torsdag 10 september 2015

Därför är Hells Angels bättre än Staten.

Jag såg just en liten YouTube video där en amerikansk anarkist förklarar varför ”Maffian är bättre än Staten”. Se denna nedan.


De som kallar sig anarkister, gör så med den ursprungliga definitionen av ”Anarki” vilken är ”Utan Härskare eller Ledare”. Det är alltså folk som anser att vi kan styra oss själva bättre än vad en liten maktelit kan göra.

Anarkister får ofta argumentet "Om vi inte hade Staten så skulle den Organiserade Brottsligheten ta över landet". Videon är hennes svar på detta argument.

Jag tror det var menat mest som underhållning, men har en allvarlig underton.

Nu vet jag inte om Maffian opererar i Sverige, men jag vet att Hells Angels och andra MC gäng gör så.


Så här är min version:

Första argumentet:
Hells Angels har en slags hederskodex. När Hells Angels lovar att göra något så gör de också detta.
Politiker har ingen heder. När en Politiker eller Staten lovar att göra något så händer det normalt inte. Eller så händer motsatsen. Eller så blir det bara soppa av det hela.

Andra argumentet:
Om Hells Angels tar betalt för att beskydda dig, så gör de också så. De tar en mycket mindre procent av dina inkomster än vad Staten tar.
Staten lovar att beskydda oss genom polisen och rättsväsendet, men blir allt mer underlåten i sina förpliktelser och långt fler fall förblir olösta eller oundersökta än vad som var brukligt förr - utom i fall där ”brott mot Staten” har begåtts. Ve dig om du dristat dig att göra något så vidrigt som att köra 55 km/tim i en tätort. Staten tar cirka 80% av vad en fulltidsarbetande svensk producerar. Brottslighet, mord, våld och våldtäkter lär öka, inte minska i Sverige.

Tredje argumentet:
Om olika MC gäng börjar kriga så har de mest ihjäl varandra. Ledarna deltar aktivt i kriget.
När stater börjar kriga så har de främst ihjäl en massa oskyldiga civila och soldater, och de som startade kriget sitter tryggt långt från slagfältet och dricker vin, äter delikatesser, skämtar och gratulerar varandra över sin förträfflighet.

Fjärde argumentet:
Hells Angels har få och otvetydiga regler för hur man uppför sig.
Staten har miljoner med regler och förordningar som ingen människa kan lära sig, än mindre efterleva. De kräver att företag har en hel stab av personal bara för att efterleva alla dessa dumheter och fylla i formulär och tillhandahålla rapporter i all evighet. Dessutom har de en ännu större stab av folk i själva Staten som skall kolla att alla följt alla dess regler och förordningar. En enorm belastning för de stackare som faktiskt gör något produktivt och nödvändigt i samhället.

Femte argumentet:
Hells Angels tvingar inte sina värderingar och sin livsstil på vanligt folk, utan låter vanligt folk vara ifred.
Staten kan inte låta något vara ifred, utan måste lägga sig i och diktera allt, som hur vi uppfostrar våra barn, hur vi medicineras, hur vi äter, vad vi dricker, hur vi arbetar, hur vi färdas, vad vi gör med våra pengar (ge dem till Staten), vad vi skall tro, vad vi skall tycka, vad vi skall tänka och mycket mycket mer.

Sjätte argumentet:
Om du gör affärer med Hells Angels, så vill de att din verksamhet är lönsam och blomstrande – så att de kan få en andel av detta.
Staten å andra sidan gör allt för att förstöra företagsamhet och entreprenörsanda. Helst vill Staten att alla jobbar inom Staten (vilket de på¨sätt och vis redan gör, då allt är reglerat av staten inom ”Sverige”). Om man ser på det hela genom talesättet ”Handlingar talar tydligare än ord” så gör staten sitt bästa för att ruinera folk och rike.

Sjunde argumentet:
Hells Angels slår vakt om sina intressen och agerar med en slags självbevarelse som ledstjärna.
Politiker och deras stat beter sig som  heroinmissbrukare som säljer sina barn till pedofiler för pengar eller en sil. De tar vad som inte är deras (de är menade att agera som
förvaltare av offentliga tillgångar, inte ägare) och säljer det till utländska eller privata intressen. De lämnar över vårt land och dess folk på silverfat till EU, NATO, IMF och den lilla elit som kontrollerar dessa i bakgrunden.


