fredag 16 mars 2018

Därför behöver du förstå lite om ”lagen”.
Vi har indoktrinerats om så mycket hela våra liv, att oavsett hur vakna vi anser oss vara så kan vi vara säkra på att vi fortfarande bär på saker vi inte tänkt på att kritiskt granska. Vi är alla offer för Mind Control i en eller annan form.

När jag skriver detta har just en äldre Svensk dam blivit dömd för ”Hets mot folkgrupp” för att hon uttryckt sig hårt eller negativt om invandrare som våldför sig på Svenskar. Det bör nämnas att fyra av dessa slog henne medvetslös när hon snällt bad dem kliva åt sidan eftersom de blockerade cykelbanan hon använde. Hon vaknade först på sjukhuset med allvarliga skador. Så polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolen fann det motiverat att efter denna pärs, och det påföljande brukandet av sin yttrandefrihet. behandla henne som en kriminell fara för den Muslimska ”Folkgruppen” och möjligen kasta henne i fängelse så att hon troligen förlorar sin lägenhet, vilken då kanske kan tas över av behövande invandrare. Nu har jag inte studerat detta så noga, men jag lyssnade på en liten video där hon talar om vad som hänt henne. Hon heter Christina Öberg.

Nu kan man bli väldig upprörd över att detta kan hända i vårt kära Sverige, och sätta igång och klaga och anklaga både invandrare och Staten. Men detta leder inte till något mer än att man kanske fått lättat på trycket en smula.

Christina skulle om hon hade haft en liten grundförståelse av grundläggande laga principer och hur det system vi lever med, är konstruerat, troligen kunnat stoppa detta innan det blev så här allvarligt.

Hon gjorde troligen ett antal misstag som gjorde det möjligt att döma henne så här.
Om jag skall gissa, så vittnade hon emot sig själv genom att svara på frågor artigt och lydigt. Hon identifierade sig som en Svensk Medborgare med Namn och personnummer. Hon ställde troligen inte många frågor till alla berörda. Hon krävde inte att ha två vittnen med sig i förhören och spelade inte in förhören själv. Hon bad troligen inte om namn och nummer på de polismän som var inblandade eller åklagaren eller den som gjort anmälan mot henne. Hon krävde troligen inte att få veta vem hon skadat med det hon skrivit. Hon krävde troligen inte bevis på att den lag man säger att hon brutit mot faktiskt tillämpar på henne, eller ens är tillämplig i fallet. Hon påvisade troligen inte de jäv som absolut förelåg i hanteringen av ärendet. Hon kvalificerade troligen inte sin namnteckning i saker hon skrev under i detta ärende eller ifrågasatte vad de behöver hennes underskrift för. Hon lydde troligen ett antal order utan att säga att hon gjorde detta under hot och tvång och verkställde det hon beordrades att göra för egen maskin istället för att bara röra sig när hon blev fysiskt berörd. Hon gjorde troligen inte motanmälningar mot de tjänstemän som agerat på denna löjliga anmälan och sedan förgripit sig på henne och hennes frihet. Ej heller mot den som gjorde anmälan i första hand.
Med andra ord, så satte hon till stor del dit sig själv.


Nu säger du kanske, käre läsare, att man skall inte behöva kunna en massa om dessa saker om man inte gjort något ont, utan snarare är ett offer för våld och överförmynderi.
Det är väl i och för sig sant – i en värld som styrs av förnuft, godhet och rättvisa. Men det borde vara uppenbart för envar att en sådan värld har vi inte idag. Och har troligen inte haft på många år.
Så att tro att man är skyddad bara för att man inte begått några riktiga brott, är tämligen blåögt.

