söndag 26 mars 2017

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger.

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. Vi har åtminstone två.
Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige.
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som verkar som en verklig regering åt Sverige.
SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”
Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

”Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i.

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare?
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.


Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet.

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

Här är en bra video som behandlar detta lite mer.  "På tal om demokrati".
Gör vad du vill med detta. Försök ha lite kul med det.

Kent
Relaterade artiklar i den här bloggen:söndag 19 mars 2017

En Svensk Tiger.Tala är silver, men tiga är guld.

Åh, ni fantastiska män
som vet hur man angör en brygga
Ni som med solbarkad hand
håller skotet i spänn
Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga.”

Jag är en lugn person med takt och ton,
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still och det skall
mycket till innan jag blir exalterad.”

”Svenskar är som gamla pumpar,
för att få något ur dem, måste man
hälla något i dem.” (okänd utlänning)

Det ligger djupt i den svenska kulturen eller den svenska folksjälen, att vara tyst, försynt, och inte göra väsen av sig. Och det är väl i och för sig ofta en god sak. Den som känner sig själv och är tillfreds med sig själv, har inga behov av att hävda sig eller framstå som förmer än andra. På samma sätt så förråder den sig själv, som är osäker och svag, genom att ständigt babbla eller hävda sin egen förträfflighet – eller än värre, försöka få andra att framstå som dumma eller svaga.

Men idag, i vårt nya förträffliga samhälle, där allt görs åt oss – till och med vårt tänkande, så är många tysta och förtegna av andra skäl än inre frid och styrka.

Idag tiger man av andra mörkare, otäckare och mer förrädiska skäl.

Låt oss ta en titt på dessa och vad som behöver ändras där.

En Svensk tiger....

...för att ”hen” är rädd för att bryta mot något av de nya tabun som smugit sig på oss. Som att kalla ett populärt bakverk för ”Negerboll” skulle göra en till rasist. Som att hålla upp dörren för en kvinna skulle göra en till en könsdiskriminerande mansgris.

...för att inte säga något som kan tolkas som fel av den politiskt korrekta Kultur-Maffian, vilken lurar runt varje hörn och bevakar oss alla.

...för man vet inte hur någon kan ta det man säger. Man får ju inte säga något som kanske upprör eller, ve och fasa, möjligen kan kränka någons bräckliga ego eller världsbild.

...för att han eller hon är rädd för ”vad andra skall tänka”. Så man sätter upp staket i sitt eget huvud utan anknytning till verkligheten, och begränsar sitt språk, tänkande och görande på grund av möjliga konsekvenser som det inte finns några grunder för egentligen.

...för att om man höjer rösten med sina barn, om man vägrar vaccinera dem med onödiga vacin som är fulla med ämnen som kan skada immunsystemet, om man vill hemskola barnen, eller om man har en annorlunda syn på hur man bäst lever sitt liv, så kan Socialtjänsten komma och konfiskera barnen för att föda den Svenska Barnhandelsindustrin.

...för om man uttrycker sina sanna åsikter om hur saker och ting görs eller sköts inom det offentliga eller till och med privata företag, så kan man förlora jobbet och bli svartlistad och få problem att försörja sig och de sina.

...för ifall man inte skulle hålla med om att massinvandringen av huvudsakligen unga män från Arabvärlden eller Afrika, inte är en strålande idè, så blir man stämplad ”rasist” eller ”Nazist” eller i alla fall som en hjärtlös egoist. Skulle man däremot kritisera de länder och individer som ligger bakom de krig som driver folk från sina hem   och de ”informationskampanjer” som utlovar en massa falska lögner till potentiella ”flyktingar” om de tar sig till Norra Europa, så är man bara en idiotisk foliehatt som tror på ”konspirationsteorier”.

...för svensken är rädd. Rädd för Staten, rädd för Skatteverket, rädd för inspektioner, rädd för böter, rädd för repressalier, rädd för mer påbud, rädd för kriminella, rädd för ekonomiska följder, rädd för förtal, rädd för att stöta sig, rädd för att verka onormal, etc. etc.