Åttonde argumentet:
Hells Angels har mer kul. Deras fester är mycket roligare, med mer fart och fläng, än något statligt firande.
Staten å andra sidan verkar sträva att göra livet så outhärdligt som möjligt för alla. Se bara hur stress och utbrändhet ökar. Hur folk under deras styre drabbas av panikattacker eller begår självmord. Inte undra på – bara lyssna på offentliga tjänstemän eller politiker en stund och du drabbas lätt av en överväldigande önskan att skära upp handlederna.Nionde argumentet:
Hells Angels har ett bättre klädsinne än politiker och tjänstemän och de har en slags ohyfsad och animalisk ”stil”. De kanske inte är snygga, men de är i alla fall färgstarka, vilket är mer än man kan säga om alla vänstersympatisörer i den offentliga sektorn och politiker i sladdriga kostymer.Som ni ser så ”älskar” jag politiker, etc.


Här är videon jag nämnde ovan:


Jag pekar bara ut problem här. Ta en titt på mina andra artiklar för en djupare syn på problemen och vad vi kan göra för att förhoppningsvis ställa saker till rätta.

Om ni vill ha en utförlig analys av hur det hela gick så här långt, med massor av historiska referenser och vad olika politiker eller inflytelserika personer sagt och gjort, som resulterat i den scen vi har idag, läs gärna Henrik Larssons "En essä om hur Sverige erövrades". Finns nu i sidotabbarna ovan.
Creeper

måndag 31 augusti 2015

Dessa Satans Frihetsivrare!Jag har nämnt ibland hur vi lever i ett samhälle där allt blivit ”upp o ner” samt ”bak o fram”.

Lag och Ordning” har mer blivit en ursäkt att förtrycka oss eller råna oss på mer än bara skatter.

Sjukvård” betyder knappt längre att vårda sjuka så att de blir friska, men snarare att hålla dem i ständig sjukdom, så att de förblir bra kunder för läkemedelsindustrin och dess lakej, ”Läkemedelsverket”. Det är förbjudet att ”bota” sjukdomar – man får bara behandla dem nu.

Kärlek” blir mer och mer synonymt med ”Sex” och ”Porr”. Vill man vara cool, så skall man ofta vara ”sexig”. Vill man synas så skall man vara sexig. Porr var en gång i tiden huvudsakligen något som vuxna män konsumerade. Idag är det en del i de flesta ungdomars liv, och tillgänglig gratis på nätet. Hur påverkar detta hur vi ser varann?


Nyheterna” är inte längre så mycket där för att informera oss om världsläget, utan för att presentera oss med ”information” som noga utvalts för oss, och som ofta är resultatet av planerade händelser eller till och med händelser som aldrig hände – men som agerats ut av skådespelare, för att driva på någons agenda i att forma vår opinion.

Pengar” idag, är skapade genom lån, så är i själva verket ”skuldsedlar”.

Mat” har tagit så många omvägar från bondens fält och hagar och fått så många kemikalier tillagda, och har ofta processats så mycket att den i vissa fall inte kan kallas föda längre. (ett labb i USA gjorde en gång ett experiment. De matade råttor med en frukostflinga enbart, och några andra råttor matade de enbart med kartongen. De som åt kartongen levde lite längre än de som åt innehållet) Nu talar man om att fluorera mjölk i skolorna.

Välfärd” har blivit något som bara är materiellt. Glöm värme och omtanke. Glöm gemenskap och tillhörighet. Glöm trygghet och samhörighet.

Jag skulle kunna fortsätta med massor av liknande exempel på hur vi manipulerats till att acceptera motsatsen till vad som var menat eller som en gång var.

Uppvaknandet

På senare år så har en hel del folk börjat vakna upp till detta – både som ett resultat av att de tydligt kan se hur samhället försämrats och för att det nu finns en massa information, som aldrig släpptes fram i massmedia, tillgänglig på nätet.

Detta har resulterat i sin tur att en massa människor har börjat ifrågasätta om vi alls behöver härskare som dikterar allt vi gör. Speciellt när det gör ett sådant skitjobb av det hela.

Olika individer och grupper har börjat propagera för mindre eller inga politiker, ämbetsmän eller lagar och förordningar. De menar på att vi kan göra ett bättre jobb själva i att styra våra liv och våra samhällen. Dessa utgör givetvis ett hot mot den etablerade makteliten.

Detta har pågått längst i den engelskspråkiga världen, speciellt USA och Kanada, men också i Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Här har dessa grupper och individer ifrågasatt och motarbetat den etablerade maktapparaten så mycket att de börjat angripas i media i hopp om att den stora allmänheten skall avskräckas från att anamma dessa tankar och tillvägagångssätt.

En negativ Etikett

Som vanligt så försöker man manipulera med språket självt. Genom att omdefiniera eller förvränga ord för att ge dem en negativ klang.