Men när jag uppmanar folk i sociala medier att lära sig mer om dessa saker, så de kan försvara sig om de skulle angripas av den offentliga sektorn, så är ytterst få intresserade. Fråga mig inte varför. Skulle jag gissa så skulle jag tro att det har med den livslånga indoktrineringen att göra. Det är som om man säger ordet ”Lag” så slår ett hypnotisk kommando i det undermedvetna till och hjärnan stängs av på personen i fråga. Eller så är alla så rädda och kuvade redan att de hellre lägger sig ner och spelar döda än att kämpa för sina liv och sin frihet. Se bara hur få som ville ställa upp och hjälpa Christina – fastän hon bad om hjälp i sin video.

Om jag skulle täcka alla de saker jag nämner ovan, så skulle den här artikeln bli väldigt lång. Men jag har i olika artiklar här i bloggen behandlat så gott som allt av det. Och har jag inte skrivit om det så behandlar de jag länkat till dessa saker mer utförligt. Varför inte ta en liten bit varje dag och ladda ner intervjuer etc. och lyssna till dem på din telefon eller en MP3 spelare när du städar, färdas, går ut med hunden, etc. Detta slags självförsvar kräver att man utvecklar ett annorlunda tänkande och att man kritiskt granskar och ifrågasätter allt möjligt.

När jag säger ”Studera laga principer” så menar jag inte att vi skall sitta och läsa igenom alla miljoner sidor av regelverk och trams som produceras av regeringen eller EU. Snarare behöver du förstå att ingen kan äga dig utan ditt medgivande – och i ”maktens” ögon har du givit ditt medgivande till att behandlas mer eller mindre som en livegen. Så du behöver först förstå hur du hamnade i denna fälla – du måste förstå fällans natur.

Du kunde göra värre ifrån dig än att skaffa en populär bok om Kontrakt-lag, och läsa den väl. Samma med en bok om Administrativ lag, om Stiftelselag och kanske Internationell lag. Men innan det börja med artiklarna jag länkat till i slutet på artikeln och länkarna i dem. Då kommer dessa andra böcker att komplettera denna kunskap. Plus följ gärna dem du gillar av de banbrytare jag länkat till.

En jämförelse.

Kommer du ihåg den gamla filmen ”The Matrix”?
Det handlade om en framtid där de flesta människor spenderade sina liv i en balja med näringslösning och hade en massa slangar kopplade till kroppen. De tjänade som energi-alstrare år de maskiner som tagit över världen. Men för att hålla människorna villiga att fortsätta leva så hade maskinerna skapat en illusionsvärld – lite som den falska verkligheten i ett dataspel. Alla hade en roll i denna värld, och den liknade precis den värld vi har idag. Verkligheten på Jorden var i stark kontrast till denna fantasivärld. De frihetskämpar och de spillror av mänskligheten som dragit sig undan maskinerna till underjordiska kamrar, levde i en blekare tillvaro där de ständigt fick kämpa för att hålla sig undan maskinerna som inte tolererade fria människor.

Parallellerna till vad vi har idag som samhälle är slående om man vaknat lite. Vi människor som bygger, tillverkar, odlar, transporterar, utbildar, städar, lagar mat, administrerar, etc. etc. är som samhällets batterier. Utan oss så stannar allt. Utan oss finns inget välstånd. Allt de rika och allt regeringar och religioner har kommer från oss, de producerande människorna.

Vi har också en Avatar i dataspelet, precis som alla ”batterier” i The Matrix. Detta är vår juridiska PERSON. Detta är inte oss som människor, det är en spelpjäs i den fiktion som det här samhället utgör, vilken vi använder för att ta del i detta samhälle. Allt annat i samhället är också juridiska personer (läs: Påhitt eller Hjärnspöken). Bolag, banker, regeringar, kommuner, landsting, militären, EU, FN, IMF, etc. etc. Till och med mark och fastigheter är i samhället ögon inte verkliga för man har skapat re-presentationer (om-presentationer) av dessa verkliga ting, i form av värdepapper och titlar till olika saker. Vi handlar inte med mark, hus eller lägenheter. Vi handlar med de värdepapper som representerar dem. När vi går och köper mat, så köper vi kvittot med våra ”låtsaspengar” maten bara följer med på köpet. Det inbillade kan aldrig uppnå likställdhet med det påtagliga. Allt i det här samhället är påhittat, men liknar verkligheten. Men ingen människa eller fiktion kan råda över vad Universums Skapare skapat. Så man skapade en ”tanke-värld” istället, för att kringgå verkligheten. Sedan så inbillar man alla genom utbildning, media, och ständig samverkan med detta fantasisystem att det faktiskt är verkligt och att det inte råder någon skillnad mellan verkligheten och fiktionerna som speglar den.

