Vaccin lösningar

Vaccinering har varit ett hett ämne i många år.

[Eftersom detta är ett hett ämne just nu
och många riskerar att förlora jobb och 
försörjning eller sätta sin hälsa eller sitt
liv på spel genom att ta ett nytt slags 
experimentellt vaccin, så lägger jag till nytt material 
i slutet av denna sida, om jag anser att det kan
vara av värde eller till nytta för en del i att tas 
med krav på att man själv eller ens barn tar
vaccinet.]

Vi har inpräntats från skola, massmedia och sjukvård att vaccin är bra och har utrotat eller stoppat en massa sjukdomar som brukade skörda en massa liv eller orsaka oerhört lidande för mänskligheten.

Kanske är detta sant när det gäller saker som Polio eller Smittkoppor.

Men på senare år har också en massa data kommit i dagern som påvisar vad som verkar vara klara länkar mellan vaccinering och vissa sjukdomar eller den allmänna hälsan hos individer som vaccinerats. Till och med "Spädbarnsdöd" kan vara sammankopplad med vaccinering av bebisar.

Nu tänker jag inte älta detta ämne om vaccin är bra eller dåligt och alla aspekter av detta. Helt enkelt för att de flesta som läser den här bloggen troligen redan har spenderat en hel del tid med att studera ämnet och har redan format en uppfattning. Vilken jag antar för de flesta är en negativ bild av vaccinering och av dem som driver på detta ingrepp i våra kroppar.

Det som nu börjar spöka och som redan implementerats här och var på vår Jord, är att man börjar tvångsvaccinera vuxna och barn. Och gör man inte det så har man skolor och daghem som vägrar ta emot barn om de inte har fått vissa vaccin eller så måste man ha vissa vaccin om man vill jobba i vissa yrken. So om lagar inte tvingar till vaccinering, så använder man annan utpressning som föräldrar finner det svårt att kringgå.

Så, eftersom den här "bloggen" är mest inriktad på lösningar, snarare än att beklaga sig över hur fel allt är, så tänkte jag presentera vad jag har att bidra med i form av lösningar eller möjliga tillvägagångssätt när det gäller att undvika att vaccinera sig eller sina barn.


Om man inte kan undgå att vaccineras.

Detta skulle vara om man bor där obligatorisk vaccinering har gjorts "laglig" och man inte vet nog för att utmana antagandet att "Samhället" äger ens kropp - eller att man vill resa till ett land, och man inte kommer att släppas in om man inte har ett intyg som säger att man just fått vissa vaccin.

Det finns ett väldigt potent ämne som kan neutralisera vaccin och oxidera tungmetallerna i dem. Det är en industriell substans som används i behandling av dricksvatten, livsmedel, desinficering av sjukhus eller där översvämningar skett med avloppsvatten inblandat, samt som ett blekmedel. Det har länge använts för dessa ändamål för att det inte lämnar några giftiga biprodukter eller restämnen.

För ett antal år sedan upptäckte en man, Jim Humble, att detta ämne botade Malaria och en massa andra åkommor och sjukdomar. Han började göra detta känt och folk började sälja ämnet i fråga, vilket ledde till räder och förföljelse från myndigheter och läkemedelsindustrin. Detta för att det skulle allvarligt påverka deras inkomster om det kom i allmänt bruk.

Ämnet i fråga är den vattenlösliga gasen "Klordioxid".  Den framkallas genom att blanda några droppar av Natriumkloritlösning och en syra, när dessa reagerat lite så späder man på med vatten och dricker blandningen. Det smakar mest Klor, så är inte särskilt aptitligt. Men är man sjuk så är det ett litet pris att betala.

Satsen av Natriumklorit och en katalysator-syra, kallas mest MMS. Men när folk säljer det så säljs det normalt som "Vattenreningsdroppar". MMS står för "Miracle Mineral Solution"  eller "Master Mineral Solution". Vill du veta vad det offentliga kommersiella etablissemanget anser om denna produkt, sök dessa termer i Vikipedia. Vill du veta vad de verkligen är läs infon på denna hemsida:
https://jimhumble.co/

På den hemsidan har han en "Bookstore" och i hans senaste bok så finns ett kapitel eller stycke som behandlar hur man använder MMS för att neutralisera en vaccinering man inte kan undvika. Det bästa är om du kan köpa den och studera den i god tid innan en vaccinering blir aktuell. Jim är gammal och försäljningen av hans böcker hjälper med överlevandet, och med tanke på alla liv MMS har räddat, så är han värd ett litet bidrag.  Men om du verkligen kämpar ekonomiskt sett - kontakta mig och jag kan skicka en kopia.

Jag har nedan skrivit en förkortad svensk version av det absolut nödvändigaste man behöver veta för att göra denna behandling.