Så termer som dessa frihetsivrare givit sig själva har nu anammats av media i en negativ ton.
Robert Menards ”Free Man on the Land” som förkortats till ”Freeman”, har blivit ett skällsord inom polis och rättsväsendet i Kanada och USA. I USA så varnar man för ”Sovereign Citizens” (suveräna medborgare, suverän i betydelsen ”enväldig, oberoende, självständig”) som en terroristgrupp, vilken man givit en massa lögnaktiga beskrivningar. I Kanada beskrev ett internt memo ”Freemen” som det största hotet mot Kanada. (Och det är troligen sant, om man ser ”Kanada” som den juridiska person (fiktion), inte olikt ett företag, som försöker tillskansa sig all makt och kontroll över ett folk och ett land, i sken av att vara en legitim regering som representerar folkets vilja. Men det verkliga påtagliga Kanada, som består av människor, djur växter, land och vatten, lär knappast hotas av att dess folk blir mer medvetna och fria.)

Vi kan se liknande exempel i svenska språket där ord som ”Zigenare”, ”Tattare”, Neger” gått från att ha varit ord som beskrev en viss folkgrupp, till att bli ett skällsord.

Detta är inget annat än ett försök att diskriminera, diskreditera och isolera dem som inte vill vara slavar till den rådande makteliten. Man försöker att dra alla över en kam. Man vill få det att se ut som om vi här talar om en organiserad grupp – när verkligheten är det motsatta. Inom den så kallade ”Frihetsrörelsen” så har vi alla möjliga filosofier och strategier. Det är ibland lättare att se skillnader än likheter mellan olika synsätt. Dock går ”frihet” som en röd tråd genom alla varianter.

I Sverige har väl inte tillräckligt många börjat att aktivt ifrågasätta och motarbeta statsapparaten för att detta skall ha kommit igång på allvar. Men vänta bara. Någon term kommer säkert. Troligen blir det ”Vakna”.

Så inom en snar framtid om du beskrivs som ”Vaken” så betyder det inte längre ”Någon som öppnat ögonen och som ser verkligheten som den är” utan kommer att betyda ”Någon som har huvudet fullt av griller om att han eller hon är fri och har rätt att göra som han/hon vill, utan hänsyn till sina medmänniskor, oavsett vad lagen säger, och som utgör ett hot mot land och rike, och som mycket väl kan tänkas sabotera vårt samhälle och orsaka död, förödelse och lidande”. Eller så blir det en annan term än ”Vakna”, men något kommer det att bli.

Detta skedde med Anarkisterna för länge sedan. Anarki betyder egentligen ”Utan härskare eller ledare”, men har kommit att betyda; ett samhälle där alla härjar som galningar och har ihjäl, stjäl från eller terroriserar varann. Den populära bilden av en Anarkist är en snubbe med ett elakt leende som smyger omkring med en bomb i famnen.

De bryter mot sina egna regler

Att sätta en etikett på folk är inte bara diskriminering eller ett försök att placera dem i ett fack, det är också ett brott enligt systemets egna regler mot våra grundläggande rättigheter som människor.

Här är några exempel på internationella konventioner som Sverige antagit. Se om ni kan hitta exempel på hur den offentliga sektorn eller makteliten bryter mot något här:

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Del I Artikel 1:

”1. Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 2. Alla folk får för sina egna syften fritt förfoga över sina egna naturrikedomar och naturtillgångar, men det får inte ske till men för förpliktelser som härrör från det internationella ekonomiska samarbetet, som vilar på principen om det gemensamma intresset och den internationella rätten. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning. ”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


Håll bara i tankarna att detta är ett försök att placera våra Naturliga Rättigheter under mänsklig lag. Listan är inte komplett, då den bland annat utelämnar vår rätt till självförsvar. Jag lade in denna text här för att visa vad som redan erkänns inom deras eget system.

Om du börjar undersöka detta finner du säkert en massa interna regler som de bryter mot hela tiden. Det är lite som försäkringsbolagen agerar med sin ”risk analys”. De har folk som beräknar riskerna med att inte hedra sin del av avtalet. Telefonisten på försäkringsbolaget säger till folk som ringer in ”Tyvärr täcker din försäkring inte detta”. 90% ger upp där. Tio procent läser vad den finstilta texten sade och begär att få tala med någon chef, som ger en mer involverad förklaring varför i deras fall försäkringen inte täcker skadan. Kanske en eller två procent hotar med domstol eller att gå ut i media, och de får sin kompensation. 98% besparing direkt! (Det här är bara ett exempel. Jag skulle tänka mig att svenska försäkringsbolag är lite ärligare.)

