Skatt

SKATT – NÖDVÄNDIGT ONT, ELLER EN KONTROLLMEKANISM?

[Det här är en lång artikel. Den är mer än bara teorier. Längre ner ges olika förslag och metoder för att betala mindre skatt och ingen inkomstskatt. Är det inte värt en stund av din tid?]

Man kan knappast beröra ämnet FRIHET utan att samtidigt beröra beskattning och allt vad det medför och antas gå till.

Ett av de första argument som kommer upp när man börjar prata med folk som inte tänkt mycket på alternativen till det existerande systemet, är ”Om vi inte har en regering som drar in skatter och fördelar dem till alla saker som behöver bekostas, hur skall vi hålla igång vägnätet, sjukvården, skolor, brandkår, polis, räddningstjänsten, barntillsyn, sjöfarten, etc.?”

Först och främst vill jag påpeka att jag inte har alla svar. När det gäller detaljutformning av alternativa sätt att forma och köra ett samhälle, så finns det många med mer organisatorisk förmåga än mitt förvirrade sinne. Om ni kunde se alla papper som normalt täcker mitt skrivbord, så skulle ni hålla med mig. Vad jag vill framhålla och försöka visa är att vi har otroligt många fler och bättre alternativ än vad de flesta kan föreställa sig idag – om vi bara öppnar våra ögon och sinnen en smula.En stam som lever av naturen – vare sig det är i en djungel någonstans eller som nomader på en tundra eller i en öken, behöver ingen regering alls. De lever med djur och natur enligt beprövade metoder. De kanske har någon form at ledare eller rådande församlig som fyller en funktion i deras lilla samhälle. Men dessa människor beter sig inte i en liten grupp som härskare eller översittare. Om de gjorde så skulle de knappt förbli ledare särskilt länge.

När människor samlas i större mängder – som i städer och organiserar sig i nationer, så blir livet lite mer komplicerat och mer regler för samverkan kan behövas. Vissa funktioner kommer att kräva fulltidsanställda som fullgör vissa plikter så att samhället fungerar och folk kan leva i fred och trygghet. Få människor skulle motsätta sig att, istället för att lära sig vissa av dessa funktioner och spendera en del av sin tid att utföra dessa saker som behöver göras, ge en andel av sin produktion istället till folk som gör dem fulltid. När vi specialiserar oss kan vi bli bättre och effektivare och få mer gjort.

På detta sätt tror jag att regeringar av olika slag kommit till från början.
Men det ligger en fara i detta. Säg att det finns rövare och pirater i ett område. Folket kommer då att utse, träna och betala vissa som verkar lämpade att försvara dem, mot yttre fiender. Du har då en grupp medborgare som kanske blir vana att ta till våld eller ta andras liv i sitt dagliga värv. Säg att de är så framgångsrika att de gör slut på de yttre fienderna. Kommer de då att lägga ner sina vapen och lära sig andra yrken, eller kommer de att hävda att de måste finnas där som skydd och börja lägga sig i interna affärer och tving till sig medel för sin fortsatta existens? Säg att bland dem finns smarta individer som lärt sig hur man manipulerar människor med rädsla och propaganda, hur sannolikt är det inte att en sådan grupp skulle kunna tillskansa sig nästan all makt och kontroll - speciellt om de också tog kontrollen över finanser, politik, media och rättsväsendet.

Beskattning skulle vara ett faktum och skulle genomdrivas med tvång – för det ”allmänna goda” givetvis.

Detta ämne skulle lätt kunna bli en bok, så jag skall försöka hålla mig till vissa grundprinciper här.
Jag tycker om att använda Naturen som en mall och rättesnöre. Människan är en del av och en produkt av Naturen. Vi är kronan på skapelsen som saker står nu. Vi har potentialen att förstöra livet eller bli den organism som mer än någon annan kan föra livets strävan att erövra materien, framåt genom att få öknar att blomstra eller ta livet ut i rymden eller till andra döda himlakroppar.

Om naturen givit oss något, så ser det ut som om vi har rätten att använda det.

Vi har givits förmågan att tänka fritt, att tala fritt, att samverka fritt med varandra, att bygga och fritt skapa, att färdas fritt och att fritt ta de frukter av Moder Jord som vi behöver för att överleva. Alltså måste dessa saker vara rättigheter som vi som fria människor har. Om vi inte var menade att vara fria, varför ge oss förmågan att vara så?