Ibland finns det svenskar som säljer MMS, men man får normalt söka en del och kanske svara på en del frågor, innan någon vill sälja denna produkt till en främling. Engleska ebay brukar ha säljare för "Water Purification Drops" som innehåller "Chlorine Dioxide" och är två droppflaskor av lika storlek.
Annars så säljer den här tyska sajten MMS,  https://www.vitalundfitmit100.de/ .  Här hittar du fler återförsäljare https://wpsuppliers.com/ .  Vill man göra sitt eget och kanske starta en egen distribution, så kan man köpa Sodiumchlorite (Natriumklorit) från denna sajt i Turkiet i mindre mängder. http://tulucechemicals.com/
Hur man gör sitt eget, beskrivs i Jims andra Bok "Master Mineral Solution of the 3rd Millennium".

Här är hur man använder MMS för att minimera risken av skadeverkningar och förgiftning från vacciner:

Vaccin proceduren

av Jim Humble

Såvitt jag kunnat utröna, baserat på mina 20 års erfarenhet med MMS, så anser jag att MMS kan hjälpa undvika skador som orsakas av vaccin, när proceduren som beskrivs nedan följs. Från alla de tusentals som använt MMS, så finns det gott om bevis på att MMS eliminerar gifter, föroreningar och tar död på olika mikroorganismer som inte hör hemma i våra kroppar och som kan orsaka sjukdomar.

Enligt informationsbladen som medföljer vaccin, så innehåller de flesta vaccin just dessa saker. Därför kan man anta att MMS kan neutralisera de möjliga bieffekterna av vaccin, om det används inom minuter, timmar eller till och med dagar, efter en vaccinering. Ju mer direkt efter vaccineringen, desto bättre.

Många är idag oroade övar möjliga skadeverkningar från vaccin och många föräldrar vill inte utsätta sina barn för vacciner. Därför presenterar jag följande procedur.

I vissa länder kan man begära att inte bli vaccinerad på religiösa grunder. Du kan undersöka detta i ditt land.

Dosering för vuxna:

Två veckor innan, gör nybörjare proceduren. (Kents anmärkning: Detta är varför jag rekommenderar att skaffa boken och följa den. Det är för mycket för mig att översätta alla tillämpliga delar här.
I kort så är start proceduren att hitta en dos ens kropp kan tolerera för varje timma i 8 timmar i sträck.
Hur man blandar MMS. En droppe av varje flaska i ett dricksglas. Blanda. Vänta 30 sekunder. Blandningen bör först bli gul och sedan brunaktig. Efter 30 sekunder, fyll glaset till en tredjedel och drick.
Blanda en ny dos varje timme för bästa effekt.
När du börjar, kör en droppe av varje, per timma. Om du får lös mage, yrsel, illamående eller andra symptom – eller om du lider av någon åkomma och denna blir värre, ta en paus tills symptomen upphör och ta sedan en lägre dos. Till exempel en halv droppe eller en fjärdedels droppe. Slå bort hälften eller ¾ av vad du blandat i glaset och drick resten.
När du har en dos som inte ger biverkningar eller ger milda sådana, som lite lös mage, så håll dig på denna dos ett par dagar. Öka sedan dosen successivt enligt vad kroppen tolererar till 3 droppar i timmen – eller mindre om du känner dig utrensad och välmående och ytterligare ökningar inte producerar någon märkbar skillnad. Bibehåll den dosen tills dagen för vaccineringen om du uppnått den vid det laget. Om någon har dålig hälsa, börja mer än två veckor innan.)


På vaccinerings-dagen, ta en sexdropparsdos varannan timma, under 8 timmar. Börja doseringen en eller två timmar innan vaccinationen.

Det kan också hjälpa att blanda en liten dos på säg 2 droppar och lägga till en tesked med vatten och dränka en liten bomullstuss i denna blandning. Lägg denna bomullstuss på stället där sprutan sattes in och täck med något som är lufttätt. Detta kommer att leda till att Klordioxidgasen tas upp av vävnaden i området och kan verka direkt på vaccinet. Detta kan upprepas med några timmars mellanrum. Om det svider eller bränner, gör en mildare lösning eller upphör med denna behandling.

Dagen efter vaccineringen, fortsätt med den dos per timma, i åtta timmar, som beskrivs ovan i en vecka minst, eller du känner att gifterna eliminerats från kroppen.

Om en vaccinering sker utan förvarning, följ rekommendationerna för vaccineringsdagen.

