söndag 26 mars 2017

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger.

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. Vi har åtminstone två.
Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige.
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som verkar som en verklig regering åt Sverige.
SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”
Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

”Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i.

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare?
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.


Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet.

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

Här är en bra video som behandlar detta lite mer.  "På tal om demokrati".
Gör vad du vill med detta. Försök ha lite kul med det.

Kent
Relaterade artiklar i den här bloggen:7 kommentarer:

Anonym sa...

Look, the problem is NOT about muslim "terrorist attacks" per se... In reality muslims spreading is a risk in every non-muslim county because they are what they are....
Let me explain!
If we import and breed American Pit-bull terriers in our country, the wast majority will make loving family pets.
However, no suprice if a great many dogs and humans will get severely mouled and quite a few children will suffer a most horrible death!
So this obvious reality has already been dealt with in many countries where Pitbulls are simply forbidden! Simple!
Who need them anyway because the instincts of that breed is incompatible with any advanced humane culture!

KentB sa...

I'm not sure how you found this to be about muslims or immigration, but I allow most comments. Maybe this was meant for another article in the blog.
Thank you for your thoughts.

Björn sa...

Riktigt bra. Min kommentar är den jag tyvärr tycker normala. All makt utgår från folket... Och den ses inte igen :)

Josef Boberg sa...

Tänkvärt blogginlägg, verkligen...

https://josefboberg.wordpress.com/

Anonym sa...

Jag vill gärna bekräfta din tankegångar med följande rader

Ur Anthony de Mellos bok:


Kulturell prägling.

Förut sa jag till dig att ord är begränsande. Jag har mer att tillägga. Det finns några ord som saknar motsvarighet. Till exempel, jag är indier. Nå låt oss anta att jag är krigsfånge i Pakistan och de säger till mig – Idag skall vi ta med dig till gränsområdet och du kommer att få en titt på dit land.- De tar mig till
gränsområdet och jag tittar bortom gränslinjen och jag tänker: – Å mitt land, mitt vackra land. Jag ser byar och träd och berg. Detta är mitt land mitt fädernesland!- Efter en stund säger en av fångvaktarna: – Ursäkta vi har gjort ett misstag. Vi måste fortsätta framåt ytterligare tio kilometer.- Vad reagerade jag på? Ingenting. Jag fäste uppmärksamheten vid ord, Indien. Men träd är inte Indien, träd är träd.
I själva verket finns det inte några gränsområden eller gränslinjer.
De drogs där av mänskliga intellektet i allmänhet av dumma giriga politiker.
Mitt land var ett land för i tiden, nu är det fyra. Om vi inte ser upp kan det bli sex. Då kommer vi att ha sex flaggor, sex arméer. Därför kommer du aldrig att se mig salutera en flagga. Jag avskyr alla nationalflaggor, för de är avgudabilder. Vad är det vi
saluterar?

Jag saluterar mänskligheten,
inte en flagga omgiven av en armé. Flaggor finns i människors huvuden. Hur som helst så finns det tusentals ord i vår vokabulär som inte alls har någon anknytning till verkligheten. Men de framkallar känslor i oss. Vi börjar se sådant som inte finns. Vi ser faktiskt indiska berg när de inte existerar och vi ser faktiskt indiska människor som inte heller existerar. Mina indiska förutsättningar existerar. Men det är inte särskild gynnsam förutsättning. Nu för tiden pratar vi en hel del om kulturell påverkan i tredje världen. Vad är det som kallas kultur? Jag är inte särskild förtjust i det ordet. Betyder det att du tycker om något för att du är uppfostrat till det? Att du tycker om att känna på ett vist sätt för att
du är uppfostrat att känna så? Är inte det att bete sig som ett robot?….

Länk: https://ivansblogg.com/2017/02/01/bli-medveten/

KentB sa...

Tack för det Björn. Mycket bra och målande.

Tyvärr sitter detta djupt. Kan lätt testas genom att starta en facebook grupp om att "allt sitter i våra huvuden", sen kan man starta en "rädda Sverige" grupp, och promota båda lika mycket, för att se hur den senare växer mycket snabbare än den förra.

Dock har saker som regioner, språk, seder, tro, etc. en samlande verkan och formar grupperingar. Men varje plats eller land man bott ett tag i tar en del i ens hjärta och det blir likaledes ett slags "hemma" - som författaren nämner.

Unknown sa...

Hej och tack Bengt för en fin och genomarbetad blogg.
detta kommentarsfält borde vara tok-fullt av kommentarer.

tack//Henrik