Frihet medför också ett ansvar, och måste gå hand i hand med ansvar. När vi har agerat oansvarigt emot Naturen och tagit mer än vi behöver, eller förgiftat vår omgivning på olika sätt, så har vi orsakat skada till andra livsformer som också har lika mycket rätt att vara här som oss, eller mot oss själva eller våra barn.

Tillbaks till skattefrågan.

ÄR SKATT MORALISK?
Vi har alla lärt oss den gyllene regeln ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad av dem.”
Folk tycker inte om att bli hotade till liv och lem. Folk ser normalt sina ägodelar som något de har exklusiv nyttjanderätt till och blir upprörda när de tas från dem utan deras samtycke, som i stöld. Folk ser också bedrägeri som någon ont.

Så om pengar behövs för att ta hand om allmänna funktioner i ett samhälle, och vi har en liten grupp som har ålagts uppgiften att se till att dessa funktioner fungerar, varför då inte komma till varje fri individ när han/hon når myndig ålder och lägga korten på bordet och erbjuda individen att frivilligt axla sin del av vad detta kostar. Antingen genom en procent av ens förvärv eller genom direkt frivilligt arbete i samhällets tjänst viss del av ens tid? Eller välja vilka funktioner han/hon vill betala för och dra nytta av, och vilka som inte är intressanta.

Detta skulle vara i linje med våra medfödda fri- och rättigheter.

Men nej, det sänder tydligen fel signal till folket. Låt oss istället med utbildning, media-hjärntvätt, anställningsrutiner och hot om frihetsberövande eller att mista hem, ägodelar eller till och med barn, tvinga folk att betala skatt. Låt oss ha en enorm propagandaapparat så att folk accepterar att detta är rätt, normalt och etiskt. Låt oss inte kalla detta för vad det är – utpressning och stöld.

Låt oss istället ge det namn som låter rätt och verkar som något gott. Som Skatteverkets slogan ”Att se till att alla gör rätt för sig”. Ingen tycker ju om en snyltare eller parasit. Och sedan kan man kalla dem som inte snällt betalar närmare 80% av vad de producerar till Staten ”skattesmitare”, vare sig de gör så lagligen eller vägrar betala.

Om man försökte beskatta befolkningen i de flesta länder här i världen ens i närheten vad man gör i Skandinavien, så skulle de länderna ha en revolution omedelbart och deras regeringar skulle upphöra att existera mycket snart. Vilket visar hur gravt hjärntvättade skandinaverna är.

Nu kommer vissa läsare att hänga upp sig här och säga ”MEN VI HAR INTE 80% SKATT I SVERIGE!!!”. Jag är ingen matematiker och har inte lust att debattera detta. Oavsett vad den sanna siffran är så är den för hög. Men låt oss snabbt gå över detta. 30% inkomstskatt plus 31% arbetsgivaravgift är 61%. Detta betalar alla som arbetar inom ”lagens ramar”. Sedan har vi moms 25% (av pengar vilka vi redan betalat 61% i skatt på, vilket ger en reellt högre procent). Och som om det inte var nog så betalar många bensinskatt, tobaksskatt, alkoholskatt, fastighetsskatter, sophämtningsavgifter, vägavgifter, och en hel uppsjö av tjänster som är obligatoriska – alltså en slags skatt.
Dessutom är varje vara du köper beskattad i en hel massa led från varje delproducent, mellanhand och transportör. Någon räknade ut att det är över 100 olika skatter på en limpa bröd. Vad skulle dessa varor kosta om de inte beskattades? Personligen tror jag 80% är en låg siffra för någon som arbetar fulltid.

Min gissning är att forna tiders livegna bönder fick behålla en större del av sin produktion än vad vi får idag. Om man tvingas ge upp frukterna av sitt arbete, är man då inte en slav? Vid vilken procentsats av konfiskation går gränsen för slaveri?

Jag är snickare. Mina kunder kommer till mig om de vill ha något gjort, och om de gillar mitt pris så har vi en överenskommelse. Detta är frivillig handel och utbyte. Varför kan inte Staten göra de samma? Varför måste den tvinga sig på folk? Om de fick vara så vänliga och be om eller förhandla om pengarna för sina tjänster, istället för att kräva dem, så skulle de inte kunna växa sig till den cancerartade storlek Staten nu antagit, för folk skulle helt enkelt inte vara villiga att betala för kalaset.