För barn, minska dosen i relation till deras vikt i förhållande till en vuxen. Om barnet väger en tredjedel av vad en normal vuxen väger, gör 2 droppar för varannan timme på vaccineringsdagen. Och i samma proportion med den inledande behandlingen – där max dosen då blir en droppe i timmen. Än mindre för mindre barn.
_ _ _

Detta kan verka tidsödande och omständligt, för att inte nämna illasmakande. Men om detta verkar för mycket för att besvära sig med, tänk dig en framtid där du tar hand om ett barn med Autism eller en där du har ett försvagat immunförsvar, med allt som det kan medföra. Om du fortfarande tvivlar på att detta är värt besväret, sök och läs vad för olika reaktioner och biverkningar som hafts från olika vaccin. Hur många som blivit invalidiserade eller allvarligt kroniskt sjuka eller dött.

Jag har använt MMS i cirka 15 år nu och har inte sett några andra sidoeffekter än Hexheimers reaktioner (när man tar död på så mycket "ohyra" att kroppen inte kan göra sig av med avfallet snabbt nog och man får lös mage och kanske andra effekter.

En liten anmärkning här. En kvinna som använde den här metoden tog P-piller, men blev gravid då hon gjorde denna metod. Så tydligen neutraliserade MMS också pillret.

Tillägg 2020:
Nu har jag översatt det viktigaste av Jims bok, så de olika protokollen för olika åkommor och olika sätt att ta MMS skall finnas tillgängligt på Svenska.  Klicka på "MMS på Svenska" i tabbarna ovan.
Där finns också mer länkar till återförsäljare.Kontraktsmetoden

Jag har delat med mig av ett Amerikansk dokument till vaccinskeptiker när helst jag sett det som passande. Du kan se det här:  http://www.spingola.com/WarrantyVaccineSafety.pdf

Den här metoden bygger på att man kräver att den läkare, sjuksköterska eller vem det nu är som beordrar en vaccinering, fyller i och skriver under formuläret.

Om det är något jag lärt mig under mina år av testande och lärande i mitt "frihetssökande" så är det att folk i offentlig ställning är jättebra på att hävda saker och säga att vi måste göra det ena och det andra......  tills de ställs inför kravet att ta personligt ansvar för sina påståenden genom ett edsvuret skriftligt utlåtande, eller annan intygande och att de lovar att stå som personliga garanter för eventuella negativa effekter om det skulle visa sig att de hade fel i vad de påstod eller hävdade.

Mer människor än jag kan hålla reda på, har hävdat alla möjliga saker. Men jag vet hur många som varit villiga att skriva under på att vad de säger är absolut sant och att de lovar att ta alla konsekvenser för vad de säger om något går fel - INTE EN JÄVEL!!!

De är bara betalda lakejer, och de vet troligen i sina hjärtan att hela systemet är grundlöst och svekfullt. De har nog tillräckligt med skit på jobbet som det är, utan att vilja riskera att ställas som ansvariga för någon annans liv och hälsa.

Så med detta i åtanke, har jag utan att ha erfarenhet med det Svenska rättssystemet eller vedertagen praxis totat ihop det här kontraktet för att användas på dem som hävdar att du eller någon när och kär som inte kan svara för sig själv, måste vaccineras.  Det skall inte ses som laga eller legalt bindande från min sida. Jag garanterar inget ifall någon använder det. Om du vill använda det så gör du så på eget bevåg och egen risk. Det är bara ett förslag, och om du eller någon annan anser att det bör ändras eller utvidgas, gör så. Om någon kan påpeka uppenbara brister, var snäll och meddela mig så att jag kan redigera det.

Vissa saker jag inkluderat, kan verka underliga (som att denna garanti gäller utanför "Sverige" eller "EU").  Om du läser de två första referensartiklarna jag ger nedan, så kommer du att förstå vad jag menar med detta, och varför jag skrivit det så. Men igen - om du inte gillar det. Utelämna det.


Läkares eller Sjukvårdspersonals försäkran och garanti
gällande risker förknippade med vaccin. 

Denna garanti och detta dokument är en PRIVAT överenskommelse
mellan levande människor, och står utom alla fiktiva konstruktioner
såsom de Juridiska Personerna "Sverige" eller "Den Europeiska Unionen" 
och de interna lagar som dessa enheter har och som inom dem
möjligen skulle erbjuda immunitet till en läkare som orsaker en 
patient skada.
Detta dokument gäller i den påtagliga fysiska verkligheten som 
en garanti från en levande människa till en annan.

Namn på läkare, sjukvårdspersonal eller annan person som hävdar att vaccinering av (namn patient):

_______________________________ är nödvändig:

 ___________________________________

Läkares/sjukvårdspersonals utbildning/kvalifikationer:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kopia av Foto ID, körkort eller pass vidhäftat____. Observera, Personnummer och ID krävs endast för fastställande av identitet och betyder inte att detta dokument, i och med att det ber om kopior av dessa saker, nu faller inom jurisdiktionen av de fiktiva enheterna "Sverige" eller "Den Europeiska Unionen".

