tisdag 27 december 2016

När Myndigheterna kommer...

Som jag nämnt på andra håll och som du säkert sett själv, så är det inte längre givet att de instanser som utgör den Offentliga Sektorn, idag är till för eller verkar för folket eller landets bästa. Så när någon som jobbar för en myndighet kommer på besök, anta inte att de kommer för att hjälpa dig. Det kan mycket väl vara så att de är där för att stjälpa dig - eller åtminstone försöka tjäna pengar på dig eller ditt företag, utan hänsyn till ditt överlevande eller din välfärd.


Så jag totade ihop en liten vägledning som jag just delade i en facebook grupp för bönder. Jag har bara putsat upp den lite och lagt till några saker som borde vara med. Tänkte att den kan vara av intresse eller hjälp för någon som läser den här bloggen.
I ett totalitärt samhälle som Sverige, så vill regeringen inte att någon skall vara ens en aning mindre kontrollerad eller ha lite friare tyglar än det stora flertalet som arbetar som "löneslavar". De gillar inte att någon kan ta betalt direkt från en kund, eller kanske till och med (ve och fasa) kan ta betalt i kontanter för sina tjänster. 

Om du är en småföretagare eller bonde, så är det troligt att du ibland utsätts för otillbörliga påtryckningar eller förföljelse av olika myndigheter som jobbar på programmet:
”Alla skall vara totalt beroende på den offentliga sektorn, och lantbrukare och småföretagare är ett hot mot detta och bör i möjligaste mån omintetgöras.” (Kanske lite överdramatiserat, men inte långt från sanningen).


Jag har läst otalig exempel på hur djurägare fått sina friska och välmående djur stulna eller slaktade av myndigheter, för att sedan säljas vidare av dessa med vinst. Eller godtyckliga inspektioner görs där inspektörens ord tycks vara lag och saftiga böter utfärdas utan att ett klart lagbrott kan påvisas. Samt att inspektörer som är ”för snälla” mot dem de inspekterar inte får löneförhöjningar eller befordran. Så anta att när du har att göra med en ämbetsman eller inspektör, att du har att göra med en fiende som avser att skada dig på ett eller annat sätt – oavsett hur vänliga och trevliga de verkar vara.


Tänk också på att vad jag föreslår nedan bara är förslag på vad man kan säga och göra. Använd sunt förnuft när det gäller dessa förslag och gör eller använd bara vad du känner dig OK med. Gör inget bara för att jag föreslår det. Dina handlingar är ditt ansvar.  Alla situationer kan vara annorlunda. Men var på din vakt och anta inte att de vill dig, dina barn,  ditt företag, din gård eller dina djur väl.
Så behandla dem lite som du blir behandlad om du vill hoppa på ett flygplan och resa någonstans. Var hur vänlig och trevlig som helst, om du vill, men utsätt dem för en noggrann kontroll och övervaka dem med kameror i allt de gör.

Eftersom jag växte upp på en gård så tar jag ett lantbruk som exempel här.
Om en myndighetsperson kommer utan att ha avtalat ett möte, skicka iväg dem igen – för du är upptagen just nu. Du kan knappats knalla in på en myndighet och begära att få träffa vem du vill och förvänta sig att de skall komma ur möten eller sluta med vad de gör för att prata med dig. Så behandla dem likadant.
Se till att du har någon där som vittne. Detta skall helst inte vara en familjemedlem eller nära vän, då rätten kan anse att jäv föreligger i sådant fall. 

Vad jag vet så tar de betalt för att komma och inspektera en gård eller ett företag, både för vägsträcka och tid. Finn ut vad de tar betalt i timmen och ha som villkor att det ersätter dig för förlorad arbetstid i lika mån. Inkludera eventuella förberedelser med dokument eller undersökningar du gör för att vara förberedd. Kräv gärna detta i förskott som en förutsättning för att de skall tas emot. Detta i sig kan hålla dem borta. Om de inte jobbar gratis, så gör du inte så heller. Om de tycker ett pris är skäligt så kan de inte opponera sig om du tar betalt lika mycket.


Deras "avgift" kan absolut ifrågasättas på ett flertal grunder. Men i huvudsak för att ett avtal eller en beställning saknas, som påvisar att du gått med på att betala dem för deras (påtvingade) "tjänster". 
När de kommer, ta fram mobilen eller en kamera som kan filma och spela in ljud. Bäst att ha en som filmar och en som sköter snacket. Vittnet kan filma. Likaså kan en familjemedlem göra så, så att det oberoende vittnet inte distraheras av filmandet. Ju fler som iakttar vad inspektören gör, desto mer press på honom eller henne att göra allt korrekt, och kanske större chans att de blir nervösa och gör misstag eller glömmer saker.

Så fort de kommer, eller så fort de letat rätt på dig, gå igenom de inledande frågorna nedan. Gör detta innan inspektionen i sig börjar. Låt dem helst inte få tillfälle att se sig om först.

  Fråga om:
Dagens datum och vad tidpunkten är just nu. (kan bli viktigt i rätten)
Fullt Namn.
Personnummer.
Adress
Befattning eller ämbete.

Utbildning och kvalifikationer.
Namn och position av överordnad.
Är de försäkrade mot skada de kan orsaka i tjänsten? Om så i vilket bolag och har de policynumret?
Syftet med deras befattning och med den myndighet som de arbetar för. Det kommer att vara något som låter vackert och bra, så nu måste de hålla sig till detta och agera i den andan.


Är den offentliga sektorn till för att tjäna det Svenska Folket, eller är det Svenska Folket till för att tjäna den Offentliga Sektorn? Låt dem inte skratta bort denna fråga.
Är jag en medlem av det Svenska Folket?
Arbetar du för den Offentliga Sektorn? (Låt dem sätta sig själva på plats)

Kommer de att kräva en avgift eller ersättning för att komma och göra denna inspektion? Om så på vilka grunder anser de att du är skyldig att betala detta? Vad är denna avgift? Om de är en skattefinansierad verksamhet, hur kommer det sig att de tar betalt för att göra sitt jobb som de redan betalats för genom skatter? Är de medvetna om något slags kontrakt eller avtal som binder dig att betala dem?
Om de inte betalt ditt arvode för att tas med dem i förskott (högst osannolikt) är de medvetna om att du kommer att fakturera dem för den tid du tar till samma kostnad som inspektören kommer att kräva? Om de vill bestrida din rätt att göra så, fråga om de har något skriftligt avtal där du gått med på att arbeta för dem gratis.

Varför är de där?

Om någon anmält dig, be om namn och adress på den som gjort anmälan (det är en urgammal rättsprincip att man har rätten att ställas inför eller möta sin anklagare. Få undantag finns). Om de vägrar tillhandahålla namn och adress på den som anmält, på vilka laga grunder gör de så?
Vilken lag ligger till grund för deras besök?
Hur lyder denna lag?
Var gäller denna lag?
Föreligger misstanke om brott mot denna lag?
Vad är denna misstanke grundad på?
Vilka bevis har de för att denna lag är tillämplig på dig och situationen i fråga?
Vad för juridiska kvalifikationer har de?
Är de kvalificerade att tolka denna lag? (om de inte har juristexamen, hur kan de vara kvalificerade?)
Om de inte är kvalificerade att tolka lagen, hur anser de sig kunna bedöma huruvida vad de nu kommer att se på din gård, är i enlighet eller strid med lagen? (Dessa frågor om det juridiska kan utelämnas här. Det kan vara effektivare att ta upp dem i ett domstolsförhör utan att de är förberedda på frågorna.)