Hur skulle du gilla om jag knackade på dörren och sade ”Jag ser att det var mer än tio år sedan ni hade ett nytt kök, så ni måste ha ett nytt kök igen enligt snickarskråets regler. Här har ni några formulär och olika designer att välja mellan. Priserna är angivna där. Jag kommer tillbaks om två veckor för att se vad ni valt, arrangera ett installationsdatum och för att ta en handpeng. ”?
Åtminstone skulle ni få något för pengarna i sådant fall. Men jag slår vad om att ni inte skulle gilla det och skulle kämpa emot.

Varför kämpar folk inte emot när Staten kommer och konfiskerar? Rädsla? Samhällsplikt? Jag tror det är rädsla mest – inte minst rädsla för vad andra skall tro, tycka och säga. Ser ni hur djupt indoktrineringen sitter?

Hur kommer det sig att skatterna var mycket lägre förr? Hur kunde vi ha ett fungerande samhälle då med en mycket mindre offentlig sektor? Hur kan vissa länder ha i det närmaste obefintliga inkomstskatter?
Vet vi ens att skatter går till det de sägs gå till? Behöver en regering, som faktiskt skulle kunna skapa ett lands pengar själv – istället som nu där pengarna skapas genom att lån utfärdas av banker, ens beskatta befolkningen? Finns det kanske andra syften med beskattning än att finansiera offentliga projekt och omkostnader?

I en bok jag läste en gång så hävdade författaren att för cirka 100 år sedan, så låg de rikaste familjerna i USA bakom en lobby för att införa inkomstskatt. Varför? För att hindra andra medborgare att lätt bli rika och utgöra ett konkurrenshot mot deras monopol. De själva hade alltid sätt att lagligen undvika skatter.

Min personliga åsikt är att skatter är till för att hålla befolkningen maktlös, fattig kuvad och missnöjd. Med vår effektiva produktion idag så skulle vi kunna leva otroligt mycket rikare liv med mer tid att förkovra oss, resa, umgås och ta hand om varandra, eller större materiell välfärd för dem som så önskar. Detta är inte vad makthavare vill och beskattning och genomtvingandet av idiotiska regler och förordningar används i första hand för att kontrollera och hålla nere folket.


HUR MAN BETALAR MINDRE SKATT

Vi har alla olika omständigheter här i livet. Ju mindre man äger desto mindre har man att förlora.
Om du har barn som växer upp eller andra som är beroende av dig för sitt överlevande och sin välfärd, så är det inte en god idè att gå huvudstupa in i en kamp med Staten (vilken egentligen inte är annat en en grupp människor med en viss övertygelse – men de är en stor grupp och de har vapen och fängelser att ta till om det passar dem). Det är alltid förtrupperna som tar mest stryk och där de flesta martyrer och hjältar kommer att hittas.

Så riskera inte att bli en martyr, om du inte vill drabba dem som är beroende av dig eller du inte vill äventyra din egen säkerhet. Använd medel som ingen kan invända mot.

Idka privat byteshandel. Det finns färdiga system i bruk för detta på sina håll, med poängsystem för tid spenderad i att hjälpa andra med jobb de inte kan göra.

Köp begagnat för att skippa momsen. Köp av privatpersoner.
Använd kontanter eller annat av värde för att tillhandahålla ett utbyte. Om vi får ett kontantfritt samhälle så kan alla transaktioner övervakas och beskattas.
Vad vi som privata levande människor gör sinsemellan har inte något med Staten eller företag som Banker att göra.
Eller använd Bitcoin eller andra liknande medel, så länge de förblir fria och obundna.


HUR MAN SLUTAR BETALA INKOMSTSKATT OCH ARBETSGIVARAVGIFT

Om du har lite att förlora eller känner så starkt för ämnet att du är villig att sätta din trygghet på spel, så kan du säga upp dig som skattebetalare och börja utmana Skatteverket genom att be dem bevisa att du har en skyldighet att betala dessa skatter.

Jag kan inte ge en detaljerad beskrivning för vad som är bäst att göra här. Men en god förståelse av vad du är och vad regeringen är (se andra artiklar i denna blogg) är absolut ett måste.