Tänk bara hur många böter och avgifter som aldrig skulle betalas om folk kände till sina rättigheter och vilka lagar och regler det offentliga är skyldiga att följa. Eller förstod vår relation till vår Juridiska Person (vilken var vad som fick böterna eller avgifterna, egentligen).


Frihet = Underlydnad

Vi måste slå vakt om och kämpa för frihet om vi vill ha den. Om inte kommer de som ser oss som boskap eller slavar att göra allt de kan för att få oss att vilja avskaffa frihet. De har gjort ett hyfsat jobb hitintills med svenskarna.

När någon försöker placera en etikett på dig, som ”Vaken”, ”Frihetsivrare”, ”Frihetssökare” eller ”Freeman”, låt dem inte göra detta, utan svara med att utmana antagandet med en rad frågor som de vill undvika:

”Det lät som om du just gav mig en etikett där. Säg mig, vad exakt menar du när du refererar till mig som en ”Vaken”?

”Säger du att jag inte har rätt att vara fri eller tänka fritt och självständigt?

”Försöker du att diskriminera mot mig genom att ge mig en etikett och därmed placera mig som en individ under någon slags negativ rubrik eller kategori? Är inte det diskriminering?”

”Kan du förklara för mig hur vad du just sade inte är ett brott mot FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna?”

Ge dem lite rep så de kan hänga sig själva.

En god ledare för ett folk, har folkets stöd. Han eller hon agerar med folkets intresse i åtanke, både i stort och utan att trampa på individens rättigheter.

En sådan ledare behöver inte stöttas av en enorm Media, PR, eller Vålds-apparat vars syfte är att forma folkets tänkande till att acceptera vad ledaren gör. Han eller hon skulle ha en nära kontakt med vanligt folk och vara medveten om deras dagliga liv och problem, så att han/hon kunde hjälpa att förbättra samhället i fråga så att folk kunde leva i frihet, trygghet och välstånd.

Problemet här är att makt korrumperar, så ju mindre ledare vi har desto bättre. Ju mer lokalt vi styr oss själva desto bättre. Därför bör också avsikten hos ett ledarskap vara att fostra en anda av självstyre och ansvarsfullt agerande i allt vi gör, så att kanske en vacker dag vi kan avskaffa ledarskap och bara ha vissa regler för hur vi umgås eller bedriver utbyte med varann.

Kanske skulle jag sagt ”härskare” snarare än ”ledare”. Jag tror aldrig vi kan ha organiserade samhällen utan någon slags ledarskap. En fabrik eller byggplats utan en förman får inte mycket gjort. Ett skepp utan en kapten kommer inte långt. Ett sammanträde utan någon som dirigerar vem som kan tala när, blir bara till högljutt käbbel.

Vad är viktigare än Frihet?

Vi har idag ett område som förblivit ganska ocensurerat hitintills. Det är internet och sociala media. Plus givetvis den privata sfär där människor pratar med varandra direkt, ansikte mot ansikte.

Vi måste använda dessa fria kanaler medan vi har dem, till att tala om dessa saker. Ingen vill leva i en polisstat där man är rädd för att öppna munnen ifall någon skall höra eller ange en, och man blir bortfraktad till ett arbetsläger någonstans. Om du skrapar lite på ytan så ser du snart att vi är på väg dit. Men denna gång så har makteliten elektronik och nya vapen till sitt förfogande som skulle göra en revolution mycket svårare att genomföra än i det förflutna.

Så prata med folk. Läs och spara information medan den finns tillgänglig. Stå upp för dig själv och dina rättigheter medan du alls kan hävda dem. Sprid frihetsrelaterade tankar och idéer till folk du känner och möter.

Ifrågasätt alla försök till kontroll och utpressning från officiellt håll.

Vår nuvarande maktelit vet mycket väl att vi är alltför många för att hanteras med direkt fysiskt våld eller kontroll. De behöver oss och vår lydnad långt mer än vad vi behöver dem. De vill inte att vi skall genomskåda deras lögner och påstådda makt. De förstår att om vi skulle inse sanningen om vad de i själva verket gör, så skulle de snart få hitta hederliga jobb.

Titta på Naturen. Den är nog det närmaste vi kan komma, vad universums skapare avsåg. Ser du några regeringar i naturen? Ser du några nedskrivna lagar? Ser du ledare annat än i små sociala grupper? De livsformer som ruinerar den miljö de är beroende av eller som tar död på de livsformer de behöver för föda eller skydd, slutar snart att existera. De tog död på sig själva. Låt oss inte gå samma väg.


Utan frihet kan inte mycket förändras.
Kent

torsdag 25 juni 2015

9 anledningar vår regering inte är legitim.


