måndag 13 april 2020

Var inte så förbannat rädda!

Vart jag än vänder mig dessa dagar så ser jag Rädsla, Rädsla och mer Rädsla.

Är det inte vanligt folk som är rädda att bli smittade av ett visst virus eller är rädda att bli straffade om de bryter mot de nya "lagarna" som just trätt i kraft eller är på väg (jag bor i England där vi har mer strikta motåtgärder mot viruset), så är det de lite mer vakna som är rädda att de kommer att bli tvångsvaccinerade, chippade, inspärrade eller inte kommer att kunna jobba, resa eller handla om de inte accepterar dessa ingrepp på våra kroppar och vår frihet. Eller så kommer våra hjärnor och vårt blod att kokas av 5G, som även om vi flyttar ut i skogarna kommer att strålas ner från satelliter i rymden. Kanske tar man tillfället i akt och inför ett kontantlöst samhälle med, så att "skatteflykt" blir ett minne blott och banker och staten kan se var du spenderar vartenda öre.

Några få kanske känner mer ilska och hat, än rädsla.

Men rädsla, ilska och hat, har alla en sak gemensamt. De är emotioner på den lägre delen av den emotionella skalan eller vibrationsskalan. Väldigt lite konstruktivt åstadkoms på dessa känslinivåer. Folk tänker inte logiskt när de är rädda, arga eller fulla av hat. De präglas mer av depression, sjukdom, förstörelse, krig, misshandel, mord, självmord, kriminalitet, missbruk, perversiteter, självförnekelse, svek, bedrägeri, etc. etc.

"Ja, men dessa saker är verkliga hot" hör jag någon säga. Det kan mycket väl vara fallet, men de kommer inte att lösas av rädsla, ilska eller hat.

På en animalisk nivå så kan ilska och rädsla vara överlevnadsmekanismer. Blir en älg angripen av vargar så kan den fly eller slåss (rädsla / ilska). Båda kommer att vara bättre än jämnmod. Men ser man på olika krigare eller kampsporter, så vinner ofta den som kan hålla huvudet kallt och har alla sinnen på helspänn för att hitta öppningar hos motståndaren och slå till hårt när sådana visar sig. I en domstol så är det bättre att vara vaken, lugn och sansad än att bli upprörd över vad motståndarsidan säger och gör eller vad domaren gör och säger, och att kunna tänka klart och snabbt, så att man inte säger saker som kan vara till ens nackdel och att man vänder vad motståndaren eller domaren säger till sin fördel.

 Rädsla, ilska och hat gör tanken luddig.

Svaret på en kris eller ett problem är att hitta en lösning - att hålla huvudet kallt och tänka och agera logiskt. Att gnälla, klaga eller sörja löser inte mycket.  Men ändå ser jag mest gnäll, klagan och sorg över det man förlorat, som en gång var, i sociala medier. Protester visar "makthavarna" att de inte har folket på sin sida, men protester ignoreras för det mesta i vilket fall. Vidare så är protester eller namninsamlingar, på sätt och vis ett erkännande av "makten" då man vänder sig till den för att få rättelse eller en lösning annan än den "makten" tycks vilja ha. De tänker kanske när de ser en demonstration eller får en massa underskrifter "Åh titta! Vad gulligt! De ber oss att ändra vad vi bestämt. De säger med andra ord att det är vi som har makten, inte dem. Nåväl, eftersom vi nu har makten och eftersom våra intressen är viktigare än pöbelns, så bestämmer vi att vi inte kommer att ändra oss. Sug på den".

Nicolas Tesla hittade lösningar på ren och fri energi och hur man kunde överföra denna trådlöst, men han hittade inte lösningar på hur man kunde förbigå bankirerna som var mer intresserade av att tjäna pengar på massorna än att få en renare och bättre värld. Han hittade också en massa andra lösningar som gav oss telefoner, radio, TV, etc.  Han hittade dessa lösningar genom att tänka i banor ingen annan tänkt hitintills. Han agerade med logik och klarsynthet, inte rädsla, ilska eller hat.

Mahatma Gandhi drev inte ut det Brittiska Imperiet från Indien med rädsla, ilska eller hat. Han gjorde det med list, ihärdighet och till och med en smula kärlek. Jag är säker på att Mandela skulle ha kunnat göra detsamma utan bomber och vapen i Sydafrika. Inte för den sak sagt att fysisk styrka inte kan behövas i vissa situationer. Båda hade dock majoriteten av befolkningen på sin sida.