Nu säger jag inte att allt detta är dåligt och att vi inte bör ha fiktioner som fyller olika roller och syften. Vad jag säger är att det är fel att våra skapelser blivit till våra Herrar. Skaparen bör alltid vara överordnad sin skapelse. Men är vi det idag? Om vi alla är födda som en del av Naturen med lika rättigheter och värde, så kan inte en annan eller en grupp av andra förslava någon? Därför kan vi endast underordna oss fiktionerna ovan, frivilligt. Vi måste också ha oinskränkt rättighet att dra oss ur dem ifall de börjar missbrukas eller vi inte längre vill delta i det spelet. Idag missbrukas de något helt otroligt, men meddela din arbetsgivare och Skattemyndigheten att du därför vill undanhålla din medverkan och få hela summan av det du producerat för, och se om de är villiga att låta dig dra dig ur.
En skapelse som blir mäktigare än sin skapare, blir ofta till ett monster. Många filmer har detta tema.

Precis som maskinerna i The Matrix, så vill inte de psykopater (mestadels) som styr detta låtsassamhälle, att vi skall inse sanningen om vår situation. De ser inte oss som jämlikar utan som lägre stående varelser, vilka är där för att tjäna dem, men de vill att vi TROR att vi som pjäserna i deras spel har makten, genom att få oss att gå och rösta på meningslösa partier som alla gör som deras överhet anbefaller.

Varför tar jag nu upp denna film som en liknelse till vårt samhälle vi har idag?

Jo, för det spelar ingen roll vad människorna i ”The Matrix” tror och gör – eftersom de inte agerar i den påtagliga verkligheten. De spelar som pjäserna i någon annans spel. Ett spel med regler de inte kan påverka. Regler som kan skrivas om när som helst och hur som helst, utan att de kan göra något åt det i sina roller som spelpjäser. I filmen så var det också så att ”Om spelpjäsen i The Matrix dog, så dog också den verkliga människan ute i verkligheten”.

Låt oss nu anta att en smart maskin kom på en annan energikälla som inte krävde dessa besvärliga människor. Då skulle de inte längre behöva dessa, och skulle göra sig av med dem. Vilket är lätt om de ligger i ett bad med slangar uppkopplade till kropp och hjärnor. Allt de skulle behöva göra är att se till att alla dog som spelpjäser i The Matrix. Eller att man matade in gifter i den slang som normalt tillhandahöll föda.

Idag har vi en värld där ledarskiktet inte behöver oss snart. Vi har självkörande bilar och robotar som kan gå och lära sig själva. Snart kommer nästan alla jobb att kunna göras av dem. Så varför ha kvar alla dessa människor? Därför ser åtminstone vi ”konspirationsteoretiker” att man har ett antal program på gång för att ta död på en massa folk. Man försöker dra igång ett krig mellan Ryssland och Väst. Man importerar en massa folk in i Europa som verkar vara fientliga eller hitskickade för att orsaka oroligheter, våld och brott, så att man kan få ett inbördeskrig mellan lokalbefolkningen och de senare invandrarna. Tänk om hela Europa blev som Kosovo och det forna Jugoslavien.

Eller så försöker man göra oss människor till lydiga maskiner med begränsad tankeverksamhet. Det programmet tycks också gå bra, om man ser på alla som går med näsan i mobilen hela tiden, eller vore villiga att ha ett chip i handen, så de slipper hålla reda på betalkort eller kontanter.