(Detta gäller givetvis inte bara den Svenska regeringen, utan tillämpar på så gott som alla regeringar som verkar på vår Jord idag.)

Innan vi här kan gå vidare, så bör vi först definiera begreppet regering. 

Regering: En grupp människor (som du och jag) vilka antingen har tillsats av folket att representera folket och dess vilja, eller som med list, våld eller svek sett till att de kommit i en position där de säger sig tala för folket (vare sig folket håller med eller inte).

 Alla ceremonier, protokoll, förfaranden, etc. som ledde till att en regering kom till stånd, är tämligen ointressanta. Faktum kvarstår att de är människor som du och jag. De äter, sover, pissar, släpper sig, rapar, borstar tänderna, klipper tånaglarna, älskar, hatar, drömmer och har rädslor, fel, brister och aspirationer, precis som du och jag.

All makt har sin grund i folket. I Regeringsformen står det: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” (min understrykning) Detta är sant även i en diktatur. Om alla människor i en nation med en diktator som stadsöverhuvud, vände denne diktator ryggen och struntade i honom, så skulle han bara vara en patetisk individ med storhets-vansinne som stod och skrek och stampade någonstans. Polisen, militären, säkerhetstjänsten och hela den offentliga sektorn körs av människor som alla är en del av folket.

Så, hur kommer det sig att den nuvarande regeringen inte är legitim?


Om vi är överens om att de enda lagar som gäller är naturlagarna, Då kan det vara sant att den som är stark eller slug har rätt att med vilka medel som helst, tillskansa sig en maktposition, och de som är för svaga eller dumma för att hävda sin rätt att vara fria, förtjänar det öde de får.

Men i vår mänskliga tradition - tvärs över olika kulturer, raser och geografiska platser, tycks det råda en viss överenskommelse när det gäller vårt förhållande till varandra. Detta skulle kunna kallas “Naturlig Lag”, Universell Lag” eller “Moralisk Lag”.  Det är ett ämne i sig, men innefattar saker som “Behandla andra som du själv vill bli behandlad”, “När du trampar på andras rätt till liv, lem, ägodelar, fred, frihet, etc. så ger du samtidigt upp dina egna rättigheter till dessa saker”, “Alla människor är födda med lika fri- och rättigheter”, “Alla är lika inför lagen ”,  “Var och en är sin egen herre”, “Alla har rätt till en kostnadsfri, opartisk och rättvis rättviseprocedur”, “Alla har rätt att försvara sig själva och andra som behöver hjälp, mot en angripare”,  “Alla har rätt till frukterna av sitt arbete”,  “Alla har rätt att välja att vara med i en sammanslutning eller en grupp, eller inte”, etc. etc.


Åtta punkter som visar varför regeringen inte är legitim:


1)    Regeringen gör saker som enskilda människor enligt moralisk lag inte har rätt att själva göra. Du kan inte överföra en rätt till en annan som du inte själv besitter.

Stöld och utpressning är fortfarande stöld och utpressning, även om de utförs i regeringens namn. Att konfiskera pengar (skatt), ägodelar (indrivning) och till och med barn (kidnappning) under hot om vidare böter, konfiskering eller inspärrning i fängelse, är inte något en människa har rätt att göra mot en annan. Alltså kan inte en abstraktion som “Staten” (vilken inte är något annat en ett stort gäng av människor som du och jag, vilka följer en viss tro om hur allt måste vara) göra dessa saker.

Mord är mord, oavsett om det planeras och utförs av en privat människa eller en soldat i tjänst. Den enda omständighet som det kan anses försvarbart att döda en annan människa är om det i den rådande stunden antas att denna avser att döda eller allvarligt skada dig eller någon annan som inte kan försvara sig själv. Om Sverige skickar soldater till Afganistan och andra länder där de deltar i väpnade angrepp mot lokalbefolkningen där, som inte utgör något hot mot Sverige eller svenskar, så är det mord.

2)    Du kan inte tvingas begå handlingar som strider mot din tro och moral. Vissa saker ses inom den mänskliga familjen som fel eller orätta - oavsett under vilka omständigheter de begicks. I Nurnbergrättegångarna var det inte någon ursäkt att säga “Jag följde bara order.”
En yrkesmördare kan inte säga som förmildrande omständighet “Jag gjorde bara vad jag fått betalt att göra”. 
På samma sätt har en företagare med anställda inte rätten att ta en del av den kompensation han/hon ger en anställd och ge denna till en tredje part (Skatteverket) om den anställde inte samtycker. Om din moral säger att det är fel att stjäla, då är det fel att medverka till stöld på detta sätt. Om du tror att det är bättre för dina barn att utveckla en naturlig immunitet mot barnsjukdomar, hellre än att vaccinera dem och kanske därmed utsätta dem för ämnen som i långa loppet är mer skadliga för dem, så kan du inte tvingas att vaccinera dina barn.

