fredag 7 september 2018

Cospaia — 385 år en anarkistisk republik


Jag har sett den här artikeln på facebook ett par gånger
så antar att Mises Institutet inte misstycker om jag delar
den här.  Det blir ju lite reklam för dem.

Författare: Anthony Caprio
Publicerades 2015-03-24
Översatt av Peter Strömberg
Kopierat från http://www.mises.se/…/…/cospaia-den-anarkistiska-republiken/
värt ett besök för mycket information.
Nästa gång dina vänner säger ”nämn en plats där man testat anarkokapitalism”, kan du stolt svara ”Republiken Cospaia”. I nästan fyrahundra år blomstrade denna pyttelilla republik, mitt i Italien; utan härskare, utan militär, utan krig, utan byråkrati och utan skatter!
Cospaias framgång är en osannolik berättelse som visar hur anmärkningsvärt lite det behövs för att skapa välstånd. Det benämns en ”republik” enbart för att ett råd av äldre, utan tvingande makt, då och då hade möte i kyrkan. Detta landomgärdade territorium hade en area av enbart 330 hektar, ungefär lika stort som en stor bondgård. Populationen varierade över århundradena men var vanligen kring 300 människor fördelade på färre än 100 hushåll. I början var befolkningen analfabeter, med undantag för kyrkpastorn. Republiken blev varken invaderad eller hamnade under en främmande makts kontroll, förutom en kort period under Napoleonkrigen (en konflikt som de överlevde). Trots att territoriet var landomgärdat och långt från handelsvägarna och befolkningen i stort var analfabeter, blomstrade Cospaia och skapade avund bland sina grannar. Detta eftersom de undvek statens ok under nästan fyrahundra år.
Berättelsen om Cospaia tar sin början år 1440. Under denna period bestod den italienska halvön av ett otal små kungariken. Ett av dessa kungariken var känt som Påvedömet och regerades av påven i Rom. Dess granne i norr var Republiken Florens, regerat av familjen Medici. År 1431 blev påve Eugenius IV vald och lånade 25000 floriner av Cosimo di Giovanni de’ Medici, den tidens främste bankir och kungamakare i Republiken Florens. Detta var inte en era av centralbanker och fiatvalutor, vilket betydde att även stater behövde säkerhet för att få låna. Så, påven erbjöd staden Borgo Santo Sepolcro med omgivningar i Tiberdalen som säkerhet till lånet. Föreställ dig att Obama erbjuder Kalifornien som säkerhet till Kina för att kunna betala Obamacare.
Tio år förflöt och Påvedömet kunde inte betala sitt lån. Lantmätare från Florens och Påvedömet kom överens om att den nya gränsen mellan de två rikena skulle vara en ”rio” (latin för flod) vid den övre delen av Tibern. Men lantmätarna gjorde ett misstag. Det fanns mer än en flod i området. En biflod delade sig i två precis vid byn Cospaia.
Även om invånarna i Cospaia var analfabeter förstod de omedelbart vilken tur de haft som plötsligt befann sig utanför såväl Påvedömets som Republiken Florens jurisdiktioner. Blixtsnabbt förklarade sig människorna i Cospaia vara en oberoende republik. Både härskarna i Påvedömet och i Republiken Florens insåg värdet i att ha en ”bufferstat” mellan sina länder, och ingen av dem insisterade på att införliva Cospaia i sin stat. På detta sätt började 385 år av salig anarki.
Till en början baserades ekonomin i Cospaia på byteshandel. Trots sin brist på valuta och utbildning hade människorna i Cospaia det bättre än de i de av staten regerade grannbyarna. Som varande en anarkistisk republik behövde de inte betala någon skatt och där fanns inga härskare som kunde tvinga på dem godtyckliga regler som kunde gagna de med goda förbindelser till makten. Männen i Cospaia blev inte tvingade att delta i vare sig Florens eller Roms krig. Och eftersom de inte hade några härskare som representerade dem fanns det inga som kunde trassla in dem i allianser och de slapp alltså även dessa risker för att bli indragna i krig. Invånarna i Cospaia var fria att utöva sina yrken och utveckla sina familjer på vilket sätt de än fann för gott. Att vara utan härskare tillät människorna att använda sin tid och sin energi på de sätt de fann mest lönsamma.
År 1574 upptäckte människorna i Cospaia ett extremt lönsamt sätt att använda sin tid och sina talanger. Från den nya världen kom det en ny gröda som än i denna dag är viktig för regionen. Grödan var tobak. Genom historien har tobak varit extremt populärt var den än introducerats, och renässansens Italien var inget undantag. Snabbt blev Cospaia känt för sin högkvalitativa tobak. De italienska staternas restriktioner på odlandet och bruket av tobak gjorde sitt till för att öka efterfrågan. Många tror att tobaksförbud är en 1900-talsuppfinning, men moralpolisen var vid god hälsa även på 1600-talet. 1624 utfärdade påve Urban VIII en påvlig bannbulla som förbjöd användandet av tobak på all helig mark. Straffet var bannlysning. Förbudet behölls ändå till 1724 då det avskaffades av påve Benediktus XIII. Självklart bidrog tobaksregleringarna till att hjälpa den Cospaianska ekonomin. Den minskade tillgången och frånvaron av regleringar och tullar gjorde Cospaia till tobakshandelns nav. Snart öppnades det butiker för att dra fördel av den lukrativa handeln. Många av dessa butiker drevs av judar från Genua, Livorno, Civitavecchia, Neapel och Ancona. I de omgivande staterna i Italien var judar en förföljd och noga övervakad minoritet. Under perioder var de förbjudna att inneha egendom och tilläts inte bedriva handel med kristna. Caspaias laissez faire-eonomi tillät denna förföljda minoritet att överleva och blomstra trots den aggressiva miljön i de omgivande staterna.
Genom hela sin historia hade Cospaia inga härskare, inga domstolar och inga nedskrivna lagar förutom frasen ”Perpetua et Firma Libertas” vilken ristades in ovanför deras kyrka år 1610. Grovt översatt blir det ”Frihet — evig och hållfast”.
Tvister hanterades av familjeöverhuvuden och lokala präster. Skiljemännen valdes för sin integritet snarare än för sina politiska kontakter. Det finns inga indikationer på att Cospaia ska ha varit en våldsam plats. Om den var det skulle invånarna ha anslutit sig till Påvedömet eller till Republiken Florens. Istället skedde det omvända. Människor drogs till Cospaia eftersom de där erbjöds möjligheter de förvägrades i de omgivande staterna.
Cospaia beskrivs som ”laglöst” och tillhåll för ”smugglare”. Självklart är dessa anklagelser riktiga. Cospaia hade ingen lag utom Perpetua et Firma Libertas. Och eftersom nästan allt som fördes in i Påvedömet och Republiken Florens var belagt med skatter, var allt som lämnade Cospaia ”insmugglat”. När 1700-talet kom hade Cospaia växt från att ha varit en liten samling hus till ett nav för obeskattad handel. Cospaia var inte enbart tobakens huvudstad i Italien. Förutom tobak flöt textilier, mat och andra varor obeskattade genom landet. Självklart var inte härskarna i de omgivande staterna glada över att andra gjorde sig en hacka utan att de fick en andel. De började kalla Cospaia för ett ”laglöst smugglartillhåll”. Det finns rapporter om att påven och storhertigen av Toscana brevväxlade om hur de skulle ta hand om ”smugglings”-problemet. Under den större delen av Cospaias historia undkom de sina större grannars vrede eftersom de var ett så litet land och härskarna i de omgivande staterna hade oftast större problem än de försumbara inkomstförluster de åsamkades av Cospaias fria marknad.
År 1826 hade staten slutligen fått nog av Cospaias oreserverade framgångar. Påven och storhertigen av Toscana svälte ut den lilla republiken och tvingade de återstående 14 familjeöverhuvudena att underteckna ”underkastelseförklaringen” vilket innebar slutet för 385 år av frihet och anarki. Som kompensation fick regionen tillåtelse att odla en halv miljon tobaksplantor (det var förbjudet att odla tobak någon annan stans) och invånarna fick även varsitt silvermynt präglad med en bild på påven. Myntet kom att kallas för ”papetto”, en sammanslagning av de italienska orden för påve och liten, och fick symbolisera hur lite de fått i utbyte mot sin frihet. Än i denna dag firar människorna i Cospaia en årlig festival för att fira den frihet de en gång åtnjöt. Om du kommer till Italien bör du spana in Festen i Cospaia.
Det är lockande att fråga sig vad som skulle ha hänt om Cospaia hade förblivit fritt in till denna dag. Hade de kunnat överleva till den moderna eran likt San Marino eller Lichtenstein? Hur lockande dessa frågor än är tycker jag att Cospaia har viktiga saker att lära oss. När allt kommer omkring var de en anarkistisk republik som överlevde och blomstrade i 385 år. Det är 385 år utan skatter, krig, härskare eller regleringar. Jag utmanar alla att nämna ett land som överträffat det.