Är de där av någon annan anledning?
Om Nej, säger de att de inte kommer att rapportera eller agera om något annat de ser eller misstänker? Om de inte vill svara Ja på den frågan, ta reda på vad för andra tänkbara saker de kan tänkas inkludera i sin rapport om inspektionen.
Kommer han eller hon att skicka en kopia på alla rapporter eller skrivelser som görs efter denna inspektion? Om inte, på vilka grunder anser han/hon att du inte har rätt till detta? Påminn gärna om deras svar på frågan om vem som tjänar vem – folket eller myndigheten.
Ta en bild av dem och av deras legitimation och andra papper de visar upp men inte ger dig en kopia av.
Ta en bild av deras bil och nummerskylt.

Allt detta sätter dig i förarsätet som den som kontrollerar situationen, och kommer troligen att få dem att betänka att det kan bli konsekvenser av vad de gör hos dig. Om de inte är nervösa efter alla dessa frågor, så har de troligen nerver av stål eller är otroligt arroganta. Med dessa frågor har du redan fått ammunition emot dem (då de knappast är utbildade jurister, men troligen kommer att luta sig på någon ”lag” eller ”bestämmelse”. Om de inte kan citera texten i denna lag eller regel, så har de också gjort bort sig, då de inte absolut vet vad det är de skall verifiera.

När de börjat göra sin inspektion, filma dem hela tiden och ställ så många frågor som möjligt. Om de är inte är tydliga i sina svar, be om dem igen så att de tydligt kan höras i din video. 

Vad ser du?
Är det i strid med någon tillämplig lag eller regel som vi är skyldiga att följa?
Vad exakt ser du som är i strid med denna lag eller regel?
Är det din juridiska bedömning att detta är i strid med lagen/regeln?
Står du för denna bedömning?
Om denna bedömning visar sig vara utan laga grund, är du villig att stå för alla kostnader eller konsekvenser din bedömning får för oss och att om din försäkring inte täcker detta, att själv stå som borgenär och ansvarig för alla konsekvenser med dina privata tillgångar? Om inte, varför inte? Om du inte vill ta ansvar för konsekvenserna, hur kan du ta ansvar för att göra en sådan bedömning? Är du inte ansvarig för dina handlingar?
Mer frågor: Vad gör du? Varför gör du så? Varför gör du inte så istället? Få dem att vilja komma iväg så fort som möjligt.

Ju mer du kan få dem att prata och svara på frågor desto större är chansen att de försäger sig eller gör ett misstag. Detta är en känd förhörsstrategi av polisen, domstolar etc. (vilka beror till stor del på att man vittnar mot sig själv, då det kan vara mycket svårt att bevisa något som helst med absolut säkerhet). Samma gäller hur du bemöter deras frågor. Ju mer du säger och pratar desto större chans att du gör ett misstag. Därför är det en bättre strategi att besvara så många frågor som möjligt med en annan fråga.
Till exempel:
Hur många svin/kor/får/höns/ etc. har ni? Motfråga: Hur är det viktigt i sammanhanget? Eller: Vad är gränsen på hur många man får ha? Svar: Enligt ”bla bla” så får ni bara ha X antal. Svar: Då är det väl inte nödvändigt för dig att veta det exakta antalet, eftersom vi inte överskrider maxi antalet? Eller: Om du är här för att göra en oberoende inspektion, varför förlita dig på våra ord, istället för att räkna dem själv? Om vi anses pålitliga, varför komma ut alls, istället för att bara be om den information ni behöver?
Eller besvara alla deras frågor med motfrågor som "Varför vill du veta det?"
Om de beordrar saker, fråga med vilken rätt eller auktoritet de ger dessa befallningar. 

När inspektionen är över, be dem igen säga vilket datum och vilken tid det är.
Om du bjuder på kaffe och fika efter, låtsas stänga av kameran men låt den gå, även om den bara spelar in konversationen. Allt de säger och gör kan komma till nytta, liksom allt du säger och gör kan användas emot dig, så¨var fortfarande på din vakt. Se till i förväg att kameran är laddad och har tillräckligt med minne.

Ett annat tips är att vägra dem tillträde. Då måste de komma med polisen, vilka är de enda som kan komma in utan tillstånd. Nu har du polisen där som vittne och se till att polisen kommer med och involvera dem i det hela så att de inte går och tänker på annat, utan tvingas observera och delta.
Om inspektörerna nu kommer att försöka ljuga och förvrida saker, så har du ett pålitligt vittne i polisen.

Man har också rätt att få en kopia av  kontrollrapporten innan de lämnar gården eller vad som nu "kontrollerats". Så begär denna. Detta hindrar dem från att lägga till saker senare. Läs igenom den medan de väntar så att saker som verkar fel kan rättas till.

Detta kan lätt justeras till att passa vilken liknande situation som helst – som en inspektion av en restaurang eller en verkstad, eller till och med om det sociala försöker ta dina barn ifrån dig.
Kanske lite känsligare i det sista exemplet, så det kräver god diplomati och takt. Men principen är den samma. Få så mycket information som möjligt om dem, vilken kan användas emot dem.

Om du inte är bra på att komma ihåg allt detta eller vad du beslutat att fråga om, ha gärna ett papper med alla frågor listade, och bocka av dem eftersom du går igenom dem.

Stat, Kommun, etc. vill alltid ha blanketter och dokument underskrivna av oss i alla möjliga lägen, så hitta på några för dem att skriva på, och lägg till att om de vägrar skriva under så medger de ”bla bla bla...”. Filma dem när du ger dem dessa.

Lycka till och var inte rädd för dem. De är våra tjänare, inte omvänt. De är bara människor som du och jag.


Andra artiklar i den här bloggen som kan vara till nytta i en sådan här inspektion:

Självförsvar

Kluriga Frågor

Öppet Brev till Myndighetspersoner

En relativt enkel Administrativ Process

Åtta anledningar vår regering inte är legitim
onsdag 17 augusti 2016

Ny sida om "Självförsvar"

Jag har just lagt till en ny sida i bloggen för att komplettera flera artiklar som behandlar hur man kan skydda sig mot angrepp från myndigheter eller bolag som är efter det ena eller det andra.

Jag insåg att vissa saker har jag aldrig nämnt - som till exempel olika sätt man kan skriva under saker på, och hur detta kan vara till hjälp i olika omständigheter.

Gjorde den till en sida, snarare än ett inlägg, vilket tenderar att försvinna i mängden med tiden.

Hoppas detta berikar bloggen som en tillgång till den här typen av material på Svenska.söndag 17 juli 2016

Ge inte upp!Jag har bekännelse att göra. Jag slösar bort en hel del tid på facebook. Ungefär som andra slösar bort en avsevärd del av sitt liv med att titta på TV eller spela dataspel.

Något som slår mig när jag sitter och ögnar igenom allt som folk (mer eller mindre vakna) delar på fejan, är hur mycket av det som är dåliga nyheter, ”false flag events”, krig, oroligheter, våldsgärningar, våldtäkter, korruption, samhällsförfall, masskjutningar, kommande krig, etc. etc. De positiva inläggen är en minoritet jämfört med allt ”jämmer och elände”.

