tisdag 27 april 2021

Att frikoppla sig från "Systemet".


 Allt mer av de Svenska Frihetssökarna börjar nu intressera sig för olika metoder ämnade att antingen kapa våra band till den Juridiska Personen som representerar oss i fiktionernas värld av papper, pengar, lag, ämbeten, etc. eller att ta kontroll över denna Person så att man själv bestämmer vad som gäller rörande den.

Detta är inte ett nytt koncept och eftersom detta att vi HAR en Person, snarare än att vi ÄR en sådan är en av grunderna i Freeman/Suveränitets-rörelsen (om man nu kan kalla det en rörelse).  Därför har det också funnits olika förslag till hur man kan dra sig ur den rollen eller ta kontrollen över sin Juridiska Person.

För dig som stöter på detta om vår Juridiska Person för första gången, så är tanken i korta drag att alla mänskliga påhitt - såsom lagar, regeringar, bolag, värdepapper, pengar, regelverk, avtal, kontrakt, etc. bara existerar i vår tankevärld eller på papper (vilket är nedtecknandet av något som har sitt ursprung i vår tankevärld) och inte är fysiskt påvisbart, så kan vi som fysiska människor inte agera i den världen och behöver något som kan användas i vårt ställe för att agera för oss i denna värld.  Som en spelpjäs i ett Monopolspel eller en Avatar i ett dataspel.  Så för att ett påhittat/fiktivt system skall fungera så behöver det kunna länkas till verkligheten och samverka med det verkliga. Därför så kom arkitekterna till det nuvarande systemet upp med den briljanta lösningen att för allt verkligt, skapa en fiktiv motpart (Avatar) som kan ses och samverkas med av de stora fiktionerna. Vår Person, med personnummer, är denna fiktiva motpart för oss människor.

Detta har med tiden urartat och  missbrukats till den grad som vi upplever idag. Där det är i det närmaste omöjligt att erkännas som levande människa, separat från sin person, inom/av Bolagsstaten Sverige. Om detta fortfarande är oklart läs denna artikel som är den första jag skrev för bloggen "Din Personliga Person" .

Denna process att befria sig från sin person eller ta kontrollen över den, har kallats olika saker, som till exempel "Notice of Understanding and Claim of Rights", "Status Correction" och "Live Life Claim". Det finns säkert många mer namn på detta. 

Några få har haft vissa framgångar här. Robert Menard i Canada, som myntade termen "Freeman on the Land" lär ha etablerat en överenskommelse med Canadensiska Staten att dess regelverk inte gäller för honom, och att detta ligger i deras system. Några få andra lär ha haft liknande framgångar. 

Dessa har sedan delats av dessa och andra har gjort samma sak i hopp om att få samma resultat.


Men få av efterföljarna har fått samma resultat. Det vanligaste är att de ignoreras fullständigt, eller att de får ett ovidkommande svar som inte direkt berör vad de gjorde eller skrev.

Anledningen att jag skriver detta nu är att jag då och då på senare tid fått eller stött på frågor angående dessa olika processer från människor som hoppas att detta är lätt och effektivt, så att de kan uppleva en högre grad av frihet eller erkännas som suveräna människor. Det blir lite tjatigt i längden att försöka svara på samma sak om och om igen. Plus jag kan inte lägga ner lika mycket tid på att ge en individ ett så fullständigt svar som jag önskar.

Så därför sitter jag nu och knappar på datorn, i hopp om att ge ett så fullständigt svar som jag kan. 
Ta bara inte vad jag skriver om detta som den absoluta sanningen, och heller inte vad den du följer i den här frågan säger och påstår. Detta är ganska viktigt och kan ha olika konsekvenser för ditt framtida liv, så skynda hellre långsamt, än att kasta dig in i något du inte helt och fullt själv förstår. Om saker och ting inte går som du hoppades, så kan du inte skylla på mig eller någon annan. Om du skickar in ett dokument i ditt namn som du skrivit under och kanske satt ett fingeravtryck på, så är det ditt dokument och ditt fulla ansvar, oavsett om du kopierade det från nätet någonstans eller betalade en "Guru" för att iordningställa det åt dig. 

MINA RÅD

Mitt första råd är "Gör det inte".  
Varför säger jag som frihetssökare en sådan sak?

Detta svar gäller i första hand dem som vill bryta alla band med sin person, Staten och Systemet i stort.
Jag säger detta främst för att vi inte har ett alternativt system att gå till. Vad vi har idag är stort sett allt vi har nu. Enda alternativet till det rådande systemet är att skaffa sig ett ställe ute i obygderna där man kan leva mer eller mindre självförsörjande. Men även där så kommer Staten, Kronan eller Katolska Kyrkan att anse sig ha rätt till den marken och bestämmanderätt över den, Men om du lever där i fred utan att utgöra något slags hot mot Systemet, så är det troligt att du får vara ifred.

Men jag säger det också för att vi inte vet allt om vår person, och vad för arrangemang, konton, fördelar, rättigheter, etc. som lurar i dess bakgrund.  Tänk om vi lär att det finns bättre sätt att tas med detta som kan vara mycket mer fördelaktiga för oss, men att vi nu går miste om detta för att vi avsagt oss den.