Försök inte bevisa något som helst. Om någon hävdar att du måste betala dessa skatter, låt dem bevisa att så är fallet. Bevisbördan ligger alltid på den som hävdar något. Om detta inte var så, så skulle vem som helst kunna anklaga alla möjliga för allt möjligt och om de inte kunde bevisa att så inte var fallet, så skulle de vara skyldiga. Jag skulle kunna säga att sist vi träffades så spelade vi poker och du satsade ditt hus och förlorade, så det är nu mitt. Om du inte kunde bevisa att jag ljuger så skulle rätten låta mig ta ditt hus. Till och med dagens korrupta system har inte gått så långt (de kommer inte att tillåta oss att ta varandras saker så lätt – bara att de själva kan göra så).

Så ställ frågor, och insistera på att de verkligen svarar helt och fullt på frågan, och acceptera inte fiktioner och idèer som bevis – bara fakta eller bevisbara saker.

Här är frågor som jag ser som relevanta:

Är alla människor skattebetalare?

Vad gör en människa till en skattebetalare?


Är de som saknar juridisk utbildning kvalificerade att tolka Inkomstskattelagen?Om de inte är så, hur kan jag förväntas fylla i ett formulär och ge uppgifter i detta samt intyga på heder och samvete att jag gjort detta korrekt – när jag varken är kvalificerad, har rätt att tolka eller ens i en laga mening KAN förstå, den lag som ligger till grund för detta? Försöker Skatteverket lura mig att begå mened?

Är jag en slav? Om så, när, var och hur blev jag detta?

Om jag inte är en slav, så måste jag frivilligt och medvetet gått med på att betala inkomstskatt och arbetsgivaravgift (direkt eller genom en arbetsgivare). När informerades jag om att det var frivilligt för mig som människa att inträda i skattebetalarrollen?

Vad för bevis har du eller Skatteverket på att jag frivilligt inträtt i rollen som skattebetalare, med full kännedom om alla konsekvenser detta har på mitt liv? Om jag inte delgavs all relevant information om kontraktet ifråga, är det då inte ett ogiltigt kontrakt?
- - -

Om du tänker lite mer på detta och studerar en del av referenserna nedan, så kan du säkert komma på fler relevanta frågor.

En annan sak man kan göra är att skriva om ”Öppet Brev till Myndighetspersoner” bland bloggartiklarna http://fredofrihet.blogspot.co.uk/2014/05/oppet-brev-till-myndighetspersoner.html
så det passar för skatteverket, och sedan be dem förklara hur de har auktoritet över dig eller har rätt att kräva att du betalar skatt.

Ett annat sätt, om du förstår skillnaden mellan dig som människa och din juridiska person, är att fakturera din person för det arbete du utför åt den.
Du gör allt som din person antas göra (då din person är en död fiktion) och du har rätt till kompensation för det arbete du utför.
Så fakturera din person för ditt arbete och se till att dina fakturor kommer till en summa som gör din persons inkomst till obefintlig eller i alla fall under skattegränsen. Fakturera gärna så att din person står i skuld till dig.

Man skulle kunna resonera att om du fakturerar i Svenska Kronor, eller annan valuta, så ställer du dig själv inom det fiktiva systemet, med alla dess regler. Detta kan kringgås genom att fakturera ”i natura” istället. Fakturera för saker som Mat, Husrum, El, Vatten och Avlopp, Kläder, Transporter, telefoni, underhållning, etc. och bifoga alla kvitton från din person som bevis på betalning. På så sätt blir allt du gör ”avdragsgillt”. Detta borde ta hand om inkomstskatten.

Jag har deklarerat så här två år nu i England, där jag bor. Vill du se hur jag gjort fakturan etc. så beskriver jag det i min Engelskspråkiga blogg, här:
A different approach to incomee tax

Ett annat sätt jag hört att folk har gjort i Storbritannien och Australien, är att inte betala skatt på det man som människa tjänat ihop. Människor behöver inte betala skatt, men Juridiska Personer lär ha skatteplikt. Så min Juridiska Person HERR KENT BENGTSSON är den som deklarerar och betalar skatt. Så betala din Person säg en månatlig summa som ligger strax under beskattningsbar inkomst. Ha gärna ett separat bankkonto för detta, och använd pengarna där,  för att betala avgifter, lån och räkningar som är i din Persons Namn. Säg att du betalar din person 3000.00 Kr i månaden. Deklarera din persons inkomst som detta. Detta kommer inte att höja lika många ögonbryn som om man deklarerar Noll Inkomst.
Vi betalar vår person för att använda den. Den är trots allt vår representant i den fiktiva världen av Handel, Finanser, och Offentliga instanser. Vi kan inte inträda i en fiktion som människor, så vi använder något som representerar oss i den "Världen"  - vår Person.