Om jag kommenterar, att detta är att bidra till eländet och befästa det, så får man ofta mothugg eller blir anklagad för att vara blåögd eller blind.

Jag är fullt medveten om hur vissa har manipulerat historien med krig, religion, pengar, revolutioner etc. Det är samma grupp(er) som styrt allt detta i hundratals om inte tusentals år. Deras mål är världsherravälde och de har i det närmaste uppnått detta med det nuvarande systemet där allt ses som bolag, stiftelser, företag, konton, kontrakt, etc. inklusive dig och mig. Och gemene man har blivit så programmerad från barnsben att han inte ser något fel i detta system eller att det kan finnas bättre alternativ.


MEN, alla deras program funkar inte alltid. De försökte ta över världen med Kommunismen. Det gick inte så bra. Kanske var Nazismen också ett sådant försök.


Idag har vi ett stort uppvaknande - både när det gäller hur saker ligger till bakom kulisserna och i andlig eller existentiell mening. Det
ta är heller inte enligt deras planer, då de tycks gör a sitt bästa för att fördumma, försvaga och droga allmänheten och pracka på oss så mycket teknologiskt skit att vi snartt förlorar vår mänsklighet om detta fortsätter mycket längre.


Men de verkar i de
t lägre vibrationsområdet, med rädsla, hot, hat, ilska, skräck, oro, panik, etc.

De som vaknar , är först arga övar att de bedragits hela sina liv, men brukar oftast skaka av sig ilskan och koncentrera sig på aktiviteter som vibrerar lite högre, som kärlek, heder, ansvar, mod,
sanning, etc.

Känslor smittar.
Se bara hur de kan höjas i olika gruppaktiviteter. Gå till en konsert eller föreställning av en artist du gillar, och hela salen eller arenan fylls av en gemensam positiv anda och glädje. Eller se på en demonstration som spårat ur där en pöbelmentalitet sprider sig och uttrycker sig i hat, aggressivitet, vandalism och kanske våld.
Genom att sprida huvudsakligen det negativa, problem och elände, så verkar vi på samma nivå som ”eliten” och agerar faktiskt som deras agenter eller förespråkare – även om det inte är vår avsikt.

Om vi istället för att göra vad vi kan för att förbättra situationen, säger "Åh nej! Det kommer att bli KRIG! Alla kommer att ha ihjäl varann, vänner kommer att bli fiender, alla kommer att lida och allt kommer att gå åt helvete - och ur askan av det hela kommer att resa sig en global teknologisk totalitärstat vars like den här planeten aldrig skådat. Allt är förlorat, ve och fasa!" så vibrerar vi på de låga nivåer som "fienden" vill att vi skall hålla oss och på ett andligt plan så främjar vi deras plan och bekräftar att det värsta scenariot kommer att hända - innan det ens hänt.

Hur många krig har inte stoppats, av goda människor som vägrade trycka på knappen?
Som med risk för sina egna liv gjorde val som gagnade alla och gick emot elitens planer.

Just nu verkar vissa starka och inflytelserika stater sätta sig emot elitens planer (om det är så eller detta bara är ett annat skådespel, får tiden utvisa) som Ryssland och kanske Kina och Indien.
Det som talar för att det är verkligt är att eliten genom sin väpnade avdelning (USA och NATO) håller på att provocera Ryssland och genom sina media-kanaler och marionetter i olika regeringar (som Sveriges) kör en förtals kampanj emot Ryssland.

Det verkar som om eliten håller på att bli desperat, eftersom de tycks överge sitt långsamma "en bit i taget" program och trappar upp false flag event, masskjutningar, flyktingströmmar, lagstiftning, finansiellt förfall, etc. för att dra in oss i en stor kris i en nära framtid. Detta visar att de är rädda och desperata.

Även om det blir en rejäl kris eller ett stort krig, så betyder det inte med säkerhet att de kommer att vinna. Kanske är det något sådant som behövs för att väcka de sovande massorna. Bara för att det blir ett krig, så vet man inte med säkerhet vad som blir slutresultatet och vem eller vilka som kommer att
stå segrande i slutändan. Jag stöter ofta på folk som fattat hur allt hänger i hop, men som inte engagerat sig eller gör något mer än att prata om dessa saker. Men som troligen skulle ansluta sig till motståndet om det skulle bli en kamp mellan de rådande makthavarna och dem som vill leva i större frihet och självbestämmande.

Det man har sin uppmärksamhet på – det förverkligar sig normalt i ens liv
. Detta är lagen om attraktion.

Lägg märke till att den inte säger ”Det man säger sig vilja ha, kommer att uppfyllas” eller ”Det man önskar sig, kommer att hända.” utan ”DET MAN HAR SIN UPPMÄRKSAMHET PÅ”.

Om man är fattig och önskar att man skall få det bättre ställt, men för det mesta oroar sig över att man inte har råd med det ena eller det andra och tycker synd om sig själv för att man har det så dåligt ställt, så har man sin uppmärksamhet på BRIST PÅ PENGAR, vilket är vad man manifesterar i sitt liv, enligt denna lag. Nu är väl detta inte en absolut lag, och jag har mött folk som svär att de gjort allt rätt, utan att ha haft någon framgång. Men för många tycks den verka på ena eller andra sättet.

En annan ”lag” är den pessimistiska ”Murphys Lag” (Om något kan gå fel – så kommer det att göra så). Jag är ingen större anhängare av denna, men har märkt att ofta så föregår den egna tanken andras agerande eller sakers utveckling. En pessimist som inte har förtroende för andra, kanske på något sätt påverkar andra att göra misstag eller får saker att gå fel (bara en hypotes). På samma sätt kanske man kan påverka ett positivt resultat. Om man i förväg tänker ut svar eller lösningar på eventuella uppkommande problem eller kriser, så verkar det som de har en benägenhet att inte hända lika ofta.

Om jag tar en cykeltur utan att ta med pump och punkteringssats, så verkar det som om man är mer benägen att köra över en glasbit eller tagg som ger en punktering. Om man skall träffa någon som brukar förringa eller förlöjliga andra och tänker ut några ”svar på tal” som kommer att täppa till käften på personen i fråga, så blir man ofta överraskad av att personen uppför sig när man träffas.


Detsamma tror jag gäller hur man ser på en framtida eventuell kris. Ha gärna attityden att det goda i människan kommer att förhindra de allvarligaste konsekvenserna, men ta gärna steg som skulle mildra en sådan kris för egen eller de närmastes del. Ha ett lager med mat som kan lagras en längre tid. Ha en vattenreserv eller medel att göra vatten från vattendrag drickbart. Håll dig på god fot med släktingar på landet och kanske gör något avtal med dem om att kunna flytta dit om allt går åt helvete ett tag. Skaffa lite camping prylar så du kan laga mat om elen försvinner. Etc. etc.

Sätt dig och tänk dig att samhället faller samman för en tid, och att du inte kan räkna med att det finns el, vatten, värme, mediciner, mat, hushållsartiklar, hundmat, etc. tillgängligt eller att köpa. Ta sedan åtgärder som skulle hjälpa i en sådan situation.
Så duka inte under för alla invitationer till hat eller rädsla, utan var positiv och hitta andra som är likasinnade i din omgivning. Men var på samma gång inte så naiv att du inte tror att något ont inte kommer att hända. Pumpa reservdäcket, så att säga.