Detta får mig att minnas en man som Dean Clifford nämnde. När han lärde en del om sin person så skrev han till något departement i den Canadensiska staten och sade att om de ville använda hans person så fick de vara så goda och betala honom 500 miljoner dollar (eller liknande summa). Vad svarade de? De skickade honom en dödsattest.  Med andra ord så sade de "Nja, så mycket vill vi inte ha din person. Här är dess dödsattest. Den kan inte längre användas."

Fråga dig själv "Om jag inte hade min person, och jag behövde sjukvård, tandvård, rättshjälp, anställning, ett pass, ett bankkonto, etc. etc. hur skulle jag kunna få dessa utan min person?"  Om du inte har fungerande svar på de frågorna, så är det nog inte en bra ide att göra detta.Mitt andra råd är "Gör bara vad du helt och fullt förstår och kan försvara med lämpliga motfrågor eller förklaringar om du skulle utmanas av systemets väktare."
Om du inte kan göra detta så förstår du inte vad du gör väl nog.
Om du inte bara ignoreras av Systemet när du skickar in dina dokument, så kommer du att testas, för att se om du är villig att stå för vad du skriver, om du har hjärtat på rätt ställe och gör detta för att du vill leva ett annorlunda mer riktigt liv, eller om du bara försöker slingra dig ur dina skulder eller andra förpliktelser.

Om du säger en sak i dina dokument, men inte kan hålla samma linje och resonemang när du står inför en tjänsteman eller domare som ställer frågor eller utmanar dig på olika sätt, så kommer dina dokument att vara värdelösa, och den tid och pengar de kostat var bortkastade. Chansen är dessutom stor att när de ser att du inte vet vad du gör och hävdat saker du inte står för, att de kommer att göra ditt liv riktigt surt.

Om dina dokument är skrivna helt eller delvis i "Quantum Language" enligt den nu avlidne David Wynn Miller, förstår du detta språk så väl att du kan förklara det och omvandla det till en korrekt Svensk version? Jag kan villigt erkänna att jag inte gör det. Har du sett något officiellt användande någonstans inom Sverige eller andra länder av detta språk? Om inte låt det vara.


Mitt tredje råd är "Om du nu skall göra något sådant, gör det rätt". Hävda inte något du inte kan backa upp med oemotsägliga bevis eller logik - hävda helst inget som helst.  Uttryck dig på ett sådant sätt att bevisbördan hamnar på den som ifrågasätter dig.  Ge dem en god tidsfrist att svara och framlägga motbevis. Lägg alltid in att om de inte kan bevisa, presentera, etc. att något inte är som du antar, att de därmed medger att du har rätt. 

Om du inte förstår processen bra nog för att skriva dina egna dokument, eller åtminstone justera någon annans dokument så att det blir som om du skrivit det, så är du inte redo.

Använd "Trestegsproceduren" i alla administrativa processer. Det vill säga, framlägg vad du vill säga och ge dem en tidsfrist att svara, motbevisa etc. (21 dagar, 30 dagar, 90 dagar - minst 72 timmar. Ju mer tid du ger dem desto mer hedersam är du) och om de inte kommer tillbaks med de bevis du begär inom den tiden så erkänner de att du har rätt, etc.
Om de inte svarar eller kommer med något ovidkommande, så ger du dem en andra chans. Du säger i det andra brevet att du noterat att de inte svarade inom tidsfristen, och att de därmed givit dig rätt. Men utifall någon tappade bort dina dokument eller skickade dem till fel person, så ger du dem en andra chans att svara, motbevisa, etc.  Skicka med en kopia av de ursprungliga dokumenten.  
Om du fortfarande inte får vad du ber om, ge dem en tredje och sista chans. Samma som i steg 2.
Om de fortfarande inte svarat korrekt, skicka dem ett tillkännagivande att de nu genom sitt underlåtande att korrekt svara eller motbevisa, etc. trots tre chanser att göra så, har bekräftat att de ger dig rätt och förlorat alla rättigheter till sin ståndpunkt, om den skiljer sig från din.
Skicka allt via posten eller kurir som bekräftar mottagandet, och spar alla kvitton och leveransbevis med alla andra dokument.  Mer utförligt beskrivet i artikeln "En Relativt Enkel Administrativ Process".


Fall inte för frestelsen att göra en lång lista på alla "rättigheter" du anser dig ha. Du kommer troligen att sparka dig själv för att du glömde det ena eller andra. Bättre att igen skifta bevisbördan till vår motpart, och be dem beskriva om det är något de anser att du som obunden levande av Naturen skapad människa, INTE kan eller får göra.