Jag deklarerade enligt denna princip för 2018 / 2019. Jag blev inte utmanad och fick all skatt utom "National Insurance" (vilken är för arbetslöshetskassan och pensionen) återbetald. Men det är möjligt att eftersom summan inte var stor, att jag slapp igenom systemet. Så vi får se vad som händer när jag lämnar in deklarationen för 2019 / 2020. Jag kommer att välkomna att de utmanar mig, så att jag med deras jurister kan bena ut det hela och se om det finns några luckor i mitt resonemang. 

I min Engelska blogg har jag texten till min faktura. En faktura som än så länge bara ligger i min bokföring.  Se denna artikel. 
http://safreedomseeker.blogspot.com/2020/01/a-different-approach-to-income-tax.html


Ytterligare ett sätt kommer från den kanadensiske Frihetskämpen Dean Clifford. Han och andra har haft framgång med detta där.

Efter en lång och utdragen diskussion eller tvist med deras Skatteverk om hans skyldighet att agera i rollen som skattebetalare, där de hävdade allt möjligt och hotade olika saker, så skickade han dem ett brev som sade något i den här stilen:

"Okej, låt oss anta att jag är skyldig att deklarera för min Juridiska Person Herr KENT BENGTSSON. Låt oss anta att ert påstående är sant. Men, en sak är säker. Jag är inte skyldig att arbeta gratis åt Staten. Skyldighet att arbeta gratis vore slaveri, vilket enligt Svensk lag, och konventioner som Sverige skrivit under är förbjudet.

Så här är vad jag erbjuder som alternativ ifall ni vill fortsätta driva denna fråga.

Jag är villig att träda in i och utföra arbete för den juridiska personen Hr. KENT BENGTSSON å Skatteverkets vägnar för en ersättning av 2000.00 Kr i timmen. Jag uppskattar att det kommer att ta mig 50 timmar att samla ihop alla uppgifter och fylla i och skicka in en Självdeklaration för KENT BENGTSSON. Detta blir totalt 100,000.00 Kr.  Eftersom jag inte litar på en organisation som med hot och utpressning tvingar av alla som arbetar merparten av vad de tjänar, så behöver jag betalas i förskott. När 100,000.00 Kr kommit in i mitt konto, så kommer jag att påbörja detta arbete.

Eftersom jag saknar Juristexamen, så är jag inte kvalificerad att tolka Inkomstskattelagen eller göra juridiska bedömningar gällande den. I klartext så är jag från en laga synpunkt oförmögen att förstå den lagen. Därför kan jag inte garantera att jag gör detta rätt. Av den anledningen behöver jag ett intygande från chefen för Skatteverket att jag är fritagen från allt ansvar gällande alla eventuella misstag eller felaktigheter i den deklaration jag tillhandahåller för Hr. KENT BENGTSSON och att inga negativa konsekvenser kommer att följa av något som helst fel i deklarationen vare sig för mig som den människa jag är, eller för den juridiska personen Hr. KENT BENGTSSON."

I Dean Cliffords fall så godtog de givetvis inte detta anbud, utan de lät honom i stället vara ifred och
han har inte betalt inkomstskatt på närmare 10 år i Canada.

När det gäller arbetsgivaravgiften och MOMS, så föreslår jag att om du är ”egen” att du fakturerar Skatteverket för att driva in dessa skatter åt dem, och att din avgift för att göra så är mer eller mindre vad den totala arbetsgivaravgiften och MOMSen kommer till. Vem har sagt att vi måste arbeta gratis åt Staten? Om du är anställd kanske det är lite svårare.

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att luta sig på internationella konventioner som ”Sverige” eller ”EU” erkänner. Som FN:s Deklaration För Mänskliga Rättigheter eller ”International Covenant on Civil and Political Rights”.

