några svar när de ställs väl uttänkta frågor. Personligen har jag fått banker och kreditfirmor att ge upp utan att vidta andra åtgärder än att vidarebefordra ”skulder” de inte kunde substantiera till inkassoföretag. Jag har fått varenda inkassoföretag att ge upp. Jag har fått böter att försvinna. Jag har fått kronofogde-företag (här i England är de privata) att ge upp. Jag har pågående ärenden med kommunal och statlig skatt. Jag har varit i domstolar och haft goda framgångar där (liksom bakslag). Jag säger inte detta för att skryta, utan för att påvisa att det inte är omöjligt att stå upp för sina rättigheter.

Om du vill lära dig åka skridskor, så finns det inget substitut för att sätta ett par på fötterna och ge dig ut på isen. Det hjälper att veta lite om principerna för skridskoåkning och att ha någon som håller handen först. I början tar man det försiktigt och man kommer oundvikligen att ramla, men om man inte ger upp kan man bli riktigt bra till slut. Sak samma gäller i det här spelet.

Men eftersom jag tror att få är så djärva eller dumdristiga att de vill ta den vägen, så finns det andra mindre påtagliga saker vi kan göra. Först bland dessa är att ge så lite stöd som möjligt till det rådande systemet.

Köp begagnat och skippa momsen. Betala så lite skatt och avgifter som möjligt. Använd kontanter i möjligaste mån, för att stoppa det ”kontantfria samhället”. Idka byteshandel. Säg upp TV abonnemang och skippa helst TV med dess licens helt och hållet. Säg upp prenumerationer på morgontidningen och köp inte tidningar och tidskrifter som används för att sprida desinformation.
Köp organisk mat, gärna direkt från bönder för att skippa alla mellanhänder och deras skatter. Laga och baka din egen mat. Forma lokala grupper som kan stödja varann i dessa saker.

Ta ansvar för din egen kropp och lär dig hela med alternativa metoder och naturliga ämnen. Sluta i möjligaste mån använda mediciner och läkemedels preparat. Om du är på en medicin du måste ta för att inte få attacker eller livshotande tillstånd, se om det inte finns något naturligt alternativ och prova att försiktigt gå över till det naturliga alternativet. Använd sunt förnuft här och försök hitta kompetenta alternativa helare.

Vänd helt enkelt ryggen så mycket som möjligt åt det offentliga och officiella och undanhåll ditt stöd i möjligaste mån. Sök reda på grupper som vill urträda ur företaget Sverige och skapa alternativa samhällen istället.

Sluta rösta eller be staten ingripa i olika ärenden. När du röstar så säger du med dina handlingar att du godkänner det rådande systemet och går med på att underställa dig det. När du skriver under en namnlista riktad till stat eller kommun för att rätta till någon orättvisa, så säger du med denna handling att du ser dem som bemyndigade att agera i detta.

Om du inte gillar det samhälle vi har idag – SLUTA STÖDJA DET!