fredag 21 juni 2013

Gör ditt eget ID.Jag nämnde i mitt inlägg nedan om brevet till Polisen, att jag hade min egen ID handling.

(Jag hoppas du läser denna blogg från botten upp, eftersom det var så den skrevs och blir lättast att förstå på det sättet.)

Jag har skrivit en hel del här om hur vi har två sidor. Den som verkligen är oss – en levande människa som kan göra alla möjliga saker, och som kan ses och vidröras, och en artificiell person som bara existerar på papper och inom den av människan skapade fantasivärld som speglar verkligheten och som bara innehåller sådant som människan skapat och i bästa fall kommit överens om.
Man skulle kunna illustrera detta med att nämna de lagar som säger vad man får och inte får göra i trafiken. Lagarna existerar bara på papper. De har ingen förankring i verkligheten. De är påhittade av människor. När sedan människorna agerar i enlighet med dessa lagar på våra fysiska vägar så är detta något som äger rum i verkligheten. Lagen är en teori, praktiserande av den är en reell handling.

Ditt pass, körkort, ID kort, etc. är alla papper som identifierar din artificiella ”person”, och knyter dig till den. Eftersom din ”person” har ett namn som verkar vara samma som ditt namn, så tror de flesta att den artificiella personen och de är en och samma sak. Men om du tänker på detta lite, så tror jag du ser att så inte är fallet.

Jag lyssnade en gång på ett intressant program om barn som tagits om hand om av djur. Ett fall var ett barn fött av försupna föräldrar i Ryssland, som en dag kröp iväg och som adopterades av några vargar och levde med dem till en ålder av 4 år. Som ett varg-barn hade denna människa inget namn eller personnummer. Hon kunde inte prata, men förstod troligen vargarnas språk. Hon var en människa men inte en person (det kanske fanns ett namn på en försvunnen person någonstans i något arkiv – men så länge hon levde i naturen med sina vargar fanns det ingen anknytning.

PERSONEN EXISTERAR BARA INOM MÄNNISKANS FIKTIVA SAMHÄLLE!!!

Jag vill inte ses som en person inom det artificiella samhället, utan som en livs levande människa av naturen, som enbart tillfälligt ta del i det spel som äger rum inom den artificiella världen av krediter, papper och siffror och bokstäver i datorer, lagar och förordningar etc. när jag väljer att göra så. Jag insåg att Dean Clifford hade rätt när han sade ”Om du visar upp ett ID kort utfärdat av regeringen, så erkänner du därmed att du existerar och verkar inom dess artificiella värld och att alla dess lagar och förordningar tillämpar på dig”.

Därför fick jag denna ide' att skapa min egen Identitets Handling. Jag har ett papper liknande översättningen nedan, som jag har i bilen eller tar med mig till domstolsförhör, för att hävda min särställning om jag skulle behöva. Jag tar den inte till posten för att hämta ut ett paket, eller när jag skall öppna ett bankkonto – eftersom jag då verkar inom deras system och endast kan ses som en ”person” (posten hanterar fysiska objekt enligt artificiella system).

Och när jag skriver till myndigheter eller företag som försöker utöva utpressning, så inkluderar jag ofta en kopia, för att göra klart att jag inte underställer mig deras förmodade ”auktoritet”.

Här är min egen ID handling. Lite mer mångordigt än ett ID kort, eftersom jag inte vill ha några outtryckta antaganden med i bilden:


TILLKÄNNAGIVANDE AV IDENTITET

Alla ord nedan har den betydelse de givits av undertecknad.

Jag är en odödlig själ, som är närvarande på denna vår Jord och i det påtagliga Universumet genom en manlig kropp av arten Homo Sapiens.

Jag är vad jag säger att jag är ovan. Jag är inte ett namn. Jag är inte ett nummer. Jag är inte min kropp. Jag är inte något som skapats av människan.

Min kropp är en produkt av Livet/Naturen/Gud. Enligt sägen föddes den av min moder den 30:e dagen i Mars månad 1956 i en taxi norr om Göteborg på den landmassa som allmänt kallas Sverige. Min mors namn är Lizzy och min fars namn är Bengt. De liksom jag själv tillhör det släktled som bär namnet Bengtsson.

De namn mina föräldrar gav mig var Kent och som ett reservnamn ”Erik”.

