onsdag 17 juli 2019

Slaveriets nio slöjor
När jag hittar en text jag gillar,  och som jag tycker 
passar in med vad den här bloggen handlar om, 
så blir den till ett inlägg, i sig. Nedan är en text av 
den numera avlidne Don Harkins. 

Den är en ganska kompakt förklaring till varför det
 är så meningslöst att försöka förklara något för 
någon som ligger bortom deras egen slöja 
– speciellt om det är flera slöjor bort. 
Ju längre bort från dem man befinner sig, 
på denna skala, desto galnare verkar man vara, 
i deras ögon.

Kanske är sekvensen eller procentsatserna som ges
nedan inte korrekta längre. 
Detta skrevs innan sociala medier och internet 
var helt utvecklade. 
Om man börjar intressera sig för dessa saker idag, så har man snart ett helt spektrum av 
olika konspirationer som faller i famnen på en. Vad man sedan är redo att tro på eller se som 
sanning, är en annan femma.

Här är Dons uppsats:

Under senare år har jag utvecklat och kasserat flera teorier i ett försök att förklara varför det är så 
att de flesta människor inte kan se sanningen - även när den slår dem i ansiktet. 
De av oss som kan se "konspirationen" har deltagit i otaliga samtal bland oss själva som tar itu 
med frustrationen hos de flesta människors oförmåga att förstå de extremt väl dokumenterade 
argumenten som vi använder för att beskriva processen för vår kollektiva slaveri och utnyttjande. 
Den vanligaste förklaringen att komma fram till är att de flesta bara "inte vill se" vad som 
verkligen händer.


Extremt onda män och kvinnor som utgör världens elit har kultiverat 
en virtuellt beteshage, med gräs så grönt att få människor sällan, 
om någonsin, lyfter på huvudet från sitt betande,  
tillräckligt länge för att märka de färgglada öronmärken som häftats 
till deras öron – som på boskap.

Samma människor som inte kan se sitt eget slaveri för att hagen är så 
grön och vacker, 
har en tendens att se som vansinniga "konspirationsteoretiker" de av
 oss som kan se bortom gården och in i  Godsherrens slott.
Nu inser jag till slut varför.

Det är inte så att de som inte ser sin frihet försvinna under ledningen av Makt-Eliten 
"inte vill se den" - de kan helt enkelt inte se vad som händer med dem, på grund av de 
obrutna slöjor som blockera deras synfält.

Alla mänskliga ansträngningar är en filtreringsprocess. Sport är ett av de bästa exemplen. 
Vi spelar specifika sporter tills vi sparkas av spelplanen. De proffsatleter som vi betalar 
en massa pengar för att titta på, blev aldrig utsparkade från spelplanen. 
Där miljontals barn spelar i lägre ligor varje år, filtreras de ut tills det finns cirka 50 kvar 
som går till världskuppen till slut.

Bakom den första slöjan: Det finns över sex miljarder människor på planeten. De flesta av dem 
bor och dör utan att allvarligt tänka på något annat än vad som krävs för att hålla ihop sina liv, 
eller  hålla sig vid liv. Nittio procent av hela mänskligheten kommer att leva och dö utan att ha 
genomträngt det första slöjan.

Den första slöjan: Tio procent av oss kommer att genomtränga det första slöjan och hitta den 
politiska världen. Vi kommer att rösta, vara aktiva och ha en åsikt. Våra åsikter formas av den 
fysiska världen runt oss; Vi har en tendens att acceptera att regeringstjänstemän, folk i massmedia 
och andra "experter" är auktoriteter. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och 
dö utan att ha sett genom det andra slöjan.


Det andra slöjan: Tio procent av oss kommer att tränga igenom 
det andra slöjan, för att utforska 
historiens värld, förhållandet mellan människorna och 
regeringen och betydelsen av självstyre 
genom urgammal och gemensam rätt. Nittio procent av 
folket i denna grupp kommer att leva och 
dö utan att ha sett genom den tredje slöjan.

Den tredje slöjan: Tio procent av oss kommer att genomtränga 
den tredje slöjan för att finna att världens resurser, inklusive 
människor, styrs av extremt rika och maktfulla familjer 
vars bolagiserade etablerade strukturer har, med moderna 
utpressningsstrategier, blir grunden till 
vilken världsekonomin för närvarande är skuldsatt. Nittio procent av folket i denna grupp 
kommer att leva och dö utan att ha genomträngt den fjärde slöjan.

Den fjärde slöjan: Tio procent av oss kommer att se genom den fjärde slöjan, för att upptäcka 
Illuminati, Frimureriet och de andra hemliga sällskapen. Dessa sällskap använder symboler och 
utövar ceremonier som för vidare, från en generation till nästa den komplicerad kunskap som 
används för att hålla de vanliga människorna i politiskt, ekonomiskt och andligt slaveri till de 
äldsta blodslinjerna på jorden. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och dö 
utan att ha genomträngt den femte slöjan.

Den femte slöjan: Tio procent av oss kommer att se igenom den femte slöjan för att lära oss att 
de hemliga sällskapen är så långt avancerade tekniskt, att tidsresor och interstellära 
kommunikationer och rymdfart inte har några gränser. Att kontrollera människors åsikter 
och handlingar, är något deras medlemmar gör så lättvindigt som vi säger till våra barn när 
de måste gå och lägga sig. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och dö 
utan att ha genomträngt den sjätte slöjan.

