Konspirationen

Om ni läst mina inlägg så ser ni att jag inte velat gå in på konspirations historia och liknande saker.

Detta för att det dels är ett stort ämne, dels för att det är ett ämne som är svårt att bevisa mycket i, och dels för att det inte intresserar mig särskilt mycket. Intresset kanske jag saknar för att jag varit medveten om dessa saker sedan 1970:talet, och det är inte någon nyhet för mig.

En annan anledning är att så gott som allt material på ämnet är på engelska, och jag försöker i möjligaste mån att hålla mig till svenska här. Avskiten med den här bloggen är att ge dem som inte talar eller läser engelska med lätthet, en plattform på svenska.

Som alltid - ta allt med en nypa salt. Bara för att någon skriver eller säger något, så betyder det inte att detta är sant. Dra dina egna slutsatser. Forska gärna själv.

Min sida "Hur Sverige erövrades" skall ses som del av denna sida också.

En lite längre och utförligare text som översatts

Jag kom tidigare i kontakt med någon som gjort sig besväret att översätta och sammanställa ett långt dokument på svenska, och jag har fått godkännande att publicera det här.

Nedan är detta dokument. Jag håller i stora drag med om vad som sägs - men vill göra en viktig kommentar om den del av dokumentet som berör händelser på senare tid och nya lagar i USA.

Författaren har inte ännu kommit till insikt om det jag försöker inpränta i folk på min blogg. Att det offentliga är en skuggvärld som bara speglar verkligheten. USA:s regering "The United States of America" är ett företag som är registrerat i Panama. Dess territorium är Washington DC och några andra landplättar här och där. Detta företag är inte den Regering som etablerades av Konstitutionen. Det är ett utländskt företag som tagit rollen av och agerar som en genuin Regering, men är i själva verket en slags "Invasionsmakt" som tagit över kontrollen av det verkliga Amerika genom svek och låtsaspremisser.

Här är en text från mitt första inlägg här på bloggen, om ett Amerikanskt domstolsutlåtande för länge sedan:

"A. I det att varje regering är en artificiell/juridisk person, en abstrakt skapelse och något som endast existerar i människans sinne, så kan en regering endast samverka med andra artificiella/juridiska personer. Det påhittade, i det att det saknar verklighetsanknytning eller substans, är därmed uteslutet från att skapa eller uppnå jämnlikhet med med det påtagliga. Den legala manifestationen av detta är att ingen regering, såväl som ingen lag, domstol, etc. kan involvera sig med något annat än artificiella/juridiska personer såsom bolag, stiftelser, etc. och kontrakten emellan dem.
B. "kontrakten emellan dem" involverar Amerikanska Medborgare, vilka uppfattas eller ses som bolag eller juridiska personer.
C. Därför ses och klassificeras Amerikanska Medborgare som bor i någon av de förenade staterna, såsom egendom och dotterbolag tillhörande den federala regeringen som "individuella enheter".

Så när texten nedan talar om alla nya lagar och hur de tar rättighter etc. från amerikanska medborgare, inse att om dessa amerikaner urträder sin roll inom bolaget "The United States of America" och står som privata fria människor, så är dessa lagar inte tillämpliga på dem.

Vi är fria om vi inser att vi är så. Allt vi behöver göra är att ta död på de antaganden som staten verkar under - att du är den artificiella juridiska personen vid alla tidpunkter och att de är överodnade dig, samt att du frivilligt underställer dig regeringens makt.

Här är artikelt:

Det globala pyramidspelet

1790 kom en tysk bankman från Tyskland till USA. Hans namn var Mayer Amschell Rothschild och hans plan var att få kontroll över nationens pengar genom Alexander Hamilton som då var lobbyist i president George Washingtons Cabinett. Rothschild fick igenom den första centralbanken i USA. Amerikanska medborgarna var inte nöjda med banken och1811 röstade kongressen ut banken.
Året efter1812 förklarade England krig mot USA och kriget startade med hjälp av finansiering av Rothschild.

Rothschilds plan var att USA skulle bygga upp en skuld till Rothschilds bank för att finansiera kriget.
Rothschild kontrollerade redan Bank of England och ville nu få tillbaka kontrollen över USA:s banksystem. Amerikanska kriget mot England finansierades av Rothschilds bank på båda sidorna. USA byggde då upp en skuld hos Rothschild och den första central banken återuppstod 1816 och Rothschild hade nu kontrollen av flöde av pengar i den amerikanska staten. 1832 sa president Jackson att Rothschilds bank skulle kastas ut ur pengarsystemet som skulle återgå till det amerikanska folket.1833 såg president Andrew Jackson till att kontrollen över pengarna skulle föras tillbaka till egna amerikanska banker. Rothschild fick nu panik och orsakade en ekonomisk depression i landet.

President Jackson reagerade skarpt och ville kasta ut Rothschild från landet. 1835 försökte någon skjuta presidenten men han klarade sig. Jackson gick ut offentligt och sa att det var Rothschild som låg bakom försöket på mordet. 1836 lyckades presidenten att kasta ut Rothschild bank ur landet. 1841 blev John Tyler president och återinförde Rothschilds bank som Bank of USA.  1860 blev Abraham Lincoln president. Abraham ville ha lån för att finansiera det amerikanska inbördeskriget 1861. Han skulle få låna pengarna till en ränta på 24 till 36%. Abraham blev förbannad och började trycka sina egna räntefria pengar som nu blev tillgång till både privata och offentliga lån. Detta gjorde att den amerikanska ekonomin växte.

1863 varnade Abraham Lincoln Tsaren av Ryssland att se upp med Rothschild som nu höll på att etablera en central bank i Ryssland. 1865 blev Abraham Lincoln mördad två månader före krigets slut. 1881 blev James A. Garfield president och han motsatte bankkoncentrationen som centralbanken utgjorde. Efter det talet blev han mördad.
1891 blev det en stor ekonomisk depression i USA igångsatt av Rothschild. Denna nedgång fördjupades 1907 när skuldkrisen på redan tagna lån började stiga. Nu började även andra aktörer och andra banker som hade skapat sina förmögenheter på oljeindustrin. Dessa oljemagnater Var JP Morgan och Rockefeller. Jocob Schiff var en annan bankman som fick chansen att påverka ekonomin i USA.

Det uppstod en bankpanik och folk började plocka ut sina pengar. JP Morgan gick offentligt och deklarerade att hans bank höll på att gå i konkurs. Om alla tog ut sina pengar skulle banken krascha. Det visste bankirerna. Resultatet blev en massa uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions och finansiell turbulens uppstod. 1907 sade Jacob Schiff inför New Yorks handelskammare: "Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella paniken i sin historia." I president Woodrow Wilson valskampanj ville bankkartellerana att han skulle skriva ett lagförslag som skulle göra det lättare att bilda en centralbank. Bankartellerna samlades på JP Morgan egendom Jekyll Island, Georgia. Där utarbetade de Federal Reserve Act, FED. Detta första förslag röstades det om i kongressen 22 december 1913 när de andra kongressmedlemmarna var hemma och firade jul. Dagen efter på morgonen undertecknade Woodrow Wilson lagen.
Denna lag innebar att kontrollen över pengarna i USA från kongressen till den privata bankeliten.
Bankerna fick fri tillgång att trycka pengar genom FED. Dessa pengar lånar de sedan ut till det amerikanska folket med ränta.  Enligt USA:s konstitution, står det att endast kongressen har makt över USA’s pengar. Ägarna i FED hade ett samband mellan de olika bankerna genom hemliga avtal och bland-äktenskap mellan släkterna. De egentliga ägarna skulle hållas hemliga. Men de ekonomiska ägarna, grundarna i Federal Reserve Banks FED, bestod av Rothschild, J P Morgan, Warburg och Rockefeller.
President Wilson skrev i sin biografibok, The New Freedom, 
Shall we try to get the grip of monopoly away from our lives, or shall we not? Shall we withhold our hand and say monopoly is inevitable, that all that we can do is to regulate it? Shall we say that all that we can do is to put government in competition with monopoly and try its strength against it? Shall we admit that the creature of our own hands is stronger than we are? We have been dreading all along the time when the combined power of high finance would be greater than the power of the government. Have we come to a time when the President of the United States or any man who wishes to be the President must off his cap in the presence of this high finance, and say, "You are our inevitable master, but we will see how we can make the best of it?"
We are at the parting of the ways. We have, not one or two or three, but many, established and formidable monopolies in the United States. We have, not one or two, but many, fields of endeavour into which it is difficult, if not impossible, for the independent man to enter. We have restricted credit, we have restricted opportunity, we have controlled development, and we have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world—no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men.” (Woodrow Wilson, The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People) 