Så vi som inte gillar detta, blir till ”Samhällets fiender” i maktelitens ögon. Och måste tystas.


Den fördel vi har.

Men vi har en liten fördel fortfarande. Vi har ännu inte en uttalad diktatur. Istället låtsas man att vi har en riktig demokrati och att vi har rättviseprocedurer och ”lag och ordning”. Man vill ogärna släppa katten ur säcken och öppet erkänna att ”Vi skiter i lagen eller vad ni tycker och tror. Vi har polis och en armé av tjänstemän och med denna makt så kan vi trampa på folket hur mycket vi vill.”

Nej, man vill helst ge sken av att allt går rätt till och därför följer man sina procedurer och har förhör och rättegångar etc.
Detta ger oss en chans att försvara oss – OM vi förstår lite om hur de arbetar och tänker och vad de är menade att rätta sig efter.

Så studera dessa saker jag föreslår och annat du finner på den resan. Skaffa vänner som vill det samma. Öva olika situationer med dem, så att när en verklig situation kommer, att du har lite övning i vad du bör och inte bör säga. Gå och sitt som åskådare i domstolar och se vad som pågår där och tänk sedan på hur du skulle agerat om du var den åklagade. Auktorisera de vänner du litar på och som förstått en del, att agera för dig ifall du blir häktad eller fängslad. Gör detta för varann. Ta steg för att särställa dig och din juridiska person, så att du har systemets medgivande i viss grad att du inte automatiskt kan ses som denna abstraktion. Detta kräver studier och engagemang.

Tänk också på allt du gör och säger i det offentliga rummet. Man kan säga saker på olika sätt. Så välj sätt som är mindre riskabla och inte kan tolkas som det ena eller det andra som nu ses som rasistiskt eller folkgruppsfientligt. Det är inte 1970 längre.

Frågor är mycket mer oskyldiga än påståenden, och man kan säga mycket med en väl uttänkt fråga.
Att berätta vad som faktiskt hände kan heller knappast ses som förtal eller hets mot folkgrupp, så länge man håller åsikter och bedömningar borta från det hela. De som måste ta till vidrigt rasistiska bilder, skämt eller citat, förtjänar nästan att få en smäll på fingrarna. Om inte annat för att de är så dumma att de inte kan komma på ett smart sätt att säga vad de vill få sagt, utan att riskera bråk med ”rätts”-väsendet.

Nu kanske du undrar ”Har någon någonsin haft någon framgång med dessa metoder du förespråkar? Är det verkligen någon mening med att ens försöka vinna över detta riggade system?”

Vi har i Sverige några få eldsjälar som haft viss framgång med olika sådana tillvägagångssätt. De är inte många, men de bevisar att det kan göras.
Själv har jag praktiserat vad jag lär i utlandet – mest England. Och jag har haft nog med framgångar för att se att det är mer än slumpen som givit mig dessa. Läs gärna sidan ”Min resa” om du vill se vad jag gjort.
Många av de metoder jag föreslår är mer eller mindre universella. De bör funka i de flesta länder som låtsas att de är fria demokratiska länder.

En viktig del i allt detta är att bli av med rädslan för folket i den offentliga sektorn. Att ha lite som de kan beslagta, kan vara en fördel. Hur kan man straffa någon som inte har något att förlora? Det kanske är därför så många äldre börjar bli frispråkiga. De har levt sitt liv och har inte långt kvar, så kan ta sig risker som andra kanske drar sig för. Och om myndigheterna slår ner hårt på dem, så gräver de bara sin egen grav, på grund av den avsky de kommer att skapa för sig själva.

Om du vill lära mer om alternativa lösningar.

Här är vad jag föreslår. Om du redan läst eller studerat en del av detta, så kan du hoppa över dessa. Men det skadar aldrig att gå över grunderna igen. Ofta hittar man nya infallsvinklar eller får nya insikter, när man går igenom något igen. Om inte annat för att man lärt mer på annat håll sedan sist.