Översatt av Peter Strömberg
söndag 29 juli 2018

Motverka Geoengineering.Cloudbusting.

Detta är lite vid sidan om ämnet för den här bloggen, men är relaterat, och jag har nämnt ämnet här och där, i mina artiklar.

Geoengineering är en term som täcker saker som ”Chemtrails”, HAARP, Nexrad, etc. vilka är helt eller delvis i bruk för att kontrollera vädret, och med det folks levnadsvillkor och matproduktionen.


I många år har man förtigit ämnet och mycket som sagts om det har varit spekulationer eller gissningar samt vittnesmål av olika personer. Men nyligen (sommaren 2018) har ämnet dykt upp i massmedia som en ”lösning” till skogsbränder och torka. Låt er inte förföras av denna propaganda. Det är den gamla ”Problem och Lösnings metoden” i bruk igen. Först skapar man ett problem (torka, oväder, etc. sedan lägger man fram en lösning som är bra för den lilla ”Elit” som håller i detta samhälles trådar – men som sällan är bra för folket eller Naturen.

Men som med allt annat, så finns det normalt bättre, naturligare och billigare lösningar, som inte är väl kända och som medvetet motarbetats eller till och med förbjudits.
Ett argument för Chemtrails har varit att kyla ner planeten på samma sätt som en vulkan gör om den sprider en massa aska. Men om det nu var vad de ville åstadkomma, varför inte sprida vulkanaska istället för metaller och annan skit. Då skulle viktiga mineraler regna ner på oss istället för giftiga ämnen.

Jag tänkte bara beskriva mina erfarenheter med ett verktyg i kampen mot Geoengineering här, som jag pysslat med en del på sista tiden. Detta är så kallad ”Etheric Cloudbusting”. Det bygger på arbetet av pionjärer som Wilhelm Reich och Trevor James Constable, i hur ”Etern” kan påverkas.
Med Ether här menas den kraft som ofta inte erkänns av tradiotionell vetenskap, men är den kraft som ger liv till allt. Andra namn för den är: Orgone, Chi, Prana, Zero point Energy, och Starwars ”The Force”.

Jag blev först medveten om detta i ett inlägg i en facebook grupp i Sydafrika. Kapstaden var på väg att få slut på vattnet, och hela Kapprovinsen hade haft en torka med lite eller inget regn i flera år. Så jag ville gärna se lösningar.

Jag gick med i en Engelsk fb grupp för användare och intreserade av denna metod. Kom i kontakt Med Harry Rhodes, som tagit pionjärernas arbete vidare och utvecklat enkla men effektiva Cloudbusters. Han gav mig instruktioner hur man bygger en sådan.

Jag hade just haft en olycka med bilen och jobben hade så gott som slutat att rulla in, så hade inte pengar att göre en stor Cloudbuster i rostfritt stål, så gjorde en mindre med billigare material. Kostade mig några hundralappar. Jag ville bara se med egna ögon om det här funkade eller ej.
Min första test var en regning dag med jämnt molntäcke. Jag missförsod instuktionerna och inget hände. Så jag lade den åt sidan och tänkte att det kanske var fel material jag använt.

Några dagar senare när det var små lätta moln på himlen, så satte jag ihop den igen och riktade den mot ett moln. Gissa om jag blev förvånad när jag såg molnet upplösas inom några minuter. 
Jag visade några andra hemma, och de var lika förvånade.

Baserat på Trevor James Constables tester med att sätta en på ett flygplan för att skapa regn, så tog jag min i bilen. Det var igen små lätta moln på himmelen. Körde ett par mil och fick några regndroppar på bilrutan och molnen hade tjocknat ovan mig. När jag tittade hemåt var det mest soligt där, men när jag kom hem började det regna så smått.
Detta var inte konkreta bevis, men verkade lovande.
Några dagar senare hade jag en del körning att göra, och körde en hel del på motorvägarna. Mindre Cumulus moln överallt. Men vid det sista stoppet på resan så kom en rejäl åskskur.

Nu är vädret i Johannesburg om sommaren sådant att man ofta har blå himmel först, sedan mindre Cumulus som kan växa till stora åskmoln och ge skyfall på eftermiddagen eller kvällen, så vad som hänt kunde väl ha varit naturligt och utan min påverkan.

Det var först när vi hade en dag då regn var förutsagt av väderlekstjänsten för kl 11:00 och framåt som jag blev övertygad.
Klockan 10:00 satte jag upp min Cloudbuster och riktade den mot strömmen av låga moln som kom från Nordöst. En timme senare hade dessa låga moln nästan upphört, och jag ställde in den emot de större och högre moln som rullade in från Nordväst. Sedan hade jag lite lunch och satte mig för att ta en tupplur i en vilstol vid poolen. Kunde inte somna och började istället titta på molnen.