Nu kunde FED trycka upp pengar till det amerikanska folket och låna ut dem med ränta. De kunde även låna ut gigantiska summor till andra länder som också fastnade i skuldfällan till FED.
1914 startade första världskriget i Europa och USA höll sig neutral till en början eftersom den amerikanska befolkningen inte ville blanda sig i kriget. President Wilson som var bunden till centralbanken som ville tjäna pengar på kriget, eftersom krig var väldigt inkomstbringande då USA måste låna pengar av FED. Problemet var att befolkningen inte ville delta i kriget. Genom att skicka ett handelsfartyg lastat med sprängmedel och ammunition till Europa för att tyskarna skulle sänka detta amerikanska fartyg så fick USA en anledning att delta i kriget. Samma ”fals flag operation” skedde under andra världskriget. Roosevelt visste att USA skulle attackeras av japanerna på Pearl Harbor. Han hade tidigare flyttat om en flotta från västkusten till Hawaii för att komma närmare japanerna, genom spionage hade man fått vetskap om japanernas hemliga agenda, nämligen att de skulle attackera USA 7 dec 1941.
Efter första världskriget kunde FED nu börja trycka pengar som de lånade ut mot ränta. De lånade ut pengar till den sönderslagna världen och deras mål var att skuldsätta hela världen. De överöste låntagarna med billiga lån och ekonomin ökade med dessa lånade pengar. Från 1921 till 1929 har Federal Reserve Bank ökat penningmängden med 62% vilket underblåser den period som kallas det glada tjugotalet.

En skuldbubbla byggdes upp. När bubblan var tillräcklig stor så drog FED in sina lån och låntagarna fick svårt att betala tillbaka. Det resulterade i den första riktiga lågkonjunkturen som drabbade hela världen den stora börskraschen 1929. Detta var ett strategiskt drag av FED. Över 5400 oberoende och konkurrenskraftig privata banker utanför Federal Reserve Systemet kollapsade och därmed befästes makten hos centralbanken. FED övertog då dessa banker. Denna period kallas den stora depressionen.
1930 bildas den första Rothschildägda Världsbank, "Bank for International Settlements (BIS)" vilken är etablerat i Basel, Schweiz.

Louis McFadden, kongressledamoten, var motståndare till FED. Han menade att FED var syndabocken till den stora depressionen. Han lyckades få igenom ett förslag mot FED där han anklagade ägarna till FED att vara bedrägliga och kriminella. Louis McFadden dog helt plötsligt den 3 oktober 1936 på en resa till New York. I tidningarna stod det att han hade dött en naturlig död.
Under tiden 1933 ville den dåvarande presidenten Roosevelt, som var mitt i sin presidentkampanj och sponsrad av bankkartellerna, föreslå en ny lag som förbjöd ägande av privat guld. Höga böter och fängelsestraff väntade om man inte lämnade in sitt guld till de amerikanska myndigheterna. Anledning var att minska statens krigsskuld. Denna lag presenterades i The National Industrial Recovery Act  och i The Agricultural Adjustment Act .

Det beslagtagna guldet gick till FED för att betala tillbaka en del av skulden som USA hade till FED. Nu hade FED fått guld istället för pengar som de själv hade tryck. Guldet hamnar i det berömda bankvalvet, Fort Knox. Nu kommer nästa smarta drag från FED, att med hjälp av President Roosevelt devalvera dollarn. Den 31 januari 1934 ändrade FED värdet på dollarn, en devalvering på över 40%. Detta var ett medvetet drag av FED. Då dollarn var knutet till guldet måste banken kunna växla in sedlar mot guld s.k. Guldmyntfot och detta var ofördelaktigt för FED.

Om guldmyntfoten avskaffades så skulle FED kunna trycka obegränsat med pengar utan någon teckning på pengarnas värde.
Under sin tid som amerikansk ambassadör i Tyskland innan kriget, så skrev William Dodd att en grupp av amerikanska medborgare hade ett finansiellt sammarbete med nazisterna för att bygga upp krigsindustrin.  Dessa mäktiga amerikanska familjer var bl.a. Prescott Bush USA senator, farfar till George W. Bush 2001- 2009. Prescott Bush finansierar Hitlers väg till makten. Bush var en av grundarna till det tyska bolaget Thyssenägda banken UBC i Tyskland. Prescott Bush var också en stor aktieägare av det Thyssenägda stålbolag som försåg den tyska krigs-och vapenindustrin med stål. 
1941 gjorde Sir Josiah Stamp, chef för Bank of England under åren 1928-1941, följande uttalande och kända citat när det gäller Federal Reserve verksamhet.
"Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again. However, take away from them the power to create money and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money"
IMF Internationella valutafonden och Världsbanken grundas av Bretton Woods och ytterligare två Rothschild-banker skapas. Bretton-Woods systemet uppgift var att reglera världshandeln, valutaväxling mellan rika och fattiga stater. Världens U-länder tyngdes av skuldbördorna.  De kunde inte betala tillbaka sina skulder och istället fick de lämna landområden och naturresurser för betala sina skulder. Dessa två banksystem, IMF och Världsbanken upprepade vad FED hade gjort med den amerikanska ekonomin nu över hela världen. IMF kunde utfärda en valuta som kallas för "särskilda dragningsrätter" en s.k. SDR-valuta. Denna internationella SDR-valuta var fullt utbytbara mot landets egen valuta. 
Länderna som deltog i andra världskriget ökade sin skuld till bankkartellerna FED, IMF och världsbanken. 1950 var skulderna gigantiska. USA ökade sin skuldbörda med 598%, Japan ökade med 1348%, Frankrike ökade med 583%, och Kanada ökade med 417%.
Bankkartellera började skissa på en världsregering. Ett känt citat från James Paul Warburg (son till Paul Warburg som bildade FED 1913), inför senaten den 7 februari 1950
 " We shall have world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest." Centralbankerna ville ha en global regering. Deras agenda var:
  • Ökad dominans av de nationella ekonomierna i världen
  • Globala regioner som Europeisk förenta stater, Nordamerikanskaunionen med Mexico, USA och Kanada
  • En världsvaluta där den global valuta bestäms genom en centralbank 
Under ett tal inför den amerikanska tidningen Publishers Association i New York, 27 April, 1961, avslöjade JF Kennedy att det fanns ett hemligt sällskap som styrde USA. 
1963 den 4 juni undertecknar JF Kennedy ett presidentdokument, Executive Order 11110, som förändrar tidigare president Truman Executive Order 10289 och innebar att FED hade monopol på att trycka pengar i USA. Detta gav president JF Kennedy möjlighet att trycka egna pengar för att styra landet som var kopplade till silverfoten, d.v.s. motsvarande värdet i silver. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han tryckte USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve. JF Kennedy ville få bort Rothschild dominerade FED från Amerikas finanssystem. Några månader senare den 22 november blev han mördad.
"Bretton Woods-systemet upphörde den 15 augusti 1971 när president Richard Nixon avslutade handeln med guld till ett fast pris på $ 35/ounce. Nu kunde FED trycka hur mycket dollar som helst och debitera amerikanska befolkningen med ränta. Nu hade dollarn endast ett värde som motsvarade tryckkostnaden på pappret.
Carroll Quigley, historieprofessor skrev om centralbanken i hans 1975 bok Tragedy and Hope, att målet för detta hemliga sällskap var: “Nothing less 
Nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. The system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basil, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations. Each central bank …sought to dominate its government by its ability to control Treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world.