I den här bloggen, inklusive länkar för vidare studier:

Din Personliga Person. Lär dig om ditt ”alter-ego” - din fiktiva representant.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/02/din-personliga-person-vem-ar-du-hur-fri.html

Vad är Sverige? Lär dig om vad Sverige är, eller rättare sagt, vad de två olika Sverige är, som vi dagligen har att göra med.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/03/vad-ar-sverige-dettakan-vid-forsta.html

Svenska Medborgare är inte Svenskar. Mer om de två Sverige och oss och vår PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/03/svenska-medborgare-ar-inte-svenskar.html

Lever vi i verkligheten eller en Drömvärld?Här tar jag en djupare titt på vår uppenbara oförmåga att se igenom illusionerna och fiktionerna i våra liv.

En annorlunda Identitetshandling.
Gör ditt eget ID, så du inte riskerar att förväxlas med din PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/06/enannorlunda-identitets-handling-jag.html

Öppet brev till Myndighetspersoner.
Kan användas när du angrips av orderföljare.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/05/oppet-brev-till-myndighetspersoner.html 
När Myndigheterna kommer.Tips och strategier i att hantera eller tas med inspektörer från olika myndigheter.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2016/12/nar-myndigheterna-kommer.html

En relativt enkel Administrativ Process. Hur man får sin motståndares medgivande till olika saker och ett privat administrativt domslut, som kan rädda en, om fallet trots allt går till domstol.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/04/en-relativt-enkel-administrativprocess.html

Lär dig mer.
En sida med en samling material som kan vara relevant, på svenska, från olika författare, och några ord från mig själv. Länkar till annat material.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/blog-page.html
Om du studerar OK på Engelska, så är denna sida från min Engelskspråkiga version bättre:
http://safreedomseeker.blogspot.co.za/p/educate-yourself.html

Min resa. Du kan skippa kapitlen om barndom, tonår och scientologin. Resten bör vara av intresse om du vill tillämpa dessa saker.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/o.html

Nu är det dags att vidga studierna till sådant utanför mina skrifter och dem jag lärt mig från.
En bra grundning i Lag som sådant kan vara en utomordentlig tillgång att ha. De äldsta lagarna är de mest grundläggande och har jag inte fel så har de prioritet över senare påfund om konflikt råder mellan dem och en senare lag eller regel.
Den äldsta lagboken vi har är Bibeln. Många av de principer som används än i dag kommer från denna bok. Den kanske är en blandning av sanning och dikt, men jag säger inte att vi skall läsa den som en religiös text, utan för att få en bra grund till dagens rättsväsen.

Sedan har vi de Romerska ”Maxims of Law”. Vissa hävdar att de inte längre har betydelse, låt det vara deras tolkning. Jag har ofta inkluderat dem jag gillat i mina skrivelser och till och med nämnt den om att inte vittna mot sig själv i domstol, och domaren gav mig rätt. Du hittar dem här:
https://famguardian.org/Publications/BouvierMaximsOfLaw/BouviersMaxims.htm
Många kan verka irrelevanta eller konstiga, men de innehåller ett antal pärlor.

Sedan föreslår jag böckerna om olika lagformer jag nämner ovan. Lägg till en bra text som förklarar värdepapper, obligationer, aktier, etc.

Har du kommit så här långt har du kommit längre än mig, så jag har inget mer att lära dig. Kanske du kan lära mig ett och annat.

Om vi tittar på naturen, som är det närmaste jag tror vi kan komma vad vår skapare avsåg, så är överlevnad eller frihet inte givna tillstånd. Det är en hård värld där liv och rätten att leva sitt liv är något som måste försvaras på olika sätt av olika livsformer. En buffel äter gräs och är för det mesta fredlig, men försök döda den eller dess barn eller vänner, och du kan få smaka på sparkar och vassa horn.

Mänskligheten har på det stora hela inte rest sig högt över detta, och vill man inte bli någon annans föda (bildligt talat) så får man lära sig hur man försvarar sig.