3)    Du kan inte förväntas följa lagar eller regler som du inte kan förstå.  Om någon ger dig en lunta papper med enbart kinesisk skrift på dem, och säger att du måste göra vad det står där, så skulle alla hålla med om att det vore omöjligt (såvida du inte kan kinesiska helt och fullt).  Men om du ges ett självdeklarationsformulär så anser de flesta att du kan och skall fylla i detta och skriva under på heder och samvete, att alla uppgifter givna är korrekta. Hur kan du göra detta om du inte har en juristexamen, vet med säkerhet vilken definition av varje ord i Inkomstskattelagen som avsågs av dess skapare, eller ens har studerat Inkomstskattelagen?
Om du inte är jurist, är du då kvalificerad att tolka en lagtext? Om du inte är kvalificerad att tolka en lagtext, hur kan du förstå vad den säger? Om du inte kan föstå vad den säger, hur kan du göra som den anbefaller? Hur kan du straffas för att inte följa direktiv du inte kan förstå, eller ens har rätt att försöka förstå, och som du inte först gått med på att följa?

4)    Om vi alla enligt Naturlig eller Moralisk lag, är fria män och kvinnor och födda med lika fri- och rättigheter, så är vi våra egna herrar. Om man sedan beaktar att skaparen är överordnad skapelsen och att vi människor skapade våra lagar, regeringar, pengar, avtal, företag, regler, så kan logiskt sett dessa endast tillämpa på oss, med vårt samtycke. Samtycke kan enbart ges när man förstår vad man samtycker till.

Hur många kan med handen på hjärtat säga att de helt och fullt förstår hur detta samhälle är sammansatt och hur vissa människor som agerar för sådana abstraktioner som Stat, Kommun, Polisen eller “Rätten” har rätt att beordra en fri människa, som ej orsakat annan någon skada, något som helst?  Är inte det som om Kalle Anka skulle tala om för Walt Disney vad han skulle teckna och skriva???

Vi kan som fria män och kvinnor ingå i kontrakt eller överenskommelser där vi underordnar oss andra - som i ett Chef och Anställd scenario, men detta är i så fall baserat på ett informerat medvetet beslut där alla termer ligger på bordet och termer för hur detta förhållande kan sägas upp, likaså har etablerats och överenskommits.
Dessutom så är det brukligt att den som går med på att underställa sig en annan människa gör så för en avtalad kompensation (lön) under vissa schemalagda timmar. När fick du sist betalt för att inträda i en roll underordnad dessa clowner som nu styr och ställer?   Va! Aldrig???
Vad är ditt schema då du gått med på att underställa dig dem?   Va! Har du inget???

5)    Den som betalar för något är den som äger och bestämmer över saken i fråga. Vi - Folket är de som betalar allt. Detta är sant även om man tar bort pengar ur ekvationen. Det är vi som asfalterar vägarna, bygger bilar, bygger hus, sopar gatorna, odlar mat, transporterar allt, underhåller maskiner, rensar rabatter, renar vatten, tar bort soporna, utbildar barnen, skottar snö, bakar bröd och allt annat som behöver göras i vårt land.
Vi gör detta både för oss själva och för dem som inte kan bidraga på grund av sjukdom eller ålder.
Vi till och med gör det (och i än högre grad) för de förrädare som var menade att agera som goda ledare och förvaltare av land och rike, men som nu agerar som lands- och folkförrädare genom att lämna över vårt land till EU, NATO och som det verkar USA och vem eller vilka det nu är, som i bakgrunden kontrollerar allt här i världen.

6)    Sverige som institution (inte landmassa), är vad det verkar, ett företag i ett gigantisk globalt kommersiellt system. De sluga Herrar (och kanske Damer) som konstruerat detta system, har gjort så mer eller mindre i lönndom.
Inte bara det - de har också för var och en av oss skapat en komersiell enhet; vår Juridiska Person. Denna är i mitt fall KENT  ERIK BENGTSSON med Personnummer. Detta är troligen en stiftelse eller ett slags företag. Stiftelse är mest troligt då det inte föreligger någon skyldighet att informera en förmånstagare av en stiftelse, att ens en stiftelse för den                                            berörda människan existerar.