Bostadsadress:______________________________________________________

____________________________________________________________________

Befattning:_____________________________

Telefon:_________________________________

Arbetsgivar/uppdragsgivare:_______________________________________________

Yrkesförsäkring:________________________________________________________

Nummer på Läkarlicens, eller annan tillämplig
 licens:__________________________________


Jag har en grundlig förståelse av riskerna och fördelarna med all medicin som jag ger ut recept på

eller administrerar till mina patienter. När det gäller (Patientens namn):_____________________

________________ , ålder:_______, som jag undersökt, så finner jag att vissa riskfaktorer existerar som föranleder vaccinering. De följande är en lista av dessa riskfaktorer och den vaccinering som kommer att skydda emot dem:

Risk faktor:________________________________________________________

Vaccination:________________________________________________________

Riskfaktor:_________________________________________________________

Vaccination:________________________________________________________

Riskfaktor:_________________________________________________________

Vaccination:________________________________________________________

Riskfaktor:_________________________________________________________

Vaccination:________________________________________________________

Jag är medveten om att vaccin i många fall innehåller följande ingredienser:

Aluminiumhydroxid
Aluminiumfosfat
Ammoniaksulfat
Amfotericin B
Celler, vävnad och serum från olika djur och abortfoster
Betaproptiolakton
Formaldehyd
Formalin
Gelatin
Glycerol
Celler från abortfoster
Kvicksilver thimerosal
Glutamat
Neomycin
Neomycinsulfat
Fenol
Fenoxietanol
Kaliumdifosfat
Kaliummonofosfat
Polymyxin B
Polysorbat 20
Polysorbat 80
Sorbitol

och intygar härmed att dessa ingredienser kan injiceras utan risk i min patients kropp. Jag har undersökt rapporter som hävdar motsatsen, som till exempel att kvicksilver thimerosal orsakar allvarliga neurologiska och immunologiska skador, och har funnit att de inte är trovärdiga.

Jag är medveten om att vissa vaccin har funnits vara infekterade med Simina Virus 40 (SV 40) och att SV 40 har av viss forskare länkats till "icke-Hodkins lymfom (eng. non-Hodkins lymphoma) samt Mesoteliom i människor såväl som försöksdjur. Jag intygar härmed att de vaccin jag använder inte innehåller SV 40 virus eller andra levande virus, eller alternativt, att detta SV 40 virus eller andra virus i vaccinet inte utgör någon risk för min patient.

För att skydda min patients hälsa, har jag tagit de följande stegen för att garantera att vacciner som jag använder inte kommer att innehålla några skadliga föroreningar eller ämnen.

Åtgärder tagna:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Jag har personligen undersökt rapporterna som utgivits av VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) och hävdar att i min professionella bedömning, så är de vaccin jag rekommenderar ofarliga att ge till ett barn under 5 år.

Grunden till min åsikt därom har tydligt angivits i bilaga A som är vidhäftad till detta formulär. Där anges varje vaccin som föreslås samt anledningen till att jag anser dem lämpliga och oskadliga för barn under 5 år.

De professionella artiklar jag grundat mina beslut att de vaccin jag föreslår är ofarliga, har vidhäftats i bilaga B, till detta formulär.

De professionella artiklar jag läst som som innehåller åsikter som går emot mina egna, har vidhäftats till detta formulär i bilaga C.

De skäl jag anger som grund till att artiklarna i Bilaga C är ogiltiga, har utförligt angivits i bilaga D.


Jag har grundligt undersökt både argument för och emot vaccinering och kommit till slutsatsen att min patient är i en bättre position för att leva ett normalt hälsosamt liv utan negativa bi-effekter från vaccinering om (namn patient): ___________________________________ vacciners med de vaccin jag föreslår.

För att ge vikt åt denna min slutsats och för att ta fullt ansvar för min patients välmående och framtid, så lovar jag härmed att ta fullt personligt ansvar (oavsett de försäkringar som eventuellt gäller och eventuellt kommer att helt eller delvis ersätta min patient för skador och lidande eller patientens släktingar i fall av dödsfall. Jag är så övertygad om att mitt beslut är rätt och ofarligt att jag sätter allt i min ägo som pant för denna åsikt och ifall min patient skulle lida tillfälliga eller permanenta skador och försäkringar som täcker mitt professionella agerande inte helt och fullt kompenserar för detta, så kommer all egendom jag besitter eller äger delvis, tillsammans med andra, att gälla som tillgängliga medel för att kompensera min patient eller dess målsmän i fall av minderåriga. Detta gäller även tillgångar utanför Sveriges gränser eller jurisdiktion. Om jag inte vill underteckna detta, så medger jag därmed att jag inte har rätt att insistera på att min patient vaccineras, eller att tvinga min patient att vaccineras.