Efter andra världskriget börjar USA medvetet att kriga mot de länder som inte passar in i den Amerikanska ideologin politiskt och/eller ekonomiskt. Motiveringen var att införa demokrati i dessa länder, med syftet att införa en centralbank som styrdes av de nu globala bankkartellerna.
USA’s väg mot en världsdiktatur Trilaterala kommissionen bildades av David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski 1973, för att skapa en "ny ekonomisk världsordning NWO”. Tillsammans med de främsta företagen och ledarna i USA, Europa och Asien. Trilaterala kommissionen har mycket makt i USA och att de i princip stiftar USA:s lagar. Trilaterala Kommissionen är den amerikanska grenen av Bilderberggruppen. Zbigniew Brezezinski, författare till boken ”Det stora schackbrädet”– Mot global diktatur 
Han skriver i sin bok: ”Detta handlar om mycket mer än ett krig mot terrorismen”. Detta handlar om att införa en världsdiktatur inom de närmaste fem åren. Vi kanske inte får en andra chans.”
Zbigniew Brzezinski, nationell säkerhetsrådgivare till president Jimmy Carter 1977-1981, deltar i CFR (Council on Foreign Relations) Tankesmedja som grundades 1921 och dessutom tidigare säkerhetsrådgivare åt Carter, leder arbetet som innefattar att nationella stater blir indragna i den nya världsordningen NWO (New World Order).
Zbigniew Brzezinski är nu rådgivare till Barack Obama.
George Bush den äldre talade i kongressen den 11 september 1991 efter kriget mot Irak om en ny världsordning NWO. 

10 år senare, den 11 september 2001 även kallad 9/11,drabbas USA av ett terroristattentat som kommer att förändra USA’s och världens framtida politik för alltid. På morgonen den 11 september kapades fyra passagerarplan och satte kurs mot New York och Washington. Detta resulterade i att World Trade Center’s båda byggnader och intilliggande huvudkvarter till underrättelsemyndigheten CIA kollapsar. Delar av Pentagon USA’s försvarshögkvarter raseras när ytterligare ett flygplan flyger in i byggnaden. Det fjärde flygplanet störtar i Pennsylvania av en okänd anledning.
Man har under åren börjat ifrågasätta USA’s regerings och omvärlden syn på vad som hände. Om det verkligen var arabiska terrorister som utförde denna terrorhandling. USA’s regering gjorde en egen utredning NIST World Trade Center Disaster om vad som hände 11 september 2001. Denna utredning börjar nu ifrågasättas av tusentals arkitekter och ingenjörer som arbetar med hur byggnaderna var konstruerade och de har funnit massor med faktafel hur byggnaderna fungerar konstruktivt.

De kräver att en ny utredning skall genomföras baserat på fakta och inte antaganden. De har kommit fram till att byggnaderna inte kollapsade av att två flygplan flög in i byggnaderna utan att de revs medvetet i en kontrollerad rivning. Många menar att USA egen administration låg bakom 911. Forskar över hela världen har undersökt och forskat om hur byggnaderna kollapsade.

Dr. Judy Wood är den forskare som gjort en av den största undersökningen av 911, där hon ställer massor av frågor till USA regering och menar att World Trade Center byggnaderna pulveriserades av en energikälla som inte är känd idag, ett energivapensystem. Ett hemligt vapen om Star Wars riktad energi vapen, Strategic Defense Initiative, ett rymdvapen som utvecklades under kalla kriget under president Ronald Reagan tid, men som sedan officiellt lades ner för att fortsätta att utvecklas i hemlighet.

Hon påvisar att byggnaderna pulvriserades och försvinner under mystiska omständigheter. Bilar som inte ens stod i närheten av WTC smälte till metallklumpar. 
USA’s administration reagerade genast efter attentatet och skyllde på terroristgruppen Al Quaeda redan några timmar efter händelsen. De utpekade Osama Bin Laden som hjärnan för attentatet. President George W. Bush gick ut mycket tidigt direkt efter 911  i sitt tal till världen den 20 sept. 2001 och förklarade krig mot terrorismen utan att ha några bevis att det var terrorister som flög flygplanen. I detta tal anklagar han Al Quaeda i synnerhet och muslimer i allmänhet som icke demokratiska och där

Amerika är det mest demokratiska landet och skall därför förklara krig mot länder som inte är demokratiska och de skall sprida den amerikanska demokratin genom krig mot terrorn. Hans budskap var att ”antigen är ni med oss eller så är ni med terroristerna”. Det visats sig senare att de anklagade muslimerna som kraschade planen i WTC är vid liv och lever i olika delar världen. 

Hela världspressen accepterade informationen som sann utan att ifrågasätta riktigheten i USA’s anklagelser. George W. Bush fick tillfälle att börja kriga mot Afghanistan och sedan Irak i ett krig mot terrorismen och sprida den amerikanska demokratin. Ytterligare terroristattentat skedde i Madrid och i London. Man skyllde på att Irak hade kärnvapen vilket USA inte hittade.

Man bombade i sönder landet, dödade över en miljon Irakier, övertog deras oljekällor och införde amerikanska bolag att bygga upplandet igen med hjälp av Irakiska oljepengar. I hela världen förändrades synen på säkerheten mot liknande terrorhandlingar. Terroristlagarna blev de viktigaste lagarna i USA’s historia. Samhället började förändras från att ha varit en öppen demokrati till en mer sluten polis- och kontrollstat.

Yttrandefrihet 

Yttrandefrihet betyder att man får säga vad man vill utan att bli ifrågasatt och arresterad. Efter 9/11 stämmer inte detta längre i USA. USA instiftar lagar som begränsar yttrandefriheten genom Patriot Act (det fullständiga namnet är USA Patriot Act,  eller "Förena och stärka America Act, genom att tillhandahålla lämpliga verktyg som krävs för att fånga upp och blockera Terrorism Act från 2001") antogs av den amerikanska kongressen den 26 oktober 2001 på begäran president George Bush som svar på terrorist-handlingarna 11 september.