Se på munkarna i det Kinesiska Shaolin Klostret. De blev regelbundet anfallna av rövare som plundrade deras Tempel och skadade och dödade dem samtidigt. De tröttnade på detta och sökte vitt och brett efter de bästa krigarna som fanns, och betalade dem för att komma och lära dem hur man försvarar sig själv. De lärde sig många stridstekniker och vidareutvecklade dessa med deras egen kunskap om själen och den mystiska kraften ”Chi”. De är fredliga och varma människor, men jag antar att få här i världen skulle vara villiga att gå i närstrid med någon av dem.

Lite på det viset behöver vi vara. Visa kärlek, omtanke och förståelse. Men var för den skulle inte en dörrmatta för arroganta makthavare och deras orderföljare.

Kentsöndag 11 mars 2018

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott....
….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös.

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade.

När de får makten verkar den allmänna attityden vara att de nu har givits rätten att göra vad fan de vill. Till och med ändra grundlagen eller trampa på mänskliga rättigheter.
Så hur kommer det sig att vi kan se ett brott som en våldtäkt eller ett rån som ett brott, fastän förövarna var fler än offret, och enligt den ”heliga” demokratiprincipen borde foga sig, men inte ser ett brott mot folket begånget av förrädare och brottslingar som maskerar sig som ”Folkets Representanter”, som ett brott?
Hade Stickan Andersson kanske rätt när han sade ”Folk är inte så dumma som vi tror – de är dummare.”

Nu säger en del: ”Ja, demokrati är inte perfekt, men det är i alla fall bättre än andra system.”

Nåväl. Låt oss ta fasta på det, för ögonblicket. Så om vi nu skall ha demokrati, hur kan man utforma den för att göra den så bra som möjligt? I det förflutna så infördes ”Representativ Demokrati” för att det inte fanns möjlighet att låta alla ha ett ord i alla beslut som skall fattas i ett samhälle. Så man hittade på olika politiska partier som hade olika åsikter om hur saker och ting skulle skötas och som vurmade om vissa gruppers intressen inom befolkningen – som arbetarpartiet eller bondepartiet. Och folk gick och röstade på det parti man gillade mest eller trodde skulle se efter ens egna intressen bäst.

Men detta är idag inte längre nödvändigt. Vi skulle kunna lägga ner Riksdagen och de olika partierna och införa Direktdemokrati. Man skulle kunna ha detta på lokalnivå i varje stad eller kommun för lokala frågor, samt på riksnivå för hela landet. Hur skulle då detta göras?

Varför inte använda den algoritm som används för kryptovalutorna, eller fingeravtryck eller retina läsare, så att alla får ett ”väljarkonto” som inte kan förfalskas. Sedan när någon vill ha en folkomröstning skulle man kunna ha något system där, om personen i fråga kan få tillräckligt med stöd för sin fråga, så kan den tas upp i en lokal eller nationell folkomröstning. I Schweiz tror jag detta kan göras om man får över 100 000 namnunderskrifter för sin sak. Vi skulle kunna ha något liknande. Sedan skulle alla (de som orkar lyfta arslet från TV soffan till datorn) kunna ge sin röst till de olika alternativen som föreslås i saken. Det vinnande alternativet blir en ny lag eller regel.

Man skulle också få ha vissa begränsningar på plats om vad som skulle kunna röstas på. Till exempel så skulle brott inte kunna göras lagliga. Och det skulle behövas en lista med saker som ansågs som obestridliga rättigheter och friheter, vilket ingen individ eller grupp av individer har rätten att ändra på. Dessa skulle kunna fastställas med samma system och säg att åtminstone 2/3 av väljarna måste vara överens här. Detta skulle bli en slags grundlag.