Underskrift av ovan namngiven läkare eller

sjukvårdspersonal:________________________________

Intygat datum:___________________________________

Bevittnat av dessa två vittnen:


Vittne ett:

Namn:___________________________

Underskrift:_______________________

Datum:___________________________

Adress:___________________________

_________________________________

_________________________________

Vittne två:

Namn:___________________________

Underskrift:_______________________

Datum:___________________________

Adress:___________________________

_________________________________

_________________________________

Alternativ 2:

Jag avböjer att ta ansvar för mitt råd att vaccinera och att garantera att detta beslut är korrekt genom att personligen stå som borgenär för eventuella skador som denna vaccinering skulle kunna orsaka, eller i de fall då framtida forskning och rättsfall påvisar¨att ett visst vaccin är eller kan vara skadligt.

Då jag inte kan garantera att mitt råd inte kommer att skada min patients hälsa i den nära eller en avlägsen framtid, så tar jag tillbaka mitt råd/beslut/anmodan att (patients namn):

_______________________________________________ vaccineras med (vaccin):

_______________________________________________

_______________________________________________


Namn, Läkare/Sjukvårdspersonal:_________________________________________

Underskrift:__________________________________________________________

Datum:______________________________________________________________
_ _ _


Där har vi det.

Det är baserat på det Amerikanska, med en del saker utelämnade, tillagda eller ändrade. Använd det så här om ni vill, eller redigera det. Jag hoppas Google har översatt alla medicinska och tekniska termer korrekt. Kan vara värt att dubbelkolla det (sänd mig gärna korrigeringar av dessa).

Personligen är jag av åsikten att bitarna som kräver att läkaren studerar en massa saker och sedan skriver ner sina egna slutsatser, är lite onödiga, och bör utelämnas. Läkaren skulle här helt enkelt, och med full rätt, kunna säga "Visst det kan jag göra, om du betalar mig för den arbetsvecka det skulle ta mig." Och efter att du betalar en veckas läkarlön, så kan han eller hon komma till slutsatsen att det inte är en bra idè att skriva under formuläret (vilket högst troligt kommer att vara slutsatsen i alla fall, oavsett dessa studier).

Jag tror det skulle räcka alldeles utmärkt med att bara ha alla uppgifterna och försäkringarna i början, samt löftet om att låta all personlig egendom stå som säkerhet för all skada som läkarens eventuella vaccinering skulle kunna orsaka. Som denna mycket enkla version.


Jag kan nästan garantera att INGEN kommer att gå med på en sådan överenskommelse, utan låter hellre bli att insistera på vaccinering.

Detta formulär tas bara med en läkares eller sjukvårdspersonals inblandning. Men vad gör man om läkemedelslobbyn en dag får igenom obligatorisk vaccinering för alla "medborgare"?  Jag tror vi lämnar det till den dagen, men jag skulle i så fall skicka en förfrågan till berörda myndigheter och be dem framlägga bevis för att jag som levande människa är en "Svensk Medborgare" dag och natt alla dagar. Bevis på att Staten äger min kropp (gärna med ett kvitto från Moder Natur). Bevis på att jag är en slav. etc. etc. Ett exempel på en sådan sak kan du se i denna artikel här i bloggen "Tillkännagivande av Rättigheter".
En tredje metod


Här är ett brev som en förälder skrev till sin dotters skola, och som jag har kopierat från facebook. Det är så välskrivet och informativt att jag har svårt att tänka mig att någon skulle kunna argumentera med det. Det visar vidare att ett problem kan angripas på många olika sätt - inte bara vad jag föreslår ovan. Kunskap är nyckeln. Kunskap tillsammans med en brist på rädsla för myndigheter (vilket inte är annat än rädsla för andra människor, eftersom det bara är människor som kan göra något som helst. En lag är meningslös utan människor som genomdriver den.)