Denna lag innebär att yttrande som kan härledas till en terrorist-handling blir olaglig. Ett godtyckande som omöjliggör uttalande som berör samhällskritiken. All kritik mot samhället kan uppfattas som en terroristhandling och därför bli olaglig enligt lagen. Ett senare exempel på denna lag är när marinsoldaten Bradley Manning 2010 läcker information gällande diplomatiska och hemliga militärdokument och filmer till Wikileaks. USA menar att denna information om hur USA uppför sig i omvärlden med sina krigshandlingar är militärhemligheter och därför anklagas Manning som spion och terrorist. I hans material visas bl.a. en film där amerikanska soldater skjuter ner civila från en helikopter som om det var ett datorspel. Denna film kablades ut över hela världen och människorna som såg denna film blev väldigt chockerade över att militären var så känslokalla i sitt krigande. USA och utrikesminister Hillery Clinton var rasande över att de hade blivit avslöjade inför världspressen och arresterade Manning som högriskterrorist. Manning har än idag inte fått någon rättegång och han hotas med 52 års fängelse. 

Religionsfrihet

Islam har efter 9/11 blivit kraftigt ifrågasatt i USA. Muslimer är förföljda i dagens USA tack vare detta. Trots ett framträdande av Bush vid en moské i New York efter 911 för att visa att han inte höll alla muslimer ansvariga, fortsatte hans administration att göra just detta; militära rättegångar för civila, hemliga fängelser, kvarhållandet av hundratals muslimska män utan rättegång, tortyr och hårda förhör av fångar och invasionerna av två länder Afghanistan och Irak med muslimsk majoritet. Underrättsverksamheten CIA spionerar på muslimer och deras moskéer. En ganska omfattande förföljelse av muslimer. 


Rättstrygghet

Nya lagar har stiftats efter 9/11 i en del av kriget mot terrorismen som inskränker de demokratiska kraven. 
United States Department of Homeland Security Dessa lagar är till för förberedelse, förebygga och reagera på inhemska nödsituationer, i synnerhet terrorism.
USA PATRIOT Act. Det var ett svar på terroristattackerna den 11 september. Terroristattacken ökar kraftigt möjligheten kontrollera telefon, e-postkommunikation, medicinsk, ekonomisk och annan dokumentation. Större befogenheter att underrättelseinhämtning i USA och att reglera finansiella transaktioner.
National Defense Programs.  I kölvattnet av folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, finns det ett tydligt behov av effektiva system för nationell och internationell rättvisa och ansvar. Cirka 1.271 amerikanska statliga organisationer och 1.931 privata företag arbetar med program med anknytning till kampen mot terrorism, inrikes säkerhet och intelligens. De ligger på cirka 10.000 olika platser över hela USA.

Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act.  Den Intelligence Reform och förebygga terrorism Act från 2004 är en 236-sida lagen av kongressen, som undertecknades av president George W. Bush att i stort sett påverkar USA:s federala terrorism lagar.

Foreign Intelligence Surveillance FISA Act Amendments of 2008.  
Ändringen i lagen gör det olagligt att avsiktligt delta i elektronisk övervakning under utseendet av en officiell statlig handling. Lagen förbjuder alla personer från olagligt avlyssna, röja, använda eller avslöja telefonsamtal eller elektronisk kommunikation.  Den förbjuder de enskilda staterna från att undersöka, sanktioner eller krav avslöjande av stora telekom och skyddar dem från stämningar. Lagen kräver regeringen att föra register på övervakning för en period av 10 år.

President’s Surveillance Program

Presidentens övervakningsprogram (PSP) är en samling av hemlig underrättelseverksamhet som godkänts av George W. Bush efter 11 September 2001 attacker. Det är en del av kriget mot terrorismen. Den enda delen av presidentens program som har offentliggjorts är avlyssning utan domstolsbeslut av internationell kommunikation, där en part tros vara knuten till Al-Quaeda. Underrättelsetjänster förblir sekretessbelagda uppgifter.

Changes in University Programs.

De 2001 Terroristattackerna mot USA inlett en stor förändring på amerikanska universitetsområden. En stor samling av inhemska säkerhetsprogram har dykt upp i kommunala college och forskarskolor. Regleringar på vad och hur skolarna ska forska på.
Stellar Wind
Stellar Wind är den hemlighet kodnamnet för en samling av aktiviteter som utförs av amerikanska National Security Agency i kölvattnet av 9/11 och avslöjade av Thomas M. Tamm. Operationen godkändes av president George W. Bush. Programmets verksamhet omfattar samla in stor datamängd i en stor databas av meddelandena från amerikanska medborgare, inklusive e-post samtal, telefonsamtal, finansiella transaktioner och internet aktivitet.

Television and Music Censorship.  Nya censurlagar instiftas. 11 september-attackerna påverkade den audiovisuella och underhållningsbranschen. TV-bevakningen av terrorattackerna och deras efterverkningar var den längsta oavbrutna nyheter händelse i historien om amerikanska tv. Den varade i 93 timmar, dag och natt. Efter 9/11 fick en samling filmer avbrytas som var i produktion, och många filmer var censurerade. Det vanligaste sättet att censurerade var att ta bort eller dölja bilder på World Trade Center. Totalt har cirka 45 filmer censurerade eller skjutas upp på grund av terroristattackerna.

"Obama tecknar NDAA Martial Law"

 President Obama skriver under en ny lag som kan hålla kvar terrormisstänkta på obestämd tid utan någon rättegång 16 dec 2011 vilket inskränker alla amerikanska medborgare deras rättigheter till en rättvis domstol och rättegång och blir sända till Guantanamo Bay, koncentrationsläger för krigsfångar som fängslas och torteras utan rättegång och insyn från USAs krig över världen. Liksom Bushadministrationen har Obama-administrationen drivit framgångsrikt för immunitet för företag som hjälper till övervakning utan domstolsbeslut av medborgarna, blockera medborgarnas möjlighet att motsätta sig kränkning av privatlivet. 
USAs regeringen censurerar dokument som avslöjar planer på att föra krig mot amerikanerna befolkningen.
Document reveals not only detailed aspects of the COG personnel relocation plans and martial law takeover of communications, but a plan to militarily-target Americans and designate them as enemy combatants– dramatically, through a blue/red high-tech surveillance matrix aimed at suppressing dissidents and occupying the homeland”.
Nya lagar har kommit med utökat säkerhetssystem på delstatsnivå och federal nivå, inklusive mer offentliga övervakningskameror, tiotusentals säkerhetspersonal och en massiv expansion av en terrorist-jagande byråkrati.
Den 16 mars 2012 undertecknade president Barack Obama en Executive Order EO om att presidenten och hans myndigheter har nu befogenhet att lägga beslag samtliga inhemska amerikanska resurser inklusive mat och vatten. EO anger också att presidenten och hans myndighet har befogenhet att beslagta alla transporter, energi och infrastruktur i USA. EO innehåller också en hänvisning när det gäller utnyttja amerikanska medborgare för att uppfylla "arbetskraft" för att det nationella försvaret. Executive Order utnyttjar "myndighet" som beviljats till presidenten i försvaret Produktion Act från 1950 i syfte att hävda att nästan alla medel för människans överlevnad är nu tillgänglig för förverkande och kontroll av presidenten myndighet. Detta innebär att amerikanska myndigheter kan beslagta medborgargarnas egendom utan någon orsak.

Vart är USA på väg?