Jag märkte att de få låga moln som gick förbi ”strålen” av min Cloudbuster löstes upp direkt. Och de större molnen hade långt i fjärran skarpa konturer av stigande åskmoln, men när de kom närmare blev konturerna suddiga och när de var nästan över mig så var molnen upplösta. Detta hände med moln efter moln. Ovan dessa moln var ett tunnt skikt av tunna moln, som verkade opåverkade.
Men när jag gick ut i trädgården och tittade på himlen så kunde jag se mer av himlen bakom min Cloudbuster, och där hade till och med de tunna höga molnen försvunnit och man såg blå himmel.

I alla andra riktningar runt omkring var det moln.
15:30 bestämmer jag mig för att ta ner min Cloudbuster, och de stora molnen löser inte längre upp sig, utan rullar in. Snart hör jag mullret av åska i fjärran. En timme senare så blixtrar och mullrar det regelbundet med nästan inget regn. Någon timme efter det så vräker regnet ner och det åskar rejält.
Detta övertygade mitt skeptiska sinne att min Cloudbuster fungerade till annat än att sudda ut små lätta moln.

Senare tog jag del i att skapa regn i Kapstaden, tillsammans med folk from Europa som riktade sina cloubusters ner i marken mot ställen avsedda att leda luftströmmar och regn mot Kapstaden. Vid flera tillfällen kunde jag se en effekt av både min och andras cloudbusters på vindarna i den datamodell som tillhandahålls här: https://earth.nullschool.net/


Detta kan verka helt vansinnigt, och jag förväntar mig inte att du skall tro på det. Men jag kan bara beskriva vad jag observerar.

Nu är jag den förste att säga att många saker kan påverka väder och vår omgivning. De som är familjära med Attraktionslagen, känner till detta. Men det verkar som om enbart ”mind-power” inte är nog för att motverka de väderfenomen som skapas genom chemtrails och olika radarinstallationer, men med några cloudbusters tycks man kunna tippa balansen och skapa regnen – eller vad det nu är som är mer naturligt och önskvärt.

Ibland kan det ta tid, om det inte finns nog med fuktighet i luften för att skapa regn. Då får man först försöka mota eller leda dit lite fuktig luft.

Det började regna i Californien strax efter att några där skaffat sig cloudbusters och börjat följa direktiv i samordnad användning.

Kapstaden har haft mer regn än tidigare år. Kanske är dessa sammanträffanden eller den naturliga utjämningen av saker och ting, men med de pågående geoengineeringsprogrammen så tror jag att vi hade en inverkan på vädret. Titta gärna på olika YouTube videos av Trevor James Constable om hans resultat, där han till och med får det att regna i Los Angeles under sommaren – vilket är mycket ovanligt.

Om detta låter intressant och du skulle vilja ta del av detta för att motverka geoengineering, kontakta mig och jag kan sätta dig i kontakt med den grupp jag är med i. De är ganska noga med vem de släpper in, för att de haft dåliga erfarenheter med en som lärde sig en del, och sedan gick sin egen väg och orsakade konflikter mellan sina och gruppen i Englands användningar av cludbusters och en gång så skulle denna utbrytare hjälpa en vän som skulle på skidsemester i Franska Alperna och orsakade så mycket snö att det blev problem där, och att floden Seine svämmade över när all snön senare smälte.

Av denna anledning är Harry Rhodes inte pigg på att lära ut hur man bygger en Cloudbuster längre, utan säljer mindre men effektiva sådana till ett rimligt pris. De kan köpas när man väl godtagits som medlem i gruppen.
Hur som helst, så är den svåra biten av allt detta, att lära sig tyda satellitbilder och väderinformation för att bäst rätta till väderförhållanden när så behövs. Detta kan ta år att lära sig. De flesta bryr sig inte utan följer hellre Harrys direktiv.

På en lokal nivå så är en Cloudbuster normalt effektiv i att rensa himlen på Chemtrails och återställa blå himmel. Så många köper en för bara det syftet.
Orgonit Cloudbusters är också effektiva i det syftet, vad jag förstår, men tycks inte ha den räckvidd som Etheric Cloudbusters har. De kostar också mer att bygga, med sina kopparrör, kvartskristaller och andra komponenter. Gå till facebookgruppen ”Orgonite gifting Sweden” eller studera denna hemsida om du vill veta mer om Orgonite. https://www.orgoniseafrica.com/

En del har använt sina små Cloudbusters för att rikta den mot en kroppsdel eller hela kroppen i syfte att bota sjukdomar eller krämpor. Detta tycks ha en positiv effekt i många fall.

Jag har också märkt att ibland så ser man tydliga effekter av användandet, medan andra gånger så verkar det inte ha någon effekt på vädret. Men om man tittar på sattelitbilder etc. så kan man ofta se en effekt, som ligger bortom ens synfält.

Personligen ser jag gruppaktriviteterna som viktigast och mest effektiva. Det är effekterna i det långa loppet som räknas. Tydligen så är det stället i öknen i USA som Wilhelm Reich testade sin Cloudbuster fortfarande en liten oas som får mer regn är omkringliggande områden.

Här är lite länkar och videos, som kan ge lite mer info om detta, och som inte är belagt med någon slags sekretess eller kräver ett medlemskap eller att man följer en viss grupps regler – utan är allmänt tillgänglig för vem som helst.

Jag brukar börja med denna video av Harry Rhodes där han pratar lite om vad dessa Cloudbusters kan göra.

Här är en av Trevor James Constables videos. Det finns fler på YouTube, så leta vidare om du vill.


Här är en sida av en site som behandlar ämnet. Studera detta och bli inte skrämd av hur farligt det kan vara att vidröra en. De som vi använder är små och ofarliga. När jag först började sudda moln fick jag lite huvudvärk i ett par timmar, så använde handskar efter det, och hade inga mer problem.

En del som använt Orgonit, blir lite upprörda av några kommentarer av en skribent där. Kom bara ihåg att alla kan ha sin åsikt, och alla kan vi ha rätt eller fel. Att fördöma ett ämne helt för att man inte håller med om vad en person säger om det, är inte så bra.

https://montalk.net/science/73/cloudbusting-resources
Om du söker vidare kanske du hittar mer bra resurser eller videos.

Hoppas detta varit av intresse.

Kent


Denna bild tog jag vid mitt hus i England där jag satte upp min Cloudbuster. Så här såg himlen ut länge. Detta var den riktning molnen kom ifrån och dit jag riktat min apparat.

Bilden nedan visar hur himlen såg ut "bakom" min Cloudbuster. Om du vill ha lite generell information som inte ofta nämns i massmedia om "Klimathotet"  här är en informativ Webb-Bok i ämnet, som jag kan rekommendera:

https://klimathotet.com 

söndag 22 april 2018

Lathund för ”Regimkritiker”


Om du är en av dem som inte håller med om vad som händer i Sverige och Europa och yttrar ditt missnöje eller exempel på maktmissbruk, våld mot Svenskar, etc. så bör du ta en titt på dessa punkter som ett sätt att kanske rädda ditt eget skinn ifall du skulle bli utvald att tjäna som exempel på vad som händer med dem som vågar uttala sig om dessa saker.