Läs dessa väl och du kommer att hitta ett antal punkter vilka kan användas till att tolka obligatorisk beskattning som ett slags slaveri eller tvång att stödja aktiviteter som man inte med rent samvete kan stödja. Exempel på sådana aktiviteter skulle kunna vara ”Sveriges militära involvering i Mellanöstern.” ”Sveriges allierande med NATO och USA.” ”Sociala myndigheters kidnappning av barn och vägran av all kontakt mellan föräldrarna och barnet därefter.” ”Stjälande av pensionärers pengar genom att använda pengar i pensionsfonderna till annat än pensioner, utan att betala tillbaks beloppen.” ”Skuldsättandet av nationen och dess folk och framtida generationer” etc. etc.

Det råder ingen brist på oegentligheter som begås av offentliga tjänstemän och ”förtroendevalda” politiker. Så välj och vraka.

Personligen ser jag denna väg som mer komplicerad. Dels för att det är stort sett omöjligt att leva i Sverige idag, utan sin juridiska PERSON och dess Personnummer. Om du inte vill betala skatt med argumentet att du inte vill stödja ett samhälle som begår alla dessa brott, så kan jag tänka mig att ifall du framgångsrikt skulle lyckas driva den linjen, att ”Staten” vänder på steken och säger ”Okej, du behöver inte betala skatt, men du kommer inte att kunna använda några tjänster som kan ses som skattefinansierade. Kanske de till och med vill frånta dig den juridiska PERSONEN med Personnummer – inklusive ID och Pass, eller kommer att hota med detta.

Här kan man givetvis då begära att man återbetalas de skatter man betalt in hitintills, men inte fått utdelning på i form av pension, sjukvård, etc.


Som sagt, mer komplicerat.

- - -

Syftet här är inte att tillhandahålla ett vattentätt sätt att undvika att betala direkta skatter, utan att få dig käre läsare att börja tänka och ifrågasätta och om du är villig att ha lite utmaning i livet, att testa olika sätt att undanhålla ditt stöd från en Regering som för länge sedan slutat att tjäna folket och istället vänt på kakan och fått folket att tjäna Staten – vilket är raka motsatsen till vad den offentliga sektorn var menad att göra.

Om ett barn blivit så bortskämt och olydigt att det bara ställer till problem och förtret, hjälper man situationen med att bara fortsätta att ge det vad det vill ha och låta det bete sig antisocialt? Eller är det dags att säga ifrån på skarpen och undanhålla veckopengen tills det börjar uppföra sig hyfsat och stödja sin familj istället för att ligga den till last?

För att besvara frågan i början om hur vi finansierar vägar, sjukvård, skolor, etc. så drar skatter på bilismen och bränsle in mer än vad vägar och trafikrelaterad sjukvård kostar. Om Jordbruksverket och Livsmedelsverket gjorde sitt jobb så skulle vi ha mat som var nyttig att äta och giftiga ämnen i mat, vatten och hygienartiklar skulle inte vara tillåtna. Om läkemedelsverket slutade att verka som en förlängning av läkemedelsbolagen och deras dyra mediciner och ”behandlingsmetoder” och släppte fram och uppmuntrade billiga, ofarliga och naturliga botemedel vilka höll folk friska, så skulle resultatet vara att vi hade mindre sjukvårdsutgifter och mer produktiva medborgare. Skolan är idag mer en indoktrineringsapparat än ett sätt att utbilda folk. Lär eleverna att läsa, skriva och räkna och de kan lära sig vad de behöver själva, som mina föräldrar gjorde.

Det här landet skulle kunna fungera utmärkt med bara de indirekta skatterna vi har, om Staten var organiserad annorlunda och inte lånat pengar för vilka ränta skall betalas. Nu arbetar ungefär en tredjedel av anställda i den Offentliga Sektorn. Detta är en enorm belastning för samhället och individer. Tänk dig att du bar omkring på en blodsugande parasit som konsumerade 1/3 av vad du åt och vägde hälften av din vikt. Detta är vad du nu gör om du arbetar i den privata sektorn.


Jag slår vad om att det stora flertalet inte är sjuksköterskor, brandmän, poliser, och andra som gör någon slags nytta. Jag misstänker att de flesta sitter och fyller i formulär, sitter i möten och far runt och sätter käppar i hjulen för dem som tillhandahåller mat, bostäder, transporter, gods, etc. genom att genomdriva idiotiska regler som de själva hittat på eller som hittats på i Bryssel.
Eller så är de på ”studieresor” på trevliga semesterorter världen runt.

Om skatterna var långt lägre, så skulle få av oss ha något emot att bidra till gemensamma utgifter och vi skulle ha råd att göra så.