Tyvärr så har inte vi som nu ifrågasätter vad som sker i vår värld, majoriteten på vår sida.
Det betyder inte att vi inte kan hitta lösningar, men det betyder att de troligen kommer att få vara mer individuella lösningar - tills fler vaknar upp.

Tittar vi på hur vi kontrolleras så är det i grund och botten med ord och ord på papper. Ord har sitt ursprung i, eller börjar alltid med en tanke. Så den strid vi nu ser i vår värld är i huvudsak en tankens strid. Och tittar man på den "lockdown" som hänt i de flesta länder, så ser vi hur effektiv en sådan strid kan vara.

Jag har i den här bloggen koncentrerat mig på olika lösningar som mer eller mindre ligger utanför samhällets ramar - eller i alla fall i periferin. Men det betyder inte att det inte finns gott om lösningar inom systemet eller på andra håll än vad jag hittat. Men de lösningar jag funnit har inte varit baserade på rädsla, ilska eller hat. De har tagits fram och testats av folk som tänkt i mer konstruktiva banor. Som inser att "Kunskap är makt" och som skaffat sig grundläggande insikter om hur vår samhälle fungerar och vad det är. Sedan har de utarbetat strategier baserat på detta.

Dessa lösningar kräver inte bara att man vet det ena och andra på papper. De kräver att man vet i sitt hjärta att de inte kan vara annat är korrekta. De kräver vidare att man inte är rädd för dem som jobbar för olika myndigheter, vilka används för att hålla oss på plats. De kräver att man är villig att ta risker och testa olika strategier, samt acceptera att misslyckande i början är lika troligt som att man kommer att ramla när man först lär sig åka skridskor. Men övning ger färdighet, och inget lär oss så grundligt som våra egna misstag. De kräver till och med en dos av respekt och kärlek för dem man kommer att tampas med - för de är inte den verkliga fienden. De bara arbetar för dem, som arbetar för dem, som arbetar för dem vi kanske skulle kunna kalla för "fienden".


Jag föreslår att du bekantar dig med vad jag delar i den här bloggen. En del länkar är nu döda för att YouTube och andra saker har drabbats av hårdare censur. Men det mesta är fortfarande tillgängligt, och letar man kan man hitta mer. Men jag önskar att jag hade laddat ner och sparat mycket mer än jag gjorde. Men inget var absolut nödvändigt för att förstå eller kunna gå vidare med dessa metoder.

En annan sak jag nämner då och då är att vi har mycket att lära av den så kallade "Eliten". De har outtröttligt fortsatt att ta små steg för att ändra vår värld till vad de vill att den skall vara. De förstår att man inte kan hopa för mycket på folk på en gång, så de har tagit det hela i små doser, så att man knappt märker en förändring från dag till dag och år till år. Men nu har vi tydligen gått in i en snabbare fas och saker händer i rasande fart, verkar det. Men "Eliten" använder Attraktionslagen i att nå sina mål. Denna lag säger stort sett att "Det som du har din uppmärksamhet på under större delen av din tid, kommer att materialisera sig i ditt liv". Den säger inte "Vad du önskar kommer att ske" eller "Vad du hatar eller inte önskar dig kommer inte att ske".  Så med så många som nu är rädda, arga eller fyllda med hat, så arbetar de faktiskt med sin tankevärld för "Eliten" och agerar i dess intresse, snarare än sina egna intressen.

Om man går om kring och oroar sig för sjukdom, död, tvångsvaccinering, frihetsberövande, etc. så skapar man snarare dessa saker, än frihet ifrån dem. Om man däremot spenderar den mesta av sin tid till att söka svar och lösningar, så skapar man svar och lösningar. Underskatta inte tankens och känslornas makt.

Eliten vill att vi skall vara rädda eller arga, för då hjälper vi dem skapa den värld de målar för oss.
De vill inte att vi skall inse att vi äger oss själva och våra liv eller att vi är odödliga själar som har dolda förmågor som vida överskrider vad de flesta tror är möjligt idag. De vill inte att vi inser att vi inte behöver dem och vad de säljer. De vill inte att vi inser att vi är födda med vissa naturliga rättigheter som är enkla att förstå, och att deras "lagar" inte är annat än påhitt och åsikter av människor som egentligen inte är förmer än oss själva. De vill inte att vi inser att om vi inte är slavar, så kan logiskt sett deras regler inte vara annat är rekommendationer eller saker vi frivilligt går med på att följa. De vill inte att vi inser att om ingen är en slav, så kan ingen vara en annans herre, utan att detta överenskommits först.