Obama signerar den ena skrämmande lagen efter den andra. Man undrar varför? För att han måste göra den styrande ekonomiska eliten nöjdare, för att få mer kampanjpengar? Oavsett orsaken så har han det senare året visat sig betydligt värre än Bush, vad gäller att inskränka demokratin i USA.
Först godkände han en lag som tillåter amerikanska militären att fängsla och sy in vem den vill, som den anser hotar landets säkerhet, och utan att personen ifråga får veta varför den fängslas, inte har rätt till advokat eller normala rättsliga processer och kan hållas inlåst hur länge som helst.
Vidare har han tagit sig rätten att döda vem han vill, amerikansk medborgare eller inte, var som helst i världen, och upprättat en dödslista från vilken han, Obama, personligen och med regelbundna mellanrum väljer ut vilka som ska mördas.
Och nu har han just skrivit under en lag som säger att fångarna på Guantanamo inte har rätt till advokat samt en lag om att det är tillåtet att använda drönare, förarlösa flygplan, över USA.
Demonstrationsfrihet

Demonstrationer i USA har idag blivit avbrutna av militariserande polis som framkallat stora kravaller då polisen med militärutrustning och övervåld slår brutalt ner demonstranter. Kravallpolis eller andra former av brottsbekämpning involveras i fredliga demonstrationer med ökad polisbrutalitet.
USA har övergått till en polisstat där gatuprotester är likställda som hotfulla kravaller även om budskapet är om fredliga eller ekonomiska demonstrationer, massiva arresteringar av demonstranter, trots att första tillägget till den amerikanska konstitutionen tillåter uttryckligen fredliga demonstrationer och mötesfrihet.

Föreningsfrihet

Medlemmarna i USA fackföreningarna i har minskat till 9% eftersom företagen minskar fackföringarnas kraft genom att om de ställe krav så flyttar de utomlands med sin verksamhet vilket har skett de senaste tio åren genom så kallad outsourcing. 

Slutsats

Håller USA som betraktas som världens största demokrati att bli en diktatur och en polisstat. Ett välmående land som blev rånad av en bankelit. Landet med så mycket resurser och ambitiösa invånare. Familjen Rothschild som har manipulerat nationens presidenter till att uppslukas av deras ekomomiska girighet. De presidenter som inte velat att nationen skall dras in i detta har blivit skjutna.
Istället fick landet världens största nationella skuld efter landet gav bort sin ekonomiska suveränitet till Federal Reserve (Fed) 1913.

Federal Reserve bank som grundades av giriga bankägare som Rothschild, Warburg, JP Morgan, Rockefeller. FED utarbetade ett sätt att plundra landet på deras tillgångar genom trycka pengar till det amerikanska folket och debitera ränta på pengarna. Man tog bort guldmyntfoten och ersatte denna med statsobligationer.

Detta har skapat en falsk säkerhet där världens investerare har investerat i dessa "säkra" papper. Detta har skapat en globala ekonomisk ruin och plundring till hela den mänskligheten.
Amerikanska befolkningen har fria val och kan välja sin president och kongress, men de har bara två alternativ. Det Republikanska och det Demokratiska partiet.

Dessa två partier har på pappret två olika agendor men i praktiken så utför de samma politik, nämligen den politik som de riktiga ägarna i landet vill att de ska utföra. Ägarna som äger ekonomin och landets tillgångar sätter dit sina presidentkandidater genom att sponsra deras presidentkandidatur. Om någon annan vill kandidera till president så får de ingen uppmärksamhet i pressen. Den amerikanska pressen och tv bolag ägs av dessa bankkarteller var ägare är samma som grundarna av FED.

Ett exempel på detta är Ron Paul, Han har försökt att bli president i 40 år men har inte lyckats. Anledningen till är att han vill ta bort FED från Amerikanska ekonomin, han vill ta hem samtliga amerikanska soldater som är stationerade över hela jordklotet och som utför flera krig. Med denna handling skulle USA spara 1 billion dollar på ett år och dessa pengar hade kommit till amerikanska befolkningen tillgodo. Han fick väldigt stort stöd från befolkningen i senaste uttagningen av det republikanska presidentvalet 2012 men han kom aldrig fram i pressen plus att bara några timmar innan uttagningen till den republikanska presidentkandidaten så ändrade republikanska konventetet reglerna till nomineringen av deras kandidat. Ron Paul fick inte bli framröstad fast än han hade majoritetens stöd till republikanernas presidentkandidat.

2012 försökte Ron Paul införa en tredje inriktning i politik men eftersom Amerikansk press och tv ägs av bankkartellerna fick han ingen uppmärksamhet alls i press eller tv så det blev inte något av det.
Är det en medveten strategi av bankkartellerna att man utsatt USA till världens största statsskuld? En skuld som idag har gått över 16 billioner dollar. http://www.usdebtclock.org/här kan du se hur deras skuld bara ökar. En ofattbar summa som är svår att greppa.
Denna länk visar på ett informativt sätt hur stor skulden är. Dollarn har kommit i ett mycket allvarligt läge och kraschen är mycket nära. Alla ekonomiska experter varnar för en total kollaps av dollarn och världsekonomin.
Det är inom snar framtid som detta kommer inträffa. Euron är redan på upphällningen och EU försöker med alla medel att rädda Euron. Bankerna i USA och FED pumpar in dollar i det europeiska banksystemet samtidigt så krävs EUs medlemländerna på kapital för att rädda de europeiska bankerna. Samma situation är det i USA. De största bankerna Citybank, Goldman Sachs, American Bank, JP Morgan är alla ägda av bankeliten som grundade FED, dvs. Rothschild, Rockefeller, Warburg, JP Morgan m.fl. Kopplingen mellan dessa banker och FED gör att USAs totala skuld kommer att sänka landet ner i en depression som världen inte tidigare skådat när dollarn kraschar. USAs regering vet om detta och förbereder sig för kaos i landet. Därför har man på senare tid instiftat massor med lagar som gör det möjligt att kunna styra mot en diktatorisk maktutövning med en övervakande polisstat och nystiftade krigslagar.
Varför vill man göra detta?
Konspirationen vill visa att det är en medveten strategi.
Man kan kalla det som ”Problem-Reaction-Solution”
Makteliten vill gå mot en global regering med en världsvaluta, en världsbank (IMF) och en världsarmé (NATO). Om de lyckas med detta så har vi en världsdiktaur i likhet med George Orwell roman 1984 omvi inte inser vart världen är på väg.
En ny vakenhet har börjat etablera sig tack vare Internet och vi kan se gigantiska demonstrationer med miljontals demonstranter över hela världen med en ny medvetenhet och insikter. Occupy Wallstreet som har myntat slogan 1% äger 99% av all rikedom där 99% av befolkningen får dela på 1% av kapitalet. 
Sammanfattning av källor.


ALAN WATT

Här är en bra text som ger en balanserad beskrivning av konspirationen som den står idag:


Nästa Dokument:

Texten nedan är lånad från ett inlägg i Facebook, och inkluderad här för att den kastar lite mer ljus på vad som händer i världen och vad som kan förväntas hända, om vi inte lyckas väcka upp en massa mer folk.