Ett annat alternativ om du inte känner att du nödvändigtvis måste bo där du är, är att flytta till ett ställe där du troligen skulle vara tryggare. Inom eller utom Sverige. Själv bor jag i Sydafrika nu. Det har sina problem med fattigdom, brottslighet, hög mordfrekvens, opålitliga regn, etc. men när jag ser det som sker i Europa och mellan USA, NATO och Ryssland, så är jag faktiskt glad att jag inte är där längre.

Låt oss hålla oss positiva och verka för en bättre och rättvisare värld. Det kan lika gärna gå åt det håller som åt det andra – om vi bygger i den riktningen, både i tanke och handling.


KentPS. Här är en videosnutt som talar om hur mänskligheten är mer medveten idag än någonsin. Jag är ingen större Alex Jones beundrare, men detta är inte hans ord så mycket som en tjänstemans.onsdag 20 april 2016

Orderföljaren - Den farligaste människan.
Jag skrev nyligen om sociopater och hur dessa skapar ödeläggelse och misär där de drar fram.

Nu tänkte jag ta upp en annan mycket mer vanlig personlighets typ. Denna individ kan vid först anblick verka helt normal, välanpassad och harmlös. De kan spendera sin fritid med att hjälpa sina medmänniskor, göra välgörenhetsarbete eller verka för någon god sak. Men det kan resoneras att de är de absolut farligaste människorna i ett samhälle.

Kanske är du som läser detta en av dem – i så fall kommer du inte att gilla vad jag skriver här. Du kan i så fall vädra dina åsikter i kommentarsfältet nedan.

Vad kallas då denna personlighetstyp? Vad jag vet så har den inget vedertaget namn, så jag tänker helt enkelt kalla den ”ORDERFÖLJARE”.

En Orderföljare är en som gör vad han eller hon blir tillsagd att göra av folk som ses som överordnade – UTAN att analysera om ordern i fråga var vettig, konstruktiv, destruktiv, ond, god, meningslös eller om den med gott samvete kunde verkställas. Orderföljaren är som en robot eller maskin som bara lydigt reagerar på ett kommando, utan att tänka eller ifrågasätta.

En förlängning av Orderföljaren är förstås LAGFÖLJAREN. De är egentligen en och samma sak. Om man blint och granskningslöst följer befallningar – vare sig de är i form av en direkt muntlig eller skriftlig order, eller i form av en nedskriven regel eller ”lag”, är oväsentligt. Den som agerar utan att först analysera vad han gör, är oansvarig, vårdslös och farlig.

Vi är alla och envar ansvariga – inte bara för oss själva, men för varandra i viss grad, för vår omgivning, för andra livsformer och till och med för våra så kallade ”överordnade”. Alla mänskliga lagar, regler, direktiv, befallningar eller orders, är inget mer än påhitt. De kan vara en människas påhitt eller påhitten av en grupp människor. Om de skall följas eller inte, är upp till varje individ att bestämma i enlighet med rådande omständigheter, tillämplighet och den individens samvete.

Vi är alla en del av och en produkt av Naturen och detta Universum. Vi skapades inte av ”lagar” i mänsklig mening, eller de fiktioner vi människor hittat på (som regelverk, regeringar, företag, konventioner, organisationer, etc.), utan istället skapades dessa saker av oss. Så i förhållande till mänskliga skapelser så är vi på sätt och vis gudomliga och överordnade dem. Det är också allmänt vedertaget att vi alla föds med lika värde, rättigheter och friheter. Ingen är en annans herre och ingen är en annans slav. Vi är en del av skapelsen och därmed så är vi i viss grad Gud (De flesta religioner inbegriper detta på ett eller annat sätt. I Mellanöstern religionerna så ”skapade Gud människan till sin avbild”, och i Buddism och Hinduism så är det inget konstigt att säga att ”Jag är Gud” eller ”Vi är alla Gud”.

Är det då inte en stor synd att helt och hållet avsäga sig sin gudomlighet och nedgradera sig till en slags robot som bara lyder order eller föreskrifter och vägrar att ta ansvar för sina handlingar genom att inte själv bedöma om en order, lag eller regel är tillämplig eller vettig i rådande stund och situation?

Om du vägrade mörda, misshandla och tortera dina medmänniskor i Hitlers, Stalins, Maos eller Obamas väpnade styrkor, så kanske du blir avrättad eller inlåst av andra Orderföljare. Men när kriget väl är över så är det mycket möjligt att du ställs till doms som en krigsförbrytare. Påståendet ”Jag följde bara mina order” kommer inte att godtas som en ursäkt. En yrkesmördare kan inte säga ”Jag gjorde bara vad jag fått betalt att göra” för att undgå att dömas för mord. Varje individ anses vara ytterst ansvarig för att handla rättvist, etiskt och klokt.

Detta är i första hand riktat till dem som håller befattningar i den offentliga sektorn och vars handlingar och beslut påverkar livet för de medmänniskor de är menade att bistå. Men det är lika tillämpligt i företag eller egna företagare i relation till sina kunder.

De flest saker man blir tillsagd att göra är för institutionens eller företagets bästa och ingen konflikt lär råda. Samma gäller följandet av de flesta lagar eller regler. Men vad gör man om man blir tillsagd att spola ner giftigt avfall i avloppet? Eller om en socialarbetare och polisman blir tillsagda att ta barnen från föräldrar som tycks ta väl hand om sina barn, men kanske vägrar låta dem vaccineras? Eller om en bilmekanikers kund kräver att bakbromsarna sätts ur funktion så att han kan ”bränna däck på Stora Torget”? Eller om du som Personalchef får ordern att avskeda 1/3 av alla Svenskar och anställa invandrare istället? Eller om du som polisman skickas ut för att arrestera en grupp demonstranter som enligt vad du kan se har genuina grunder till sitt missnöje och är fredliga och ordnade. Exemplen är otaliga.

Orderföljaren bara gör vad som beordrats. ”Aj aj Kapten!” ”Yes sir!”
Alltför ”vältränad” eller korkad för att ifrågasätta, eller så är han eller hon för feg och ryggradslös för att följa sitt sunda förnuft och samvete och offrar sin självkänsla, stolthet och integritet på ”Penga-/Anställnings Altaret” och väljer ett liv som kräk eller svin istället.

Om det inte var för Orderföljaren, så skulle ingen diktatur någonsin komma till stånd. Psykopater och Sociopater skulle förbli ensamma utfrusna patetiska individer. Utan Orderföljare så skulle inte Massmedia ljuga för och vilseleda folket. Orderföljaren verkställer häxjakter och Inkvisitioner av olika slag. Alla krig var huvudsakligen Orderföljarens fel och ansvar. Orderföljaren har en otrolig massa blod på sina händer.

Om man tittar på ”Sverige” idag, så är det ett land som vänts upp och ner samt in och ut. Allt är stort sett motsatt vad det borde vara. Folket arbetar eller existerar för regeringens, finansjättarnas och Industrins goda, inte tvärt om. Folk är sjuka, rädda och stressade. Välståndet vi var så kända för har så gott som förstörts. Inget av detta skulle varit möjligt om var och en handlade efter sunt förnuft och samvete. Men Orderföljaren tillåter det att hända och bidrar aktivt genom att bara lyda utan någon eftertanke eller integritet.