När gav du ditt uttryckliga medgivande att regeras över? Va! Aldrig?
När gav du dem ett tillkännagivande att du inte går med på att regeras över, utan kan ta hand om dig själv? Va!? Har du inte gjort det heller?  Inte undra på att vi har problem idag.

Det var allt för den här gången. Ta hand om er och försök hålla en positiv ton för det mesta.

Kent

PS. Den här bloggen har en hel del saker jag och andra skrivit. Om du är ny här, så föreslår jag att du börjar med artiklar som dessa:

Så blev du till en slags slav
En utförlig förklaring till hur allt blivit upp och ned och hur skaparen av detta samhälle blev dess undersåte.

Lever vi i verkligheten eller en fantasivärld? 
Lite att tänka på när det gäller hur vi ser på världen.

Annars leta bland de populärare artiklarna i marginalen uppe till höger, eller i tabbarna längst upp.
Än mer artiklar finns i tabben "Alla sidor".måndag 6 april 2020

STATEN - en definition

Som mina regelbundna läsare vet, så har jag i många artiklar här försökt driva hem att Regeringar, EU, FN, IMF, Länsstyrelsen, Kommuner, etc. etc. bara är en slags påhitt  -  och saker som inte existerar i den påtagliga verkligheten. En fluga på en hundskit är en skapelse av en högre ordning, än "Staten" och dess regelverk. Flugan existerar vare sig någon tror på den eller inte, Staten klarar inte samma konststycke. Flugan kan mätas, vägas och avbildas, medan Staten heller inte klarar det provet. För allt den egentligen är, om man vill vara snäll, är en "överenskommelse" människor emellan. Vill man vara mindre snäll kan man helt korrekt kalla den för "ett hjärnspöke", då den egentligen bara existerar i våra huvuden.

Jag stötte just på en intressant definition här i England av "Staten".  Eftersom den kan vara till hjälp när man har med de indoktrinerade massorna eller de offentliganställda att göra - vilka tror att hjärnspöken kan ha auktoritet och makt över levande människor, så översatte jag den för att dela den här. Dessa tror nämligen att om något skrivits av en erkänd offentlig institution, så måste det vara sant. Medan saker som hävdas av en foliehatt som mig, måste vara fel.

Denna definition kommer från "The London school of economics and political science".

"Staten bör inte ses som en slags sammanslutning som inkluderar eller underordnar sig alla andra.

Staten är inte en enhet, vars intressen nära sammanfaller med de intressen som de grupper och
individer som faller under dess myndighet har, utan den har sina egna intressen. 

Staten är åtminstone, i viss mån, en främmande makt. Även om den är en mänsklig konstruktion, så är den inte under mänsklig kontroll. 

Staten är inte där för att säkerställa folkets djupaste intressen och den tjänar inte till att förena
dem, förlika dem med varandra, harmonisera folks rivaliserande intressen eller förverkliga
alla viktiga goda saker, som rättvisa, frihet eller fred. 

Även om det är fallet att dess makt kan utnyttjas då och då - så kommer detta att tjäna vissas
intressen - inte allas intressen. 

Staten är alltså en institution genom vilken institutioner och grupper försöker utöva makt.
Den är dock inte den enda sådana institution. Men den är också en institution som utövar
makt över individer och grupper. 

Staten är i slutändan en abstraktion, för den har ingen existens som ett materiellt objekt,
den är inte begränsad till ett visst område och är inte förankrad i någon viss person eller
samling av personer. 

Vidare så har frågan nu uppkommit, vad menar man när man säger
att Staten är en enhet i företagsvärlden? 
 Staten är ett företag på ett sätt som varken en människa eller folket kan vara. "


Så låt oss ta en titt på vad som sägs här.

Första paragrafen "Är inte en enhet som inkluderar eller underordnar sig alla andra". Betyder inte det att man inte nödvändigtvis är underordnad Staten? Eller att en grupp, sammanslutning, stiftelse, etc. inte behöver falla under statens jurisdiktion? Nästa fråga blir då, hur kan man befästa sin position utanför Staten?