De goda nyheterna här är att vi som människor inte kan tvingas göra affärer med ett företag eller lyda dess dekret utan att ha en frivillig överenskommelse beträffande detta. De dåliga nyheterna är att det verkar som om alla i den offentliga sektorn vägrar att se oss som människor med Naturliga Rättigheter och endast erkänner oss i kapacitet av vår Juridiska Person, vilken kan ses som en underordnad kommersiell enhet. Detta i sin tur gör dem till herrar och oss till undersåtar.

Vad får mig att dra slutsatsen att Sverige (liksom andra Nationer) är ett företag?
“SWEDEN KINGDOM OF” är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. De medger inte, liksom Riksgälden att detta betyder att Sverige är ett företag, men säger att detta är nödvändigt ur försäkringssynpunk då Sverige ger ut och säljer värdepapper i USA. (http://newsvoice.se/2013/03/24/ar-sverige-registrerat-som-foretag-nej-enligt-sec-gov-och-riksgalden-svarar-inte/)
SWEDEN (KINGDOM OF) är också på Londonbörsen, se här:
https://www.londonstockexchange.com/stock/99WS/sweden-kingdom-of/company-page
Dock verkar alla länder ha en viss Kreditvärdighet. Om de var suveräna nationer, hur kan då någon eller något säga vad deras kreditvärdighet var? Vänner inom den svenska sanningsrörelsen har grävt lite mer i detta och bland annat funnit att många statliga institutioner har F-skatt, vilket är för vinstdrivande företag. Riksgälden har gått så långt som att medge att Sverige är en “Juridisk person”, liksom företag, föreningar, stiftelser, etc.

En Juridisk Person är med andra ord en fiktion, en abstraktion, en papperskonstruktion, ett påhitt - som bara existerar på papper och i människans tankevärld. En juridisk person har olika rättigheter och skyldigheter. Men bara inom en större fiktion, såsom ett politiskt eller handelssystem - inte i den påtagliga fysiska verkligheten, där en juridisk person inte kan existera mer än en fiktiv person i en roman.

Så även om Sverige inte i striktaste mening är ett företag, så är det i alla fall enligt egen bekännelse en Juridisk Person - ett mänskligt påhitt.  Därmed är dess regering också ett sådant påhitt. Sedan när blev påhitt överordnade det verkliga - som till exempel du och jag som livs levande tänkande skapande människor?


7) Staten är inte en del av den påtagliga verkligheten, och existerar bara som en juridisk abstraktion. Grundtanken är att ”Staten” tillhandahåller vissa tjänster och beskydd för dess medlemmar (medborgarna) i utbyte mot att medlemmarna ger sitt stöd åt staten (i form av skatter, lydnad och erkännande).

Det talas och skrivs om ”Samhällskontraktet” som ett oskrivet kontrakt där medlemmarna av ett samhälle har ett underförstått kontrakt med dem som agerar som samhällets ledare, där ledarskapet tillhandahåller beskydd och hjälp till dem som behöver i utbyte mot finansiellt stöd, lydnad och erkännande av staten som en legitim institution.

Från detta ”Samhällskontrakt” kan man dra slutsatsen att Staten kan bara legitimt verka och vara om den agerar för medlemmarnas bästa och i enlighet med majoriteten av dessas vilja och önskan.

Gör den Svenska Staten detta idag???

Från där jag står, verkar det mer som om de arbetar för andra intressen än det svenska folket. Vissa förorter på sina håll har blivit kriminella getton där gäng stjäl, vandaliserar och terroriserar de stackare som inte har några alternativ till boende. Staten tillåter ämnen i livsmedel och mediciner som förstör folks hälsa. De tillåter främmande makter att spraya svenska skyar med så kallade chemtrails som innehåller barium, aluminium och Gud vet vad för andra saker. De allierar sig med USA och NATO och tar därmed död på Sveriges neutralitet och gör oss till en fiende och en måltavla för dess motståndare i ett eventuellt framtida krig. Välfärdssamhället är så gott som utplånat. Massor av ”flyktingar” av tvivelaktig äkthet släpps in i landet, och de problem de skapar tystas ner. Svenska soldater mördar människor som inte utgör något hot mot Sverige i Mellanöstern och gör därmed svenskarna till fiender till andra folk, vilka vi annars inte skulle ha något otalt med. Tjänstemän i Staten kan inte hållas ansvariga för sina brott eller missbruk av sin position, medan vanligt folk straffas för minsta lilla förseelse mot ”Statens” regelverk. För mer exempel, läs artikeln ”Hur man förstör ett samhälle” här i bloggen. 