Här är brevet:

"En vän skriver om Gardasil vaccination GARDASIL någon? Vår dotter fick erbjudandet. Jag svarade skolan så här:
Hej!
Vår dotter har fått information om vaccin mot HPV, Humant Papillom Virus. Det uppfattade hon som ”ta vaccin eller få cancer och dö”. Hon fick även med sig ett brev hem där det står att vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer”. Jag hade inte tänkt ta diskussionen alls, utan helt enkelt bara tacka nej. Men med de faktafel som sprids känner jag mig nödgad att ta till orda. Det vore beklagligt om andra föräldrar fattar ett sådant här viktigt och kanske avgörande beslut på helt fel grunder. Jag tänker så här:
• Det anges inte vilket vaccin det rör sig om. Gardasil? Berätta gärna det i så fall samt vad det innehåller - till alla föräldrar. Man får förutsätta att även andra har intresse i att veta vad som kommer att injiceras i deras barn.
• Vaccinet skyddar inte mot cancer som ni angett. Man vaccinerar sig alltså inte mot cancer. Det antas däremot ge skydd mot Papillomvirus (HPV) 6, 11, 16 och 18, varav HPV 6 och 11 kan ge kondylom och HPV 16 och 18 är förknippade med cancer. Utöver detta finns oändligt många olika papillomvirus som i sin tur kan ge cellförändringar, som i sin tur kan leda till cancer långt senare. Vaccinet antas skydda mot enbart ett fåtal av dessa virus, inte alla. Vaccinet är alltså mot ett virus (några få av dem), inte mot cancer. Att ange att vaccinet skyddar mot cancer är gravt missvisande och felaktigt. Att sedan dra till med en siffra som inte finns belagd känns mycket oseriöst. Var kommer siffran ”70%” ifrån? (Jag kan gissa. Det kommer från antagandet att vaccinet skyddar mot 70% av de HPV-infektioner som vaccinet innehåller, som i sin tur KAN leda till cancer? Och i så fall är det så att man mätt antikroppar och antar att det finns ett skydd, inte att man faktiskt noterat något skydd.)
• Enligt lag är ni skyldiga att informera både om eventuella fördelar och nackdelar av ett vaccin. Inga biverkningarna nämns. I FASS kan man läsa att smärta, svullnad, rodnad, huvudvärk, blåmärken, klåda, smärta i extremitet, feber, illamående, nässelfeber, andningssvårigheter, bronkospasm, svimningar, skakningar, stelhet, allergiska reaktioner, svullna körtlar, (hals, armhåla eller ljumske), muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen, eller förvirring, Guillain-Barrés syndrom, akut disseminerad encefalomyelit, yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället är möjliga biverkningar. Dessutom rapporteras det friskt från vårt grannland (Danmark) om unga kvinnor som drabbats av POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, alltså ortostatisk inolerans / konstanta svimningar), och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome, kroniskt smärttillstånd). Detta har även rapporterats i Sverige: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…. I en studie kan man läsa om en ung kvinna som efter den här cocktailen drabbades av autoimmun blödarsjuka där immunförsvaret förstör trombocyter som är nödvändiga för normal blodkoagulering: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27312165/.
• Biverkningar av Gardasil är under utredning. Vi vet alltså inte med säkerhet att Gardasil är ett säkert vaccin. Ändå används det. I Danmark finns forskare som föreslår att man skall pausa vaccineringen därför: http://www.bt.dk/…/dansk-forsker-bekymret-for-bivirkninger-…. Japanska myndigheter har slutat rekommendera Gardasil pga allt för många och allt för allvarliga biverkningar: http://www.tokyotimes.com/hpv-vaccine-seen-differently-by-…/.
• Har vaccinet någon effekt? Docent Lennart Waldenlind i Sverige anser inte det. Han har nämligen studerat det vetenskapliga underlaget. Exempelvis kvarstår 4 av 5 oönskade cellförändringar trots vaccin. Han går till och med så långt att han menar att man kan invaggas i falsk säkerhet och inte ta de regelbundna kontrollerna på allvar: http://www.svd.se/gardasil--ett-vaccin-med-mattli…/i/senaste.
• Cellförändringar är inte cancer. Huvuddelen är övergående och läker ut av sig själv. Hos några få kan dessa cellförändringar så småningom övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt och därför är denna cancerform gynnsam att påverka med preventiva åtgärder som gynekologisk cellprovskontroll. Berätta gärna om det alternativet till alla föräldrar.
• Användandet av vaccin mot HPV är omotiverat enligt en annan studie, där man kommit fram till att insjuknandet är så lågt. Samma studie påpekar att antalet fall minskat i exempelvis Indien där man mer tydligt ser att förbättrade levnadsförhållanden och miljö bidragit till detta.
• Kuriosa: Kroppen klarar av 95% av alla HPV-infektioner själv (Diane Harper / HPV-forskare). Inga studier visar att Gardasil hjälper mot eller förhindrar en livmoderhalscancer. 80% av alla kvinnor får en HPV-infektion någon gång i sitt liv. Bara en bråkdel av de utvecklar livmoderhalscancer. Av de är det väldigt få som dör. Det förmodade skyddet av vaccin varar bara i några år (alltså, man har bara kvar antikroppar i några år). Men få 12-åringar är sexuellt aktiva. Efter 5 år har kroppen bara kvar antikroppar mot HPV 16. De andra är borta.
• I samtal med barnen måste det finnas ett bättre sätt att prata om det här. De måste förstå att de inte kan vaccinera sig mot cancer. De måste förstå att det är en minimal chans att få den här typen av cancer. De måste förstå att de kan förebygga. Prata skydd med dem. Varför inte med killarna också? Prata om vikten av regelbundna kontroller. Men skräm de inte till att vaccinera. Dessutom med något så ogrundat och outrett. Bristfällig information skapar oro. Korrekt information skapar trygga individer som kan fatta egna beslut på rätt grunder.
• Slutligen lite inspiration för de som vill se hur det gått för andra unga kvinnor som vaccinerats mot HPV: https://www.youtube.com/watch?v=aUB-3kZK-rA&feature=youtu.be och https://www.youtube.com/watch?v=vR--WzPFG0k&feature=youtu.be samt https://www.youtube.com/watch?v=82V-b1cyrLI&feature=youtu.be. Läs även om Maja som fick sitt liv förstört av Gardasil: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/602573?programid=909.
PS. Brevet avslutas med en friskrivningsklausul från er sida där ni ”utgår från att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd”. Det får ni inte. Enligt lag måste ni ha båda föräldrarnas godkännande. Särskilt i fall av så här bristfällig information och kunskap i ett ämne, riskerar många föräldrar att hamna i situationen att de inte är överens."Personligen tycker jag att detta brev påvisar så många brister och fel från skolans sida att det borde följas upp med att anmäla alla i skolan som är involverade i detta för tjänstefel och vad för andra punkter och lagar de brutit mot i sitt agerande. Låt dem smaka på sin egen medicin.