Man kan inte tvinga folk att göra saker, och samtidigt hävda att de är fria. Beskattning kan endast vara moraliskt försvarbar om den inte sker under tvång, men snarare under frivilliga avtal med fria villiga deltagare som har fullt klart för sig alla faktorer involverade – alltså fullt avslöjande om hur allt går till och ligger till. Det nuvarande systemet kan inte göra detta då det är byggt på svek och lögner från grunden upp. Se andra artiklar i denna blogg.

Om folk förstod hur det nuvarande systemet fungerade och var konstruerat och vem det tjänade, så skulle det falla imorgon. Det beror på vår okunskap för sin existens. Vi föder detta monster genom att ge det energi i form av vår produktion och vår tro att det är riktigt och legitimt.

Nedan är en del saker som jag föreslår att du studerar om du vill ge dig på ämnet beskattning och Statlig kontroll som sådan. Tyvärr är allt på Engelska och jag har inga bra Svenska källor, men misstänker att du kan hitta saker du kan använda på Leif Erlingssons blogg http://blog.lege.net/
Allt har inte direkt med beskattning att göra, utan täcker relaterade ämnen som du bör ha ett hum om. Om länkarna inte funkar, sök på titeln på YouTube eller i Google.

RESURSER OCH REFERENSER

Om du inte sett denna lilla videosnutt innan, se den. ”Meet Your Strawman”.
https://www.youtube.com/watch?v=ME7K6P7hlko

Här är en annan kort men kärnfull video. ”The story of your enslavement”

Här är en kort video som borde göra det klart hur ologisk och kriminell beskattning är.
”Tax is robbery! By Larken Rose”

Här en en längre film som mycket grundligt förklarar stort sett hur allting blev som vi har det nu. Den behöver studeras och inte bara ses en gång. Se den i ett sträck först. Låt den smälta lite. Studera den sedan. Detta innebär att du slår upp alla ord du inte vet vad de betyder. Att du stannar upp och begrundar och benar ut viktiga begrepp eller principer som presenteras, tills du känner att du förstår helt vad som menas. ” Freedom a Complete Picture”.
https://www.youtube.com/watch?v=GP7SxVLDTJg

Här är en bra intervju av Marc Stevens ( http://marcstevens.net/ ) där han bland annat pratar om hur han tas med det Amerikanska Skatteverket IRS. ”Ben Lowrey and Marc Stevens”.
Här är en annan där han talar mer om hur lagar, vilka hittats på och genomdrivs av människor som du och jag, på något magiskt sätt blir till någon slags Universell sanning.
”Red Ice Radio – Marc Stevens”.

Här är en av mina favoriter, Dean Clifford i en serie radioprogram. Han pratar om skatter i Episod 1, 8 & 9. Du hittar dessa i foldern ”D.C. How to” Lyssna gärna till allt han har att säga. Ladda ner och lyssna.
https://onedrive.live.com/?cid=F64864793C574C72&id=F64864793C574C72%21121

Här är ett föredrag av Michael of Bernicia. Lyssna helst till hela. Men om du vill bara höra om hans kontakt med HMRC (Engelska Skatteverket) gå till 1:24 in i videon.
”Beating the Banksters! Michael of Bernicia”

Här är Simon Spaniard på telefon med HMRC angående huruvida man måste betala skatt.
”Do we have to pay tax? By white Rabbit”
https://www.youtube.com/watch?v=RxKW-TD3okI

Sedan har vi en grupp som inte direkt existerar eller gör mycket idag, men vars arbete finns dokumenterat i video och audio inspelningar. Det är den grupp jag lärt mest av och vars filosofi jag gillar mest. Jag säger inte att de har rätt i allt de lär och gör, men de har en filosofi av att inte dra ut i krig mot andra (inklusive de medmänniskor som arbetar i offentliga positioner) utan lösa problemen med fredliga medel och samverkan.
Detta är ”Creditors in Commerce” (.com) .

De har tusentals timmar av material, och det kan verka mycket överväldigande vid första översyn, och många backar och bryr sig inte om att ens studera något av vad de givit oss.

Lyssna på denna video och se vad du tycker. Om du gillar vad du hör kan du studera vidare. Allt under ”Audio” är gratis. Vissa Videos är också gratis.
http://creditorsincommerce.com/videos-watch-cic-lt-001


Men viktigast av allt är att du tänker själv och letar både inom och utom systemet för svar och lösningar.