Så, om man nu inte vill vara en orderföljare, vad gör man? Vägrar lyda och blir svartlistad och arbetslös? Startar eget så man är mer självständig?

Det är väl ett personligt val, som jag inte kan svara på för varje situation. Men om vi stort sett gör ett bra jobb, så kanske en överordnad skulle vara villig att ge efter för en samvetsbaserad invändning. Jag personligen gillar det ”villkorliga moterbjudandet” vilket går ut på att inte vägrar utan går med på att göra något under vissa förutsättningar (vilka man själv dikterar).

Ett annat val är att lämna landet, om man finner det alltför vansinnigt. Det finns många ställen i världen man kan leva billigt och tryggt, i ett behagligt klimat.

Vad du än väljer, glöm aldrig din inneboende gudomlighet och vägra offra din integritet, värdighet och ditt samvete, för kortsiktiga vinningar eller av rädsla för negativa konsekvenser. Kanske är detta liv en slags läroprocess vi måste gå igenom. Föreställ dig själv på din dödsbädd en vacker dag. Vad kommer du då att känna dig stolt över och vad kommer du att skämmas över? Låt högre ideal bli din ledstjärna, snarare än påtryckningar från olika håll.

Här är den video som inspirerade mig att skriva det ovanstående:
Mark Passio,
Order Followers

Här är en annan video som förklarar detta och mycket mer på ett utmärkt sätt:
Josie Outlaw.

The End of Oppression - Part 1: The Problem

https://www.youtube.com/watch?v=T7cJFjyVLvk
Och om inte dessa var nog, här är några hårda ord av Larken Rose:
Message to the voting cattle.
https://www.youtube.com/watch?v=t5FNDRgPOLs

If these links do not work, search the name and title of the video in youtube.


måndag 7 mars 2016

Varning för dessa människor!


En kvinna jag hade som kund, växte delvis upp i Arabvärlden. Hon berättade att innan engelsmännen anlände där så hade de lokala stammarna en sed av att välja en ledare genom att observera barn och ungdomar som växte upp och se hur de löste konflikter och agerade gentemot sina medmänniskor. De som visade en genomgående tendens att vara rättvisa, godhjärtade och handlingsfasta, blev kandidater att rösta på när den gamla ledaren inte kunde axla sin roll längre.

Det fanns ingen nedärvd rätt att härska. En fåraherde kunde bli nästa ledare. Engelsmännen gillade inte detta eftersom de inte visste vem de skulle komma att ha att göra med, så de etablerade Kungahus etc. för att ha mer kontroll.

Detta system skulle fungera fint i mindre samhällen eller grupper, men är inte praktiskt för en nation eller större grupp där folk inte känner varandra eller deras bakgrund.

Bara för att någon är villig att ta en ledarroll eller är ambitiös, så betyder det inte nödvändigtvis att han eller hon är ond. Samma gäller rikedom. Alla rika är inte hänsynslösa svin. Det beror snarare på hur de blivit rika och vad de gör med sin rikedom. Så vi kan inte säga ”Han eller hon är så djävla ambitiös att han/hon inte kan vara en god människa”. Eller ”Titta på alla pengar han har, han måste vara en skurk”.

Jag fyller snart 60, och har levt och observerat livet och människor i många år nu. Jag har också studerat böcker etc. om mänskligt beteende och personlighetstyper. Det finns ett antal saker vissa gör som sätter igång mina varningslampor.

Något som gör mig misstänksam mot en person är om den hela tiden måste påvisa vad bra den är på något. Om någon är kompetent så vet han detta och är inte så osäker att han hela tiden måste framhäva sin förträfflighet. (När jag säger ”han” här kan det lika gärna betyda ”hon”. Jag vill inte hela tiden skriva ”han eller hon” och jag vägrar att använda ”hen”, vilket jag ser som ännu ett försök att utplåna könsskillnaderna.) Vad jag har funnit när någon hela tiden måste basunera ut sin egen förträfflighet, är att personen må vara mycket duktig på saken i fråga, men tycks alltid ha en stor skriande svaghet, som han försöker släta över med att påvisa hur duktig eller bra han är. Kanske super han, spelar bort familjens pengar, kan inte hålla gylfen knäppt eller slår sin fru. Alltid är det något.

En annan typ är de som hela tiden försöker intala omvärlden att de fixar allt, speciellt när de inte gör mycket mer än att snacka och försöka imponera. De har inga problem med att ta äran för något de inte gjort eller kommit på – även om det innebär att de måste ljuga. De tycks tro att allt kan lösas med charm och skitsnack.

Enligt en bok jag läste nyligen om ”Sociopater”, så är mellan 2 – 4% av en befolkning sociopater. Det vill säga de känner inte empati för andra. De plågas inte av ett samvete, utan kan agera kallt, rått och beräknande utan att känna att de gör något fel, eller ha några samvetskval.

Nu låter inte det som en stor procent, men det kan betyda att av hundra människor som du känner så är 2 – 4 sociopater. De kan vara mycket olika från individ till individ och deras tendens kan uttrycka sig på många olika sätt. Om de är ganska korkade så kan de bara vara våldsamma eller öppet fientliga. Om de är sluga så kan de vid första intryck framstå som trevliga och omtänksamma, men spendera tid med dem och du ser att de förringar eller försvagar andra omkring sig.

Här är en lista med personlighetsdrag som dessa personer ofta framvisar.


De tenderar att generalisera i uttalanden – ofta för att dölja sig själva som källan till det lögnaktiga påståendet ifråga. Exempel: ”Alla vet att Janne har problem med spriten.” ”Det sägs att Kristin har legat med alla karlar här på kontoret.” ”Den tysta majoriteten stöder vårt beslut.”

De är på bra humör när folk omkring dem är nere, svaga, sjuka eller misslyckas, och är irriterade, oroliga eller miserabla när motsatsen råder.

De är inte särskilt bra på att avsluta saker eller jobb, och har ofta ett flertal oavslutade projekt som aldrig tycks bli gjorda. Engelska folket har lovats ett referendum på om de skall lämna EU
eller inte, i jag vet inte hur många år. Men det tycks aldrig hända.

De tycks skylla på fel orsak till något. Om grannen spelar musik för högt så skäller sociopaten på barnen eller sparkar hunden. Om Sverige invaderas av falska kriminella ”invandrare” som begår olika brott och gör vissa områden osäkra, så skyller de på alla ”rasistiska svenskar”, ”Nazister” eller SD.


Människorna som omger dem verkar vara mer osäkra, sjuka, tvivlande, inkompetenta, etc. än folk i allmänhet.

Sociopater gillar eller stöttar destruktiva aktiviteter och ogillar konstruktiva och goda saker. Brottslingar behandlas kanske bättre än deras offer. Läkemedelsföretag vars mediciner faktiskt dödar en hel del folk, skyddas med lag och myndigheter, medan folk och läkare som använder alternativa, billiga och effektiva medel och som faktiskt botar många, angrips med myndigheter eller ”lagens långa arm”.

De aktiviteter de är involverade i lider ofta som ett resultat. En liten firma får problem med kunder och går sämre, en avdelning i en större firma får plötsligt mer problem, en förening börjar falla sönder när en sociopat går med, landet blir mer och mer skuldsatt, etc. etc.