Invandring, Nostradamus & Illuminati
Till alla Er som undrar varför Europa överflödas av muslimska invandrare. Kanske är det så att svaret ligger i gamla frimurardokument. Det börja med Nostradamus som var en judisk mystiker, medlem av Ordern Prieuré de Sion. Det påstås att han kunde sia om framtiden, men det märkliga är att alla hans spådomar är bara sådana händelser som har iscensatts av det hemliga brödraskapet, som på senare tid är frimureriet. Han talar om tre världskrig var om det sista skall stå mellan Europa och Islam.
Det var Illuminatledaren general Albert Pike (född 29/12 -1809) vilken innehade 33 gradeni Illuminati och den italienske revolutionären Giuseppe Mazzini (1805 -1872) också illuminat av 33 graden, vilka tillsammans 1871 drog upp riktlinjerna för Europas tre kommande världskrig och tre revolutioner och utarbetade Illuminatis långsiktiga planer för världsherravälde.
Så här beskriver Mazzini sina planer i
ett brev från den 22 januari 1870 till
General Pike:
"vi måste tillåta alla samfund att existera
vidare som förut med sina system,
centrala organisationer och olika slags
motsvarigheter mellan de högre graderna
av samma riter, i sina nuvarande
organisationsformer. Men vi måste
skapa en överrit, som skall förbli
okänd och i vilken högre graders
murare skall invigas enligt vårt skön.
Men hänsyn till våra kolleger måste
dessa män underkasta sig den strängaste
tystnadsplikt. Med denna översta
rit skall vi regera allt frimureri: den
blir den internationella central, som
blir desto mäktigare därför att dess
ledning förblir okänd " ("occult
Theocracy", s 208 - 209.)
Pikes plan var genialt enkel. Den inneboende
fiendskapen mellan olika ideologier
skulle underblåsas och ledas
till att explodera i tre världskrig och
tre revolutioner. Det första världskriget
skulle störta de tre europeiska kejsardömena,
såsom varande sista kvarvarande
bålverk mot illuminismen,
och göra ett av dem, Ryssland , till
basen för ateistisk totalitarism (kommunism).
Följande världskrig skulle
bringas till utbrott genom att skärpa
motsättningarna mellan den Judiska
rasen (och dess zionism) och den
extrema europeiska nationalismen
(nazismfascism). Till följd av detta
krig skulle Europa försvagas ekonomiskt
och politiskt och kommunismen
utöka sitt välde till att bli lika stark
som hela kristenheten tillsammans
men inte starkare förrän det vore dags
för den slutgiltiga samhällsförödelsen.
Ett tredje syfte med det andra världskriget
var att upprätta en Judisk stat i
Palestina. Därmed skulle motsättningarna
mellan zionismen och islam
kunna successivt skärpas för att slutligen
explodera i ett krig, som skulle
dra med sig världens stormakter. De
tre revolutionerna, som skulle hjälpa
fram denna noga planerad avveckling
av all mänsklig civilisation, var den
ryska, den kinesiska och den indokinesiska,
som skulle lägga grunden till
det tredje kriget. Var och en inser att
det mesta av denna fasansfulla plan
hittills gått i uppfyllelse och att vi närmast
har att vänta dess näst sista skede
: det zionist-islamiska kriget. Om det
allra sista skedet låter vi general Pike
berätta med egna ord:
"vi skall släppa loss nihilisterna ock
ateisterna och vi ska framkalla en
fruktansvärd samhällsförstörelse, som
i all sin fasa, tydligt skall visa nationerna
effekten av absolut ateism, orsaka
tillförvildningen och detta blodbad.
Då skall medborgarna överallt tvingas
försvara sig mot minoriteten av internationella
revolutionärer och förgöra
dessa civilisationens dödgrävare.
Massan desillusionerad på kristendomen
- som i sin deistiska anda från och
med då skall vara utan riktning och
mål - skall längta efter ett ideal, men
utan att veta vad den skall skänka sin
tillbedjan. Då skall denna mottaga
Lucifers rena lära, som då slutligen
skall, framläggas öppet, ett tillkännagivande
som skall följa förintandet av
kristendomen och ateismen, vilka
båda skall besegras och utrotas samtidigt
Som vi kan se bygger hans planer på Nostradamus så kallade spådomar. Men det troligaste är att Nostradamus drog upp riktlinjerna genom intagande av droger som gav han ett högre medvetande, till hur det hemliga sällskapet skulle uppnå sitt mål.
När vi nu ser IS som är grundat av det hemliga sällskapet finansierat med petrodollar, utropa ett Kalifat som växer och nu även finns i Libyen. Är frågan om inte Kalifat kommer understödas och lägga sig under stora delar av de Islamska rikena. För att sedan vandra upp mot Europa för föra krig mot de kristna otrogna. Genom då har lett in hundra tusentals muslimer rätt in i Europas kärna, kommer dessa resa sig för understödja det Islamska kriget. Så Europa måste både för krig på fronten och inbördes krig.
Dock reses ett varnande finger från Nostradamus om ljuset från Norden som kommer slå ned barbarhorderna. Skandenavien som namn kommer från Romariket och betyder ljuset i Norr. Sverige som ett mycket viktigt kontrollerat llluminati land, lyder flitigt order och fyller på med hundratusentals muslimer, för säkra undermineringen av landet när kriget bryter ut. Då man fruktar varningen från Nostradamus.
Detta då det finns mycket starka andliga krafter utplacerade här med kunskaper som kan omsättas i nya vapen modeller som aldrig skådats. Sådana energi vapen rår de inte på med traditionella vapen. Då den mänskliga hjärnan inte förmår att hantera vad den utsätts för. På samma sätt som de här kunskaperna i dag används till att hela sjuka människor, kan de vändas i motsatt syfte.
Ett varnande ord från Nostradamus var nog på sin plats, men hur kunde han veta detta om han inte kunde se in i framtiden, som det påstås han kunde. Vilket jag säger han kunde inte. Jo han var högt utbildad i astrologi och magi. Så han känner till jordens energi centra och var de är belägna. I Sverige ligger det högsta energi centret som dominerar alla de övriga och vilket som är aktivt och påverkar hela jordens utveckling följer astrologiska tidscyklar. Det som har styrt jorden på senare tid är det som är beläget i Tyskland/Polen och är ett kraftfält som styr skapelsekraft, därför har vi uppnått en sådan hög teknologi. Men mer och mer aktiveras det fältet som ligger i Sverige och som aktiverar de andliga kunskaperna och dess vetenskap om hur man styr och kontrollerar hela naturen, vetenskapen om hur materia är uppbyggt från högre energi plan ned till solida fasta tillstånd.
Genom att veta hur man går in i de högre energierna påverkas också materian i det fasta tillståndet. Ett sådant energi vapen användes på twin tower 9/11 där hela byggnaderna bara upplöste sig till rent damm och pulveriserade sig i luften på väg ned.
PM
Planerna för USA är att skapa ett inbördeskrig som skall vara ett raskrig, av sådan dimension att USA inte kan hjälpa Europa i kriget mot Islam. Nu fyller Obama på med jätte invandringar i förberedelse till detta inbördeskrig. Den vita rasen måste vara i underlägsenhet. Planerna är att få fram en slavras av brun karaktär, de som sitter i NWO och det hemliga brödraskapet. Därför driver Israel och lobby judar en stor kampanj om vikten att det judiska folket inte skall låta sig bli uppblandade. Samtidigt som de i väst driver kampanj om vikten för multikulturellt samhälle.
Sett ur denna synvinkel börjar bilden klarna till bli rätt odiskutabel och stanna vid acceptans om man inte har huvudet nedstoppat ända till jordens kärna.

- - - - - -

Liter mer tankar om detta med Komspiration från Kent;

Varför jag tror på en djupgående konspiration.

Jag försöker att titta på allt omkring mig på ett logiskt sätt. Om något är på ett visst sätt, så måste det finnas en anledning. Det måste finnas någon som vill ha det så.

De flesta som börjar inse att den verklighet som presenteras på nyheterna inte kan vara helt sann, drar oftast slutsatsen att politiker, finans pampar och ägare av multinationella företag som kontrollerar det mesta – gör alla vad de gör utifrån girighet och maktbegär.