Du är din egen herre – ingen annan. När du till fullo inser detta och lär dig agera som sådan, och att göra så med ansvar för mer än bara dig själv, och att göra så med kärlek och välvilja, så kommer med största sannolikhet ditt liv att bli mycket rikare på många nivåer.

Lycka till!


Creeper

7 kommentarer:

Stella sa...

Tack Kent för detta utmärkt formulerade och informativa inlägg!

Härligt att läsa om möjligheter och lösningar som du även skrivit om.

Det börjar verkligen ta fart i folkbildningen och man riktigt känner hur gräsrötterna knakar av farten de växer!

Gott Nytt År!

Carina af Autentopia sa...

Mycket bra reflektioner och många bra länkar samlade på ett ställe - tack!

Gott nytt 2015 - gott att veta att för varje år kommer allt fler att ha insett skillnaden mellan den fria och levande människan och den juridiska slaven. Härligt att frihetsrörelsen rullar... :-)

Josef Boberg sa...

"Härligt att läsa om möjligheter och lösningar som du även skrivit om."

Instämmer.

Errbe sa...

När jag reste längs Rhen fick jag en förklaring till staters uppkomst:

De värsta rövarna blev så rika att de fick råd att skaffa rustningar, som gjorde dem osårbara. Bönderna kunde inte längre försvara sig. En förståndig rovriddare byggde sig en borg, så att han satt säker för både bönders och andra riddares vrede.

De riktigt förståndiga rovriddarna insåg att de kunde inte beröva bönderna så mycket att dessa svalt ihjäl till nästa år.

De allra förståndigaste insåg att det var destruktivt att strida om skördarna. De träffade ett avtal med "sina bönder", utpressning kunde man kalla det, att dessa skulle frivilligt betala skatt. Som motprestation fick de riddarens försäkran, avtalad eller underförstådd, om att inte släppa in några andra rovriddare på området.

Sen kallade sig traktens mest framgångsrike rovriddare för "Furste" och senare för "Kung" och "Kejsare".

Anonym sa...

Känns som en massa dravel där du inte vill gå in i diskussion så fort du ej har svar.

KentB sa...

Till Anonym,
Lite svårt att bemöta det argumentet om du inte ger något specifikt exempel.

Kommentaren verkar så distanserad till ovanstående att man misstänker att den kommer från en lista med färdigskrivna kommentarer som någon får betalt för att lämna på bloggar som är kritiska till det rådande systemet.

Men vad vet jag? Inte mycket.

"Ju mindre folk vet, desto säkrare är de på att de vet det."

Unknown sa...

Studera Wörgl-modellen för ärliga pengar. Idag går ju den mesta av skatten till att betala för det monetära systemets egen kostnad. Dvs i huvudsak amorteringar och räntor på de krediter som snurrar runt i ekonomin som allmänt betalningsmedel. Våra pengar är krediter till privata banker, det finns inga länder som inte har monetariserade krediter som betalningsmedel.

Pengar kan inte utgöras av krediter av det enkla skälet att om alla krediter amorteras finns inga pengar kvar. Tittas på riksgälden ses den årliga amorteringen vilken sen måste lånas upp igen av staten/folket av de privata bankerna som kräver att folket obligerar fram-tid = skatt som säkring för lånen. Dvs krediter kräver ständiga lån.

Ränta på pengar gör att tillväxt krävs och det ser vi idag på hemmaplan som bidrags-migration och på bortaplan som krig med allt runt detta. Folk blandar ihop bidragsmigration med fri rörlighet. Fri rörlighet är något bra, dvs envar ska kunna leva var den vill i världen bara den sörjer för sig själv. Bidragsmigration är tillväxten i banksystemet idag.

Wörgl modellen Silfio gesell på tuben. Den beskriver att dina pengar om de sparas minskar i värde med 1 % per månad. Det för att pengar ska snurra i samhället och när de gör så skapas samhällsnytta, inte om de ligger hemma i byrålådan. Det var ett lyckat projekt som förbjöds.

Staten ljuger att skatten måste upp för att bygga sjukhus eller för att ha mer poliser eller bevaka ett statsbesök. Det då dessa pengar snurrar inom landet och balanserar till noll i resultatet. Detta förstår inte svennsson och leder till illusionen att skatt krävs för välfärden. Detta fattar en femåring men inte alkohol och lets-dance tränade svenne bananer.