De kan inte se fel eller svagheter hos sig själva och tycks tro att de är de enda som gör något vettigt eller viktigt. Detta kan testas genom att ge dem sympati för allt ”de måste stå ut med”. De tar ofta till sig sådana kommentarer med belåtenhet och tillfredsställelse, typ: ”äntligen någon som förstår det kors jag måste bära”.
Så om du känner igen dig själv ovan, så är du sannolikt inte en sociopat. Självkritik är något de inte har råd med.

Om du ser på dessa personlighetsdrag ovan så ser man snart att politiken eller regeringen är en utmärkt plats att vara på om man är en sociopat.

Varför är det nu så viktigt att känna till detta som frihetssökare?

Jo, för utifall att vi skulle lyckas komma till en punkt där vi kan göra oss av med de korrupta, giriga, köpta, manipulerade eller utpressade människor som nu beslutar eller genomdriver beslut från den rådande eliten, och kan sätta andra i deras ställe, så är det viktigt att undvika att välja eller tillsätta sociopater, utan istället hitta och välja folk med de motsatta karaktärsdragen och omgivning.

Välj folk som lyfter människorna omkring sig, som uppskattar när folk gör bra ifrån sig, som har lämnat framgång och resultat i sina kölvatten.

Personligen ser jag det som helt fel att tillsätta karriärs-politiker i viktiga roller. Jag anser att för att någon skall få ta en ledande politisk befattning, så måste de ha arbetat i vanliga jobb både i den privata och offentliga sektorn, i säg tio år. Måste ha haft eget företag som gått med vinst i 3 år åtminstone, och helst ha jobbat i flera länder i olika aktiviteter.
Detta skulle ge en bred förståelse av olika människors situation och hur reell ekonomi fungerar, samt vilken börda statliga skatter, avgifter och regelverk lägger på individer och företag. Det skulle också ge erfarenhet av mer än det Svenska eller Europeiska systemet, och visa dem att annat kan funka lika bra eller bättre.

Nu säger jag inte här att vi måste ha politiker eller stora politiska enheter som bestämmer en massa. Jag tror att man kan ha vissa enkla överenskommelser som gäller stort sett världen över som hur vi handlar med varann och tas med brottslingar internationellt. Men det mesta kan bestämmas lokalt av lokalbefolkningen.

Vad jag sett fungerar de flesta aktiviteter bäst om någon eller några håller i rodret. Det är valet av dessa som är farligt och kan leda till diktatur eller sönderfall. Sedan har vi förstås hur makt kan korrumpera, och där behöver man också ha sätt att försöka begränsa detta.

Det är troligen viktigare att hitta och befordra goda människor än att finna och isolera sociopater.


Jag hoppas att detta varit till någon hjälp.söndag 28 februari 2016

Är Jorden platt???


Flat Earth Theory

Under det senaste året så har ett nytt fenomen uppstått i sociala medier och bland olika människor som inte litar på stat eller storfinans – allmänt kallade Foliehattar eller Konspirationsteoretiker.
Detta är att Jorden inte är rund utan är platt.

Enligt denna teori so är Jorden och himlavalvet ett slags slutet system, som ett kombinerat akvarium och terrarium.

Enligt denna teori så är den sanna kartan över Jorden densamma som FN har på sin flagga, med Nordpolen i Centrum och Antarktis som en rand längst ut. Solen och månen cirklar runt runt, på varierande höjd (beroende på vem som hävdar detta), över Ekvatorn och pendlar mellan Stenbockens och Kräftans vändkrets (eftersom vi har årstider). Så skepp kan inte segla över Jordens ände, för det är en vägg av is i vägen (Antarktis).
Kanske ett provrör i ”Guds laboratorium”. Stjärnor, planeter, galaxer som vi ser i teleskop är bara projektioner på insidan av kupolen.

Som bevis för denna nya ”sanning” framläggs en hel rad bilder eller resonemang som är menade att bevisa att Jorden är platt. Här är några exempel:

Oavsett vilket höga berg man står på eller vilket flygplan man sitter is, så är horisonten alltid rak, alternativt: Horisonten är alltid i ögonhöjd.

När solen skiner genom ett brutet molntäcke så skiner strålarna åt olika håll (vilket bevisar att solen är strax ovan molnen). Eller till och med att ibland så lyset solen upp moln från undersidan, som vid soluppgång eller solnedgång (detta bevisar tydligen att solen inte är långt borta, snarare än att Jorden är rund och att solstrålar som just tittat över horisonten kan belysa undersidan av moln längre bort).

En bild över en stor sjö eller ett brett sund visar att man kan se övre delen av byggnader på andra sidan, men av någon anledning kan man inte se stranden eller de lägre våningarna, detta tillsammans med lite siffror om vad jordytans kurva sägs vara, bevisar att Jorden är platt. Oj, jag glömde nämna att det är ”på grund av vågorna” vi inte ser nedre delen av byggnader eller skepp långt borta.
Någon filmar månen eller solen ovan tunna moln, och det ser ut som om de är framför molnen i filmen. Detta bevisar uppenbarligen att dessa himlakroppar är mycket nära oss och under molnen ibland.

När jag först stötte på det här så tänkte jag: ”Det verkar osannolikt. Men jag har lärt att en massa saker jag trodde var på ett visst vis, var helt annorlunda – så låt oss se vad de har att säga.”
Jag lyssnade igenom några videos fulla med argument för denna världssyn, och jag såg olika bilder och länkar som postats på facebook, men jag fann att de flesta av dessa kunde lätt förklaras på annat sätt och en del av dem bevisade att jorden var rund snarare än platt – om man har ögon att se med och ett sinne att tänka med.


Det argument som mest fick mig att tvivla var ”Hur högt man än går så är horisonten i ögonhöjd”.
Jag vet inte om detta är en illusion eller inte. Kanske skall jag klättra upp ett högt berg och ta med mig ett vattenpass  och sedan titta längs det horisontella planet av vattenpasset för att se om det pekar på horisonten eller inte. Men om vi vänder på steken så borde horisonten också sjunka om man reser sig långt över planen av en platt Jord. Så det är fortfarande inte ett riktigt bevis.

Andra saker som talar emot denna teori är att dagarna blir längre och längre ju längre mot Sydpolen man rör sig om sommaren där, och inom södra polcirkeln är det ljust hela tiden. Hur vet jag det? Vänner som åkt till Antarktis har bekräftat långa dagar där. Enligt den platta jorden modellen som beskrivs så skulle detta vara omöjligt.

Men först av alla argument måste vara att om Jorden var platt och solen och månen cirklade över Jorden, hur kommer det sig att vi har natt och dag och att vi ser dem gå upp och ner över horisonten? Om Jorden var platt, och de cirklade ovanför den, skulle vi då inte se åtminstone solen hela tiden, bara från olika avstånd och i olika storlek, beroende på om den var nära eller långt bort?

Än värre, om solen bara var strax ovan molnen (och ibland under dem) hur kan vi se solen i en liknande storlek både på Island och i Sydafrika samtidigt. Om du någonsin flugit så vet du att det tar minuter att komma ovan molnen, men många timmar att flyga någon längre sträcka. 11 timmar mellan London och Johannesburg (där jag sitter och skriver nu).