Ofta är de som yttrar sig kritiskt äldre människor, som kommer ihåg när vi kunde lämna dörrar olåsta och röra oss som vi ville utan risk att bli antastade, bestulna, hotade, våldtagna eller misshandlade. Kanske har de själva utsatts för något av detta, eller har vänner som fått lida detta öde. De är också vana vid ett land där man kan säga sin mening utan att bli indragen till polisen för förhör eller dömd för något ”tankebrott”, så de tar för givet att man fortfarande kan göra så i vårt land.

Jag har skrivit mer utförligt om vad man kan göra för att skydda sig i andra längre artiklar. Men det mesta av det är troligen för avancerat för de flesta. Så här är några enkla punkter att hålla i tankarna:

1. Tänk dig för innan du skriver eller säger något som kommer att gå ut offentligt, som i sociala medier, kommentarer i bloggar eller olika grupper. Om du talar inför främlingar, samma sak.
Antingen så säger du bara kalla fakta utan åsikter eller bedömningar. Saker som lätt kan bevisas. Låt dina åhörare göra bedömningar om det du sagt eller ha sina åsikter. Om du vill kritisera en annan religion, använd bevisbara citat från deras egna texter eller uttalanden gjorda av dess ledare eller anhängare eller dåd som gjorts i namnet av den religionen. Igen, bara bevisbara fakta.


Eller använd den mer oskyldiga meningsformen ”En Fråga”. När du ställer en fråga, så behöver du inte bevisa något som helst. Du har inte tagit en ståndpunkt. Istället så fiskar du efter andras ståndpunkter eller fakta. Men en rätt formulerad fråga kan också säga mycket om vad du själv vill få sagt utan att för den skull kunna bli anklagad för att ha påstått något.

2. Ge inte polisen eller tjänstemän något som de kan använda emot dig. Säg så lite som möjligt till dem. Medge inte något brott, eller annat som skulle kunna användas emot dig. Kom ihåg vad den Amerikanska polisen alltid säger till dem de anhåller. ”Du har rätten att förbli tyst. Allt du säger, kan och kommer att användas emot dig.” ”KOMMER ATT ANVÄNDAS EMOT DIG”. Anta att de vill sätta dit dig eller att de är under påtryckningar från sina överordnade att göra så. Detta kan vara så enkelt som att svara ”Ingen kommentar” på alla frågor eller påståenden riktade till dig. Eller om du vill ha lite mer roligt, bemöt allt med en motfråga. Spela helst in alla konversationer med mobilen eller annan apparat. Ha gärna vittnen med dig.

3. Om du sägs ha begått ett brott, be att få träffa ditt brottsoffer, så att du kan göra denne/a hel genom att privat gottgöra din skada. Den offentliga ”rättviseapparaten” är menad att endast tas till när folk inte kan reda ut saker och ting emellan sig. Så genom att begära detta så erbjuder du dig att bespara det offentliga en massa arbete och kostnader. Påpeka gärna att detta är vad du vill åstadkomma. Vidare är det högst troligt att de inte kan hitta någon som är villig att träda fram som en skadelidande part, när det gäller vad du anklagas för att ha sagt eller gjort. Inget brottsoffer – inget brott.
Och om de hittar någon, be dem förklara hur du skadat dem personligen. Godta bara faktiskt påvisbar personlig skada - inte generaliteter eller ogillanden. Om de kommer med det nu så populära ”Jag blev kränkt av vad du skrev/sade.” gräv gärna lite med olika frågor som kommer att etablera att folk kan bli kränkta av alla möjliga saker. Eller erbjud den kränkte att kränka dig tillbaks – då borde ni vara kvitt.

4. Ifrågasätt alla bevis och begär att de absolut bevisar dess äkthet. Om de tagit skärmdumpar av facebook eller Twitter kommentarer eller inlägg. Be att de bevisar att detta inte var ett resultat av att någon hackat kontot, eller fotoshoppat dessa påstådda bevis. Folk har klarat sig från domar bara med denna enkla metod. Svar inte på frågor huruvida du skrivit vad de visar upp. Om de frågar, kontra med ”Ber du mig vittna emot mig själv? Är det inte en urgammal laga princip att man inte behöver göra det?”.


5. Om du blir kallad skriftligen för ett förhör, skriv tillbaks
och förklara att ingen kan tvingas att göra saker för en annan utan ersättning, eftersom detta vore detsamma som slaveri. Och sedan de får betalt för att kontakta dig och intervjua dig, så vill du också ersättas för din tid. Dra till med ett vanligt arvode och förklara att du tyvärr inte litar på att de kommer att ersätta dig ifall du kommer, så om de vill att du kommer får de vara så snälla och betala den uppskattade tiden, inklusive restid och reskostnad, i förskott. Så snart deras betalning har gått igenom kommer du att kontakta dem för att avtala en tid. Om förhöret drar över den tid de betalt för (vilket inte är stor chans att de kommer att göra) säg att tiden är nu slut och att när de betalar för ytterligare tid är de välkomna att återkomma. Ringer de, så gör du detta muntligen. Var vänlig och trevlig.

6. Om någon skulle antyda att du inte är vid dina sinnens fulla bruk, och behöver undersökas av en psykiater, kontra med ”Säger du att jag är SINNESSJUK??? Jag tror en så allvarlig anklagelse kan få svåra konsekvenser.” Vänd dig till andra närvarande och fråga dem? ”Hörde du med att han/hon antydde att jag var sinnessjuk?”. Se hur de med en gång försöker ta tillbaks vad de sade.

Jag tror dessa tips får räcka, annars blir det lätt för komplicerat. Öva gärna situationer av arrest eller telefonsamtal med myndigheter eller polis med vänner eller likasinnade, så att du inte drabbas av tunghäfta om det verkligen skulle inträffa. Och du, var inte rädd för dem. De är bara människor, precis som du och jag. De kanske till och med, i sina egna sinnen, håller med dig och skulle välkomna alla ursäkter att lägga ner fallet.


Vill du lära mer om andra metoder i samma anda, så hittar du en del smått och gott i dessa artiklar:


Kluriga frågor:
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/03/kluriga-fragor-dethander-da-och-da-att.html


Gör ditt eget ID:

När myndigheterna kommer:

Den sista har mer länkar för fler sätt att befästa sin frihet och att slå sönder det "Offentligas" antagande att vi alla villigt gått med på att underställa oss dem och ge dem full auktoritet över oss och våra liv.

Lycka till och glöm inte att ha lite roligt med detta. Det är en otrolig tillfredsställelse att vinna den minsta lilla seger. Det kräver mest ihärdighet, vänlighet, bestämdhet, medmänsklig kärlek (för vi ställs aldrig inför de verkliga bovarna - bara deras anställda), mod och en insikt att vi har att göra med människor som varken är förmer eller överordnade oss.
Den enda legitima anledningen att någon kan vara överordnad en annan människa, är att dem emellan så har de gjort en överenskommelse om detta. Normalt i utbyte mot betalning och under schemalagda timmar. När fick du sist betalt för att lyda dessa clowner?