Dessa namn skall inte förvillas eller förväxlas med namnet på den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”Herr Kent Bengtsson”, BENGTSSON KENT ERIK, KENT ERIK BENGTSSON, Hr. K. Bengtsson, K. E. BENGTSSON, eller någon annan namn, stavnings- eller bokstaverings-kombination därav, vilka alla hänvisar till en artificiell skapelse (en pappers-konstruktion) som endast existerar inom den fiktiva av människan påhittade värld som speglar det verkliga samhället befolkat av levande människor och fysiskt påtagliga ting.

Som jag förstår det så är jag Grundaren/Stiftaren av denna artificiella person, genom det faktum att den inte kan existera utan mig och att den är en representation av mig i den av människor skapade fiktiva välden av politik, påhittade lagar, finanser, titlar, värdepapper, etc.

Som en människa skapad av Naturen och som verkar och agerar i det reella och påtagliga fysiska universumet, så erkänner jag ingen makt som överordnad mig, förutom min skapare.

Eftersom jag inte skapades av någon människa eller mänsklig grupp, så ser jag inte att någon annan människa eller grupp av människor eller mänsklig konstruktion (som till exempel, av människan stiftade lagar, en regering eller internationell organisation som Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna) har någon som helst auktoritet över mig eller mitt liv (utom genom en uttryckt överenskommelse, vilken när som helst kan annulleras) så länge jag inte orsakar någon skada och respekterar de naturliga rättigheter var människa besitter. Jag är inte medveten om att ha ingått, medvetet, villigt och frivilligt, i någon slags överenskommelse med en annan människa, grupp eller fiktiva konstruktioner (enligt exempel ovan) där jag underställer mig hennes eller dess auktoritet, regler eller lagar.

Om du hävdar att du har auktoritet över mig, var vänlig och antingen framvisa ett kontrakt som visar var, när och hur jag frivilligt samtyckte till att bli bestämd över, eller en målsägare vars person, ägodelar eller intressen jag skadat. Om du har ett krav eller mål gentemot den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”KENT ERIK BENGTSSON”, var vänlig och framför detta till mig, så att jag kan ta itu med det.

Om du trampar på mina naturliga mänskliga rättigheter, utan att producera bevis på att du har rätt att göra så eller en målsman jag skadat vilken du representerar, så skadar du mig och kan komma att få svara för detta.

Jag strävar att leva i fred och harmoni med mina medmänniskor och med andra livsformer på denna vår Jord.

Som en varelse av denna Jord, så uppfattar jag det som min rätt att fritt färdas på denna Jord, vare sig på land, hav eller i luften, så länge jag tar hänsyn till mina medmänniskor och andra livsformer med vilka jag delar denna Jord och orsakar minimal skada. Jag kan inte se hur någon av människan skapad fiktiv enhet, såsom en regering, har någon som helst rätt att begränsa min rätt att fritt färdas på min hemplanet.


Detta är en bild av min kropps
ansikte:
Detta är min kropps högra tummes fingeravtryck gjord i dess blod:

Jag ger inget tillstånd att ta DNA ur
detta blod.Här är exempel på hur jag oftast skriver min namnteckning:


Det ovanstående är sant enligt min förståelse vid den tidpunkt jag skriver under detta tillkännagivande.

Svuret under ed och mitt fulla ansvar, denna _____________ dag av _______________ månad

år ______________.Underskrift:________________________________________

Inför dessa två vittnen som känner mig väl:

-  -  -  -  -  - 4 kommentarer:

esotericwarrior sa...

Hej!

Har försökt maila dig privat utan framgång. Vet inte om din mailadress är aktiv?!
Jag kan inte hitta någonstans information på svenska hur man tar kontroll som agent
över sin juridiska person (strawman). Eftersom att det underlättar att operera som
både juridisk person och den verkliga människan för att kunna normalt i samhället,
så vore det fantastiskt om du eller någon kunde tala om exakt hur man kan gå tillväga.
Jag vet att man ska kunna göra detta utan att behöva avregistrera sig helt hos skatteverket.
Frågan är bara hur?!

Tack för en fantastisk blogg!

/Henrik B

KentB sa...

Tack för kommentaren Henrik.