Och medan vi pratar om flyg. Jag känner flera som flugit direkt Johannesburg Sydney. Det tar 12 timmar. Obetydligt mer än London Joburg. Men tittar man på ”Flat Earth” kartan, så ser avståndet ut att vara dubbelt till Sydney. Dessutom så är Australien större än Nordamerika. Om kartan på FN flaggan var sann, varför ha alla dessa linjer som utgår ifrån Nordpolen? Varför inte ha ett rutmönster bara? O ja, jag glömde... Det är ju för att lura oss alla att Jorden är rund, när den egentligen är platt. Ursäkta mig om jag blir lite spydig ibland. Jag har kallats allt möjligt av dem som med
100% säkerhet VET att Jorden är platt.

När det gäller den raka horisonten, ta en fotboll och sätt en liten legogubbe på den. Limma en sytråd på hans inbillade näsa. Dra tråden till bollens ”horisont”. Vrid sedan gubben runt på stället och håll tråden sträckt till horisonten framför honom. Har vinkeln på tråden i förhållande till gubben ändrats något? Nej? Förklarar detta något?

Sedan har vi bilder med solstrålar som tycks mötas strax ovan molnen – vilket bevisar att solen är där. De som tror detta sov under tecknings lektionerna när de fick lära sig perspektiv. Dessa solstrålar är parallella, men eftersom varje stråle betraktas från en annorlunda vinkel, så verkar de stråla samman.

Om bilden med solstrålarna ovan bevisar att solen är strax ovan molnen, så bevisar bilden av träden här till höger att jorden är konkav.


Enligt dessa anhängare så är den slutna sfären med den platta Jorden i inte särskilt gammal. Att Jorden är så gammal som geologer hävdar är bara en annan lögn som vi matats med. Uppenbarligen så skapade den Gud eller den/de varelser som har oss i sitt ”provrör” många miljarder med fossil och olika magnetiskt orienterade mineraler som gömts i Jordskorpan, bara så att vi människor skall hitta dem och tro att Jorden är gammal. Om de är våra skapare och inte vill att vi skall inse sanningen, vore det inte enklare att skapa oss lite dummare eller med mindre nyfikenhet, istället för att göra sig allt det besväret? Inga andra djur tycks intressera sig för arkeologi eller geologi och människan har inte gjort detta särskilt länge heller.

Andra argument är att "om Jorden var rund så skulle flygplanen behöva flyga med nosen pekande nedåt" - som om planen var viktlösa och inte behövde flyga med nosen uppåt, en smula, så att flygplanskroppen hjälper till med lite lyft.

Genomgående för "Plattisar" är dock en nästan religiös tro på att de argument de tagit fasta på är oemotsägliga, och att de saker som påvisar att deras modell av den platta Jorden inte stämmer, måste vara falska eller ha en slags förklaring (annan än att Jorden skulle kunna vara rund). De säger hela tiden i debatter "gör dina egna efterforskningar". Vad de menar med detta är att man skall sätta sig vid datorn och titta på en massa videos producerade av olika plattisar eller av National Security Agency eller vilken institution det nu kan vara som kommit upp med denna nya förklaring hur Jorden kan vara platt.  De säger inte "närhelst du ser månen, se om det sätt som ljuset faller på den stämmer med den runda Jorden modellen, eller den platta" eller "När du ser något experiment som bevisar att jorden är platt, se om du kan göra samma experiment själv och se om du får samma resultat som i videon". Jag gjorde det sistnämnda med ett sådant "bevis" och fann att resultatet inte blev som på videon. Skall jag lita på mina egna ögon, eller en video gjorts av okända människor med okända avsikter?

Kanske är några av deras filmer sanna - att på några ställen på Jorden är vattenytan eller en saltöken helt plan. Vem säger att Jorden är helt homogen eller att dragningskraften är precis samma överallt?

Jag skulle kunna fortsätta. Men ser inte poängen. Men om jag stöter på en fanatisk anhängare av denna teori så skulle jag lära en massa intressanta saker och många avancerade formler som bevisar att ljuset inte färdas i en rak linje och mycket annat intressant. Givetvis utan andra än teoretiska bevis. En lärare jag hade bevisade en gång för klassen, teoretiskt, att om man kastar en boll mot en vägg så kan den aldrig nå väggen. Mycket klyftigt, men inte för den skull sant.

Varför skriver jag nu om detta
på den här bloggen. Handlar den inte om att bli mer fri och självbestämmande???
Vad gör det för skillnad i vår strävan efter ökad frihet, om Jorden är platt eller inte?

Jag skriver om detta för det visar med en sådan slående tydlighet att bland de så kallat ”Vakna” så finns det en hel del folk som inte kan tänka klart. Som inte kan observera sin omvärld. Som inte analyserar och observerar, utan bara tror saker, och som inte är särskilt intelligenta.

Det visar också hur lätt det är för dem som kontrollerar media och har personal och resurser till sitt förfogande, att sprida en falsk idé i sken av att avslöja mer lögner från den lömska ondskefulla eliten. De måste ha fallit baklänges när de såg siffrorna på anhängarna av denna teori, och sedan skrattat tills de pissade på sig.

Så om inte detta visar att vi inte bara kan acceptera och tro på vad som än som sprids, så vet jag inte vad. 
Bara för att något verkar komma från alternativa källor eller från andra håll än de kanaler som kontrolleras eller ägs av eliten, så är det inte alls nödvändigtvis sant eller värt att investera tid och intresse i. Jag är givetvis undantagen från detta, då jag bara predikar sanning :)

Här är en liten utmaning till dem som anser att Jorden är platt och detta enligt denna modell med en sol som cirklar strax över Jorden och bara lyster upp delar av den allt eftersom solen passerar över Jorden.
Klockan 21:00 på eller runt den 22:e December, ring ett hotel i Buenos Aires och fråga vad klockan är där och om det är dagsljus där eller mörkt. Sedan gör du detsamma med ett hotell i Sydney i Australien.
Detta kan också göras med att gå till YouTube och söka på "Live Cam" och namnen för dessa städer och sedan se om det är dagsljus där eller inte. Men om du inte litar på YouTube och dessa kontinuerliga videosändningar, ta till telefonen. Kanske har du vänner på dessa ställen du kan fråga.

 Om det är dagsljus på båda ställena vid den tidpunkten, så vill jag att du hittar eller skriver ut en "Platt Jord Karta" och lägger den på bordet. Sedan tar du någon objekt som symboliserar det område som Solen lyser upp av den platta Jorden, till exempel en tallrik eller annat runt objekt. Ta sedan fram din mobil eller en kamera som kan filma och filma en demonstration av hur solen cirklar över den platta Jorden så att den lyser upp både Sydney och Buenos Aires samtidigt. Gör detta utan att lysa upp Afrika, där det är mörk. Ring gärna ett hotell i Johannesburg och verifiera.  Posta den gärna på YouTube som ytterligare bevis på att Jorden är platt och skicka mig en länk. Om du lyckas med detta, skicka mig en länk och jag kommer att betala dig 1000.00 kr för bedriften. Lätta pengar om den "Platta Jord Modellen/Teorin" är sann. Jag skulle lova mer pengar, men gillar inte att lova mer än jag kan hålla, ifall jag skulle ha fel.