Personligen tror jag inte den hypotesen håller.

Om allt de ville var att behålla sin makt och sitt ofantliga välstånd, vore det inte då en god ide att inte gunga båten för mycket, så att saker och ting förblir vad de varit?

Varför göra folk fattigare och upprörda genom finansiella åtgärder och genom att blanda olika kulturer som har helt olika synsätt på saker och ting. Varför ha ständiga krig och konstruerade kriser och katastrofer? Varför göra folk sjuka med gifter i mat, dryck och medicinering? Varför spruta skyarna med aluminium, barium och Gud vet vad annat, vilket förgiftar luft och vatten de själva dricker och andas?

Om allt de önskade var pengar och makt – vilket de redan hade, varför inte låta folk leva i fred och relativt välstånd? Varför riskera att folk börjar undra ”Vad fan det är som händer” och börja dra i olika trådar och hitta sanningar de vill skall förbli dolda, genom att göra livet surt för de flesta?

Nästa nivå av konspirationOm man nu inte tror att det bara är makt och pengar som styr, så kommer man att fortsätta att gräva och leta efter svar. Nästa sak man normalt stöter på är urgamla hemliga sällskap vilka haft sina planer för mänsklighetens fortskridande uppritade sedan hundratals om inte tusentals år, och vilka alltid tycks ta över alla nya filosofier eller styrelseskick som utvecklats genom tiderna, från insidan genom att kontrollera kärnan. En del är övertygade om att det är vissa Judar eller kristna som ligger bakom det hela, andra tror att de är Satanister då det förekommer prat om hemliga ritualer med mänskliga offer och kannibalism. De tycks styra med en blandning av ros och ris (pengar eller andra fördelar och hot om ruinerad karriär, anseende eller till och med mord). Vi ser exempel på detta hela tiden när politiker eller andra hängs ut i media när de satt en fot utanför ledet. Vem vet vad Olof Palme gjorde eller vägrade göra – men något var det.

Detta förklarar lite bättre varför politiker och andra makthavare går emot folkets intressen och vägrar fylla den roll i samhället de var menade att sköta.

Det förklarar också varför vissa saker inte släpps fram i utbildning och massmedia – såsom hur länge Jorden har varit bebodd av civiliserade människor eller varelser (sök på ”Hidden eller Forbidden Archeology”) besök av utomjordiska raser, skelett i gravar av jättar, dvärgar eller raser som skiljer sig markant från människan idag. Ren gratis energi utan brännandet av bränsle eller radioaktivt avfall, viken kommer från själva vävnaden av Universum.

Detta leder ofta till
nästa nivå.

Vad de flesta religioner kallar Gud eller Gudar, är i själva verket en ras av varelser som inte härstammar på Jorden, men som varit här mycket länge och vilka lever i tusentals år, är otroligt intelligenta och tekniskt kunniga, men vilka också är känslokalla, telepatiska, fysiskt överlägsna och ser sig själva som odisputabla herrar och oss människor som slavar och föda. De lär förutom att förtära människokroppar som föda, ”förtära” mänsklig skräck eller andra starka känslor som en slags drog. Med andra ord, så lever de på vår misär. Om detta är sant, så förklarar det varför det är så många krig och så mycket elände – någon blir hög av det.

De lär vara reptiler. Vilket förklarar hur det finns Drakar i varje kultur världen över. Det hävdas av många att vissa familjer på Jorden är hybrider mellan människor och dessa reptiler och att de har mycket mer reptil i sig än resten av oss. Detta lär vara de regerande familjerna, vare sig det är politiska, kungliga eller finansiella makthavare. Vilket kanske förklarar den otroliga brist på empati som tycks råda i dessa led.
De lär ha modifierat de tidiga människorna här på Jorden så att de lämpade sig som deras arbetskraft med en god slavmentalitet och vissa mentala blockeringar som hindrar att vi blir för smarta och medvetna. De ser sig som våra skapare och ägare, fast de bara genmanipulerade vad vår verkliga skapare skapade.

Läs och lyssna på Lloyd Pye, David Icke, Simon Parkes, Alex Collier, med mera för mer ”information” om detta. YouTube har mycket material här. Flera länkar mot slutet av denna sida.
När man börjar prata om sådant här så slår 99% av befolkningen bakut. Det är mer än de kan eller vill acceptera eller föreställa sig.

Simon Parkes är av åsikten att de reptiler som fortfarande bor här, kommer att genom sina mänskligare undergrupper att iscensätta en falsk invasion från rymden (ungefär som 9/11 men i mycket större skala) och de kommer sedan att ”fördriva” dessa angripare tillsammans med alla länders militär, och för att skydda oss mot framtida angrepp skapa en öppen Global Regering som kontrollerar det mesta i världen, med dem som våra frälsare – så att de åter kan visa sig öppet.

Det kanske ligger något i det, om man ser på antalet science fiction filmer och TV-serier med det här temat som visats i många år nu. Det kanske är ett led i att få oss att acceptera något sådant.
Nästa nivå, verkar vara att då olika raser har funnits i universum mycket länge, datorer har likaså funnits, och som i Terminator filmerna så har Artificiell Intelligens (AI) blivit självmedveten och dragit slutsatsen att biologiskt liv är ett hot som behöver utplånas. Simon Parkes hävdar att det finns en ras av varelser som är AI och som i sin tur kontrollerar reptilerna, och att de är det verkliga problemet i grund och botten. Läs ”The life and times of Michael Prince” nedan om detta intresserar. Varning. Magstark läsning.

Allt detta är kanske sant och intressant. Men i stort ligger det bortom vad du och jag kan göra något åt. Livet går vidare och vi jobbar, äter och sover. Bättre att koncentrera sig på saker som kan göra en skillnad i våra liv nu eller imorgon. Men det kan vara bra att vara medveten om dessa saker så att ifall en dramatisk iscensatt situation utspelar sig i vår livstid – så vi inte bara sväljer det hela utan är kritiska och slår vakt om vår rätt att vara fria och självständiga. Principer som att vi alla är födda med lika värde, samma rättigheter och friheter kvarstår, oavsett vem eller vad som försöker kontrollera eller äga oss.

Det florerade en massa rykten att det planerades en sådan sak under den Engelska olympiaden. Nu hände inget där. Kanske på grund av allt prat i alternativa media om att något sådant var planerat. Vem vet?


Lögnen tål inte sanningens ljus.
En Svensk blogg om konspirationen:

Bengt Dahlöf har samlat en hel del material och skrivit många artiklar om olika aspekter till konspirationmer och den elit som ligger bakom.  Här är en länk till hans blogg:

Den Stora Konspirationen 


Sions Vises Protokoll
Jag fann en länk till denna mycket intressanta text på Svenska. Den har angripits för att vara ett påhittat dokument framställt för att svärta ner Sionismen. Jag föreslår att du går till denna sida och läser allt som står där. Sedan kan du göra egna efterforskningar för att ytterligare verifiera om detta är sant eller inte. Men mest av allt så föreslår jag att du tittar på vårt samhälle och vår värld och om du har några år på nacken, så kan du säkert se hur världen förändrats. Se hur denna förändring stämmer med denna text. Det är, som jag ser det, den viktigaste observationen här.

Jag föreslår också att du kopierar texten och sparar den på din dator. Man vet inte hur länge vi kommer att ha ett ocensurerat internet.