Den sjätte slöjan: Tio procent av oss kommer att se genom den sjätte slöjan där drakarna, 
ödlorna och utomjordingarna vi trodde var påhittade monster i barnsagor och science fiction, 
är verkliga och är de styrande krafterna bakom de hemliga sällskapen. Nittio procent av folket 
i denna grupp kommer att leva och dö utan att se igenom den sjunde slöjan.

Den sjunde slöjan: Jag vet inte vad som ligger bakom det sjunde slöjan. Jag tror att det är där 
din själ utvecklas till den yttersta punkt i vilken du kan existera på jorden och vara mannen 
Ghandi var, eller någon annan god andlig ledare var -  människor så upplysta de lyser upp 
världen omkring sig, oavsett vad.

Den åttonde slöjan? Att tränga igenom den åttonde slöjan avslöjar förmodligen Gud och den 
rena energin som är livskraften i alla levande saker – vilket jag tror, ​​en och samma.

Den nionde slöjan: Att genomtränga den nionde slöjan, innebär att man bemästrat den rena 
energin som vi kallar kärlek, och därmed blir ett med Gud/Livskraften och dess avsikter. 
Genom att bemästra denna renodlade energi, så omfamnar man givande och stödjande, 
och med det får man en full förståelse för den universella planen som inbegriper offrande, 
död och frälsning/balans. Livet självt har då gått sitt fulla kretslopp, och man ser världen 
genom ett oskyldigt barns ögon, och samtidigt med den djupaste renaste kärlek från den 
åttonde slöjan.


[Det jag insåg med att ”uppleva Gud" är att Skaparen/Alltets källa, formar denna verklighet, 
allt är en del av hans/dess plan, en plan där negativitet skapades som ett sätt att lära oss 
(med hjälp av reptilerna, demonerna och Djävulen etc. som de onda varelserna, med 
satanismen som deras religion]. Läs Robert Shapiro för en större bild. Jag fann det innan 
jag gick igenom den tredje slöjan så jag tror inte att du måste gå igenom de första sex slöjor 
före 7 och 8.]

Om min matte är korrekt finns det bara cirka 60 000 människor på planeten som har genomträngt 
den sjätte slöjan. Ironin här är fantastisk: De som sitter fast bakom slöjorna 1 - 5 har lite annat 
val än att se de personer som har genomträngt slöjorna bortom dem som galna. Med varje slöja 
som genomträngts, så har vi ett exponentiellt krympande antal upplysta människor som anses 
som galna av en exponentiellt ökande massa av mindre upplysta människor.

För att göra ironin än värre -  ju mer någon som är bortom den sjätte slöjan, försöker förklara 
vad han kan se till dem som inte kan se det, desto galnare kommer han att verka i deras ögon.

Vår fiende, staten.

Bakom de första två slöjorna finner vi de flesta människor på planeten. De är statliga redskap: 
De bakom den andra slöjan är de lättlurade väljarna,  vars okunnighet rättfärdigar att politikerna 
skickar dem bakom den första slöjan till att dö i främmande länder som kanonmat - deras roll i 
livet är att tro att de egennyttiga påhitten av Makteliten har med  nationell säkerhet att göra och är 
värda att dö för.
Tredje, fjärde, femte och sjätte slöjorna utgör en fara för staten på grund av att de inte så lätt kan 
användas som verktyg för att samla makt och rikedom från massorna,  för Elitens räkning. 
Det är vanligt att dessa människor offrar en bit av sina relationer med vänner och familj, 
sin karriär och personlig frihet för varje slöja de genomtränger.

Albert Jay Nock (1870-1945), författare till "Our Enemy, the State" (1935) förklarade vad som
händer med dem som finner den sjunde och åttonde slöjan: "Vad var det bästa som staten kunde 
hitta att göra med en verklig Sokrates och en verklig Jesus när den hade dem? Att förgifta en 
och korsfästa den andra, utan någon särskild anledning, mer än att de var alltför generande 
för att få lov att leva längre. "Slutsatser

Så nu vet vi att det inte är så att våra landsmän är så upptagna med sina liv att "de inte vill se", hur de förslavats och utnyttjats. De kan helt enkelt inte se det, precis som jag inte kan se vad som ligger på andra sidan en sluten gardin. Syftet med denna uppsats är trefaldigt: Att hjälpa de människorna i de senare slöjorna att förstå varför massorna inte har annat val än att tolka deras upplysthet som vansinne; 2. För att hjälpa människor bakom de första två slöjorna förstå att, att leva, andas och tänka, bara är början och; 3. Att visa folk att det största äventyret i vårt liv ligger bakom nästa slöja, för det är bara en slöja mindre mellan oss själva och Gud.


(Jag ber om ursäkt för den konstiga formateringen av texten. Fick den i Google Translate, och vet inte hur jag kan omformatera den. Och ids inte skriva om alltihop på nytt.  -  Kent)


För en lite mer omfattande förklaring till hur vi kom att bli en slags slavar, läs den här artikeln:
Så blev du till en slags slav