En gammal laga princip är att "Så som något bundits, så måste det också lösas".  Det vill säga att om du agerade i egenskap av din person och i den kapaciteten ingick i en massa överenskommelser och kontrakt (som att betala skatt, bara köra under giltigt körkort, be om olika tillstånd eller licenser, etc. etc. så behöver du för varje sådan överenskommelse förklara att det du gjorde var ett misstag och att du agerade i tron att du som levande människa måste göra dessa saker, bla bla bla. och ta tillbaks din underskrift. Om du tagit lån som person, betala dem. Eller gör en lånverifieringsprocess eller annan process som möjligen kan bli av med den påstådda skulden. Se "Min Resa" i tabbarna ovan, för hur jag gjorde detta en gång.


MIN SLUTSATS

Eftersom det är YTTERST tveksamt att någon sådan här process eller åtgärd kommer att resultera i att du helt kommer att separeras från din (juridiska) person, eller att de kommer att kasta in handduken och säga "OK du vinner. Så här och så här är det. Här kan du läsa allt om det......... Du är nu helt ansvarig för din person och för att handha den och alla saker som länkas till den, så behöver du tänka på det följande och om du inte gör detta så kan du senare få problem med det följande..............  Om du delar med dig av vad du gjort till andra och de inte agerar ansvarigt och för allas goda, så kommer vi att ställa dig som ansvarig för eventuell skada detta vållat. Lycka till."  - så är frågan om det är värt allt besvär.

Många som har haft anmärkningsvärda framgångar i sin "Kamp" med Systemet, har inte gjort något sådant alls. Snarare uttrycker de sig på ett passande sätt för den situation de är i. Så det är inte ett måste för att ha framgång i ens frihetssökande.  Lägg märke till att jag nämnde ovan att vi behöver upphäva våra kontrakt som person.  Kontrakt kan upphävas på olika sätt. Ett sådant sätt är att en av parterna bryter kontraktets överenskommelse. Ord eller handling - spelar ingen roll. Så låt oss säga att du skulle lyckas med din process helt eller delvis och de medger öppet eller med sin tystnad att deras regelverk inte gäller för dig som människa. Allt är frid och fröjd ett tag. Men så kanske något händer. En olycka, stämning, du blir ett brottsoffer, etc, och i förvirringen och brådskan så inträder du igen i personrollen.

Kommer du att vara skärpt nog att undvika alla möjliga fallgropar här, eller rätta till ett misstag snabbt?

Jag skickade in det "Tillkännagivande av Rättigheter" jag beskriver i den föregående artikeln här i bloggen, men har inte varit på hugget och gjort de andra stegen. Har inte fått något vettigt svar på den och betvivlar att jag får det.  Detta var några månader sedan (början på 2121).

Men det betyder inte att jag inte haft en del framgångar här i England. Jag slutade betala osäkrade lån enligt skuldverifieringsprocessen för cirka 15 år sedan. Ingen bank eller kreditbolag försökte ta mig till rätten.  Jag har fått alla möjliga böter för små förseelser och knappt betalt någon. Jag har haft både framgångar och blivit överkörd i domstolarna - men alltid lärt mig värdefulla läxor, oavsett.
Jag har använt min egen ID handling i dessa sammanhang och den har setts av domare, advokater, polischefer, etc. och ingen har haft något att invända mot den. Jag har börjat fakturera min person för allt jag gör för den, så att den därmed inte har någon beskattningsbar inkomst, och gör min persons självdeklaration i enlighet därmed.

Vad du är och vem du är, bevisas inte av ett papper. Det bevisas av hur du beter dig, hur du uttrycker dig, hur du behandlar dina medmänniskor, hur du sköter dina affärer, hur modig eller feg du är, hur hedersam du är  och hur  klyftig du är. 

Så om du verkligen känner starkt för det och är övertygad efter att ha granskat det hela från olika vinklar att det enda rätta är att göra en Live Life Claim, eller annan liknande process - för all det, gör då det.  Sen kan du avgöra om det var värt besväret eller inte eller om du fick det resultat du hoppades på. Du kan troligen hävda att du gjorde ett misstag, och ta tillbaka det hela, om du skulle ändra dig.

Men om det inte blev som du hoppades, skyll inte på Systemet och dess väktare. De gör bara sina jobb. 
Om du inte fick det resultat du ville, så är det troligare att du gjorde något fel eller följde råd som inte var korrekta, än att "Dom djävla skurkarna följer inte sina egna lagar och regler, och gör som de vill med oss!". Om du gör något rätt, så lämnar du inget rum för din motpart att slingra sig ur det hela.

Det är ditt liv, dina val och dina konsekvenser att leva med. Kom inte och säg att jag inte varnade dig eller att jag inte gav ett ärligt svar.

Lycka till och ha kul med vad du än företar dig i det här fältet.

Kent
PS.  Om detta var den första artikeln du läste i den här "bloggen" så föreslår jag att du i alla fall också läser 

Så blev du en slags Slav


Lever vi i Verkligheten eller en Fantasivärld?

Och mitt  Tillkännagivande av Rättigheter

Vill du lära mer om grundläggande saker du kan tillämpa i det dagliga livet för att befästa din frihet lite mer, så kan jag rekommendera denna omfattande artikel i min Engelskspråkiga systerblogg.
Educate Yourself