8)    Det förefaller som om de flesta länder är försatta i konkurs (De har skulder de inte kan betala rätt av) och verkar i konkurs, under förvaltning. Jag antar att detta är sant i Sveriges fall. I Storbritannien har det medgivits av offentliga tjänstemän att landet varit i konkurs sedan slutet på sjuttonhundratalet.
Om ett land (företag) verkar under en konkursförvaltare, så är det inte självstyrande och dess regering (ledning) måste göra vad som dikteras av konkursförvaltaren/fodringsägarna.

Mången vis man har sagt “Om du har skulder, är du inte fri”.  Jag är övertygad om att detta är en nyckelstrategi i att hålla både nationer och individer förslavade här i världen.
Fresta politiker och makthavara med personlig rikedom och fördelar om de försätter sina länder i skuld. Fresta individer med nya bilar, mobiltelefoner, lyxiga hem och fina semestrar, som de kan få just nu - om de bara tar ut ett lån.

I båda fallen har du nu mycket mer kontroll över landet eller individen i fråga, och du kan ställa krav på hur de sköter sina affärer.

9) De olika Riksdagspartierna är inte rättssäkert registrerade under ett namn, ett unikt Organisationsnummer samt redovisning av Styrelsens säte.

Detta innebär i praktiken att vi styrs av något som inte i juridisk mening existerar, eller som kan hållas till svars för sina handlingar. Man kan om man söker, hitta lokala partiavdelningar som är registrerade, men inte partiet i stort.

Så hur kan något som inte juridiskt sett finns, stifta lagar och fatta beslut för en nation?

- - - - - - - - -

Kanske har jag fel i ett och annat antagande ovan. Jag skriver inte i tron att jag har alla svar eller alltid har rätt. Jag skriver för att få folk att tänka och ifrågasätta. Jag vill att vi alla lyfter den slöja av indoktrinering som vi haft hängande över våra ögon sedan vi slutade fråga “Varför” som tre- fyraåringar.

Jag vill inte störta regeringen eller det rådande systemet. Om det korthus av lögner som idag utgör vårt moderna samhälle, plötsligt föll, så skulle mycket lidande bli resultatet. MEN, jag vill att de människor vi givit förtroendet att ta hand om offentliga funktioner, skall göra vad de får betalt att göra, och att de agerar för sitt folk och i enlighet med folkets vilja, kultur, värden och traditioner.

Jag vill att de som nu sitter i maktpositioner erkänner oss som livs levande suveräna människor, och behandlar oss som sina arbetsgivare, inte sina slavar. Om de vill att vi samverkar med dem, så får de göra som andra - komma till oss med ett förslag till samarbete och utarbeta en individuell frivillig överenskommelse gällande varje individs förhållande till staten och offentliga instanser.

Jag vill att de slutar se sig själva som ett monopol på hur saker och ting måste vara, och slutar motarbeta individer eller grupper som vill gå sin egen väg och testa nya idéer eller modeller för samhällen, pengasystem och lagar.

Jag inser förståss att ingen bryr sig om vad lilla jag vill. Men om vi som börjat vakna och plockar bort skygglapparna, kan få tillräckligt många att göra samma sak, så kommer vi att bli en maktfaktor som kan ändra på saker eller en grupp stor nog att vända ryggen åt det existerande systemet och skapa vårt eget.

Så om du läser det här, och håller med mer eller mindre, dela det vidare - och prata med folk. Prata först om saker de kan hålla med om och introducera lite i sänder av nya tankar och bevis. Försök inte hopa hela “sanningen” på någon som bara lever inom “The Matrix” (det nuvarande systemet) då detta kan vara överväldigande och alltför overkligt. Vi vill inte framstå som overkliga knäppskallar, vilket lätt kan hända om man försöker påtvinga någon en helt ny och konstig verklighet.
Ställ frågor som manar till omtanke. Be dem jämföra förr med hur det är nu. Fråga hur de tycker det skulle vara istället för hur det nu är, etc. etc.

Det verkar som om vi som mänsklighet går mot en skiljelinje i en inte alltför avlägsen framtid. Bortom denna (vilket skulle kunna vara ett nytt världskrig, eller en teknologisk kupp, där vi står inför vapen som vi har mycket svårt att försvara oss emot) väntar troligen en värld som är totalt centralstyrd av en liten elit som har oss i ett järngrepp och dikterar allt av betydelse, med få personliga val eller friheter. Men det kan också bli så att mänskligheten vaknar upp i tid, inser sina fel och brister och bestämmer sig för att ändra sina levnadsvanor och bli mer ansvarig och i harmoni med naturen.

En utmärkt video som förklarar mer om hur Sverige är ett företag och alla konsekvenser det har.
"På tal om Demokrati".
Vad du och jag gör nu och i den närmaste framtiden, kan mycket väl bli avgörande i vilken väg vi kommer att gå.