Kent Bengtssonfredag 16 mars 2018

Därför behöver du förstå lite om ”lagen”.
Vi har indoktrinerats om så mycket hela våra liv, att oavsett hur vakna vi anser oss vara så kan vi vara säkra på att vi fortfarande bär på saker vi inte tänkt på att kritiskt granska. Vi är alla offer för Mind Control i en eller annan form.

När jag skriver detta har just en äldre Svensk dam blivit dömd för ”Hets mot folkgrupp” för att hon uttryckt sig hårt eller negativt om invandrare som våldför sig på Svenskar. Det bör nämnas att fyra av dessa slog henne medvetslös när hon snällt bad dem kliva åt sidan eftersom de blockerade cykelbanan hon använde. Hon vaknade först på sjukhuset med allvarliga skador. Så polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolen fann det motiverat att efter denna pärs, och det påföljande brukandet av sin yttrandefrihet. behandla henne som en kriminell fara för den Muslimska ”Folkgruppen” och möjligen kasta henne i fängelse så att hon troligen förlorar sin lägenhet, vilken då kanske kan tas över av behövande invandrare. Nu har jag inte studerat detta så noga, men jag lyssnade på en liten video där hon talar om vad som hänt henne. Hon heter Christina Öberg.

Nu kan man bli väldig upprörd över att detta kan hända i vårt kära Sverige, och sätta igång och klaga och anklaga både invandrare och Staten. Men detta leder inte till något mer än att man kanske fått lättat på trycket en smula.

Christina skulle om hon hade haft en liten grundförståelse av grundläggande laga principer och hur det system vi lever med, är konstruerat, troligen kunnat stoppa detta innan det blev så här allvarligt.

Hon gjorde troligen ett antal misstag som gjorde det möjligt att döma henne så här.
Om jag skall gissa, så vittnade hon emot sig själv genom att svara på frågor artigt och lydigt. Hon identifierade sig som en Svensk Medborgare med Namn och personnummer. Hon ställde troligen inte många frågor till alla berörda. Hon krävde inte att ha två vittnen med sig i förhören och spelade inte in förhören själv. Hon bad troligen inte om namn och nummer på de polismän som var inblandade eller åklagaren eller den som gjort anmälan mot henne. Hon krävde troligen inte att få veta vem hon skadat med det hon skrivit. Hon krävde troligen inte bevis på att den lag man säger att hon brutit mot faktiskt tillämpar på henne, eller ens är tillämplig i fallet. Hon påvisade troligen inte de jäv som absolut förelåg i hanteringen av ärendet. Hon kvalificerade troligen inte sin namnteckning i saker hon skrev under i detta ärende eller ifrågasatte vad de behöver hennes underskrift för. Hon lydde troligen ett antal order utan att säga att hon gjorde detta under hot och tvång och verkställde det hon beordrades att göra för egen maskin istället för att bara röra sig när hon blev fysiskt berörd. Hon gjorde troligen inte motanmälningar mot de tjänstemän som agerat på denna löjliga anmälan och sedan förgripit sig på henne och hennes frihet. Ej heller mot den som gjorde anmälan i första hand.
Med andra ord, så satte hon till stor del dit sig själv.


Nu säger du kanske, käre läsare, att man skall inte behöva kunna en massa om dessa saker om man inte gjort något ont, utan snarare är ett offer för våld och överförmynderi.
Det är väl i och för sig sant – i en värld som styrs av förnuft, godhet och rättvisa. Men det borde vara uppenbart för envar att en sådan värld har vi inte idag. Och har troligen inte haft på många år.
Så att tro att man är skyddad bara för att man inte begått några riktiga brott, är tämligen blåögt.

Men när jag uppmanar folk i sociala medier att lära sig mer om dessa saker, så de kan försvara sig om de skulle angripas av den offentliga sektorn, så är ytterst få intresserade. Fråga mig inte varför. Skulle jag gissa så skulle jag tro att det har med den livslånga indoktrineringen att göra. Det är som om man säger ordet ”Lag” så slår ett hypnotisk kommando i det undermedvetna till och hjärnan stängs av på personen i fråga. Eller så är alla så rädda och kuvade redan att de hellre lägger sig ner och spelar döda än att kämpa för sina liv och sin frihet. Se bara hur få som ville ställa upp och hjälpa Christina – fastän hon bad om hjälp i sin video.

Om jag skulle täcka alla de saker jag nämner ovan, så skulle den här artikeln bli väldigt lång. Men jag har i olika artiklar här i bloggen behandlat så gott som allt av det. Och har jag inte skrivit om det så behandlar de jag länkat till dessa saker mer utförligt. Varför inte ta en liten bit varje dag och ladda ner intervjuer etc. och lyssna till dem på din telefon eller en MP3 spelare när du städar, färdas, går ut med hunden, etc. Detta slags självförsvar kräver att man utvecklar ett annorlunda tänkande och att man kritiskt granskar och ifrågasätter allt möjligt.

När jag säger ”Studera laga principer” så menar jag inte att vi skall sitta och läsa igenom alla miljoner sidor av regelverk och trams som produceras av regeringen eller EU. Snarare behöver du förstå att ingen kan äga dig utan ditt medgivande – och i ”maktens” ögon har du givit ditt medgivande till att behandlas mer eller mindre som en livegen. Så du behöver först förstå hur du hamnade i denna fälla – du måste förstå fällans natur.

Du kunde göra värre ifrån dig än att skaffa en populär bok om Kontrakt-lag, och läsa den väl. Samma med en bok om Administrativ lag, om Stiftelselag och kanske Internationell lag. Men innan det börja med artiklarna jag länkat till i slutet på artikeln och länkarna i dem. Då kommer dessa andra böcker att komplettera denna kunskap. Plus följ gärna dem du gillar av de banbrytare jag länkat till.

En jämförelse.

Kommer du ihåg den gamla filmen ”The Matrix”?
Det handlade om en framtid där de flesta människor spenderade sina liv i en balja med näringslösning och hade en massa slangar kopplade till kroppen. De tjänade som energi-alstrare år de maskiner som tagit över världen. Men för att hålla människorna villiga att fortsätta leva så hade maskinerna skapat en illusionsvärld – lite som den falska verkligheten i ett dataspel. Alla hade en roll i denna värld, och den liknade precis den värld vi har idag. Verkligheten på Jorden var i stark kontrast till denna fantasivärld. De frihetskämpar och de spillror av mänskligheten som dragit sig undan maskinerna till underjordiska kamrar, levde i en blekare tillvaro där de ständigt fick kämpa för att hålla sig undan maskinerna som inte tolererade fria människor.