Sions Vises Protokoll


ENGELSKA KONSPIRATIONS FILMER OCH TEXTER:

För er som gärna studerar på Engelska, så är här en rad konspirations videos och texter som kan vara av intresse.
Jag kan inte säga om det som presenteras är sant eller ej.  Om inte annat så kan det ge tankeställare och alternativa synpunkter. Vissa saker verkar helt utomjordiska.  Se det som underhållning eller sanning om du vill.
Även om allt detta är sant, så är det inte mycket vi kan göra åt det, mer än att göra andra uppmärksamma på det.
Bättre att koncentrera sig i områden vi kan göra något åt.
Jag har givit namnen på videos och dokument här, eftersom länkar inte alltid förblir giltiga, så att du kan söka på namnet i YouTube eller i sökmotorer om länken inte skulle funka.

Lloyd Pye – Everything You know is Wrong:  https://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE

Barrie Trower: Dangers and Lethality of Microwave Technology:
Microwave Weaponrys use on People https://www.youtube.com/watch?v=aMMEQNnSZIo

Här är ett föredrag av en tysk vetenskapsman och journalist som har undersökt hur vår omgivning och våra kroppar fyllts med olika substanser som kan användas för att kontrollera oss och vår hälsa.
Väl värt att lyssna på. Chemtrails real proof:
https://www.youtube.com/watch?v=FMwurcLr_70

Forbidden Archeology: https://www.youtube.com/watch?v=6oGqPc6poS4

Om du l'st allt ovan och fortfarande 'r tveksam till detta med en konspiration och skapandet av en Ny Världsordning med en global regering.
The secrets behind secret societies:  https://www.youtube.com/watch?v=eDrscByKEUQ

Här är en mycket kompakt beskrivning som täcker en väldig massa.
Origins of Man on Earth - The real story.
https://www.youtube.com/watch?v=x1LLopioVjo

Elana Freeland pratar om Chemtrails och Geoengineering från ett militärt perspektiv och hävdar att de aldrig kommer att ge upp sprutandet, på grund av militära skäl.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=N_yANDUFbgM

Phil Schneider - Secret underground bases and the New World Order:
https://www.youtube.com/watch?v=oif3KrKtWPY

Jordan Maxwell - Elite blood sacrifice to Extraterrestrial Gods.
https://www.youtube.com/watch?v=aX1mivUSpqE
Jordan pratar om alla möjliga aspekter av mänskliga affärer, historia, religioner, konspirationer, maktbalans etc.

Bibi Bacchus, redogörelse om hur systemet skapats och hur det fungerar.
https://www.youtube.com/watch?v=o3NJMhSZtaU&feature=share&fbclid=IwAR3U8ToSJog9oWdDjfrzIvoMiE8d8EtHf0bMZ4hv2T7qU17dgA5h8JhfMiU

Barbara Marciniak, allegedly channelling Pleadians talking to some people.
https://www.youtube.com/watch?v=qJCN6dPOIbA

David Icke – Revelations of a Mother Goddess
David Icke & Credo Mutwa – The reptilian agenda
https://www.youtube.com/watch?v=4apWOUNOx64

Simon Parks, alien abductee. Intervju med en snubbe som upplevt mycket underliga saker och som talar om vad framtiden kan ha i sitt sköte. Han verkar genuin.
Han växte upp in illuminati familj där modern och morfar jobbade för Brittisk underrättelsetjänst. Han har varit en Englesk lokalpolitiker. Han talar om historiska händelser, händelser i dagsläget och vad han tror framtiden har i sitt sköte, både för Jorden och Mänskligheten.  Hans senaste intervjuer finns på hans hemsida, men börja gärna med dessa som en grundning i vad han är och står för.
https://www.youtube.com/watch?v=wfMKUE_CreY
https://www.youtube.com/watch?v=w6dxXAAAIp4
 https://www.youtube.com/watch?v=osXTECrcNzk
Här är hans hemsida:  http://www.simonparkes.org/

Alex Collier, är en annan som haft positiv kontakt med folk från andra världar. Han ger en bild av hur de lever och hur vårt samhälls skulle kunna vara om vi inte hade alla negativa influenser. Väl värd att lyssna på om detta intresserar.
Alex Collier 1994 intervju:
https://www.youtube.com/watch?v=ofaR4hCvVvY
 https://www.youtube.com/watch?v=uR46QjXjLH0

Pleadian lecturing humans:
https://www.youtube.com/watch?v=jm1m2weP9x0

Randy Cramer, "Supersoldat" som tjänstgjorde i Marsförsvaret 20 år. Här är en intervju av hans erfarenheter, och hans hemsida.
https://www.youtube.com/watch?v=ITRz86P13dI
https://www.earthcitizenconsulting.org/

Corey Good, en annan som tjänstgjort i ett hemligt rymdprogram i 20 år. Delar med sig av sina minnen som kommit tillbaks och senare erfarenheter från kontakter han haft. Kan vara "controlled opposition" men värd att lyssna på med det i åtanke.
https://www.youtube.com/watch?v=7Kk1J2XNoBU&t=733s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXLP5Q-WdR4
Andra namn med liknande redogörelser av sin tid i det hemliga rymdprogrammet:

Penny Bradley. Pilot för rymdskepp. Har många videos etc. Denna är en bra att börja med:
https://www.youtube.com/watch?v=jadr7hT8u0E

Tony Rodriguez. - Slav
https://www.youtube.com/watch?v=b-SCzF-ZwKQ&t=374s

Randy Cramer - Soldat
https://www.youtube.com/watch?v=KM3kIQMR-C0
The Protocols of Zion - Anteckningar från ett hemligt möte i Ryssland för över hundra år sedan. Mycket intressant om man se på hur mycket som planerades då, som sedan hänt. Engelsk text på Sions Vises Hemliga Protokoll.
http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm

Silent weapons for quiet wars. Se hur planer som lades ner för länge sedan har kommit att bli verklighet idag - http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_cooper2.htm

Phoenix III Daniel - New world religion.

Agenda 21 The depopulation Agenda for a new World Order:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=2MQlIpJ2lmM&x-yt-cl=85114404

Cathy O'brien, Hilary Clinton child rape victim speaks out.
Bortse från den sensationella rubriken och Clinton episoden. Vad hon säger om vad hon genomlevt och vad som hände hennes dotter är mycket mer intressant.
https://www.youtube.com/watch?v=2pzp6VR7zJ8
Här är hela föredraget:
https://www.youtube.com/watch?v=FvEBmEo4IA0
Här är hennes bok, Trance Formation of America:
http://static.everdot.org/ebooks/english/Cathy_OBrien__Mark_Philips_-_Trance_Formation_of_America_MKULTRA_-_1995.pdf 

The Life and times of Michael Prince:
http://www.concienciaradio.com/d_loads/The_life_and_times_of_Michael_Prince.pdf

The AI revolution: The road to superintelligence
http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html#1

Många av videona ovan är bara den första i en serie. I YouTube kommer uppföljarna att visas i marginalen, likksom andra av samma talare eller med likande ämnen.Creeper

2 kommentarer:

Carina Agrell sa...

Tack Kent för detta initiativ. Mycket bra sammanfattning på ett enkelt språk av "Zevus Mindus". Det får allt bli både Facebook- och blogginlägg med länkar till det. Internet är verkligen fredens och frihetens joker i leken!

Josef Boberg sa...

Informativt blogginlägg, verkligen...

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige - så finns det hopp om en annorlunda ordning - eller ?

Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT” https://josefboberg.wordpress.com/2016/11/02/om-hur-nationalekonomi-forstorande-banksystem-kan-vridas-ratt/