Här är en video och beskrivning av fler förslag till hur man avböjer att vaccineras.
CV-19 galenskaper och möjliga motdrag.


Vad som utspelat sig sedan början av 2020 handlar om mer än bara vaccin och jag vill inte gå in på det i den här artikeln. Det finns en uppsjö av vittnesmål, förklaringar, teorier samt vilseledande falska data rörande detta. En snabbstudie av Agenda 21 och 30 borde ge tillräckligt med förståelse om vad som pågår. Ännu kortare förklaring finns i några av punkterna på The Georgian Guidestones.

På vaccinfronten av detta program försöker man nu få hela Jordens befolkning vaccinerad. I första hand genom rädsla för en sjukdom som enligt officiella överdrivna siffror, fortfarande bara har en dödlighet på 0,2% om jag inte minns fel - i andra hand genom olika belöningar och till sist med hot om berövad frihet, möjlighet att arbeta och förlorad inkomst.

Många kommer att resonera "Men folk dör! Så det är allvarligt och vi måste ta alla dessa åtgärder för att skydda oss" och det är ju sant att folk dör. Men inte i högre grad än en elakartad influensa har gjort i det förflutna och det är just vad början på allt detta verkade vara - en elakartad influensa. Vilket ju är logiskt om nu detta är ett Coronavirus, vilket är ett influensa eller förkylningsvirus.

Hur som helst, om du hotas med allvarliga konsekvenser, så ge inte upp, utan kämpa tillbaka med de medel som står oss till buds. Detta är normalt laga medel (jag uppmuntrar inte våld eller hot som motdrag). Men företag har ändrat sig när det gäller att kräva vaccinering i fall där alla i den påverkade kategorin stannat hemma om det är hur de kommer att behandla dem och deras kollegor. Så se om dina medarbetare är med på en sådan aktion.

Dessa drastiska åtgärder som nu börjar genomföras världen över där folk får valet att vaccinera sig eller förlora jobbet, eller något annat som är mycket viktigt i våra liv, bryter mot en hel rad nationella lagar, liksom konventioner de olika staterna skrivit under, vilka förbjuder tvångsvaccinering, experimentering på ovilliga deltagare, diskriminering på  grund av ovilja att ta en medicinsk behandling, etc.

Jag har hört om en Kanadensare och en Australiensare som vann i domstolen med det enkla motdraget att de krävde att åklagarsidan framlägger vetenskapliga bevis på att viruset som skapar Covid-19 symptomen har isolerats och bevisats vara orsaken till denna sjukdom. Detta är något som inte finns och det är en grundläggande fatal brist i hela resonemanget. 