Parallellerna till vad vi har idag som samhälle är slående om man vaknat lite. Vi människor som bygger, tillverkar, odlar, transporterar, utbildar, städar, lagar mat, administrerar, etc. etc. är som samhällets batterier. Utan oss så stannar allt. Utan oss finns inget välstånd. Allt de rika och allt regeringar och religioner har kommer från oss, de producerande människorna.

Vi har också en Avatar i dataspelet, precis som alla ”batterier” i The Matrix. Detta är vår juridiska PERSON. Detta är inte oss som människor, det är en spelpjäs i den fiktion som det här samhället utgör, vilken vi använder för att ta del i detta samhälle. Allt annat i samhället är också juridiska personer (läs: Påhitt eller Hjärnspöken). Bolag, banker, regeringar, kommuner, landsting, militären, EU, FN, IMF, etc. etc. Till och med mark och fastigheter är i samhället ögon inte verkliga för man har skapat re-presentationer (om-presentationer) av dessa verkliga ting, i form av värdepapper och titlar till olika saker. Vi handlar inte med mark, hus eller lägenheter. Vi handlar med de värdepapper som representerar dem. När vi går och köper mat, så köper vi kvittot med våra ”låtsaspengar” maten bara följer med på köpet. Det inbillade kan aldrig uppnå likställdhet med det påtagliga. Allt i det här samhället är påhittat, men liknar verkligheten. Men ingen människa eller fiktion kan råda över vad Universums Skapare skapat. Så man skapade en ”tanke-värld” istället, för att kringgå verkligheten. Sedan så inbillar man alla genom utbildning, media, och ständig samverkan med detta fantasisystem att det faktiskt är verkligt och att det inte råder någon skillnad mellan verkligheten och fiktionerna som speglar den.

Nu säger jag inte att allt detta är dåligt och att vi inte bör ha fiktioner som fyller olika roller och syften. Vad jag säger är att det är fel att våra skapelser blivit till våra Herrar. Skaparen bör alltid vara överordnad sin skapelse. Men är vi det idag? Om vi alla är födda som en del av Naturen med lika rättigheter och värde, så kan inte en annan eller en grupp av andra förslava någon? Därför kan vi endast underordna oss fiktionerna ovan, frivilligt. Vi måste också ha oinskränkt rättighet att dra oss ur dem ifall de börjar missbrukas eller vi inte längre vill delta i det spelet. Idag missbrukas de något helt otroligt, men meddela din arbetsgivare och Skattemyndigheten att du därför vill undanhålla din medverkan och få hela summan av det du producerat för, och se om de är villiga att låta dig dra dig ur.
En skapelse som blir mäktigare än sin skapare, blir ofta till ett monster. Många filmer har detta tema.

Precis som maskinerna i The Matrix, så vill inte de psykopater (mestadels) som styr detta låtsassamhälle, att vi skall inse sanningen om vår situation. De ser inte oss som jämlikar utan som lägre stående varelser, vilka är där för att tjäna dem, men de vill att vi TROR att vi som pjäserna i deras spel har makten, genom att få oss att gå och rösta på meningslösa partier som alla gör som deras överhet anbefaller.

Varför tar jag nu upp denna film som en liknelse till vårt samhälle vi har idag?

Jo, för det spelar ingen roll vad människorna i ”The Matrix” tror och gör – eftersom de inte agerar i den påtagliga verkligheten. De spelar som pjäserna i någon annans spel. Ett spel med regler de inte kan påverka. Regler som kan skrivas om när som helst och hur som helst, utan att de kan göra något åt det i sina roller som spelpjäser. I filmen så var det också så att ”Om spelpjäsen i The Matrix dog, så dog också den verkliga människan ute i verkligheten”.

Låt oss nu anta att en smart maskin kom på en annan energikälla som inte krävde dessa besvärliga människor. Då skulle de inte längre behöva dessa, och skulle göra sig av med dem. Vilket är lätt om de ligger i ett bad med slangar uppkopplade till kropp och hjärnor. Allt de skulle behöva göra är att se till att alla dog som spelpjäser i The Matrix. Eller att man matade in gifter i den slang som normalt tillhandahöll föda.

Idag har vi en värld där ledarskiktet inte behöver oss snart. Vi har självkörande bilar och robotar som kan gå och lära sig själva. Snart kommer nästan alla jobb att kunna göras av dem. Så varför ha kvar alla dessa människor? Därför ser åtminstone vi ”konspirationsteoretiker” att man har ett antal program på gång för att ta död på en massa folk. Man försöker dra igång ett krig mellan Ryssland och Väst. Man importerar en massa folk in i Europa som verkar vara fientliga eller hitskickade för att orsaka oroligheter, våld och brott, så att man kan få ett inbördeskrig mellan lokalbefolkningen och de senare invandrarna. Tänk om hela Europa blev som Kosovo och det forna Jugoslavien.

Eller så försöker man göra oss människor till lydiga maskiner med begränsad tankeverksamhet. Det programmet tycks också gå bra, om man ser på alla som går med näsan i mobilen hela tiden, eller vore villiga att ha ett chip i handen, så de slipper hålla reda på betalkort eller kontanter.

Så vi som inte gillar detta, blir till ”Samhällets fiender” i maktelitens ögon. Och måste tystas.


Den fördel vi har.

Men vi har en liten fördel fortfarande. Vi har ännu inte en uttalad diktatur. Istället låtsas man att vi har en riktig demokrati och att vi har rättviseprocedurer och ”lag och ordning”. Man vill ogärna släppa katten ur säcken och öppet erkänna att ”Vi skiter i lagen eller vad ni tycker och tror. Vi har polis och en armé av tjänstemän och med denna makt så kan vi trampa på folket hur mycket vi vill.”

Nej, man vill helst ge sken av att allt går rätt till och därför följer man sina procedurer och har förhör och rättegångar etc.
Detta ger oss en chans att försvara oss – OM vi förstår lite om hur de arbetar och tänker och vad de är menade att rätta sig efter.

Så studera dessa saker jag föreslår och annat du finner på den resan. Skaffa vänner som vill det samma. Öva olika situationer med dem, så att när en verklig situation kommer, att du har lite övning i vad du bör och inte bör säga. Gå och sitt som åskådare i domstolar och se vad som pågår där och tänk sedan på hur du skulle agerat om du var den åklagade. Auktorisera de vänner du litar på och som förstått en del, att agera för dig ifall du blir häktad eller fängslad. Gör detta för varann. Ta steg för att särställa dig och din juridiska person, så att du har systemets medgivande i viss grad att du inte automatiskt kan ses som denna abstraktion. Detta kräver studier och engagemang.

Tänk också på allt du gör och säger i det offentliga rummet. Man kan säga saker på olika sätt. Så välj sätt som är mindre riskabla och inte kan tolkas som det ena eller det andra som nu ses som rasistiskt eller folkgruppsfientligt. Det är inte 1970 längre.