Så, om en fråga kom till omröstning så skulle den avgöras med en folkomröstning. Om frågan bara var av lokalt intresse, så skulle det vara en lokal omröstning.Detta skulle ta död på alla partier och på politiker. Vi skulle alla stå som jämlikar inför varann, och Staten skulle kunna krympas till en verkställande funktion där tjänstemän agerar enligt folkets vilja. De som ville påverka opinionen fick göra så med egna medel. Storbolagen skulle inte kunna idka lobbyverksamhet direkt med politiker och beslutsfattare, de skulle behöva vända sig till hela folket, vilket skulle bli avsevärt mer kostsamt och utgången mer osäker.Hemliga sällskap, Internationella företag eller utländska underrättelsetjänster skulle inte kunna hota eller muta politiker eller beslutsfattare till att göra som de ville. De skulle också få försöka påverka en hel befolkning. Detta skulle bli en dödsstöt mot ”Den Djupa Staten” / ”Kabalen” / ”New World Order Eliten” / ”Illuminati” eller vad man nu vill kalla de grupper som i lönndom styr och ställer en massa.

Politiska mord skulle bli meningslösa, för beslutsfattandet har avlägsnats från individer och lagts på hela folket. Om man mördar de som har jobbet att verkställa besluten som röstats om så kommer bara en annan med samma uppgift i hans eller hennes ställe.

Allt detta skulle nog vara bättre än den Representativa Demokratin, men jag har mina reservationer.

Först och främst så skulle vi fortfarande ha en situation där vissa tvingar andra att följa deras vilja. Detta kan bara vara försvarbart i självförsvar – där en uppenbar brottsling som avser att skada en eller flera behöver stoppas. Den nya grundlagen skulle kunna ta hand om mycket av detta om den gjorts väl och så gott som alla är överens om den.

Sedan skulle maktfulla intressen kunna stoppa ett nytt förslag genom att hota eller mörda dem som driver frågan, så att den aldrig kommer till omröstning och andra som funderar på att ta över och driva den skulle bli avskräckta.

Men, detta skulle kunna vara ett övergångsskede till ett system som respekterar individens rätt till självstyre, där allt sker med samtycke och personliga val.
Människan har en hel del mognande att göra innan detta kan bli verklighet. För det skulle kräva en ansvarsnivå som få varken kan agera på eller är villiga att agera på. Många gillar att vara en slags slavar eller barn, där de bara gör ett jobb och får allt serverat av ”Mamma och Pappa”. De vill ha några leksaker och tid att leka och festa. De vill inte ta ansvar för sina liv och världen.
De är en annan anledning denna direktdemokrati kanske inte kommer att fungera. Men de är inte en anledning att inte försöka genomföra denna modell.


Det är ett gammalt talesätt att ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.

Därför skulle jag vilja se en värld som är så lite centralstyrd som möjligt.

Makthavare har ofta attityden ”Folk är inte mogna att anförtros frihet och självbestämmande”.
Så hur kan vi anförtro makt till folk om de inte ens kan hantera frihet? För "Makthavarna" är folk med – och ser man på vad de har för sig, så är de allt annat än ansvarsfulla eller godhjärtade. Det verkar snarare som om makt attraherar skurkar och psykopater. Ta bort maktpositionerna och de måste hitta hederliga sysselsättningar.

Så tills vi har utvecklats till en punkt där vi kan agera ansvarsfullt för allas räkning, så vore det bättre att bryta upp alla stora politiska, ekonomiska och religiösa enheter så att väldigt lite makt vilar på en enskild individ.

Vi skulle kunna ha överenskommelser om att kunna resa och bedriva handel fritt, men vill vi bosätta oss någonstans annan än där vi växte upp, så får vi be lokalbefolkningen om lov och rätta oss efter deras lokala beslut.

Detta skulle kunna leda till en mångfald av levnadsmodeller och en värld som är långt mer rik på alternativ och lösningar, där olika synsätt och kulturer kan leva enligt för dem optimala förhållanden.

Bara en tanke...


Här är en video av en kvinna som startat ett Direkt Demokrati Parti.  Kompletterar vad jag skriver ovan och är en bra början om man vill få igång detta eller en debatt om det.