Ett annat enkelt motdrag mot "Ta vaccinet, eller bli avskedad" är att påpeka att en arbetsgivare har rätten att ställa vissa krav när man är på jobbet, men har inte rätten att ställa krav på vad vi gör på vår fritid, när vi sover och för resten av våra liv (vissa yrken har små undantag - som de som handskas med hemligstämplat material, kan inte prata om detta på sin fritid, men detta är något man inte kan göra, vaccinet är något man gör).  Så om man accepterar att ta vaccinet endast om man får en skriftlig garanti från någon auktoriserad att ge en sådan, på att företaget nu kommer att betala en full lön för att man gör vad det anbefaller 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, för resten av ens liv, så kommer de nog inte att vara så påstridiga i att du vaccinerar dig. Men jag skulle lägga till villkoret att de också betalar en viss summa för varje känd, misstänkt eller framtida etablerad sidoeffekt av vaccinet samt en större summa om du skulle dö av något som ens kan misstänkas vara en effekt av det experimentella vaccinet.
Det senare skulle jag formulera så att den ansvarige personligen garanterar dessa betalningar från sina egna tillgångar.

Slå dem där det känns eller potentiellt kommer att kännas - i plånboken.

Här är en video som tar upp hur man i England tas med dessa saker. Många principer är de samma i många länder, så värt att studera om inte annat för idéer om vad man kan göra som motdrag.

 No Jab - No Job?
Om länken till denna YouTube video inte funkar, prova att söka på den i andra videosajter.
 
Här är ett motbud för erbjudandet att ta vaccinet för anställda i England.
Om denna sida av bloggen är det första du läst i den, men du vill fördjupa dig i dessa principer om självägande och frihetsbefästande, så föreslår jag att du också studerar åtminstone dessa artiklar i bloggen, för en mer grundlig förståelse av vad jag försöker förmedla. Du kan vara mycket friare än vad du är idag.

Din Personliga Person - Vem är du?  Behandlar en aspekt av oss som de flesta är helt ovetande om, men som är en stor pusselbit i hur vi kan kontrolleras som vi gör.

Svenska Medborgare är inte Svenskar.  Visste du att vi har åtminstone två olika Sverige? Hur påverkar detta våra liv?
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/03/svenska-medborgare-ar-inte-svenskar.html

Den farligaste människan.  Hur kan människor, som tycks vara som vem som helst, vara farligare än yrkesförbrytare och mördare?
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2016/04/den-farligaste-manniskan.html

Nio anledningar vår regering inte är legitim.  Läs och begrunda.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2016/04/den-farligaste-manniskan.html

Gör ditt eget ID.  Om du identifierar dig själv med ett "godkänt" eller statligt ID, så placerar du dig själv i Medborgarrollen och alla Statens "lagar" och regelverk tillämpar på dig. Kringgå detta.

Kluriga frågor.  Några enkla frågor kan få hela Systemet att vackla. Lär dig hur du målar in din motståndare i ett hörn.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/03/kluriga-fragor-dethander-da-och-da-att.html

Öppet brev till myndighetspersoner.  En koncis utläggning av hur "allt i själva verket är".

En relativt enkel administrativ process.  Om du förstår dessa principer så kan du skapa din egen rätts-process och tas med olika attacker från både företag och offentligt håll. 
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2014/05/oppet-brev-till-myndighetspersoner.html 

Självförsvar.  En sida här i bloggen med tips om hur man kan försvara sig själv när man angrips av myndigheter eller företag.
http://fredofrihet.blogspot.com/p/sjalvforsvar.html 

Educate Yourself.  En lång artikel som bygger vidare på den den föregående punkten. Från min Engelskspråkiga blogg.
http://safreedomseeker.blogspot.com/p/educate-yourself.html 

Jag hoppas detta är till hjälp. Om du gillar vad du läser, dela gärna. Mina sidor och artiklar kan om-publiceras i andra media eller hemsidor, så länge jag står som upphovsman och det finns en länk till min blogg.

Lycka till.

KentPS. Här är en bild på ett brev jag kopierade från facebook.  Där har ni lite mer tips om hur man kan tas med krav från skolan för ens barn.

Mer på Svenska om Vaccin och Biverkningar här:
http://vaccin.me/  2 kommentarer:

Björn Hansson sa...

Super, igen guldinformation.

dalaibo sa...

Rädsla är också kärlek med på barbarstadiet, där vi inte förstår att om t ex barnet föds funkionsnedsatt eller diskarnerar, så är det bestämd avsikt, en obehagligt god upplevelse särskilt för omedvetna föräldrar, som jag var när vi fick barn.
Vi växer i anden av de obehagligt goda livsupplevelserna, den så kallade "ondskan", så strävan att utrota "sjukdomar" är sjukt i sig och kontraproduktivt, strider mot skapelsens grundton alltet är kärlek och vi har evig existens/liv.
Sjuk vård är en krigsorganisation som strider mot påhittade fiender, det finns inga fiender.
Smärtan/Lidandet är det mått som lyckan mäts med, vi skall inte missunna varandra lyckan.
kram ❤