Andra paragrafen erkänner att Staten agerar för sitt eget syfte och inte nödvändigtvis i folkets intresse.

Tredje paragrafen. "En främmande makt"  intressant. Något jag påpekat då och då, men som få kan få in i huvudet.

Fjärde paragrafen. Vill du ha förlikning, rättvisa fred eller frihet, förlita dig inte på Staten.

Femte. Detta är väl ganska uppenbart för de flesta. Vissa grupper använder Staten för att främja sina agendor.

Sjätte. Om Staten inte är den enda grupp som utövar makt, vad för andra grupper gör detta? Kanske olika ordenssällskap eller grupper som Bilderbergergruppen, etc.

Sjunde. Där har vi erkännandet att Staten inte är fysisk, har ingen placering i det fysiska rummet och är fristående från människan.

Åttonde paragrafen. Staten är ett slags företag.

Där har vi en hel del att tänka på. Om detta inte är klart som korvspad, så föreslår jag att du läser detta några gånger till, samt att du läser åtminstone dessa artiklar här i bloggen:

Vad är Sverige.


Så blev du till en slags slav.


Några har frågat om källan till denna. Jag har inte funnit den i London School of Economics site. Men fann detta dokument på en site där akademiker delar sina skrifter. Här är den fulla texten.

https://drive.google.com/file/d/1RTEAUEI0DO-rqFoq7NgS7fRbxrv2EHvB/view?usp=sharinglördag 4 april 2020

Vad vi bör prioritera nu.

Världen har ändrats. Vi lever inte i samma värld vi levde i för ett par månader sedan, och vi kommer högst troligt inte att gå tillbaks till den världen igen.

Kanske kan vi se fram emot en hel rad olika världar en tid framöver. Vem vet vad som egentligen är på gång, eller var som kommer att hända framöver - kanske inte ens de som drog igång allt detta.


Hur som helst, jag skriver inte detta för att älta dessa saker. De har ältats till döds, om ni vill ha min åsikt.

Det spelar inte egentlig roll där vi står och sitter om det som utspelas nu är orkestrerat av de "Vita Hattarna" som Q och Trump, för att "Dränera Träsket", eller av Den Djupa Staten / Kabalen för att tunna ut hjorden, tjäna grova pengar och förslava oss ytterligare. I vilket fall har vi ingen kontroll över detta spel.

Så vi borde använda denna tid som vi har givits nu (lite ledigt från jobber, för många) till att organisera våra liv för att vara bättre rustade att möta vad som nu kommer.

"Men hur kan vi göra det om vi inte vet vad som kommer?"


Vi kan knyta starkare band med vår familj, våra grannar och lokalsamhället. Vi kan lära oss ta hand om vår egen hälsa genom kost och naturmedel eller enkla billiga saker som att göra sitt eget Kolloidala Silver eller skaffa ingredienserna för att tillverka Klordioxid.


I synnerhet på landet eller i mindre samhällen kan folk organisera sig för att bli mer självförsörjande.
Här kan det vara en bra idè att prata med äldre som minns hur man levde utan el. kylskåp frys etc. (ifall allvarligare problem än ett litet virus kommer).  Kanske folk kan odla mer mat i sina trädgårdar. Kanske den där gamla jordkällaren med en rutten dörr och en massa skräp inuti, kan fixas upp för att lagra rotfrukter, äpplen, etc. över vintern. Kanske det vore en bra idè att lära sig konservera frukt eller göra eget sylt. De som bor i lägenheter kanske kan prata med en markägare i närheten och hyra en markbit för att odla grönsaker, potatis, bär, etc.  De flesta små gårdar runt städerna har blivit hästgårdar eller ligger obrukade. Men detta kräver planering för framtiden i en långt högre grad än vi nu blivit vana vid. Förr svalt man om vintern om man inte jobbade hårt under sommaren.

Kanske är detta som görs nu avsett att ta död på småföretagare en gång för alla, så att vi blir beroende på endast några få enorma globala företag som kommer att tillhandahålla "allt vi behöver". Vilket skulle göra oss väldigt sårbara och beroende. Då kan lokala utbytesnätverk för varor och tjänster tjäna som en garanti för större oberoende.

Tänk om mer krig bryter ut, eller handelsblockader införs så att det börjar bli brist på en massa saker vi tar för givet idag. Tänk om drivmedel tar slut och du inte har en el-bil. Du kanske inte ens kan finna bensin till en motorsåg för att skaffa ved, utan måste fälla trän med en handsåg. Vem vet.