Jag skall ändra min email i min profil omgående. Har inte betalt räkningarna i England för detta så den nuvarande är avstängd just nu. Kör på
kentbengtsson0 (at) gmail (punkt) com

Jag betvivlar att det finns någon sådan beskrivning på Svenska. Detta är något som jag skulle vilja testa innan jag skriver något med bestämdhet om hur man skulle gå till väga.

Kolla med Leif Erlingsson (lege.net) ifall han testat detta eller om han kan ha idèer om hur man skulle gå till väga.Han verkar ha kommit till slutsatsen att svenska myndigheter lutar sig på sitt "tolkningsföreträde" eller bara vägrar följa sina egna lagar när det passar dem bäst. Det betyder inte att det inte kan göras, bara att det är hans slutsats. Eller se om du kan få tag i Henry (vet ej efternamn).

Personligen skulle jag bara tota ihop något jag tycker låter bra och släppa det i knäet på berörda myndigheter genom den administrativa process jag har beskrivit här i bloggen, och om inte annat få deras tysta medgivande att allt är som du säger. Gärna med referenser till lagar eller internationella konventioner etc. som Sverige erkänner. Om du läster FNs deklaration om mänskliga rättigheter så bör du se en del du kan använda, som att alla har rätt att bli erkända som en person (vilket måste betyda att vi inte är en och att vi inte kan tvingas att alltid vara en).
Kanske "Mannarätten" har en del användbart.

Dean Cliffords argument om att vi inte i stunder ifråga kan ha agerat som den juridiska personen, om vi inte fick betalt för att göra så, har viss giltighet tycker jag. Så, "visa lönebeskedet, eller håll käften". Om du gör en process, ange gärna vad du tar i timmen för att agera för din person.

Om du vill studera lite mer för att få inspiration eller idèer, så föreslår jag Tim Turners Freedom Documents:
http://www.scribd.com/doc/24704835/Freedom-Documents-by-Tim-Turner#scribd

Andra som troligen har relevant information är Winston Shrout och Creditors in commerce (.com)

Här är en grupp som troligen har bra data, men ej anpassade för Sverige ännu. De vill också ha betalt, vilket kan vara ett problem om pengar är ett problem. Kaske kan ditt arbete vara av intresse för dem.
http://panterrapca.org/

Sist, men inte minst vill jag poängtera vad som ofta sägs i Creditors in Commerce. Du är din egen herre och som en skapelse av Naturen eller någon slags Skapare. Du är du din egen suveräna nation i dig själv - vad andra människor anbelangar. Uppför dig i enlighet därmed och changsen att du kommer att behandlas som så blir större.
Uppför dig som en undersåte eller slav, genom att låta andra styra dig eller vara den som svarar på tal och frågor, snarare än att ställa dem, och du kommer med dina handlingar att visa din underdådighet, så att du inte kommer att tas på allvar.
Här är ett lysande exempel på hur någon som vet vem och vad han är lät sig arresteras och sedan gick fri från allvarliga anklagelser utan att ha satt foten i en domstol. Brandon Adams i den andra episoden av CIC LA workshop. Han gjorde detta utan ett enda dokument, bara med vad han sade och hur han uppförde sig.
http://creditorsincommerce.com/audio-los-angeles-2009

Men om du bara talar med folket på andra sidan luckan i någon myndighet, så kommer de inte att fatta vad du gör eller tro att du kan göra det. Gå till toppen direkt är mitt förslag. Ju högre upp man går desto bättre tycks folk förstå dessa principer. Om de vill bekräfta dem är en annan sak.

Lycka till.Unknown sa...

Hej om man inte har delgett kronofogden för skulder vad kan man skriva till dom så dom slutar förfölja en? Mvh Rg

https://drrobinochvictoria.wordpress.com/2021/09/21/verkligheten/

KentB sa...

Hej "Unknown"
Jag är inte helt säker på vad du menar med "delgett Kronofogden för skulder".
Jag har aldrig haft med Svenska Kronofogden att göra, men har haft med de Engelska Kronofogdebolagen att göra. Tror att det gör det lite annorlunda och lättare för min del. Myndigheter verkar tro att de är allsmäktiga och immuna mot stämningar etc. medan bolag förstår att de inte är det.
Du har inte givit mig mycket att gå på, så innan de berättat lite mer, vill jag inte föreslå något.

Kent