lördag 2 november 2019

Den enda anledningen att bry sig om "Lagen".

Jag har i många artiklar här skrivit om hur Regeringar, Lagar, Regelverk, Myndigheter, etc. bara är mänskliga påhitt som inte kan ha en rättmätig makt över något som helst påtagligt, eftersom det påhittade inte kan stå över det påtagliga.

Ändå så påverkas vi dagligen av denna påhittade värld, och om vi vägrar lyda den, så kan vi finna oss på mottagarsidan av mycket verkliga konsekvenser.

Jag tänkte jag skulle säga lite mer om just detta i denna artikel.


En isolerad Söderhavsö.


Tänk dig att du, för några hundra år sedan, var en sjöman på ett segelskepp som korsade Stilla Havet.

Föreställ dig vidare att skeppet gick på grund i en storm och förliste, och att efter dagar, flytande med lite vrakgods, så ser du en ö i fjärran. Till slut kommer du fram till den och du släpar dig upp på stranden. Lokalbefolkningen hittar dig och tar dig till sin by och ger dig hjälp.

De lever väldigt isolerat och har bara kontakt med några liknande öar. De har inte haft kontakt med yttervärlden och du är den förste vite man de sett.

Du börjar lära dig deras språk och ta del i deras dagliga sysslor. Det finns en smått aktiv vulkan på ön och folket ser denna vulkan som en Gud. De ber till sin Gud att den skall vara skonsam emot dem, och de lägger vid vissa högtider gåvor vid altare till Guden nära bergets topp.

Du lär dig att en gång om året har man en stor högtid till Vulkangudens ära och att man då offrar en stammedlem till deras Gud, för att slippa våldsamma vulkanutbrott det kommande året.

Så man har en stor ceremoni med dans, mat, blommor och det ses som en stor ära att bli den utvalde som skall rädda resten av stammen. Alla utom hövdingen sitter i en cirkel kring medicinmannen som utför en ritual och som i trans pekar ut den som Guden vill ha.

Du är förfärad över detta och försöker förklara att vulkanen inte är någon gud, utan en ventil för den heta magman under jorden och att utbrotten inte har något med vad människorna på ön gör, säger eller tänker.  Men ingen vill tro på vad du säger. Vad är du - om inte någon som flöt iland på en bit drivved. Medan Medicinmannen kan hela med örter, kan tala med Gudarna och förmedla vad de vill till folket.

Risken att man skall bli utvald är ju i alla fall ganska liten, och skulle man råka bli utvald, så dör man i alla fall som en hjälte. Hellre detta än att Vulkanguden beslutar att förgöra alla på ön. Det är inte värt risken, även om det kanske ligger något i vad det där blekansiktet säger.

Det spelar ingen roll hur rätt du har. De kommer att fortsätta med sina människo-offer och nästa gång kanske det blir du som får äran att rädda stammen. Speciellt med tanke på att du opponerar dig mot denna sed.

Samma är det idag.


Det spelar ingen roll hur mycket logiska argument du kan framlägga som visar att det sätt vi människor behandlas på är fel och inte kan vara lagligt eller rätt.  Om alla andra tror att det är rätt och är rädda för att utmana systemet, så kommer deras händer, deras vapen och deras fängelser att tjäna vad de tror på, och inte dina eller våra idèer - oavsett hur korrekta de är.

Därför måste vi vara tålmodiga - samtidigt som vi är ihärdiga och flitiga i att sprida våra sanningar till dem som inte kan se dem ännu.

Det kan verka hopplöst ibland och många ger upp efter några år, men förändring tar tid. Speciellt när det handlar om att ändra hur ett helt folk tänker. Men det är just ett ihärdigt och otröttligt fortsättande som är vad som behövs. Om du tycker att allt verkar hopplöst och att inget går som vi vill, ta en titt tillbaka 30 eller 40 år. Jämför hur många då som var medvetna om olika konspirationer eller såg det som rimligt att folk kunde styra sig själva, istället för att styras av ett gäng korrupta och kriminella individer som inte bryr sig om folket. Till och med Sovjetunionen och Öststaterna föll. Idag har vi haft och har oroligheter på olika håll där folk tar till gatorna för att sätta press på dem som styr och för att förhoppningsvis få till stånd ändringar till det bättre. Se på Gula Västarna i Frankrike, Baskerna i Spanien och nu sist folk i Chile.

Här kan vi se till, själva den onda "eliten", som en förebild. Se hur de genom århundradena genom lagstiftning och opinionsbildning sakta men säkert, och ett litet steg i taget, tålmodigt manipulerat våra samhällen till den soppa vi har idag.

Ingen kan svälja "Hela Sanningen" på en gång. Se bara på hur lång tid det tog dig att inse hur saker ligger till, och vi har säkert alla mycket mer att lära och inse.

Så bär detta i tankarna, och börja så små frön i folks sinnen, lite i sänder. Låt dem smälta de enklaste saker först. När de kan se att dessa stämmer, så kan de sedan ta emot lite mer. Låt dem göra dessa saker till sina egna. Dogmatiska påtvinganden om hur man skall tänka och vara, faller sällan i bördig jord.

Om vi går tillbaka till våran ö, så kanske du lyckas vinna över några med tiden till din syn, och kanske om några generationer (om de fortfarande är avstängda från omvärlden) så kommer ni att vara i majoritet eller starka nog att sätta stopp för denna sed.  Samma med vårt nuvarande samhälle. Vi frihetssökare och maktförnekare har ökat exponentiellt sedan 60-talet och kommer troligen att fortsätta så, för att inom en överskådlig framtid bli en maktfaktor att räkna med. Till och med i ett land som Sverige.

Så ge inte upp, även om det verkar hopplöst ibland. Ta en paus om du vill, och kom tillbaks med förnyade krafter och intresse en vacker dag. Eller skifta från en aspekt av frihetssökandet till en annan om det hela börjar bli tröttsamt.  Men, ge som sagt inte upp.

Kent

PS. Om detta var den första artikeln du såg i den här bloggen, läs gärna andra artiklar som förklarar hur sant maktutövande endast kan ske med folkets medgivande och utan tvång. Som till exempel dessa:

Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

Svenska medborgare är inte svenskar.

Så blev du till en slags slav.