Frågor är mycket mer oskyldiga än påståenden, och man kan säga mycket med en väl uttänkt fråga.
Att berätta vad som faktiskt hände kan heller knappast ses som förtal eller hets mot folkgrupp, så länge man håller åsikter och bedömningar borta från det hela. De som måste ta till vidrigt rasistiska bilder, skämt eller citat, förtjänar nästan att få en smäll på fingrarna. Om inte annat för att de är så dumma att de inte kan komma på ett smart sätt att säga vad de vill få sagt, utan att riskera bråk med ”rätts”-väsendet.

Nu kanske du undrar ”Har någon någonsin haft någon framgång med dessa metoder du förespråkar? Är det verkligen någon mening med att ens försöka vinna över detta riggade system?”

Vi har i Sverige några få eldsjälar som haft viss framgång med olika sådana tillvägagångssätt. De är inte många, men de bevisar att det kan göras.
Själv har jag praktiserat vad jag lär i utlandet – mest England. Och jag har haft nog med framgångar för att se att det är mer än slumpen som givit mig dessa. Läs gärna sidan ”Min resa” om du vill se vad jag gjort.
Många av de metoder jag föreslår är mer eller mindre universella. De bör funka i de flesta länder som låtsas att de är fria demokratiska länder.

En viktig del i allt detta är att bli av med rädslan för folket i den offentliga sektorn. Att ha lite som de kan beslagta, kan vara en fördel. Hur kan man straffa någon som inte har något att förlora? Det kanske är därför så många äldre börjar bli frispråkiga. De har levt sitt liv och har inte långt kvar, så kan ta sig risker som andra kanske drar sig för. Och om myndigheterna slår ner hårt på dem, så gräver de bara sin egen grav, på grund av den avsky de kommer att skapa för sig själva.

Om du vill lära mer om alternativa lösningar.

Här är vad jag föreslår. Om du redan läst eller studerat en del av detta, så kan du hoppa över dessa. Men det skadar aldrig att gå över grunderna igen. Ofta hittar man nya infallsvinklar eller får nya insikter, när man går igenom något igen. Om inte annat för att man lärt mer på annat håll sedan sist.

I den här bloggen, inklusive länkar för vidare studier:

Din Personliga Person. Lär dig om ditt ”alter-ego” - din fiktiva representant.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/02/din-personliga-person-vem-ar-du-hur-fri.html

Vad är Sverige? Lär dig om vad Sverige är, eller rättare sagt, vad de två olika Sverige är, som vi dagligen har att göra med.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/03/vad-ar-sverige-dettakan-vid-forsta.html

Svenska Medborgare är inte Svenskar. Mer om de två Sverige och oss och vår PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/03/svenska-medborgare-ar-inte-svenskar.html

Lever vi i verkligheten eller en Drömvärld?Här tar jag en djupare titt på vår uppenbara oförmåga att se igenom illusionerna och fiktionerna i våra liv.

En annorlunda Identitetshandling.
Gör ditt eget ID, så du inte riskerar att förväxlas med din PERSON.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/06/enannorlunda-identitets-handling-jag.html

Öppet brev till Myndighetspersoner.
Kan användas när du angrips av orderföljare.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/05/oppet-brev-till-myndighetspersoner.html 
När Myndigheterna kommer.Tips och strategier i att hantera eller tas med inspektörer från olika myndigheter.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2016/12/nar-myndigheterna-kommer.html

En relativt enkel Administrativ Process. Hur man får sin motståndares medgivande till olika saker och ett privat administrativt domslut, som kan rädda en, om fallet trots allt går till domstol.http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/04/en-relativt-enkel-administrativprocess.html

Lär dig mer.
En sida med en samling material som kan vara relevant, på svenska, från olika författare, och några ord från mig själv. Länkar till annat material.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/blog-page.html
Om du studerar OK på Engelska, så är denna sida från min Engelskspråkiga version bättre:
http://safreedomseeker.blogspot.co.za/p/educate-yourself.html

Min resa. Du kan skippa kapitlen om barndom, tonår och scientologin. Resten bör vara av intresse om du vill tillämpa dessa saker.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/p/o.html

Nu är det dags att vidga studierna till sådant utanför mina skrifter och dem jag lärt mig från.
En bra grundning i Lag som sådant kan vara en utomordentlig tillgång att ha. De äldsta lagarna är de mest grundläggande och har jag inte fel så har de prioritet över senare påfund om konflikt råder mellan dem och en senare lag eller regel.
Den äldsta lagboken vi har är Bibeln. Många av de principer som används än i dag kommer från denna bok. Den kanske är en blandning av sanning och dikt, men jag säger inte att vi skall läsa den som en religiös text, utan för att få en bra grund till dagens rättsväsen.

Sedan har vi de Romerska ”Maxims of Law”. Vissa hävdar att de inte längre har betydelse, låt det vara deras tolkning. Jag har ofta inkluderat dem jag gillat i mina skrivelser och till och med nämnt den om att inte vittna mot sig själv i domstol, och domaren gav mig rätt. Du hittar dem här:
https://famguardian.org/Publications/BouvierMaximsOfLaw/BouviersMaxims.htm
Många kan verka irrelevanta eller konstiga, men de innehåller ett antal pärlor.

Sedan föreslår jag böckerna om olika lagformer jag nämner ovan. Lägg till en bra text som förklarar värdepapper, obligationer, aktier, etc.

Har du kommit så här långt har du kommit längre än mig, så jag har inget mer att lära dig. Kanske du kan lära mig ett och annat.

Om vi tittar på naturen, som är det närmaste jag tror vi kan komma vad vår skapare avsåg, så är överlevnad eller frihet inte givna tillstånd. Det är en hård värld där liv och rätten att leva sitt liv är något som måste försvaras på olika sätt av olika livsformer. En buffel äter gräs och är för det mesta fredlig, men försök döda den eller dess barn eller vänner, och du kan få smaka på sparkar och vassa horn.

Mänskligheten har på det stora hela inte rest sig högt över detta, och vill man inte bli någon annans föda (bildligt talat) så får man lära sig hur man försvarar sig.

Se på munkarna i det Kinesiska Shaolin Klostret. De blev regelbundet anfallna av rövare som plundrade deras Tempel och skadade och dödade dem samtidigt. De tröttnade på detta och sökte vitt och brett efter de bästa krigarna som fanns, och betalade dem för att komma och lära dem hur man försvarar sig själv. De lärde sig många stridstekniker och vidareutvecklade dessa med deras egen kunskap om själen och den mystiska kraften ”Chi”. De är fredliga och varma människor, men jag antar att få här i världen skulle vara villiga att gå i närstrid med någon av dem.

Lite på det viset behöver vi vara. Visa kärlek, omtanke och förståelse. Men var för den skulle inte en dörrmatta för arroganta makthavare och deras orderföljare.

Kentsöndag 11 mars 2018

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott....
….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös.

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade.