Jag vet att man en gång på många håll trodde att Jorden var platt. Men de hade också tron att man kunde falla över världens ände. Så för att få vissa att igen tro detta krävdes lite mer förklaringar. Så för några or sedan hade man troligen ett möte i någon alfabets agency som jobbar för Kabalen (troligen NSA) för att komma upp med idéer på hur man kan förklara hur Jorden kan vara platt. 
Kanske något ljushuvud kom att tänka på FN kartan med Antarktis längst ut. Kanske någon invände att "Hur förklarar man dag och natt om Jorden är platt - då skulle ju hela plattan lysas upp om solen är över den, så man kommer upp med detta att solen är liten och cirklar över ekvatorn. 
Inte perfekt för solen går fortfarande inte ner och det borde inte bli mörkt - men eftersom den store filosofen Stickan Andersson hade rätt när han sade "Folk är inte så dumma som vi tror - de är dummare!" så kommer många att gå på det.

Dessutom kan vi se hur smarta eller korkade dessa så kallade vakna är - för vi kommer inte att sprida denna idè i massmedia utan i alternativa media och sociala media. Detta kommer också att så division och osämja bland dem som annars är enade och överens om olika konspirationer. Som tredje fördel, så kommer vissa att spendera tusentals timmar med att bevisa och motbevisa denna teori. Tid de annars skulle spendera på att sprida sanningar vi inte vill skall komma ut. Och skulle vi en dag vilja helt förstöra deras trovärdighet i den stora allmänhetens ögon, så kan vi bara framlägga bevis på de tokiga saker de tror på (platt jord, att man ser en krökt horisont på en stor glob, att solen är strax ovan molnen, att sol och måne kan gå ner trots att de cirklar över den platta Jorden, att flygplan borde flyga med nosen ner för att kompensera för jordytans krökning om den var rund, etc. etc)

"Vi vinner de förlorar!"

Så forska och analysera i möjligaste mån och behåll en hälsosam nypa skepticism, utan att för den skull bli så negativ att du inte tror på något och är emot allt. Faktum är att eliten verkar ha en slags kod om att de måste förvarna folk när de planerar något elakt. Detta sker ofta i underhållning eller genom att nämna saker här och där – vilket kan hittas och ses för den som kan göra sig besväret att titta eller lyssna. Vi ser ofta exempel som lyfts fram i alternativa media om hur någon politiker eller bankir öppet och offentligt berättar om hur allt i själva verket är gällande något. Men om det inte görs ett herrans liv över detta och diskuterat fram och tillbaka på TV och i tidningar, så verkar det bara passera obemärkt.

Det är med stor sorg jag noterar detta, för även om det tycks vara en massa mer som vaknat upp de sista åren, så är troligen en stor procent av dem inte särskilt klyftiga eller driftiga och därmed inte kommer att vara särskilt effektiva frihetskämpar.


Detta visar också hur framgångsrika eliten har varit i att fördumma befolkningen i stort, vare sig det skett genom bristande utbildning, TV, dataspel, medicinering, alkohol & droger, gifter i mat och vatten och ett styrande av kulturen till en av att vara Åskådare istället för Aktörer.

Vi satt och pratade i julas om att läsa böcker. Min son och en annan yngre släkting bekräftade att de hade stora svårigheter att omvandla orden på en sida till mentala bilder av vad boken beskriver och berättar. De är mest vana vid att se och höra saker. Detta verkar vara ett slags handikapp när det gäller att föreställa sig saker eller visualisera i sinnet. Det utestänger också en individ från en massa kunskap, som bara finns tillgänglig i böcker eller skrift.

När man ser allt detta så kan framtiden se hopplös ut.
Jag vägrar dock att bli pessimist eller att ge upp. Även om det verkar tröstlöst, är det inte bättre för själen att hålla sig till vad man i själ och hjärta tror på och står för? Vad är det för glädje eller stolthet i att resignera och acceptera ett liv i medelmåtta och jämna plågor?

”Bättre att dö, stående på sina egna ben, än att leva ett liv på knä.”

Våra förfäder Vikingarna kanske var hårda och grymma ibland, men de hade i alla fall en stark tro på sitt egenvärde och att de kan leva utan härskare. En del valde att flytta till Island hellre än att böja sig för politiska enheter som började ta över deras land.

Jag säger inte att alla måste engagera sig i frihetssträvan, men alla borde göra något som skänker deras liv mening och som bidrar till omvärlden på något sätt. Att dansa till någon annans pipa livet igenom eller bara leva livet som en åskådare måste vara ganska själsdödande.


Men i dessa dagar verkar det som om nästan allt håller på att bli förbjudet, så en viss medvetenhet om ens rättigheter och friheter som människa, är nog på plats för var och en. Så vare sig man är intresserad av Djur och Natur, Sport, Hälsa, Matlagning, Husdjur, Resor, Jordbruk, Företagsamhet, etc. så verkar det komma mer och mer restriktioner hela tiden.

Så inse att dessa människor som hittar på dessa restriktioner eller genomdriver dem, är varken förmer eller mindre än oss andra. Vi äger oss själva och ingen har mer auktoritet över dig än du själv.

Tillsammans är vi starkare än vi är som individer, så låt oss hjälpa varandra och inte låta oss delas angående dumheter som om Jorden är platt eller rund.


Här är lite mer material som verkar relevant och logiskt i att visa att Jorden faktiskr inte är platt, men rund:

Det här är den bästa videon imitt tycke att börja med. Larken Rose håller sig mest till logik och lätt påvisbara fakta, och ägnar en hel del tid till att belysa hur vi lär oss saker och vad som är logiskt i allmänhet, i början av videon, innan han går in på Jordens form.
Jag gillar honom för att han är väldigt klarsynt och logisk och accepterar inget för att det kommer från någon slags auktoritet. Jag har flera videos av honom här i bloggen där han pratar om hur ologiska vi är när det kommer till skatt, regering och lagar. Han ger här en känga till både rund-Jord-troende och platt-Jord-troende. Ta dig tid att se på hela, vare sig du tror Jorden är platt eller inte.

"The Earth is Flat - REBUTTED! by Larken Rose"


https://www.youtube.com/watch?v=WkWMeI-jctg


14 ways the flat Earth theory is false:
https://www.metabunk.org/debunked-the-flat-earth-theory-14-ways-the-flat-earth-theory-is-false.t7148/

Midnattsol i Antarktis:

En stor hemsida som tar upp olika "bevis" på att Jorden är platt och andra teorier som är populära inom Flat Earth kretsar - som att gravitation är en bluff. Grundligt och logiskt förklarat. Om du kan bry dig att gå igenom allt detta, lycka till.

https://flatearth.ws/?fbclid=IwAR3rKrd3rP6jAK5OFeEdakcgnxntqYJz_hUZ8w8c2V44vuIfyBEWi3v_e-wHär är en video tagen i Öresund som tydligt visar att havet kröker sig över långa avstånd.


Här är en hemsida som sakligt tar upp en massa saker som Plattisar använder för att bevisa att Jorden är platt - och visar hur det inte nödvändigtvis är på det sättet, eller bristerna i deras resonemang.

https://flatearth.ws/

Väl värt att ta en ordentlig titt på om detta är intressant.

PS. Den här samlingen bilder visar tydligt ett grundläggande fel i Den Platta Jord Teorin. Om en liten sol cirklade en bit ovanför Jorden, så skulle dess storlek variera kraftigt, beroende på vilken del av Jorden den cirklade över.
Här är en samling videos som slår hål på en hel del påståenden som är vanliga från dem som försöker övertyga oss att Jorden är platt:

https://www.youtube.com/c/MathiasKp/videos