…, sist men inte minst – för att ingen tycks lyssna eller bry sig.


Sådärja, om inte det var nedklämmande så vet jag inte vad. Men det behöver sägas – högt och tydligt.

Jag gillar dock inte att sluta på en låg not. Allt är inte förlorat ännu.

Vi har ett gammalt talesätt i Norden: ”Stör inte den Björn som sover.”
Vi som människor innehar en massa förmågor och djävlar anamma. Se bara på vad folk kan genomlida utan att falla samman. Krig, förtryck, svält, sjukdomar, missbruk, etc. etc. En del dukar under, men de flesta lever igenom olika helveten för att komma ut på andra sidan starkare och klokare.

Den lilla elit som kontrollerar dagens samhälle, verkar ha blivit så arrogant att de tror att de kan göra vad de vill utan att möta mycket till protester. Men vad de i själva verket gör när de gör livet surt för oss och deras politiker begår högförräderi mot folk och land, är att de börjar peta på en sovande Björn. En mycket tolerant Björn, vill jag påpeka. Men tålamodet är inte gränslöst hos denna Björn.

Allt detta har lett till ett uppvaknande hos allt fler av oss. Speciellt de som har några år på nacken, och kommer ihåg att det var bättre eller i alla fall annorlunda förr.

När många förlorar nästan allt de värdesätter, när man blir inträngd i ett hörn och hotad, när det blir en fråga om liv och död, så förlorar den mest väluppfostrade eller den mesigaste person sina hämningar och kämpar emot – kämpar för livet eller för att överleva. Vissa ger upp, men den mest naturliga reaktionen är att kämpa.

Just nu är en utmärkt tidpunkt att göra just detta. Det är inte för sent ännu. Vi är ännu inte i bojor.
Så välj ett område som du känner starkt för och gör något positivt i det för att skapa förändring eller stoppa det pågående förfallet.

Min Kapten i militären brukade upprepa ”I krig är det värsta man kan göra, att inte göra något.”
Vi är idag under attack i ett slags krig. Det är ett krig om våra sinnen. Våra tankar. Vår självkänsla. Vår hälsa. Vårt Självägande. Vår framtid. 

Det fina med detta krig är att det kan utkämpas utan att spilla en droppe blod.

Det kan vara svårt att medge att man lurats hela livet
och att de man trott var där för allas vårt bästa istället var våra fiender. Vi står nu där grisarna som sett upp till bonden för mat och skötsel under hela sina liv nu står framför landgången som leder in i slaktbilen, och något vaknar till liv i deras undermedvetna, och de VET att om de vill fortsätta leva så får de inte gå upp där, och de börjar kämpa emot.
Vi har lite mer val och mer makt över våra liv än vad grisarna ovan hade. Men bara om vi inser att vi måste agera. Bara om vi är villiga att släppa alla sociala tabun och kämpa på ett eller annat sätt.
Titta på våra barbariska men stolta förfäder, Vikingarna. För dem var det en ära att gå vidare till Valhalla i strid, snarare än att dö liggandes i en säng.

Tänk om vi är i den här världen för att lära oss en läxa. Att inse saker om oss själva innan vi kan gå vidare på själavandringens stig. Om det nu är så, vad tror du kommer att låta oss avancera på vår resa – att apatiskt ge upp och lägga sig ner för dem som nu styr och ställer, eller att inse sitt egenvärde och att ingen utom oss själva äger oss och våra liv?
Tänk på detta ett tag, och gör sedan något du kan vara stolt över.

Kent


PS. Om du är ny till bloggen ta dig lite tid och utforska vidare. Många artiklar har mer specifik inriktning på lösningar och svar.

Om du är tveksam till att det råder ett medvetet förräderi mot folket, läs gärna "Hur Sverige Erövrades" och sidan om Konspirationen.