När de får makten verkar den allmänna attityden vara att de nu har givits rätten att göra vad fan de vill. Till och med ändra grundlagen eller trampa på mänskliga rättigheter.
Så hur kommer det sig att vi kan se ett brott som en våldtäkt eller ett rån som ett brott, fastän förövarna var fler än offret, och enligt den ”heliga” demokratiprincipen borde foga sig, men inte ser ett brott mot folket begånget av förrädare och brottslingar som maskerar sig som ”Folkets Representanter”, som ett brott?
Hade Stickan Andersson kanske rätt när han sade ”Folk är inte så dumma som vi tror – de är dummare.”

Nu säger en del: ”Ja, demokrati är inte perfekt, men det är i alla fall bättre än andra system.”

Nåväl. Låt oss ta fasta på det, för ögonblicket. Så om vi nu skall ha demokrati, hur kan man utforma den för att göra den så bra som möjligt? I det förflutna så infördes ”Representativ Demokrati” för att det inte fanns möjlighet att låta alla ha ett ord i alla beslut som skall fattas i ett samhälle. Så man hittade på olika politiska partier som hade olika åsikter om hur saker och ting skulle skötas och som vurmade om vissa gruppers intressen inom befolkningen – som arbetarpartiet eller bondepartiet. Och folk gick och röstade på det parti man gillade mest eller trodde skulle se efter ens egna intressen bäst.

Men detta är idag inte längre nödvändigt. Vi skulle kunna lägga ner Riksdagen och de olika partierna och införa Direktdemokrati. Man skulle kunna ha detta på lokalnivå i varje stad eller kommun för lokala frågor, samt på riksnivå för hela landet. Hur skulle då detta göras?

Varför inte använda den algoritm som används för kryptovalutorna, eller fingeravtryck eller retina läsare, så att alla får ett ”väljarkonto” som inte kan förfalskas. Sedan när någon vill ha en folkomröstning skulle man kunna ha något system där, om personen i fråga kan få tillräckligt med stöd för sin fråga, så kan den tas upp i en lokal eller nationell folkomröstning. I Schweiz tror jag detta kan göras om man får över 100 000 namnunderskrifter för sin sak. Vi skulle kunna ha något liknande. Sedan skulle alla (de som orkar lyfta arslet från TV soffan till datorn) kunna ge sin röst till de olika alternativen som föreslås i saken. Det vinnande alternativet blir en ny lag eller regel.

Man skulle också få ha vissa begränsningar på plats om vad som skulle kunna röstas på. Till exempel så skulle brott inte kunna göras lagliga. Och det skulle behövas en lista med saker som ansågs som obestridliga rättigheter och friheter, vilket ingen individ eller grupp av individer har rätten att ändra på. Dessa skulle kunna fastställas med samma system och säg att åtminstone 2/3 av väljarna måste vara överens här. Detta skulle bli en slags grundlag.

Så, om en fråga kom till omröstning så skulle den avgöras med en folkomröstning. Om frågan bara var av lokalt intresse, så skulle det vara en lokal omröstning.Detta skulle ta död på alla partier och på politiker. Vi skulle alla stå som jämlikar inför varann, och Staten skulle kunna krympas till en verkställande funktion där tjänstemän agerar enligt folkets vilja. De som ville påverka opinionen fick göra så med egna medel. Storbolagen skulle inte kunna idka lobbyverksamhet direkt med politiker och beslutsfattare, de skulle behöva vända sig till hela folket, vilket skulle bli avsevärt mer kostsamt och utgången mer osäker.Hemliga sällskap, Internationella företag eller utländska underrättelsetjänster skulle inte kunna hota eller muta politiker eller beslutsfattare till att göra som de ville. De skulle också få försöka påverka en hel befolkning. Detta skulle bli en dödsstöt mot ”Den Djupa Staten” / ”Kabalen” / ”New World Order Eliten” / ”Illuminati” eller vad man nu vill kalla de grupper som i lönndom styr och ställer en massa.

Politiska mord skulle bli meningslösa, för beslutsfattandet har avlägsnats från individer och lagts på hela folket. Om man mördar de som har jobbet att verkställa besluten som röstats om så kommer bara en annan med samma uppgift i hans eller hennes ställe.

Allt detta skulle nog vara bättre än den Representativa Demokratin, men jag har mina reservationer.

Först och främst så skulle vi fortfarande ha en situation där vissa tvingar andra att följa deras vilja. Detta kan bara vara försvarbart i självförsvar – där en uppenbar brottsling som avser att skada en eller flera behöver stoppas. Den nya grundlagen skulle kunna ta hand om mycket av detta om den gjorts väl och så gott som alla är överens om den.

Sedan skulle maktfulla intressen kunna stoppa ett nytt förslag genom att hota eller mörda dem som driver frågan, så att den aldrig kommer till omröstning och andra som funderar på att ta över och driva den skulle bli avskräckta.

Men, detta skulle kunna vara ett övergångsskede till ett system som respekterar individens rätt till självstyre, där allt sker med samtycke och personliga val.
Människan har en hel del mognande att göra innan detta kan bli verklighet. För det skulle kräva en ansvarsnivå som få varken kan agera på eller är villiga att agera på. Många gillar att vara en slags slavar eller barn, där de bara gör ett jobb och får allt serverat av ”Mamma och Pappa”. De vill ha några leksaker och tid att leka och festa. De vill inte ta ansvar för sina liv och världen.
De är en annan anledning denna direktdemokrati kanske inte kommer att fungera. Men de är inte en anledning att inte försöka genomföra denna modell.


Det är ett gammalt talesätt att ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.

Därför skulle jag vilja se en värld som är så lite centralstyrd som möjligt.

Makthavare har ofta attityden ”Folk är inte mogna att anförtros frihet och självbestämmande”.
Så hur kan vi anförtro makt till folk om de inte ens kan hantera frihet? För "Makthavarna" är folk med – och ser man på vad de har för sig, så är de allt annat än ansvarsfulla eller godhjärtade. Det verkar snarare som om makt attraherar skurkar och psykopater. Ta bort maktpositionerna och de måste hitta hederliga sysselsättningar.

Så tills vi har utvecklats till en punkt där vi kan agera ansvarsfullt för allas räkning, så vore det bättre att bryta upp alla stora politiska, ekonomiska och religiösa enheter så att väldigt lite makt vilar på en enskild individ.

Vi skulle kunna ha överenskommelser om att kunna resa och bedriva handel fritt, men vill vi bosätta oss någonstans annan än där vi växte upp, så får vi be lokalbefolkningen om lov och rätta oss efter deras lokala beslut.

Detta skulle kunna leda till en mångfald av levnadsmodeller och en värld som är långt mer rik på alternativ och lösningar, där olika synsätt och kulturer kan leva enligt för dem optimala förhållanden.

Bara en tanke...


Här är en video av en kvinna som startat ett Direkt Demokrati Parti.  Kompletterar vad jag skriver ovan och är en bra början om man vill få igång detta eller en debatt om det.