Bättre att förbereda sig för det värsta än att bli tagen på sängen. Själv tittar jag allvarligt på att bygga en motor som drivs av magneter, vilken sedan kan driva en generator så att vi har el i huset. (England är mer tättbefolkat och har knappt någon vattenkraft och vindkraften är opålitlig). Men för att göra det behöver jag komponenter som nu är lätta att få tag i, men som kanske inte är lika lätta att hitta i framtiden. Hade vi inte nyligen spenderat lite besparingar på en semester som nu kanske inte blir av, så skulle jag kunna köpa allt jag behöver till detta. Kommer ingen kris, så får jag i alla fall billig el.

Det kan också vara en bra idè att skaffa sig lite verktyg for olika ändamål.  Om det skulle bli en i det närmaste total samhällskollaps (vilket inte är troligt) så kommer pengar att vara värdelösa. Till och med guld och silver, kommer att vare tämligen värdelöst. Däremot kommer en yxa, spade eller hacka att vara hårdvaluta, liksom mat, frön och kanske höns. Likaså solpaneler, vedspisar och generatorer.

Just nu har vi en otroligt värdefull resurs som inte nödvändigtvis alltid kommer att finnas där. Internet.  Så leta rätt på information du anser värdefull. Studera den och spar den där du kan finna den igen om nätet skulle stängas ner - eller censuren skulle bli än värre. Kanske till och med skriv ut extra viktig information och sätt det i en pärm.

De flesta använder nätet till skvaller, tjafs och selfies och att titta på underhållning. Titta istället på hur man gör saker som har med överlevande att göra, som att odla, bygga, reparera, etc. lär dig hur man kan hålla sig frisk med vad man äter och inte äter, etc. eller titta på de olika saker som beskrivs i den här bloggen, om hur man möjligen kan hävda sitt självägande och rätten att leva i fred oantastat.

Du kan inte påverka de beslut som nu verkställs, inte ens miljontals fransmän på gatorna i protest, har åstadkommit mycket - och att Svenskarna skulle göra något liknande är i det närmaste otänkbart.
Så ta hand om de nära och kära. Skapa grupper för olika intressen och aktiviteter, kontakta familj och vänner på landet och se om ni kan hjälpa dem med saker nu i utbyte mot att kanske få en fristad där om städerna skulle bli svåra att överleva i.  Eller om du bor på landet, fundera på hur du skulle kunna hjälpa släkt och vänner i staden och vad du skulle behöva i gengäld och vad de kan göra om de kommer.

Människan har alltid överlevt bättre när hon samarbetar med sina medmänniskor är när man slåss om resurser etc.

Ni som mer eller mindre känner till vad som händer bakom kulisserna och vad för slags "människor" som egentligen styr här i världen, kan behövas för att informera och försöka lugna andra som kanske upptäcker väldigt plötsligt att allt inte är som det verkar vara, och blir överväldigade av all information och allt som händer.  Människan har alltid haft behov av sunda ledare eller förebilder, men inte av hänsynslösa härskare.  Vaknar tillräckligt många så kan de vända ryggen år härskarna och skapa egna bättre alternativ till den sjuka värld vi har idag.

Troligen så kommer det hela att leda till positiva saker i framtiden. Jag känner mig inte särskilt orolig. Det kommer säkert att bli värre innan det blir bättre, men det kan vara vad som behövs för att väcka folk och få dem att inse att de måste ändra hur de lever. Men  om det går helt åt skogen, så kommer inte heller det att vara för evigt. För vi som mänskliga själar, är eviga och odödliga. Detta kanske inte är verkligt för dig nu. Men kom ihåg vad jag säger nu när du dör, och du kommer att se att döden inte är ett slut, utan snarare en ny början. Du och jag har troligen levt tusentals livstider i miljontals år bakåt. Vi är fortfarande här och i livet. Om vi lever några skitiga livstider framöver - vad är det i den stora bilden och i den evighet som ligger framför oss?

Tänk på Alex Colliers ord:

"Det finns de som tillhandahåller stöd, vänskap och kärlek. De ger oss glädje och lycka.
Det finns de som är fientliga, otrevliga eller svekfulla, de ger oss visdom och styrka."

Ta hand om er och dem omkring er.

Kent